آزمون زبان آنلاین msrt شنیداری بلند قسمت اول

آزمون زبان MSRT
به اشتراک بگذارید

به آزمون زبان آنلاین msrt شنیداری بلند قسمت اول خوش آمدید. شرکت در این آزمون به رایگان می باشد و استفاده از آن برای عموم آزاد است. هدف از آزمون آنلاین زبان msrt آماده داوطلبان این آزمون برای شرکت در آزمون سنجش زبان وزارت علوم MSRT است. این سئوالات از منابع بخش شنیداری این آزمون استخراج شده و شدیدا برای همه داوطلبان MSRT مفید است.

در صورتی که نگران کمبود وقت در آزمون MSRT هستید پیشنهاد میکنیم قوه تخیل خود را به کار ببندید و تلاش کنید برای هر بخش داستانی در ذهن خود تجسم کنید. سپس از این داستان کلی برای پاسخ داده به سئوالات آزمون زبان آنلاین msrt شنیداری بلند قسمت اول استفاده کنید. این کار سبب می شود درک بهتری از موضوع بحث در هر بخش از شنیداری های بلند MSRT پیدا کنید.

لطفا این آزمون را به اشتراک بگذارید تا همه افراد بتوانند از به صورت رایگان از این آزمون استفاده نمایند.

این آزمون ۱۰ بخش دارد که در هر بخش ۵ یا ۶ سئوال وجود دارد.

به آزمون آنلاین شنیداری بلند msrt بخش اول خوش آمدید!

PART 1
1. What is the main purpose of the lecture ?
2. Why are Painlevé’s films typical of the films of the 1920s and 1930s ?
3. According to the professor, how did Painlevé’s films confuse the audience?
4. Why does the professor mention sea horses ?
5. Why does the professor compare the film styles of Jacques Cousteau and Jean Painlevé ?
6. What does the student imply when he says this?
PART 2
1. What is the lecture mainly about ?
2. According to the lecture, how did distant galaxies appear to eighteenth-century astronomers?
3. What could astronomers better estimate once they knew what nebulae really were ?
4. According to the professor, what did a 1920s telescope allow astronomers to do for the first time ?
5. What did eighteenth-century astronomers have in common with astronomers today ?
6. What can be inferred about the student when he says this ?
PART 3
1. Why does the student go to see the professor?
2. According to the professor, what information should the student include in her statement of purpose?
1. Her academic motivation .
2. Her background in medicine.
3. Some personal information.
4. The ways her teachers have influenced her.
3. What does the professor consider unusual about the student’s background?
4. Why does the professor tell a story about his friend who went to medical school?
5. What does the professor imply about the people who admit students to graduate school?
PART 4
1. What are the students mainly discussing?
2. Why does the woman say this?
3. According to the conversation, why are transposons sometimes called “jumping genes”?
4. According to the conversation, what are two ways in which bacteria cells get resistance genes?
1. The resistance genes are carried from nearby cells.
2. The resistance genes are carried by white blood cells.
3. The resistance genes are inherited from the parent cell.
4. The resistance genes are carried by antibiotics.
5. What can be inferred about the resistance genes discussed in the conversation?
PART 5
1. What is the talk mainly about?
2. What is the professor’s point of view concerning the method of “safe yield”?
3. According to the professor, what are two problems associated with removing water from an underground system?
1. Pollutants can enter the water more quickly.
2. The surface area can dry and crack.
3. The amount of water stored in the system can drop.
4. Dependent streams and springs can dry up.
4. Why does the professor say this?
5. What is a key feature of a sustainable water system?
6. What does the professor imply about water systems managed by the “safe yield” method?
PART 6
1. Why does the professor talk about Plato’s description of society?
2. What does the professor imply about Plato’s ethical theory?
3. Why does the professor ask this?
4. What are two points that reflect Plato’s views about education? 1. All people can be trained to become leaders.
2. All people should learn to use their intellect.
3. Leaders should be responsible for the education of workers and soldiers.
4. All people should learn about the nature of the human soul.
5. According to Plato, what is the main characteristic of a good or just person?
6. Based on information in the lecture, indicate whether the statements below about human emotion reflect beliefs held by plato for each sentence, put a check mark in the YES or NO column.
YES or NO?
Emotion is usually controlled by the faculty of desire.
Emotion ought to be controlled by the faculty of intellect.
Emotion is what motivates soldiers.
PART 7
1. What is the main topic of the lecture?
2. According to the professor, why did one scientist grow a rye plant in water?
3. Why did the professor say this?
4. The professor mentions houseplants that receive too much water. Why does she mention them?
5. What does the professor intend to explain?
6. According to the professor, what similarity is there between crabgrass and rye plants?
PART 8
1. What is the lecture mainly about?
2. Why does the professor talk about a construction company that has work in different cities?

 

آزمون زبان آنلاین msrt شنیداری بلند قسمت اول

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره 9099072068 تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه آزمون زبان آنلاین msrt شنیداری بلند قسمت اول

از مشاورین مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه از طریق تلفن ثابت

در سراسر کشور با 9099072068 تماس بگیرید

همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب 

حتی ایام تعطیل

در این مقاله بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068