خانه خدمات مشاوره ای آزمون های تخصصی صدور گواهی ‌قبولی ‌آزمون ‌حرفه‌ای مهندسان ‌و ‌كاردان ‌فنی ‌ساختمان – بخش دوم

صدور گواهی ‌قبولی ‌آزمون ‌حرفه‌ای مهندسان ‌و ‌كاردان ‌فنی ‌ساختمان – بخش دوم

بروزرسانی شده اکتبر 6, 2017 8:13 ب.ظ
0
95
نظام مهندسی

برای مشاوره در زمینه صدور گواهی ‌قبولی ‌آزمون ‌حرفه‌ای مهندسان ‌و ‌كاردان ‌فنی ‌ساختمان – بخش دوم

می توانید از سراسر کشور با استفاده از تلفن ثابت از ساعت 8 صبح الی 12 شب حتی در ایام تعطیل

با مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش تماس بگیرید :

9099072068

صدور گواهی ‌قبولی ‌آزمون ‌حرفه‌ای مهندسان ‌و ‌كاردان ‌فنی ‌ساختمان – بخش دوم
میانگین 5 رای از تعداد 7

در بخش اول نظام مهندسی چهار موضوع در خصوص ” صدور گواهی قبولی آزمون حرفه ای مهندسان و کاردان فنی ساختمان ” توضیح داده شد که در این مطلب به ادامه موضوع خواهیم پرداخت .

5- درخصوص قبول‌شدگان آزمونهاي حرفه‌اي مهندسان رشته‌هاي شهرسازي ، معماري (بخش تستي) ، مكانيك، برق ، نقشه‌برداري و ترافيك مورخ اسفندماه ۸۲ و بعد از آن كه حدنصاب پايه بالاتر (مطابق جداول زير) در همان آزمون را كسب نموده‌اند صرفاً در صورت درخواست متقاضي و احراز شرايط شركت در همان آزمون (مطابق موارد مذكور در ذيل) امكان صدور گواهي قبولي در پايه بالاتر وجود خواهد داشت.

تذكر۱-۵: در صورت عدم احراز تمامي شرايط مربوط به آزمون حتي در صورت كسب حدنصاب لازم جهت پايه مورد درخواست امكان صدور گواهي قبولي در پايه بالاتر وجود نخواهد داشت.

تذكر۲-۵: درخواست متقاضي صرفاً در صورت ارائه درخواست در زمان اعتبار آزمون (دو سال بعد از تاريخ آزمون) قابل بررسي خواهد بود.

۶- درخصوص قبول‌شدگان آزمونهاي حرفه‌اي مهندسان رشته عمران در بخش‌هاي نظارت و محاسبات به علت متفاوت بودن دفترچه سئوالات آزمون در پايه‌هاي مختلف امكان مقايسه بين نمره اخذ شده در يك پايه و حدنصاب پايه‌هاي بالاتر وجود ندارد و قبولي هر داوطلب صرفاً در پايه قبولي معتبر خواهد بود.

۷- درخصوص قبول‌شدگان آزمونهاي كاردانهاي فني ساختمان رشته‌هاي معماري،عمران، مكانيك، برق و نقشه‌برداري مورخ شهريورماه ۸۳ و بعد از آن كه حدنصاب پايه بالاتر (مطابق جداول شماره ۵ الي ۸) در همان آزمون را كسب نموده‌اند صرفاً در صورت درخواست متقاضي و احراز شرايط شركت در همان آزمون (مطابق موارد مذكور در تبصره۳) امكان صدور گواهي قبولي در پايه بالاتر وجود خواهد داشت.

تذكر۱-۷: در صورت عدم احراز تمامي شرايط مربوط به آزمون حتي در صورت كسب حدنصاب لازم جهت پايه مورد درخواست امكان صدور گواهي قبولي در پايه بالاتر وجود نخواهد داشت.

تذكر۲-۷: درخواست متقاضي مشمول رديف ۷ صرفاً در صورت ارائه درخواست در زمان اعتبار آزمون (تا دو سال بعد از تاريخ آزمون) قابل بررسي خواهد بود.

۸- درخصوص قبول‌شدگان آزمونهاي حرفه‌اي مهندسان و كاردانهاي فني ساختمان سال ۷۱ و بعد از آن كه اطلاعات آنها در لوح فشرده ارسالي طي نامه شماره ۷۱۹۰۰/۴۰۱ مورخ ۲۴/۱۲/۸۳ و نسخه‌هاي ارسالي بعدي اين دفتر موجود ‌باشد در صورت انتقال به استان ديگر، سازمان محترم مسكن و شهرسازي استان مقصد مي‌تواند به استناد اطلاعات لوح‌فشرده گواهي قبولي در آزمون با امضاء رئيس سازمان جهت درج در پرونده متقاضي صادر نموده و رونوشت گواهي مذكور را جهت اطلاع به سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي و نظام مهندسي ساختمان استان مبدأ (استان محل آزمون و استان محل اخذ پروانه اشتغال بكار قبلي متقاضي) ارسال نمايد. (فرم شماره ۶ مربوط به رشته مهندسي معماري ، فرم شماره ۷ مربوط به سایررشته های مهندسی ، فرم شماره ۸ مربوط به کلیه رشته های کاردانی )

تذکر ۱-۸:قبولی شرکت کنندگان پایه های ۱و۲ آزمونهای حرفه ای مهندسان مورخ ۲۸/۰۴/۸۰ و۲۲/۰۱/۸۱ درتمامی پایه ها صرفاً دربخش نظارت می باشد.

تبصره ۳:شرایط شرکت درآزمونهای حرفه ای مهندسان وکاردانهای فنی ساختمان مورخ ۲۸/۰۴/۸۰ وبعدازآن بشرح زیر می باشد:

۱- درخصوص آزمونهای حرفه ای مهندسان مورخ بهمن ماه ۸۳ صرفاًقبولی شرکت کنندگانی که شرایط شرکت درآزمون به شرح زیر رااحراز نموده اند وسنوات آنهاتا پایان شهریورماه ۸۴ تکمیل می شودموردتایید می باشد:

الف ) قبولی شرکت کنندگانی که اولین مدرک مهندسی آنان کارشناسی مورخ ۲۸/۱۱/۷۲ ، کارشناسی ارشدمورخ ۲۸/۱۱/۷۳ یادکتری مورخ ۲۸/۱۱/۷۴ یاقبل از آن باشددرصورت احراز سنوات لازم مطابق جدول ذیل.

ب) قبولی شرکت کنندگانی که تاریخ اخذ اولین مدرک آنان کارشناسی ، کارشناسی ارشدیادکتری بعد ازتاریخ های فوق الذکربوده وتاتاریخ ۲۰/۱۰/۸۳ \پروانه اشتغال بکارخودرادرپایه پایین تراخذکرده باشنددرصورت احراز سنوات لازم مطابق جدول ذیل.

ج) قبولی شرکت کنندگانی که تاریخ اخذ اولین مدرک آنان کارشناسی ، کارشناسی ارشدیادکتری بعد ازتاریخ های فوق الذکرباشد ودارای پروانه اشتغال بکارنباشنددرصورت شرکت درآزمون پایه سه وتکمیل سنوات لازم جهت پایه سه مطابق جدول ذیل.

جدول شماره 1

آزمون حرفه ایردیفمقطع تحصیلیپایه سهپایه دوپایه یک
مهندسان1کارشناسی3712
2کارشناسی ارشد2611
3دکتری1510

 

۲- درخصوص آزمونهای حرفه ای مهندسان مورخ شهریورماه ۸۳ وقبل ازآن ، صرفاًقبولی شرکت کنندگانی که سنوات آنهامطابق جدول فوق تاپایان تاریخهای مندرج درجدول شماره (1) تکمیل شود موردتأیید می باشد.

۳- درخصوص آزمون های کاردان های فنی ساختمان  مورخ شهریورماه ۸۳ وقبل ازآن ، صرفاًقبولی شرکت کنندگانی که سنوات آنهامطابق جدول زیر تاپایان تاریخهای مندرج درجدول شماره (2) تکمیل شودموردتأیید می باشد.

 

جدول شماره 2

آزمون حرفه ایردیفمقطع تحصیلیپایه سهپایه دوپایه یک
كاردانهاي فني ساختمان1دارندگان مدارك فني مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري5915
2دارندگان‌مدارك‌فني‌مورد تأييد ساير وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي61016

 

در صورتی که نیاز به مشاوره در حوزه نظام مهندسی داشتید ( معماری ، عمران ، برق ، مکانیک و… ) می توانید 9099072068 تماس حاصل فرمایید .

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در آزمون های تخصصی

بررسی کنید

شرایط و نحوه عضویت در سازمان نظام روانشناسی و اخذ پروانه اشتغال

شرایط و نحوه عضویت در سازمان نظام روانشناسی و اخذ پروانه اشتغالمیانگین 5 رای از تعداد 2 اگ…