غیبت سربازی و امریه

غیبت سربازی چه شرایطی دارد؟

غیبت سربازی و آنچه باید در مورد اضافه خدمت بدانید۹۹

اضافه خدمت غیبت سربازی چقدر است؟ غیبت سربازی یکی از شرایطی است که بسیاری از مشمولین خدمت وظیفه عمومی در آن به سر می برند. در واقع هر فرد ذکوری که به سن ۱۹ سالگی رسیده و ۱۸ سال آن تمام شده است مشمول خدمت وظیفه عمومی می شود . این…

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068