معافیت موقت پزشکی چیست

معافیت موقت پزشکی چه شرایطی دارد؟

تفاوت معافیت موقت پزشکی با معافیت دائم چیست؟ ۹۹

شرایط معافیت موقت پزشکی نظام وظیفه چیست؟ معافیت موقت پزشکی یکی از انواع مختلف معافیت هایی است که سازمان وظیفه برای مشمولان خدمت سربازی در نظر گرفته است . به طور کلی سازمان وظیفه کشور برای جلوگیری از آسیب به مشمولان ، امکان اخذ معافیت نظام وظیفه را برای آن دسته…

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

9099072068 از سراسر ایران