اطلاعیه ها معافیت کفالت – مشاوره نظام وظیفه

اطلاعیه ها معافیت کفالت, خدمت سربازی, مشاوره نظام وظیفه, معافیت کفالت, دریافت معافیت کفالت
به اشتراک بگذارید

اطلاعیه ها معافیت کفالت. آیا به دنیال دریافت معافیت کفالت هستید؟ از آخرین اطلاعیه ها معافیت کفالت تا چه حد اطلاع دارید؟ آیا میدانید برای دریافت معافیت کفالت چه شرایطی باید داشته باشید؟ در ادامه مطالب زیر ” اطلاعیه ها معافیت کفالت ” همراه ما باشید. تا از آخرین اطلاعیه ها معافیت کفالت آگاهی بیابید .

اطلاعیه ها معافیت کفالت, خدمت سربازی, مشاوره نظام وظیفه, معافیت کفالت, دریافت معافیت کفالت

 

در ادامه، مطالب مفیدی از اطلاعیه ها معافیت کفالت برای شما آماده کرده ایم .

 


بیشتر بخوانید: مشاوره نظام وظیفه


اطلاعیه ها معافیت کفالت و ضوابط آن

شروط اصلی برای بهره‌ مندی از معافیت‌های کفالت. شامل رسیدن به سن ۱۸ سال تمام. درهنگام طرح پرونده در هیئت رسیدگی و نداشتن غیبت. و یگانه مراقب یا نگه دارنده (سرپرست) بودن می باشد . همچنین در حین تحصیل نیز می ‌توان درخواست معافیت کفالت نمود. به این صورت که با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل معتبر. رسیدگی به ادعای کفالت بلامانع است . منظور از یگانه مراقب بودن بالای ۱۸ سال این است. که مشمول تنها فرد ذکور ( پسر، برادر، نوه ) بالای ۱۸ سال تمام. که مراقبت یا سرپرستی از هریک از بستگان موضوع ماده ( ۴۴ ) قانون. را به دلیل نیازمندی به مراقبت یا سرپرستی برعهده دارد . پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، خواهر، برادر، همسر و فرزند افرادی هستند. که می توانند مکفول برای مشمول بشوند .

برای مشاوره در زمینه مشاوره نظام وظیفه تلفنی: اطلاعیه ها معافیت کفالت.

می توانید از سراسر کشور با استفاده از تلفن ثابت از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی در ایام تعطیل.

با مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش تماس بگیرید :

تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

تنها مراقب و نگه دارنده پدر ۷۰ سال تمام یا کمتر از ۷۰

طبق بند یک ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی . از تاریخ ۱۳۹۳ سن ۷۰ سال تمام به عنوان کهولت سن برای پدر. در نظر گرفته شده. و پدری که به سن ۷۰سال تمام ( وارد سن ۷۱ سالگی شده. ) رسیده باشد. به عنوان نیازمند به مراقبت تلقی شده. و با در نظر گرفتن سایر ضوابط. طرح پرونده در هیئت رسیدگی بلامانع خواهد بود . وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است. مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی. که سرپرستی خانواده را بر عهده دارد، نیست. این معافیت فقط در طول مدت معافیت تحصیلی برادر مشمول. که خارج از شهرستان محل سکونت به تحصیل اشتغال دارد معتبر است. و مشمول پس از آن با رعایت سایر مقررات این قانون به خدمت دوره ضرورت اعزام می‌شود .

اطلاعیه ها معافیت کفالت, خدمت سربازی, مشاوره نظام وظیفه, معافیت کفالت, دریافت معافیت کفالت

 


بیشتر بخوانید: اطلاعیه ها معافیت سربازی


درصورتی که برادر یا برادران یا پدر مشمول به دلیل بیماری یا معلولیت زمین‌ گیر بوده. و بنا به تشخیص شورای پزشکی فاقد صلاحیت. و یا ناتوان برای سرپرستی باشند. و مشمول نیز عملاً مراقبت یا سرپرستی را برعهده داشته باشد. می‌تواند از معافیت کفالت برخوردار گردد . همچنین از دو برادر، تنها برادر بیش از۱۸ سال. مشمول که اشتغال به تحصیل دارد. به شرط دارا بودن معافیت تحصیلی معتبر. و همچنین تحصیل در خارج از محل سکونت مکفول. مشمول معافیت می باشد .

 


بیشتر بخوانید: راهنمای دریافت معافیت موارد خاص


 

یگانه مراقب و نگهدارنده مادر فاقد همسر

مشمولین این ماده تا سی ماه متوالی می‌توانند. از معافیت کفالت موقت استفاده نمایند. و در پایان مدت فوق در صورت دارا بودن شرایط کفالت. از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌ گردند . همچنین وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است. مانع از معافیت کفالت موقت. مشمولی که سرپرستی خانواده را بر عهده دارد، نیست. این معافیت فقط در طول مدت معافیت تحصیلی برادر مشمول که خارج از شهرستان. محل سکونت به تحصیل اشتغال دارد معتبر است. و مشمول پس از آن با رعایت سایر مقررات این قانون. به خدمت دوره ضرورت اعزام می‌شود .

در صورتی که مشمول متقاضی کفالت مادر مطلقه. دارای برادر صغیری باشد. که قبل از اتمام سی ماه مهلت موقت. به سن ۱۸ سالگی می رسد .چنانچه تمایل به اخذ معافیت موقت داشته باشد. رسیدگی و صدور معافیت تا خاتمه ۱۸ سالگی تمام برادر بلامانع است . در غیر این صورت و عدم تمایل مشمول به استفاده از معافیت موقت. برابر ضوابط به وضعیت دیگر مشمول رسیدگی می گردد . در کفالت مادر ، ملاک رسیدگی فاقد شوهر بودن. یا ناتوانی پدر مشمول در سرپرستی می باشد . لذا جوان بودن ، شاغل بودن و . … مادر ، مانع رسیدگی به تقاضای مشمول نیست .

اطلاعیه ها معافیت کفالت, خدمت سربازی, مشاوره نظام وظیفه, معافیت کفالت, دریافت معافیت کفالت

 


بیشتر بخوانید: نکات قابل توجه معافیت ایثارگری


تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذکور غیر محجور

در موردمعافیت به منظور سرپرستی و نگهداری برادر یا خواهر صغیر. مشمولی که با صغار از یک پدر و مادر باشد. حق تقدم خواهد داشت. و در غیر این صورت مشمولی که با صغار از یک پدر باشد حق تقدم دارد. و وجود برادران ناتنی صغار مانع از معافیت برادر. پدری و مادری آنان نخواهد بود . همچنین منظور از خواهر فاقد پدر و همسر. خواهر صغیر ( زیر ۱۸ سال ) خواهر مجرد یا خواهری است. که همسرش فوت کرده یا از وی طلاق گرفته است. و سن خواهر در این معافیت ملاک نمی باشد . تنها برادر تنی ( برادری که از پدر و مادر با خواهر یکی است. ) می تواند . از این معافیت استفاده کند. و برادر ناتنی خواهر در شمول معافیت قرار نمی گیرد. و همچنین مانع معافیت برادر تنی نمی باشد .

چنان چه خواهری که شوهرش فوت کرده. یا از وی طلاق گرفته. دارای فرزند پسر بالای ۱۸ سال باشد. که به تشخیص شورای پزشکی به دلیل محجوریت. یا بیماری یا نقص عضو قادر به نگهداری از مادر نباشد. تنها برادر مشمول وی می تواند از معافیت استفاده نماید .

یگانه سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام(صغیر)

وجود برادران ناتنی بالای ۱۸ سال مانع بهره مندی برادر تنی برای معافیت برادر صغیر می گردد . چنانچه برادر صغیر فاقد برادر تنی باشد. در آن صورت میتوان به ادعای تنها برادر ناتنی سالم بالای ۱۸ سال وی رسیدگی نمود .

 


بیشتر بخوانید: اطلاعیه ها معافیت پزشکی


یگانه نوه ذکوربالای ۱۸ سال مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند یا جده فاقد شوهر و فرزند

در صورتیکه سن جد بالغ بر ۷۰سال تمام باشد . پرونده بدون طرح در شورای پزشکی برای ادامه رسیدگی. به هیئت ارجاع می گردد. و در مواقعی که سن پدر بزرگ کمتر از ۷۰ سال تمام است. پرونده برای تشخیص نیازمندی به مراقبت به شورای پزشکی ارجاع. و سپس در هیئت رسیدگی مطرح می شود . جد یا جده می بایست. فاقد فرزند ( دختر یا پسر) باشد. به عبارت دیگر فرزندان آنان فوت نموده. یا بنا به تشخیص شورای پزشکی. توانایی لازم برای سرپرستی از مکفول را نداشته باشند .

مشمولی که همسرش فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر بوده مادامی که ازدواج مجدد نکرده است

این نوع معافیت شامل مشمولانی می گردد. که همسر آنان فوت کرده. و از همسر متوفی خود دارای فرزند صغیر می باشد . در صورتی که مشمول همسر خود را طلاق داده. یا ازدواج مجدد کرده باشد. و فرزند وی از همسر اول باشد. در شمول معافیت قرار نمی گیرد .

اطلاعیه ها معافیت کفالت, خدمت سربازی, مشاوره نظام وظیفه, معافیت کفالت, دریافت معافیت کفالت

مشمولی که دارای همسر معلول می باشد

مشمولی که همسری دارد که بعد از ازدواج معلول شده. و نیازمند مراقبت باشد. و معلولیت وی به تایید بهزیستی رسیده. و بنا به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند مراقبت باشد. در قالب رسیدگی قرار می گیرد . معاینه همسر معلول بر اساس دستورالعمل معاینات معلولین انجام می گیرد .

برای مشاوره در زمینه مشاوره نظام وظیفه تلفنی: اطلاعیه ها معافیت کفالت.

می توانید از سراسر کشور با استفاده از تلفن ثابت از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی در ایام تعطیل.

با مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش تماس بگیرید :

تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

 


خدمات مشاوره تلفنی آویژه دانش در زمینه مشاوره نظام وظیفه :

 

برای مشاوره در زمینه اطلاعیه ها معافیت کفالت – مشاوره نظام وظیفه

از مشاورین مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه از طریق تلفن ثابت

در سراسر کشور با 9099072068 تماس بگیرید

همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب 

حتی ایام تعطیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068