معافیت کفالت پدر

معافیت کفالت پدر چه شرایطی دارد؟

شرایط معافیت کفالت پدر برای سربازی

شرایط اخذ معافیت کفالت پدر چیست؟ معافیت کفالت پدر یکی از بهترین راه هایی است که کمک خواهد کرد بتوانید کارتمعافیت کفالت خود را بگیرید. قابل انکار نیست که درصد بیشتر افراد تمایلی به گذراندن دوران خدمت سربازی در پادگان های نظامی ندارند چرا که آن را مانعی برای تحقق برنامه های دیگر…

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068