تاريخ‌ برگزاری و نحوه‌ پرينت كارت‌ شركت در آزمون سراسری سال 96

انتخاب رشته‌ کنکور سراسری

به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور ؛ بدينوسيله به اطلاع كليه خواهران‌ و برادراني كه‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال 1396 ثبت‌‌نام‌ نموده‌­اند مي‌رساند آزمون عمومي و اختصاصي داوطلبان گروه­هاي آزمايشي علوم رياضي و فني و علوم انساني در صبح پنج­شنبه مورخ 96/4/15،داوطلبان گروه آزمايشي هنر در بعدازظهر پنج­شنبه مورخ 96/4/15،داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در صبح جمعه مورخ 96/4/16 و داوطلبان گروه آزمايشي زبانهاي خارجي در بعدازظهر جمعه مورخ 96/4/16 در 372 شهرستان و بخش مختلف كشور (به شرح جدول شماره 11) برگزار خواهد شد. كارت هاي‌ شركت در آزمون براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ آزمون‌ سراسري سال 1396 براساس‌ مندرجات‌ بند «الف‌» اين‌ اطلاعيه‌ بر روي پايگاه اطلاع­رساني سازمان سنجش آموزش كشور قرار مي‌گيرد و داوطلبان پس از پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالي مي‌بايستي “مطابق بند «ب» اين اطلاعيه” به حوزه­هاي رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره 2 مراجعه نمايند.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند


بروز رسانی جدید :کلیه داوطلبان گرامی می توانند نسبت به مشاهدهنتایج اولیه کنکوروانتخاب رشتهاقدام نمایند .


الف- نحوه‌ و زمان پرينت برگ راهنما و كارت شركت در آزمون

كارتهاي‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌، علوم انساني‌، هنر و زبانهاي خارجي‌ به همراه برگ راهنماي شركت در آزموناز روز يكشنبه مورخ 1396/4/11 لغايت روز چهارشنبه مورخ 96/4/14 براي مشاهده و پرينتبر روي پايگاه اطلاع­رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشانيsanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ در آزمون‌، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطلاع‌رساني مذكور مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سريال كارت اعتباري ثبت نام (12 رقمي) و شماره شناسنامه و يا شماره پرونده و كدپيگيري ثبت‌نام (16 رقمي) و نام و نام­ خانوادگي، كدملي و سريال شماره شناسنامه يك نسخه پرينت از برگ راهنما و كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. بديهي استداوطلباني كه در 2 يا 3 گروه آزمايشي متقاضي شده‌اندبايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي اصلي، برحسب مورد نسبت به پرينت كارت گروه آزمايشي دوم و يا گروههاي آزمايشي دوم و سوم (گروه­هاي آزمايشي هنر و زبانهاي خارجي) خود اقدام نمايند. داوطلبان براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس­دار و ارائه آن الزامي است. لذا كليه داوطلبان بايد براي پرينت كارت شركت در آزمون اقدام نمايند.

تذكر مهم:چنانچه داوطلبي به دليل در اختيار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره پرونده و يا كد پيگيري مورد نياز، موفق به پرينت كارت شركت در آزمون خود نمي شود، لازم است با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور و ورود به سيستم پاسخگويي و انتخاب نام آزمون و تعيين موضوع پيگيري نسبت به دريافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، و يا كد پيگيري ثبت­نام اقدام نمايند و به هيچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمايند. لازم به ذكر است اين امكان براي داوطلباني فراهم مي­باشد كه در سيستم پاسخگويي داراي عضويت باشند. لذا ضرورت دارد داوطلباني كه اطلاعات فوق را مفقود نموده اند با عضويت در اين سيستم نسبت به بازيابي اين اطلاعات اقدام نمايند.

ب- محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون

محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون كليه داوطلبان گروه­هاي آزمايشي علوم رياضي و فني‌، علوم انساني‌، علوم‌ تجربي‌، هنر و زبانهاي ‌خارجي‌ بر مبناي‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت فعلي‌ آنان‌ كه‌در بند 44 تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌، مشخص‌كرده‌اندبه‌ شرح‌ جدول شماره‌ 1 و آدرس محل رفع نقص به شرح جدول شماره 2 اين اطلاعيه مي‌باشد.

ج- درصورت مشاهده مغايرت در مندرجات كارت شركت در آزمون، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند.

1-داوطلباني كه مشمول اعمال سوابق تحصيلي ديپلم و يا پيش دانشگاهي مي‌باشند و نسبت به مندرجات كارت شركت در آزمون در بندهاي 1 ،3 ،4، 7 ،12، 15، 16، 21، 22، 23 و 24 شامل نام خانوادگي و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع ديپلم، شماره ملي، كد دانش آموزي و منطقه اخذ ديپلم، سال و بخش محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي، عنوان مدرك پيش دانشگاهي، منطقه يا ناحيه اخذ مدرك پيش‌دانشگاهي، كد دانش آموزي مقطع پيش‌دانشگاهي مغايرتي مشاهده نمودند لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 96/4/18 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرك تحصيلي خود مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه مشمول اعمال سوابق تحصيلي نمي‌باشند چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي فوق مشاهده نمودند مي توانند نسبت به ويرايش آنها اقدام نمايند.

2-داوطلباني كه نسبت به مندرجات كارت شركت در آزمون در بندهاي 13، 14، 17، 18، 19، 20 و 26 شامل سري و سريال شناسنامه، محل تولد، سهميه، معدل كتبي نهايي ديپلم، محل اخذ مدرك ماقبل ديپلم، محل اخذ مدرك ديپلم و وضعيت تحصيلي و اشتغال مغايرتي مشاهده نمودند لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 96/04/16 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش (قسمت ويرايش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در سايت نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.

تبصره 1-داوطلبان نظام جديد كه سال اخذ مدرك ديپلم آنان سال 1384 به بعد مي­باشد و مدرك پيش دانشگاهي خود را در يكي از سالهاي 91 الي 98 اخذ نموده‌اند و مشمول اعمال سوابق تحصيلي هستند.چنانچه خواستار ويرايش اطلاعات مندرج در بندهاي 1 ،3 ،4، 7 ،12، 15، 16، 21، 22، 23 و 24 كارت شركت در آزمون خود مي باشند با توجه به اينكه در زمان ثبت‌نام اوليه نسبت به تأييد بندهاي فوق اقدام و كد سوابق تحصيلي دريافت نموده­ اند در اين مرحله هيچ گونه ويرايشي درخصوص اطلاعات فوق انجام نخواهد شد، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 96/4/18 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرك تحصيلي خود مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.

تبصره 2- در صورت مشاهده هرگونه مشكل درخصوص نمرات آموزش وپرورش، اطلاعات سوابق تحصيلي، عدم ارسال آنها به سازمان سنجش، مشمول يا غير مشمول بودن لازم است حداكثر تا تاريخ 96/4/18 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ ديپلم خود مراجعه نماييد.

– داوطلبان درصورتي كه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 2، 6، 8، 9 و 10 (جنس، دين، زبان خارجي امتحاني، معلوليت و بهيار) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند ضروري است از روز سه‌شنبه 96/4/13 لغايت روز چهارشنبه 96/4/14 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 با به همراه داشتن كارت شناسايي معتبر (كارت ملي و يا شناسنامه عكس­دار) شخصاَ به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره 2 اين اطلاعيه پرينت كارت مراجعه نمايند.

3- چنانچه سهميه درخواستي داوطلبي غير از سهميه مناطق مي‌باشد و در بند 26 كارت شركت در آزمون سهميه مناطق درج گرديده است لازم است به ترتيب ذيل عمل نمايند:

3-1- كليه داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه‌هاي بنياد شهيد و امورايثارگران، رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح، فرزند و همسر رزمندگان و ايثارگران ارگانهاي سپاه پاسداران، ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت جهاد كشاورزي جهت اعلام مغايرت و تكميل اطلاعات مربوط به جانباز يا ايثارگر حداكثر تا تاریخ 96/4/16 منحصراً به قسمت ويرايش اطلاعات در سايت اين سازمان مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در سايت نسبت به اصلاح و تكميل موارد اقدام نمایند تا درصورت تاييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه براي آنها اعمال گردد. در غيراينصورت با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي‌باشد.

3-2- ساير متقاضيان استفاده از سهميه (رزمنده داوطلب بسيجي و رزمنده وزارت جهاد كشاورزي) براي روشن شدن وضعيت سهميه خود، حداكثر تا تاريخ 96/4/18 به ارگان مربوط (ستاد مشترك سپاه پاسداران-وزارت جهادكشاورزي) مراجعه نمايند. بديهي است درصورت دارا بودن سهميه و تاييد توسط ارگان ذيربط، سهميه درخواستي اعمال مي‌گردد. در غيراينصورت با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل پذيرش نمي‌باشد.

3-3- آن دسته از داوطلباني كه براساس اطلاعيه مورخ 96/3/7 اين سازمان درخصوص اعمال سهميه 5 درصدي ايثارگران (موضوع ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور) در تاريخهاي 96/3/18 لغايت 96/3/23 موفق به تكميل فرم مربوط نگرديده­اند لازم است همزمان با پرينت كارت شركت در آزمون از تاريخ 96/4/122 لغايت 96/4/18 براي اعلام وضعيت سهميه خود وارد سامانه مربوط شوند. همچنين چنانچه داوطلبي قبلاً متقاضي سهميه شده و سهميه وي توسط ارگان مربوط تأييد نشده و به عدم اعمال آن معترض مي‌باشد مي‌بايست مجدداً نسبت به تكميل اطلاعات خود در سامانه اقدام نمايد.

ضمناً داوطلباني كه اطلاعات آنان در سيستم سجاياي بنياد شهيد و امور ايثارگران شناسايي نشده است لازم است جهت پيگيري اعمال سهميه خود به بنياد شهيد استان محل پرونده خود مراجعه نمايند.

4- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب داراي اشكالاتي از جمله؛ فاقد مهر عكس، واضح نبودن عكس، درج عكسي به جزء عكس داوطلب (اشتباه عكس) و … مي­باشد ضروري استاز روز سه شنبه 96/4/13 الي روز چهارشنبه مورخ 96/4/14از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 با بهمراه داشتن 2 قطعه عكس 4×3، كارت ملي يا شناسنامه عكسدار شخصاَ به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه براساس جدول شماره 2 مراجعه نمايند و موضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.

تبصره: در صورتي كه در اين خصوص كارت داوطلب داراي اشكال مي باشد و تا روز قبل از آزمون نسبت به رفع آن اقدام ننمايد مطابق مقررات مربوط به تخلف و تقلب با وي رفتار خواهد شد.

5- چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روي كارت شركت در آزمون چه به صورت عددي و يا به صورت حروف ناخوانا مي‌باشدضروري استاز روز سه­ شنبه 96/4/13 الي روز چهارشنبه مورخ 96/4/14 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 شخصاَ به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط براساس جدول شماره 2 اين اطلاعيه مراجعه نمايند و موضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.

6- داوطلبان گروه آزمايشي هنر در صورت علاقهمندي به رشته­ هاي ذيل به منظور شركت در آزمون عملي مي­بايست نسبت به انتخاب حداكثر دو مجموعه از رشته‌هاي تحصيلي جدول ذيل منحصراً به صورت اينترنتي از تاريخ 1396/4/17 تا 1396/4/22از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org اقدام نمايند. با توجه به اينكه پذيرش دانشجو در رشته‌هاي تحصيلي مورد نظر در آزمون سراسري سال 13966 بصورت متمركز و با شرايط خاص صورت مي‌پذيرد داوطلباني كه اقدام به انتخاب يك (1) مجموعه از مجموعه‌هاي رشته‌هاي تحصيلي ذيربط براي شركت در آزمون عملي اقدام مي‌نمايند، مي­بايست نسبت به پرداخت مبلغ 250.000 (دويست و پنجاه هزار) ريال بابت هزينه آزمون عملي در هر يك از مجموعه‌هاي فوق به صورت اينترنتي به وسيله كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب، از تاريخ فوق اقدام نمايند. داوطلبان در صورتي كه متقاضي و علاقمند به شركت در آزمون عملي دو/2 مجموعه از مجموعه‌هاي رشته‌هاي تحصيلي ذيل مي‌باشند مي‌بايست نسبت به پرداخت مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ريال بصورت اينترنتي اقدام نمايند. بديهي است عدم اعلام علاقمندي و عدم پرداخت هزينه آزمون عملي در تاريخ تعيين شده به منزله عدم امكان پذيرش آنان در اين رشته‌ها خواهد بود.

آزمون عملي براي داوطلبان متقاضي در روز پنجشنبه مورخ 96/5/12 برگزار خواهد شد. داوطلبان لازم است براي اطلاع از زمان پرينت كارت ورود به جلسه و آدرس محل برگزاري آزمون به اطلاعيه‌اي كه در تاريخ 96/5/8 در پايگاه اطلاع رساني اين سازمان قرار مي‌گيرد، مراجعه نمايند.

شماره مجموعه آزمون عملي
عنوان رشته‌ها
2
نقاشي ـ ارتباط تصويري ـ هنرهاي تجسمي ـ طراحي پارچه و لباس
3
طراحي صنعتي
4
ادبيات نمايشي
5
مجسمه‌سازي
6
موسيقي ايراني
7
موسيقي جهاني
9
كتابت و نگارگري
10
آهنگسازي
11
بازيگري ـ كارگرداني
12
طراحي صحنه
13
نمايش عروسكي
14
عكاسي

6– آن دسته از داوطلباني كه در زمان ثبت­نام آزمون موفق به اعمال بند موسسات غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور نشده اند، مي­توانند با پرداخت مبلغ 102.000 ريال (معادل يكصدو دو هزار) بصورت الكترونيكي به وسيله كارتهاي عضو شبكه بانكي شتاب از طريق سايت سازمان سنجش ودر قسمت ويرايش اطلاعاتنسبت به علامت‌گذاري بند فوقاز تاريخ 96/4/11 لغايت 96/4/16 اقدام نمايند.

7- به اطلاع داوطلبان علاقه­ مند به رشته­ هاي تحصيلي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه­هاي تربيت دبير شهيد رجايي و پرديس­هاي دانشگاه فرهنگيان مي‌رساند، توضيحات لازم درخصوص نحوه اعلام علاقه ­مندي از داوطلبان براي پذيرش در اين دانشگاهها در مرحله انتخاب رشته اطلاع‌رساني خواهد شد.

8- آن دسته از داوطلبان علاقه‌مند به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلاميكه پذيرش در آنها براساس آزمون صورت مي‌پذيرد، مي‌بايست ضمن شركت در آزمون، پس از اعلام نتيجه اوليه آزمون سراسري و دريافت كارنامه براي انتخاب رشته به سايت مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي مراجعه نمايند.

د- تذكرهاي‌ مهم‌

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس­دار الزامي است.

2- درِ حوزه­­هاي امتحاني صبح­ها رأس‌ ساعت‌ 7:00 (هفت) صبح و بعدازظهرها رأس ساعت 14:30 (دو و نيم بعدازظهر) بسته خواهد شد و شروع فرآيند برگزاري آزمون صبح­ها راس‌ ساعت‌ 7:30 (هفت و سي دقيقه) و بعداز ظهرها راس ساعت 15:00 (سه بعدازظهر) آغاز مي­گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ حوزه­هاي امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد.

3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي مربوط‌، لازم است اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس­دار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته‌ باشد.

4- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، هرگونه دستگاه ارتباطي (از قبيل پيجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوري، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و …)، جزوه، كتاب، ماشين حساب، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند:

4-1- به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه بخشي از آن در بند «ه» آمده است، رفتار خواهد شد.

4-2- درصورت همراه داشتن وسايل ذكر شده و تحويل آنها به هنگام ورود به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسايل، حوزه برگزاري هيچ گونه مسئوليتي در قبال آن نخواهد داشت.

5- براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شركت در آزمون گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ انساني‌ ، علوم‌ تجربي و زبانهاي خارجي‌ كه علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ هنر با گذاشتن‌ علامت‌ در رديف‌ 38 تقاضانامه‌اعلام‌ داشته‌اند، كارت‌ شركت در آزمون‌ گروه هنر نيز جداگانه‌ صادر گرديده‌ است‌. اين‌ دسته ‌از داوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرينت كارت‌ شركت در آزمون گروه‌ هنر را نيز علاوه‌ بر پرينت كارت‌ شركت در آزمون ‌گروه آزمايشي‌ مربوط‌ از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت ‌دارند. به عبارت ديگر براي‌ اين‌ قبيل‌ داوطلبان‌ دو كارت‌ شركت در آزمون‌ صادر شده‌ است‌ كه‌ لازم‌ است‌ پرينت هر دو كارت‌ شركت در آزمون را از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور ‌دريافت‌ نمايند.

6- براي‌ آن دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شركت در آزمون گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ انساني‌، علوم‌ تجربي و هنر كه علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ زبانهاي‌ خارجي‌ نيز با گذاشتن‌ علامت‌ در رديف‌ 39 تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند، كارت‌ شركت در آزمون گروه زبانهاي‌ خارجي‌ نيز صادر گرديده‌ است‌. اين‌ دسته‌ از داوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرينت كارت‌ شركت در آزمون گروه‌ آزمايشي‌ زبانهاي‌ خارجي‌ را نيز علاوه‌ بر كارت‌ گروه‌ آزمايشي‌ مربوط‌ از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت‌ دارند. به‌ عبارت ديگر براي‌ اين‌ قبيل‌ از داوطلبان‌ دو كارت‌ شركت در آزمون صادر شده‌ است‌ كه‌ لازم است‌ پرينت هر دو كارت‌ شركت در آزمون را از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت‌ نمايند.

7- براي‌ آن دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شركت در آزمون گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌ و علوم‌ انساني‌ كهعلاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در گروه‌ هنر و همچنين‌ گروه‌ زبانهاي‌ خارجي‌ با علامتگذاري‌ در رديفهاي‌ 38 و 39 تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند، سه‌ كارت‌ شركت در آزمون (يك‌ كارت‌ مربوط‌ به‌ گروه‌ آزمايشي‌ اصلي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني يا علوم‌ تجربي‌ و يا علوم‌ انساني‌ و دو كارت‌ ديگر به‌ ترتيب‌ براي‌ گروه‌ هنر و زبانهاي‌ خارجي‌) صادر شده‌ است‌. اين‌ قبيل‌ از داوطلبان‌ بايد پرينت هر سه‌ كارت‌ شركت در آزمون را از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت‌ دارند.

8- داوطلبان شاغل در شغل بهياري كه داراي ديپلم بهياري بوده و در آزمون سراسري سال 1396 در گروه آزمايشي علوم تجربي ثبت‌نام نموده‌اند علاوه بر پاسخگويي به دروس عمومي و اختصاصي گروه آزمايشي مربوط، بايستي به دروس اختصاصي بهياري نيز كه در دفترچه شماره 3 درج گرديده، پاسخ دهند. براي اين قبيل داوطلبان بر روي كارت شركت در آزمون در قسمت بهياري، كلمه «بلي» مشخص شده است.

9- داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ انساني‌ كه داراي ديپلم علوم و معارف اسلامي و عنوان‌ گواهينامه‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ نظام جديد آنان‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامي‌ (كد 18) مي‌باشد با توجه‌ به‌ ضوابط‌، لازم‌ است‌ علاوه‌ بر دروس‌ اختصاصي‌ گروه‌ مذكور، درس ‌اصول، عقايد و فقه‌ را نيز امتحان‌ دهند. لذا به اين داوطلبان توصيه‌ مي‌شود كه‌ به‌ مندرجات‌ برگ راهنما كه‌ به همراه‌ كارت‌ شركت در آزمون از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور قابل دريافت‌ و پرينت مي‌باشد توجه‌ نمايند. وضعيت‌ چنين‌ داوطلباني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط‌ (از لحاظ‌ نوع‌ گواهينامه‌ ديپلم و دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌)، لازم ‌است‌ درس‌ اصول‌، عقايد و فقه‌ را امتحان‌ دهند دقيقاً در برگ راهنماي‌ شركت‌ در آزمون‌ مشخص‌ شده‌ است‌.

10- براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ يكي‌ از بندهاي‌ 1يا 2 يا 3 يا 4 و يا 5 رديف‌ 29 (بند معلوليت) تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ را علامتگذاري‌ نموده‌ و مدرك‌ مورد تاييد از سازمان بهزيستي را نيز در زمان ثبت نام براي سازمان سنجش ارسال نموده‌اند در مقابل‌ عنوان‌ معلوليت‌ در كارت‌ شركت در آزمون، نوع‌ معلوليت‌ درج‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ داوطلبي‌ يكي‌ از بندهاي‌ مذكور را علامتگذاري‌ و مدرك ‌مورد تاييد را نيز ارسال نموده ولي‌ در كارت‌ شركت در آزمون وي عنوان معلوليت مشخص‌ نشده‌، لازم‌ است‌ در يكي از روزهاي سه‌شنبه مورخ 96/4/13 يا چهارشنبه مورخ 96/4/14 (روزهاي قبل از آزمون)با به همراه داشتن گواهي معلوليتمراتب‌ را سريعاً به‌ نماينده ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور مستقر در باجه رفع‌ نقص‌ براساس جدول شماره2 اطلاع‌ دهد تا قبل‌ از برگزاري‌ آزمون‌ وضعيت‌ وي‌ مشخص‌ گردد.

11- داوطلبان‌ مشمول‌ هر يك‌ از بندهاي 3 و 4 مندرج در بند (ج) و همچنين بند 10 مندرج در بند (د) فوق لازم‌ است‌ قبل‌ از برگزاري‌ آزمون‌ با مراجعه به باجه رفع نقص براساس جدول شماره 2 اطلاعيه وضعيت‌ خود را مشخص‌كرده ‌باشند، بديهي‌ است‌ در حين‌ اجراي‌ آزمون‌ و بعد از آن‌ اقدامي‌ انجام‌ نخواهد شد.

12- از آنجا كه‌ براساس‌ ضوابط‌ آزمون‌ سراسري‌ سال 1396 منحصراً آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ كه‌ داراي مدرك‌ پيش‌ دانشگاهي‌ بوده‌ و يا دانش‌ آموز دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ مي‌باشند، مجاز به‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسري ‌بوده‌اند، بنابراين‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ كه‌ به‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ راه‌ نيافته‌اند، مجاز به‌ شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال 1396 نمي‌باشند و بديهي‌ است‌ در صورت‌ شركت‌ در آزمون‌ از گزينش‌ نهايي‌ حذف‌ خواهند شد.

13- با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزه­ هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطلاعات براي ارزيابي حوزه­ها دارد، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در آزمون سراسري سال 1396 از تاريخ 96/4/15 لغايت 96/4/22 بصورت اينترنتي از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان اقدام نمائيد.

14 – نكاتي مهم در خصوص دفترچه‌هاي سوال گروههاي آزمايشي پنج‌گانه و شخصي‌سازي آنها:

در آزمون سراسري سال 1396 به هر داوطلب در كليه گروههاي آزمايشي يك پاسخنامه و 2 دفترچه سوال (آزمون عمومي«دفترچه شماره 1» و آزمون اختصاصي «دفترچه شماره 2») در قالب دو بسته نايلوني داده مي‌شود. اين بسته‌ها شخصي سازي شده و مشخصات داوطلبان بر روي پاسخنامه و جلد دفترچه سوالات درج گرديده است. داوطلبان شاغل در شغل بهياري كه داراي ديپلم بهياري هستند در گروه آزمايشي علوم تجربي و داوطلبان داراي مدرك ديپلم و پيش‌دانشگاهي علوم و معارف اسلامي در گروه آزمايشي علوم انساني علاوه بر پاسخگويي به سوالات دفترچه‌هاي عمومي (دفترچه شماره 1) و اختصاصي (دفترچه شماره 2) مي‌بايست به سوالات دفترچه اختصاصي شماره 3 نيز پاسخ دهند. داوطلبان در كليه گروههاي آزمايشي مي‌بايست پاسخ سوالات دفترچه‌هاي عمومي و اختصاصي را در همان يك برگ پاسخنامه تحويل شده علامتگذاري نمايند.

ه‍- مواردي از قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري

ماده 5 – تخلفات وجرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

الف – ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.

ب – ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل:

1 – ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.

2 – تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون.

3 – ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.

ج – استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.

د – كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات.

ه‍- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غيرمجاز از آنها.

و – هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.

ح – خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.

ماده 6 – هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند:

الف – در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.

ب – در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.

تبصره – آراء هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.

ماده 7 – در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.

ماده 8 – ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.

ماده 9 – رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.

ماده 10 – در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (66)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند.

ماده 11 – چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي مي‌باشد.

ماده 12 – هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسوول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تاسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) مي‌باشد.

تبصره –در مورد آموزشگاههايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعي‌العموم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.

درخاتمه‌ اضافه‌ مي‌ نمايد كه‌ واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌ آزمون‌ سراسري‌ سال 1396 براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ همه‌ روزه‌ به غير از ايام تعطيل و در وقت اداري آماده‌ پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ مي‌باشد. لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نياز مي‌توانند سوالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان به نشانيwww.sanjesh.orgو يا با شماره‌ تلفن 42163 – 021 به‌ طور مستقيم‌ (واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري ‌آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1396 با روابط‌ عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور) تماس‌ و يا در ميان بگذارند.

جدول شماره 1– شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون داوطلبان متقاضي شركت در آزمون سراسري سال1396 براساس شهرستان محل اقامت مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام

نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌
وهمچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌
محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
آذربايجان شرقي (10)
آذرشهر (11)
آذرشهر (11)
اسكو (13)
اسكو (13)
اهر(14)
اهر(14)، ورزقان (12)
بستان‌آباد (15)
بستان‌آباد (15)
بناب (16)
بناب (16)
تبريز(17)
تبريز(17)
جلفا(18)
جلفا(18)
چاراويماق (19)
چاراويماق (19)
سراب (20)
سراب (20)
شبستر(21)
شبستر(21)
عجب شير (22)
عجب شير (22)
كليبر(23)
كليبر(23)، خدا آفرين( 30)
مراغه (24)
مراغه (24)
مرند(25)
مرند(25)
ملكان (26)
ملكان (26)
ميانه (27)
ميانه (27)
هريس(28)
هريس(28)
هشترود (29)
هشترود (29)
آذربايجان غربي (11)
اروميه (11)
اروميه (11)
اشنويه (12)
اشنويه (12)
بوكان (13)
بوكان (13)
پيرانشهر(14)
پيرانشهر(14)
تكاب (15)
تكاب (15)
چايپاره (26)
چايپاره (26)
خوي (17)
خوي (17)
سردشت (18)
سردشت (18)
سلماس (19)
سلماس (19)
شاهين‌دژ (20)
شاهين‌دژ (20)
شوط (27)
شوط (27)
ماكو (21)
ماكو (21)، چالدران (16)، پلدشت (25)
مهاباد (22)
مهاباد (22)
مياندوآب (23)
مياندوآب (23)
نقده (24)
نقده (24)
اردبيل (12)
اردبيل (11)
اردبيل (11)، سرعين(20)، نير (19)، نمين (18)
بيله‌سوار (12)
بيله‌سوار (12)
پارس آباد(13)
پارس آباد(13)
خلخال (14)
خلخال (14)، كوثر (15)
گرمي (16)
گرمي (16)
مشكين شهر(17)
مشكين شهر(17)

اصفهان (13)
اردستان (12)
اردستان (12)
آران و بيدگل (11)
آران و بيدگل (11)
اصفهان (13)
اصفهان (13) به جز داوطلبان بخش بن رود با كد بخش (1305)
برخوار (32)
برخوار (32)
بوئين و مياندشت (34)
بوئين و مياندشت (34)
بن رود كد بخش (1305)
بن رود كد بخش (1305) از شهرستان اصفهان
تيران و كرون (15)
تيران و كرون (15)
چادگان (16)
چادگان (16)
خميني شهر(17)
خميني شهر(17)
خور و بيابانك (33)
خور و بيابانك (33)

 

ادامه جدول شماره 1– شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون داوطلبان متقاضي شركت در آزمون سراسري سال1396 براساس شهرستان محل اقامت مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام

نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌
وهمچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌
محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
اصفهان (13)
خوانسار (18)
خوانسار (18)
دهاقان (21)
دهاقان (21)
سميرم (19)
سميرم (19)
شاهين شهر و ميمه (14)
شاهين شهر و ميمه (14) به جز داوطلبان بخش ميمه با كد بخش (1323)
شهرضا(20)
شهرضا(20)
فريدن (22)
فريدن (22)
فريدون شهر (23)
فريدون شهر (23)
فلاورجان (24)
فلاورجان (24)
كاشان (25)
كاشان (25)
گلپايگان (26)
گلپايگان (26)
لنجان (27)
لنجان (27)
مباركه (28)
مباركه (28)
ميمه كد بخش (1323)
ميمه كد بخش (1323) از شهرستان شاهين شهر و ميمه
نائين (29)
نائين (29)
نجف آباد(30)
نجف آباد(30)
نطنز(31)
نطنز(31)
البرز (40)
اشتهارد (15)
اشتهارد (15)
كرج (13)
كرج (13)
ساوجبلاغ (11)
ساوجبلاغ (11)، نظرآباد (14)، طالقان (12)
فرديس (16)
فرديس (16)
ايلام (14)
آبدانان (11)
آبدانان (11)
ايلام (12)
ايلام (12)
ايوان (13)
ايوان (13)
دره شهر (14)
دره شهر (14) ، بدره (20)
دهلران (15)
دهلران (15)
چرداول (16)
چرداول (16) ، سيروان(19)
ملكشاهي (18)
ملكشاهي (18)
مهران (17)
مهران (17)
بوشهر(15)
بوشهر(11)
بوشهر(11) بجز داوطلبان بخش خارك با كد بخش(1501)
خارك كد بخش (1501)
خارك كد بخش (1501) از شهرستان بوشهر
جم (13)
جم (13)
تنگستان (12)
تنگستان (12)
دشتستان (14)
دشتستان (14)
دشتي (15)
دشتي (15)
دير (16)
دير (16)
ديلم (17)
ديلم (17)
كنگان (18)
كنگان (18) ، عسلويه(20)
گناوه (19)
گناوه (19)
تهران (16)
اسلام شهر(11)
اسلام شهر(11)
بهارستان (26)
بهارستان (26)
پاكدشت (12)
پاكدشت (12)
تهران (13)
تهران (13) ، شميرانات (18) ، پرديس (28)
دماوند(14)
دماوند(14) بجز داوطلبان بخش رودهن با كد بخش(1608)
رودهن كد بخش 1608
رودهن كد بخش 1608 از شهرستان دماوند(14)
رباط كريم (15)
رباط كريم (15)
ري (16)
ري (16)
شهريار(19)
شهريار(19)
فيروزكوه (20)
فيروزكوه (20)
قدس (24)
قدس (24)
ملارد (25)
ملارد (25)
ورامين (23)
ورامين (23) ، پيشوا (27)
قرچك (29)
قرچك (29)

 

ادامه جدول شماره 1– شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون داوطلبان متقاضي شركت در آزمون سراسري سال1396 براساس شهرستان محل اقامت مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام

نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌
وهمچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌
محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
چهارمحال و بختياري (17)
اردل(11)
اردل(11)
بروجن (12)
بروجن (12)
شهركرد(13)
شهركرد(13)، كيار (17) ، بن(18) ، سامان (19)
فارسان (14)
فارسان (14)، كوهرنگ (15)
لردگان (16)
لردگان (16)
خراسان جنوبي (18)
بيرجند (11)
بيرجند (11)
بشرويه (18)
بشرويه (18)
خوسف (19)
خوسف (19)
درميان (12)
درميان (12)
زيركوه (20)
زيركوه (20)
سرايان (13)
سرايان (13)
سربيشه (14)
سربيشه (14)
طبس(21)
طبس(21)
فردوس (15)
فردوس (15)
قائنات (16)
قائنات (16)
نهبندان (17)
نهبندان (17)
خراسان رضوي (19)
بجستان (30)
بجستان (30)
بردسكن(11)
بردسكن(11)
تايباد (12)
تايباد (12)، باخزر (36)
تربت جام (13)
تربت جام (13)
تربت حيدريه (15)
تربت حيدريه (15) ، زاوه (35)
جوين (34)
جوين (34)
جغتاي (33)
جغتاي (33)
چناران (16)
چناران (16)
خواف (18)
خواف (18)
درگز (19)
درگز (19)
رشتخوار(20)
رشتخوار(20)
سبزوار (21)
سبزوار (21)، خوشاب (37)، داورزن (38)
سرخس (22)
سرخس (22)
فريمان (23)
فريمان (23)
قوچان (24)
قوچان (24)
كاشمر (25)
كاشمر (25)، خليل آباد (17)
كلات (26)
كلات (26)
گناباد (27)
گناباد (27)
مه ولات (14)
مه ولات (14)
مشهد (28)
مشهد (28)، بينالود (31)
نيشابور(29)
نيشابور(29) فيروزه (32)
خراسان شمالي (20)
اسفراين (11)
اسفراين (11)
بجنورد (12)
بجنورد (12)
راز و جرگلان (18)
راز و جرگلان (18)
جاجرم (13)
جاجرم (13)
شيروان (14)
شيروان (14)
فاروج (15)
فاروج (15)
گرمه (17)
گرمه (17)
مانه و سملقان (16)
مانه و سملقان (16)
خوزستان (21)
آبادان (11)
آبادان (11)
اميديه (12)
اميديه (12)
انديمشك(13)
انديمشك(13)
انديكا (31)
انديكا (31)
اهواز(14)
اهواز(14)، باوي (34) ، حميديه (36) ، كارون (37)
ايذه (15)
ايذه (15)
باغ ملك (16)
باغ ملك (16)
بندر ماهشهر(17)
بندر ماهشهر(17)
بندرامام خميني /ره/ كد بخش (2119)
بندرامام خميني /ره/ كد بخش (2119) بندرامام خميني/ره/ كد بخش(2119) از شهرستان بندر ماهشهر(17)
بهبهان (18)
بهبهان (18)، آغاجاري(35)
خرمشهر(19)
خرمشهر(19)

ادامه جدول شماره 1– شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون داوطلبان متقاضي شركت در آزمون سراسري سال1396 براساس شهرستان محل اقامت مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام

نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌
وهمچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌
محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
خوزستان (21)
دزفول (20)
دزفول (20)
دشت آزادگان (21)
دشت آزادگان (21)
رامشير (23)
رامشير (23)
رامهرمز(22)
رامهرمز(22)، هفتگل (32)
شادگان (24)
شادگان (24)
شوش (25)
شوش (25)
شوشتر(26)
شوشتر(26)
گتوند (27)
گتوند (27)
لالي (29)
لالي (29)
مسجد سليمان (28)
مسجد سليمان (28)
هنديجان (30)
هنديجان (30)
هويزه (33)
هويزه (33)
زنجان (22)
ابهر(11)
ابهر(11)
خدابنده (13)
خدابنده (13)
خرمدره (14)
خرمدره (14)
زنجان (15)
زنجان (15)، ايجرود (12) ، سلطانيه (18)
طارم (16)
طارم (16)
ماه نشان (17)
ماه نشان (17)
سمنان (23)
دامغان (11)
دامغان (11)
سمنان (12)
سمنان (12)، مهدي‌شهر (15) و سرخه (18)
شاهرود(13)
شاهرود(13)، ميامي(17)
گرمسار(14)
گرمسار(14)، آرادان(16)
سيستان وبلوچستان(24)
ايرانشهر(11)
ايرانشهر(11) ، دلگان (21)
سرباز(18)
سرباز(18)
چابهار(12)
چابهار(12)، كنارك (13)
خاش (14)
خاش (14)
زابل (15)
زابل (15)، هيرمند (24) ، نيمروز (28) ، هامون (29)
زاهدان (17)
زاهدان (17) ، ميرجاوه (27)
زهك(16)
زهك(16)
سراوان (19)
سراوان (19)
مهرستان (22)
مهرستان (22)
سيب‌سوران (23)
سيب‌سوران (23)
نيك شهر(20)
نيك شهر(20) ، فنوج (25)
قصر قند (26)
قصر قند (26)
فارس (25)
آباده (11)
آباده (11)
آباده طشك كد بخش(2573)
آباده طشك كد بخش(2573) از شهرستان ني ريز
ارسنجان (12)
ارسنجان (12)
استهبان (13)
استهبان (13)
اقليد(14)
اقليد(14)
اوز كد بخش (2552)
اوز كد بخش (2552) از شهرستان لارستان
بوانات (15)
بوانات (15)
بيرم كد بخش (2554)
بيرم كد بخش (2554) از شهرستان لارستان
جويم كد بخش(2555)
جويم كد بخش(2555) از شهرستان لارستان
پاسارگاد (31)
پاسارگاد (31)
جهرم (16)
جهرم (16)
خرامه (38)
خرامه (38)
خنج (28)
خنج (28)
خرم بيد (17)
خرم بيد (17)
داراب (18)
داراب (18)
رستم (35)
رستم (35)
زرقان كدبخش (2533)
زرقان كدبخش (2533) از شهرستان شيراز
زرين‌دشت (19)
زرين‌دشت (19)
سپيدان (20)
سپيدان (20)
سروستان (36)
سروستان (36)
شيراز (21)
شيراز (21) بجز داوطلبان بخش زرقان با كد بخش(2533)

 

ادامه جدول شماره 1– شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون داوطلبان متقاضي شركت در آزمون سراسري سال1396 براساس شهرستان محل اقامت مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام

نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌
وهمچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌
محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
فارس (25)
فراشبند (22)
فراشبند (22)
فسا (23)
فسا (23)
فيروز آباد (24)
فيروزآباد (24) بجز داوطلبان بخش ميمند با كدبخش(2544)
قيروكارزين (25)
قيروكارزين (25)
كوار (39)
كوار (39)
كازرون (26)
كازرون (26)
گراش (37)
گراش(37)
لارستان (27)
لارستان (27) بجز داوطلبان بخش اوز با كد بخش (2552)، بيرم با كد بخش (2554) و جويم با كد بخش (2555)
لامرد (29)
لامرد (29)
مرودشت (30)
مرودشت (30)
ممسني (32)
ممسني (32)
مهر (33)
مهر (33)
ميمندكد بخش (2544)
ميمندكد بخش (2544) از شهرستان فيروزآباد
ني ريز (34)
ني ريز (34) بجز داوطلبان بخش آباده طشك با كد بخش (2573)
قزوين (26)
آبيك (11)
آبيك (11)
البرز (15)
البرز (15)
بوئين‌زهرا (12)
بوئين‌زهرا (12)، آوج(16)
تاكستان (13)
تاكستان (13)
قزوين (14)
قزوين (14)
قم (27)
قم (11)
قم (11)
كردستان (28)
بانه (11)
بانه (11)
بيجار (12)
بيجار (12)
ديواندره (13)
ديواندره (13)
دهگلان (20)
دهگلان (20)
سقز (15)
سقز (15)
سنندج (16)
سنندج (16)
سرو آباد (14)
سروآباد(14)
قروه (17)
قروه (17)
كامياران (18)
كامياران (18)
مريوان (19)
مريوان (19)
كرمان(29)
انار (28)
انار (28)
بافت (11)
بافت (11)، ارزوئيه (31)
بم (13)
بم (13)، فهرج(30)
جيرفت (14)
جيرفت (14)
بردسير (12)
بردسير (12)
رابر(29)
رابر (29)
راور (15)
راور (15)
رفسنجان (16)
رفسنجان (16)
ريگان (27)
ريگان (27)
رودبار جنوب(24)
رودبار جنوب (24)
زرند (17)
زرند (17)
سيرجان (19)
سيرجان (19)
شهر بابك (20)
شهربابك (20)
عنبرآباد (21)
عنبرآباد (21)
قلعه گنج (25)
قلعه گنج (25)
كرمان (22)
كرمان (22)
كوهبنان (18)
كوهبنان (18)
كهنوج (23)
كهنوج (23) ، فارياب (32)
منوجان (26)
منوجان (26)
نرماشير(33)
نرماشير(33)

 

ادامه جدول شماره 1– شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون داوطلبان متقاضي شركت در آزمون سراسري سال1396 براساس شهرستان محل اقامت مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام

نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌
وهمچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌
محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
كرمانشاه (30)
اسلام آباد غرب (11)
اسلام آباد غرب (11)
پاوه (13)
پاوه (13)
ثلاث باباجاني (14)
ثلاث باباجاني (14)
روانسر (15)
روانسر (15)
جوانرود (16)
جوانرود (16)
دالاهو (12)
دالاهو (12)
سرپل ذهاب (17)
سرپل ذهاب (17)
سنقر (18)
سنقر (18)
صحنه (19)
صحنه (19)
قصر شيرين (20)
قصر شيرين (20)
كرمانشاه (21)
كرمانشاه (21)
كنگاور (22)
كنگاور (22)
گيلانغرب (23)
گيلانغرب (23)
هرسين (24)
هرسين (24)
كهگيلويه و بويراحمد
(31)
بويراحمد (11)
بويراحمد (11)، دنا (12)
بهمئي (14)
بهمئي (14)
چرام (17)
چرام (17)
كهگيلويه (13)
كهگيلويه (13)
گچساران (15)
گچساران (15) ، باشت (16)
لنده (18)
لنده (18)
گلستان (32)
آزادشهر (11)
آزادشهر (11)
آق قلا (12)
آق قلا (12)
تركمن (14)
تركمن (14)، گميشان (23)
علي‌آباد (16)
علي‌آباد (16)
كردكوي(17)
كردكوي(17)
كلاله (18)
كلاله (18)
گاليكش(24)
گاليكش(24)
گرگان (19)
گرگان (19)، بندرگز(13)
گنبدكاووس (20)
گنبدكاووس (20)، راميان(15)
مراوه تپه (22)
مراوه تپه (22)
مينودشت (21)
مينودشت (21)
گيلان (33)
آستارا (11)
آستارا (11)
آستانه اشرفيه (12)
آستانه اشرفيه (12)
بندرانزلي (14)
بندرانزلي (14)
رضوانشهر (16)
رضوانشهر (16)
رشت (15)
رشت (15)، شفت (20)
رودبار (17)
رودبار (17)
رودسر (18)
رودسر (18)، املش (13)
صومعه سرا (21)
صومعه سرا (21)
طوالش (22)
طوالش (22)
فومن (23)
فومن (23)
لاهيجان (24)
لاهيجان (24)، سياهكل (19)
لنگرود (25)
لنگرود (25)
ماسال (26)
ماسال (26)
لرستان (34)
ازنا (11)
ازنا (11)
اليگودرز (12)
اليگودرز (12)
بروجرد (13)
بروجرد (13)
پل دختر (14)
پل دختر (14)
خرم آباد (15)
خرم آباد (15)، دوره (20)
دلفان (16)
دلفان (16)
دورود (17)
دورود (17)
سلسله (18)
سلسله (18)
كوهدشت (19)
كوهدشت (19)
رومشكان (21)
رومشكان (21)

 

ادامه جدول شماره 1– شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون داوطلبان متقاضي شركت در آزمون سراسري سال1396 براساس شهرستان محل اقامت مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام

نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌
وهمچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌
محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
مازندران (35)
آمل (11 )
آمل (11 )
بابل (12)
بابل (12)
بابلسر (13)
بابلسر (13)، فريدونكنار (27)
بهشهر (14)
بهشهر (14)، گلوگاه (15)
تنكابن (16)
تنكابن (16)، عباس آباد (28)
جويبار (17)
جويبار (17)
چالوس (18)
چالوس (18)
رامسر (19)
رامسر (19)
ساري (20)
ساري (20) ، مياندورود (29)
سوادكوه (21)
سوادكوه (21) ، سوادكوه شمالي (30)
قائم شهر (22)
قائم شهر (22) ، سيمرغ (31)
كلاردشت (32)
كلاردشت (32)
محمودآباد(23)
محمودآباد(23)
نكا (24)
نكا (24)
نور (25)
نور (25)
نوشهر (26)
نوشهر (26)
مركزي (36)
اراك (11)
اراك (11)
خنداب (21)
خنداب (21)
آشتيان (12)
آشتيان (12)
تفرش (13)
تفرش (13)، فراهان (22)
خمين (14)
خمين (14)
دليجان (15)
دليجان (15)
ساوه (17)
ساوه (17)
زرنديه (16)
زرنديه (16)
شازند (18)
شازند (18)
كميجان (19)
كميجان (19)
محلات (20)
محلات (20)
هرمزگان (37)
بستك (12)
بستك (12)
بندرعباس (13)
بندرعباس (13)، ابوموسي (11)
بندر لنگه (14)
بندر لنگه (14) ،بجزداوطلبان جزيره كيش با كد بخش (3711)
پارسيان (15)
پارسيان (15)
جاسك (16)
جاسك (16)، بشاگرد(23)
حاجي آباد(17)
حاجي آباد(17)
خمير (18)
خمير (18)
رودان (19)
رودان (19)
سيريك (22)
سيريك (22)
قشم (20)
قشم (20)
كيش با كد بخش (3711)
كيش با كد بخش (3711) از شهرستان بندر لنگه
ميناب (21)
ميناب (21)
همدان (38)
اسدآباد (11)
اسدآباد (11)
بهار (12)
بهار (12)
تويسركان (13)
تويسركان (13)
رزن (14)
رزن (14)
كبودرآهنگ (15)
كبودرآهنگ (15)
ملاير (16)
ملاير (16)
نهاوند (17)
نهاوند (17)
همدان (18)
همدان (18)، فامنين (19)
يزد (39)
ابركوه (11)
ابركوه (11)
اردكان (12)
اردكان (12)
بافق (13)
بافق (13)، بهاباد(21)
تفت (14)
تفت (14)
خاتم (15)
خاتم (15)
اشكذر(صدوق) (16)
اشكذر (16)
مهريز (18)
مهريز (18)
ميبد (19)
ميبد (19)
يزد (20)
يزد (20)
جدول شماره 2ـ نشاني محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري سال 1396
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌ وهمچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
آدرس محل رفع نقص احتمالي كارت شركت در آزمون حوزه خواهران و برادران
آذربايجان شرقي
اسكو
اسكو: شهرك وليعصر(عج)، فلكه دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز اسكو
اهر، جلفا، چاراويماق، عجب شير، ملكان، هريس، كليبر و آذرشهر
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
بستان‌آباد
بستان آباد: انتهاي خيابان آزادي -جنب شهرك فرهنگيان، دانشگاه آزاداسلامي واحد بستان آباد
بناب
بناب: انتهاي بزرگراه ولايت، جنب پليس راه، دانشگاه بناب
تبريز
تبريز: بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبريز، طبقه همكف، ساختمان مديريت خدمات آموزشي
سراب
سراب: شهرك فرهنگيان-مجتمع دانشگاه آزاداسلامي واحد سراب
شبستر
شبستر: ورودي شهراز سمت تبريز، روبروي پمپ بنزين، دانشگاه پيام نور مركز شبستر
مراغه
مراغه: اتوبان اميركبير ، شهرك گلشهر، دانشگاه مراغه
مرند
مرند: ميدان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند
ميانه
ميانه: خيابان شهيد نيكنامي جنوبي، دانشگاه پيام نور مركز ميانه،
هشترود
هشترود: خيابان دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز هشترود
آذربايجان غربي
اروميه
اروميه: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه اروميه، ستاد مركزي پرديس دانشگاه
اشنويه
اشنويه: فلكه بيمارستان، دانشگاه پيام نورمركز اشنويه
تكاب
تكاب:خيابان امام، انتهاي بلوارشهيد نسرين پور، پشت نمايندگي ايران خودرو، دانشگاه پيام نورمركز تكاب
سردشت
سردشت: كيلومتر3 جاده بيوران، دانشگاه پيام نور مركز سردشت
شاهين دژ
شاهين دژ: اول جاده تكاب، دانشگاه پيام نور مركز شاهين دژ
ماكو
ماكو: ميدان دانشجو، جنب سازمان فني وحرفه اي، دانشگاه پيام نورمركز ماكو
نقده
نقده: خيابان دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز نقده
خوي
خوي: جاده قطور، خيابان دانشگاه، ساختمان اداري دانشگاه پيام نور مركز خوي
بوكان
بوكان : فلكه علي آباد، كوي دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز بوكان
چايپاره
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
شوط
شوط: خيابان دانشگاه، جنب اداره مخابرات، دانشگاه پيام نور مركز شوط
سلماس
سلماس: بلوارامام رضا(ع)،جنب بيمارستان خاتم الانبياء، دانشگاه آزاد اسلامي واحدسلماس
مياندوآب
مياندوآب:بزرگراه ولايت، پل آيت الله وحيدي،بالاتر از كوي رابري نرسيده به ايستگاه راه آهن، مركز اموزش عالي شهيد باكري مياندوآب
پيرانشهر
پيرانشهر: خيابان دانشگاه، دانشگاه پيام نورمركز پيرانشهر
مهاباد
مهاباد:ابتداي بلوار شهيد شهريكندي، دانشگاه پيام نور مركز مهاباد
اردبيل
اردبيل
اردبيل: خيابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبيلي، ساختمان سابق اداره كل امور آموزشي
بيله سوار،، مشكين شهر
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
پارس آباد
پارس‌آباد: خيابان خيابان امام، پايين تر ازمصلي، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پارس آباد
خلخال
خلخال: بالاتر مهمانسراي جهانگردي ،دانشگاه پيام نور مركز خلخال، سالن طبقه اول
گرمي
گرمي: بلوار دانشگاه، جنب بيمارستان ولايت، دانشگاه پيام نورمركز گرمي
اصفهان
اصفهان
اصفهان: ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان،درب شمالي، ستاد آزمونها
آران و بيدگل
آران و بيدگل: بلوار دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل
برخوار( دولت آباد)
برخواردولت آباد برخوار، كيلومتر1 بلوارمعلم ، دانشگاه پيام نور مركز دولت آباد
تيران و كرون
تيران: روبروي دادگستري، دانشگاه پيام نور مركز تيران
لنجان(زرين شهر)
زرين شهر: ابتداي ورودي شهر سده لنجان ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد لنجان
خوانسار
خوانسار: خيابان دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركزخوانسار
سميرم
سميرم: ميدان فاطميه، خيابان دانشگاه، روبروي دادگستري، دانشگاه پيام نور مركز سميرم
دهاقان
دهاقان: ميدان حكيم جهانگيرخان قشقايي، دانشگاه پيام نور مركز دهاقان
بن رود (ورزنه)
ورزنه: شهرك امام جعفر صادق(ع)، خيابان البرز، دانشگاه پيام نور مركزورزنه
نجف آباد
نجف آباد: خيابان امام خميني (ره)، جنب جهادكشاورزي،آموزشكده فني وحرفه اي دختران نجف آباد(سميه)
اردستان
اردستان: ضلع شرقي كمربندي اردستان ، نايين، دانشگاه پيام نور مركز اردستان، حوزه آموزش
ادامه جدول شماره 2ـ نشاني محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري سال 1396
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌ وهمچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
آدرس محل رفع نقص احتمالي كارت شركت در آزمون حوزه خواهران و برادران
ادامه استان اصفهان
شاهين شهر و ميمه
شاهين‌شهر: خانه كارگر، انتهاي بلوار نور، دانشگاه پيام نور مركز شاهين شهر
خوربيابانك، چادگان ، بوئين و مياندشت، فريدن ، مباركه وخميني شهر
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
فلاورجان
فلاورجان: بلوار بسيج، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان
شهرضا
شهرضا: بلوارامام حسين(ع)، جنب پارك شهيد بهشتي، دانشگاه پيام نور مركز شهرضا
فريدون شهر
فريدون‌شهر: خيابان دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز فريدون شهر
كاشان
كاشان: كيلومتر6 بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان
گلپايگان
گلپايگان: خيابان دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركزگلپايگان
ميمه
ميمه: بلواردانش، موسسه آموزش عالي غير انتفاعي نور دانش ميمه
نائين
نائين: بلوار جواد الائمه، دانشگاه پيام نورمركز نائين
نطنز
نطنز: ميدان بسيج، ابتداي جاده قديم كاشان، دانشگاه پيام نور مركز نطنز، ساختمان اداري
البرز
اشتهارد وهشتگرد(ساوجبلاغ)
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
فرديس
فرديس : جاده ملارد، پائين تر از كانال آب فرديس ، پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي
كرج
كرج: انتهاي خيابان شهيد بهشتي (حصارك)، ميدان دانشگاه،پرديس خوارزمي كرج
ايلام
آبدانان، ايوان، چرداول، ملكشاهي، مهران و دره شهر
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
ايلام
ايلام: بلوار پژوهش، دانشگاه ايلام، حوزه معاونت آموزشي
دهلران
دهلران: خيابان معلم، نبش هجرت، ساختمان قديم دانشگاه پيام نور مركز دهلران
بوشهر
بوشهر
بوشهر: بهمني، خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس بوشهر
گناوه
گناوه : بلوارامام علي (ع)، دانشگاه پيام نورمركزگناوه
جم، خارك، دير، ديلم، دشتي، تنگستان، كنگان و دشتستان
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
تهران
اسلام شهر، رباط كريم، ري، ‌بهارستان، شهريار، ملارد، قدس، پاكدشت، رودهن و ورامين
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
داوطلباني كه شهرستان محل برگزاري و رفع نقص كارت آنان براساس جدول شماره 1 شهرستان تهران تعيين شده است، ضرورت دارد براساس جدول شماره 3 مندرج دراين اطلاعيه به حوزه رفع نقص كارت مربوط مراجعه نمايند.
حوزه خواهران :
1- دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره: تهران، خيابان انقلاب، ميدان فردوسي، بن بست شاهرود
2- دانشگاه خوارزمي تهران: خيابان شهيد مفتح ، نرسيده به خيابان انقلاب ، شماره 49
حوزه برادران :
1- دانشگاه علم وصنعت ايران: تهران، ميدان رسالت، خيابان هنگام ، خيابان دانشگاه علم وصنعت ايران
دماوند
دماوند : شهرك اماميه، ميدان بسيج، دانشگاه پيام نورمركزدماوند
فيروزكوه
فيروزكوه: ابتداي شهرك وليعصر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه، ساختمان اداري شماره1
قرچك
قرچك: ميدان امام خميني(ره)، انتهاي بلوار دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز قرچك (ورامين)
چهارمحال و بختياري
بروجن
بروجن: بلوار مدرس، دانشگاه پيام نور مركز بروجن
شهركرد
شهركرد: بلوار رهبر، دانشگاه شهركرد، معاونت آموزشي
اردل، فارسان و لردگان
حوزه خواهران وبرادران: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
خراسان جنوبي
بيرجند
بيرجند: ميدان شهدا، خيابان دانشگاه، دانشگاه بيرجند، دانشكده هنر
بشرويه، سربيشه، درميان، طبس، زيركوه و خوسف
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
سرايان
سرايان: كيلومتر3جاده (سرايان – فردوس)، دانشكده كشاورزي سرايان
قائنات
قائنات: بلوار دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركزقائنات
فردوس
فردوس: بلواروليعصر(عج)، ميدان غدير، دانشگاه پيام نور مركزفردوس
نهبندان
نهبندان: انتهاي بلوار دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز نهبندان
ادامه جدول شماره 2ـ نشاني محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري سال 1396
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌ وهمچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
آدرس محل رفع نقص احتمالي كارت شركت در آزمون حوزه خواهران و برادران
خراسان رضوي
تايباد
تايباد: بلواردانشگاه، روبروي صداوسيما، دانشگاه پيام نورمركز تايباد
تربت حيدريه
تربت‌حيدريه: كيلومتر7 محور تربت حيدريه به مشهد، بعداز پل هوايي عابر پياده، دانشگاه تربت حيدريه
‌تربت‌جام، جغتاي، بجستان، مه ولات، درگز، سرخس،رشتخوار، كلات ،جوين وچناران
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
سبزوار
سبزوار: توحيد شهر، پرديس دانشگاه حكيم سبزواري، طبقه همكف، دانشكده علوم پايه
فريمان
فريمان: خيابان شهيد رجايي، خيابان دانشگاه (سد)، بعد از پارك جنگلي، دانشگاه پيام نور مركز فريمان
قوچان
قوچان: كيلومتر5 جاده(مشهد – قوچان) دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين قوچان
گناباد
گناباد: ميدان غدير، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي گناباد
بردسكن
بردسكن:كيلومتر2جاده(بردسكن-كاشمر)دانشگاه آزاداسلامي واحد بردسكن،ساختمان اداري طبقه دوم
خواف
خواف: بلواروليعصر (عج)، بلواردانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز خواف
كاشمر
كاشمر: بلوارسيد مرتضي، جنب مسكن مهر، مركزآموزش عالي كاشمر
مشهد
مشهد: بلوار وكيل‌آباد، روبروي پارك ملت، درب شمالي دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم رياضي
نيشابور
نيشابور: ابتدايي شهرك بهداري، دانشكده هنر دانشگاه نيشابور
خراسان شمالي
بجنورد
بجنورد: كيلومتر 4 جاده اسفراين، دانشگاه بجنورد
راز و جرگلان، فاروج ، گرمه ،جاجرم، اسفراين، مانه و سملقان و شيروان
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
خوزستان
اهواز
اهواز: بلوار گلستان، جنب پل پنجم ، دانشگاه شهيد چمران اهواز
اميديه
اميديه: بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه
آبادان، انديكا، ايذه ، بندرماهشهر، بندرامام خميني ،لالي، انديمشك، باغملك، دشت آزادگان، رامهرمز ، شوش، گتوند، هنديجان، هويزه، شادگان، بهبهان ، رامشير، شوشتر و مسجدسليمان
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
خرمشهر
خرمشهر: بلوارعلي ابن ابي طالب(ع)، بعد ازكوي بهروز، دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر، دانشكده علوم دريايي واقيانوسي
دزفول
دزفول: بلوار سرداران شهيد،روبروي پايگاه چهارم شكاري وحدتي،دانشگاه صنعتي جندي‌شاپوردزفول
زنجان
خدابنده
خدابنده: ابتداي جاده ابهر، دانشگاه پيام نور مركز خدابنده
زنجان
زنجان:كيلومتر6جاده تبريز،دانشگاه زنجان،ساختمان مركزي،واحد رايانه
ابهر، طارم، ماه نشان و خرمدره
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
سمنان
دامغان
دامغان: ميدان دانشگاه، دانشگاه دامغان، درب اصلي كتابخانه مركزي دانشگاه
سمنان
سمنان: روبروي پارك سوكان، پرديس شماره يك دانشگاه سمنان، مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه
شاهرود
شاهرود: ميدان هفتم تير،بلواردانشگاه،پرديس اصلي دانشگاه صنعتي شاهرود، سازمان مركزي
گرمسار
گرمسار: راه آهن، دانشگاه پيام نورمركز گرمسار
سيستان و بلوچستان
چابهار
چابهار: بلواردانشگاه،دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار،دانشكده علوم دريايي
خاش، سراوان، سيب سوران، نيك شهر، زهك، مهرستان، قصرقند و سرباز
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
زابل
زابل: كيلومتر2 جاده بنجار، پرديس جديد دانشگاه زابل
ايرانشهر
ايرانشهر:كيلومتر4 بزرگراه شهيدمرادي ،دانشگاه ولايت ايرانشهر
زاهدان
زاهدان: خيابان دانشگاه، ورودي زيباشهر، سازمان مركزي دانشگاه سيستان وبلوچستان، دفترمعاونت آموزشي
فارس
فسا
فسا: انتهاي بلوار شهيد محب، دانشگاه فسا
استهبان
استهبان: بلوار سرداران شهید ، دانشگاه پیام نور مركز استهبان
داراب
داراب: ميدان سرداران ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب
اقليد، پاسارگاد، رستم ، سروستان ،كوار، مرودشت ، خرامه، جهرم، زرين دشت، فراشبند، قيروكارزين، خنج، گراش، مهر، زرقان، ميمند، بيرم، جويم، آباده طشك، آباده، ارسنجان ،كازرون ،خرم بيدولارستان
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط

ادامه جدول شماره 2ـ نشاني محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري سال 1396

نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌ وهمچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
آدرس محل رفع نقص احتمالي كارت شركت در آزمون حوزه خواهران و برادران
ادامه استان فارس
اوز
اوز: کیلومتر 3 جاده شیراز، دانشگاه پیام نور مرکز اوز
سپيدان
سپيدان: خيابان دانشگاه، جنب ايستگاه مخابرات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سپيدان، ساختمان اداري
شيراز
شيراز: خيابان ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز
فيروزآباد
فيروزآباد: جنب پليس راه ، دانشگاه پيام نور مركز فيروزآباد
ممسني
ممسني: بلوار اسكان عشاير، بالاتر از بيمارستان وليعصر «عج»، دانشگاه آزاد اسلامي واحد (نورآباد) ممسني
لامرد
لامرد: ميدان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد
ني ريز
ني‌ريز: كيلومتر5 جاده (ني ريز ، شيراز)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ني ريز
بوانات
بوانات: بلوار دانشگاه، دانشگاه پیام نور مركز بوانات
قزوين
آبيك
آبيك: ميدان مادر،بلوار نيايش،مؤسسه آموزش عالي غياث‌الدين جمشيدكاشاني
البرز
قزوين: محمديه، جنب اتوبان(كرج-قزوين)، موسسه آموزش عالي البرز محمديه
بوئين‌زهرا
بوئين‌زهرا: كيلومتر4 جاده ساوه، بين بيمارستان اميرالمومنين(ع) و شهرك صنعتي آراسنج، دانشگاه پيام نور مركز بوئين زهرا
تاكستان
تاکستان: انتهای بلوار امام خمینی (ره)، روبروی میدان شهید لشگری، دانشگاه پيام نور مرکز تاکستان
قزوين
قزوين: انتهاي بلوار دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره)، دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين
قم
قم
قـم: بلوارالغدير، بعد از شهرك قدس، دانشگاه قم ، سازمان مركزي دانشگاه
كردستان
بانه، ديواندره، دهگلان، سروآباد، قروه، كامياران، مريوان و سقز
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
بيجار
بيجار: شهرك آفتاب، دانشگاه پيام نور مركز بيجار
سنندج
سنندج: خيابان پاسداران، خيابان دانشگاه، درب ورودي اصلي دانشگاه كردستان، مهمانسراي دانشگاه
كرمان
انار
انار: بلوار جمهوري، روبروي پمپ بنزين ، دانشگاه پيام نور مركز انار
جيرفت
جيرفت: كيلومتر8 جاده بندرعباس، دانشگاه جيرفت
رفسنجان
رفسنجان: ابتداي بلوار ولايت، پرديس اصلي دانشگاه وليعصر(عج) رفسنجان، اداره كل آموزش(جنب مركزبهداشت دانشگاه
بردسير
بردسير: بلوارامام زاده سيد محمد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بردسير
زرند
زرند: جاده سرباغ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرند، دفترحراست
سيرجان
سيرجان: ابتداي جاده بافت، دانشگاه صنعتي سيرجان
شهر بابك
شهربابك: بلوار خليج فارس، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهربابك
ريگان، رودبار جنوب، رابر، كوهبنان، قلعه‌گنج، منوجان، نرماشير، راور، بافت، بم و عنبرآباد
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
كرمان
كرمان: بلوار جمهوري اسلامي، دانشكده فني و مهندسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان
كهنوج
كهنوج: ابتداي جاده جيرفت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كهنوج
كرمانشاه
اسلام آباد غرب، پاوه‌، روانسر، ‌جوانرود، سرپل ذهاب، ‌سنقر، صحنه، گيلانغرب، هرسين، كنگاور،‌ ثلاث‌باباجاني، دالاهو و قصرشيرين
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
كرمانشاه
كرمانشاه: طاق بستان، باغ ابريشم ، پرديس دانشگاه رازي، سازمان مركزي دانشگاه، اداره آموزش
كهگيلويه و بويراحمد
بويراحمد (ياسوج)
ياسوج: ميدان معلم، خيابان دانشجو، دانشگاه ياسوج، ساختمان مديريت آموزشي
بهمئي، لنده، چرام، كهگيلويه(دهدشت)، گچساران
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
گلستان
آزادشهر، آق قلا، تركمن، علي آباد، كلاله، مينودشت، مراوه تپه و گاليكش
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
كردكوي
كردكوي: خيابان جنگل، بلواردانشگاه ، بالاتر ازشهرك فرهنگيان، دانشكده فني وحرفه‌اي پسران كردكوي
گرگان
گرگان: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
گنبدكاووس
گنبدكاووس: خيابان شهيد فلاحي (فرودگاه سابق ) بلوار بصيرت، دانشگاه گنبدكاووس
گيلان
آستارا
آستارا : كمربندي (رشت-آستارا) ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا
آستانه اشرفيه
آستانه‌اشرفيه: سه راه لشت نشاء، كوركاء ، جنب زمين ورزشي شهيد كروبي، دانشگاه پيام نور مركز آستانه اشرفيه
بندرانزلي، صومعه سرا، طوالش، لنگرود، ماسال، فومن، رضوانشهر و رودسر
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط

 

ادامه جدول شماره 2ـ نشاني محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري سال 1396
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌ وهمچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
آدرس محل رفع نقص احتمالي كارت شركت در آزمون حوزه خواهران و برادران
ادامه استان گيلان
رشت
رشت: بلوار حافظ ، خيابان ملت، روبروي شهربازي، پرديس دانشگاهي دانشگاه گيلان
رودبار
رودبار: شهررستم آباد،انتهاي بلوار وليعصر(عج)، موسسه غيرانتفاعي گيل رودبار
لاهيجان
لاهيجان: خيابان كاشف شرقي، خيابان شقايق، مجتمع اداري آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان
لرستان
بروجرد
بروجرد:كيلومتر3 جاده ( بروجرد- خرم آباد)، دانشگاه آيت اله العظمي بروجردي (ره)
ازنا، اليگودرز، ‌پل‌دختر، دلفان، ‌دورود، ‌سلسله، كوهدشت و رومشكان
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
خرم آباد
خرم‌آباد: كيلومتر5 جاده (خرم اباد- تهران )، دانشگاه لرستان
مازندران
آمل
آمل: خيابان طالب آملي، بلوارولايت، ولايت 16، دانشگاه پيام نور مركز آمل
بابل
بابل: خيابان شريعتي، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
بابلسر
بابلسر: خيابان پاسداران، سازمان مركزي دانشگاه مازندران
بهشهر
بهشهر: كيلومتر7 (جاده بهشهر – گرگان)، دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
جويبار
جويبار: منطقه ساحلي چپكرود، دانشگاه آزاد اسلامي واحد جويبار
چالوس
چالوس: خيابان17 شهريور، روبروي مسجد امام حسين(ع)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس، حوزه معاونت آموزشي
رامسر
رامسر: سادات شهر، خيابان آيت اله كاشاني، دانشگاه پيام نور مركز رامسر
ساري
ساري: خيابان شهيد مطهري(طبرستان) ،دانشكده فني امام محمد باقر(ع)
نوشهر، كلاردشت و نكا
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
قائم شهر
قائم‌شهر: كيلومتر7 جاده نظامي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر
محمودآباد
محمودآباد: خيابان امام (ره )، كيلومتر 5 جاده آمل گالشپل، دانشگاه پيام نور مركز محمود آباد
سوادكوه
سوادكوه: دوراهي آزاد مهر دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه
تنكابن
تنكابن: خيابان جمهوري،جنب ستادفرماندهي نيروي انتظامي تنكابن،دانشگاه آزاد اسلامي واحدتنكابن
نور
نور: ابتداي جاده نور به چمستان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور
مركزي
اراك
اراك: ميدان شريعتي، ابتداي بلوارميرزاي شيرازي، درب اصلي دانشگاه اراك، روبروي باجه انتظامات
تفرش
تفرش: شهرك امام (ره) ،انتهاي بلوارپاسداران، دانشگاه تفرش، ساختمان دانشكده علوم، طبقه سوم اتاق 509
خمين
خمين: بلوار شهداي دانشجو، ابتداي جاده اليگودرز، دانشگاه پيام نور مركز خمين
ساوه، زرنديه، ،كميجان، آشتيان وخنداب
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
شازند
شازند: عباس آباد، دانشگاه پيام نور مركز شازند
دليجان
دليجان: خيابان دانشگاه، دانشگاه پيام نورمركز دليجان
محلات
محلات: بلوار آيت الله خامنه اي، خيابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات، ساختمان فني
هرمزگان
بستك، بندرلنگه، پارسيان، جاسك، حاجي آباد، خمير، رودان، سيرك، ميناب و قشم
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
بندرعباس
بندرعباس: آزادشهر، بلوارافروز شهابي پور، مجتمع آموزشي وپژوهشي بصيرت (گفتگوي تمدنها )
كيش
كيش: ميدان اميركبير، پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف
همدان
بهار
بهار: ميدان شهرداري، انتهاي كوچه شهيد والايي شيري، دانشگاه پيام نور مركز بهار
تويسركان
تويسركان: بلوار حضرت حيقوق نبي(ع)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسركان، ساختمان فني ومهندسي
رزن
رزن: ابتداي جاده تهران ، كيلومتر1، دانشگاه پيام نور مركز رزن
كبودرآهنگ
كبودرآهنگ: ميدان ولايت، بلوار ولايت، روبروي پايگاه شهيد نوژه، جنب فني و حرفه اي ،دانشگاه پيام نور مركز كبودرآهنگ
ملاير
ملاير: كيلومتر 4 جاده اراك، دانشگاه ملاير
نهاوند
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
اسدآباد
اسدآباد: ميدان دانشگاه، شهرك سيداحمد، جنب بيمارستان قائم دانشگاه پيام نورمركزاسدآباد
همدان
همدان: شهرك مدرس، خيابان ابوطالب، جنب دبيرستان، دانشكده علوم انساني
يزد
اردكان
اردكان: بلوارآيت الله خاتمي، دانشگاه پيام نور مركز اردكان
بافق
بافق: بلوار شهيد بهشتي،(ابتداي ورودي شهر)، ساختمان مركزي دانشگاه پيام نور مركز بافق
ابركوه
ابركوه : ابتداي بلوارامام علي (ع)، دانشگاه پيام نورمركز ابركوه
تفت
تفت: كيلومتر 5 جاده (تفت-يزد)، دانشگاه پيام نور مركز تفت
ادامه جدول شماره 2ـ نشاني محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري سال 1396
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌ وهمچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
آدرس محل رفع نقص احتمالي كارت شركت در آزمون حوزه خواهران و برادران
ادامه استان يزد
خاتم و اشكذر
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
مهريز
مهريز: خيابان شهيد مطهري ، خيابان يادگار امام ، دانشگاه پيام نور مركز مهريز
ميبد
ميبد: كيلومتر3 جاده( ميبد- يزد) ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد
يزد
يزد: صفائيه، چهار راه پژوهش، بلوار دانشگاه، دانشگاه يزد، ورودي دانش

جدول‌ شماره‌ 3 ـ نشاني‌ محل رفع نقص كارت شركت در آزمون براي‌ داوطلبان‌ آزمون سراسري سال 1396 كه‌ شهرستان محل برگزاري آزمون و رفع نقص كارت ورودي آنان براساس جدول شماره 1 و 2 شهرستان تهران مي‌باشد

محل رفع نقص كارت
سه شنبه 13/4/1396
چهار‌شنبه 14/4/1396
صبح‌ از ساعت‌ 8 تا 12
عصر از ساعت‌ 14 تا 18
صبح‌ از ساعت‌ 8 تا 12
عصر از ساعت‌ 14 تا18
دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره تهران
(حوزه خواهران)
كليه متولدين سال 1364 و سالهاي قبل از آن
كليه متولدين سالهاي1365، 1366، 1367، 1368، 1369، 1370و1371
كليه متولدين سالهاي 1372 ، 1373 ، 1374 و 1375
كليه متولدين
سال 1376
دانشگاه خوارزمي تهران
(تربيت معلم تهران)
(حوزه خواهران)
كليه متولدين سال 1377 با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (س)
كليه متولدين سال 1377 با حرف اول نام خانوادگي
(ش) تا (ي)
كليه متولدين سال 1378 و سالهاي بعد از آن با حرف اول نام خانوادگي
(الف) تا (س)
كليه متولدين سال 1378 و سالهاي بعد از آن با حرف اول نام خانوادگي
(ش) تا (ي)
دانشگاه علم و
صنعت ايران
(حوزه برادران)
كليه متولدين سال 1378 و سالهاي بعد از آن با حرف اول نام خانوادگي
(الف) تا (س)
باجه شماره 1
كليه متولدين سال1377 با حرف اول نام خانوادگي
(الف) تا (س)
باجه شماره 1
كليه متولدين سالهاي 1369 1370، 1371، 1372، 1373، ،1374 ، 1375 و 1376
كليه متولدين سالهاي 1368 و سالهاي قبل از آن
كليه متولدين سال 1378 و سالهاي بعد از آن با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ي)
باجه شماره 2
كليه متولدين سال 1377 با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ي)
باجه شماره 2

الف ـ حوزه خواهران:

1 ـ دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره تهران: تهران: خيابان انقلاب، ميدان فردوسي، كوچه شاهرود

2 ـ دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم تهران): خيابان شهيد مفتح، نرسيده به خيابان انقلاب، شماره 49

ب ـ حوزه برادران:

1 ـ دانشگاه علم و صنعت ايران: ميدان رسالت، خيابان هنگام، خيابان دانشگاه علم و صنعت ايران

منبع خبر : سازمان سنجش
لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

تاريخ‌ برگزاری و نحوه‌ پرينت كارت‌ شركت در آزمون سراسری سال 96

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید
در این مقاله بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات
- 4 نظر:

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

جمعه

1403/1/10

شنبه

1403/1/11

یکشنبه

1403/1/12

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید