کسری خدمت بسیج

کسری خدمت

نحوه دریافت کسری خدمت سربازی و شرایط آن

کسری خدمت سربازی چیست ؟ انواع کسری خدمت کدام اند ؟ چه مشمولینی می توانند از کسری خدمت سربازی استفاده کنند ؟ کسری خدمت سربازی برای مشمولین غایب محاسبه می شود یا خیر ؟ مدت زمان کسری خدمت سربازی و شرایط و مدارک مورد نیاز کسری خدمت سربازی کدام است ؟…

کسری خدمت سربازی

کسری خدمت مناطق امنیتی و مناطق محروم و بد آب و هوا

کسری خدمت مناطق  کسری خدمت مناطق چیست و چه کسانی می توانند از این نوع کسری خدمت استفاده کنند ؟ کسری خدمت مناطق چه مدت  می باشد ؟ مدت زمان کسری خدمت در کسری خدمت مناطق چقدر است ؟ شرایط و مدارک مورد نیاز کسری خدمت سربازی چیست ؟ اگر بحواهیم…

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068