دانشگاه علمی کاربردی – معرفی و انواع پذیرش و مقاطع تحصیلی

علمی کاربردی بدون کنکور

از دانشگاه علمی کاربردی چه میدانید؟ آیا میخواهید در این دانشگاه مشغول به تحصیل شوید؟ در ادامه با معرفی دانشگاه علمی کاربردی ، شرایط پذیرش دانشجو و مقاطع تحصیلی آن آشنا شوید .

دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخ شهای مختلف اقتصادی و افزایش مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان مرکز آموزش که فاقد تجربه اجرایی می باشند تشکیل و با ب هکارگیری و سازما ندهی امکانات، منابع مادی و انسانی دستگاه های اجرایی، نسبت به برگزاری دور ههای علمی کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد اقدام می کند.

دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها متولی نظام آموزش عالی علمی کاربردی است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می شود. هدف دانشگاه جامع، فراهم آوردن موجبات مشارکت سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی برای آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخ شهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور م یباشد به نحوی که دانش آموختگان بتوانند برای فعالیتی که به آ نها محول می شود، دانش و مهارت لازم را کسب نمایند.

دانشگاه جامع مسئولیت برنامه ریزی،سازمان دهی،پشتیبانی های کارشناسی،عملیاتی،اطلاعات و سیاست گذاری های کلان و نیز نظارت و ارزشیابی مراکز و موسسات علمی کاربردی را برعهده دارد. مراکز و موسسات آموزش عالی علمی کاربردی زیرنظر دانشگاه، رکن اجرایی آموزش های علمی کاربردی و به قصد ارتقاء دانش کار و ایجاد مهارت های متناسب با حوزه فعالیت شغلی افراد تاسیس شده است.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه دانشگاه علمی کاربردی – معرفی و انواع پذیرش و مقاطع تحصیلی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی ایام تعطیل.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

اهداف آموزش های علمی کاربردی

  • ۱٫ ایجاد بستر مناسب برای فعالیت هم هجانبه (صنعتی، نظامی و دانشگاهی) در گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی کاربردی کشور.
  • ۲٫ ارتقای شاخص های کمی و کیفی آموزش های کاربردی در جامعه.
  • ۳٫ فراهم سازی زیربنای مناسب ب همنظور به کارگیری توان دانش آموختگان دور ههای نظری در حل مسائل کاربردی.
  • ۴٫ زمینه سازی زیربنای مناسب برای ایجاد انتقال فناوری نوین

راه اندازی مقطع دکتری

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی با تأکید بر این که پذیرش دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی متوقف نمی شود، از ایجاد مقطع دکترا در این دانشگاه خبر داد. پذیرش در نظام ترمی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سه مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته در دو سهمیه شاغل و آزاد و یک بار در سال صورت می پذیرد.

 

شرایط ورود به دانشگاه علمی کاربردی :

کاردانی :

۱- مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی، برابر مصوبات شورای عالی فرهنگی.

۲- داشتن دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه (چهار ساله یا شش ساله نظری و هنرستان)، دیپلم سه ساله نظام قدیم و یا داشتن دیپلم نظام جدید فنی و حرفه ای و یا دیپلم نظام جدید کاردانش.

۳- داشتن شرایط اختصاصی اعلام شده توسط هریک از مراکز آموزشی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی که در دفترچه راهنمای آزمون درج می گردد.

۴- مبنای گزینش دانشجو : در هریک از کدرشته های تحصیلی، براساس نمره کل حاصل از امتیاز نوع دیپلم و مرتبط یا غیر مرتبط بودن و نیز معدل کل دیپلم که اثر هر کدام پنجاه درصد می باشد و با توجه به صلاحیت های عمومی داوطلبان و در دو سهمیه شاغل و آزاد و نیز اولویت های بومی بودن و شاخه تحصیلی مرتبط و غیرمرتبط و سهمیه ایثارگران صورت می گیرد.


گزینش دانشجو به یکی از دو روش متمرکز و نیمه متمرکز به شرح زیر انجام خواهد شد : 

الف- روش متمرکز: در کلیه کدرشته محل هایی که به روش متمرکز برای آن ها پذیرش صورت می گیرد، با توجه به امتیاز کل، اولویت های انتخابی داوطلبان و ظرفیت های اختصاص داده شده به هر سهمیه، فهرست پذیرفته شدگان نهایی استخراج و اعلام می گردد.

ب- روش نیمه متمرکز: برای رشته هایی که نیاز به اقداماتی نظیر مصاحبه، معاینات پزشکی و یا آزمون عملی دارند، گزینش نهایی داوطلبان به صورت نیمه متمرکز و براساس امتیاز کل و از بین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت و پس از انجام مصاحبه و یا آزمون عملی و با توجه به صلاحیتهای عمومی آنان انجام میگیرد.


کارشناسی پیوسته :

۱- مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی، برابر مصوبات شورای عالی فرهنگی.

۲- داشتن گواهینامه دوره پیش دانشگاهی و یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه (چهارساله و یا شش ساله نظری و هنرستان)

۳- داشتن شرایط اختصاصی اعلام شده توسط هریک از مراکز آموزشی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی که در دفترچه راهنمای آزمون درج می گردد.

۴- پذیرفته شدن در آزمون ورودی: آزمون دوره های کارشناسی پیوسته علمی کاربردی شامل الف- آزمون عمومی ب- آزمون پایه و ج- آزمون تخصصی می باشد.

گزینش دانشجو در هریک از کدرشته ها براساس نمره کل آزمون و با توجه به صلاحیت های عمومی داوطلبان و براساس مصوبات مربوط و به یکی از دو روش متمرکز و نیمه متمرکز انجام خواهد شد.

الف- روش متمرکز: برای رشته هایی که پذیرش در آن ها به روش متمرکز صورت می پذیرد با توجه به نمره کل داوطلبان، اولویت های انتخابی و ظرفیت اختصاص داده شده، فهرست پذیرفته شدگان نهایی استخراج و اعلام می گردد.

ب- روش نیمه متمرکز: در رشته هایی که نیاز به مصاحبه، معاینات پزشکی یا آزمون عملی دارند، گزینش نهایی داوطلبان به صورت نیمه متمرکز براساس نمره کل و از بین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت، پس از انجام مصاحبه و آزمون عملی و با توجه به صلاحیت های عمومی آنان انجام می گیرد.

کارشناسی ناپیوسته :

۱- مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی، برابر مصوبات شورای عالی فرهنگی.

۲- دارا بودن مدرک کاردانی:
داشتن مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا داشتن مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش.

این دسته از داوطلبان می توانند برحسب ضوابط بدون در نظر گرفتن عنوان مدرک کاردانی یا فوق دیپلم خود و بر اساس علاقمندی به هریک از رشته های تحصیلی در این آزمون ثبت نام و نسبت به انتخاب رشته مبادرت نمایند.

داشتن مدرک معادل کاردانی منوط به کسب حدنصاب لازم در آزمون جامع دارندگان مدرک معادل -۲ کاردانی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می گردد. این دسته از داوطلبان می توانند در این آزمون ثبت نام و شرکت نمایند و در صورت موفقیت در این آزمون لازم است کارنامه نتیجه آزمون جامع مدرک معادل خود را به همراه سایر مدارک لازم به مرکز آموزش محل قبولی ارایه نمایند.

دارندگان مدرک تحصیلی با ارزش بالاتر از کاردانی (فوق دیپلم) حق شرکت در این آزمون را ندارند.
تبصره : دارندگان مدرک معادل کاردانی (معادل فوق دیپلم) مشمول ماده ۲۷ آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب اسفند ماه ۱۳۶۹ شورای عالی برنامه ریزی سابق که براساس مصوبه جلسه ۱۳۸۴ شورای عالی مذکور عنوان معادل از دانشنامه آنان حذف شده است می توانند در این آزمون شرکت نمایند. داشتن شرایط اختصاصی اعلام شده توسط هریک از مراکز آموزشی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی که در دفترچه راهنمای آزمون درج می گردد.

پذیرفته شدن در آزمون ورودی: آزمون دوره های کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی شامل الف- آزمون عمومی ب- آزمون اختصاصی در حد سرفصل های مصوب دوره های جدید کاردانی می باشد.

گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته های تحصیلی براساس نمره کل اکتسابی و اولویت انتخاب رشته از بین داوطلبانی که حدنصاب نمره علمی لازم را کسب کردهاند و با توجه به صلاحیت های عمومی داوطلبان و براساس مصوبات مربوط و به یکی از دو روش متمرکز و نیمه متمرکز انجام خواهد شد.
الف- روش متمرکز: برای رشته هایی که پذیرش در آن ها به روش متمرکز صورت می پذیرد با توجه به نمره کل داوطلبان، اولویت های انتخابی و ظرفیت اختصاص داده شده، فهرست پذیرفته شدگان نهایی استخراج و اعلام می گردد.
ب- روش نیمه متمرکز: در رشته هایی که نیاز به مصاحبه، معاینات پزشکی یا آزمون عملی دارند، گزینشنهایی داوطلبان به صورت نیمه متمرکز براساس نمره کل و از بین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت، پس از انجام مصاحبه و آزمون عملی و با توجه به صلاحیت های عمومی آنان انجام می گیرد.

 

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته :

دانشگاه جامع علمی کاربردی در هر سال در مقطع کارشناسی ناپیوسته از بین فارغ التحصیلان واجد شرایط دوره کاردانی مطابق با آخرین آیین نامه صادره از مدیرکل محترم دفتر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی و دبیر شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشجو می پذیرد. این پذیرش همزمان با آزمون کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی صورت می پذیرد و شرایط آن از طریق همین سایت اطلاع رسانی می گردد.
دانشگاه جامع علمی در ۴ گروه آموزشی دانشجو می پذیرد. گروه صنعت- گروه مدیریت و خدمات اجتماعی-گروه کشاورزی و گروه هنر دانشگاه جامع علمی کاربردی در دو گروه شاغلین و آزاد دانشجو پذیرش میکند.


دانشگاه علمی کاربردی با دانشگاه ازاد و دانشگاه دولتی چه فرقی می کنند ؟

از نظر مدرک :همه مدارک این دانشگاهها مورد پذیرش وزارت علوم میباشد. تفاوت مهم دیگر بین دانشگاهها هزینه ی تحصیل در آنها است تفاوت دیگر در نوع مدرک است . تفاوتهایی هم در تعداد گرفتن واحدها ، تنوع رشته ها و … دارند.


توصیه مهم :

اینکه در چه دانشگاهی قبول شوید زیاد مهم نیست ، مهم این است که در رشته ای که قبول می شوید یکی از بهترینها باشید با معدل بالا و علم و تجربه ی کافی فارغ التحصیل شوید . در این صورت هیچ مشکلی برایتان (چه در زمینه ی بازار کار ، چه برای ادامه تحصیل ) پیش نخواهد آمد.
با توجه به سهمیه شاغلین در دانشگاه جامع علمی کاربردی ( کلاس ها خارج از وقت اداری و بیشتر آخر هفته ها ) برای افراد شاغل گزینه مناسبی برای انتخاب هست. پذیرش دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی در مقطع کارشناسی ارشد از طریق آزمون می باشد. شرایط شرکت در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی داشتن سه سال سابقه کار در رشته مورد تحصیل و اینکه نوع رشته امتحانی با نوع رشته تحصیلی باید مرتبط باشد. پذیرش در دوره کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی بر اساس بومی پذیری می باشد.

برای بررسی برخی از رشته های دانشگاه علمی کاربردی اینجا دنبال فرمایید .

 

مشاوره دانشگاه علمی کاربردی

در صورتی که نیاز به مشاوره در خصوص دانشگاه علمی کاربردی نظیر نحوه و زمان ثبت نام ، رشته های دانشگاهی ، پذیرش بدون کنکور و… دارید همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب می توانید از تلفن ثابت و بدون کد با شماره تهران ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس حاصل فرمایید .

دانشگاه علمی کاربردی – معرفی و انواع پذیرش و مقاطع تحصیلی

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه دانشگاه علمی کاربردی – معرفی و انواع پذیرش و مقاطع تحصیلی

از مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه با تلفن همراه

در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات
- 2 نظر:
  1. باسلام بنده کاردانی مدیریت خانواده را دارم می خواستم ادامه در رشته مهندسی فناوری اطلاعات را ادامه بدهم آیا امکان دارد . باتشکر

    1. سلام
      شما میتوانید به دو طریق برای ادامه تحصیل در این رشته اقدام کنید که یکی از آنها شرکت در کنکور و پذیرش در دوره های کارشناسی و دیگری ثبت نام در دوره های بدون کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته میباشد.

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

یکشنبه

1400/7/4

دوشنبه

1400/7/5

سه شنبه

1400/7/6

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید