خانه خدمات مشاوره ای نظام وظیفه امریه هيأت علمی طرح سربازی و پذیرش امریه در موسسات آموزش عالی [تمدید شد]

هيأت علمی طرح سربازی و پذیرش امریه در موسسات آموزش عالی [تمدید شد]

بروزرسانی شده سپتامبر 25, 2017 11:16 ب.ظ
0
647
هيأت علمی طرح سربازی
هيأت علمی طرح سربازی و پذیرش امریه در موسسات آموزش عالی [تمدید شد]
میانگین 5 رای از تعداد 2

هيأت علمی طرح سربازی ؛ در این طرح مشمولین نظام وظیفه و دوره خدمت سربازی حداکثر تا روز یکشنبه 9 مهر فرصت دارند جهت پذیرش امریه در موسسات آموزش عالی اقدام نمایند . جزییات بیشتر را در ادامه بخوانید .

جذب هيأت علمی طرح سربازی :

موسسات  آموزش عالی می توانند در صورت نياز به منظور تأمين بخشی از كادر آموزشی و یا پژوهشی خود در چارچوب تشکیلات سازمانی مصوب نسبت به كارگيری مشمولين نظام وظيفه اقدام نمایند. این دسته از افراد در دوره ضرورت و (( طرح سربازی وظيفه )) در قالب تعهد خدمت از هر نظر تابع مقررات ناظر بر اعضاي هيأت علمی پيمانی خواهند بود.


  >> مهلت ثبت نام هيأت علمی دانشگاه ها تا روز یکشنبه ۹ مهرماه تمدید شد <<


شرایط جذب هيأت علمی طرح سربازی

  • 1- در صورتی  كه پس از انقضای  مدت تعهد، فرد به استخدام موسسه  درآید، مدت تعهد جزو سنوات خدمت آموزشی و پژوهشی وي محسوب خواهد شد. ليکن مدت مذكور جزو حداقل مدت توقف لازم برا ي تبدیل وضعيت وي به رسمی آزمایشی نمی باشد.
  • 2- موسسه  در صورت عدم رضایت از خدمت فرد در مدت ضرورت مجاز است نسبت به فسق قرارداد اقدام و وي را جهت انجام خدمت وظيفه به مقامات مسئول معرفی نماید.
  • 3- موسسه در صورت عدم رضایت از خدمت فرد در مدت تعهد مجاز است نسبت به فسق  قرارداد اقدام و وي را جهت جایابی براي اتمام دوره تعهد در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري به وزارت معرفی نماید.
  • 4- مدت خدمت اعضا در دوره پيمانی و یا دوره رسمی آزمایشی، با رعایت سایر شرایط جزو سابقه خدمت عضو محسوب می گردد
  • 5- به مشمولين طرح سربازي براي دوره تعهد به ازاي هر سال خدمت، یک پایه تا سقف دو پایه استحقاقی ترفيع تعلق می گيرد.
  • 6-افرادي كه در اجراي قانون نحوه تأمين هيأت علمی مورد نياز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقيقاتی كشور به عنوان عضو هيأت علمی در دانشگاهها و  موسسات آموزش عالی و تحقيقاتی كشور به كار گمارده شوند وبراي كسب تخصص در یکی از رشته هاي مورد نياز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ادامه تحصيل دهند، موظف می باشند،در مهلت مقرر براي فارغ التحصیلان داخل كشور حداكثر ظرف یک سال از تاریخ فراغت  از تحصيل خود، را به حوزه وظيفه مربوطه معرفی تا دفترچه آماده به خدمت، بدون مهر غیبت  اخذ نمایند
  • 7-فارغ التحصيلان داخل و خارج كشور مشمول این قانون، حداكثر ظرف یک سال از تاریخ فراغت از تحصيل
  • می بایست،به عنوان عضو هيأت علمی، جذب یکی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقيقاتی كشور گردیده و یا جهت كسب تخصص در یکی از رشته هاي مورد نياز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ادامه تحصيل دهند.
  • 8-كليه افرادي كه به عنوان عضو هيأت علمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقيقاتی كشور پذیرفته می شوند موظفند بين سه تا چهار سال خدمت نمایند.
  • 9-مدت خدمت دوره ضرورت اعضای هيأت علمی از تاریخ شروع دوره آموزش  در مراكز آموزشی نظامی محاسبه می گردد.

همچنین در صورتی که تمایل دارید در هيأت علمی دانشگاه استخدام شوید و بعنوان استاد دانشگاه در دانشگاه های کشور و موسسات آموزش عالی تدریس نمایید می توانید به مطلب مربوطه مراجعه فرمایید .

در صورت تمایل به ثبت نام در هيأت علمی طرح سربازی حداکثر تا تاریخ 3 مهر می توانید از ساعت 8 صبح الی 12 شب جهت ارتباط با مشاوران آویژه دانش بدون پیش شماره و از تلفن ثابت با شماره 9099072068 تماس حاصل نمایید .

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در امریه

بررسی کنید

طرح کسری خدمت سربازی ارشد و دکتری

طرح کسری خدمت سربازی ارشد و دکتریمیانگین 5 رای از تعداد 10 طرح کسری خدمت سربازی ارشد و دکت…