معرفی رشته برق – بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی

برق بدون کنکور

یکی از رشته هایی که بدون کنکور می توانید در دانشگاه علمی کاربردی مشغول به تحصیل شوید ؛ مجموعه رشته برق است . که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت ، کلیه دانش آموختگان تا مدرک دیپلم می توانند جهت ورود به این دانشگاه و در رشته مورد نظر خود اقدام فرمایند .

معرفی رشته برق

یکی از بهترین تعریف هایی که از مهندسی برق شده است, این است که محور اصلی فعالیت های مهندسی برق, تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است که البته این سیگنال ممکن است شکل موج ولتاژ یا شکل موج جریان و یا ترکیب دیجیتالی یک بخش از اطلاعات باشد .

با نگاهی اجمالی به صنعت در می‌یابیم که در ابتدا ( از رنسانس تا قرن بیستم) تمام ابزارها و صنایع، مکانیکی بوده اند و مهندسی عموما به طراحی و ساخت این وسایل مکانیکی اطلاق می‌شد؛ اما با به کارگیری الکتریسیته در صنایع، از حجم ابزارها و دستگاه‌ها کاسته شد و صنایع پیچیده تر شد. رشته ی برق در آغاز با مکانیک همراه بود و الکترومکانیک خوانده می‌شد؛ اما با رشد و پیشرفت چشم گیر، این رشته راه خود را از مکانیک جدا کرد و به عنوان رشته ای مستقل مطرح شد. به جرأت می‌توان ادعا کرد که علم و صنعت پیشرو در نیم قرن اخیر، رشته ی مهندسی برق بوده است. با توجه به وسعت صنعت برق و پیشرفت زیاد آن، این رشته خود به چند گرایش تقسیم شده است. کامپیوتر به عنوان وسیله ای الکترونیکی، از مصنوعات و تولیدات رشته ی برق است. در گذشته، مسایل مربوط به کامپیوتر در رشته ی برق مطرح می‌شد؛ اما با گسترش و تعمیق روز افزون آن، اینک از رشته ی برق جدا شده و به عنوان رشته ای مستقل مطرح است. رشته ی برق در مقطع کارشناسی به چهار گرایش: مخابرات، کنترل، قدرت و الکترونیک تقسیم می‌شود. دانشجویان در ابتدا بدون تعیین متقاضیان هر گرایش پس از گذراندن درس های پایه و اصلی، با توجه به معدل درس های گذرانده شده و ظرفیت و توان علمی هر دانشکده به انتخاب گرایش می‌پردازند. تفاوت این گرایش‌ها چیزی در حدود ۲۰ واحد درسی است زیرا در مسایل کاربردی هر چهار نوع تخصص مورد نیاز است و این تفکیک در مسایل علمی اعتباری ندارد.

گرایش های رشته برق در دانشگاه علمی کاربردی – مقطع کاردانی

کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) ، کاردانی فنی الکترونیک صنعتی، کاردانی فنی اویونیک هواپیما، کاردانی فنی برق - انتقال، کاردانی فنی برق – برق صنعتی، کاردانی فنی برق – برق مترو، کاردانی فنی برق – تاسیسات الکتریکی ساختمان، کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشینهای الکتریکی، کاردانی فنی برق – توزیع، کاردانی فنی رسانه – ارتباطات فنی، کاردانی فنی رسانه – تجهیزات صدابرداری، کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو، کاردانی فنی فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) روستایی، کاردانی فنی کنترل، کاردانی فنی مخابرات – کابل و فیبرنوری، کاردانی فنی مخابرات مترو، کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات برق دستگاه حفاری

گرایش های رشته برق در دانشگاه علمی کاربردی – مقطع کارشناسی

مهندسی فناوری ارتباطات رسانهای، مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT – بهـره بـرداری از سیستمهای مخابراتی، مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعـات ICT – دیتـا، مهندسـی فنـاوری ارتباطات و اطلاعات ICT – مخـابرات سـیار، مهندسـی فنـاوری ارتباطـات و اطلاعـات ICT – مخابرات نوری، مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی، مهندسی فناوری اویونیک هواپیما، مهندسی فناوری برق مترو، مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشـگاه تشـخیص پزشـکی، مهندسـی فنـاوری تجهیزات پزشکی – اتاق عمل، مهندسی فناوری سـیگنالینگ و کنتـرل متـرو، مهندسـی فنـاوری شبکههای انتقال برق، مهندسی فناوری شبکههای توزیع برق، مهندسـی فنـاوری کنتـرل – ابـزار دقیق، مهندسی فناوری کنترل – فرایند، مهندسی فناوری مخابرات مترو

چارت درسی رشته مهندسی برق – گرایش الکترونیک 

خیر کد درس نام درس (اختیاری) نوع
ترم ۱
۱ ۱۰۵ تربیت بدنی -۱ خیر عمومی
۲ ۱۱۲ انقلاب اسلامی و ریشه ها خیر عمومی
۳ ۲۵۰ فارسی عمومی خیر عمومی
۴ ۲۵۱ زبان خارجه عمومی خیر عمومی
۵ ۴۰۱ فیزیک -۱ خیر عمومی هم نیاز
۶ ۲۳۱۰۵۰۲۴ ریاضی عمومی -۱ خیر پایه
۷ ۲۳۱۱۰۰۱۲ کارگاه عمومی خیر پایه
ترم ۲
۸ ۱۱۳ متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه خیر عمومی
۹ ۲۵۲ اخلاق وتربیت اسلامی خیر عمومی
۱۰ ۴۰۲ فیزیک -۲ خیر عمومی هم نیاز
۱۱ ۴۰۳ آزمایشگاه فیزیک -۱ خیر عمومی
۱۲ ۲۳۱۰۵۰۳۵ معادلات دیفرانسیل خیر پایه هم نیاز
۱۳ ۲۳۱۱۱۰۲۶ نقشه کشی صنعتی خیر اصلی
۱۴ ۲۳۱۱۲۲۵۶ برنامه سازی کامپیوتر خیر تخصصی
۱۵ ۲۳۱۳۰۰۱۰ ریاضی عمومی -۲ خیر پایه  پیش نیاز
ترم ۳
۱۶ ۱۰۱ معارف اسلامی -۱ خیر عمومی
۱۷ ۴۰۴ آزمایشگاه فیزیک -۲ خیر عمومی
۱۸ ۲۳۱۰۵۰۴۶ محاسبات عددی خیر پایه  پیش نیاز هم نیاز
۱۹ ۲۳۱۰۵۰۵۷ آمارواحتمالات مهندسی خیر پایه  پیش نیاز
۲۰ ۲۳۱۰۶۰۱۶ الکترومغناطیس خیر اصلی  پیش نیاز هم نیاز
۲۱ ۲۳۱۱۱۰۴۸ مدارهای الکتریکی۱ خیر اصلی  پیش نیاز هم نیاز
۲۲ ۲۳۱۱۲۰۱۸ ریاضی مهندسی خیر تخصصی  پیش نیاز
ترم ۴
۲۳ ۲۳۱۰۸۰۱۲ الکترونیک -۱ خیر اصلی
۲۴ ۲۳۱۱۱۰۱۵ کارگاه برق خیر اصلی  پیش نیاز
۲۵ ۲۳۱۱۱۰۳۷ آزمایشگاه اندازه گیری ومدار – ۱ خیر اصلی هم نیاز
۲۶ ۲۳۱۱۱۰۵۹ تجزیه وتحلیل سیستمها خیر اصلی هم نیاز
۲۷ ۲۳۱۱۱۰۶۰ مدارهای الکتریکی۲ خیر اصلی  پیش نیاز
۲۸ ۲۳۱۱۱۰۷۱ اندازه گیری الکتریکی خیر اصلی  پیش نیاز
۲۹ ۲۳۱۱۱۰۸۲ ماشینهای الکتریکی۱ خیر اصلی  پیش نیاز
ترم ۵
۳۰ ۲۳۱۱۱۰۹۳ آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی۱ خیر اصلی  پیش نیاز هم نیاز
۳۱ ۲۳۱۱۱۱۱۷ مدارهای منطقی خیر اصلی هم نیاز
۳۲ ۲۳۱۱۱۱۳۹ ماشینهای الکتریکی۲ خیر اصلی  پیش نیاز
۳۳ ۲۳۱۱۱۱۴۰ سیستمهای خطی وکنترل خیر اصلی  پیش نیاز هم نیاز
۳۴ ۲۳۱۱۱۱۷۳ بررسی سیستمهای قدرت -۱ خیر اصلی هم نیاز
۳۵ ۲۳۱۱۱۲۰۸ مخابرات ۱ خیر اصلی  پیش نیاز
۳۶ ۲۳۱۱۲۰۵۲ آزمایشگاه الکترونیک ۲ خیر تخصصی  پیش نیاز
ترم ۶
۳۷ ۱۱۰ تربیت بدنی -۲ خیر عمومی  پیش نیاز
۳۸ ۲۳۱۱۱۱۲۸ آزمایشگاه مدارهای منطقی خیر اصلی  پیش نیاز
۳۹ ۲۳۱۱۱۱۵۱ آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل خیر اصلی  پیش نیاز
۴۰ ۲۳۱۱۲۰۵۲ آزمایشگاه الکترونیک ۲ خیر تخصصی  پیش نیاز
۴۱ ۲۳۱۱۲۰۶۳ الکترونیک ۳ خیر تخصصی  پیش نیاز هم نیاز
۴۲ ۲۳۱۱۲۰۸۵ تکنیک پالس خیر تخصصی  پیش نیاز
۴۳ ۲۳۱۱۲۱۵۴ اجزای کامپیوتر خیر تخصصی  پیش نیاز
۴۴ ۲۳۱۱۲۲۰۱ فیزیک مدرن خیر تخصصی  پیش نیاز
ترم ۷
۴۵ ۲۳۱۱۱۱۶۲ زبان تخصصی خیر اصلی  پیش نیاز
۴۶ ۲۳۱۱۲۰۷۴ آزمایشگاه الکترونیک ۳ خیر تخصصی  پیش نیاز
۴۷ ۲۳۱۱۲۰۹۶ آزمایشگاه تکنیک پالس خیر تخصصی پیش نیاز
۴۸ ۲۳۱۱۲۱۱۰ مدارهای مخابراتی خیر تخصصی پیش نیاز
۴۹ ۲۳۱۱۲۱۶۵ آزمایشگاه اجزاءکامپیوتر خیر تخصصی  پیش نیاز
۵۰ ۲۳۱۱۲۱۸۷ میکروپروسسورها خیر تخصصی پیش نیاز
۵۱ ۲۳۱۱۳۱۶۸ پروژه ۱ خیر اصلی
ترم ۸
۵۲ ۱۰۶ معارف اسلامی -۲ خیر عمومی پیش نیاز
۵۳ ۱۱۱ تاریخ اسلام خیر عمومی
۵۴ ۲۳۱۱۲۱۰۹ فیزیک الکترونیک خیر تخصصی پیش نیاز هم نیاز
۵۵ ۲۳۱۱۲۱۲۱ آزمایشگاه مدارهای مخابراتی خیر تخصصی پیش نیاز

موقعیت شغلی و درآمد رشته برق در ایران

اگر چه رشته برق به گرایش هایی تقسیم شده که دانشجو حداکثر در یک زمینه تخصص می یابد اما برنامه های آموزشی طوری تدوین شده که دانشجو را برای کار در هر چهار گرایش آماده می کند و دانشجویان می توانند با قدری مطالعه بیشتر در گرایش های دیگر نیز به کار بپردازند.
بازار کار رشته برق وسعتی به اندازه تمام وسائل برقی دارد و این یک شوخی نیست. کافیست مثال ها را بخوانید تا به بازار کار پی ببرید البته مثال ها مربوط به گرایش های رشته برق است.
شناخت، نحوه عملکرد و چگونگی نگهداری و بهره برداری، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های مخابراتی، مکانیزم بلندگوها، ارتباطات تلفنی بین شهرها و سراسر کشور، فیبرنوری، ارتباطات موبایل، ارتباطات رادیویی، ارتباطات بی سیم، محاسبه مکان های مناسب برای نصب تقویت کننده، خطوط انتقالی، امواج مایکروویو، آنتن، دستگاه های فرستنده و گیرنده، چگونگی پردازش و بازیابی امواج و سیگنال های دریافتی، اینترنت انتقال داده ها، ارتباطات ماهواره ای و ساخت رادارها، اصول رادار و ردیابی، ارتباطات مخابراتی بین یگان های نظامی درگرایش کنترل، کنترل دمای کوره، کنترل دور الکترو موتور، کنترل موشک، هواپیما، سفینه، ارتفاع آب و کنترل جریان و ولتاژ یک سیستم در گرایش قدرت کلیه امور مربوط به خطوط انتقال برق، عایق کاری، فشار ولتاژ، فاصله کابل ها، جنس دکل، ارتفاع دکل، ترازیستورها، آشنایی با روش های توزیع و پخش جریان در یک کارخانه، ساختمان یا یک شهر در گرایش الکترونیک، بردهای کنترل آسانسور، بردهای کنترل فرایندهای شیمیایی، بردهای کنترل، دستگاه های صنعتی، طراحی مدارهای الکترونیکی.

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص سایر رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، آزاد اسلامی ، پیام نور و موسسات غیر انتفاعی و شرایط ورود به دانشگاه ها بدون آزمون و بدون کنکور و فقط طبق سوابق تحصیلی با داشتن دیپلم ؛ هم اکنون می توانید  تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ تماس حاصل فرمایید .

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه معرفی رشته برق – بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی ایام تعطیل.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

معرفی رشته برق – بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره 9099072068 تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه معرفی رشته برق – بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی

از مشاورین مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه از طریق تلفن ثابت

در سراسر کشور با 9099072068 تماس بگیرید

همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب 

حتی ایام تعطیل

به اشتراک بگذارید
در این مقاله بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

شنبه

1399/9/8

یکشنبه

1399/9/9

دوشنبه

1399/9/10

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید