آخرین تراز قبولی سهمیه ۵٪ ایثارگران در دانشگاه آزاد اسلامی سال ۹۶

سهمیه ۵٪ ایثارگران

اگر دارای سهمیه ۵٪ ایثارگران می باشید و می خواهید در رشته های پزشکی و پیراپزشکی نظیر مامایی ، پرستاری ، اتاق عمل ، داروسازی ٬ دندانپزشکی و پزشکی در دانشگاه آزاد قبول شوید ٬ پیشنهاد می کنیم تاثیر سهمیه ۵٪ ایثارگران را در ادامه دنبال کنید .

بر طبق قانون و در راستای اجرای ماده ۹۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مبنی بر ایجاد و اعمال سهمیه ۵ درصد برای جانبازان با جانبازی کمتر از ۲۵ درصد، همسر و فرزندان آنان و همچنین همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه مدت حضور داوطلبانه در جبهه در آزمون سراسری امکانی فراهم گردید که داوطلبان واجد شرایط از این سهمیه استفاده کنند. حال بعد از نتایج سال ۱۳۹۶ ما می خواهیم بررسی کنیم آخرین تراز هایی قبولی که این افراد را در سه رشته پر طرفدار داروسازی، دندانپزشکی و پزشکی چگونه بوده است و آیا این سهمیه تاثیر بسیار زیادی در نتیجه این افراد داشته است یا خیر؟


آخرین تراز پذیرفته شده یا قبولی (آخرین نمره ) تکمیل ظرفیت ایثارگران در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد :


قسمتی از تراز های رشته پرستاری  در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد (۵ درصدی)

نام رشته نام واحد نمره آخرین فرد قبولی (تراز)
پرستاری تهران ۸۰۷۰
پرستاری کرج ۸۰۳۵
پرستاری مشهد ۷۹۰۷
پرستاری ورامین ۷۸۷۰
پرستاری قزوین ۷۸۱۸
پرستاری تبریز ۷۸۰۸
پرستاری بابل ۷۷۶۸
پرستاری قم ۷۷۶۷
پرستاری کرمانشاه ۷۷۲۵
پرستاری همدان ۷۶۹۸
پرستاری تاکستان ۷۶۶۶
پرستاری رشت ۷۶۶۴
پرستاری گرگان ۷۶۵۹
پرستاری ظرفیت خودگردان تهران ۷۶۴۴
پرستاری اصفهان(خوراسگان) ۷۶۰۷
پرستاری ارومیه ۷۵۹۵
پرستاری استهبان ۷۵۹۵
پرستاری ساری ۷۵۸۴
پرستاری کازرون ۷۵۷۳
پرستاری اصفهان(نجف آباد) ۷۵۵۸
پرستاری اردبیل ۷۵۴۳
پرستاری تویسرکان ۷۵۲۵
پرستاری شهرکرد ۷۴۸۴
پرستاری خوی ۷۴۵۶
پرستاری چالوس ۷۴۴۷
پرستاری کاشان ۷۴۴۴
پرستاری ساوه ۷۳۹۹
پرستاری لاهیجان ۷۳۸۸
پرستاری مرند ۷۳۷۷
پرستاری اهواز ۷۳۶۴
پرستاری یاسوج ۷۳۵۰
پرستاری زنجان ۷۳۴۴
پرستاری مراغه ۷۳۳۶
پرستاری سمنان ۷۳۲۷
پرستاری شاهرود ۷۲۹۰
پرستاری دزفول ۷۲۸۲
پرستاری فیروزآباد ۷۲۷۰
پرستاری بجنورد ۷۲۶۱
پرستاری بندر گز ۷۲۵۶
پرستاری بناب ۷۲۴۶
پرستاری بهبهان ۷۱۵۹
پرستاری سراب ۷۱۴۲
پرستاری لارستان ۷۱۴۰
پرستاری مسجد سلیمان ۷۰۶۹
پرستاری آبادان ۷۰۶۰
پرستاری کرمان ۷۰۵۲
پرستاری کلیبر ۶۹۱۵
پرستاری ظرفیت خودگردان  آبادان ۶۸۰۸
پرستاری ظرفیت خودگردان  اهواز ۶۷۴۲
پرستاری ظرفیت خودگردان  بهبهان ۶۷۰۹
پرستاری ظرفیت خودگردان  دزفول ۶۶۱۰

 

قسمتی از تراز های رشته مامایی  در سال ۱۳۹۶به شرح زیر می باشد (۵ درصدی)

نام رشته نام واحد نمره آخرین فرد قبولی (تراز)
مامایی تهران ۷۸۶۳
مامایی کرج ۷۶۹۷
مامایی تبریز ۷۴۲۹
مامایی بابل ۷۱۲۵
مامایی جهرم ۶۹۹۰
مامایی اهواز ۶۹۹۰
مامایی دزفول ۶۹۴۹
مامایی تویسرکان ۶۹۴۸
مامایی استهبان ۶۹۰۳
مامایی ارومیه ۶۸۵۹
مامایی ارسنجان ۶۸۳۲
مامایی آبادان ۶۷۷۸
مامایی بهبهان ۶۷۵۶
مامایی مسجد سلیمان ۶۷۲۰
مامایی لارستان ۶۶۱۰
مامایی مراغه ۶۶۰۵
مامایی بناب ۶۵۴۳
مامایی مرند ۶۴۷۷

 

قسمتی از تراز های رشته علوم آزمایشگاهی  در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد (۵ درصدی)

نام رشته نام واحد نمره آخرین فرد قبولی (تراز)
علوم ازمایشگاهی تهران ۸۵۷۰
علوم ازمایشگاهی ظرفیت خودگردان  تهران ۸۰۵۶
علوم ازمایشگاهی کاشان ۸۰۴۵
علوم ازمایشگاهی کازرون ۷۹۳۸
علوم ازمایشگاهی ساری ۷۵۹۴
علوم ازمایشگاهی اردبیل ۷۵۵۹
علوم ازمایشگاهی اراک ۷۵۰۱
علوم ازمایشگاهی ظرفیت خودگردان  ساری ۷۱۵۳

 

قسمتی از تراز های رشته اتاق عمل  در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد (۵ درصدی)

نام رشته نام واحد نمره آخرین فرد قبولی (تراز)
اتاق عمل تهران ۸۳۲۲
اتاق عمل نجف آباد (اصفهان) ۷۶۰۲
اتاق عمل تبریز ۷۵۹۹
اتاق عمل مشهد ۷۴۷۷
اتاق عمل ارسنجان ۷۴۷۲
اتاق عمل یزد ۷۳۶۵
اتاق عمل ارومیه ۷۱۹۸
اتاق عمل الیگودرز ۷۱۵۹
اتاق عمل علی آباد کتول ۷۱۳۱
اتاق عمل سراب ۷۰۷۸

 

قسمتی از تراز های رشته پزشکی  در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد  (۵ درصدی)

نام رشته نام واحد نمره آخرین فرد قبولی (تراز)
پزشکی تهران ۹۹۴۰
پزشکی تبریز ۹۸۸۴
پزشکی مشهد ۹۸۱۶
پزشکی کازرون ۹۷۹۸
پزشکی ساری ۹۷۷۷
پزشکی اردبیل ۹۷۳۸
پزشکی تنکابن ۹۷۳۷
پزشکی قم ۹۷۱۷
پزشکی نجف اباد ۹۷۰۹
پزشکی یزد ۹۷۰۲
پزشکی کرمان ۹۶۷۹
پزشکی شاهرود ۹۶۷۰
پزشکی ظرفیت خودگردان  تهران ۹۶۳۷
پزشکی ظرفیت خودگردان  کازرون ۹۵۹۱
پزشکی ظرفیت خودگردان  تبریز ۹۵۸۲
پزشکی ظرفیت خودگردان  اردبیل ۹۵۷۴
پزشکی ظرفیت خودگردان  یزد ۹۵۷۴
پزشکی ظرفیت خودگردان  قم ۹۵۵۹
پزشکی ظرفیت خودگردان  شاهرود ۹۵۵۸
پزشکی ظرفیت خودگردان  تنکابن ۹۵۵۷
پزشکی ظرفیت خودگردان  ساری ۹۵۴۴
پزشکی ظرفیت خودگردان کرمان ۹۵۲۷

                                                                                                                                                                                     

قسمتی از تراز های رشته دندانپزشکی در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد (۵ درصدی)

نام رشته نام واحد نمره آخرین فرد قبولی (تراز)
دندانپزشکی تهران ۹۹۱۶
دندانپزشکی تبریز ۹۸۷۳
دندانپزشکی شیراز ۹۸۶۰
دندانپزشکی اصفهان ۹۷۹۶
دندانپزشکی بروجرد ۹۶۹۷
دندانپزشکی ظرفیت خودگردان تهران ۹۶۸۱
دندانپزشکی ظرفیت خودگردان شیراز ۹۶۴۱
دندانپزشکی ظرفیت خودگردان اصفهان ۹۶۲۸
دندانپزشکی ظرفیت خودگردان بروجرد ۹۵۸۵

  

قسمتی از تراز های رشته هوشبری در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد (۵ درصدی)

نام رشته نام واحد نمره اخرین فردقبولی (تراز)
هوشبری تهران ۸۳۸۳

 

 

قسمتی از تراز های رشته داروسازی در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد (۵ درصدی)

نام رشته نام واحد نمره اخرین فردقبولی (تراز)
داروسازی تهران ۹۴۳۱
داروسازی ایت ا..املی ۹۳۷۱
داروسازی دامغان ۹۳۳۲
داروسازی ظرفیت خودگردان تهران ۹۳۲۵
داروسازی ظرفیت خودگردان ایت ا…املی ۹۲۸۰
           داروسازی ظرفیت خودگردان دامغان ۹۲۴۲

 

نتیجه گیری :
با توجه به تراز های به دست آمده از کنکور سال ۱۳۹۶ می توان فهمید اختلاف یک فرد عادی یا یک فرد با سهمیه ۵٪ ایثارگران حداکثر ۲۰۰ تا تراز می باشد

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص انواع سهمیه ایثارگران یا سایر سهمیه ها و شرایط ورود به دانشگاه با اعمال سهمیه ٬ تخمین رتبه و تراز و احتمال قبولی یا عدم قبولی و یا حتی تحصیل در رشته های پزشکی و پیراپزشکی بدون کنکور  ٬ هم اکنون می توانید تهران ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس حاصل فرمایید

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه آخرین تراز قبولی سهمیه ۵٪ ایثارگران در دانشگاه آزاد اسلامی سال ۹۶ با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ شب ایام تعطیل ۱۰ صبح تا ۱۰ شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

آخرین تراز قبولی سهمیه ۵٪ ایثارگران در دانشگاه آزاد اسلامی سال ۹۶

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه آخرین تراز قبولی سهمیه ۵٪ ایثارگران در دانشگاه آزاد اسلامی سال ۹۶

از مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه با تلفن همراه

در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید
در این مقاله بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات
- 19 نظر:
 1. سلام وقت بخیر بارتبه ۱۷۹۰۰ زیرگروه یک سهمیه ۵ درصد امکان قبولی پرستاری ازاد یا پردیس نیم سال دوم هست

 2. سلام ،امسال باتراز ۵۰۰۰ یا ۴۹۸۴ میتونم بهداشت خانواده یا بهداشت محیط با سهمیه ۵ درصد مناطق دور قبول بشم

 3. سلام من با تراز ۶۷۰۰ سهمیه ۵ درصد ورتبه در سهمیه ۵درصد ۱۰۰۰۰ ورتبه منطقه یک ۲۰۰۰۰ شانس قبولی مامایی خودگردان آزاد دارم ؟کدوم شهرا؟

 4. سلام وقتتون بخیر من ترازم ۶۱۰۰شده
  سهمیه ۵درصد دارم
  و رتبمم شده ۱۵هزار
  مامایی یا پرستاری ازاد قبول میشم؟؟؟؟

 5. سلام خسته نباشید ببخشید میخواستم بدونم با تراز ۶۶۰۰ سهمیه ۵ درصدی میتونم مامایی ازاد خود گردان اهواز یا ابادان قبول شم؟

 6. سلام
  من سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد دارم وترازم در زیرگروه یک ۵۵۱۳ هستش شانس قبولی من برای پرستاری ازاد شهرستان استان لرستان(شهرستان بروجرد) و یا شهرستان های استان همدان(شهرستان تویسرکان یا ملایر) چقدره؟
  ممنون از پاسخگویی

 7. سلام با رتبه ۳۵۰۰۰درسهمیه پنج درصدی ایثارگران مامایی قبول میشم؟اگر میشم کدام قسمت ها؟

  1. سلام من با رتبه ۱۳ هزار سهمیه ۵ درصد رشته پیراپزشکی آزاد یا خودگردان قبول میشم؟

 8. سلام من میتونم با رتبه ۱۲۰۰۰سهمیه پنج درصدی ایثارگر ریاضی روزانه فردوسی مشهد قبول بشم؟

 9. ترازهایی که مربوط به سهمیه ۵ درصدی برای رشته پرستاری گذاشتید حداقل ۱۰۰۰ تا با بقیه سایت ها فرق داره
  در آخر هم نوشتید یه فرد عادی و سهمیه ۵ درصد فقط۲۰۰ تراز اختلاف دارن
  ولی ۳۰ درصد تراز آخرین فرد قبولی اختلاف دارن !!!!
  مثلا توی تراز ۷۵۰۰ …. ۷۵۰ تراز اختلاف دارن

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

پنجشنبه

1401/11/20

جمعه

1401/11/21

شنبه

1401/11/22

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید