اطلاعیه ها معافیت ایثارگری – مشاوره نظام وظیفه

به اشتراک بگذارید

اطلاعیه ها معافیت ایثارگری. آیا به دنیال دریافت معافیت ایثارگری هستید؟ از آخرین اطلاعیه ها معافیت ایثارگری تا چه حد اطلاع دارید؟ آیا میدانید برای دریافت معافیت ایثارگری چه شرایطی باید داشته باشید؟ در ادامه مطالب زیر ” اطلاعیه ها معافیت ایثارگری ” همراه ما باشید. تا از آخرین اطلاعیه ها معافیت ایثارگری آگاهی بیابید .

اطلاعیه ها معافیت ایثارگری, خدمت سربازی, مشاوره نظام وظیفه, معافیت ایثارگری, دریافت معافیت ایثارگری

 

در ادامه، مطالب مفیدی از اطلاعیه ها معافیت ایثارگری برای شما آماده کرده ایم .

 


بیشتر بخوانید: مشاوره نظام وظیفه


معافیت جانبازی

حد نصاب درصد جانبازی برای امتیاز معافیت یک فرزند حداقل ۲۵ درصد جانبازی می باشد . و به ازای هر ۲۵ درصد جانبازی. یکی از فرزندان آنان از خدمت معاف می شوند . درصورتی که جانباز فاقد فرزند پسر باشد. امتیاز به برادر جانباز تعلق می گیرد . و برای جانباز با حداقل ۲۵درصد جانبازی. وبالاتر به هر میزان جانبازی فقط یک برادر وی از خدمت معاف می گردد . نحوه انتخاب و معرفی یکی از برادران تنی واجد شرایط. برای بهره مندی از معافیت جانبازی  به این صورت است. که انتخاب برادر با جانباز می باشد. در صورت فوت جانباز با پدر ودر صورت فوت پدر با مادر. و در صورت فوت مادر با توافق برادران و هماهنگی بنیاد شهید می باشد .

برای مشاوره در زمینه مشاوره نظام وظیفه تلفنی: اطلاعیه ها معافیت کفالت.

می توانید از سراسر کشور با استفاده از تلفن ثابت از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی در ایام تعطیل.

با مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش تماس بگیرید :

تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

 در صورتی که جانبازمتوفی فاقد فرزند پسر فاقد برادر تنی باشد. انتخاب از برادران ناتنی به این صورت است. که  حق تقدم با برادری است. که از مادر با جانباز تنی باشد. در صوت نداشتن برادر تنی از مادر حق انتخاب با پدر خانواده. و در صورت فوت پدر انتخاب یکی از برادران با مادر. درصورت فوت مادر با توافق برادران. وهماهنگی بنیاد شهید انجام می پذیرد . مرجع معرفی جانباز برای بهره مندی از امتیاز معافیت. در صورتی که صرفا جانباز باشد. بنیاد شهید و امور ایثارگران استان محل سکونت جانباز می باشد . همچنین برای ۲۵ درصد جانبازی یک فرزند. و برای جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر حداکثر ۲ فرزند. از خدمت معاف می شوند. و مازاد در صد جانبازی قابل جمع نمی باشد .

اطلاعیه ها معافیت ایثارگری, خدمت سربازی, مشاوره نظام وظیفه, معافیت ایثارگری, دریافت معافیت ایثارگری

 


بیشتر بخوانید: اطلاعیه ها معافیت سربازی


برخی از نکات معافیت جانبازی

همچنین در صورتی که درصد جانبازی والدین. به تنهایی به حد نصاب معافیت نرسد. در صورت جانبازی آنان قابل جمع است . چنانچه بر اساس ضوابط و مقررات سال های گذشته به سبب نیازمندی. جانباز به مراقبت یکی از برادران خدمت از خدمت معاف کرده باشد. می توان برابر ضوابط جدید یک فرزند وی را نیز از خدمت معاف کرد. البته مشروط به اینکه درصد جانبازی وی حداقل ۵۰ در صد یا بالاتر باشد .

 


بیشتر بخوانید: راهنمای دریافت معافیت موارد خاص


 

چنانچه در صد جانبازی کمتر از ۲۵ درصد باشد. در صورتی که با سابقه آزادگی یا حضور در جبهه به عدد۳۰ و بالاتر برسد. می توان برای فرزند وی امتیازی در نظر گرفت . چنانچه جمع اعداد مربوط به درصد جانبازی ، ماه حضور در جبهه. و یا ماه آزادگی به عدد ۶۰ و بالاتر برسد . بر اساس جمع سوابق جانبازی ، جبهه و یا آزادگی. تنها فقط یک فرزند ایثارگر می تواند. از خدمت معاف شود . خود جانباز هم از نظر خدمت وظیفه عمومی  درصورتی که حداقل دارای ۱۰ درصد جانبازی باشد. از خدمت دوره ضرورت معاف می شود .

اطلاعیه ها معافیت ایثارگری خانواده شهدا

کلیه فرزندان شهدا از خدمت معاف می شوند . همچنین درصورتی که شهید فاقد فرزند پسر باشد. یکی از برادران شهید از خدمت معاف می شود . اگر شهید فاقد فرزند ذکور ، دارای چند برادر تنی یا ناتنی درخانواده باشد. حق تقدم استفاده با برادری است. که با شهید از یک پدر و مادر باشند . درصورتی که شهید برادر تنی نداشته باشد. حق تقدم با برادری است. که با شهید از مادر یکی باشند . معرفی و انتخاب یکی از برادران تنی شهید. فاقد فرزند برای معافیت با پدر و در نبود پدر با مادرو و درنبود پدر و مادر با توافق سایر برادرانو و هماهنگی بنیاد شهید و ایثارگران انجام می پذیرد .

اطلاعیه ها معافیت ایثارگری, خدمت سربازی, مشاوره نظام وظیفه, معافیت ایثارگری, دریافت معافیت ایثارگری

 


بیشتر بخوانید: نکات قابل توجه معافیت ایثارگری


همچنین معرفی و انتخاب یکی از برادران ناتنی شهید فاقد فرزند. در صورتی که شهید از مادر دارای چند برادر باشد. انتخاب برادر با مادر شهید است. و درصورتی که شهید برادر مادری نداشته باشد. انتخاب با پدر شهید و در نبود پدر با مادر شهید. و در نبود پدر و مادر با توافق برادران. و هماهنگی بنیاد شهید انتخاب و معرفی می شود . چنانچه شهید دارای فرزند دختر باشد. برادرشهید می تواند. از معافیت بهره مند گردد .

اطلاعیه ها معافیت ایثارگری خانواده جاوید الاثرها

شرایط بهره مندی معافیت فرزندان جاوید الاثرها. و یا برادران آنان همانند شرایط. و ضوابط مربوط به خانواده شهدا می باشد . همچنین تا زمانی که استمرار جاوید الاثری توسط بنیاد شهید. و امور ایثارگر تایید گردد. برای کلیه فرزندان آنان معافیت دائم صادر می گردد .

 


بیشتر بخوانید: اطلاعیه ها معافیت پزشکی


اطلاعیه ها معافیت ایثارگری خانواده آزادگان

مدت آزادگی برای معافیت یک فرزند یا برادر وی  ۲۴ ماه تمام می باشد . یک فرد آزاده به ازای هر ۲۴ ماه سابقه آزادگی. یکی از فرزندان آزاده از خدمت معاف می شوند . شرط بهره مندی برادر آزاده از معافیت این است. که آزاده فاقد فرزند پسر باشد. یک برادر وی می تواند از خدمت معاف شود . همچنین برای آزاده فاقد فرزند پسر به هر میزان مدت آزادگی. فقط یکی از برادران وی از خدمت معاف می شود . چنانچه مدت آزادگی کمتراز ۲۴ ماه باشد. درصورتی که آزاده دارای سابقه جبهه و یا جانبازی باشد. و جمع مدت آزادگی با جبهه و یا جانبازی به عدد ۳۰ برسد. یکی از فرزندان آنان از خدمت معاف می شوند . تلفیق سوابق آزادگی با جبهه یا جانبازی. برای برادر آزاده لحاظ نمی گردد . این امتیاز فقط برای فرزندان آزادگان درنظر گرفته شده است .

اطلاعیه ها معافیت ایثارگری, خدمت سربازی, مشاوره نظام وظیفه, معافیت ایثارگری, دریافت معافیت ایثارگری

چنانچه آزاده ای براساس ضوابط و مقررات گذشته. و به علت صغیر بودن فرزندش برادرش از امتیازاستفاده کرده باشد. فرزند وی براساس ضوابط جدید می تواند. از امتیاز آزادگی بهره مند گردد . البته مشروط برآنکه مدت آزادگی ۴۸ ماه بیشتر باشد . چنانچه سوابق آزادگی ایثارگر فقط درحد یک امتیاز باشد. و آزاده چند فرزند واجد شرایط داشته باشد . انتخاب فرزند با آزاده است. درصورت فوت آزاده ، انتخاب با مادر فرزندان آزاده. و درصورت نبود مادر با توافق برادران. و با هماهنگی بنیاد شهید صورت می گیرد . اگرفرزند آزاده ای بعد از اخذ معافیت فوت نماید. یا به بیماری صعب العلاج مبتلا گردد. امتیاز برای فرزند دیگری لحاظ نمی گردد . مگر آنکه سابقه مازاد بر ۲۴ ماه آزادگی وی. برای معافیت فرزند دیگر کفایت نماید .

برای مشاوره در زمینه مشاوره نظام وظیفه تلفنی: اطلاعیه ها معافیت کفالت.

می توانید از سراسر کشور با استفاده از تلفن ثابت از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی در ایام تعطیل.

با مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش تماس بگیرید :

تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

 


خدمات مشاوره تلفنی آویژه دانش در زمینه مشاوره نظام وظیفه :

 

اطلاعیه ها معافیت ایثارگری – مشاوره نظام وظیفه

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره 9099072068 تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه اطلاعیه ها معافیت ایثارگری – مشاوره نظام وظیفه

از مشاورین مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه از طریق تلفن ثابت

در سراسر کشور با 9099072068 تماس بگیرید

همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب 

حتی ایام تعطیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068