توجه اولیاء به مدارس تیزهوشان

گسترش مدارس تیزهوشان

توجه اولیاء به مدارس تیزهوشان و افت مدارس عادی

۵٫۰ ۰۱ معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: درباره مدارس تیزهوشان به طور طبیعی این دغدغه وجود دارد که ما با گسترش مدارس تیزهوشان مدارس عادی دولتی را دچار افت کردیم، زیرا مدارس از تنوع استعدادها خالی شدند و از سوی دیگر این جداسازی به نفع دانش آموزان…

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068