شهریه کارشناسی ارشد

مهمترین موضوع برای اکثر داوطلبان اطلاع از میزان شهریه دانشگاه های مختلف است و همانگونه که می دانید فقط تحصیل در دانشگاه روزانه بدون شهریه می باشد و برای سایر دانشگاه ها باید شهریه پرداخت شود.

در همه ی دانشگاه ها غیر دولتی، شهریه ی کل شامل دو بخش شهریه ثابت و شهریه متغیر است که شهریه ثابت بر اساس سال ورود به دانشگاه و نوع رشته تعیین می شود و ممکن مبلغ آن سالیانه تغییر کند و شهریه متغیر به تعداد و نوع واحد ها بستگی دارد و شهریه دروس تخصصی بیشتر از دروس عمومی است.

شهریه کارشناسی دانشگاه آزاد

پس از دانشگاه های سراسری، بیشترین جذب را دانشگاه های آزاد در مقطع کارشناسی ارشد دارند که میزان شهریه در دانشگاه آزاد بیشتر از سایر دانشگاه هاست. میزان شهریه پرداختی وابسته به واحد های اخذ شده است که دانشجو در هر ترم بین 8 الی 12 واحد است.

میانگین شهریه مقطع کارشناسی ارشد

گروه آزمایشیفنی مهندسی، علوم پایهعلوم انسانیپیراپزشکی
شهریه ثابت برای هر نیمسال2/050/0001/850/0003/685/000
شهریه متغیر (برای هر واحد درسی)125/000125/000220/000
خدمات آموزشی2/500

الی

12/000

2/500

الی

12/000

2/500

الی

12/000

بیمه120/000

الی

135/000

120/000

الی

135/000

120/000

الی

135/000

  • شهریه رشته هایعلوم انسانیدر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد برای یک ترم تحصیلی حدود 2/500/000 الی ت3/500/000ومان می باشد.
  • شهریه رشته هایعلوم پایه ، فنی مهندسی و کشاورزیدر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد برای یک ترم تحصیلی حدود 3/000/000 الی3/700/000 تومان می باشد.
  • شهریه رشته هایعلوم پزشکیدر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد برای یک ترم تحصیلی حدود 5/000/000 الی6/000/000 تومان می باشد.

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه نوبت دوم

همانگونه که می دانید بین دروس رشته های شبانه (نوبت دوم) با دوره های روزانه هیچ تفاوتی بین مواد امتحانی و ضرایب دروس آن ها نیست و زمان برگزاری کلاس ها نیز به دانشگاه بستگی دارد. دانشجویان دوره ی شبانه همانند دانشجویان دوره های روزانه، تابع مقررات آموزشی هستند و لازم به ذکر است که عنوان نوبت دوم در مدرک فارغ التحصیلی آن ها قید نخواهد شد.

گروه آزمایشیعلوم انسانیمهندسی ، علوم پایه و کشاورزی
شهریه ثابت برای هر نیمسال

(تومان)

980/0001/100/000
شهریه متغیر نظری (برای هر واحد درسی)

(تومان)

175/000260/000
شهریه متغیر عملی (برای هر واحد درسی)

(تومان)

260/000390/000
شهریه پایان نامه (برای هر واحد درسی)

(تومان)

650/000650/000

میزان شهریه دانشگاه پیام نور توسط هیئت امنا به تصویب می رسد و نرخ افزایش سالیانه ی شهریه دانشگاه پیام نور حدود 15 درصد است که البته شهریه در دوره ی فراگیر و سراسری نیز یکسان است و میزان شهریه با توجه به نوع و تعداد واحدهای انتخابی متفاوت است.

میانگین شهریه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

گروه آموزشیعلوم انسانیمهندسی ، علوم پایه و کشاورزی
شهریه ثابت برای هر نیمسال

(تومان)

1/025/0001/025/000
شهریه متغیر نظری (برای هر واحد درسی)

(تومان)

118/000118/000
شهریه متغیر عملی (برای هر واحد درسی)

(تومان)

310/000

الی

495/000

310/000

الی

495/000

شهریه پایان نامه (برای هر واحد درسی)

(تومان)

490/000490/000
  • شهریه رشته هایعلوم انسانیدر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور برای یک ترم تحصیلی حدود2/000/000 الی3/000/000تومان می باشد.
  • شهریه رشته هایعلوم پایه ، فنی مهندسی ، کشاورزیدر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور برای یک ترم تحصیلی حدود2/400/000 الی 3/500/000تومان می باشد.

شهریه ی کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس

به دلیل رقابت زیاد در دانشگاه پردیس و ارائه ی رشته های پرطرفدار دارای شهریه بالا است و می توان دانشگاه پردیس را شعبه ای از دانشگاه سراسری دانست که با هدف جلوگیری از مهاجرت دانشجویان و جذب دانشجوهای خارجی تاسیس شده است.

میانگین شهریه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس خودگردان

گروه آموزشیعلوم انسانیفنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی
شهریه ثابت برای هر نیمسال

(تومان)

2/120/000

الی

3/540/000

2/350/000

الی

4/780/000

شهریه متغیر نظری (برای هر واحد درسی)

(تومان)

270/000

الی

650/000

280/000

الی

670/000

شهریه متغیر عملی (برای هر واحد درسی)

(تومان)

250/000

الی

450/000

260/000

الی

470/000

شهریه پایان نامه (برای هر واحد درسی)

(تومان)

630/000

الی

1/100/000

685/0000

الی

1/350/000

  • شهریه رشته هایعلوم پایه ، فنی مهندسی ، کشاورزدر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس خودگردان برای یک ترم تحصیلی حدود5/500/000 الی 6/800/000تومان می باشد.
  • شهریه رشته هایعلوم انسانیدر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس خودگردان برای یک ترم تحصیلی حدود6/000/000 الی 7/800/000تومان می باشد.

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه غیرانتفاعی

دانشگاه های غیر انتفاعی، مستقل و تحت نظر هیئت امنای دانشگاه اداره شده و بودجه آن غیر دولتی است و پذیرش آن بدون کنکور است. این دانشگاه دارای شهریه ی ثابت و متغیر است که میزان متغیر بستگی به تعداد واحد ها_تئوری و عملی- دارد.

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه غیر انتفاعی

گروه آموزشیعلوم انسانیفنی مهندسی، علوم پایه، کشاورزی
شهریه ثابت

(تومان)

860/000

الی

1/150/000

950/000

الی

1/120/000

شهریه متغیر هر واحد درسی(تومان)165/000

الی

190/000

185/000

الی

210/000

شهریه هر واحد پایان نامه نظری(تومان)230/000

الی

275/000

240/000

الی

320/000

شهریه هر واحد پایان نامه(تومان)425/000

الی

710/000

425/000

الی

710/000

  • شهریه رشته هایعلوم انسانیدر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه غیرانتفاعی برای یک ترم تحصیلی حدود2/300/000 الی2/700/000تومان می باشد.
  • شهریه رشته هایعلوم پایه ، فنی مهندسی ، کشاورزدر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه غیر انتفاعی برای یک ترم تحصیلی حدود2/300/000 الی2/700/000تومان می باشد.
شهریه ارشد

شهریه پذیرفته شدگان ایثارگران و شهریه نوبت دوم پردیس و مجازی ارشد سراسری 96

اگر قصد دارید از شهریه ارشد سال 98 در دوره های نوبت دوم ، روزانه ، مجازی و همچنین شهریه ایثارگارن با سهمیه یا بدون سهمیه مطلع شوید در ادامه بخوانید . مشاوره حرفه ای تخصص ماست برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید…

شهریه دانشگاه کارشناسی ارشد

شهریه دانشگاه ها برای داوطلبان کارشناسی ارشد 96

شهریه دانشگاه ها در مقطع کارشناسی ارشد در سال 98 یکی از مهم ترین فاکتورها هنگام انتخاب رشته ( دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد ) برای داوطلبان خواهد بود که در این مطلب بطور جامع به آن پرداخت شده است . مشاوره حرفه ای تخصص ماست برای مشاوره و هم…

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

شنبه

1403/3/5

یکشنبه

1403/3/6

دوشنبه

1403/3/7

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید