تغییرات مهم دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۷

تغییرات انتخاب رشته
به اشتراک بگذارید

تغییرات انتخاب رشته کنکور ” با توجه به اعلام نتایج کنکور ۹۷ که امروز منتشر گردید، در این مطلب به تغییرات مهم در دفترچه انتخاب رشته سال ۹۸ نسبت به سال قبل میپردازیم که برای داوطلبان گرامی بسیار حائز اهمیت خواهد بود و می بایست توجه ویژه ای به این موارد داشته باشند.

امکان‌های جدید و تغییرات مهم در دفترچه انتخاب رشته کنکور ۹۷

برخی از تغییرات مهم :

 1. تغییر قانون ایثارگران و افزایش درصد ایثارگری
 2. تغییر قانون دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر رجایی
 3. انتخاب محل دانشگاه پیام نور
 4. اضافه شدن ظرفیت مازاد
 5. استفاده مجدد از امکانات تحصیلی رایگان

مهلت انتخاب رشته در کنکور سراسری ۹۷ تا روز شنبه ۲۰ مرداد می باشد .

جهت مشاهده و دریافت نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۹۸ کلیک نمایید .


تغییر قانون ایثارگران و افزایش درصد ایثارگری

طبق تبصره بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به مشمولین سهمیه ۵ درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن به سایر داوطلبان بصورت آزاد اختصاص مییابد.

سهمیه ایثارگران :

قانون سال ۹۶:

-ایثارگران: همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان با جانبازی ۲۵ درصد به بـالا، جـزو سـهمیه ایثـارگران محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهمیه ایثارگران میباشند. ظرفیت اختصاصی برای این دسته از داوطلبان ۲۵ %از ظرفیت هر کدرشته محل است و حدنصـاب نمره این داوطلبان ۷۰ %نمره گزینش آزاد برای تمامی رشته محلها میباشد. ۲ -رزمندگان: رزمندگان (با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه) جزو سهمیه رزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان میباشند. حدنصاب نمره برای این داوطلبان ۷۵ %نمره گزینش آزاد در رشته محل مورد نظر میباشد.

قانون سال ۹۷:

ایثارگران: با توجه به تصویب «قانون برنامه پنج سـاله ششـم توسـعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری اسـلامی ایـران (۱۴۰۰-۱۳۹۶ «(در تـاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی، ماده ۹۰ این قانون علاوه بر ماده ۷۰» قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» و اصلاحیه بعدی آن در ماده ۴۷ براساس قوانین فوق:

«قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ «(در این آزمون اجرا و گزینش داوطلبان براساس این قوانین صورت میگیرد.

۱ -بیست و پنج درصد (۲۵ (%ظرفیت هر کدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان ۲۵ %و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران ۲۵(%

۲ -پنج درصد (۵ (%ظرفیت هر کدرشته محل نیز به «جانبازان زیر ۲۵ %و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (ستاد کل نیروهای مسلح، داوطلبان بسیجی و جهاد سازندگی)» اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران ۵ (%

https://www.anjammidam.com/uploads/order/delivery/file/4ed71ac2a4bbe6707a22b1e8cd54dc31.gif

توضیح در خصوص پذیرش دانشجوی متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی :

قانون سال ۹۶:

به اطلاع داوطلبان آزمون سراسری میرساند بر اساس اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش، وزارت مذکور برای تأمین بخشی از نیروی انسـانی مـورد نیـاز آموزشی و پرورشی خود از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از میان داوطلبان واجد شـرایط آزمـون سراسـری دانشـجوی متعهـد خدمت خواهد پذیرفت. لذا در صورت وصول ظرفیت و رشته محلهای پذیرش دانشجو و تأیید آنها توسـط دفتـر گسـترش آمـوزش عـالی وزارت علـوم بـه سازمان سنجش آموزش کشور، مراتب نحوه انتخاب رشته متعاقباً از طریق اطلاعیه های این سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. همچنین در صورت پذیرش در رشته های ویژه شاغلین رسمی و یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش نیز موضوع متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد

قانون سال ۹۷:

وزارت آموزش و پرورش برای تامین و تربیت بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز آموزشی خود، متناسب با مبانی و ارزش های اسـلامی و نیـاز دوره هـای مختلـف تحصیلی در کارشناسی پیوسته برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، از میان داوطلبان واجد شرایط دانشجو میپذیرد. داوطلبان در صـورت احراز صلاحیت های عمومی و اختصاصی و سایر شرایط و ضوابط (مندرج در پیوست شماره ۲ فصل سـوم ایـن دفترچـه راهنمـا و اطلاعیـه هـای بعـدی آزمـون) میتوانند پس از انتخاب رشته و موفقیت در مراحل مزبور و در صورت قبولی، ادامه تحصیل نمایند. – همچنین شاغلین رسمی و یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش، در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی اینگونه رشتهها که در پیوست شـماره ۲ فصـل سـوم این دفترچه راهنما درج گردیده و با توجه به جدول کدرشته محل ها نسبت به انتخاب این کدرشته محلها اقدام نمایند. مقطع تحصیلی تمامی رشـتههـای ویـژه شاغلین، کاردانی و پذیرش دانشجو در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) صورت میپذیرد. محل تحصیل این رشته ها در پردیسهای دانشگاهی دانشگاه فرهنگیان خواهد بود که در مقابل هر یک از کدرشته محل ها درج شده است.

برای مشاوره در زمینه انتخاب رشته کنکور سراسری

می توانید از سراسر کشور با استفاده از تلفن ثابت از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی در ایام تعطیل

با مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش تماس بگیرید:

تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

انتخاب محل تحصیل دانشگاه پیام نور :

سال ۹۶:

داوطلبان باید با توجه به شهرستان محل سکونت یا اشتغال (برای کارکنان دولت) و با ارائه گواهی معتبر مورد تأیید دانشگاه در صورتی که دارای یکی از شـرایط زیر باشند، نسبت به انتخاب رشته از مراکز یا واحدهای دانشگاه پیام نور اقدام و در فرم انتخاب رشته اینترنتی درج نمایند.

– محل اخذ مدرک تحصیلی سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان یا بخشهای زیر پوشش مرکز یا واحد دانشگاه طبق جدول مربوط در پیوست شـماره ۳ فصل سوم این دفترچه راهنما.

– دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پیوسته از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۳ تا ۳۱/۶/۱۳۹۵ در شهرستان یا بخشهای زیر پوشش مرکـز یـا واحـد دانشـگاه طبـق جـدول مربوط در پیوست شماره ۳ فصل سوم این دفترچه راهنما.

– محل تولد و سال آخر اقامت داوطلب از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۴ تا ۳۱/۶/۱۳۹۵ در شهرستان یا بخشهای زیر پوشش مرکز یا واحد دانشـگاه طبـق جـدول مربـوط در پیوست شماره ۳ فصل سوم این دفترچه راهنما.

– در صورت شاغل بودن بر اساس شهرستان محل خدمت (با توجه به حکم اشتغال) با توجه به جدول مربوط در پیوست شماره ۳ فصل سوم ایـن دفترچـه راهنمـا، رشته و مرکز آموزشی محل تحصیل خود را انتخاب نماید

سال ۹۷:

با توجه به مصوبه هشتمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۲۱/۱۲/۹۵ گزینش دانشجو در کلیه کدرشته محلهـای دانشـگاه پیـام نـور، به صـورت «بومی ناحیه ای» صورت می پذیرد. لذا داوطلبان باید با توجه امکان ادامه تحصیل و علاقهمندی خود به تحصیل در هر یـک از واحـدها و مراکـز آموزشـی ایـن دانشگاه، نسبت به انتخاب رشته از مراکز یا واحدهای دانشگاهی ذیربط اقدام و آنها را به ترتیب اولویت در فرم انتخاب رشته اینترنتی درج نمایند.

– کارمندان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور با هر وضعیت استخدامی، مجاز به انتخاب رشته از مرکز یا واحد محل اشتغال خود نمـیباشـند و در صـورت تمایـل میتوانند سایر مراکز و واحدها را انتخاب نمایند. علاوه بر این در صورت دانشجو شدن، تقاضای انتقال و یا مهمان شدن به مرکز یا واحد محل اشتغال آنها قابل بررسی نمیباشد.

– در اغلب مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام نور، بیشتر دروس نظری به صورت کلاس نیمه حضـوری بـرای مـرور درس و رفـع اشـکال گروهـی و کـلاس حضوری برای دروس عملی در تعدادی از روزهای مختلف هفته برگزار میشود. اما نظام آموزشی دانشگاه پیامنور «دانشجو محور» بوده و فراگیری دروس بعضاً به صورت الکترونیکی و رفع اشکال گروهی می باشد.

در شرایطی که امکان تشکیل جلسه های رفع اشکال گروهی یا کلاسهای درس حضوری وجـود نداشـته باشد و یا تعداد پذیرفته شدگان در یک رشته تحصیلی به حد نصاب لازم تشکیل کلاس نرسد، دانشگاه واحدهای درسی را به صورت الکترونیکی ارائه مینمایـد. همچنین دانشگاه میتواند در صورت ضرورت، محل تحصیل دانشجویان مربوط را در یکی از مراکز یا واحـدهای همجـوار یـا مرکـز اسـتانی کـه دارای رشـته تحصیلی مورد نظر باشد، تعیین نماید.

– اجرای برخی از درسهای عملی (آزمایشگاهی، کارگاهی و سایر) در آزمایشگاه منطق های، استانی یا سایر آزمایشگاهها در مراکز دیگر دانشـگاه بنـا بـه تشـخیص دانشگاه صورت خواهد گرفت.

 

رشته های تحصیلی دوره های ظرفیت مازاد 

 1. براساس مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ آن دسته از دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کـه فاقـد پـردیس خودگردان میباشند، مجاز هستند طبق ضوابط مصوب جلسه ۲۳۵ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳ شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، دانشجوی مازاد ظرفیت پـذیرش نمایند.
 2. پذیرش دانشجوی مازاد مشروط به پرداخت هزینه تحصیل و خدمات رفاهی توسط پذیرفته شدگان بر اساس تعرفه تعیین شده توسـط معاونـت آموزشـی وزارت بهداشت و تصویب هیأت امنای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی مربوطه میباشد.
 3. محل تشکیل کلاس پذیرفته شدگان مـازاد ظرفیـت در اختیـار دانشگاه میباشد.
 4. نقل و انتقال و مهمانی پذیرفته شدگان مازاد ظرفیت میان دانشگاههایی که دارای ظرفیت مازاد میباشد، مشروط به موافقت مبدأ و مقصد و بـا رعایت سایر ضوابط آییننامه انتقال بلامانع است.
 5. سایر شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجوی مازاد همانند پـذیرش دانشـجو در پـردیس هـای خودگردان میباشد.
 6. داوطلبان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاههای اینترنتی دانشگاههای مذکور مراجعه نمایند (امسال به دفترچه اضافه شده)

کنکور سراسری ۹۷

 • چرا باید مشاور انتخاب رشته داشته باشیم ؟‌ 

بعد از چند ماه مطالعه در کنکور سراسری شرکت نموده و رتبه ای کسب نمودید! هر رتبه ای . شما قطعا می توانید جهت انتخاب رشته اقدام کنید! انجام دادن انتخاب رشته بصورت اینترنتی کار سختی نیست اما انتخاب رشته توسط “یک مشاور تحصیلی مجرب” که تجربه بیش از ده هزار انتخاب رشته موفق در کارنامه خود دارد و به شما تضمین قبولی می دهد، با انتخاب رشته شما یکسان است؟ اگر کمی فکر کنیم با این کار یک سال زمان می خرید و یا در یک دانشگاه و رشته برتر و در نهایت آینده شغلی بهتری برای خود خواهید ساخت . منظور ما از مشاوره این است ؛ یعنی استفاده از تجربیات یا دانش دیگران در کمترین زمان!

داوطلبانی که در خصوص انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸ نیاز به مشاوره و راهنمایی دارند هم اکنون میتوانند تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ تماس حاصل فرمایند . با مشاوران ما یک لیست حرفه ای و شانس قبولی ۱۰۰٪ تنظیم کنید .

https://www.anjammidam.com/uploads/order/delivery/file/3e2c2fcbc245d39fe834b29a362cc0fe.gif

 

داوطلبان گرامی توجه فرمایید : با توجه به شروع فرآیند انتخاب رشته کنکور سراسری در صورت اشغال بودن خطوط مجددا تماس بگیرید، با توجه به تعداد زیاد متخصصان مرکز مشاوره آویژه دانش پس از تماس مجدد بلافاصله به یکی از بهترین کارشناسان ما وصل خواهید شد.

تغییرات مهم دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۷

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره 9099072068 تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه تغییرات مهم دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۷

از مشاورین مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه از طریق تلفن ثابت

در سراسر کشور با 9099072068 تماس بگیرید

همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب 

حتی ایام تعطیل

در این مقاله بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068