مشمول خدمت

مهارت آموزی سربازان

آخرین اخبار کسری خدمت فرزندان ایثارگر

آخرین اخبار کسری خدمت فرزندان ایثارگر  کسری خدمت فرزندان ایثارگر از مواردی است که بسیاری از مشمولین واجد شرایط می توانند از آن استفاده کرده و از کسری خدمت فرزندان ایثارگر بهره مند شوند . مرکز مشاوره نظام وظیفه در این مقاله قصد دارد مسائل مرتبط با آخرین اخبار کسری خدمت…

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068