معرفی رشته بهداشت حرفه ای بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی

بهداشت حرفه ای بدون کنکور
به اشتراک بگذارید

یکی از رشته هایی که بدون کنکور می توانید در دانشگاه علمی کاربردی مشغول به تحصیل شوید ؛ رشته بهداشت حرفه ای است . که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت ، کلیه دانش آموختگان تا مدرک دیپلم می توانند جهت ورود به این دانشگاه و در رشته مورد نظر خود اقدام فرمایند

معرفی رشته بهداشت حرفه ای ( HSE ) :

رشته کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی یکی از رشته های گروه مدیریت و خدمات اجتماعی دانشگاه علمی و کاربردی است. رشته کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی در ادامه مختصرا معرفی شده است.

انسان ها بنا به نوع فعالیتی که انتخاب می کنند با برخی از عوامل زیان آور محیط کار مواجه می شوند به گونه ای که اگر این عوامل زیان آور از حد تحمل فیزیولوژیکی انسان بالاتر رود، ایجاد آسیب های شغلی می کند و از بهره وری نیروی کار می کاهد. برای پیشگیری از این آسیب ها و تضمین سلامت شاغلان، ایمن سازی محیط کار و افراد ضروری به نظر می رسد. دوره کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی، همه مسائل بهداشتی، پزشکی و ایمنی مشاغل گوناگون را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد و کوشش ها به سوی پیشگیری از بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار جهت یافته اند. هدف از دوره کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی، تربیت افرادی است که با دانش و تخصص لازم زمینه ساز پیشگیری از بروز بیماری ها، سوانح و حوادث در محیط های کاری گردند و خلا بین متخصصین و کارشناسان این رشته را با کارگران و تمامی افراد در معرض آسیب های شغلی در واحدهای صنفی پر نمایند.

قابلیت ها و توانمندی های فارغ التحصیلان دوره کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی:

  • – ارائه طرح های کنترلی و بهسازی محیط کار
  • – برنامه ریزی معاینات پزشکی کارکنان
  • – برنامه ریزی حفاظت و ایمنی محیط کار و شاغلین
  • – آموزش ایمنی و بهداشت کارکنان

فرصت های شغلی فارغ التحصیلان دوره کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی:

  • – کاردان بهداشت حرفه ای
  • – بهداشتیار کار
  • – تکنسین ایمنی

گرایش های رشته بهداشت حرفه ای( HSE) در دانشگاه علمی کاربردی مقطع کاردانی

کاردانی حرفهای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی،

گرایش های رشته بهداشت حرفه ای( HSE) در دانشگاه علمی کاربردی مقطع کارشناسی

کارشناسی حرفه ای ایمنی، سلامت و محیط زیست صـنایع (HSE)

ترم بندی رشته بهداشت حرفه ای مقطع کارشناسی پیوسته

ردیف

نام درس

کد درس روزانه

کد درس شبانه

واحد

دروس پیشنیاز

 

ترم

 

نظری

عملی

جمع

۱

اندیشه اسلامی ۱

۱۷۲۷۰۱۱

۱۳۲۷۰۱۱

۲

۲

ترم اول

۲

زبان پیش دانشگاهی

۱۷۲۷۰۰۲

۲

۲

۳

فیزیک اختصاصی ۱

۱۷۲۷۳۰۲

۲

۲

۴

شیمی عمومی(معدنی-آلی)

۱۷۲۷۳۰۴

۲

۲

۵

بیوشیمی و اصول تغذیه

۱۷۲۷۳۰۵

۲

۲

۶

ریاضیات عمومی ۱

۱۷۲۷۳۰۷

۲

۲

۷

فیزیولوژی و کالبدشناسی

۱۷۲۷۳۰۹

۳

۳

۸

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

۱۷۲۷۳۱۷

۱

۱

۲

جمع

۱۶

۱

۱۷

۱

اندیشه اسلامی ۲

۱۷۲۷۰۱۲

۲

۲

اندیشه اسلامی ۱

ترم دوم

۲

ادبیات فارسی

۱۷۲۷۰۰۱

۳

۳

۳

شیمی تجزیه

۱۷۲۷۳۰۶

۲

۱

۳

شیمی عمومی

۴

فیزیک اختصاصی ۲

۱۷۲۷۳۰۳

۲

۲

۵

ریاضیات عمومی ۲

۱۷۲۷۳۰۸

۳

۳

ریاضیات عمومی ۱

۶

کلیات محیط زیست

۱۷۲۷۳۳۸

۲

۲

۷

سم شناسی شغلی

۱۷۲۷۳۳۳

۲

۲

۴

شیمی عومی-بیوشیمی-اصول تغذیه

جمع

۱۶

۳

۱۹

۱

اخلاق اسلامی

۱۷۲۷۰۲۲

۲

۲

ترم سوم

۲

زبان انگلیسی عمومی

۱۷۲۷۰۰۳

۳

۳

زبان پیش دانشگاهی

۳

آمار حیاتی

۱۷۲۷۳۱۱

۲

۱

۳

ریاضیات عمومی ۲

۴

مکانیک جامدات

۱۷۲۷۳۰۱

۲

۲

۵

مهندسی فاکتورهای انسانی ۱

۱۷۲۷۳۳۱

۲

۲

فیزیولوژی و کالبدشناسی

۶

دینامیک گازها و آئروسل ها

۱۷۲۷۳۲۲

۲

۲

۷

ایمنی در محیط کار ۱

۱۷۲۷۳۲۷

۲

۱

۳

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

جمع

۱۵

۲

۱۷

ردیف

نام درس

 

کد درس روزانه

کد درس شبانه

واحد

دروس پیشنیاز

ترم

نظری

عملی

جمع

۱

آشنایی با منابع اسلامی

۱۷۲۷۰۵۱

۲

۲

ترم چهارم

۲

تربیت بدنی ۱

۱۷۲۷۰۰۴

۱

۱

خواهران کد گروه ۱

برادران کد گروه ۲

۳

روشنایی در محیط کار

۱۷۲۷۳۱۸

۱

۱

۲

فیزیک اختصاصی۱-فیزیک اختصاصی۲

۴

صدا و ارتعاش در محیط کار

۱۷۲۷۳۱۹

۲

۱

۳

فیزیک اختصاصی۱-فیزیک اختصاصی۲

۵

مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا

۱۷۲۷۳۲۳

۲

۱

۳

دینامیک گازها و آئروسل ها

۶

ایمنی در محیط کار ۲

۱۷۲۷۳۲۸

۲

۱

۳

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

۷

مکانیک سیالات

۱۷۲۷۳۱۶

۳

۳

مکانیک جامدات-فیزیک اختصاصی۱-فیزیک اختصاصی۲-ریاضیات عمومی ۲

جمع

۱۲

۵

۱۷

۱

تاریخ و تمدن اسلامی

۱۷۲۷۰۴۱

۲

۲

ترم پنجم

۲

جمعیت و تنظیم خانواده

۱۷۲۷۰۰۶

۲

۲

۳

ایمنی در محیط کار ۳

۱۷۲۷۳۲۹

۲

۱

۳

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

۴

تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا

۱۷۲۷۳۲۴

۲

۱

۳

مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا

۵

مهندسی فاکتورهای انسانی ۲

۱۷۲۷۳۳۲

۲

۱

۳

مهندسی فاکتورهای انسانی ۱

۶

بهداشت پرتوها

۱۷۲۷۳۲۱

۲

۱

۳

فیزیک اختصاصی۱-فیزیک اختصاصی۲

جمع

۱۲

۴

۱۶

۱

تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

۱۷۲۷۰۶۱

۲

۲

ترم ششم

۲

تربیت بدنی ۲

۱۷۲۷۰۰۵

۱

۱

تربیت بدنی ۱

خواهران کد گروه ۱

برادران کد گروه ۲

۳

مبانی کنترل آلودگی هوا

۱۷۲۷۳۲۵

۲

۲

تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا

۴

ارزیابی و مدیریت ریسک

۱۷۲۷۳۳۰

۲

۲

ایمنی در محیط کار۱-ایمنی در محیط کار۲-ایمنی در محیط کار۳

۵

زبان تخصصی

۱۷۲۷۳۳۴

۲

۲

زبان انگلیسی عمومی

۶

تنش های حرارتی در محیط کار

۱۷۲۷۳۲۰

۱/۵

۰/۵

۲

فیزیک اختصاصی۱-فیزیک اختصاصی۲

۷

مدیریت صنعتی

۱۷۲۷۳۱۴

۲

۲

۸

روانشناسی صنعتی و ارتقاء سلامت

۱۷۲۷۳۱۵

۲

۲

۹

بیماریهای شغلی

۱۷۲۷۳۳۵

۲

۲

فیزیولوژی و کالبدشناسی

جمع

۱۵/۵

۱/۵

۱۷

ردیف

نام درس

کد درس روزانه

کد درس شبانه

واحد

دروس پیشنیاز

ترم

نظری

عملی

جمع

۱

انقلاب اسلامی

۱۷۲۷۰۳۱

۲

۲

ترم هفتم

۲

طراحی تهویه صنعتی

۱۷۲۷۳۲۶

۲

۱

۳

مکانیک سیالات-مبانی کنترل آلودگی هوا

۳

اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی

۱۷۲۷۳۳۷

۲

۲

۴

نقشه کشی صنعتی

۱۷۲۷۳۱۳

۱

۱

۲

۵

برنامه نویسی کامپیوتر

۱۷۲۷۳۱۲

۱

۱

۲

۶

کمک های اولیه

۱۷۲۷۳۱۰

۱

۱

۲

فیزیولوژی و کالبدشناسی

۷

سیستم های مدیریت یکپارچه

۱۷۲۷۳۳۶

۲

۲

جمع

۱۱

۴

۱۵

۱

کارآموزی در عرصه۱

۱۷۲۷۳۳۹

۸

۸

کلیه دروس

ترم هشتم

۲

کارآموزی در عرصه ۲

۱۷۲۷۳۴۰

۸

۸

کلیه دروس

جمع

۱۶

۱۶

جمع کل ترم ها

۹۷/۵

۳۶/۵

۱۳۴

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص رشته بهداشت حرفه ای بدون کنکور یا سایر رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، آزاد اسلامی ، پیام نور و موسسات غیر انتفاعی ( نظیر : حقوق ؛ حسابداری ؛ معماری و…) و شرایط ورود به دانشگاه ها بدون آزمون و بدون کنکور و فقط طبق سوابق تحصیلی با داشتن دیپلم ؛ هم اکنون می توانید با شماره تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ تماس حاصل فرمایید . هم چنین در صورت عدم امکان برقراری ارتباط به بخش آنلاین مراجعه نمایند .
 

برای مشاوره در زمینه معرفی رشته بهداشت حرفه ای بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی

از مشاورین مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه از طریق تلفن ثابت

در سراسر کشور با 9099072068 تماس بگیرید

همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب 

حتی ایام تعطیل

در این مقاله بخوانید:

نظرات

- 3 نظر:

  1. سلام بنده ترم یک ایمنی و بهداشت رو خوندم میتونم تغییر بدم به بهداشت حرفه ایی .کدوم دانشگاههای علمی کاربردی داره ؟بنده اراکیم

  2. سلام من ترم چهار ایمنی وبهداشت رو خوندم میتونم به بهداشت حرفه ایی تغیر بدم کدوم دانشگاه این رشته رابدون کنکور داره؟در ضمن من ازخوزستان شوشتر هستم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068