خانه خدمات مشاوره ای تحصیلی و آموزشی جدیدترین تغییرات ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری در گروه ریاضی

جدیدترین تغییرات ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری در گروه ریاضی

بروزرسانی شده اکتبر 6, 2017 7:36 ب.ظ
0
411
ظرفیت پذیرش دانشگاه

برای مشاوره در زمینه جدیدترین تغییرات ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری در گروه ریاضی

می توانید از سراسر کشور با استفاده از تلفن ثابت از ساعت 8 صبح الی 12 شب حتی در ایام تعطیل

با مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش تماس بگیرید :

9099072068

جدیدترین تغییرات ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری در گروه ریاضی
میانگین 5 رای از تعداد 3

اگر قصد دارید در رشته های مهندسی نظیر : برق ، عمران ، کامیپوتر ، هوافضا ، پزشکی و… انتخاب رشته نمایید ، از جدیدترین ظرفیت های دانشگاه های سراسری مطلع شوید!

همانطور که قبلا در خصوص ظرفیت پذیرش دانشگاه سراسری اشاراتی داشتیم ، در این مطلب قصد داریم بصورت اختصاصی به تغییر ظرفیت ها در گروه آزمایشی ریاضی و رشته های مهندسی بپردازیم و آخرین تغییرات ظرفیت رشته های برق ، مکانیک ، عمران ، کامیپوتر ، صنایع ، شیمی ، هوافضا ، معماری ، پزشکی و مهندسی مواد و متالورژی را در دانشگاه های دولتی معتبر نظیر : دانشگاه تهران ، صنعتی شریف ، امیرکبیر ، علم و صنعت ، دانشگاه شیراز ، صنعتی اصفهان ، چمران اهواز ، فردوسی مشهد ، خواجه نصیر و… را بررسی کنیم .

همچنین توصیه می کنیم به بهترین دانشگاه های دولتی در سطح بین المللی آشنا شوید .

 

ردیفنام رشتهنام دانشگاهظرفیت پذیرش دانشگاه سال 95ظرفیت پذیرش دانشگاه سال 96
1مهندسی برقشریف150150
2مهندسی برقتهران100100
3مهندسی برقامیرکبیر120110
4مهندسی برقعلم و صنعت120120
5مهندسی برقخواجه نصیر الدین طوسی120120
6مهندسی برقشهید بهشتی60110
7مهندسی برقصنعتی اصفهان170180
8مهندسی برقشیراز8090
9مهندسی برقفردوسی مشهد120100
10مهندسی برقشهید چمران اهواز5545
11مهندسی برقتبریز8484
ردیفنام رشتهنام دانشگاهظرفیت پذیرش دانشگاه سال 95ظرفیت پذیرش دانشگاه سال 96
1مهندسی مکانیکشریف9090
2مهندسی مکانیکتهران120120
3مهندسی مکانیکامیرکبیر10570
4مهندسی مکانیکعلم و صنعت95105
5مهندسی مکانیکخواجه نصیر الدین طوسی110110
6مهندسی مکانیکصنعتی اصفهان130140
7مهندسی مکانیکشیراز7070
8مهندسی مکانیکفردوسی مشهد8570
9مهندسی مکانیکشهید چمران اهواز6065
10مهندسی مکانیکتبریز7548
ردیفنام رشتهنام دانشگاهظرفیت پذیرش دانشگاه سال 95ظرفیت پذیرش دانشگاه سال 96
1مهندسی عمرانشریف9075
2مهندسی عمرانتهران9090
3مهندسی عمرانامیرکبیر7065
4مهندسی عمرانعلم و صنعت5560
5مهندسی عمرانخواجه نصیرالدین طوسی6565
6مهندسی عمرانصنعتی اصفهان8085
7مهندسی عمرانشیراز2020
8مهندسی عمرانفردوسی مشهد3530
9مهندسی عمرانشهید چمران اهواز4045
10مهندسی عمرانتبریز6778
ردیفنام رشتهنام دانشگاهظرفیت پذیرش دانشگاه سال 95ظرفیت پذیرش دانشگاه سال 96
1مهندسی کامپیوترشریف6060
2مهندسی کامپیوترتهران6060
3مهندسی کامپیوترامیرکبیر8575
4مهندسی کامپیوترعلم و صنعت5555
5مهندسی کامپیوترخواجه نصیرالدین طوسی5060
6مهندسی کامپیوترشهید بهشتی7070
7مهندسی کامپیوترصنعتی اصفهان100100
8مهندسی کامپیوترشیراز5050
9مهندسی کامپیوترفردوسی مشهد7070
10مهندسی کامپیوترشهید چمران اهواز4545
11مهندسی کامپیوترتبریز4242
ردیفنام رشتهنام دانشگاهظرفیت پذیرش دانشگاه سال 95ظرفیت پذیرش دانشگاه سال 96
1مهندسی صنایعصنعتی شریف7070
2مهندسی صنایعتهران3530
3مهندسی صنایعامیرکبیر6555
4مهندسی صنایععلم و صنعت5060
5مهندسی صنایعخواجه نصیرالدین طوسی4050
6مهندسی صنایعصنعتی اصفهان7090
7مهندسی صنایعشیراز
8مهندسی صنایعفردوسی مشهد3030
9مهندسی صنایعشهید چمران اهواز
10مهندسی صنایعتبریز2424

 

ردیفنام رشتهنام دانشگاهظرفیت پذیرش دانشگاه سال 95ظرفیت پذیرش دانشگاه سال 96
1مهندسی شیمیشریف100100
2مهندسی شیمیتهران6065
3مهندسی شیمیامیرکبیر6055
4مهندسی شیمیعلم و صنعت4555
5مهندسی شیمیخواجه نصیر الدین طوسی
6مهندسی شیمیشهید بهشتی
7مهندسی شیمیصنعتی اصفهان10065
8مهندسی شیمیشیراز3535
9مهندسی شیمیفردوسی مشهد6040
10مهندسی شیمیشهید چمران اهواز
11مهندسی شیمیتبریز1827
ردیفنام رشتهنام دانشگاهظرفیت پذیرش دانشگاه سال 95ظرفیت پذیرش دانشگاه سال 96
1مهندسی هوافضاشریف7075
2مهندسی هوافضاتهران
3مهندسی هوافضاامیرکبیر6050
4مهندسی هوافضاعلم و صنعت
5مهندسی هوافضاخواجه نصیر الدین طوسی3540
6مهندسی هوافضاشهید بهشتی20
7مهندسی هوافضاصنعتی اصفهان
8مهندسی هوافضاشیراز
9مهندسی هوافضافردوسی مشهد2424
10مهندسی هوافضاشهید چمران اهواز
11مهندسی هوافضاتبریز
ردیفنام رشتهنام دانشگاهظرفیت پذیرش دانشگاه سال 95ظرفیت پذیرش دانشگاه سال 96
1مهندسی معماریشریف
2مهندسی معماریتهران5050
3مهندسی معماریامیرکبیر
4مهندسی معماریعلم و صنعت3034
5مهندسی معماریخواجه نصیر الدین طوسی
6مهندسی معماریشهید بهشتی2025
7مهندسی معماریصنعتی اصفهان
8مهندسی معماریشیراز2520
9مهندسی معماریفردوسی مشهد2525
10مهندسی معماریشهید چمران اهواز3035
11مهندسی معماریتبریز1824
ردیفنام رشتهنام دانشگاهظرفیت پذیرش دانشگاه سال 95ظرفیت پذیرش دانشگاه سال 96
1مهندسی پزشکیشریف
2مهندسی پزشکیتهران20
3مهندسی پزشکیامیرکبیر9090
4مهندسی پزشکیعلم و صنعت
5مهندسی پزشکیخواجه نصیر الدین طوسی
6مهندسی پزشکیشهید بهشتی
7مهندسی پزشکیصنعتی اصفهان
8مهندسی پزشکیشیراز
9مهندسی پزشکیفردوسی مشهد
10مهندسی پزشکیشهید چمران اهواز
11مهندسی پزشکیتبریز21
ردیفنام رشتهنام دانشگاهظرفیت پذیرش دانشگاه سال 95ظرفیت پذیرش دانشگاه سال 96
1مهندسی مواد و متالورژیشریف6065
2مهندسی مواد و متالورژیتهران6060
3مهندسی مواد و متالورژیامیرکبیر6050
4مهندسی مواد و متالورژیعلم و صنعت8484
5مهندسی مواد و متالورژیخواجه نصیر الدین طوسی3535
6مهندسی مواد و متالورژیشهید بهشتی
7مهندسی مواد و متالورژیصنعتی اصفهان7580
8مهندسی مواد و متالورژیشیراز4045
9مهندسی مواد و متالورژیفردوسی مشهد5550
10مهندسی مواد و متالورژیشهید چمران اهواز4045
11مهندسی مواد و متالورژیتبریز4242

 

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ؛ معرفی یا اعلام ظرفیت سایر رشته ها و شانس قبولی ، انتخاب رشته دانشگاه سراسری یا آزاد ، شرایط پذیرش بدون کنکور در دانشگاه و … از سایت 8 صبح الی 12 شب میتوانید 9099072068 تماس حاصل فرمایید 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تحصیلی و آموزشی

بررسی کنید

ثبت نام تکمیل ظرفیت علمی کاربردی بدون کنکور مهر 97

ثبت نام تکمیل ظرفیت علمی کاربردی بدون کنکور مهر 97به این مطلب امتیاز دهید ” علمی کار…