مزایای دانشگاه فرهنگیان

تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان

شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

در صورتی که مایلید به استخدام فرهنگیان در آیید و از شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اطلاع پیدا کنید در ادامه همراه ما باشید .

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

(تهران) 9092305445(سایراستانها) 9099072068