آخرین تراز قبولی سهمیه ۵٪ ایثارگران در دانشگاه آزاد اسلامی سال ۹۶

سهمیه ۵٪ ایثارگران

اگر دارای سهمیه ۵٪ ایثارگران می باشید و می خواهید در رشته های پزشکی و پیراپزشکی نظیر مامایی ، پرستاری ، اتاق عمل ، داروسازی ٬ دندانپزشکی و پزشکی در دانشگاه آزاد قبول شوید ٬ پیشنهاد می کنیم تاثیر سهمیه ۵٪ ایثارگران را در ادامه دنبال کنید .

بر طبق قانون و در راستاي اجراي ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مبني بر ايجاد و اعمال سهميه 5 درصد براي جانبازان با جانبازي كمتر از 25 درصد، همسر و فرزندان آنان و همچنين همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه مدت حضور داوطلبانه در جبهه در آزمون سراسری امكاني فراهم گرديد كه داوطلبان واجد شرايط از این سهمیه استفاده کنند. حال بعد از نتایج سال 1396 ما می خواهیم بررسی کنیم آخرین تراز هایی قبولی که این افراد را در سه رشته پر طرفدار داروسازی، دندانپزشکی و پزشکی چگونه بوده است و آیا این سهمیه تاثیر بسیار زیادی در نتیجه این افراد داشته است یا خیر؟


آخرین تراز پذیرفته شده یا قبولی (آخرین نمره ) تکمیل ظرفیت ایثارگران در سال 1396 به شرح زیر می باشد :


قسمتی از تراز های رشته پرستاری در سال 1396 به شرح زیر می باشد (5 درصدی)

نام رشتهنام واحدنمره آخرین فرد قبولی (تراز)
پرستاریتهران8070
پرستاریکرج8035
پرستاریمشهد7907
پرستاریورامین7870
پرستاریقزوین7818
پرستاریتبریز7808
پرستاریبابل7768
پرستاریقم7767
پرستاریکرمانشاه7725
پرستاریهمدان7698
پرستاریتاکستان7666
پرستاریرشت7664
پرستاریگرگان7659
پرستاریظرفیت خودگردان تهران7644
پرستاریاصفهان(خوراسگان)7607
پرستاریارومیه7595
پرستاریاستهبان7595
پرستاریساری7584
پرستاریکازرون7573
پرستاریاصفهان(نجف آباد)7558
پرستاریاردبیل7543
پرستاریتویسرکان7525
پرستاریشهرکرد7484
پرستاریخوی7456
پرستاریچالوس7447
پرستاریکاشان7444
پرستاریساوه7399
پرستاریلاهیجان7388
پرستاریمرند7377
پرستاریاهواز7364
پرستارییاسوج7350
پرستاریزنجان7344
پرستاریمراغه7336
پرستاریسمنان7327
پرستاریشاهرود7290
پرستاریدزفول7282
پرستاریفیروزآباد7270
پرستاریبجنورد7261
پرستاریبندر گز7256
پرستاریبناب7246
پرستاریبهبهان7159
پرستاریسراب7142
پرستاریلارستان7140
پرستاریمسجد سلیمان7069
پرستاریآبادان7060
پرستاریکرمان7052
پرستاریکلیبر6915
پرستاریظرفیت خودگردان آبادان6808
پرستاریظرفیت خودگردان اهواز6742
پرستاریظرفیت خودگردان بهبهان6709
پرستاریظرفیت خودگردان دزفول6610

قسمتی از تراز های رشته مامایی در سال 1396به شرح زیر می باشد (5 درصدی)

نام رشتهنام واحدنمره آخرین فرد قبولی (تراز)
ماماییتهران7863
ماماییکرج7697
ماماییتبریز7429
ماماییبابل7125
ماماییجهرم6990
ماماییاهواز6990
ماماییدزفول6949
ماماییتویسرکان6948
ماماییاستهبان6903
ماماییارومیه6859
ماماییارسنجان6832
ماماییآبادان6778
ماماییبهبهان6756
ماماییمسجد سلیمان6720
ماماییلارستان6610
ماماییمراغه6605
ماماییبناب6543
ماماییمرند6477

 

قسمتی از تراز های رشته علوم آزمایشگاهی در سال 1396 به شرح زیر می باشد (5 درصدی)

نام رشتهنام واحدنمره آخرین فرد قبولی (تراز)
علوم ازمایشگاهیتهران8570
علوم ازمایشگاهیظرفیت خودگردان تهران8056
علوم ازمایشگاهیکاشان8045
علوم ازمایشگاهیکازرون7938
علوم ازمایشگاهیساری7594
علوم ازمایشگاهیاردبیل7559
علوم ازمایشگاهیاراک7501
علوم ازمایشگاهیظرفیت خودگردان ساری7153

 

قسمتی از تراز های رشته اتاق عمل در سال 1396 به شرح زیر می باشد (5 درصدی)

نام رشتهنام واحدنمره آخرین فرد قبولی (تراز)
اتاق عملتهران8322
اتاق عملنجف آباد (اصفهان)7602
اتاق عملتبریز7599
اتاق عملمشهد7477
اتاق عملارسنجان7472
اتاق عملیزد7365
اتاق عملارومیه7198
اتاق عملالیگودرز7159
اتاق عملعلی آباد کتول7131
اتاق عملسراب7078

 

قسمتی از تراز های رشته پزشکی در سال 1396 به شرح زیر می باشد (5 درصدی)

نام رشتهنام واحدنمره آخرین فرد قبولی (تراز)
پزشکیتهران9940
پزشکیتبریز9884
پزشکی مشهد9816
پزشکیکازرون9798
پزشکیساری9777
پزشکیاردبیل9738
پزشکیتنکابن9737
پزشکیقم9717
پزشکینجف اباد9709
پزشکییزد9702
پزشکیکرمان9679
پزشکیشاهرود9670
پزشکیظرفیت خودگردان تهران9637
پزشکیظرفیت خودگردان کازرون9591
پزشکیظرفیت خودگردان تبریز9582
پزشکیظرفیت خودگردان اردبیل9574
پزشکیظرفیت خودگردان یزد9574
پزشکیظرفیت خودگردان قم9559
پزشکیظرفیت خودگردان شاهرود9558
پزشکیظرفیت خودگردان تنکابن9557
پزشکیظرفیت خودگردان ساری9544
پزشکیظرفیت خودگردان کرمان9527

قسمتی از تراز های رشته دندانپزشکی در سال 1396 به شرح زیر می باشد (5 درصدی)

نام رشتهنام واحدنمره آخرین فرد قبولی (تراز)
دندانپزشکیتهران9916
دندانپزشکیتبریز9873
دندانپزشکیشیراز9860
دندانپزشکیاصفهان9796
دندانپزشکیبروجرد9697
دندانپزشکیظرفیت خودگردان تهران9681
دندانپزشکیظرفیت خودگردان شیراز9641
دندانپزشکیظرفیت خودگردان اصفهان9628
دندانپزشکیظرفیت خودگردان بروجرد9585

قسمتی از تراز های رشته هوشبری در سال 1396 به شرح زیر می باشد (5 درصدی)

نام رشتهنام واحدنمره اخرین فردقبولی (تراز)
هوشبریتهران8383

قسمتی از تراز های رشته داروسازی در سال 1396 به شرح زیر می باشد (5 درصدی)

نام رشتهنام واحدنمره اخرین فردقبولی (تراز)
داروسازیتهران9431
داروسازیایت ا..املی9371
داروسازیدامغان9332
داروسازیظرفیت خودگردان تهران9325
داروسازیظرفیت خودگردان ایت ا…املی9280
داروسازیظرفیت خودگردان دامغان9242

 

نتیجه گیری :
با توجه به تراز های به دست آمده از کنکور سال 1396 می توان فهمید اختلاف یک فرد عادی یا یک فرد با سهمیه ۵٪ ایثارگران حداکثر 200 تا تراز می باشد

در صورت نیاز به مشاوره در خصوصانواع سهمیه ایثارگران یا سایر سهمیه ها و شرایط ورود به دانشگاه با اعمال سهمیه ٬ تخمین رتبه و تراز و احتمال قبولی یا عدم قبولی و یا حتی تحصیل در رشته های پزشکی و پیراپزشکی بدون کنکور٬ هم اکنون می توانیدتهران 9099071985 و سایراستانها 9099071985تماس حاصل فرمایید

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

آخرین تراز قبولی سهمیه ۵٪ ایثارگران در دانشگاه آزاد اسلامی سال ۹۶

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات
- 19 نظر:
 1. سلام وقت بخیر بارتبه ۱۷۹۰۰ زیرگروه یک سهمیه ۵ درصد امکان قبولی پرستاری ازاد یا پردیس نیم سال دوم هست

 2. سلام ،امسال باتراز ۵۰۰۰ یا ۴۹۸۴ میتونم بهداشت خانواده یا بهداشت محیط با سهمیه ۵ درصد مناطق دور قبول بشم

 3. سلام من با تراز ۶۷۰۰ سهمیه ۵ درصد ورتبه در سهمیه ۵درصد ۱۰۰۰۰ ورتبه منطقه یک ۲۰۰۰۰ شانس قبولی مامایی خودگردان آزاد دارم ؟کدوم شهرا؟

 4. سلام وقتتون بخیر من ترازم ۶۱۰۰شده
  سهمیه ۵درصد دارم
  و رتبمم شده ۱۵هزار
  مامایی یا پرستاری ازاد قبول میشم؟؟؟؟

 5. سلام من سهمیه ۵درصد دارم
  با تراز۵۳۰۰
  بهداشت عمومی یا محیط ازاد قبول میشم؟؟؟

 6. سلام خسته نباشید ببخشید میخواستم بدونم با تراز 6600 سهمیه 5 درصدی میتونم مامایی ازاد خود گردان اهواز یا ابادان قبول شم؟

  1. با سلام خدمت شما دوست عزیز رتبه منطقه در زیرگروه؟؟؟

 7. سلام
  من سهمیه ایثارگران 25 درصد دارم وترازم در زیرگروه یک 5513 هستش شانس قبولی من برای پرستاری ازاد شهرستان استان لرستان(شهرستان بروجرد) و یا شهرستان های استان همدان(شهرستان تویسرکان یا ملایر) چقدره؟
  ممنون از پاسخگویی

 8. سلام با رتبه 35000درسهمیه پنج درصدی ایثارگران مامایی قبول میشم؟اگر میشم کدام قسمت ها؟

 9. سلام
  من با تراز 8900 سهمیه 5 درصد می تونم دندانپزشکی یا پزشکی قبول شم

  1. سلام من با رتبه ۱۳ هزار سهمیه ۵ درصد رشته پیراپزشکی آزاد یا خودگردان قبول میشم؟

 10. سلام من میتونم با رتبه ۱۲۰۰۰سهمیه پنج درصدی ایثارگر ریاضی روزانه فردوسی مشهد قبول بشم؟

 11. ترازهایی که مربوط به سهمیه 5 درصدی برای رشته پرستاری گذاشتید حداقل 1000 تا با بقیه سایت ها فرق داره
  در آخر هم نوشتید یه فرد عادی و سهمیه 5 درصد فقط200 تراز اختلاف دارن
  ولی 30 درصد تراز آخرین فرد قبولی اختلاف دارن !!!!
  مثلا توی تراز 7500 …. 750 تراز اختلاف دارن

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

جمعه

1403/3/4

شنبه

1403/3/5

یکشنبه

1403/3/6

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید