خانه دانلود رایگان دانلود کنید : آنچه مشمولان خدمت سربازی بايد در مورد معافيت پزشكی بدانند

دانلود کنید : آنچه مشمولان خدمت سربازی بايد در مورد معافيت پزشكی بدانند

بروزرسانی شده جولای 10, 2017 4:19 ب.ظ
0
513
معافیت از سربازی
دانلود کنید : آنچه مشمولان خدمت سربازی بايد در مورد معافيت پزشكی بدانند
میانگین 5 رای از تعداد 1

معافیت پزشکی یکی از معافیت های خدمت سربازی است که مشمولانی که شرایط خاصی دارند می توانند از دوره ضرورت سربازی معاف گردند . در این مطلب یک مقاله نسبتا طولانی (66 صفحه ای) در خصوص معافیت پزشکی برای شما تهیه و آماده دانلود می باشد که در انتهای مطلب قابل دریافت می باشد .

شرايط انواع بيماري هاي معافيت پزشكي

  • مرحله اول:    تاييد بيماري  توسط  پزشك  اوليه
  • مرحله دوم :  تاييد بيماري توسط شوراي پزشكي بيمارستان
  • مرحله سوم: تاييد بيماري توسط شوراي پزشكي وظيفه عمومي

تمام آنچه مشمولان باید در مورد معافیت‌ پزشکی بدانند :

مشمولان به خدمت سربازی برای دریافت معافیت پزشکی مراحل ذیل را باید طی کنند تا بتوانند کارت معافیت دریافت کنند.

– اقدام اولیه مشمولان متقاضی معافیت پزشکی چیست؟

جواب: مراجعه به دفاتر پلیس +10 و اخذ دفترچه راهنما و تکمیل اوراق مربوط به معافیت پزشکی و تحویل مدارک تکمیل شده به دفاتر پلیس+10 مربوط.

– مشمولی توسط پزشک اولیه معاینه و سالم تشخیص داده شده آیا می‌تواند به نظر پزشک اولیه اعتراض کند؟

جواب: در صورت داشتن بیماری می‌تواند اعتراض کند.

– مشمول متقاضی معافیت پزشکی آیا می‌تواند در خلال رسیدگی انصراف دهد؟

جواب: تا طرح پرونده در شورای پزشکی مشمول حق انصراف ندارد.

– مشمولان از نظر توان و سلامتی جسمی و روانی در چهار دسته زیر قرار می گیرند :

الف- دسته یکم: کسانی که از لحاظ جسمی و روانی، سالم بوده و قادر به انجام خدمت دوره ضرورت هستند.

ب- دسته دوم: کسانی که دچار بیماری یا نقص عضو یا اختلال روانی جزئی هستند و اگرچه به دلیل عدم برخورداری از سلامت کامل، توان انجام امور رزمی را ندارند ولی به تناسب نوع بیماری با نقص عضو و وبا لحاظ میزان تحصیلاتشان، قادر به انجام خدمت دوره ضرورت در امور غیر رزمی هستند وبه عنوان مشمولان معاف از رزم شناخته می شوند.

ج- دسته سوم: کسانی که دچار عدم رشد یا بیماری های جسمی یا روانی درمان پذیر هستند و به دلیل اینکه باید برای بازیابی سلامت، تحت درمان و معاجلات لازم قرار گیرند، در مدتی که بر اساس ضوابط موضوع این آیین نامه و پیوست آن تعیین می گردد، قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند و در مدت مذکور، به عنوان مشمولان معاف موقت پزشکی شناخته می شوند.

د- دسته چهارم: کسانی که دچار بیماری یا نقص عضو یا اختلال روانی غیر قابل درمان هستند و به طور دائم، قادر به انجام خدمت دوره ضرورت در امور رزمی یا غیر رزمی نیستند و آن دسته از مشمولان معاف موقت پزشکی که با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (40) قانون و ماده (25) این آیین نامه، نیاز به معاجلات طولانی مدت (بیش از دوسال) دارند و به عنوان مشمولان معاف دائم پزشکی شناخته می شوند.

تبصره- با توجه به ضوابط این ماده، مشمولان دچار بیماریهای، عدم رشدها و نقص عضوهای به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، حسب میزان تحصیلاتشان، در دسته تعیین شده مربوط قرار میگیرند.

ماده 3- مشمولان به هنگام معرفی برای اعزام به خدمت، باید از نظر سلامت جسمی و روانی توسط یک پزشک که در این آیین نامه پزشک اول نامیده می شود، به شرح موتد این آیین نامه مورد معاینه قرار گیرند.

ماده 4- پزشک اول، یک نفر از پزشکان نیروهای مسلح می باشد و در صورت نبودن، از پزشکان غیر نظامی متعهد که صلاحیت آنان به وسیله نیروی انتظامی تأیید شده باشد، استفاده خواهد شد.

ماده 5- پزشک اول، وضعیت جسمی و روانی مشمولان را با لحاظ ماده (2) این آیین نامه، مورد معاینه قرار داده و نتیجه را در برگه معاینه اولیه که توسط سازمان تهیه می شود، درج و مهر و امضا می نماید.

ماده 6- در صورتی که پزشک اول، مشمول را جزئ دسته یکم موضوع ماده (2) تشخیص دهد و وی به این تشخیص، اعتراض داشته باشد یا مشمول را جزء دسته های دوم تا چهارم تشخیص دهد، موضوع برای اظهار نظر به شورای شهرستان احاله خواهد شد.

ماده 7- شورای شهرستان از سه نفر پزشک نیروهای مسلح تشکیل می گردد و رأی اکثریت آنان ملاک عمل است.

تبصره 1- در صورتی که تأمین پزشکان مورد نیاز از نیروهای مسلح امکان پذیر نباشد، نیروی انتظامی از پزشکان غیر نظامی مورد تأیید، در شورای شهرستان استفاده خواهد کرد.

تبصره 2- چنانچه یکی از اعضای شورای شهرستان، مشمولی را به عنوان پزشک اول مورد معاینه قرار داده باشد، مجاز به اظهار نظر درباره همان مشمول، در شورای شهرستان نمی باشد.

ماده 8- شورای شهرستان، مشمولان موضوع ماده (6) این آیین نامه را به صورت بالینی مورد معاینه قرار داده و چنانچه بیماری یا نقص عضو آنان مشهود باشد یا به نحوی برای اعضای شورای شهرستان محرز باشد، بر اساس مفاد این آیین نامه و پیوست آن، درباره معافیت پزشکی مشمولان، اظهار نظر می نماید و در غیر این صورت، پس از انجام معاینه تخصصی در نزدیک ترین بیمارستان نیروهای مسلح با مرکز مجهز وزارت واخذ نظر پزشک متخصص، اظهار نظر خواهد نمود.

تبصره- نظرات تخصصی موضوع این ماده، جنبه مشورتی داشته و شورای شهرستان الزامی به پذیرش آن ها ندارد.

ماده 9- چنانچه پس از معاینه مشمول در شورای شهرستان و قبل از اعزام به خدمت، تغییری در وضع جسمی یا روانی وی حاصل شده و بیماری جدیدی به وجود آید یا بیماری قبلی تشدید شود که به تشخیص سازمان و با کسب نظر مشورتی پزشک معتمد، قادر به انجام خدمت نباشد، مشمول مجددأ در شورای شهرستان مربوط مورد معاینه قرار گرفته و نظر اخیر شورای یاد شده ملاک عمل می باشد.

ماده 10- رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولانی که برابر قانون و آیین نامه اجرایی مربوط، به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند، پس از راغت از تحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج به عمل خواهد آمد، مگر در خصوص نقص عضو یا بیماری هایی که بر اساس ضوابط این آیین نامه و پیوست آن، مقطع تحصیلی در آن اثر نداشته باشد.

ماده 11- مشمولان مقیم خارج از کشور که درخواست رسیدگی به وضعیت معافیت پزشکی دارند، از طریق نمایندگی کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود با نزدیک ترین نمایندگی تعیین شده، به پزشک معتمد معرفی می شوند.

تبصره 1- تأیید اقامت مشمولان در خارج از کشور بر عهده نمایندگی کنسولی موضوع این ماده و بر اساس ضوابط مربوط می باشد.

تبصره 2- پزشک موضوع این ماده، با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تأیید سازمان، از پزشکان ایرانی مقیم خارج و در صوت عدم دسترسی، از پزشکان خارجی انتخاب می گردد.

ماده 12- پزشک موضوع ماده (11) این آیین نامه، مشمول مربوط را از نظر سلامت جسمی و روانی موردمعاینه قرار داده و در صورتی که وی را دچار بیماری، عدم رشد یا نقص عضو تشخیص دهد و یا برای تشخیص، نیازمند معاینات تخصصی و سایر اقدامات تشخیصی بداند، اقدامات لازم را برای معرفی مشمول به بیمارستان خارج از کشور مورد تأیید سازمان، معمول و پس از دریافت نتیجه، مراتب را به نمایندگی مربوط اعلام می نماید.

ماده 13- نمایندگی موضوع ماده (12) این آیین نامه، پس از اخذ نتیجه، نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده مشمول مربوط اقدام و پرونده راپس از تأیید مسئول نمایندگی، از طریق وزارت امور خارجه جهت طرح در شورای شهرستان و اظهار نظر بر اساس ضوابط- این آیین نامه و پیوست آن و محتویات پرونده، به سازمان ارسال می کند.

تبصره- سازمان می تواند جلسات شورای شهرستان را برای رسیدگی به وضعیت مشمولان موضوع این ماده، با استفاده از پزشکان مورد تأیید ایرانی داخل یا خارج از کشور، با هماهنگی وزارت امور خارجه در نمایندگی برگزار گردد.

ماده 14- به منظور رسیدگی به اعتراض مشمول به رأی شورای شهرستان پس از انجام معاینات تخصصی و تصمیم گیزی نهایی، شورای استان، متشکل از سه نفر پزشک متخصص استان تشکیل می گردد.

ماده 15- به منظور رسیدگی به موارد عدم تطابق رأی شورای پزشکی، با قانون و این آیین نامه و پیوست آن، که بنا به تشخیص رئیس سازمان یا نماینده او تعیین می شود، شورای سازمان متشکل از سه نفر پزشک متخصص نیروهای مسلح تشکیل می شود.

ماده 16- در شورای استان و شورای سازمان، رأی اکثریت پزشکان عضو، معتبر و مبنای عمل سازمان است و اعضای شورای شهرستان، امکان عضویت در آن ها را ندارند.

ماده 17-  مشمولانی که پرونده آنان به شورای استان یا شورای سازمان ارجاع می گردد موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ معرفی نامه، خود را جهت معاینه معرفی نمایند و در صورت عدم حضور، شورای مربوط حسب مورد، بر اساس محتویات پرونده تصمیم گیری می نماید.

ماده 18- معاینه مشمولان در شورای استان یا شورای سازمان، به صورت بالینی انجام می پذیرد و در صورتی که بیماری با معاینه بالینی تأیید نگردد، سازمان بر اساس درخواست شورای مربوط حسب مورد، موظف است مشمولان را برای معاینه تخصصی به نزدیک ترین بیمارستان نیروهای مسلح یا مراکز مجهز وزارت معرفی نماید.

ماده 19- مشمولانی که برای معاینات تخصصی موضوع مواد (8) و (18) این آیین نامه معرفی می شوند، موظفند ظرف یک ماه به بیمارستان یا مراکز تعیین شده مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه در مدت تعیین شده، شورای مربوط حسب مورد، بر اساس محتویات پرونده، تصمیم گیری می نماید و نظر آن ملاک عمل سازمان در اعزام مشمولان به خدمت می باشد.

ماده 20- مشمولانی که پس از معاینه در شورای استان یا شورای سازمان، قادر به خدمت تشخیص داده شده اند، چنانچه قبل از اعزام، دچار نقص عضو یا جدیدی شوند که از نظر معافیت پزشکی تعیین کننده باشد، وضعیت جدید آنان در شورای شهرستان مورد بررسی قرار گرفته و نظر اخیر شورای شهرستان ملاک عمل می باشد.

ماده 21- یگان های نیروهای مسلح مجاز به ترخیص مشمولانی که قبل از اعزام، در شورای استان یا شورای سازمان معاینه شده اند، نمی باشند مگر اینکه در حین خدمت، بیماری یا نقص عضوی به وجود آید یا بیماری قبلی آنان تشدید یافته و از موارد معافیت دایم باشد که در این صورت بر اساس رأی شورای نیرو اقدام خواهد شد.

ماده 22- در صورتی که اعضای شوراها، مشمولان را جزء دسته ی اول یا دسته های دوم تا چهارم موضوع ماده (2) تشخیص دهند، مکلفند نظر خود را در برگ رأی شورای مربوط که ملصق به عکس مشمول باشد با قید نوع بیماری و مستندات موضوع این آیین نامه و پیوست آن، درج و محل مربوط را با ذکر مشخصات کامل خود، شامل نام و نام خانوادگی و شماره نظام پزشکی مهر و امضا نمایند.

تبصره- تشخیص موارد معافیت دائم برای کارکنان وظیفه در حین خدمت، با شورای نیروی مربوط است.

ماده 23- نیروهای مسلح موظفند پزشکان مورد نیاز شوراها را به نیروی انتظامی معرفی نمایند.

تبصره- در صورتبی که تأمین پزشکان مورد نیاز از نیروهای مسلح امکان پذیر نباشد، شبکه بهداشت و در مان هر شهرستان، حسب درخواست سازمان، پزشکان مورد نیاز را به نیروی انتظامی معرفی می نماید.

ماده 24- مشمولانی که متقاضی معاینه تخصصی باشند یا به آرای شورای شهرستان اعتراض داشته باشند، هزینه های مربوط به معاینات تخصصی، اعم از بالینی و تشخیصی را پرداخت می نمایند.

ماده 25- به مشمولانی که به علت ابتلا به بیماری به تشخیص شوراها و در چارچوب ضوابط این آیین نامه و پیوست آن، به طور موقت قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نباشند، به منظور درمان برای مدتی که شورای مربوط تعیین می نماید و در هر حال در هر مرحله، از یک سال تجاوز نخواهد کرد، معافیت موقت پزشکی داده خواهد شد و چنانچه در پایان سال دوم با وجود اقدامات درمانی، شورای یاد شده، بیماری را درمان شده تشخیص ندهد و فرد نیز قادر به انجام خدمت نباشد، از ابتدای سال سوم به طور دائم از خدمت دوره ضرورت معاف خواهد شد.

ماده 26- چنانچه مشمول، بنا به اظهار خود یا نظر پزشک اول، به مواد مخدر اعتیاد داشته باشد و اعتیاد وی توسط شورای شهرستان تأیید گردد، از سوی سازمان برای ترک اعتیاد در مدت شش ماه، به یکی از مراکز تحت پوشش وزارت یا سازمان بهزیستی کشور معرفی می شود و مرکز یاد شده نتیجه را ظرف مدت مذکور، به سازمان اعلام می نماید.

تبصره- با توجه به حکم تبصره (3) ماده (39) قانون، معافیت موقت پزشکی مشمولان موضوع این ماده که در مدت مقرر، به مرگز مربوط مراجعه ننمایند یا موفق به ترک اعتیاد نشوند، از لحاظ داشتن اعتیاد به مواد مخدر، قابل تمدید نخواهد بود.

ماده 27- کارکنان وظیفه ای که در حین خدمت دوره ضرورت، مبتلا به بیماری یا نقص عضو شوند، چنانچه پس از اتمام مدت معالجه که کمتر از شش ماه نباشد، طبق نظر شورای نیرو، قادر به انجام خدمت نبوده و بر اساس ضوابط این آیین نامه و پیوست آن، معاف دائم پزشکی تشخیص داده شوند، از بقیه خدمت دوره ضرورت معاف می شوند و مدت معالجه آنان، جزء خدمت دوره ضرورت محسوب می گردد.

تبصره 1- چنانچه شورای نیروی مربوط تشخیص دهد که نقص عضو یا بیماری تا پایان خدمت مقرر که کمتر از شش ماه نباشد، ترمیم نشده یا بهبود نخواهد یافت، مراتب یا مشروحا در اوراق معاینه ذکر و با تنظیم صورتجلسه شورا ملصق به عکس مشمول به یگان خدمتی مربوط اعلام می نماید تا نسبت به ترخیص آنان و معرفی به سازمان اقدام شود.

تبصره 2- کارکنان وظیفه ای که در حین خدمت به سبب بیماری مورد معاینه قرار می گیرند و به تشخیص شورای نیرو، بر اساس ضوابط این آیین نامه و پیوست آن، شرایط معافیت دایم یا موقت داشته باشند، چنانچه بیماری آنان مربوط به قبل از اعزام باشد با تنظیم صورتجلسه شورا ملصق به عکس مشمول به یگان خدمتی مربوط اعلام تانسبت به ترخیص آنان و معرفی به سازمان اقدام شود.

تبصره 3- حین خدمت موضوع این ماده، طول مدت قانونی خدمت دوره ضرورت از زمان اعزام تا پایان خدمت است.

تبصره 4- کارکنان وظیفه ای که در حین غیبت یا فرار، یا به سبب ارتکاب جرم و یا به صورت ارادی، مبتلا به بیماری یا نقص عضو شوند، ابتلای آنان به بیماری یا نقص عضو، حین خدمت موضوع این ماده محسوب نشده و مدت معالجه آنان، جزء خدمت دوره ضرورت محسوب نمی گردد و از لحاظ وضعیت معافیت پزشکی، طبق نظر شورای نیرو و بر اساس ضوابط این آیین نامه و پیوست آن، با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 28- مشمولان پزشک اعم از پزشکان عمومی، دندانپزشکان و پزشکان متخصص، فقط در صورتی معاف دائم از خدمت دوره ضرورت شناخته می شوند که بر اساس ضوابط این آیین نامه و پیوست آن، به تشخیص شوراها و شورای نیرو، قادر به اشتغال به حرفه طبابت در نیروهای مسلح نباشند و آن عده از مشمولان مذکور که از سلامت کامل برخوردار نیستند، ولی قادر به طبابت در نیروهای مسلح می باشند به خدمت دوره ضرورت اعزام می شوند و برابر نظر شورای مربوط، از خدمت سنگین که با سلامتی آنان منافات داشته باشد از جمله امور رزمی، معاف خواهند شد.

تبصره- نحوه آموزش مشمولانی که بر اساس حکم این ماده از امور رزمی معاف می شوند، در چارچوب حکم تبصره (2) ماده (39) قانون تعیین خواهد شد.

برای مطالعه فهرست بیماری ها، نقص عضوها و عدم رشدهای موضوع تبصره ماده (2) ، آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی می توانید مقاله کلی را از طریق لینک زیر دانلود فرمایید :

دانلود مقاله معافیت پزشکی در صورتی که در خصوص نظام وظیفه و سربازی سوالاتی دارید ، نظیر : معافیت پزشکی ، معافیت تحصیلی ، معافیت کفالت ؛ امریه سربازی ؛ پروژه سربازی ؛ یگان های آموزشی ، خروج از کشور ، کسری خدمت ، خرید خدمت و … هم اکنون می توانید 9099072068 تماس حاصل فرمایید و با مشاور نظام وظیفه آویژه دانش مشورت نمایید .

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در دانلود رایگان

بررسی کنید

طرح کسری خدمت سربازی ارشد و دکتری

طرح کسری خدمت سربازی ارشد و دکتریمیانگین 5 رای از تعداد 10 طرح کسری خدمت سربازی ارشد و دکت…