لیست رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد

نکات مهم در مورد کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد بدون کنکور

رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد تنها برای افرادی است که در زمره استعداد های درخشان ورودی خود در مقطع کارشناسی قرار گرفته باشند . استعداد های درخشان افرادی هستند که در ورودی خود جز ده درصد برتر باشند و معدل آنها بسته به رشته تحصیلیشان بین ۱۶ تا ۱۷ باشد . یک نکته مهم و حائز اهمیت درمورد استعداد های درخشان این است که این افراد باید تحصیلات خود را در هشت ترم به پایان برسانند . رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد برای این دانشجویان است . درمیان رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد برای استعدا های درخشان تعداد بسیار زیادی رشته به چشم میخورد . در این لیست رشته های بسیاری در زمینه های مهندسی ، پیراپزشکی ، کشاورزی و صنعت و هنر نیز موجود است و حتی رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تمام رشته های آنها را در بر میگیرد .

نکات مهم در مورد کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد بدون کنکور

در میان شرایط رشته های ارشد دانشگاه آزاد برای  پذیرش داوطلبان استعداد درخشان شرایطی مهم به چشم میخورد که همانطور که گفته شد مهمترین آن این است که نیازی به ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد نیست و داوطلبان باید در بین ورودی خود معدل و رتبه بالاتری داشته باشند و جز ۱۰ درصد برتر باشند ، البته  دارای شرایط و ضوابطی است که مثلا دانشجو باید در همان دانشگاه ادامه تحصیل دهد و رشته ای را میتواند انتخاب کند که درمقطع کارشناسی در آن فارغ التحصیل شده باشد . در مورد شرایط کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد میتوان گفت که فقط ده درصد ظرفیت به دانشجویان در رشته های مختلف در دوره کارشناسی ارشد اختصاص داده میشود که البته گرایش های مختلف یک مادر رشته را نیز میتوان برای انتخاب رشته در  میان رشته های انتخابی خود قرار داد .


بیشتر بخوانید: مشاوره تحصیلی


مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه لیست رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی ایام تعطیل.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

لیست رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد

لیست رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد همانطور که در متن بالا به آن اشاره کردیم شامل تمامی رشته های موجود در دانشگاه آزاد است اما کماکان تنها برای دانشجویان استعداد های درخشان است . در لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد تعداد زیادی رشته گنجانده شده که بصورت زیر است البته رشته های بدون کنکور در دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد در ۶ زیر گروه آزمایشی قرار میگیرند با نامهای : علوم پایه ، فنی مهندسی ، دامپزشکی ، هنر ، علوم انسانی ،  کشاورزی و منابع طبیعی که چند مورد را در زیر برای شما نام میبریم :

 • زبان وادبیات فارسی
 • مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 • حقوق تجارت بین الملل
 • حقوق مالی – اقتصادی
 • شیمی آلی
 • مدیریت صنعتی – مدیریت عملکرد
 • شیمی فیزیک
 • فیتوشیمی
 • شیمی پلیمر
 • زبان وادبیات فارسی – ادبیات کودک و نوجوان
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری – محیط زیست شهری

دیگر رشته های موجود در این لیست:

در لیست رشته های ارشد دانشگاه آزاد بدون کنکور هزاران رشته وجود دارد و به نوعی تمام رشته ها برای استعداد های درخشان امکان ادامه تحصیل را دارند . در لیست بدون کنکور رشته های ارشد دانشگاه آزاد چندین رشته ذیگر وجود دارد که ما در اینجا مختصرا چند نمونه دیگر آنها را نام میبریم که بدون تربیت و شمارش به شرح زیر میباشد :

 • مهندسی برق – مخابرات سیستم
 • مهندسی پزشکی – بیو مواد
 • مدیریت ورزشی – مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
 • فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت های ورزشی و بالینی
 • جامعه شناسی
 • آموزش زبان انگلیسی
 • حقوق خصوصی
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی بالینی – خانواده
 • مدیریت دولتی – مدیریت تحول
 • شیمی کاربردی
 • زیست فناوری – میکروبی
 • نانو شیمی
 • مهندسی پزشکی – مهندسی بافت
 • مهندسی هوا و فضا – سازه های هوایی
 • تاریخ هنر ایران اسلامی
 • تاریخ هنر جهان اسلام
 • مهندسی مواد – استخراج فلزات
 • نوازندگی موسیقی جهانی
 • مدیریت پروژه و ساخت

لیست رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد


بیشتر بخوانید: لیست رشته های بدون کنکور تجربی


لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد تهران

لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد تهران نیز به طبع بسیاری از رشته های دانشگاهی را در خود جای داده و با کمی چشم پوشی میتوان گفت شامل همه رشته ها است . در لیست رشته های بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد تهران چندید رشته وجود دارد که مختصرا چند نمونه آن در زیر آمده:

 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ
 • ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻴﺰﻳﻚ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت
 • اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻗﺪرت و ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎى اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺎﻛﻦ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ورزﺷﻲ
 • ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى
 • ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻲ
 • اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ
 • ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ورزﺷﻲ
 • ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
 • ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 • ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ
 • رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 • رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدى
 • زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
 • زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ – ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮرى
 • زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
 • ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ
 • ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 • ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدى
 • ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ورزﺷﻲ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ- ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
 • ﻛﺎر آﻓﺮﻳﻨﻲ

دیگر موارد موجود در لیست بدون کنکور رشته های ارشد دانشگاه آزاد تهران

در لیست رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد تهران تعداد بسیار زیادی رشته گنجانده شده که البته به تفکیک گروه آزمایشی و همچنین گرایش و دانشگاه هستند . در شمال ، جنوب ، شرق و غرب تهران و حتی اطراف تهران دانشگاه های آزاد بسیاری وجود دارد و به طبع رشته های بسیاری در آن ها است که چند نمونه دیگر آن به شرح زیر میباشد :

 • رﻓﺘﺎرﺣﺮﻛﺘﻲ
 • زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 • ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژى ورزﺷﻲ
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
 • ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و رﺳﺎﻧﻪ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان
 • ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژى
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
 • ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻴﺰﻳﻚ
 • ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ- ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
 • ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 • ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ
 • رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 • آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى درﺳﻲ
 • ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزﺷﻲ
 • ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﻃﺒﻴﻌﻲ
 • ﺣﻘﻮق ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک
 • رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﺳﻼﻣﻲ
 • زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
 • زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ – ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮرى
 • ﺳﻨﺠﺶ از دور و ﺳﻴﺴﺘﻢ
 • ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 • و بسیاری رشته های دیگر که در ادامه به آن اشاره میکنیم

  بیشتر بخوانید: لیست دانشگاه های بدون کنکور


لیست رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد کرج

لیست رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد کرج نیز شامل تعداد زیادی از رشته های بالا میشود و رشته های دیگری نیز در ان وجود دارد . در لیست رشته های بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد کرج میتوان به انتخاب چند نمونه زیر را نام برد :

 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزى- اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزى – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺸﺎورزى
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزى – زراﻋﺖ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ طبیعی – حفاظت و اصلاح چوب
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺘﺎﻟﻮرژى و ﻣﻮاد
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
 • اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻗﺪرت و ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎى اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
 • ﻣﺸﺎوره
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ورزﺷﻲ
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 • ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
 • ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ زﺑﺎن عربی
 • ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ زﺑﺎن روسی
 • ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژى ورزﺷﻲ
 • ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژى ﺑﺬر
 • ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
 • ﺷﻴﻤﻲ تجزیه
 • شیمی فیزیک
 • شیمی پلیمر
 • شیمی آلی
 • شیمی معدنی
 • شیمی کاربردی
 • زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
 • رﻳﺎﺿﻲ
 • ریاضی آنالیز
 • ریاضیات مالی
 • زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ – ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮرى
 • رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 • زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻋﺮﺑﻲ
 • آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺑﺘﺪاﻳﻲ
 • ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎورى ﻧﺎﻧﻮ
 • اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ

لیست رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد کرج


بیشتر بخوانید: لیست رشته های دانشگاهی هنر


لیست رشته های بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد مشهد

لیست رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد مشهد هم به طبع شامل همه رشته میشود . از آنجا که دانشگاه آزاد در شهر مشهد نیاز واحد های فراوانی دارد به طبع رشته های بسیاری برای استعداد های درخشان در مقطع کارشناسی ارشد دارد . در لیست رشته های بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد مشهد رشته های زیر مختصرا جای دارند :

 • آﻣﺎر اﻗﺘﺼﺎدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 • ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 • اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ
 • ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ
 • رﻳﺎﺿﻲ در تمام گرایش ها
 • فیزیک در تمام گرایش ها
 • شیمی در تمام گرایش ها
 • زیست در تمام گرایش ها
 • زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 • ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
 • ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژى ورزﺷﻲ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
 • مهندسی عمران
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی هوافضا
 • مهندسی معماری
 • سینما و تدوین فیلم
 • طراحی لباس
 • گرافیک
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزى – زراﻋﺖ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺧﻮدرو
 • مهندسی پزشکی
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ورزش
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﺗﺮوﻧﻴﻚ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزى – ﻋﻠﻮم داﻣﻲ
 • و بسیاری از رشته های دیگر که ما قادر به نام بردن همه آنها نیستیم .

  بیشتر بخوانید: کارشناسی ارشد طراحی لباس بدون کنکور


چند نکته مهم برای تحصیل در دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور

اینکه شرایط تحصیل بدون کنکور در دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد تنها برای استعدا د های درخشان کارشناسی است به این معنی نیست که شما نمیتوانید در زمره این دانشجویان باشید و این یک کار غیر ممکن است . در آینده ای نزدیک نوید آن داده شده که امکان تحصیل بدون کنکور در دانشگاه آزاد در این مقطع فراهم بیاید . شما عزیان میتوانید برای هرگونه مشاوره تحصیلی من باب تحصیل در مقطع ارشد بدون کنکور با مشاورین ما در مرکز مشاوره تحصیلی آویژه تماس حاصل نمایید .

 

لیست رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره 9099072068 تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه لیست رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد

از مشاورین مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه از طریق تلفن ثابت

در سراسر کشور با 9099072068 تماس بگیرید

همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب 

حتی ایام تعطیل

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

دوشنبه

1399/12/18

سه شنبه

1399/12/19

چهارشنبه

1399/12/20

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید