مشمولان نظام وظیفه

امکان پذیرش امریه برای مشمولین خدمت سربازی

امکان پذیرش امریه و جذب سرباز توسط شرکت های خصوصی

امریه شرکت های خصوصی چیست؟ امریه شرکت های خصوصی و اخذ آن یکی از اهدافی است که بسیاری از مشمولان و متقاضیان امریه دنبال میکنند. امریه شدن یکی از راه هایی است که میتواند از سختی ها و ناملایمات دوره سربازی بکاهد. همین امر منجر شده که متقاضیان زیادی داشته…

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068