مشمولی

شرایط اعزام به خدمت

کلیات و شرایط اعزام به خدمت سربازی

” شرایط اعزام به خدمت ” نظام وظیفه و خدمت سربازی یکی از مراحل زندگی پسران در جامعه است و مرحله ای پر فراز و نشیب، همراه با استرس های خاص خود. در این مطلب قصد داریم به کلیات و همچنین روال اعزام به خدمت سربازی اشاراتی داشته باشیم. کلیات…

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068