خانه خدمات مشاوره ای تحصیلی و آموزشی تکنیک های تست زنی در کنکور ۹۶

تکنیک های تست زنی در کنکور ۹۶

بروزرسانی شده اکتبر 6, 2017 8:51 ب.ظ
0
965
تست زنی کنکور ۹۶
تکنیک های تست زنی در کنکور ۹۶
میانگین 5 رای از تعداد 2

اگر از داوطلبان کنکور ۹۶ هستید ٬ قبل از ادامه مطالعه خود حتما با تکنیک های تست زدن در کنکور آشنا شوید تا بتوانید در کمترین زمان ٬ بیشترین بازدهی را داشته باشید .

  • تکنیک های تست زنی در کنکور

حتما مي دانید يکي از مهمترين عوامل موفقیت شما در كنکور سراسری ،آشنايي با روش صحیح تمرين و تست زدن در منزل مي باشد . تا جايي كه مي توان گفت هر چقدر هم كه در دروس تسلط داشته باشید ، اگر قبل از آزمون به میزان كافي و به روش درست تست نزده باشید ، موفقیت شما بسیار بعید خواهد بود . در اين جا در نظر داريم شما را با روش صحیح تست زدن در منزل و تدوين يك برنامه ريزی كامل و مفید برای بدست آوردن بیشترين بازدهي آشنا كنیم . در مورد چگونگي تست زدن دو موضوع عمده مطرح مي شود ، يکي تکنیك ها و شرايط تست زدن و دوم مديريت و برنامه ريزی تست . تکنیك ها و شرايط شامل نکاتي است كه بايد برای شروع تست زدن و همچنین در حین آن رعايت كنید ، تا بتوانید در اين كار مهارت و تسلط كافي و لازم را به دست بیاوريد .

مديريت و برنامه ريزی تست هم مبحث جديدی است كه برای اولین بار به طور مکتوب مطرح ميشود . داوطلبان موفق كنکور در سالهای قبل ، به كار گیری چنین روشي را از عوامل موفقیت خود مي دانند.

  • تکنیک ها و شرایط :

1) هیچ وقت قبل از مطالعه كامل درس ، به تست زدن نپردازيد . قبل از شروع به حل تست های يك مبحث درسي ، آن مبحث را به طور كامل و دقیق مطالعه كنید و مطمئن شويد به درستي آن را درك كرده ايد . در غیر اين صورت ، زدن تست كاری اشتباه و بي فايده است و حتي مي تواند شما را دل سرد كند و علاقه وانگیزه شما را از بین ببرد.

2) با تست های ساده شروع كنید . بلافاصله بعد از مطالعه و يادگیری يك مبحث درسي به سراغ تست های مشکل و پیچیده تر نرويد . حل تست های ساده مي تواند تسلط شما را در آن مبحث درسي بیشتر كند و همچنین علاقه و انگیزه بیشتری نسبت به ادامه كار در شما ايجاد نمايد.

3) تست های نکته دار : تست های نکته دار يا تست های مادر به تست هايي گفته مي شود كه حل آنها برای داوطلب ، منجر به يادگیری يك نکته مي شود و در نتیجه او مي تواند گروه زيادی از تست ها را حل كند . در هر فصل تعداد محدودی تست مادر يا نکته دار قابل ارائه مي باشد . سعي كنید به درستي آنها را بشناسید و به طور دقیق بر انها مسلط شويد.

4) فرمولهای ثانوی مفیدند اما گمراه كننده : علاوه بر فرمول های اصلي كه در هر درس دركتاب های درسي دارد تعداد زيادی فرمول ثانوی يا میان برد به طور غیر رسمي توسط دبیران يا دانش آموزان ابدا مي شوند . اين فرمول های در خیلي از موارد مفید و ساده كننده اند اما توجه داشته باشید كه به اندازه كافي درستي آنها برای شما اثبات شده باشد . بعضي از اين فرمولها فقط دز شرايط خاص جواب صحیح مي دهند . پس سعي كنید تا آن جا كه مي توانید از فرمول های اصلي و يا فرمولهای ثانوی مطمئن استفاده كنید

5) به راه حل های تشريحي مسلط شويد . قبل از اين كه راه حل تستي حل يك مسئله را ياد بگیريد ، مطمئن شويد كه به اندازه كافي به راه حل تشريحي آن مسلط شده ايد . راه حل های تستي، در خیلي از موارد منجر به حل سريع تر تست مي گردند اما در بعضي موارد در آزمون مجبور مي شويد از راه حل تشريعي ، مسئله را حل كنید . مثلا در مواردی كه مسئله با شرايط خاص مطرح مي شود .

6) گزينه های غلط را حذف كنید . بايد تست های استاندارد و يا آزمون های سالهای گذشته را با اطلاعات كافي پاسخ دهید . در اين صورت بايد بتوانید در كوتاه ترين زمان ممکن ، دو گزينه غلط را از میان پاسخ ها حذف كنید و در صورتي كه نسبت به دو گزينه باقي مانده به يك نسبت ترديد داريد ، اولین گزينه ای را كه به هر دلیل صحیح تلقي مي كنید ، به عنوان پاسخ انتخاب نمايید .

7) بر نگرديد ! تجربه نشان داده است اكثر كساني كه پس از انتخاب پاسخ تست ، بر مي گردند و دوباره گزينه های آن را بررسي و دست كاری مي كنند يا با اشتباه و خطا مواجه مي شوند . درصورتي كه هیچ دلیلي برای باز گشت و اصلاح تست وجود ندارد ، به اين كار اقدام نکنید

8) يك بار بخوانید ، يك بار پاسخ دهید ! سعي كنید از مطالعه مکرر صورت تست و گزينه های آن پرهیز كنید صورت تست را يك بار و به طور دقیق بخوانید و بعد گزينه ها را بررسي كنید . اگر پاسخ آن را نمي دانید ، جلوی شماره تست علامت بگذاريد تا پس از اتمام همه تست ها ، در صورت داشتن زمان ، مجددا برای بررسي حل آن تلاش كنید

9) گزينه های هم معني و مترادف ، صحیح نیستند ! فقط يکي ازگزينه ها پاسخ – صحصیح تست مي باشد ، پس گزينه هايي كه از معني و مفهوم مساوی برخوردارند ، جواب صحیح تست نمي باشند . پس سريعا آنها را حذف كنید و در گزينهای باقي مانده به دنبال پاسخ صحیح بگرديد .

در صورتی که برای آشنایی با ادامه تکنیک های تست زنی در کنکور ۹۶ نیاز به مشاوره دارید ٬ هم اکنون 9099072068 تماس حاصل فرمایید 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تحصیلی و آموزشی

بررسی کنید

اعلام نتایج نهایی انتخاب رشته کنکور سراسری 97

اعلام نتایج نهایی انتخاب رشته کنکور سراسری 97میانگین 5 رای از تعداد 1 “اعلام نتایج ن…