خانه خدمات مشاوره ای تحصیلی و آموزشی شرایط میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

شرایط میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

بروزرسانی شده اکتبر 21, 2017 11:53 ق.ظ
0
2,126
ظرفیت جدید پزشکی

برای مشاوره در زمینه شرایط میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

می توانید از سراسر کشور با استفاده از تلفن ثابت از ساعت 8 صبح الی 12 شب حتی در ایام تعطیل

با مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش تماس بگیرید :

9099072068

شرایط میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
میانگین 5 رای از تعداد 1

اگر شما از جمله دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی می باشید که تمایل به انتقال به واحدهای دیگر دانشگاهی بدلایلی همچون مسافت کمتر یا اساتید بهتر و… دارید شرایط انتقال دانشجویان را در ادامه دنبال کنید

مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از آغاز ثبت درخواست نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 20 تیرماه لغایت 20 مرداد خبر داد. دکتر صامت ادامه داد : نتایج درخواست های نقل و انتقال پیش از شروع ثبت نام نیمسال اول 97-96 به اطلاع دانشجویان می رسد.

بروز رسانی : امکان مهمانی و نقل و انتقال دانشجویان از 96/06/25 دوباره آغاز شد

همانگونه که همگان به آن اعتراف دارند دانشگاه آزاد اسلامی بهعنوان یکی از بزرگترین دستاوردهاي انقلاب اسلامی ایران، نقش عظیم و سازندهاي در پرورش و تربیت نیروهاي متخصص و متعهد در کشور داشته است. از طرفی همراستا با آموزش و توسعه علوم در سطح کشور، بهمنظور حفظ بنیان و شأن خانواده، پاسداشت ارزشهاي دینی و فرهنگی و جلوگیري از آسیبهاي اجتماعی و فرهنگی جوانان همواره توجه همهجانبه داشته است. توسعه و گسترش رشتهها و مقاطع تحصیلی در اقصی نقاط کشور بهمنظور فراهم آوردن امکان ادامه تحصیل در تمام سطوح دانشگاهی و جلوگیري از مهاجرت و خروج جوانان به کشورهاي دیگر، اتخاذ سیاست بوم گزینی مواردي از این دست میباشد بنابراین همانطور که در دفترچههاي آزمون آمده است دانشجویان عزیز میبایست با توجه به شرایط و محل زندگی، مناسبترین واحد دانشگاهی را براي ادامه تحصیل انتخاب کنند و در همان واحد اولیه و رشته قبولی تا پایان دوره ادامه تحصیل دهند. لیکن بهمنظور فراهم کردن حداکثر تسهیلات و آرامش در دوره تحصیل در صورت داشتن شرایط مشروحه این شیوهنامه، دانشگاه این امکان را مهیا کرده است تا دانشجویان گرامی برحسب ضوابط بهصورت میهمان و یا انتقال از واحد محل تحصیل (واحد مبدأ) در واحد موردتقاضا (واحد مقصد) ادامه تحصیل دهند. بدیهی است میهمانی و انتقال دانشجویان بایستی به نحوي انجام پذیرد که سبب بروز مسئله و مشکل براي سایر دانشجویان نشود لذا نکته مهمی که در این شیوه نامه لحاظ شده است رعایت عدالت آموزشی، حفظ شرایط واحدهاي دانشگاهی براي ادامه تحصیل کلیه دانشجویان است.
 • تعاریف

دانشجو : به کلیه افرادي که بر اساس ضوابط پذیرش حائز شرایط ثبتنام در دانشگاه آزاد اسلامیشدهاند و دریکی از واحدهاي دانشگاهی ثبتنام نمودهاند اطلاق میگردد.

جدول همترازي میهمانی و انتقال دانشجویی : واحدهاي دانشگاهی، مراکز آموزشی و آموزشکدههاي فنی و حرفهاي سما بر اساس فراوانی تقاضاي میهمانی و انتقال، ظرفیت رشته/مقطع، درجه واحد، دوري از مرکز، تعداد دانشجویان، به 7 گروه تحت عنوان جدول همترازي میهمانی و انتقال دانشجویی که منبعد جدول همترازي نامیده میشود گروهبنديشده اند. این جدول صرفاً معیاري جهت تسهیل و تعیین ضوابط میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود و در سایر گروهبنديهاي واحدهاي دانشگاهی، مراکز آموزشی و آموزشکدههاي فنی و حرفهاي سما نقشی ندارد.

سامانه »مدیریت نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی« (منادا):

سامانه منادا با رهگیري از اطلاعات سیستم ثبت نام دانشجویان بهمنظور تسهیل، نظارت و پیگیري روند درخواستهاي میهمانی و انتقال دانشجویان طراحی و مورداستفاده قرار میگیرد و رسیدگی به کلیه درخواستهاي نقلوانتقال دانشجویی تنها از طریق آن امکانپذیر است.

واحد دانشگاهی: کلیه زیرمجموعههاي فعال دانشگاه آزاد اسلامی اعم از واحدها، مراکز آموزشی و آموزشکدههاي فنی و حرفهاي سما میباشند که منبعد در این شیوه نامه تحت عنوان واحد دانشگاهی نامیده میشوند.

دانشجوي سایر دانشگاه ها: به کلیه دانشجویان مراکز آموزش عالی مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري اطلاق میگردد.

رشته/مقطع/شهر : هر یک از رشتههاي دایر در واحدهاي دانشگاهی در مقاطع تحصیلی کاردانی پیوسته، کاردانی ناپیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتري حرفهاي و دکتري تخصصی رشته مقطع شهر محسوب میشوند.

واحد مبدأ : واحدي که دانشجو در آن پذیرفتهشده است.

واحد مقصد: واحدي که دانشجو جهت ادامه تحصیل تقاضاي انتقال یا میهمانی به آن را دارد.

میهمان : چنانچه محل تحصیل دانشجو در نیمسال تحصیلی مشخصی دریکی دیگر از واحدهاي دانشگاهی (واحد مقصد) تعیین شود بهعنوان دانشجوي میهمان در همان نیمسال در واحد مقصد شناخته میشود.

میهمان دائم: دانشجو کلیه واحدهاي خود را بهصورت میهمان در واحد مقصد میگذراند و در پایان تحصیلات مدرك وي توسط واحد مبدأ صادر میگردد.

انتقال: تغییر دائمی محل تحصیل دانشجو به دیگر واحدهاي دانشگاهی در همان مقطع رشته و گرایش، انتقال محسوب میشود.

هزینه رسیدگی به پرونده: مبلغی که بابت بررسی و رسیدگی به درخواست دانشجویان متقاضی نقل و انتقال با توجه به مقطع تحصیلی از طریق سامانه نقل و انتقال دانشجویی پرداخت میگردد.

هزینه انتقال و میهمانی: مبلغی است که بهمنظور جبران بخشی از زیان واحد مبدأ، ناشی از خروج دانشجو بر اساس ضوابط فاقدین شرایط اختصاصی و یا میهمان از دانشجو اخذ میگردد.

 

بروز رسانی 27 مهرماه :

دانشگاه آزاد با درخواست دانشجویان دختر برای انتقال به شهر خود موافقت می‌کند ، فرهاد رهبر ظهر امروز در دیدار با آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی گفت: یکی از سیاست‌هایی که دانشگاه در نظر گرفته، بومی‌گزینی است و هر دانشجوی دختری درخواست بازگشت به شهر خود را داشته باشد، با آن موافقت می‌شود.

این طرح در حال حاضر فقط برای دانشجویان مقطع کارشناسی است و تدبیری اتخاذ می‌کنیم تا در دوره کارشناسی‌ارشد هم این امکان فراهم شود اما چون مقطع کارشناسی ارشد محدودیت‌های دیگری هم دارد، نیاز به برنامه‌ریزی دارد؛ در نوبتی بعد اگر امکان‌پذیر بود حتماً این اتفاق می‌افتد.

باید هم ترازی در رشته رعایت شود و جابجایی از رشته‌ای به رشته دیگر امکان‌پذیر نیست. در رشته خودشان و در واحد همتراز می‌توانند منتقل شوند؛ در جاهایی هم که حتی کمی تراز متفاوت است مساعدت برای انتقال انجام می‌شود که مشکلی به‌وجود نیاید.

 • شرایط عمومی دانشجویان برای میهمانی و انتقال

اولین شرط رسیدگی به درخواستهاي میهمانی و انتقال دانشجویان ثبت درخواست در سامانه نقل و انتقال دانشجویی (منادا) میباشد. لازم به ذکر است بهمنظور تسهیل و جلوگیري از هزینهها و صرف وقت اضافه، تمامی روند رسیدگی به درخواستها در کلیه مواد شیوهنامه مکانیزه شده بهنحويکه نیازي به تردد دانشجو به واحدهاي مبدأ، مقصد و سازمان مرکزي دانشگاه نمیباشد و پس از اتمام مهلت ثبتنام در صورت موافقت با درخواست، دانشجو میتواند مستقیماً براي ثبتنام به واحد مقصد مراجعه نماید. بدیهی است در صورت عدم ثبتنام در سامانه نقلوانتقال دانشجوئی (منادا) به هیچ درخواست دیگري ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تنها در صورت داشتن شرایط عمومی زیر میتوانند براي میهمانی و یا انتقال درخواست خود را در سامانه ثبت نمایند. لازم به یادآوري است دانشجوي متقاضی انتقال یا میهمانی مسئول صحت اطلاعات و مدارکی که در سامانه بارگذاري نموده میباشد و در صورت عدم صحت اطلاعات مدارك ارائه شده در هر مرحله از فرآیند رسیدگی، درخواست دانشجو کان لم یکن تلقی خواهد شد و ضرر و زیان مالی ناشی از آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

 1. نداشتن منع ادامه تحصیل به دلیل شرایط آموزشی، انضباطی و نظام وظیفه
 2. دانشجوي متقاضی حداقل یک نیمسال در واحد مبدأ ثبتنام نموده باشد. (به استثناي واجدین شرایط میهمانی یا انتقال از بدو پذیرش)
 3. انتقال صرفاً براي پذیرفته شدگان با آزمون و با توجه به ضوابط امکانپذیر است.
 4. انتقال و میهمانی دانشجویان دورههاي خودگردان فقط به واحدهاي مجري دورههاي خودگردان امکانپذیر است.
 5. انتقال تنها در صورت وجود مقطع رشته/ گرایش و سال قبولی در واحد مقصد امکانپذیر است.
 6. انتقال در هر یک از مقاطع تحصیلی در نیمسال آخر تحصیل ممنوع است.
 7. در صورت داشتن مجوز میهمانی اخذ پایاننامه تنها با موافقت واحدهاي مبدأ و مقصد امکانپذیر است.
 8. انتقال و میهمانی در مقطع دکتري تخصصی به غیر از مواد 2-2،1-2، 10و 12 شیوهنامه ممنوع میباشد.
 9. انتقال مجدد در هر مقطع تحصیلی بهغیر از ماده 12 شیوهنامه ممنوع میباشد.
 10. انتقال و میهمانی از واحد الکترونیکی (با توجه به غیرحضوري بودن تحصیل) به سایر واحدها ممنوع میباشد.
 11. انتقال و میهمانی از واحدهاي بینالملل تنها به واحدهاي بینالمللی امکانپذیر است.
 12. انتقال و میهمانی از واحدهاي برونمرزي به سایر واحدهاي دانشگاهی در داخل کشور ممنوع است.
 13. انتقال و میهمانی دانشجویان پژوهش محور ممنوع میباشد.
 14. انتقال و میهمانی کارکنان و اعضاي هیات علمی واحدهاي دانشگاهی به محل خدمت ممنوع میباشد.
 15. درخواست نقل و انتقال دانشجویان اتباع غیر ایرانی از طریق واحد دانشگاهی مبدأ و اداره کل امور بینالملل و کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه قابل بررسی میباشد.

 

در صورت تمایل به راهنمایی بیشتر در خصوص انتقال دانشجویان در دانشگاه آزاد یا سایر دانشگاه های داخلی دارید ٬ هم اکنون 9099072068 تماس حاصل فرمایید 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تحصیلی و آموزشی

بررسی کنید

ثبت نام تکمیل ظرفیت علمی کاربردی بدون کنکور مهر 97

ثبت نام تکمیل ظرفیت علمی کاربردی بدون کنکور مهر 97به این مطلب امتیاز دهید ” علمی کار…