کامل ترین لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید

کامل ترین لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید

دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید از بین دانشجویان برتر دانشگاه های دولتی که در مقطع کارشناسی پیوسته فارغ التحصیل شده اند، برای مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور ثبت نام به عمل می آورد تا بعد از بررسی شرایط، پذیرش صورت پذیرد.

داوطلبان این ثبت نام باید شرایط لازم را داشته باشند و با آگاهی کامل ثبت نام و انتخاب رشته خود را انجام دهند تا بتوانند بدون کنکور تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد ادامه دهند.

حال اگر دانشجوی برتر یکی از دانشگاه های دولتی هستید، باید قبل از هر چیز با شرایط این ثبت نام و رشته های ارائه شده آشنا شوید تا بدون استرس کنکور، بدون کنکور در رشته دلخواه خود ثبت نام کنید.

ما در این مقاله سعی داریم تا لیست رشته ها و گرایش های بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید را به شما نشان دهیم. پس توصیه می کنیم به دقت این مقاله را مطالعه کنید.

رشته های بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی

رشته های بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی در مقطع کارشناسی ارشد رشته های علوم پایه، علوم انسانی و ریاضی و فنی بدون کنکور دانشجو می پذیرد.

لیست رشته های بدون کنکور ارائه شده این دانشگاه در سال جدید به صورت زیر است:

رشته / گرایش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی – ادبیات کودک و نوجوان
تاریخ اسلام
تاریخ ایران باستان
تاریخ ایران دوره اسلامی
تاریخ عمومی جهان
پژوهش علوم اجتماعی
زبان و ادبیات فرانسه
آموزش زبان آلمانی
مترجمی زبان فرانسه
آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات انگلیسی
فلسفه
زبان و ادبیات عربی
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
زبان شناسی همگانی
زبان های باستانی ایران
باستان شناسی – پیش از تاریخ
باستان شناسی – دوران تاریخ
باستان شناسی- تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگر


رشته/ گرایش بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
گیاهان و مواد اولیه داروییفیتوشیمی
شیمی دارویی
علوم و مهندسی باغبانی – گیاهان دارویی


رشته /گرایش بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
حقوقحقوق عمومی
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق بین الملل
حقوق تجارت بین الملل
حقوق بشر
حقوق خصوصی
حقوق مالکیت فکری
حقوق اقتصادی
حقوق محیط زیست


لیست رشته / گرایش بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده/پژوهشکدهرشته
لیزر و پلاسما فوتونیکلیزر و پلاسما فوتونیک
مهندسی پلاسما


لیست رشته/گرایش بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
فیزیکفیزیک – اپتیک لیزر
فیزیک – پلاسما
فیزیک – ماده چگال
فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
فیزیک – گرانش و کیهان شناسی
فیزیک – نجوم و اختر فیزیک
فیزیک – فیزیک آماری و سامانه های پیچیده

گرایش بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید

لیست رشته/ گرایش بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
علوم اقتصادی و سیاسیعلوم سیاسی
اندیشه سیاسی در اسلام
مطالعات منطقه ای
روابط بین الملل
علوم اقتصادی – اقتصاد نظری
علوم اقتصادی – برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
علوم اقتصادی – اقتصاد انرژی
لیست رشته/ گرایش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
علوم تربیتی و روانشناسیآموزش و بهسازی منابع انسانی
برنامه ریزی درسی
مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
علم اطلاعات و دانش شناسی – مدیریت اطلاعات
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
مدیریت آموزشی
روانشناسی تربیتی
مشاوره – مدرسه
روانشناسی عمومی
روانشناسی صنعتی و سازمانی
مشاوره – توانبخشی
روانشناسی بالینی
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
مشاوره – خانواده


لیست رشته / گرایش بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
معماری و شهرسازیمهندسی معماری
مهندسی معماری منظر
بازسازی پس از سانحه
مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی – حفاظت و مرمت میراث معماری
معماری و انرژی
مدیریت پروژه و ساخت
فناوری معماری – معماری بیونیک
طراحی شهری
برنامه ریزی شهری
برنامه ریزی منطقه ای
مطالعات معماری ایران


لیست رشته /گرایش بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
مدیریت و حسابداریمدیریت بازرگانی – بازاریابی
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی
مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک
مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی
مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی
مدیریت دولتی – مدیریت رفتار سازمانی
حسابداری
مدیریت مالی
مدیریت صنعتی – تولید و عملیات
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات
مدیریت صنعتی – مدیریت کیفیت و بهره وری
مدیریت فناوری اطلاعات – سیستم های اطلاعات پیشرفته
مدیریت فناوری اطلاعات- کسب و کار الکترونیک
مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت دانش
مدیریت تکنولوژی – نوآوری تکنولوژی
مدیریت کسب و کار – استراتژی
کارآفرینی – کسب و کار جدید
کارآفرینی – سازمانی
مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی

گرایش بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید

لیست رشته/گرایش بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
علوم زمینجغرافیا و برنامه ریزی روستایی – مدیریت توسعه پایدار روستایی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری – آمایش شهری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری – محیط زیست شهری
جغرافیای سیاسی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- برنامه ریزی کالبدی – فضایی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – سنجش از دور
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
علوم زمین – چینه نگاری و دیرینه شناسی
علوم زمین – رسوب شناسی و سنگ شناسی
علوم زمین – آب زمین شناسی
علوم زمین – زمین شناسی اقتصادی
زمین شناسی – پترولوژی
زمین شناسی – تکتونیک (زمین ساخت)
زمین شناسی نفت
مخاطرات محیطی
آب و هوا شناسی – سینوپتیک
آب و هوا شناسی – آب و هواشناسی محیطی
ژئومورفولوژی – ژئومورفولوژی نظری
ژئومورفولوژی – ژئومورفولوژی و آمایش محیط
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – سیستم اطلاعات جغرافیایی


لیست رشته /گرایش بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
علوم ریاضیآمار اقتصادی و اجتماعی
آمار ریاضی
ریاضی محض – آنالیز
ریاضی محض – جبر
ریتضی محض – هندسه
ریاضی محض – گراف و ترکیبات
ریاضی محض – منطق ریاضی
علوم کامپیوتر – محاسبات علمی
علوم کامپیوتر – الگوریتم و نظریه محاسبه
ریاضی کاربردی – آنالیز عددی
ریاضی کاربردی – بهینه سازی
ریاضی کاربردی – معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی
آموزش ریاضی
ریاضی کاربردی – علوم داده ها
ریاضی کاربردی – رمز و کد
بیم سنجی

گرایش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید

لیست رشته/گرایش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
الهیات و ادیانکلام تطبیقی
مدرسی معارف اسلامی – مبانی نظری اسلام
مدرسی انقلاب اسلامی
فقه سیاسی
مدرسی تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی
مدرسی اخلاق اسلامی
عرفان تطبیقی
عرفان اسلامی
فلسفه و کلام اسلامی
تاریخ و تمدن ملل اسلامی


لیست رشته/گرایش بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
علوم ورزشی و تندرستیفیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی
فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
روانشناسی حرکتی
رفتار حرکتی – یادگیری و کنترل حرکتی
مدیریت ورزشی – مدیریت بازاریابی در ورزش
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – امدادگر ورزشی


لیست رشته/ گرایش بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
علوم محیطیاگرواکولوژی
علوم و مهندسی محیط زیست – مدیریت و حفاظت تنوع زیستی
علوم و مهندسی محیط زیست – آلودگی های محیط زیست
محیط زیست – برنامه ریزی محیط زیست
محیط زیست – آموزش محیط زیست


لیست رشته/ گرایش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
خانوادهحقوق خانواده
روانشناسی بالینی – خانواده


لیست رشته / گرایش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
مهندسی و فناوری های نوینمهندسی هوافضا – جلوبرندگی
مهندسی هوافضا – مهندسی فضایی
مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل
مهندسی هوافضا – طراحی سازه های هوافضایی
مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی- صنایع سلولزی
مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی – کامپوزیت های لیگنوسلولزی


لیست رشته/ گرایش بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
مهندسی هسته ایمهندسی هسته ای – پرتو پزشکی
مهندسی هسته ای – راکتور
مهندسی هسته ای – کاربرد پرتو ها
مهندسی هسته ای – چرخه سوخت

گرایش بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید

لیست رشته/گرایش بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
علوم و فناوری زیستیزیست شناسی جانوری – فیزیولوژی
زیست شناسی جانوری – بیوسیستماتیک
زیست شناسی جانوری – سلولی و تکوینی
مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی
زیست شناسی – علوم گیاهی – فیزیولوژی گیاهی
زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک اکولوژی
زیست فناوری میکروبی
میکروبیولوژی – زیست شناسی میکروب های بیماری زا
میکروبیولوژی – میکروبیولوژی صنعتی
زیست شناسی دریا – جانوران دریا
زیست شناسی – ژنتیک
ریززیست فناوری


لیست رشته / گرایش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
بنیاد ایرانشناسیایران شناسی – ایران شناسی عمومی
ایران شناسی – ایران شناسی تاریخ
ایران شناسی – فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی
ایران شناسی – اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرایی


لیست رشته /گرایش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
علوم شیمی و نفتشیمی پلیمر
شیمی – شیمی آلی
شیمی کاتالیست
شیمی – شیمی معدنی
شیمی – شیمی تجزیه
شیمی – شیمی فیزیک


لیست رشته/ گرایش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
علوم شناختی و مغزعلوم شناختی – توانبخشی شناختی


لیست رشته /گرایش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
مهندسی عمران، آب و محیط زیستمهندسی عمران – مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران – مهندسی زلزله
مدیریت در سوانح طبیعی (سیل و زلزله)
مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب
مهندسی عمران – مهندسی ژئوتکنیک


لیست رشته /گرایش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده /پژوهشکدهرشته
مهندسی مکانیک و انرژیمهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
مهندسی سیستم های انرژی – سیستم های انرژی
مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی انرژی
مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
مهندسی انرژی های تجدید پذیر


لیست رشته /گرایش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
فضای مجازیمهندسی فناوری اطلاعات – سیستم های چند رسانه ای
مهندسی برق – مخابرات امن و رمز نگاری
مهندسی صنایع – سیستم های اطلاعاتی

گرایش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید

لیست رشته /گرایش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
اعجاز قرآنقرآن کاوی رایانشی
علوم قرآنی – اعجاز


لیست رشته/گرایش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پزوهشکدهرشته
مهندسی برقمهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک
مهندسی برق – افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
مهندسی برق – سیستم های الکترونیک دیجیتال
مهندسی برق – مخابرات – سیستم
مهندسی برق – مخابرات میدان
مهندسی برق – کنترل
مهندسی برق – سامانه های برقی حمل و نقل
مهندسی برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
مهندسی برق – سیستم های قدرت
مهندسی برق – برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی


لیست رشته/گرایش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده / پژوهشکدهرشته
مهندسی و علوم کامپیوترمهندسی کامپیوتر – گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
مهندسی فناوری اطلاعات – معماری سازمانی
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز


لیست رشته /گرایش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده /پژوهشکدهرشته
علوم و فناوری های پزشکیمهندسی پزشکی – بیوالکتریک


لیست رشته/گرایش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده /پژوهشکدهرشته
مرکز تحقیقات پروتئینبیوشیمی


لیست رشته گرایش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید
دانشکده /پژوهشکدهرشته
مطالعات بنیادین علم و فناوریسیاست گذاری علم و فناوری

کارشناسی مورد پذیرش برای هر رشته گرایش بدون کنکور

رشته کارشناسی مورد پذیرش برای هر رشته گرایش بدون کنکور

همان طور که در لیست های فوق بدان اشاره شد، هر دانشکده دانشگاه شهید بهشتی، رشته گرایش های متنوعی را در مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور به داوطلبان ارائه می دهد. داوطلبان برای تحصیل در هر رشته گرایش باید مدرک کارشناسی مرتبط را دارا باشند.

رشته کارشناسی مورد پذیرش برای هر دانشکده به صورت زیر است:

دانشکده / پژوهشکدهرشته کارشناسی مورد پذیرشرشته/گرایش کارشناسی ارشد
فضای مجازیمهندسی برق، کامپیوتر و علوم کامپیوترمهندسی مخابرات امن و رمزنگاری، سیستم های چند رسانه ای
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار و مهندسی فناوری اطلاعاتمهندسی صنایع (سیستم های اطلاعاتی)
اعجاز قرآنعلوم کامپیوتر (کلیه گرایش ها)قرآن کاوی رایانشی
علوم شناختی و مغزروانشناسی، علوم تربیتی، مشاوره، کودکان استثناییتوانبخشی شناختی
خانوادهروانشناسیروانشناسی بالینی خانواده
حقوقحقوق خانواده
مطالعات بنیاد علم و فناوریمدیریت (کلیه رشته ها)سیاستگذاری علم و فناوری
علوم و فناوری های پزشکیمهندسی برق

مهندسی مکانیک

مهندسی پزشکی – بیو الکترونیک
گیاهان و مواد داروییشیمیفیتوشیمی، گیاهان دارویی
مرکز تحقیقات پروتئینشیمیبیوشیمی
لیزر و پلاسمافیزیکفوتونیک

مهندسی پلاسما

مهندسی هسته ایفیزیکمهندسی هسته ای در همه گرایش ها
مهندسی و فناوری نوینمهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی، مهندسی صنایع مبلمان، شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر، مهندسی نساجی، مهندسی مکانیک، بیوسیستم، معماری، زیست شناسی گیاهی، شناخت محیط زیست، عمران، علوم مهندسی محیط زیستمهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی با گرایش صنایع سلولزی کامپوزیت های لینگو سلولزی
مهندسی هوافضا، مهندسی مکانیک (گرایش حرارت و سیالات)، مهندسی عمران (گرایش آب)هوافضا – جلوبرندگی
مهندسی هوافضا، مهندسی مکانیک (گرایش طراحی جامدات)، مهندسی عمران (گرایش سازه)هوافضا – سازه های هوایی
مهندسی هوافضا، مهندسی مکانیک، مهندسی برقهوافضا – دینامیک پرواز و فضایی
بنیاد ایران شناسیزبان و ادبیات فارسی، تاریخ، گردشگری و مردم شناسیایران شناسی – ایران شناسی عمومی

ایران شناسی – ایرانشناسی تاریخ، فرفنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی

ایران شناسی – اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرایی

ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، آلمانی، فرانسه

زبان و ادبیات عربی، روسی، چینی، باستان شناسی و تاریخ

زبان شناسی همگانی، زبان های باستانی

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

رشته کارشناسی مورد پذیرش برای هر رشته گرایش بدون کنکور

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

سخن آخر

با مطالعه لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید، حتما متوجه این مسئله شده اید که برای هر رشته انتخابی باید رشته کارشناسی مرتبطی نیز داشته باشید.

در صورتی که در مورد رشته های بدون کنکور این دانشگاه سوالی داشته باشید و یا در مورد ثبت نام و شرایط ثبت نام به راهنمایی و مشاوره نیاز پیدا کنید، می توانید با کارشناسان ما در آویژه در ارتباط باشید.

سوالات متداول

آیا دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهریه پرداز است؟

خیر؛ دانشجویان پذیرش شده در نوبت روزانه شهریه پرداخت نمی کنند.

آیا در رشته های پزشکی می توان در دانشگاه علوم پزشکی تحصیل کرد؟

بله دانشگاه شهید پزشکی در رشته های پزشکی دانشجو جذب می کند.

آیا رشته های مهندسی در دانشگاه شهید بهشتی وجود دارند؟

بله؛ شما می توانید در رشته های مهندسی در این دانشگاه تحصیل کنید.


لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

کامل ترین لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال جدید

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات
- 73 نظر:
 1. سلام ، من برای قبولی در دانشگاه شهید بهشتی رشته گیاهان دارویی کارشناسی معدل چند و چه رتبه ای حدودا میخواد ؟؟

  1. با سلام خانم ناصری هستم برای اطلاع از رتبه و تراز مدنظر با مشاورین مرکز آویژه تماس بگیرید

 2. سلام.. میشه رشته ی مهندسی کامپیوتر بدون کنکور و با معدل دیپلم در دانشگاه شهید بهشتی قبول شد؟

 3. سلام در مقطع کارشناسی بدون کنکور شیمی پذیرش داره امسال؟ بر اساس سوابق تحصیلی؟

 4. سلام،در رشته حقوق،برای کارشناسی ارشد میخواستم بپرسم شرایط بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی چه مواردی هست،من معدل کل کارشناسیم نزدیک به 19هست اگر نامه رتبه برتری از دانشگاه خودم بگیرم امکان داره برای ارشد در دانشگاه بهشتی شرکت کنم؟

  1. سلام.برای ثبت نام ارشد بدون کنکور شهید بهشتی باید در تایم ثبت نام مستقیما به دانشگاه مراجعه کنید و به بخش استعداد درخشان بروید. نامه رتبه برتری و مدارک تحصیلی و ریز نمرات را همراه خود ببرید.با تایید دانشگاه ثبت نام انجام بدهید.

   1. سلام رشته پوست و مو میخواستم ببینم بدون کنکور پذیرش دارید ؟ رشته پوست و مو بدون کنکور ک میشه همون اسکین کر

    1. در صورت ارایه در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته بدون ازمون امکان پذیر میباشد

 5. سلام ببخشید میدونم شاید به سوالم پاسخ ندید اما میپرسم….
  من توی رشته انسانی هستم اگه معدل دیپلمم ۱۹ و خورده ای بشه میتونم توی دانشگاه شهید بهشتی بدون کنکور ثبت نام بکنم و دانشجو بشم من توی تهران منطقه ۱ هستم .

  1. در صورت فراخوان دهی خود دانشگاه امکان پذیر میباشد در غیر این صورت باید ازمون کنکور شرکت کرد

 6. سلام روز بخیر
  امسال دانشگاه علم و فرهنگ تهران هم در رشته بیم سنجی برای مقطع ارشد پذیرش دارد .
  ممنون میشم در سایت درج کنید 🙏

 7. سلام
  من ارشد بیولوژی دریا هستم این رشته بدون کنکور داره برای دکتری؟
  و این که اگه بخوام یکی از شاخه های روان شناسی رو برای ارشد بخونم بدون کنکور راهنمایی میکنید باید چیکار کنم؟

  1. سلام مقطع دکترا بدون کنکور فقط با استعداد درخشان قابل انجام است

 8. سلام من کارشناسی گیاهان دارویی دارم امادانشگاه های من فنی وحرفه ایی بوده امادولتی
  ایامیتونم ارشدم رو بدون کنکور بیام شهید بهشتی معدلم۱۸و۵۳ هست بهمن ۱۴۰۰فارق التحصیل شدم؟

  1. در صورتی که جزو 15 درصد برتر ورودی دانشگاه خود باشید امکان تحصیل بدون کنکور در دانشگاه های سراسری را دارید.

 9. سلام ببخشید ی سوال داشتم واسع دارو سازی دانشگاه شهید بهشتی تهران بدون کنکور دانشجو میپذیره براساس معدل؟؟

 10. سلام. ببخشید ی سوال داشتم واسع دارو سازی دانشگاه شهید بهشتی تهران بدون کنکور دانشجو میپذیره براساس معدل؟؟

 11. سلام وقتتون بخیر، فقط برای کارشناسی هستش ؟ نمیشه از دیپلم به کاردانی خوند رشته روانشناسی بالینی ؟؟
  اگه میشه چه معدلی لازمه ؟ کتبی یا معدل کل ؟
  ممنون میشم جواب بدید

 12. سلام وقتتون بخیر من ی سوال داشتم ، با دیپلم تجربی میتونم بدون کنکور در رشته روانشناسی بالینی یا حقوق یا مهندسی پزشکی در دانشگاه شهید بهشتی پذیرش شم ترم بهمن ؟؟
  و اینکه آیا رشته توانبخشی مثل رشته کار درمانی هستش یا مثل روانشناسی؟
  و اینکه آیا بدون کنکور در همین دانشگاه میتونم رشتهایی مثل (کار درمانی ، پروتز دندان ، و این چیزا بخونم یا خیر ؟ ممنون میشم پاسخ بدید

 13. سلام من رشتم نقشه کشی معماری هست میخواستم بپرسم ورودی ۱۴۰۲ رشته معماری در دانشگاه شهید بهشتی بدون کنکوره یا نه ؟

 14. سلام من دیپلم معماری داخلی از هنرستان دارم میخاستم بدونم برای ادامه دادن این رشته در دانشگاه شهید بهشتی معدل بالای چقدر باید باشه؟

 15. سلام من دیپلم علوم انسانی دارم میشه بدون کنکور مدیریت بخونم تو شهید بهشتی؟

 16. سلام وقتتون بخیر من فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی تکنولوژی صنايع شیمیایی از دانشکده ولیعصر تهران هستم و با رتبه ی ۳۶ تونستم وارد دانشگاه بشم اما متاسفانه معدل کارشناسیم بخاطر یخ سری دلایل پایین هست آیا امکان ثبت نام در رشته های بدون ازمون رو دارم؟

 17. سلام من دیپلم فنی دارم میشه با معدل۶۰/ ۱۹ برای معماری وارد دانشگاه شهید بهشتی بشم بدون کنکور و با سوابق تحصیلی ؟

 18. سلام روز بخیر خسته نباشید
  من در دانشکده فنی کاردانی گرفتم (شبکه و نرم افزار)
  چگونه میتونم وارد دانشگاه شهید بهشتی شم ؟
  علوم کامیپوتر

  1. باسلام باید شرایط شما بررسی شود برای اطلاعات بیشتر باکارشناسان ما تماس بگیرید

 19. سلام
  من دارای دیپلم هستم. در دانشگاه شهید بهشتی با این مدرک بدون کنکور ثبت نام نمیکنند؟ برای مثال کارشناسی پیوسته که فقط دیپلم نیاز است

  1. با سلام باید شرایط شما بررسی شود لطفا برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید

 20. سلام من فوق دیپلم روانشناسی کودک گرایش مدرس پیش دبستان هستم .و میخوام برای کارشناسی علوم تربیتی رو انتخاب کنم .امکانش وجود دارد

 21. سلام واسه رشته زبان روسی یا فرانسه بدون کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی میشه دانشگاه شهید بهشتی خوند؟

 22. سلام
  آیا برای اتباع خارجی میشه رشته پرستاری بدون کنکور در دانشگاه بهشتی رو خوند؟

 23. سلام وقت بخیر…
  ببخشید من دیپلم تجربی نظام جدید دارم با معدل کتبی 15 و دیپلم 18، آیا امکان داره بتونم رشته های باسوابق تحصیلی کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف قبول بشم؟ (سهمیه منطقه سه هم دارم)

  1. سلام وقت بخیر
   دانشگاه صنعتی شریف صرفا پذیرش بر اساس کنکور سراسری دارد.

 24. سلام پذیرش در رشته ی اموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان بدون کنکور دارید؟

  1. سلام وقتتون بخیر براساس دفترچه محل دانشگاه رشته های زبان خارجی هست

 25. سلام
  من کارشناسی مهندسی ورزش خوندم. برای ارشد کنکور علوم ورزشی دادم و رتبم 1000 شد نمیدونم قبول میشم یا نه
  برای ثبت نام بدون کنکور در رشته ی فیزیولوژی چیکار باید بکنم؟
  دانشگاه شهید بهشتی پذیرش بدون کنکور این رشته رو داره؟

  1. سلام وقتتون بخیر ارشد بدون کنکور فقط به صورت فراگیر هست برای اطلاع از زمان برگزاری با مشاورین مرکز ماصحبت کنید

 26. سلام خسته نباشید امکان ثبت نام بدون کنکور رشته فیزیولوژی چیست و بدون کنکور هم میشه ثبت نام کرد بنده لیسانس کامپیوتر دارم و میخوام در مقطع ارشد فیزیولوژی تخصیل کنم ممنون

 27. سلام
  ایا رشته کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی بدون کنکور است
  ممنونم

 28. سلام….
  میخواستم بدونم دانشگاه شهید بهشتی در رشته دستیاری دندان پزشکی بدون کنکور دانشجو میپذیرد؟!

 29. سلام….
  میخواستم بدونم در رشته دستیاری دندانپزشکی هم بدون کنکور ثبت نام انجام میشه؟!

 30. سلام من امسال دیپلم ریاضی از استعداد های درخشان میگیرم ، امکان پذیرش بدون کنکور برای معماری هست؟ اگر هست شرایطش چیه و اینکه اگر کنکور بدم چه رتبه ای رو باید بیارم میشه راهنمایی کنید؟

  1. سلام. برخی دانشگاه ها در رشته مد نظر شما بدون نیاز به آزمون و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو میپذیرند برای بررسی رتبه یا شرایط ورود باید مشخص کنید چه دانشگاهی مد نظر شماست

 31. سلام واسه رشته های مهندسی کامپیوتر و معماری هم میشه بدون کنکور ثبت نام کرد؟

 32. سلام آیا من هنرجوی رشته طراحی دوخت بودم و الان مایلم که رشته ی زبان و ادبیات زبان انگلیسی رو بخونم آیا با شرط معدلم و بدون کنکور میتونم وارد دانشگاه شهید بهشتی بشم و ادامه تحصیل بدم ؟!

  1. سلام ذانشگاه شهید بهشتی و ورود دانشگاه های روزانه دیگر بر اساس قبولی در کنکور سراسری می باشد و ارتباطی با دیپلم شما ندارد

 33. سلام وقت بخیر در رشته هوش مصنوعی برای ارشد میشه بدون کنکور رفت دانشگاه؟ مهندسی کامپیوتر دارم

  1. سلام. خیر برای ورود به این رشته باید در آزمون کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنید.

 34. سلام من کارشناسی روان شناسی رو در دانشگاه آزاد خوی سال ۹۸ به پایان رسوندم و کنکور وزارت بهداشت دادم رتبه ۸ روان شناسی بالینی رو آوردم اما پذیرش نشدم میشه روانشناسی بالینی کودک نوجوان یا خانواده شرکت کنم .

  1. سلام. میتوانید در صورتی که جز نفرات برتر ورودی خود محسوب می‌شوید از طریق سهمیه استعداد درخشان برای پذیرش بدون کنکور اقدام کنید. از طرفی زمانی که شما موفق به کسب رتبه تک رقمی در کنکور وزارت بهداشت شده آید به راحتی میتوانید در کنکور وزارت علوم رتبه عالی کسب کنید اجازه ندهید یکبار شکست شما را هدفتان جدا کند.

 35. سلام من کارشناسی روان شناسی رو در دانشگاه آزاد خوی سال ۹۸ به پایان رسوندم و کنکور وزارت بهداشت دادم رتبه ۸ روان شناسی بالینی استان آذربایجان غربی رشته روان شناسی بالینی رو آوردم جزئ استان محروم هستم من میشه ثبت نام کنم برای روان شناسی بالینی بدون کنکور چی میشه خواهشن اجازه بدین .
  من رو وزارت بهداشت بااین رتبم بر نداشت .

  1. سلام. میتوانید در صورتی که جز نفرات برتر ورودی خود محسوب می‌شوید از طریق سهمیه استعداد درخشان برای پذیرش بدون کنکور اقدام کنید. از طرفی زمانی که شما موفق به کسب رتبه تک رقمی در کنکور وزارت بهداشت شده آید به راحتی میتوانید در کنکور وزارت علوم رتبه عالی کسب کنید اجازه ندهید یکبار شکست شما را هدفتان جدا کند.

 36. سلام چطور میسه در رشته ی علوم سیاسی ردون کنکور تحصیل کرد؟
  ایا در کنارش میتونم کنکور بدم و دندون پزشکی شهید بهشتی هم بخونم؟

 37. برای ثبت نام دررشنه پرستاری بدون کنکور چطور اقدام کنیم

  1. سلام خیر بدون کنکور نمیشه و تنها راه پذیرش رشته های پیراپزشکی در حال حاضر فقط از طریق کنکور است.

  1. خیر بدون کنکور نمیشه و تنها راه پذیرش رشته های پیراپزشکی در حال حاضر فقط از طریق کنکور است.

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

پنجشنبه

1403/3/3

جمعه

1403/3/4

شنبه

1403/3/5

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید