معرفی رشته بهداشت حرفه ای بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی

معرفی رشته بهداشت حرفه ای بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی

یکی از رشته هایی که بدون کنکور می توانید در دانشگاه علمی کاربردی مشغول به تحصیل شوید؛ رشته بهداشت حرفه ای است. کلیه دانش آموختگان دارای مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی نظام قدیم و دیپلم نظام جدید می توانند جهت ورود به دانشگاه و تحصیل در رشته بهداشت حرفه ای اقدام به ثبت نام کنند.

معرفی رشته بهداشت حرفه ای

در رشته بهداشت حرفه ای به افراد در مورد حذف عوامل خطرزای فیزیکی، شیمیایی، روانی و بیولوژیکی آموزش داده می شود به طوری که با حذف این عوامل آسیب این عوامل کمتر کارکنان یک محیط کار را درگیر خود کند و از وقوع سوانح در محیط کار پیشگیری کنند.

گرایش های رشته بهداشت حرفه ای در دانشگاه علمی کاربردی – مقطع کاردانیبهداشت حرفه ای سه هدف مهم دارد:

 • شناسایی عوامل خطر
 • بررسی و ارزیابی مقدار خطر
 • کنترل و حذف عوامل خطر

آموزه های مربوط به این سه مرحله در مقاطع زیر آموزش داده می شود:

 • در مقطع کاردانی آموزش های مربوط به شناسایی خطر به دانشجویان داده می شود
 • در دوره کارشناسی ارزیابی عوامل خطر
 • در مقطع ارشد کنترل عوامل خطر

برای مثال در یک کارخانه نساجی منشا خطر می تواند سروصدای زیاد یا خطر مربوط به دستگاه ها و یا مواد شیمیایی باشد که به طریقی غیراستاندارد نگهداری می شوند یا بیش از اندازه مجاز مورد استفاده قرار می گیرند.  یک کاردان بهداشت حرفه ای باید آن ها را شناسایی کرده و کارشناس بهداشت حرفه ای آن کارخانه باید میزان خطر آن ها را ارزیابی کند.

برای مثال میزان تراکم آلودگی هوا را با روش های پیچیده آنالیز کرده و نتیجه را به کارشناس ارشد بهداشت می دهد. چنان چه این مقدار آلودگی بیشتر از مجاز باشد روش هایی از سوی او برای کاهش و حذف عوامل خطر ارائه می شود.

توانایی های فارغ التحصیلان بهداشت حرفه ای

قابلیت ها و توانمندی های فارغ التحصیلان دوره کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی به شرح زیر است:

 • ارائه طرح های کنترلی و بهسازی محیط کار
 • برنامه ریزی معاینات پزشکی کارکنان
 • برنامه ریزی حفاظت و ایمنی محیط کار و شاغلین
 • آموزش ایمنی و بهداشت کارکنان

معرفی رشته بهداشت حرفه ای

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه معرفی رشته بهداشت حرفه ای بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ شب ایام تعطیل ۱۰ صبح تا ۱۰ شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

گرایش های رشته بهداشت حرفه ای در دانشگاه علمی کاربردی – مقطع کاردانی

 • کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی
 • گرایش های رشته بهداشت حرفه ای در دانشگاه علمی کاربردی – مقطع کارشناسی
 • کارشناسی حرفه ای ایمنی، سلامت و محیط زیست صـنایع

ترم بندی و دروس رشته بهداشت حرفه ای مقطع کارشناسی پیوسته

ردیف

نام درس

کد درس روزانه

کد درس شبانه

واحد

دروس پیشنیاز

 

ترم

 

نظری

عملی

جمع

۱

اندیشه اسلامی ۱

۱۷۲۷۰۱۱

۱۳۲۷۰۱۱

۲

۲

ترم اول

۲

زبان پیش دانشگاهی

۱۷۲۷۰۰۲

۲

۲

۳

فیزیک اختصاصی ۱

۱۷۲۷۳۰۲

۲

۲

۴

شیمی عمومی(معدنی-آلی)

۱۷۲۷۳۰۴

۲

۲

۵

بیوشیمی و اصول تغذیه

۱۷۲۷۳۰۵

۲

۲

۶

ریاضیات عمومی ۱

۱۷۲۷۳۰۷

۲

۲

۷

فیزیولوژی و کالبدشناسی

۱۷۲۷۳۰۹

۳

۳

۸

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

۱۷۲۷۳۱۷

۱

۱

۲

جمع

۱۶

۱

۱۷

۱

اندیشه اسلامی ۲

۱۷۲۷۰۱۲

۲

۲

اندیشه اسلامی ۱

ترم دوم

۲

ادبیات فارسی

۱۷۲۷۰۰۱

۳

۳

۳

شیمی تجزیه

۱۷۲۷۳۰۶

۲

۱

۳

شیمی عمومی

۴

فیزیک اختصاصی ۲

۱۷۲۷۳۰۳

۲

۲

۵

ریاضیات عمومی ۲

۱۷۲۷۳۰۸

۳

۳

ریاضیات عمومی ۱

۶

کلیات محیط زیست

۱۷۲۷۳۳۸

۲

۲

۷

سم شناسی شغلی

۱۷۲۷۳۳۳

۲

۲

۴

شیمی عومی-بیوشیمی-اصول تغذیه

جمع

۱۶

۳

۱۹

۱

اخلاق اسلامی

۱۷۲۷۰۲۲

۲

۲

ترم سوم

۲

زبان انگلیسی عمومی

۱۷۲۷۰۰۳

۳

۳

زبان پیش دانشگاهی

۳

آمار حیاتی

۱۷۲۷۳۱۱

۲

۱

۳

ریاضیات عمومی ۲

۴

مکانیک جامدات

۱۷۲۷۳۰۱

۲

۲

۵

مهندسی فاکتورهای انسانی ۱

۱۷۲۷۳۳۱

۲

۲

فیزیولوژی و کالبدشناسی

۶

دینامیک گازها و آئروسل ها

۱۷۲۷۳۲۲

۲

۲

۷

ایمنی در محیط کار ۱

۱۷۲۷۳۲۷

۲

۱

۳

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

جمع

۱۵

۲

۱۷

 

ردیف

نام درس

 

کد درس روزانه

کد درس شبانه

واحد

دروس پیشنیاز

ترم

نظری

عملی

جمع

۱

آشنایی با منابع اسلامی

۱۷۲۷۰۵۱

۲

۲

ترم چهارم

۲

تربیت بدنی ۱

۱۷۲۷۰۰۴

۱

۱

خواهران کد گروه ۱

برادران کد گروه ۲

۳

روشنایی در محیط کار

۱۷۲۷۳۱۸

۱

۱

۲

فیزیک اختصاصی۱-فیزیک اختصاصی۲

۴

صدا و ارتعاش در محیط کار

۱۷۲۷۳۱۹

۲

۱

۳

فیزیک اختصاصی۱-فیزیک اختصاصی۲

۵

مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا

۱۷۲۷۳۲۳

۲

۱

۳

دینامیک گازها و آئروسل ها

۶

ایمنی در محیط کار ۲

۱۷۲۷۳۲۸

۲

۱

۳

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

۷

مکانیک سیالات

۱۷۲۷۳۱۶

۳

۳

مکانیک جامدات-فیزیک اختصاصی۱-فیزیک اختصاصی۲-ریاضیات عمومی ۲

جمع

۱۲

۵

۱۷

۱

تاریخ و تمدن اسلامی

۱۷۲۷۰۴۱

۲

۲

ترم پنجم

۲

جمعیت و تنظیم خانواده

۱۷۲۷۰۰۶

۲

۲

۳

ایمنی در محیط کار ۳

۱۷۲۷۳۲۹

۲

۱

۳

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

۴

تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا

۱۷۲۷۳۲۴

۲

۱

۳

مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا

۵

مهندسی فاکتورهای انسانی ۲

۱۷۲۷۳۳۲

۲

۱

۳

مهندسی فاکتورهای انسانی ۱

۶

بهداشت پرتوها

۱۷۲۷۳۲۱

۲

۱

۳

فیزیک اختصاصی۱-فیزیک اختصاصی۲

جمع

۱۲

۴

۱۶

۱

تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

۱۷۲۷۰۶۱

۲

۲

ترم ششم

۲

تربیت بدنی ۲

۱۷۲۷۰۰۵

۱

۱

تربیت بدنی ۱

خواهران کد گروه ۱

برادران کد گروه ۲

۳

مبانی کنترل آلودگی هوا

۱۷۲۷۳۲۵

۲

۲

تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا

۴

ارزیابی و مدیریت ریسک

۱۷۲۷۳۳۰

۲

۲

ایمنی در محیط کار۱-ایمنی در محیط کار۲-ایمنی در محیط کار۳

۵

زبان تخصصی

۱۷۲۷۳۳۴

۲

۲

زبان انگلیسی عمومی

۶

تنش های حرارتی در محیط کار

۱۷۲۷۳۲۰

۱/۵

۰/۵

۲

فیزیک اختصاصی۱-فیزیک اختصاصی۲

۷

مدیریت صنعتی

۱۷۲۷۳۱۴

۲

۲

۸

روانشناسی صنعتی و ارتقاء سلامت

۱۷۲۷۳۱۵

۲

۲

۹

بیماریهای شغلی

۱۷۲۷۳۳۵

۲

۲

فیزیولوژی و کالبدشناسی

جمع

۱۵/۵

۱/۵

۱۷

ردیف

نام درس

کد درس روزانه

کد درس شبانه

واحد

دروس پیشنیاز

ترم

نظری

عملی

جمع

۱

انقلاب اسلامی

۱۷۲۷۰۳۱

۲

۲

ترم هفتم

۲

طراحی تهویه صنعتی

۱۷۲۷۳۲۶

۲

۱

۳

مکانیک سیالات-مبانی کنترل آلودگی هوا

۳

اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی

۱۷۲۷۳۳۷

۲

۲

۴

نقشه کشی صنعتی

۱۷۲۷۳۱۳

۱

۱

۲

۵

برنامه نویسی کامپیوتر

۱۷۲۷۳۱۲

۱

۱

۲

۶

کمک های اولیه

۱۷۲۷۳۱۰

۱

۱

۲

فیزیولوژی و کالبدشناسی

۷

سیستم های مدیریت یکپارچه

۱۷۲۷۳۳۶

۲

۲

جمع

۱۱

۴

۱۵

۱

کارآموزی در عرصه۱

۱۷۲۷۳۳۹

۸

۸

کلیه دروس

ترم هشتم

۲

کارآموزی در عرصه ۲

۱۷۲۷۳۴۰

۸

۸

کلیه دروس

جمع

۱۶

۱۶

جمع کل ترم ها

۹۷/۵

۳۶/۵

۱۳۴

فرصت های شغلی کاردانی بهداشت حرفه ای

 • کاردان بهداشت حرفه ای
 • بهداشت یار کار
 • تکنسین ایمنی

در پایان

بهداشت حرفه ای از رشته های بسیار ضروری است که در بسیاری از محیط های کاری از جمله کارخانجات کاربرد دارد. همان طور که می دانید ریسک برخی از شغل ها بالا است مانند کار در برخی کارخانجات و در تماس بودن با برخی مواد شیمیایی برای این که برخی از این عوامل به کارکنان آسیب نزند کاردان ها و کارشناسان بهداشت حرفه ای این عوامل را شناسایی و ارزیابی کرده و کارشناسان ارشد بهداشت در جهت کاهش یا حذف این عوامل راهکارهایی را ارائه می دهد.

اگر در زمینه بهداشت حرفه ای سوالی دارید می توانید با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه مطرح کرده و در اسرع وقت به جواب سوالاتتان برسید.

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص رشته بهداشت حرفه ای بدون کنکور یا سایر رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، آزاد اسلامی ، پیام نور و موسسات غیر انتفاعی ( نظیر : حقوق ؛ حسابداری ؛ معماری و…) و شرایط ورود به دانشگاه ها بدون آزمون و بدون کنکور و فقط طبق سوابق تحصیلی با داشتن دیپلم ؛ هم اکنون می توانید با شماره تهران ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس حاصل فرمایید . هم چنین در صورت عدم امکان برقراری ارتباط به بخش آنلاین مراجعه نمایند .

سوالات متداول

وظیفه شناسایی عوامل خطرزا در محیط کار و کارخانجات بر عهده کیست؟

کاردان بهداشت حرفه ای

چه کسی وظیفه حذف عوامل خطرزای محیط کار را دارد

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای با بررسی اطلاعاتی که کاردان و کارشناس بهداشت حرفه ای ارائه داده اند راهکارهایی برای کاهش عوامل خطر ارائه می دهد.

معرفی رشته بهداشت حرفه ای بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه معرفی رشته بهداشت حرفه ای بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی

از مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه با تلفن همراه

در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات
- 24 نظر:
 1. سلام من رشته ایمنی کار در دانشگاه علمی کاربردی کاردانی خوندم الان میخوام رشته بهداشت حرفه ای کارشناسی بخونم امکانش هست لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم

 2. سلام .من الان دیپلم تجربی هستم .برای شروع به رفتن به رشته بهداشت حرفه‌ای از کجا باید شروع کنم؟

 3. سلام
  ببخشید شما در کدام دانشگاه علمی کاربردی ایمنی و بهداشت را می خونید؟
  در واقه کدام دانشگاه علمی کاربردی تهران‌ رشته ی بهداشت حرفه ای را دارد ؟

 4. سلام
  استاد جان من میخوام بهداشت حرفه ای بخونم آیا بدون کنکور امکانش هست،ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  1. سلام بله هست. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با موضوع تون با مشاورین ما در تماس باشید.

  1. سلام . با توجه به دفترچه انتخاب رشته دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۰ این رشته در دانشگاه علمی کاربردی ارائه نمیشود.

 5. با سلام
  ما در پالایشکدمون نیاز به نیرو فارغ التحصیل بهداشت حرفه ای آقا ساکن دلیجان به صورت تمام وقت داریم.
  لطفا با این شماره تماس گرفته یا رزومتون رو تو واتساپ ارسال کنید. ۰۹۱۲۴۶۸۳۷۱۳

 6. آیا این رشته بهداشت حرفه ای که اینجا معرفی کردید و عنوان شده بدون کنکور ، فارغ التحصیلانش میتونن بعنوان کارشناس بهداشت حرفه ای در مراکز طب کار مشغول بشوند؟

 7. سلام من ترم آخر رشته ایمنی وبهداشت هستم خاستم ببینم به جز شوشترکدوم شهر این رشته رو واسه کارشناسی داره؟

  1. سلام وقت بخیر استاد کدوم دانشگاه ازاد دراستان خوزستان بوشهر ویا یاسوج رشته بهداشت حرفه رو داره لطفا راهنمایی کنید
   باتشکر

 8. سلام من ترم آخر رشته ایمنی وبهداشت هستم خاستم ببینم به جز شوشترکدوم شهر این رشته رو واسه کارشناسی داره؟

 9. سلام من ترم چهار ایمنی وبهداشت رو خوندم میتونم به بهداشت حرفه ایی تغیر بدم کدوم دانشگاه این رشته رابدون کنکور داره؟در ضمن من ازخوزستان شوشتر هستم

 10. سلام بنده ترم یک ایمنی و بهداشت رو خوندم میتونم تغییر بدم به بهداشت حرفه ایی .کدوم دانشگاههای علمی کاربردی داره ؟بنده اراکیم

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

سه شنبه

1401/11/18

چهارشنبه

1401/11/19

پنجشنبه

1401/11/20

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید