خانه خدمات مشاوره ای تحصیلی و آموزشی آخرین تراز و تکمیل ظرفیت رشته های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد سال 96

آخرین تراز و تکمیل ظرفیت رشته های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد سال 96

بروزرسانی شده اکتبر 6, 2017 7:07 ب.ظ
16
2,151
تکمیل ظرفیت کارشناسی

برای مشاوره در زمینه آخرین تراز و تکمیل ظرفیت رشته های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد سال 96

می توانید از سراسر کشور با استفاده از تلفن ثابت از ساعت 8 صبح الی 12 شب حتی در ایام تعطیل

با مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش تماس بگیرید :

9099072068

آخرین تراز و تکمیل ظرفیت رشته های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد سال 96
میانگین 4 رای از تعداد 4

آخرین ترازها در رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، پرستاری ، مامایی ، اتاق عمل و علوم آزمایشگاهی و همچنین تکمیل ظرفیت آزاد در مقطع کارشناسی را در این مطلب بصورت اختصاصی برای بازدیدکنندگان آویژه دانش تهیه شده است .

آخرین ترازها و تکمیل ظرفیت آزاد مقطع کارشناسی

تکمیل ظرفیت چیست ؟

وقتی تعداد ثبت نام‌های دانشگاه‌ آزاد کم باشد، این کمبود با تکمیل ظرفیت پر خواهد شد؛ مثلا یک دانشگاه در یک رشته 35 نفر پذیرش دارد اما 30 نفر ثبت نام کردند و هنوز 5 جای خالی در این رشته محل دانشگاهی باقیست؛ این 5 جای خالی در قالب تکمیل ظرفیت پر می‌شود. چون اکثر دانشجویان آینده دو دانشگاه ازاد اسلامی و سراسری با هم  انتخاب رشته کرده اند و جواب آنها منتشر شده است و معمولا دانشجویانی که در دانشگاه سراسری قبول شده اند دیگر به دانشگاه آزاد نمی روند ، می تواند یکی از علت های تکمیل ظرفیت آزاد باشد .

داوطلبان عزیز به چند نکته توجه داشته باشند :

 • 1- همه کسانی که در آزمون سراسری سال 1396 شرکت کرده اند می توانند در این تکمیل ظرفیت شرکت کنند.
 • 2- همه کسانی که در انتخاب رشته  آزمون سراسری و نیز دانشگاه آزاد قبول شده اند نیز می تواند در این انتخاب رشته شرکت کنند
 • 3- معمولا تکمیل ظرفیت دوبار در سال برگزار می شود هم مهر ماه و هم دی ماه صورت می گیرد.
 • 4- حدودا تراز (نمره آخرین فرد قبولی) حدودا 300 الی 400 تا می شکند یعنی این که اگر الان مامایی واحد پزشکی 7931 در تکمیل ظرفیت احتمالا 7600 می شود.
 • 5- ما در جداول زیر نمرات اخرین افراد قبولی درشته های پیراپزشکی را برای شما دوستان آورده ایم.
 • 6- برای مشاهده ادامه لیست می توانید با مشاوران آویژه دانش از طریق تماس با شماره 9099072068 تماس حاصل فرمایید .

 

قسمتی از تراز های رشته پرستاری  در سال 1396 به شرح زیر می باشد :

 

نام رشتهنام واحدنمره اخرین فرد قبولی (ترازها)
پرستاریتهران8139
پرستاریکرج8075
پرستاریقزوین7979
پرستاریتبریز7945
پرستاریورامین7927
پرستاریبابل7811
پرستاریقم7795
پرستاریظرفیت خودگردان تهران7773
پرستاریرشت7720
پرستاریارومیه7712
پرستاریظرفیت خودگردان کرج7696
پرستاریلاهیجان7662
پرستاریساری7608
پرستاریتنکابن7521
پرستاریظرفیت خودگردان قم7519
پرستاریمرند7500
پرستاریظرفیت خودگردان ورامین7498
پرستاریظرفیت خودگردان اردبیل7487
پرستاریسراب7453
پرستاریاراک7450
پرستاریمراغه7444
پرستاریسمنان7429
پرستاریآستارا7426
پرستاریبناب7418
پرستاریبندرعباس7341
پرستاریظرفیت خودگردان چالوس7272
پرستاریظرفیت خودگردان زنجان7261
پرستاریظرفیت خودگردان  تبریز7241
پرستاریظرفیت خودگردان کاشان7235
پرستاریکرمان7226
پرستاریظرفیت خودگردان مهاباد7166
پرستاریظرفیت خودگردان بناب7151
پرستاریظرفیت خودگردان خوی7150
پرستاریظرفیت خودگردان مراغه7130
پرستاریظرفیت خودگردان علی ابادکتول7072
پرستاریظرفیت خودگردان سمنان 7058
پرستاریظرفیت خودگردان  بروجرد7038
پرستاریظرفیت خودگردان زرند6697
پرستاریظرفیت خودگردان درود6697
پرستاریظرفیت خودگردان ارومیه6902
پرستاریظرفیت خودگردان میبد6588

 

 قسمتی از تراز های رشته مامایی در سال 1396 به شرح زیر می باشد : 

نام رشتهنام واحدنمره اخرین فرد قبولی (ترازها)
ماماییتهران7931
ماماییکرج7770
ماماییورامین7628
ماماییقم7542
ماماییساری7142
ماماییاراک7128
ماماییکرمان7034

 

 قسمتی از تراز های رشته علوم آزمایشگاهی  در سال 1396 به شرح زیر می باشد : 

نام رشتهنام واحدنمره اخرین فرد قبولی (ترازها)
علوم آزمایشگاهیتهران8869
علوم آزمایشگاهیمشهد8459
علوم آزمایشگاهیظرفیت خودگردان تهران8443
علوم آزمایشگاهیکازرون7956
علوم آزمایشگاهیقم7929
علوم آزمایشگاهیلاهیجان7743
علوم آزمایشگاهیساری7690
علوم آزمایشگاهیبابل7690
علوم آزمایشگاهیشاهرود7660
علوم آزمایشگاهیاراک7638
علوم آزمایشگاهیتنکابن7589
علوم آزمایشگاهیچالوس7569
علوم آزمایشگاهیگرگان7502
علوم آزمایشگاهیالیگودرز7149

 

قسمتی از تراز های رشته اتاق عمل در سال 1396 به شرح زیر می باشد :

نام رشتهنام واحدنمره اخرین فرد قبولی (ترازها)
اتاق عملتهران8445
اتاق عملقزوین8045
اتاق عملمشهد7629
اتاق عملارسنجان7493
اتاق عملالیگودرز 7189
اتاق عملعلی اباد کتول7166
اتاق عملسراب7137
اتاق عملظرفیت خودگردان ارسنجان7094
اتاق عملظرفیت خودگردان الیگودرز6600
اتاق عملظرفیت خودگردان سراب6499

 

قسمتی از تراز های رشته داروسازی در سال 1396 به شرح زیر می باشد :

نام رشتهنام واحدنمره آخرین فرد قبولی (تراز)
داروسازیعلوم دارویی9460
داروسازیآیت الله آملی9375
داروسازیظرفیت خودگردان علوم دارویی9337
داروسازیدامغان9304
داروسازیظرفیت خودگردان آملی9285
داروسازیظرفیت خودگردان دامغان9285

 

قسمتی از تراز های رشته دندانپزشکی در سال 1396 به شرح زیر می باشد :

نام رشتهنام واحدنمره آخرین فرد قبولی (تراز)
دندانپزشکیتهران9968
دندانپزشکیتبریز9879
دندانپزشکیشیراز9878
دندانپزشکیاصفهان9815
دندانپزشکیظرفیت خودگردان تهران9743
دندانپزشکیبروجرد9722
دندانپزشکیظرفیت خودگردان تبریز9713
دندانپزشکیظرفیت خودگردان شیراز9654
دندانپزشکیظرفیت خودگردان اصفهان9639
دندانپزشکیظرفیت خودگردان بروجرد9600

 

قسمتی از تراز های رشته پزشکی در سال 1396 به شرح زیر می باشد :

نام رشتهنام واحدنمره آخرین فرد قبولی (تراز)
پزشکیتهران9980
پزشکیتبریز9920
پزشکیمشهد9837
پزشکیکازرون9811
پزشکیساری9800
پزشکیاردبیل9770
پزشکیقم9751
پزشکیتنکابن9746
پزشکینجف اباد(اصفهان)9726
پزشکییزد9717
پزشکیشاهرود9696
پزشکیظرفیت خودگردان تبریز9679
پزشکیظرفیت خودگردان تهران9652
پزشکیکرمان9648
پزشکیظرفیت خودگردان ساری9627
پزشکیظرفیت خودگردان کازرون9622
پزشکیظرفیت خودگردان اردبیل9622
پزشکیظرفیت خودگردان مشهد9608
پزشکیقشم9579
پزشکیظرفیت خودگردان تنکابن9577
پزشکیظرفیت خودگردان یزد9577
پزشکیظرفیت خودگردان قم9576
پزشکیظرفیت خودگردان نجف آباد(اصفهان)9567
پزشکیظرفیت خودگردان شاهرود9559
پزشکیظرفیت خودگردان کرمان9548

در صورت تمایل به تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد این مطلب را دنبال فرمایید

 در صورت نیاز به مشاوره دانشگاهی در خصوص تکمیل ظرفیت آزاد ، آخرین ترازهای قبولی رشته های پزشکی و پیراپزشکی در سایر شهرها (ادامه لیست بالا) می توانید از ساعت 8 صبح الی 12 شب بدون پیش شماره و از تلفن ثابت با شماره 9099072068 تماس حاصل فرمایید .

16 دیدگاه ها

 1. آواتار مشاوره

  محمد

  2017-10-04 در 14:12

  این ترازای ک دادین بدون تاثیر سهمیه ایثارگران و جانبازان هستش؟

  پاسخ دادن

 2. آواتار مشاوره

  محسن

  2017-10-07 در 18:28

  سلام تراز بنده در زیرگروه۱ رشته تجربی ۹۶۲۸ هست.به نظرتون برای تکمیل ظرفیت مهرماه چقدر شانس دارم؟ممنون میشم اگه پاسخ بدید

  پاسخ دادن

  • آواتار مشاوره

   آویژه دانش

   2017-10-08 در 12:43

   عادی یا با سهمیه ؟ چه رشته ای ؟ برای داروسازی شانس قبولی دارید و برای سایر رشته ها و دریافت اطلاعات لازم از شما میبایست با مشاوران تحصیلی مجموعه صحبت کنید ، در این راستا میتونید با شماره 9099072068 از تلفن ثابت و بدون کد تماس بگیرید .

   پاسخ دادن

   • آواتار مشاوره

    محسن

    2017-10-08 در 15:20

    با سلام.سهمیه عادی و برای رشته پزشکی

    پاسخ دادن

    • آواتار مشاوره

     آویژه دانش

     2017-10-08 در 15:34

     سوال شما خیلی تخصصی هست ، همونطور که در پیام قبلی عرض کردم با شماره مجموعه تماس بگیرید

     پاسخ دادن

 3. آواتار مشاوره

  لاله

  2017-10-09 در 22:32

  سلام من با تراز ٩٢٠٠سهميه پنج درصدي چقدر احتمال پزشكي داندان يادارو دانشگاه اازاد تكميل ظرفيت هرجايي ك ممكنه بيارم ؟

  پاسخ دادن

  • آواتار مشاوره

   آویژه دانش

   2017-10-10 در 15:47

   سوال شما خیلی تخصصی هست ، لطفا با شماره مجموعه : 9099072068 تماس بگیرید

   پاسخ دادن

 4. آواتار مشاوره

  سبحان

  2018-02-17 در 18:11

  سلام با تراز6935 تکمیل ظرفیت برای پرستاری بوشهر شهربابک قوچان کاشمر یا هر شهر دیگه ای که در بهمن اعلام شده چقدر شانس دارم؟

  پاسخ دادن

 5. آواتار مشاوره

  هاشم

  2018-06-19 در 11:06

  سلام خواهش میکنم جواب بدید با تراز 7150 میشه پرستاری آورد هر جا که باشه آزاد و مازاد هم فرقی نداره
  میشه؟

  پاسخ دادن

 6. آواتار مشاوره

  هاشم

  2018-06-19 در 11:07

  برای کنکور 97 خواهش میکنم جواب بدید

  پاسخ دادن

  • آواتار مشاوره

   نویسنده سایت

   2018-07-23 در 17:20

   سلام وقت بخیر

   در خدمتتون هستیم

   لطفا از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از سراسر ایران با شماره 9099072068 تماس بگیرید

   پاسخ دادن

 7. آواتار مشاوره

  رکسانا

  2018-08-05 در 01:52

  سلام با تراز 9591 رتبه 2215 منطقه 1 میتونم آزار نجف آباد خودگردان قبول بشم ممنون میشم اگه جواب بدین

  پاسخ دادن

  • آواتار مشاوره

   نویسنده سایت

   2018-08-05 در 08:45

   سلام وقت بخیر، لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مشاوره انتخاب رشته کنکور و قبولی های سال قبل از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد و صفر با شماره 9099072068 تماس برقرار نمایید.

   پاسخ دادن

 8. آواتار مشاوره

  پری

  2018-08-05 در 23:58

  سلام.با تراز 6792.میشه ازاد از پیراپزشکی ها قبول شد؟ خودگردان هم باشه مهم نیس.فقط از استان اذربایجان شرقی یا غربی باشه؟

  پاسخ دادن

  • آواتار مشاوره

   نویسنده سایت

   2018-08-18 در 09:19

   سلام وقت شما بخیر

   لطفا از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد یا صفر با شماره 9099072068 تماس برقرار نمایید.

   پاسخ دادن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشترک خبرنامه شوید

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تحصیلی و آموزشی

بررسی کنید

ثبت نام تکمیل ظرفیت علمی کاربردی بدون کنکور مهر 97

ثبت نام تکمیل ظرفیت علمی کاربردی بدون کنکور مهر 97به این مطلب امتیاز دهید ” علمی کار…