مشاوره نظام وظیفه معافیت پزشکی موقت و دائم

مدارک مورد نیاز معافیت پزشکی سربازی

 مدارک مورد نیاز معافیت پزشکی زمانی که مشمول خدمت سربازی از لحاظ روحی و جسمی دچار مشکل باشد و از لحاظ یکسری قوانین و مقررات ، آئین نامه پزشکی را شامل شود می تواند از معافیت پزشکی برخوردار شود . معافیت پزشکی دو نوع می باشد ( موقت و دائم ) . افرادی که مشمول این نوع معافیت ها باشند معاف خواهند شد…

تفاوت معافیت موقت پزشکی با معافیت دائم چیست

معافیت از سربازی چیست ؟ معافیت موقت پزشکی :  از جمله راه های دوری از خدمت معافیت ها هستند. در سال های اخیر بر اساس قوانین نظام وظیفه فرد باید شرایط خاص و متفاوت با دیگران داشته باشد . در شرایط و موارد خاص مشمولین خدمت سربازی می‌توانند از سربازی معاف شوند ….

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068