نظام وظیفه

امریه و پذیرش, معافیت پزشکی, معافیت کفالت, خروج از کشور, معافیت تحصیلی (سنوات), معافیت موارد خاص, خرید خدمت, یگان های آموزشی

خروج از کشور

مشاوره معافیت ایثارگران

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068