منابع جدید دفترچه دوره نوزدهم پیام نور در کدرشته های علوم انسانی ( بخش پنجم )

منابع جدید دوره نوزدهم

منابع جدید دفترچه دوره نوزدهم ” فراگیر پیام نور تغییرات محسوسی . را نسبت به سال گذشته به ویژه در رشته های علوم انسانی داشته است .

مشاوران مرکز مشاوره آویژه دانش با بررسی دفترچه دوره نوزدهم . طرح فراگیر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور . به نتایج مهمی رسیده اند . که در ادامه مقاله به آنها خواهیم پرداخت .

دانشگاه پیام نور امسال و برای دوره نوزدهم خود . تغییرات ویژه ای را در برخی منابع ایجاد کرده است . که مشاوران پیام نور ما آنها را دقیق بررسی کرده و به موضوعات جالی دست پیدا کرده اند .

تغییرات طرح فراگیر پیام نور در کد رشته های امتحانی علوم پایه

در کدرشته های امتحانی علوم انسانی که حجم زیادی از رشته های تحصیلی مقطع . کارشناسی ارشد طرح فراگیر را به خود اختصاص داده اند . منابع امتحانی را بررسی کرده ایم . و تغییرات منابع کدرشته های انسانی را در چهار مقاله قبلی همین سایت . برای شما بارگذاری کرده ایم .

در این مقاله قصد داریم تا تغییرات سایر کد رشته های امتحانی علوم انسانی را تا پایان دفترچه یعنی تا کد 1102. برای شما قرار دهیم تا شانس قبولی خود . در آزمون طرح فراگیر را تا اندازه زیادی . افزایش دهید .

 

منابع جدید دفترچه دوره نوزدهم در کدرشته های امتحانی علوم انسانی از 1066 تا 1102

1066 تا 1069.مدیریت های بازرگانی گزایش . بازرگانی داخلی . تجارت الکترونیکی . کارآفرینی . مدیریت استراتژیک .

منابع سال 96

1: زبان تخصصی( زبان تخصصی مدیریت بازاریابی ) مولف : حسن حسینی ،شهرام جنابی . انتشارات دانشگاه پیام نور.

2: مدیریت استراتژیک پیشرفته (برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک پیشرفته با رویکرد تدوین استراتژی) مولف : فروزنده ، محمد تقی امینی ، صمد خباز باویل. انتشارات دانشگاه پیام نور.

3: مدیریت منابع انسانی پیشرفته : مدیریت منابع انسانی( مفاهیم- تئوری و کاربردها).مولف : آرین قلی پور. انتشارات سمت . {از اول تا آخر فصل 9 مطالعه شود}

4: نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته (تئوری سازمان ، ساختار و طرح سازمانی) . مولف : استیفن پی، رابینز. مترجم:سید مهدی الوانی ، حسن دانایی فرد . انتشارات صفار . { از فصل اول تا آخر فصل 13 مطالعه شود}

منابع سال97

  1. زبان تخصصی( زبان تخصصی مدیریت بازاریابی ) مولف : حسن حسینی ،شهرام جنابی . انتشارات دانشگاه پیام نور.

2. مدیریت استراتژیک پیشرفته (برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک پیشرفته با رویکرد تدوین استراتژی) مولف : فروزنده ، محمد تقی امینی ، صمد خباز باویل. انتشارات دانشگاه پیام نور.{ فصل 8 حذف می باشد }

3.مدیریت منابع انسانی پیشرفته : مدیریت منابع انسانی( مفاهیم- تئوری و کاربردها).مولف : آرین قلی پور. انتشارات سمت . {از فصول اول تا آخر فصل8 مطالعه شود}

4. نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته (تئوری سازمان ، ساختار و طرح سازمانی) . مولف : استیفن پی / رابینز. مترجم:سید مهدی الوانی ، حسن دانایی فرد . انتشارات صفار . { از فصو ل اول تا آخر فصل 8 مطالعه شود}

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

1070.مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی

منابع سال 96

1. مدیریت منابع انسانی در صنعت جهانگردی (مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان نوازی ). مولف : ابوالفضل تاج زاده ثمین . انتشارات سمت { فصول 1 تا پایان فصل 10 مطالعه شود }

2. اصول مدیریت و بازاریابی خدمات ( مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری ) مولف: زهره دهدشتی شاهرخ ، مرتضی فیاضی . انتشارات مهکامه.{ از ابتدای فصل 7 تا پایان کتاب مطالعه شود}

3. مدیریت کیفیت جامع در صنعت جهانگردی (مدیریت کیفیت فراگیر-ابزارهای استراتژیک و فرهنگی (جلد اول) .مولف : سید مصطفی جعفری ، سید حسن اصولی . انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا.

4.تحلیل رفتار جهانگردی و تعامل فرهنگی(گردشگری بین الملل ،فرهنگ ها و رفتار. مولف : یوته رایزینگر. مترجم : محمد نجارزاده ،امید حکیمی ، جمال مرادنژاد. انتشارات مهکامه.{فصول 1 تا پایان فصل 6 مطالعه شود}

منابع سال 97

1. مدیریت منابع انسانی در صنعت جهانگردی (مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان نوازی ). مولف : ابوالفضل تاج زاده ثمین . انتشارات سمت { فصول 1 تا پایان فصل 10 مطالعه شود }

2. اصول مدیریت و بازاریابی خدمات ( مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری ) مولف: زهره دهدشتی شاهرخ ، مرتضی فیاضی . انتشارات مهکامه.{ فصول 9 تا پایان 14 مطالعه شود}

3. مدیریت کیفیت جامع در صنعت جهانگردی (مدیریت کیفیت فراگیر-ابزارهای استراتژیک و فرهنگی (جلد اول) .مولف : سید مصطفی جعفری ، سید حسن اصولی . انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا.

4. تحلیل رفتار جهانگردی و تعامل فرهنگی(گردشگری بین الملل ،فرهنگ ها و رفتار. مولف : یوته رایزینگر. مترجم : محمد نجارزاده ،امید حکیمی ، جمال مرادنژاد. انتشارات مهکامه.{فصول 1 تا پایان فصل 6 مطالعه شود}

 

1071 تا 1077. مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی . گرایش توسعه منابع انسانی . خط مشی گذاری عمومی . طراحی سازمان های دولتی . پیشرفت و توسعه شهری و روستایی . مدیریت تحول . مدیریت رفتار سازمانی .

منابع سال 96

1. مدیریت منابع انسانی پیشرفته (مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی . مولف : حسن درویش ، محمد رسول الماسی فرد. انتشارات دانشگاه پیام نور .

2. مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ( مبانی رفتار سازمانی (تک جلدی)) .مولف : استیفن رابینز/ مترجمان: سید محمد اعرابی ، علی پارسائیان . انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی .

3. حقوق اساسی سازمان های دولتی ( حقوق اساسی ) . مولف : حسن خسروی. انتشارات خرسندی. {فصول 6 و 8 حذف می باشد .

4. اداره امور عمومی در اسلام ( نظام اداری در سیره و سنت نبوی (ص)) . مولف : حمید زارع . انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .

منابع سال 97

1.مدیریت منابع انسانی پیشرفته (مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی . مولف : حسن درویش ، محمد رسول الماسی فرد. انتشارات دانشگاه پیام نور .

2. مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ( مبانی رفتار سازمانی (تک جلدی)) .مولف : استیفن رابینز/ مترجمان: سید محمد اعرابی ، علی پارسائیان . انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی .{ فصول 2 ،4 تاپایان 6 و 17 حذف می باشد} .

3. حقوق اساسی سازمان های دولتی ( حقوق اساسی ) . مولف : حسن خسروی. انتشارات خرسندی. {فصول 6 و 8 حذف می باشد .

4. اداره امور عمومی در اسلام ( نظام اداری در سیره و سنت نبوی (ص)) . مولف : حمید زارع . انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .

1078.مدیریت رسانه

سال 96

1.حقوق بین الملل ارتباط جمعی ( درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی) . مولف : محمد حسین بردبار. انتشارات ققنوس .

2. زبان تخصصی ( زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 1 ) . مولف : ارجمندی /خلیلی/رحیمی. انتشارات دانشگاه پیام نور .

3. مدیریت اسلامی ( مدیریت اسلامی) .مولف : محمد رضا صمدی . انتشارات دانشگاه پیام نور .

4. ارتباط جمعی (مبانی ارتباط جمعی) . مولف : محمد دادگران . انتشارات فیروزه .

سال 97

1. حقوق بین الملل ارتباط جمعی ( درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی) . مولف : محمد حسین بردبار. انتشارات ققنوس .

2. زبان تخصصی ( زبان تخصصی علوم اجتماعی 1 ) . مولف : ارجمندی /خلیلی/رحیمی. انتشارات دانشگاه پیام نور .

3. مدیریت اسلامی ( مدیریت اسلامی) .مولف : محمد رضا صمدی . انتشارات دانشگاه پیام نور .

4. ارتباط جمعی (مبانی ارتباط جمعی) . مولف : محمد دادگران . انتشارات فیروزه .

1079.مدیریت سازمان های دولتی گرایش مالی و اقتصادی

سال 96

1. مفروضات و اصول مدیریت اسلامی ( اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) . مولف : سید محمد مقیمی. انتشارات راه دان.{ تا پایان فصل 5 مطالعه شود}

2. فرهنگ و اخلاق سازمانی (اخلاق سازمانی ). مولف : احمد فرامرز قراملکی. انتشارات سرآمد –موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی .

3. احکام کسب و کار(1: فقه الاداره(1) چیستی و کلیات ) .مولف : سید صمصام الدین قوامی . انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.{ فصل اول مظالعه شود}.(2: کسب و کار از دیدگاه اسلام ) . مولف : رضا وحید . انتشارات مبنای خرد .

4. خط مشی گذاری در دولت اسلامی(خط مشی گذاری در دولت اسلامی). مولف : حسین رحیمی کلور، مهران محمدی. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل .

سال 97

1. مفروضات و اصول مدیریت اسلامی ( اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) . مولف : سید محمد مقیمی. انتشارات راه دان.{ تا پایان فصل 5 مطالعه شود}

2. فرهنگ و اخلاق سازمانی (اخلاق سازمانی ). مولف : احمد فرامرز قراملکی. انتشارات سرآمد –موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی .

3. احکام کسب و کار(1: فقه الاداره(1) چیستی و کلیات ) .مولف : سید صمصام الدین قوامی . انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.{ فصل اول مظالعه شود}.(2: کسب و کار از دیدگاه اسلام ) . مولف : رضا وحید . انتشارات مبنای خرد .

4. خط مشی گذاری در دولت اسلامی(خط مشی گذاری در دولت اسلامی) . مولف : حسین رحیمی کلور، مهران محمدی. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل .{ فصول 3 تاپایان 5 و 11 حذف می باشد} .

1080 تا 1083.مدیریت فناوری اطلاعات گرایش های سیستم های اطلاعاتی پیشرفته . گرایش کسب و کار الکترونیک . مدیریت دانش . مدیریت منابع اطلاعاتی .

منابع سال 96

1.بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار ( workflow modeling. Tools for process improvement and application development . second edition by Alec.) مولف : Alec sharp and Patrick Mcdermott . انتشارات Artech house publications .{ فصول 1 تا پایان 13 مطالعه شود} .

2. تحلیل آماری ( تحلیل آماری ) .مولف : احمدی /نصیری/صالحی. انتشارات دانشگاه پیام نور .

3. منطق فازی و هوش مصنوعی ( 1:Artificial intelligence.A modern approach. Third edition.2010) مولف : stuart Russell. Peter norvig. انتشارات prentice hall. Pearson. { فصل 1 تا 3 مطالعه شود}. (2: Fuzzy logic for business. Finance . and management 2nd edition 2007. . مولف : George Bojadziev . انتشارات world scientific publishing co. { فصول 1 تا پایان 5 مطالعه شود} .

4. تاثیر فناوری اطلاعات برسازمان و مدیریت (فناوری اطلاعات در مدیریت- جلد سوم . مولف : افرایم توربان و همکاران ، مترجم : ریاحی و همکاران. انتشارات دانشگاه پیام نور .

منابع سال 97

1.مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات ( مبانی فناوری اطلاعات ) .مولف : امیرهوشنگ تاجفر. انتشارات آتی نگر.{فصول 1 تاپابان 7 و 11 تا پایان 13 مطالعه شود} .

2. مبانی مدیریت دانش( مدیریت دانش) مولف سیدعلی اکبر احمدی ، علی صالحی . انتشارات دانشگاه پیام نور. { فصول 3،8، 10 و 11 حذف میباشد .}

3. سیستم مدیریت بانک های اطلاعاتی ( مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها ( ویراست چهارم )) مولف :روحانی رانکوهی. انتشارات جلوه.{ فصول 1 تا پایان 4،6 و 10 مطالعه شود} .

1084 تا 1090. مدیریت کسب و کار گرایش های استراتژی . بازاریابی . رفتار سازمانی و منابع انسانی . سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات . عملیات زنجیره تامین . فناوری . مالی

سال 96

1.زبان تخصصی( زبان تخصصی مدیریت بازاریابی) مولف : میرزاحسن حسینی/ شهرام جنابی. انتشارات دانشگاه پیام نور .

2. مدیریت استراتژیک ( مدیریت استراتژیک پیشرفته ) . مولف : رضا رسولی /علی صالحی. انتشارات دانشگاه پیام نور .

3. نظریه های سازمان و مدیریت ( تئوری های سازمان ،ساختار و طرح سازمانی ) . مولف : استیفن پی.رابینز. مترجم: سید مهدی الوانی/حسن دانایی فرد . انتشارات صفار . { از فصل اول تا پایان فصل 13 مطالعه شود}

سال 97

1.زبان تخصصی( زبان تخصصی مدیریت بازاریابی) مولف : میرزاحسن حسینی/ شهرام جنابی. انتشارات دانشگاه پیام نور .

2. مدیریت استراتژیک ( مدیریت استراتژیک پیشرفته ) . مولف : رضا رسولی /علی صالحی. انتشارات دانشگاه پیام نور .

3. نظریه های سازمان و مدیریت ( تئوری های سازمان ،ساختار و طرح سازمانی ) . مولف : استیفن پی.رابینز. مترجم: سید مهدی الوانی/حسن دانایی فرد . انتشارات صفار .{ از فصل اول تا پایان فصل 12 مطالعه شود}

1091.مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

سال 97

  1. درس کارمند یابی،انتخاب و توسعه منابع انسانی منبعش می شود کارمند یابی انتخاب و توسعه منابع انسانی هست
  • درس اول: فصل ۲ و ۴ تا پایان ۶ و ۱۷ حذف می شود .
  • درس دوم: فصول ۲ و ۸ حذف می شود .
  • درس سوم: درس ۳ حذف می شود .

1092.مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

سال 97

  1. روش تحقیق در مدیریت ورزشی کتاب روش تحقیق در تربیت بدنی مولف کشاورز و همکاران توضیحات : درس ۳ : فصل ۱ تا پایان ۳ و فصل ۵ تا پایان ۱۲ مطالعه شود .

1093.مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوغات فراغت و ورزش های تفریحی

سال 97

  1. روش تحقیق در مدیریت ورزشی کتاب روش تحقیق در تربیت بدنی مولف کشاورز و همکاران توضیحات : درس ۳ : فصل ۱ تا پایان ۳ و فصل ۵ تا پایان ۱۲ مطالعه شود .

1094.مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش

سال 97

  1. روش تحقیق در مدیریت ورزشی کتاب روش تحقیق در تربیت بدنی . مولف کشاورز و همکاران دانشگاه پیام نور . توضیحات : فصل 1 تا پایان فصل 3 و فصول 5 تا 12 مطالعه شود .

1095.مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

سال 97

1. روش تحقیق در مدیریت ورزشی کتاب روش تحقیق در تربیت بدنی مولف کشاورز و همکاران دانشگاه پیام نور فصل 1 تا پایان فصل 3 و فصول 5 تا 12 مطالعه شود .

1096.مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی

سال 97

1. آیین نگارش زبان فارسی . نام نویسندگان جدید حمید قاسمی و همکاران می باشند .

1100. مشاوره گرایش مشاوره شغلی

سال 97

  1. نظریه های پیشرفته و مشاوره ی روان درمانی . توضیحات جدید فصل 3 + فصول 5 تا 8 مطالعه شوند .

2. هدایت و مشورت در اسلام توضیحات جدید از صفحه 1 تا 240 باید مطالعه شوند .

1102.مطالعات فرهنگی

سال 97

  1. جامعه شناسی فرهنگی توضیحات جدید فصول 2 و 3 و همچنین فصول 5 تا 9 باید مطالعه شوند . و کلیه ی پیوست ها حذف شده اند .

بیشتر بخوانید : منابع جدید طرح فراگیر پیام نور در کد رشته های 1051 تا 1065

بیشتر بخوانید : منابع جدید طرح فراگیر پیام نور در کد رشته های 1033 تا 1050

بیشتر بخوانید : منابع جدید طرح فراگیر پیام نور در کد رشته های 1017 تا 1032

بیشتر بخوانید : منابع جدید طرح فراگیر پیام نور در کد رشته های 1001 تا 1016


https://avije.org/wp-content/themes/avijeh/avijenew.jpg

برای مشاوره در زمینه ثبت نام فراگیر پیام نور مقطع کارشناسی ارشد

می توانید از سراسر کشور با استفاده از تلفن ثابت از ساعت 8 صبح الی 12 شب حتی در ایام تعطیل

با مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش تماس بگیرید:

تهران 9099071985 و سایراستانها 9099071985

لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

منابع جدید دفترچه دوره نوزدهم پیام نور در کدرشته های علوم انسانی ( بخش پنجم )

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید
در این مقاله بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

دوشنبه

1403/1/13

سه شنبه

1403/1/14

چهارشنبه

1403/1/15

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید