مشاوران حقوقی

آزمون مترجمان رسمی

برگزاری آزمون مترجمان رسمی در سال ۹۷

به گفته احمد اسدیان ٬‌ آزمون مترجمان رسمی سال ۹۷ برگزار خواهد شد اما اولویت با شهرها و رشته هایی که مترجم ندارند و یا کم دارند خواهد بود! جزییات ثبت نام و برگزاری آزمون مترجمان رسمی را در ادامه دنبال کنید 

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068