رشته های آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

رشته های مورد نیاز آطمون استخدامی آموزش پرورش

آیا از رشته های استخدامی آموزش پرورش در سال جدید اطلاع دارید؟ آیا می دانید آموزش و پرورش چه رشته هایی را جذب می کند؟ اگر قصد دارید در آزمون های استخدامی آموزش پرورش شرکت کنید، باید به دنبال کامل ترین لیست رشته های آزمون استخدامی آموزش پرورش باشید. شما با کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آزمون استخدامی آموزش پرورش می توانید احتمال موفقیتتان در این آزمون را افزایش دهید.اگر به شغل دبیری و آموزگاری علاقه دارید، بهتر است با روش ها و شرایط پذیرش در رشته های مورد نیاز استخدامی آموزش پرورش بیشتر آشنا شوید. زیرا وزارت آموزش و پرورش هر ساله به منظور تامین نیروی انسانی، افزون بر جذب مستقیم دبیران از دانشگاه، از طریق آزمون استخدامی پذیرش انجام می دهد.

داوطلبان در صورت داشتن تمایل به استخدامی در آموزش پرورش، باید از رشته های استخدامی آموزش پرورش اطلاع داشته و سپس مراحل ثبت نام آزمون استخدامی آموزش پرورش را طی کنند. اگر شما نیز به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با رشته های مورد نیاز کارشناسی آزمون استخدامی آموزش پرورش و شرایط ثبت نام آزمون استخدامی آموزش پرورش هستید، نگران نباشید. مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی آویژه به بررسی رشته های استخدامی آموزش پرورش و معرفی رشته های مورد نیاز پرداخته اند. شما با مطالعه مقاله جامع و کاربردی زیر می توانید اطلاعات مفیدی در رابطه با آزمون استخدامی آموزش پرورش کسب کنید. پس با ما همراه باشید.

رشته های استخدامی

🟢 تطابق رشته چیست؟

داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون استخدامی آموزش پرورش را دارند، باید در اولین مرحله، به تطابق رشته بپردازند. تطابق رشته به معنای این است که رشته های درج شده در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پروش در سال جاری را داوطلب با رشته تحصیلی خودش تطبیق دهد. در صورتی که رشته استخدامی آموزش پرورش با رشته تحصیلی داوطلب مطابقت داشت، داوطلب مجاز به ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش پرورش خواهد بود.

🟠 تغییرات اعمال شده در آزمون استخدامی آموزش پرورش

بر خلاف سال های گذشته، که آزمون های استخدامی آموزش پرورش برای رشته های استخدامی دبیری و آموزگاری در یک دفترچه منتشر می شد، امسال رشته های استخدامی و زمان ثبت نام آزمون استخدامی دبیری و آموزگار تفکیک شده است. آزمون ها به این صورت خواهد بود که در ابتدا آزمون آموزگاری برای استخدامی آموزش پرورش برگزار خواهد شد.

پس از برگزاری آزمون آموزگاری، نوبت به انتشار دفترچه آزمون استخدامی دبیران و هنرآموزی می رسد. مشاوران ما با مطالعه دفترچه آزمون استخدامی آموزش پرورش، رشته های مورد نیاز در آزمون آموزگاری را بررسی کرده و به اطلاع شما داوطلبان عزیز میرسانند.

🔴 رشته های مقطع کارشناسی برای آزمون آموزگاری و استثنایی آموزش پرورش

همانطور که در بالا گفته شد؛ یکی از ملاک های اصلی وزارت آموزش پرورش در پذیرش داوطلبان برای شغل آموزگاری، تطابق رشته است. لیست جدید ارائه شده توسط سازمان سنجش که تمامی رشته های استخدامی آموزش پرورش را برای آموزگاری تعیین کرده است، عبارتند از:

علوم تربيتی (تمامی گرايش ها)

علوم تربيتی تكنولوژی آموزشی

علوم تربيتی با گرايش آموزش ابتدايی

علوم تربيتی با گرايش پيش دبستاني و دبستانی

علوم تربيتی گرايش مديريت برنامه ريزی آموزشی

آموزش و پرورش ابتدايی

آموزش ابتدايی

آموزش و پرورش پيش دبستانی و دبستانی

آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهنی

امور تربيتی

امور تربيتی و مشاوره گرايش امور تربيتی

امور تربيتی و مشاوره گرايش مشاوره

تربيت مربی امور تربيتی گرايش عمومی

رشد و پرورش كودكان پيش دبستانی گرايش پرورش كودكان عادی

آموزش دانش آموزان با نيازهای ويژه

معارف اسلامی و علوم تربيتی

رشد و پرورش كودكان پيش دبستانی

مربی پيش دبستانی

روانشناسی

روانشناسی و آموزش كودكان استثنايی

روانشناسی اصلاح و تربيت

روانشناسی گرايش بالينی

روانشناسی گرايش عمومی

روانشناسی گرايش كودكان استثنايی

رشد و پرورش كودكان پيش دبستانی (گرايش كودكان با نيازهای ويژه)

آموزش كودكان استثنايی

مشاوره

راهنمايی و مشاوره

راهنمايی و مشاوره گرايش مشاوره

راهنمايی و مشاوره گرايش فعاليت های پرورشی

مشاوره و راهنمايی

آموزش راهنمايی و مشاوره

آموزش علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

جامعه شناسی

مطالعات اجتماعی

مطالعات خانواده

زبان و ادبيات فارسی

آموزش زبان و ادبيات فارسی

آموزش كار و فناوری

آموزش رياضی

رياضيات و كاربردها

رياضی (تمامی گرايش ها)

آموزش فيزيک

فيزيک (تمامی گرايش ها)

شيمی

آموزش شيمی

شيمی كاربردی

شيمی محض

آموزش زيست شناسی

زيست شناسی (تمامی گرايش ها)

آموزش علوم تجربی

الهيات و معارف اسلامی

دبيری الهيات و معارف اسلامی

الهيات و معارف اسلامی (تمامی گرايش ها)

فقه و حقوق اسلامی

اديان و عرفان

تاریخ

تاريخ و تمدن ملل اسلامی

آموزش الهيات

فقه و مبانی حقوق اسلامی

فلسفه

فلسفه و كلام اسلامی

علوم اسلامی و روانشناسی عمومی

معارف اسلامی و روانشناسی

تاريخ اسلام

علوم اسلامی و تاريخ اسلام

علوم اسلامی و تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

معارف اسلامی و تاريخ و گواهينامه سطح 2

علوم و دروس حوزوی

آزمون استخدامی آموزش پرورش

🔵 رشته های مقطع کارشناسی ارشد برای آزمون آموزگاری و استثنایی آموزش پرورش

رشته های مورد نیاز در مقطع کارشناسی ارشد که واجد شرایط شرکت در آزمون استخدامی آموزش پرورش سال جاری هستند عبارتند از:

علوم تربيتی (تمامی گرايش ها)

علوم تربيتی تكنولوژی آموزشی

ارزشيابی آموزشی

برنامه ريزی آموزشی

برنامه ريزی درسی

سنجش و اندازه گيری (گرایش: روان سنجی)

تكنولوژی آموزشی

مديريت آموزشی

جامعه شناسی

مردم شناسی

مشاوره (گرایش های: مشاوره توان بخشی، مشاوره خانواده، مشاوره شغلی، مشاوره مدرسه)

مشاوره و راهنمايی

علوم شناختی

علوم شناختی (گرایش های: توان بخشی شناختی، روان شناسی شناختی، ذهن، مغز و تربيت)

مديريت آموزشگاهی

تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش

تحقيقات آموزشی

زبان و ادبيات فارسی ( گرایش های: ادبيات تطبيقی، آموزش زبان فارسی، ادبيات پايداری، ادبيات روايی، ادبيات عامه، ادبيات كودک و نوجوان، ادبيات معاصر، نظريه و نقد ادبی، ويرايش و نگارش)

زبان و ادبيات فارسی

زبان و ادبيات فارسی ويژه غيرفارسی زبانان

علوم اسلامی (گرایش: زبان وادبيات فارسی)

علوم اجتماعی گرايش دبيری علوم اجتماعی

جامعه شناسی انقلاب اسلامی

مطالعات فرهنگی

مطالعات فرهنگی و رسانه

رياضيات و كاربردها (تمامی گرايش ها)

رياضی كاربردی (تمامی گرايش ها)

تاريخ

تاريخ انقلاب اسلامی

تاريخ معاصر جهان اسلام

الهيات و معارف اسلامی و ارشاد( تمامی گرايش ها)

الهيات و معارف اسلامی ( تمامی گرايش ها)

معارف اسلامی و تبليغ

تاريخ تمدن اسلامی

تاريخ و تمدن ملل اسلامی

حكمت و كلام شيعی

علوم اسلامی گرايش فقه و مبانی حقوق اسلامی

علوم قرآن و حديث

فقه و مبانی حقوق اسلامی

فلسفه

فلسفه و كلام اسلامی

كلام تطبيقی

مدرسی اخلاق اسلامی

مدرسی انقلاب اسلامی

مدرسی تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی

مدرسی مبانی نظری اسلام

مدرسی معارف قرآن و حديث

منطق فهم دين و گواهينامه سطح 3

علوم و دروس حوزوی

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

رشته های روانشناسی

روانشناسی شخصيت

روانشناسی عمومی

روان شناسی اجتماعی

روان شناسی سلامت

روانشناسی اسلامی

روانشناسی تربيتی

روانشناسی و آموزش كودكان استثنایی

روان شناسی بالينی

روانشناسی بالينی كودک و نوجوان

روانشناسی بالينی گرايش خانواده

روانشناسی عمومی

روان شناسی گرايش روانشناسی دين

اسلام و روانشناسی اجتماعی

روانشناسی اسلام گرايش روانشناسی مثبت گرا

استخدامی آموزش پرورش

🟡 رشته های مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای آزمون دبیری و هنرآموزی آموزش پرورش

🔻 نکته حائز اهمیت این است که هنوز لیست جدید رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش پرورش برای دبیری و هنر آموزی و شرایط ثبت نام آزمون استخدامی آموزش پرورش ارائه نشده است. آنچه که در این قسمت به عنوان رشته های مورد نیاز برای دبیری و هنرآموزی گفته شده است، به دفترچه سال قبل مربوط می شود. دفترچه سال جاری به محض ارائه توسط سازمان سنجش و آموزش کشور در ادامه مطالب قرار خواهد گرفت.

پژوهش علوم اجتماعی (فوق ليسانس)

حقوق (ليسانس)

حقوق جزا و جرم شناسی (فوق ليسانس)

حقوق خصوصی (فوق ليسانس)

مديريت دولتی (ليسانس)

مديريت صنعتی (ليسانس)

معارف اسلامی و حقوق (فوق ليسانس)

حقوق عمومی (فوق ليسانس)

پژوهشگری اجتماعی (ليسانس)

شيمی كاربردی (ليسانس، فوق ليسانس)

علوم و مهندسی صنايع غذايي (فوق ليسانس)

شيمی با گرايش تجزيه (ليسانس، فوق ليسانس)

عمران گرايش نقشه برداری (ليسانس)

سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايی (ليسانس)

عمران گرايش ژيودزی (فوق ليسانس)

سيستم های اطلاعات جغرافيايی

حسابداری (ليسانس، فوق ليسانس)

حسابرسی (فوق ليسانس)

مديريت مالی (ليسانس، فوق ليسانس)

حسابداری مديريت (فوق ليسانس)

حسابداري امور مالي (ليسانس)

دبيری شيمی (ليسانس، فوق ليسانس)

زبان و ادبيات عرب (ليسانس، فوق ليسانس)

سطح 2 حوزوی (ليسانس)

سطح 3 حوزوی (فوق ليسانس)

دبيری زبان و ادبيات عرب (ليسانس، فوق ليسانس)

دبيری دينی و عربی (ليسانس، فوق ليسانس)

ادبيات عرب (ليسانس، فوق ليسانس)

فيزيک (ليسانس، فوق ليسانس)

دبير علوم تجربی (ليسانس، فوق ليسانس)

دبيری زيست شناسی (ليسانس، فوق ليسانس)

زيست شناسی (ليسانس، فوق ليسانس)

دبيری فيزيک (ليسانس، فوق ليسانس)

دبيری شيمی (ليسانس، فوق ليسانس)

جغرافيا (ليسانس، فوق ليسانس)

ژئوفيزيک (ليسانس، فوق ليسانس)

دبيری جغرافيا (ليسانس، فوق ليسانس)

علوم زمين شناسی (ليسانس، فوق ليسانس)

هيات و معارف اسلامی (ليسانس، فوق ليسانس)

معلم تربيت بدنی و علوم ورزشی (ليسانس، فوق ليسانس)

تربيت بدنی و علوم ورزشی (ليسانس، فوق ليسانس)

آمار (ليسانس، فوق ليسانس)

رياضی (ليسانس، فوق ليسانس)

دبيری رياضی (ليسانس، فوق ليسانس)

زبان انگليسی (ليسانس، فوق ليسانس)

دبيری زبان انگليسی (ليسانس، فوق ليسانس)

شيمی (ليسانس، فوق ليسانس)

رشته های مهندسی

مهندسي برق گرايش الكترونيک (ليسانس، فوق ليسانس، دكتری)

مهندسی برق گرايش قدرت (ليسانس، فوق ليسانس، دكتری)

مهندسی مكانيک (ليسانس، فوق ليسانس، دكتری)

مهندسی مكانيک گرايش طراحی جامدات (ليسانس، فوق ليسانس، دکتری)

مهندسی مكانيک گرايش مكانيک ماشين الات (ليسانس، فوق ليسانس، دكتری)

مهندسی مكانيک گرايش سيستم محركه خودرو (ليسانس، فوق ليسانس، دكتری)

مهندسی مكانيک گرايش حرارت و سيالات (ليسانس، فوق ليسانس، دكتری)

مهندسی مكانيک گرايش ساخت وتوليد (ليسانس، فوق ليسانس، دكتری)

مهندسی مكانيک گرايش سيستم های تعليق (ليسانس، فوق ليسانس، دكتری)

مهندسی مكانيک گرايش ترمز و فرمان (ليسانس، فوق ليسانس، دكتری)

مهندسی شيمی (ليسانس، فوق ليسانس)

عمران گرايش مهندسی سنجش از دور (فوق ليسانس)

مهندسی نقشه برداری سيستمهای اطلاعات جغرافيايی

ثبت نام آزمون استخدامی آموزش پرورش

سخنی از مشاوران آویژه

شرکت در آزمون های استخدامی آموزش پرورش و قبولی در این آزمون می تواند یک امتیاز بزرگ شغلی برای دواطلبان باشد. کم نیستند افرادی که مشتاق به مشاغلی مانند آموزگاری، دبیری و … هستند. پس اگر رشته تحصیلی شما با رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش پروش یکسان است، این فرصت را از دست ندهید و برای کسب بهترین تراز قبولی تمام سعی و تلاش خود را به کار بگیرید. برخی از رشته ها هستند که جز بیشترین رشته های استخدامی اموزش پرورش به حساب می آیند.

اگر شما نیز جز افرادی باشید که تحصیلات خود را در این رشته ها به پایان رسانده باشید، شانس بیشتری برای قبولی در آزمون استخدامی آموزش پرورش خواهید داشت. رشته هایی مانند: روانشناسی، علوم تربیتی، رشته های معارف و علوم حوزوی و… .

داوطلبان گرامی اگر رشته تحصیلی شما جزء ظرفیت رشته های مورد نیاز استخدامی آموزش پرورش است و در این باره همچنان سوالات و ابهاماتی دارید، می توانید با مشاوران تحصیلی مرکز مشاوره آویژه ارتباط برقرار کنید. مشاوران مجرب و متخصص ما آماده کمک به شما هستند تا بتوانید بهترین نتیجه را در آزمون استخدامی آموزش پرورش کسب کنید.

رشته های استخدامی آموزش پرورش

سوالات متداول

آیا شرکت در این آزمون مانع از شرکت در آزمون‌های بعدی آموزش و پرورش می‌شود ❓

خیر، به صورت کلی منعی برای شرکت در آزمون‌های استخدامی دیگر به شرط دارا بودن شرایط وجود ندارد.

آیا مدرک تحصیلی داوطلب باید دقیقا مطابق مدرک تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش باشد

بله، انطباق رشته تحصیلی داوطلب با رشته مورد نیاز آموزش و پرورش یکی از شروط اصلی پذیرش در آموزش پرورش خواهد بود.
لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

رشته های آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه رشته های آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

از مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژهبا تلفن همراه

در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات
- 13 نظر:
 1. سلام برای دبیری روانشناسی باید چی ثبت نام کنم چون برای دبیری اسمی از دبیری روانشناسی نیست از چه طریقی میتونم دبیری روانشناسی بشم رشتم مشاوره هست

 2. سلام یه سوال دارم توی دفترچه آزمون آموزش و پرورش 1402 برای دبیری ریاضی،یکی از رشته هایی که میخواست نوشته کلیه رشته های تحصیلی مجموعه مهندسی برق کلیه گرایش ها، حالا رشته مهندسی تکنولوژی برق الکترونیک رو شامل میشه؟
  من لیسانس مهندسی تکنولوژی برق الکترونیک رو دارم

  1. 🌸چون نوشته کلیه گرایش ها پس تکنولوژی برق الکترونیک هم شامل میشه.

 3. سلام من لیسانس تاریخ دارم آیا برای دبیری مطالعات اجتماعی می توانم ثبت نام کنم

 4. سلام ببخشید رشته من علوم اقتصاد اسن آیا میتونم در آزمون دبیری شرکت کنم یا خیر

 5. سلام چه کتاب هایی برای دبیری روانشناسی و مشاوره باید خونده بشه

  1. برای دبیری از طریق ازمون استخدامی منابع تخصصی هرسال تغییر میکند ولی به طور کلی درس هایی مثل تاریخ و فرهنگ تمدن و تعلیم و تربیت اسلامی و معارف اندیشه های اسلامی و انقلابی و دانش سیاسی

 6. سلام وقت بخیر، ببخشید من رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی هستم می‌توان در آزمون دبیری شرکت کنم؟

  1. سلام،طبق تغییرات دفترچه می توانید در حیطه ی آموزش ابتدایی و کودکان استثنایی ثبت نام کنید.

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

جمعه

1402/9/10

شنبه

1402/9/11

یکشنبه

1402/9/12

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید