آخرین تراز و تکمیل ظرفیت رشته های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد سال 99 – 1400

تکمیل ظرفیت کارشناسی

آخرین ترازها در رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، پرستاری ، مامایی ، اتاق عمل و علوم آزمایشگاهی و همچنین تکمیل ظرفیت آزاد در مقطع کارشناسی را در این مطلب بصورت اختصاصی برای بازدیدکنندگان آویژه دانش تهیه شده است .

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

آخرین ترازها و تکمیل ظرفیت آزاد مقطع کارشناسی

تکمیل ظرفیت چیست ؟

وقتی تعداد ثبت نام‌های دانشگاه‌ آزاد کم باشد، این کمبود با تکمیل ظرفیت پر خواهد شد؛ مثلا یک دانشگاه در یک رشته 35 نفر پذیرش دارد اما 30 نفر ثبت نام کردند و هنوز 5 جای خالی در این رشته محل دانشگاهی باقیست؛ این 5 جای خالی در قالب تکمیل ظرفیت پر می‌شود.

چون اکثر دانشجویان آینده دو دانشگاه ازاد اسلامی و سراسری با هم انتخاب رشته کرده اند و جواب آنها منتشر شده است و معمولا دانشجویانی که در دانشگاه سراسری قبول شده اند دیگر به دانشگاه آزاد نمی روند ، می تواند یکی از علت های تکمیل ظرفیت آزاد باشد .

داوطلبان عزیز به چند نکته توجه داشته باشند :

 • 1- همه کسانی که در آزمون سراسری سال 1399شرکت کرده اند می توانند در این تکمیل ظرفیت شرکت کنند.
 • 2- همه کسانی که در انتخاب رشته آزمون سراسری و نیز دانشگاه آزاد قبول شده اند نیز می تواند در این انتخاب رشته شرکت کنند.
 • 3- معمولا تکمیل ظرفیت دوبار در سال برگزار می شود هم مهر ماه و هم دی ماه صورت می گیرد.
 • 4- حدودا تراز (نمره آخرین فرد قبولی) حدودا 300 الی 400 تا می شکند یعنی این که اگر الان مامایی واحد پزشکی 7931 در تکمیل ظرفیت احتمالا 7600 می شود.
 • 5- ما در جداول زیر نمرات اخرین افراد قبولی درشته های پیراپزشکی را برای شما دوستان آورده ایم.
 • 6- برای مشاهده ادامه لیست می توانید با مشاوران آویژه دانش از طریق تماس با شماره تهران 9099071985 و سایراستانها 9099071985 تماس حاصل فرمایید .

 

قسمتی از تراز های رشته پرستاری در سال 1399به شرح زیر است :

 

نام رشتهنام واحدنمره اخرین فرد قبولی (ترازها)
پرستاریتهران8139
پرستاریکرج8075
پرستاریقزوین7979
پرستاریتبریز7945
پرستاریورامین7927
پرستاریبابل7811
پرستاریقم7795
پرستاریظرفیت خودگردان تهران7773
پرستاریرشت7720
پرستاریارومیه7712
پرستاریظرفیت خودگردان کرج7696
پرستاریلاهیجان7662
پرستاریساری7608
پرستاریتنکابن7521
پرستاریظرفیت خودگردان قم7519
پرستاریمرند7500
پرستاریظرفیت خودگردان ورامین7498
پرستاریظرفیت خودگردان اردبیل7487
پرستاریسراب7453
پرستاریاراک7450
پرستاریمراغه7444
پرستاریسمنان7429
پرستاریآستارا7426
پرستاریبناب7418
پرستاریبندرعباس7341
پرستاریظرفیت خودگردان چالوس7272
پرستاریظرفیت خودگردان زنجان7261
پرستاریظرفیت خودگردان تبریز7241
پرستاریظرفیت خودگردان کاشان7235
پرستاریکرمان7226
پرستاریظرفیت خودگردان مهاباد7166
پرستاریظرفیت خودگردان بناب7151
پرستاریظرفیت خودگردان خوی7150
پرستاریظرفیت خودگردان مراغه7130
پرستاریظرفیت خودگردان علی ابادکتول7072
پرستاریظرفیت خودگردان سمنان 7058
پرستاریظرفیت خودگردان بروجرد7038
پرستاریظرفیت خودگردان زرند6697
پرستاریظرفیت خودگردان درود6697
پرستاریظرفیت خودگردان ارومیه6902
پرستاریظرفیت خودگردان میبد6588

قسمتی از تراز های رشته مامایی در سال 1399به شرح زیر است :

نام رشتهنام واحدنمره اخرین فرد قبولی (ترازها)
ماماییتهران7931
ماماییکرج7770
ماماییورامین7628
ماماییقم7542
ماماییساری7142
ماماییاراک7128
ماماییکرمان7034

قسمتی از تراز های رشته علوم آزمایشگاهی در سال 1399به شرح زیر است :

نام رشتهنام واحدنمره اخرین فرد قبولی (ترازها)
علوم آزمایشگاهیتهران8869
علوم آزمایشگاهیمشهد8459
علوم آزمایشگاهیظرفیت خودگردان تهران8443
علوم آزمایشگاهیکازرون7956
علوم آزمایشگاهیقم7929
علوم آزمایشگاهیلاهیجان7743
علوم آزمایشگاهیساری7690
علوم آزمایشگاهیبابل7690
علوم آزمایشگاهیشاهرود7660
علوم آزمایشگاهیاراک7638
علوم آزمایشگاهیتنکابن7589
علوم آزمایشگاهیچالوس7569
علوم آزمایشگاهیگرگان7502
علوم آزمایشگاهیالیگودرز7149

قسمتی از تراز های رشته اتاق عمل در سال 1399به شرح زیر است :

نام رشتهنام واحدنمره اخرین فرد قبولی (ترازها)
اتاق عملتهران8445
اتاق عملقزوین8048
اتاق عملمشهد7629
اتاق عملارسنجان7493
اتاق عملالیگودرز 7184
اتاق عملعلی اباد کتول7166
اتاق عملسراب7137
اتاق عملظرفیت خودگردان ارسنجان7094
اتاق عملظرفیت خودگردان الیگودرز6600
اتاق عملظرفیت خودگردان سراب6499

 

قسمتی از تراز های رشته داروسازی در سال 1399به شرح زیر است :

نام رشتهنام واحدنمره آخرین فرد قبولی (تراز)
داروسازیعلوم دارویی9460
داروسازیآیت الله آملی9375
داروسازیظرفیت خودگردان علوم دارویی9337
داروسازیدامغان9304
داروسازیظرفیت خودگردان آملی9285
داروسازیظرفیت خودگردان دامغان9285

 

قسمتی از تراز های رشته دندانپزشکی در سال 1399به شرح زیر است :

نام رشتهنام واحدنمره آخرین فرد قبولی (تراز)
دندانپزشکیتهران9968
دندانپزشکیتبریز9879
دندانپزشکیشیراز9878
دندانپزشکیاصفهان9815
دندانپزشکیظرفیت خودگردان تهران9743
دندانپزشکیبروجرد9722
دندانپزشکیظرفیت خودگردان تبریز9713
دندانپزشکیظرفیت خودگردان شیراز9654
دندانپزشکیظرفیت خودگردان اصفهان9639
دندانپزشکیظرفیت خودگردان بروجرد9600

 

قسمتی از تراز های رشته پزشکی در سال 1399به شرح زیر است :

نام رشتهنام واحدنمره آخرین فرد قبولی (تراز)
پزشکیتهران9980
پزشکیتبریز9920
پزشکیمشهد9837
پزشکیکازرون9811
پزشکیساری9800
پزشکیاردبیل9770
پزشکیقم9751
پزشکیتنکابن9746
پزشکینجف اباد(اصفهان)9726
پزشکییزد9717
پزشکیشاهرود9696
پزشکیظرفیت خودگردان تبریز9679
پزشکیظرفیت خودگردان تهران9652
پزشکیکرمان9648
پزشکیظرفیت خودگردان ساری9627
پزشکیظرفیت خودگردان کازرون9622
پزشکیظرفیت خودگردان اردبیل9622
پزشکیظرفیت خودگردان مشهد9608
پزشکیقشم9579
پزشکیظرفیت خودگردان تنکابن9577
پزشکیظرفیت خودگردان یزد9577
پزشکیظرفیت خودگردان قم9576
پزشکیظرفیت خودگردان نجف آباد(اصفهان)9567
پزشکیظرفیت خودگردان شاهرود9559
پزشکیظرفیت خودگردان کرمان9548

در صورت تمایل به تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد این مطلب را دنبال فرمایید

در صورت نیاز به مشاوره دانشگاهی در خصوص تکمیل ظرفیت آزاد ، آخرین ترازهای قبولی رشته های پزشکی و پیراپزشکی در سایر شهرها (ادامه لیست بالا) می توانید از ساعت 8 صبح الی 12 شب بدون پیش شماره و از تلفن ثابت با شماره تهران 9099071985 و سایراستانها 9099071985 تماس حاصل فرمایید .
لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

آخرین تراز و تکمیل ظرفیت رشته های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد سال 99 – 1400

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات
- 176 نظر:
 1. سلام من ذخیره ردیف ۷ در انتخاب ۱۳ مامابی ازتد مرمد رو اوردم قبول میشم؟

 2. سلام.با تراز۵۷۵۰شانس قبولی تو رشته پرستاری و مامایی آزاد دارم؟

  1. سلام وقتتون بخیر باشه بستگی به نوع انتخاب رشته و تعداد داوطلبان دارد.

 3. سلام با تراز ۷۶۰۰ و رتبه سهمیه منطقه یک۱۴۰۰۰ شانس قبولی دارو آزاد ظرفیت خودگردان یا تکمیل ظرفیت و… دارم؟؟؟؟

 4. با رتبه ۱۵۰۰۰ تجربی منطقه ۱ و تراز ۷۴۰۰ پرستاری ازاد میارم؟

 5. سلام.با تراز ۷۰۰۰ منطقه ۱ احتمال قبولی مامایی آزاد وجود داره؟

 6. سلام وقت بخیر با تراز ۶۲۲۴ میشه پرستاری ،اتاق عمل
  هوشبری آزاد رفت؟
  منطقه ۳ هستم
  کنکوری ۱۴۰۱ بودم

 7. سلام با چ تراز و رتبه ای شانس قبولی پیرا پزشکی ازاد دارم مثل پرستاری مامایی هوشبری اتاق عمل علوم‌ازمایشگاهی?با ترز ٦٩٠٠ ٧٠٠٠ امکانش هس?

 8. سلام خسته نباشید. ببخشید من با تراز کل 7000 و رتبه25000 منطقه3 و 74000 کشوری شانس قبولی در تکمیل ظرفیت پرستاری ازاد رو دارم؟ممنون میشم پاسخ بدین.

 9. سلام من میتونم با تراز۷۵۰۰ پرستاری ، مامایی، اتاق عمل تهران آزاد رو بیارم تکمیل ظرفیت؟؟

 10. سلام با تراز ۶۷۰۰ و رتبه در منطقه سه ۲۷۰۰۰ وسهمیه ۵درصد امکان قبول شدن در تکمیل ظرفیت آزاد در رشته پرستاری چه آزاد و چه خودگردان هست؟

 11. سلام و خداقوت بابت سایت خوبتون. ببخشید با تراز کل 5600 و تراز زیر گروه 1، 5300 شانس قبولی هرجا برای رشته های مامایی و اتاق عمل آزاد یا خودگردان توی تکمیل ظرفیت دارم؟ و اینکه توی بهداشت ها چی؟ ممنون میشم هرچه زودتر جواب منو بدین.

  1. سلام. با توجه به تراز های قبولی سال های اخیر در رشته های پیراپزشکی احتمال پذیرفته شدن شما در رشته مامایی، پرستاری، هوشبهری و اتاق عمل در برخی دانشگاه ها وجود دارد.

 12. سلام ، با تراز ۶۸۰۰ و رتبه کشوری ۸۵ هزار شانس قبولی در رشته های پیراپزشکی تکمیل ظرفیت هست؟؟ لطفا جواب بدین مرسی

  1. سلام . با توجه به تراز های قبولی سالهای اخیر در رشته های پیراپزشکی احتمال پذیرفته شدن شما در رشته مامایی، پرستاری هوشبری و اتاق عمل در برخی دانشگاه ها وجود دارد.

   1. سلام و خداقوت بابت سایت خوبتون. ببخشید با تراز کل 5600 و تراز زیر گروه 1، 5300 شانس قبولی هرجا برای رشته های مامایی و اتاق عمل خودگردان توی تکمیل ظرفیت دارم؟ برای بهداشت ها چطور؟ ممنون میشم هرچه زودتر جواب منو بدین. ممنون از وقتتون

    1. سلام. با توجه به تراز های قبولی سال های اخیر در رشته های پیراپزشکی احتمال پذیرفته شدن شما در رشته مامایی، پرستاری، هوشبهری و اتاق عمل در برخی دانشگاه ها وجود دارد.

 13. سلام با تراز ۶۸۰۰ تکمیل ظرفیت رشته پرستاری یا اتاق عمل اگه همه شهر ها روبزنیم شانس قبولی داریم ؟

  1. سلام. بله با توجه به ترازهای قبول شده در سال های قبل امکان پذیرفته شدن شما در رشته پرستاری یا اتاق عمل وجود دارد.

 14. سلام خسته نباشید با چ ترازی میتونیم توی مامایی ازاد قبول شیم کنکوری ۱۴۰۱ هستم.

  1. سلام.با توجه به تراز های قبول شده در واحد‌های خودگردان دانشگاه آزاد در رشته مامایی سنوات گذشته که حدودا بین ۶۰۰۰ تا ۷۳۰۰ بوده است

 15. با سلام و خسته نباشید من مهر 1400رشته علوم آزمایشگاهی آزاد واحد اراک قبول شدم با تراز 7200 منطقه 2و رتبه 25000 تقریبا.. میخواستم ببینم تکمیل ظرفیت میتونم پرستاری بیارم؟؟ کمکم کنید لطفا:(

 16. سلام خسته نباشید تکمیل ظرفیت کی میاد تورو خدا زودتر بزارین تکلیف ما معلوم شه ۸۳ هزار کشوری زیر گروه یک و باتراز ۶۷۰۲ امکان قبولی دارم در مامایی یا بهداشت؟؟؟

  1. تکمیل ظرفیت طبق بودجه بندی
   و برنامه‌ریزی دانشگاه هست تراز ۶هزار خیلی خوب نیست برای ورود به به این رشته البتهاگر با تراز کم و رتبه ی بالا
   یک مشاور خوب داشته باشید شاید به اهداف خود برسید

 17. سال گذشته ک دلیل نمیشه امسال کلی تغییرات داشتیم افزایش ظرفیت پرستاری و حداقل ۴۰درصدمجازهاانتخاب رشته نکردن

 18. سلام وقت بخیر با تراز ۶۷۳۱ منطقه ۱ و رتبه کشوری ۸۰۰۰۰شانس قبولی در تکمیل ظرفیت رشته پرستاری،هوشبری،اتاق عمل هست ؟
  کدوم شهر ها ؟
  سهمیه بسیج فعال تاثیر گذارنیست ؟

  1. سلام. متاسفانه امکان قبولی با این رتبه و تراز در رشته های دلخواه بسیار کم است. اما می توانید در رشته های دیگر به تحصیل خود ادامه دهید

 19. سلام با تراز ۶۶۳۴ امکان قبولی در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد در رشته پرستاری یا هوشبری یا علوم آزمایشگاهی هست؟ تو رو خدا جواب بدید

 20. سلام با تراز ۵۴۰۰زیرگروه دو احتمال قبولی بهداشت حرفه ای یا عمومی هست یا ن لطفا جواب بدین

 21. سلام ببخشید آیا من با تراز ۶۷۱۵ میتونم پرستاری یا اتاق عمل دانشگاه ازاد خودگردان یا پردیس قبول بشم؟شهرشم مهم نیس.چقد شانس دارم؟؟

 22. سلام، من با تراز ۸۲۱۰ و رتبه ۱۲ هزار منطقه دو ورتبه کشوری ۲۸۰۰۰ هزار شانس قبولی پرستاری آزاد تهران یا کرج در تکمیل ظرفیت دارم؟

 23. سلام وقت بخیر با تراز۶۷۴۱منطقه ۱ شانس قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد رشته پرستاری ، هوشبری،اتاق عمل ،علوم آزمایشگاهی وجود داره ؟
  کدوم شهر ها ؟
  سهمیه بسیج در تکمیل ظرفیت مؤثره؟
  ممنونم ازتون

  1. سلام بسیج موثر نیس و قبولی شما بستگی به انتخاب های نفرات قبل شما دارد که ظرفیت آن رشته هارا پر کرده باشند یا خیر

 24. سلام برای تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد با تراز ۶۸..شانس قبولی تو چه دانشگاه هایی وجود داره ؟ رشته پرستاری و هوشبری،اتاق عمل،علوم آزمایشگاهی

  سهمیه بسیج فعال در دانشگاه آزاد مؤثره برتری داره ؟

  1. علوم آزمایشگاهی و هوشبری و اتاق عمل شانس قبولی آزاد و پردیس خودگردان داشته باشه

 25. سلام با تراز ۶۸… شانس قبولی در تکمیل ظرفیت چه دانشگاه هایی برای رشته پرستاری ، هوشبری،ازمایشگاه،اتاق عمل وجود داره ؟

  سهمیه بسیج در تکمیل ظرفیت مؤثره؟

  1. علوم آزمایشگاهی و هوشبری و اتاق عمل شانس قبولی آزاد و پردیس خودگردان داشته باشه

 26. میشه با ۸۵۰۰۰ کشوری امید به قبول شدن تو تکمیل ظرفیت یا خودگردان دانشگاه آزاد داشت زرند و زاهدان و .. رو زدم

 27. سلام با ۸۵۰۰۰ کشوری منطقه ۲ الان پرستاری آزاد قبول نشدم امکانش هس تو تکمیل ظرفیت قبول شم یا خودگردان واینا زاهدان و کرمان و گناباد و.. رو زدم

 28. سلام من مامایی واحد تهران ردیف 166 ذخیره شدم در صورتی که اگر اولویت های پایینترمو بررسی میکرد ممکن بود مثلا مامایی ورامین قبول شم حالا اگر ظرفیت خالی نباشه تکلیف من چی میشه

 29. سلام ببخشید با تراز ۸۰۰۰ منطقه سه و رتبه ی کشوری ۳۱۰۰۰امکان قبولی پرستاری هست ؟

  1. سلام . طبق آمار سنوات گذشته احتمال پذیرفته شدن شما در برخی از واحد های دانشگاه آزاد در رشته پرستاری وجود دارد.

 30. سلام ببخشید من با ترا۶۶۳۰ورتبه کشوری ۹۰۰۰۰ میتونم پرستاری یا مامایی ازاد ویاخودگران قبول بشم?

  1. سلام با توجه به تراز قبولی سال گذشته در رشته های پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد(6700 تا 7300) امکان قبولی در این دانشگاه برای شما وجود دارد.

   1. سال گذشته ک دلیل نمیشه امسال کلی تغییرات داشتیم افزایش ظرفیت پرستاری و حداقل ۴۰درصدمجازهاانتخاب رشته نکردن

  2. سلام انشالله قبول میشیم منم ترازم ۶۷۰۰ هست مامایی میتونم بیارم؟؟زیر گروه یک ۸۳ هزار هستم

 31. سلام خسته نباشید ، با تراز ۶۳۴۰ منطقه ۳ و رتبه ی ۳۶۰۰۰ زیرگروه ۱ منطقه ۳ میشه خودگردان پرستاری یا مامایی هر یک از شهر هارو اورد منظورم هر شهری هس ؟ بهداشت عمومی چطور ؟ خیلی ممنون میشم جوابمو بدین و راهنماییم کنین

 32. سلام من با تراز ۶۷۰۰ زیر گروه یک وسهمیه ۵ درصد ورتبه کشوری ۹۱۰۰۰ شانس قبولی مامایی خودگردان آزاد دارم

  1. سلام.با توجه به تراز های قبول شده در واحد‌های خودگردان دانشگاه آزاد در رشته مامایی سنوات گذشته که حدودا بین ۶۰۰۰ تا ۷۳۰۰ بوده است امکان قبولی شما در برخی واحد‌های خودگردان وجود دارد.

 33. سلام با رتبه ۱۶ هزار منطقه دو زیر گروه ۱ میتونم پرستاری ازاد خودگردان تاکستان بیارم
  بومی البرز هستم
  رتبه کشوریم تو زیر گروه یک ۴۰ هزار شده ترازمم۷۷۰۰ شده

  1. سلام. با توجه به تراز های قبولی سالهای گذشته ممکن است در دانشگاه مورد نظر پذیرفته شوید.

 34. ببخشید
  من میتونم با تراز ۶۶۳۰و رتبه کشوری ۹۷۰۰۰وبا ۳۰۰۰۰منطقه سه از پرستاری ازاد شهر های کوچیک قبول بشم

 35. سلام با رتبه کشوری ۷۴۰۰۰ و تراز ۶۸۷۸ منطقه دو امکانش هست پرستاری آزاد یا تکمیل ظرفیت یکی از شهر های خرم آباد ، بروجرد ،درود ، یا الیگودرز قبول شم ؟

 36. سلام با تراز 5900 میشه بهداشت عمومی دانشگاه آزاد قبول شد؟؟ عادی یا خودگردان مهم نیست شهرش هم مهم نیست

 37. سلام وقت بخیر
  با رتبه ۶۸ هزار کشوری تراز ۷۱۰۰ و رتبه منطقه۳ امکان قبولی پرستاری یا علوم آزمایشگاه آزاد دارم ؟؟
  توی چه شهر هایی؟؟

  1. سلام . امکان ذکر نام تمام شهر ها در دورشته وجود ندارد برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران ما در مرکز تماس بگیرید.

 38. سلام میشه من با رتبه ۹۴هزار پریتاری یا مامایی دانشگاه خود گردان قبول بشم؟

 39. سلام
  با رتبه ی ۳۰۰۰۰ آیا میشه دانشگاه آزاد یکی از رشته های دانشگاه آزاد قبول شد؟

  1. سلام با ۸۵۰۰۰ کشوری منطقه ۲ الان پرستاری آزاد قبول نشدم امکانش هس تو تکمیل ظرفیت قبول شم یا خودگردان واینا زاهدان و کرمان و گناباد و.. رو زدم

 40. سلام پس چرا اینا تو تکمیل ظرفیت قبول شدن با همین تراز حتی تراز 6400 هم بود؟؟؟؟؟

   1. خوب منم منظورم تکمیل ظرفیت بوده امسال هم حدودی با همین ترازها میشه تو تکمیل ظرفیت بهمن ماه دانشگاه ازاد همین رشته ها منظورم پیرا پزشکی هارو اورد؟؟؟؟؟
    ممنون میشم جواب بدید

   2. و اگه ممکنه پرستاری ازاد توسرکان و ملایر رو هم بزارید ممنون

 41. سلام برای قبولی مامایی ازاد در با سهمیه منطقه۱ تراز حداقلی چقدره؟؟بالای ۷۰۰۰؟؟؟

  1. با سلام هرساله با تغییر مواجهیم. اما تراز بالای هفت هزار تراز قبولی است.

 42. سلام شرایط قبولی دانشگاه فرهنگیان چیه؟چه رتبه منطقه دو میخواد برا قبولی در دانشگاه فرهنگیان زنجان؟

  1. سلام دوست عزیز
   باید تراز قابل قبولی را با توجه به دروس و میانگین شرکت کنندگان کسب کنید.آنگاه رتبه به خودی خود درست خواهد شد.برای بررسی دقیق با کارشناسان تماس بگیرید

 43. باسلام و درود.تراز چیه.چطور میتونم تراز درسامو بالا ببرم؟آخه بعضی کارنامه ها هست که درصد درس بالاست اما ترازش پایینه.دلیلش چیه؟

  1. سلام دوست عزیز
   میانگین رنک درسی شما بین شرکت کنندگان توسط تراز مشخص میشود برای بررسی دقیق تر با مشاورین تماس بگیرید

 44. سلام.لطف میکنید کارنامه یا درصدهای دروس رو برا قبولی پرستاری دانشگاه آزاد زنجان در سال ۹۸ یا ۹۹ قرار دهید.ممنون

  1. سلام دوست عزیز
   درس سال گذشته ملاک حتمی قبولی شما نیست. ولی میتوانید با جستجو این مورد را پیدا کنید

 45. سلام دانشگاه آزاد زنجان از رشته های پیراپزشکی فقط مامایی و پرستاری رو داره؟

  1. سلام دوست عزیز
   برای بررسی دقیق تر به دفترچه مربوطه رجوع کنید

   1. دفترچه شو از کجا پیدا کنم؟اینترنت میزنم نمیاره رشته های پیراپزشکی ازاد زنجان رو.فقط رشته های بدون کنکور رو میاره.

    1. سلام دوست عزیز
     پیراپزشکی بدون کنکور ندارد .برای دانلود دفترچه به سایت دانشگاه آزاد مراجعه کنید

 46. سلام.شنیدم مامایی رشته ایه که اشباع شده و دانشجوها اکثرن بیکارن مخصوصا دانشجوهای دانشگاه آزاد.حقیقت داره؟یعنی تحصیل تو این رشته مخصوصا آزاد وقت تلف کردنه؟

  1. سلام دوست عزیز
   ربطی به دانشگاه ندارد.با توجه به شرایط و علاقه خود اقدام به ادامه تحصیل کنید و یا با مشاورین تماس بگیرید

 47. سلام این تراز هایی که در جدول هست.مربوط به تکمیل ظرفیته یا مربوط به کسانی که مستقیم از مهرماه انتخاب رشته کردن و آزاد قبول شدن؟

 48. سلام من با درصدای زیر میتونم دانشگاه آزاد زنجان واحد خودگردان یا عادی رشته پرستاری مامایی قبول شم؟ادب ۲۵ عربی ۷۰ دینی ۷۰ زبان ۴۰ ریاضی ۱۵ زیست ۱۵ فیزیک ۸ شیمی۴۰
  منطقه دوهستم

  1. سلام دوست عزیز
   بستگی به میزان و میانگین شرکت کنندگان دارد برای بررسی تماس بگیرید

 49. سلام، تراز 6066 رتبه 18 هزار سهمیه 5 درصدی امیدی به قبولی تکمیل پیرا هس؟؟

  1. سلام دوست عزیز
   بستگی به تعداد شرکت کنندگان دارد

 50. سلام با تراز ۷۵۰۰ پرستاری یا اتاق عمل واحد تهران قبول میشم؟

  1. سلام دوست عزیز
   بستگی به تعداد شرکت کنندگان سال مربوطه دارد.

 51. سلام رتبه منطقه سه۷۶۳۴سهمیه پنج درصدی
  تراز کل ۷۴۵۸
  تراز زیر گروه یک۶۲۷۲ رتبه زیر گروه یک ۴۰هزار
  تراز زیر گروه دو ۶۶۳۱
  رتبه کشوری۵۷۰۸۵
  ایا شانسی برای مامایی پریتاری اتاق عمل و هوشبری داذم؟

  1. سلام دوست عزیز
   با توجه به میانگین شرکت کننده ها ملاک قرار میگیرد

 52. سلام خسته نباشید
  با تراز 6600 تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد حتی خودگردان میشه ی جایی قبول شد؟؟؟
  همه شهر ها رو هم زدم با توجه به اینکه گفتید تراز 400 میشکند در تکمیل ظرفیت؟؟؟؟

  1. سلام دوست عزیز
   بستگی به میانگین شرکت کنندگان دارد

  2. سلام خسته نباشید/میخاستم ببینم با تراز۶۶۷۰امیدی هست تکمیل طرفیت امسال پرستاری یا هوشبری هر جایی ک باشه قبول شم؟و اینکه پارسال با این تراز قبولی داشتن؟

 53. سلام
  شما نوشتید در تکمیل ظرفیت تراز حدود 300یا 400 میشکند پس میشه شانس قبولی با تراز 6600 داشته باشم؟؟؟؟تقریبا همه ی دانشگاه ها رو به جز خوزستان و سیستان و بلوچستان رو زدم

  1. سلام دوست عزیز
   بستگی به نسبت شرکت کننده دارد.احتمال بالایی دارید

 54. سلام
  با تراز 6600 میشه پرستاری یا اتاق عمل تکمیل ظرفیت حتی خودگردان شهرهایی مثل قوچان سبزوار گرگان نیشابور بیرجند بندرگز تویسرکان خمین نجف آباد خوراسگان قبول شد؟؟؟

  1. سلام دوست عزیز
   بستگی به متقاضیان دارد .احتمال بالایی دارید

 55. سلام با تراز ۷۸۰۰ و رتبه ۱۶ هزار احتمال قبولی تکمیل ظرفیت برای همدان هست؟

  1. سلام دوست عزیز
   بستگی به تعداد شرکت کنندگان دارد. مشخص نیست

   1. میگم با تراز شش هزار و هفتصد منطقه سه پیرا پزشکی مامایی یا بهداشتها رو ازاد یا خودگردان شهرش فرق نمیکنه شانس قبولی دارم یا نه ممنون میشم جواب بدید

 56. سلام با تراز 6840میتونم تو تکمیل ظرفیت اتاق عمل ظرفیت خودگردان سراب قبول بشم

  1. سلام دوست عزیز
   شرایط قبولی بستگی به میانگین افراد شرکت کننده دارد

 57. ببخشید با تراز کشوری۶۵۰۰ورتبه کشوری۲۹۰۰۰میتوان در تکمیل ظرفیت ۹۹در رشته های پیرا پزشکی تبریز یا سراب یا مرند در دانشگاه ازاد یا خودگردان قبول شد؟

  1. سلام دوست عزیز
   بله احتمال دارد.قبولی به تعداد شرکت کنندگان احتمال دارد

 58. ببخشید در پیام قبل اتاق عمل جا موند… عادی و ظرفیت خودگردان شانس قبولی هست؟

 59. سلام من با سهمیه ی 5 درصد و تراز 6733 و. رتبه کشوری 95000 و اینکه بومی اذربایجان شرقی هستم و منطقه 1….احتمال قبولی در علوم آز یا پرستاری یا هوشبری اطراف رو دارم؟

 60. سلم شهریه دانشگاه ازادمعمولی باخودگردانش چه فرقی داره؟

  1. سلام دوست عزیز
   با توجه به رشته تحصیلی تفاوت هایی دارد.

 61. سلام تکمیل ظرفیت برگزارمیشه؟ اگه بشه من بارتبه 33000منطقه دووتراز7013شانس قبولی دررشته پرستاری دانشگاه ازاد ارومیه یاخوی رودارم؟ خواهش میکنم جواب بدیدلطفا

  1. سلام دوست عزیز
   هنوز مشخص نیست و اخباری ارائه نشده است. صبور باشید

 62. سلام من تراز زیر گروه یکم6650 هست رتبه کشوریم 95000و رتبه منطقه دوم 40000 ایا من شانس قبولی در تکمیل ظرفیت ازاد یا خودگران هر نقظه ایران در رشته های برستاری و هوشبری و علوم ازمایشگاهی و مامایی دارم

   1. سلام پس چرا اینا تو تکمیل ظرفیت قبول شدن با همین تراز حتی تراز 6400 هم بود؟؟؟؟؟

 63. با سلام با تراز ۶۳۰۰ و سهمیه ۵ درصدی ور رتبه کشوری ۱۰۰هزار پرستاری و اتاق عمل و هوشبری خودگردان شانس قبولی دارم

 64. سلام باتراز6580ورتبه44هزار زیر گروه1 منطقه2احتمال قبولی تکمیل ظرفیت مامایی ازاد خودگردان هست؟لطفا جواب بدین

  1. سلام متاسفانه شانس بسیار کمی برای قبولی در این رشته دارین

  1. با سلام خدمت شما دوست عزیز رتیه کشوری و منطقه مهم است

 65. سلام با تراز 5400منطقه دو امکانش هست پرستاری یا هوشبری یا مامایی یا اتاق عمی یلا عاوم ازمایشگاهی ازاد یا خودگردان قبول شد؟ تو تکمیل طرفیت چطورر؟؟لطفا جواب بدید

  1. با سلام خدمت شما دوست عزیز شما بهتره با مرکز مشاوره تماس بگیرین

   1. سلام وقت بخیر
    با تراز ٧٢٠٠ و رتبه ٢٢١۵٢ منطقه سه تکمیل ظرفیت آزاد شانس قبولی در رشته ای رو دارم !؟لطفا راهنماییم کنید

   2. سلام تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 99 کی شروع میشود؟لطفا جواب بدین

  2. سلام من با تراز 5100 منطقه دو شانس قبولی رشته مامایی دانش ازاد و خودگردان دارم؟

 66. سلام با تراز 6000 منطقه 3 اختمال قبولی در تکمیل ظرفیت رشته های مامایی یا تاق عمل یا پرستاری رو دارم؟ لطفا جواب بدین ممنون

  1. سلام
   با مرکز مشاوره تماس بگیرین تا دقیق راهنمایی بشین. برای پذیرش دانشگاه رتبه زیرگروه ها هم ملاک است.

 67. سللم ببخشید با تراز ۵۳۹۹ میشه از رشته اای پیراپزشکی دانشگاه ازاد پذیرش شد؟

  1. سلام
   باید به تعداد داوطلبان، ظرفیت پذیرش، سطح علمی دیگر داوطلبان و… توجه کنید.

   1. سلام منم ترازم ۵۳۰۰ شده امکان قبولی دررشته مامایی ازاد هست؟

    1. سلام فرحناز عزیز
     احتمال قبولی در این رشته کم است.

 68. سلام. ببخشید تکمیل ظرفیت رشته های علوم پزشکی نیمسال دوم چه زمان شروع میشود؟و ایا امیدی به برگزاری ان است؟با تشکر

  1. سلام
   تکمیل ظرفیت رشته های پزشکی هر ساله بعد از اعلام نتایج نهایی کنکور و همچنین در اوایل مهر ماه هر سال آغاز میشود. برگزاری تکمیل ظرفیت به ظرفیت ها و صندلی های خالی مانده دانشگاه ها بستگی دارد که در هر سال این ظرفیت ها متفاوت میباشد.

    1. سلام
     باید به ظرفیت پذیرش، تعداد داوطلبان، وضعیت رتبه و تراز دیگر داوطلبان و… توجه کنید.

 69. سلام ببخشید من متوجه نمیشم فرق ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد با تکمیل ظرفیت چیه؟ مثلا من رتبه ام بعد از اعلام نتایج با توجه به کارنامه های پارسال به مامایی مازاد اراک میخوره و انتخابش میکنم.آیا از همون مهر میرم سر کلاس یا بابد صبر کنم نتیجه تکمیل ظرفیت بیاد؟ تکمیل ظرفیت از مازاد جداست؟؟ خواهش میکنم جواب بدین.آیا هر ساله ظرفیت مازاد هست؟

  1. با سلام خدمت آقا یا خانم محمدی
   ظرفیت مازاد به نوعی شبیه به پردیس سراسری هست.
   هر ساله وجود دارد

 70. سلام.با تراز 6792.میشه ازاد از پیراپزشکی ها قبول شد؟ خودگردان هم باشه مهم نیس.فقط از استان اذربایجان شرقی یا غربی باشه؟

  1. سلام وقت شما بخیر

   لطفا از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد یا صفر با شماره 9099072068 تماس برقرار نمایید.

 71. سلام با تراز 9591 رتبه 2215 منطقه 1 میتونم آزار نجف آباد خودگردان قبول بشم ممنون میشم اگه جواب بدین

  1. سلام وقت بخیر، لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مشاوره انتخاب رشته کنکور و قبولی های سال قبل از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد و صفر با شماره 9099072068 تماس برقرار نمایید.

  1. سلام وقت بخیر

   در خدمتتون هستیم

   لطفا از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از سراسر ایران با شماره 9099072068 تماس بگیرید

 72. سلام خواهش میکنم جواب بدید با تراز 7150 میشه پرستاری آورد هر جا که باشه آزاد و مازاد هم فرقی نداره
  میشه؟

 73. سلام با تراز6935 تکمیل ظرفیت برای پرستاری بوشهر شهربابک قوچان کاشمر یا هر شهر دیگه ای که در بهمن اعلام شده چقدر شانس دارم؟

 74. سلام من با تراز ٩٢٠٠سهميه پنج درصدي چقدر احتمال پزشكي داندان يادارو دانشگاه اازاد تكميل ظرفيت هرجايي ك ممكنه بيارم ؟

  1. سوال شما خیلی تخصصی هست ، لطفا با شماره مجموعه : 9099072068 تماس بگیرید

 75. سلام تراز بنده در زیرگروه۱ رشته تجربی ۹۶۲۸ هست.به نظرتون برای تکمیل ظرفیت مهرماه چقدر شانس دارم؟ممنون میشم اگه پاسخ بدید

  1. عادی یا با سهمیه ؟ چه رشته ای ؟ برای داروسازی شانس قبولی دارید و برای سایر رشته ها و دریافت اطلاعات لازم از شما میبایست با مشاوران تحصیلی مجموعه صحبت کنید ، در این راستا میتونید با شماره 9099072068 از تلفن ثابت و بدون کد تماس بگیرید .

    1. سوال شما خیلی تخصصی هست ، همونطور که در پیام قبلی عرض کردم با شماره مجموعه تماس بگیرید

 76. این ترازای ک دادین بدون تاثیر سهمیه ایثارگران و جانبازان هستش؟

   1. سلام با تراز ۶۳۴۴منطقه ۲مامایی آزاد و یا خودگردان آزاد و سهمیه بسیج فعال میتونم قبول بشم؟

     1. سلام با ۸۵۰۰۰ کشوری احتمال قبولی پرستاری تو تکمیل ظرفیت هس چون الان قبول نشدم زاهدان و کرمان و گناباد و.. رو زدم

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

پنجشنبه

1403/3/3

جمعه

1403/3/4

شنبه

1403/3/5

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید