رتبه بندی و معرفی بهترین دانشگاه های مهندسی ایران در سطح بین المللی

بهترین دانشگاه

در زمان انتخاب رشته داوطلبان ، سطح دانشگاه ها در ایران و خارج از کشور بسیار حائز اهمیت خواهد بود ، با ما همراه باشید تا بهترین دانشگاه های ایران را بشناسید .

بر اساس اطلاعات مستخرج از پایگاه شاخص‌های اساسی علم ای.اس.آی (ESI) تعداد ۳۱ دانشگاه کشور در بین مؤثرترین دانشگاه‌های مهندسی دنیا قرار گرفتند.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه رتبه بندی و معرفی بهترین دانشگاه های مهندسی ایران در سطح بین المللی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی ایام تعطیل.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

یک درصد از دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی در سطح بین‌المللی در زمره مؤثرترین‌ها قرار می‌گیرند. این فهرست هر دو ماه یکبار روزآمد شده و فقط دانشگاه‌ها و مؤسساتی که کیفیت تحقیقات آنها بالا باشد و حد آستانه استنادها را دریافت کنند، در این فهرست باقی خواهند ماند.

در حوزه علوم رایانه در بین دانشگاه‌های جامع نام دانشگاه تهران مشاهده می‌شود. در بین دانشگاه‌های صنعتی، امیرکبیر، صنعتی شریف و علم‌وصنعت ایران در بین برترین‌های دنیا قرار دارند. در بین دانشگاه‌های غیرمتمرکز نیز دانشگاه آزاد اسلامی در بین دانشگاه‌های برتر دنیا قرار گرفته است.

دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست ISC با تائید مطالب فوق افزود: در بین دانشگاه‌های جامع دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه سمنان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه گیلان، دانشگاه ارومیه، دانشگاه رازی، دانشگاه کاشان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه یزد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه شهرکرد و دانشگاه یاسوج در بین مؤثرترین دانشگاه‌های دنیا در حوزه مهندسی قرار گرفته‌اند.

سرپرست ISC در ادامه گفت: در بین دانشگاه‌های مهندسی، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه صنعتی سهند در بین دانشگاه‌های یک درصد برتر دنیا در حوزه مهندسی قرار گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی نیز در زمره دانشگاه‌های یک درصد برتر دنیا در حوزه مهندسی قرار گرفته است.

رتبه بین‌المللی بر حسب تعداد مقالات، تعداد استنادها و CCP

تعداد مدارک، مقالات برتر، استنادها و CCP

حوزه موضوعی

نوع دانشگاه

نام دانشگاه

رتبه تعداد مدارک

رتبه  تعداداستناد

رتبه نسبت استناد به مقاله

(CPP)

رتبهمقالاتبرتر

تعداد مدارک

تعداد استنادها

نسبت استناد به مقاله

CPP))

تعداد مقالات برتر

علوم رایانه

جامع

دانشگاه تهران

۱۶۷

۲۵۳

۲۷۷

۵۲

۷۷۰

۴۳۲۰

۵٫۶۱

۳

صنعتی

دانشگاه امیرکبیر

۱۲۳

۱۸۱

۲۶۷

۴۵

۹۷۰

۵۶۷۰

۵٫۸۵

۱۰

دانشگاه صنعتی شریف

۱۴۸

۳۱۱

۳۱۹

۵۰

۸۳۸

۳۶۲۴

۴٫۳۲

۵

دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۰۸

۳۱۲

۲۷۰

۴۹

۶۲۵

۳۶۱۸

۵٫۷۹

۶

غیرمتمرکز

دانشگاه آزاد اسلامی

۷۳

۱۶۷

۳۱۴

۴۴

۱۳۰۴

۵۹۹۸

۴٫۶

۱۱

علوم مهندسی

جامع

دانشگاه تهران

۵۰

۷۲

۴۹۱

۳۵

۴۶۸۲

۳۰۶۰۷

۶٫۵۴

۶۸

دانشگاه تربیت مدرس

۱۹۵

۲۰۳

۳۵۵

۷۱

۲۰۴۳

۱۶۴۵۳

۸٫۰۵

۲۸

دانشگاه شیراز

۲۷۶

۳۵۷

۵۳۶

۹۳

۱۶۳۶

۹۹۰۷

۶٫۰۶

۶

دانشگاه فرودسی مشهد

۲۹۷

۳۹۸

۵۴۰

۷۲

۱۴۹۵

۸۹۶۲

۵٫۹۹

۲۷

دانشگاه تبریز

۲۹۹

۲۸۸

۳۵۸

۷۳

۱۴۹۲

۱۱۹۷۳

۸٫۰۲

۲۶

دانشگاه شهید بهشتی

۴۱۸

۵۸۲

۵۸۵

۹۲

۱۰۲۴

۵۵۸۲

۵٫۴۵

۷

دانشگاه سمنان

۵۲۸

۶۱۷

۴۴۳

۸۲

۷۴۰

۵۲۴۷

۷٫۰۹

۱۷

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۵۷۷

۹۰۳

۶۳۵

۹۷

۶۵۷

۳۰۹۳

۴٫۷۱

۲

دانشگاه اصفهان

۵۸۷

۸۴۴

۵۹۷

۹۷

۶۴۵

۳۴۱۸

۵٫۳

۲

دانشگاه گیلان

۵۹۵

۸۱۰

۵۵۹

۸۱

۶۲۹

۳۶۳۰

۵٫۷۷

۱۸

دانشگاه ارومیه

۶۰۸

۸۳۳

۵۵۴

۹۷

۶۰۲

۳۵۰۲

۵٫۸۲

۲

دانشگاه رازی

۶۴۰

۸۱۷

۴۹۵

۸۷

۵۵۵

۳۶۰۵

۶٫۵

۱۲

دانشگاه کاشان

۶۹۰

۷۸۹

۳۹۳

۹۰

۴۸۶

۳۷۲۳

۷٫۶۶

۹

دانشگاه بوعلی سینا

۶۹۷

۶۷۴

۲۰۲

۸۴

۴۷۵

۴۶۸۰

۹٫۸۵

۱۵

دانشگاه یزد

۷۰۰

۹۶۴

۵۴۸

۹۷

۴۷۲

۲۷۸۶

۵٫۹

۲

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

۸۴۴

۱۱۴۷

۴۲۵

۸۲

۲۹۲

۲۱۳۶

۷٫۳۲

۱۷

دانشگاه خلیج فارس

۸۸۴

۱۱۶۹

۲۹۱

۹۷

۲۳۶

۲۰۶۷

۸٫۷۶

۲

دانشگاه محقق اردبیلی

۸۸۹

۱۱۵۸

۲۶۳

۹۷

۲۳۱

۲۱۰۶

۹٫۱۲

۲

دانشگاه شهرکرد

۸۹۰

۱۲۰۵

۳۱۵

۹۲

۲۳۰

۱۹۵۶

۸٫۵

۷

دانشگاه یاسوج

۹۰۸

۹۹۰

۵۸

۸۶

۲۰۶

۲۶۷۵

۱۲٫۹۹

۱۳

صنعتی

دانشگاه امیرکبیر

۴۹

۹۰

۵۴۵

۶۶

۴۷۰۰

۲۷۹۴۰

۵٫۹۴

۳۳

دانشگاه صنعتی شریف

۵۱

۹۳

۵۵۴

۷۹

۴۵۹۹

۲۶۷۸۳

۵٫۸۲

۲۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۵۵

۱۰۱

۵۱۴

۷۲

۴۱۵۷

۲۶۱۳۴

۶٫۲۹

۲۷

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۱۹۹

۲۹۹

۵۶۷

۸۱

۲۰۱۴

۱۱۴۳۵

۵٫۶۸

۱۸

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۶۳

۳۲۰

۵۰۰

۸۸

۱۶۷۴

۱۰۷۹۳

۶٫۴۵

۱۱

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۴۳۳

۴۳۴

۳۲۰

۵۵

۹۶۵

۸۱۵۷

۸٫۴۵

۴۴

دانشگاه صنعت نفت

۶۴۲

۱۱۵۵

۶۸۳

۸۸

۵۵۰

۲۱۱۳

۳٫۸۴

۱۱

دانشگاه صنعتی شیراز

۶۷۴

۷۱۷

۳۱۴

۹۰

۵۱۱

۴۳۴۷

۸٫۵۱

۹

دانشگاه صنعتی شاهرود

۷۰۳

۹۸۷

۵۶۱

۹۸

۴۶۸

۲۶۸۷

۵٫۷۴

۱

دانشگاه صنعتی سهند

۷۵۳

۱۰۳۹

۵۲۵

۸۹

۴۰۳

۲۴۸۷

۶٫۱۷

۱۰

غیرمتمرکز

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۶

۴۴

۵۹۹

۱۳

۷۴۸۱

۳۹۴۶۰

۵٫۲۷

۱۲۰

در صورت تمایل به معرفی بهترین دانشگاه ها یا رشته های دانشگاهی مورد نظر هم اکنون می توانید تهران ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس حاصل فرمایید .

  منبع خبر : ایسنا

رتبه بندی و معرفی بهترین دانشگاه های مهندسی ایران در سطح بین المللی

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه رتبه بندی و معرفی بهترین دانشگاه های مهندسی ایران در سطح بین المللی

از مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه با تلفن همراه

در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید
در این مقاله بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

پنجشنبه

1400/3/27

جمعه

1400/3/28

شنبه

1400/3/29

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید