رشته های بدون کنکور علمی کاربردی یزد

علمی کاربردی ساختمان و شهرسازی یزد

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی ساختمان و شهرسازی یزد

دانشگاه علمی کاربردی ساختمان و شهرسازی یزد یکی از دانشگاه های زیر مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی است که در راستای نظام آموزش مهارت و فناوری وابسته به وزارت علوم، هر سال در دوره های مهر و بهمن و در دو مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی از طریق ثبت…

علمی کاربردی جهاد كشاورزی یزد

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی جهاد کشاورزی یزد

دانشگاه علمی کاربردی جهاد کشاورزی یزد یکی از دانشگاه های زیر مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی است که در راستای نظام آموزش مهارت و فناوری وابسته به وزارت علوم، هر سال در دوره های مهر و بهمن و در دو مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی از طریق ثبت نام…

علمی کاربردی بعثت 09 زندان مركزی یزد

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی بعثت ۰۹ زندان مرکزی یزد

دانشگاه علمی کاربردی بعثت ۰۹ زندان مرکزی یزد یکی از دانشگاه های زیر مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی است که در راستای نظام آموزش مهارت و فناوری وابسته به وزارت علوم، هر سال در دوره های مهر و بهمن و در دو مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی از طریق…

علمی کاربردی اداره كل ورزش و جوانان یزد

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی اداره کل ورزش و جوانان یزد

دانشگاه علمی کاربردی اداره کل ورزش و جوانان یزد یکی از دانشگاه های زیر مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی است که در راستای نظام آموزش مهارت و فناوری وابسته به وزارت علوم، هر سال در دوره های مهر و بهمن و در دو مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی از…

علمی کاربردی شهرداری یزد

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی شهرداری یزد

دانشگاه علمی کاربردی شهرداری یزد یکی از دانشگاه های زیر مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی است که در راستای نظام آموزش مهارت و فناوری وابسته به وزارت علوم، هر سال در دوره های مهر و بهمن و در دو مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی از طریق ثبت نام بدون…

علمی کاربردی استانداری یزد

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی استانداری یزد

دانشگاه علمی کاربردی استانداری یزد یکی از دانشگاه های زیر مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی است که در راستای نظام آموزش مهارت و فناوری وابسته به وزارت علوم، هر سال در دوره های مهر و بهمن و در دو مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی از طریق ثبت نام بدون…

علمی کاربردی جواد الائمه یزد

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی جواد الائمه یزد

دانشگاه علمی کاربردی جواد الائمه یزد یکی از دانشگاه های زیر مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی است که در راستای نظام آموزش مهارت و فناوری وابسته به وزارت علوم، هر سال در دوره های مهر و بهمن و در دو مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی از طریق ثبت نام…

علمی کاربردی فنی و حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی فنی و حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد

دانشگاه علمی کاربردی فنی و حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد یکی از دانشگاه های زیر مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی است که در راستای نظام آموزش مهارت و فناوری وابسته به وزارت علوم، هر سال در دوره های مهر و بهمن و در دو مقطع کاردانی و کاردانی…

علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان یزد

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان یزد

دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان یزد یکی از دانشگاه های زیر مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی است که در راستای نظام آموزش مهارت و فناوری وابسته به وزارت علوم، هر سال در دوره های مهر و بهمن و در دو مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی از…

علمی کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد

دانشگاه علمی کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد یکی از دانشگاه های زیر مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی است که در راستای نظام آموزش مهارت و فناوری وابسته به وزارت علوم، هر سال در دوره های مهر و بهمن و در دو مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی از طریق ثبت…

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068