آدرس و تلفن مدارس مناطق تهران

آدرس و تلفن مدارس مناطق تهران

در ادامه لیستی از آدرس و تلفن های مدارس تهران به تفکیک دولتی، غیر دولتی، هيئت امنايي و… برای شما تدارک دیده شده است تا بتوانید هوشمندانه تر مدرسه فرزند یا فرزندان خود را انتخاب نمایید.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

همچنین توصیه می گرددمعیارهای انتخاب مدرسه در هر منطقه را نیز مد نظر داشته باشید

” آدرس مدارس مناطق 22 گانه ی شهر تهران “

مدارس ابتدايي منطقه 1
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
22420086-93ولنجكغير دولتيموسسه دخترانه منظومه خرد
22952800ميدان نوبنيادغيردولتيدبستان دخترانه شكوفه
2934ميدان اندرزگوغيردولتيمجتمع آموزشي پسرانه بنياد رشد
مدارس متوسطه دوره اول منطقه 1
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
22420086-93ولنجكغير دولتيموسسه دخترانه منظومه خرد
22952800ميدان نوبنيادغيردولتيمدرسه راهنمايي دخترانه شكوفه
22716005باهنردولتيمدرسه راهنمايي دخترانه عفاف
2934غيردولتيمجتمع آموزشي پسرانه بنياد رشد
2229258-61بازدارغيردولتيآيين روشن نور
متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی منطقه 1
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
22420086-93ولنجكغير دولتيموسسه دخترانه منظومه خرد
22299042پاسداراندولتيدخترانه صابرين(شاهد)
22711941لواسانيدولتيدخترانه بوعلي
22952800ميدان نوبنيادغيردولتيدبيرستان دخترانه شكوفه
22208530قيطريهغيردولتيمجتمع آموزشي پسرانه مفيد
2934ميدان اندرزگوغيردولتيمجتمع آموزشي پسرانه بنياد رشد
22208530قيطريهغيردولتيمجتمع آموزشي پسرانه مفيد
22710232ميدان تجريشدولتيپسرانه مطهري
2229258-61بازدارغيردولتيآيين روشن نور
هنرستان های منطقه 1
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
22711983ميدان تجريشغيردولتيهنرستان پسرانه انديشه برتر
22202994شريعتيدولتيدخترانه 22 بهمن
222196104شريعتيغيردولتيدخترانه گلستان كبير
22296104باهنردولتيدخترانه يادگار امام

مراكز مهد كودك و آمادگي منطقه 2
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
88363434بزرگراه يادگار امامغيردولتيدخترانه اميدفردا
22070241شهرك قدسغيردولتيدخترانه و پسرانه ارمغان هستي
مراكز پيش دبستاني منطقه 2
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
44202815بزرگراه شيخ فضل الهغيردولتيدخترانه طاهره
88363434بزرگراه یادگارغيردولتيدخترانه اميدفردا
22070241شهرك قدسغيردولتيدخترانه و پسرانه ارمغان هستي
66592529-30نصرتغيردولتيدخترانه و پسرانه هستي
مدارس ابتدايي منطقه 2
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
88099431شهرك قدسغيردولتيپسرانه فجر دانش
44215395بزرگراه جناحدولتيدخترانه تربيت نسوان
44202815بزرگراه شيخ فضل الهغيردولتيدخترانه طاهره
88699321شهرك قدسغيردولتيآفرينش
44219027بزرگراه اشرفي اصفهانيغيردولتيمجتمع آموزشي پسرانه تربيت
مدارس متوسطه دوره اول منطقه 2
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
44215395بزرگراه جناحدولتيدخترانه تربيت نسوان
44202514ستارخانغيردولتيراهنمايي پسرانه خاتم النبيين
88099431شهرك قدسغيردولتيپسرانه فجر دانش
88070078شهرك قدسدولتيپسرانه شهيد عباس راسد(شاهد)
22064414ميدان كاجدولتيپسرانه شهداي پارس خودرو
88699321شهرك قدسغيردولتيدخترانه آفرينش
متوسطه دوره دوم و پيش دانشگاهي منطقه 2
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
88099431شهرك قدسغيردولتيپسرانه فجر دانش
44202815بزرگراه شيخ فضل الهغيردولتيدخترانه طاهره
88267433كوي نصرغيردولتيدخترانه سجاد
88699321شهرك قدسغيردولتيدخترانه آفرينش
8857784750شهرك قدسغيردولتيدخترانه گلبانگ
44219027بزرگراه اشرفي اصفهانيغيردولتيمجتمع آموزشي پسرانه تربيت
بزرگراه جلال آل احمدغيردولتيپسرانه بشير
88074252شهرك قدسغيردولتيپسرانه دانشمند
هنرستانهاي منطقه 2
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
88279775ستارخاندولتيپسرانه باهنر
22074446سعادت آبادغيردولتيدخترانه انفورماتيك هنرجو

مراكز مهد كودك و آمادگي منطقه 3
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
88782341ونكغيردولتيدخترانه گل مريم
22580113بزرگراه صدرغيردولتيپسرانه صالحين
مدارس ابتدايي منطقه3
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
88782341ونك

 

غيردولتيدخترانه گل مريم
88829246شريعتيغيردولتيكيمياي علم
مدارس متوسطه دوره اول منطقه 3
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
88782341ونكغيردولتيدخترانه گل مريم
22601026شريعتيدولتيدخترانه ايران
88030485ده ونکدولتيدخترانه معرفت
88041202سئولغيردولتيپسرانه روزبه
22299775اختياريه شماليغيردولتيپسرانه سپهر معرفت
22580113بزرگراه صدرغيردولتيپسرانه صالحين
22542212پاسدارانغيردولتيپسرانه سبحان
22553839-40پاسدارانغيردولتيدانشجو
22602808كلاهدوزغيردولتيپسرانه جهان آرا
88829246شريعتيغيردولتيكيمياي علم
مدارس متوسطه دوره دوم منطقه 3
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
88030258شيخ بهايي شماليغيردولتيپسرانه روزبه
22912601- 6دستگرديغيردولتيدخترانه ملائك
22009598شريعتيدولتيدخترانه ايران
22844178شريعتيغيردولتيعقيله
22580113بزرگراه صدرغيردولتيپسرانه صالحين
22542212پاسدارانغيردولتيپسرانه سبحان
22553839-40پاسدارانغيردولتيدانشجو
22564285غيردولتيپسرانه سروش
هنرستان هاي منطقه 3
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
22229434بزرگراه همتغيردولتيدخترانه نور

مدارس پيش دبستاني منطقه 4
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
22322148- 9بني هاشمغيردولتيدخترانه پيشتازان كامپيوتر ايران
مدارس ابتدايي منطقه 4
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
77333732تهرانپارسغيردولتيدخترانه زينبيه
22520666مجيديه شماليدولتيپروين اعتصامي
77376857تهرانپارسغيردولتينامي
22322148- 9بني هاشمغيردولتيدخترانه پيشتازان كامپيوتر ايران
77388380انتهاي هنگامدولتيپسرانه استاد شهريار
22842884خ شريعتيهيات امناييشهيد آبشناسان
77328700تهرانپارسغيردولتيفرهنگ
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه 4
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
77376856- 7تهرانپارسغيردولتيدخترانه نداي آزادي
77863913فرجامغيردولتيمرضيه
77878760- 3تهرانپارسغيردولتيدخترانه شايستگان
77333732تهرانپارسغيردولتيدخترانه زينبيه
22542192پاسداراندولتيدخترانه پويا
مدارسمتوسطه دوره دوم و پيش دانشگاهي منطقه 4
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
77376856-تهرانپارسغيردولتيدخترانه نداي آزادي
77863913فرجامغيردولتيمرضيه
77878760-تهرانپارسغيردولتيدخترانه شايستگان
77333732تهرانپارسغيردولتيدخترانه زينبيه
77892047هنگامغيردولتيدخترانه حضرت فاطمه الزهرا
77860110تهرانپارسغيردولتينداي زينب
77377812تهرانپارسغيردولتينويد
22937432ميدان هرويغيردولتيدخترانه فرهيختگان
77865558تهرانپارسدولتيپسرانه ثقلين
22568161ميدان هرويغيردولتيپسرانه خوارزمي
22509405ميدان هرويغيردولتيپسرانه محسن
هنرستان هاي منطقه 4
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
77870122تهرانپارسدولتيدخترانه نور دانش

مدارس پيش دبستاني منطقه 5
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
44108890بزرگراه كاشانيغيردولتيدخترانه پيوند
44455305- 6بزرگراه اشرفي اصفهانيغيردولتيدخترانه مبينا
مدارس ابتدايي منطقه 5
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
44063216فردوسغيردولتيپسرانه خاتم
44449965- 8ميدان پونكغيردولتيپسرانه بهان
44108890بزرگراه كاشانيغيردولتيدخترانه پيوند
44455305- 6بزرگراه اشرفي اصفهانيغيردولتيدخترانه مبينا
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه 5
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
44656881شهرك اكباتانغيردولتيدخترانه نور فرشتگان
44449965- 8ميدان پونكغيردولتيپسرانه بهان
44128253- 4بلوار فردوسغيردولتيپسرانه حكيم سنايي
44044459بزرگراه كاشانيغيردولتيپسرانه فارابي
44812369بززرگراه آبشناسانغيردولتيپسرانه علامه طباطبايي
44133444بزرگراه حكيمدولتيپسرانه آزادگان اسلام
44067334بزرگراه كاشانيغيردولتيپسرانه ميعاد
44309432بزرگراه اشرفيغيردولتيدخترانه نور ايمان
مدارسمتوسطه دوره دوم و پيش دانشگاهي منطقه 5
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
44656881شهرك اكباتانغيردولتيدخترانه نور فرشتگان
44449965- 8ميدان پونكغيردولتيپسرانه بهان
44128253- 4بلوار فردوسغيردولتيپسرانه حكيم سنايي
44309432بزرگراه اشرفيغيردولتيدخترانه نور ايمان
44076325- 6بلوار فردوسغيردولتيپسرانه خواجه نصيرالدين طوسي
هنرستان هاي منطقه 5
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
44437476- 7سردار جنگلغيردولتيپسرانه كارآموز
44076325- 6بلوار فردوسغيردولتيپسرانه خواجه نصيرالدين طوسي
44078287بزرگراه اشرفيدولتيپسرانه امرار

مدارس ابتدايي منطقه 6
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
88009217ميدان گل هادولتیپسرانه شهيد بهروز پندي
مدارس راهنمايي منطقه 6
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
88966967بلوار كشاورزغيردولتيدخترانه فرشتگان
88828100مفتحدولتيپسرانه صالح
88712191سيد جمال الديندولتيدخترانه حضرت زينب
88793153آرژانتيندولتيدخترانه بنت الهدي
متوسطه دوره دوم و پيش دانشگاهي منطقه 6
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
88966967بلوار كشاورزغيردولتيدخترانه فرشتگان
88773813- 5ولي عصرغيردولتيدخترانه آريان
88710079سيد جمال الديندولتيدخترانه بوعلي سينا
88961331وصال شيرازيغيردولتيپسرانه برايند
88958671كارگر شماليغيردولتيپسرانه علامه
88010422كارگر شماليغيردولتيپسرانه سما
66483636- 7انقلابدولتيپسرانه البرز
88961994فلسطينغيردولتيپسرانه ممتاز حنان
هنرستان هاي منطقه 6
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
88322535-مفتحغيردولتيپسرانه راه سعادت
88104538-احمدقيصرغيردولتيپسرانه سينماگران جوان
مدارس پيش دبستاني منطقه 7
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
88820826ميدان هفت تيردولتيدخترانه قدوسي
88826885مفتحدولتيدحترانه آينده سازان
77652021شريعتيدولتيدخترانه فرشتگان آسماني
مدارس ابتدايي منطقه 7
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
88402060شريعتيدولتيپسرانه ابن سينا
88820826ميدان هفت تيردولتيدخترانه قدوسي
88826885مفتحدولتيدحترانه آينده سازان
77652021شريعتيدولتيدخترانه فرشتگان آسماني
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه 7
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
77552635اجاره داردولتيدخترانه فروغ علم
77531347سميهغيردولتيپسرانه امير
77554502باباخانلوغيردولتيدخترانه ستايش
77543644مدنيدولتيپسرانه فرهنگ
متوسطه دوره دوم و پيش دانشگاهي منطقه 7
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
55769949امين الملكدولتيدخترانه بعثت
77553747ميدان نامجودولتيدخترانه مقدم سامان
88764900بهشتيدولتيدخترانه نداي آزادي
88400130معلمدولتيدخترانه فرهنگ
77553458ميدان نامجودولتيپسرانه شهيد حميدرضا شعباني
هنرستان هاي منطقه 7
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
88742408- 9مطهريغيردولتيدخترانه ایران آسمان(هوانورد)
77504049انقلابدولتيپسرانه امام باقرالعلوم
7765583- 4طالقانيموسسه آموزشي جوش ايران
مدارس ابتدايي منطقه 8
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
77811200نارمكدولتيدخترانه آزادگان
77904199نارمكغيردولتينبوت
88415116اتوبان رسالت مجيديه جنوبيهيات امناييمهديه
77911078نارمكعاديشهيد جاويد
77835857تهران نودولتيپسرانه ابن سينا
77881915تهرانپارسغيردولتياحسان
77891529نارمكغيردولتيپيام نبوت
77811278نارمكدولتيتوحيد
77891100ميدان نبوتغيردولتينداء النبي
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه 8
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
77957393نارمكدولتيدخترانه طلوع اسلام
77815179مدنيدولتيدخترانه ميثاق(شاهد)
77916725جانبازانغيردولتيدخترانه فروغ علم
77251222نارمكدولتيپسرانه نواب صفوي
متوسطه دوره دوم و پيش دانشگاهي منطقه 8
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
77861644دماونددولتيدخترانه طيبه مهر نامي
77934422نارمكغيردولتيسبحان
مدارس ابتدايي منطقه 9
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
66066113استاد معيندولتيدخترانه جوادالائمه
44570555شهرك استقلال بلوار دكتر

عبيدي

دولتيسيدالشهدا
6625068سرآسياب مهرآبادغيردولتيفرشتگان
66004276آزاديدولتينيره عاصمي
44192750تهرانسرعاديپسرانه پاسداران اسلام
66001083خ آزاديعاديشهداي معلم
44504378تهرانسردولتيشهيد دستغيب
44509387تهرانسرغيردولتيولي عصر
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه 9
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
66004277آزاديدولتيدخترانه محمد عاصمي
66692299شمشيريدولتيدخترانه بعثت
66002437آزاديدولتيپسرانه سلمان فارسي
22601026مهرآباد جنوبيدولتيپسرانه شهداي اسلام
متوسطه دوره دوم و پيش دانشگاهي منطقه 9
تلفن آدرسنوع مدارساسم مدارس
66004867دامپزشكيدولتيدخترانه هجرت
مدارس پيش دبستاني منطقه 10
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
66832613قصرالدشتدولتيدخترانه شمس آبادي
مدارس ابتدايي منطقه 10
تلفن آدرسنوع مدارساسم مدارس
66832613قصرالدشتدولتيدخترانه شمس آبادي
66884246خ خوشتربيت پسرانه
66875409خ رودكيغير دولتيخاتم الانبيا پسرانه
66830405خ هاشميهيات امناييحضرت فاطمه
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه 10
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
66833537دامپزشكيدولتيدخترانه پارساييان
آزاديدولتيدخترانه هاجر
66830411هاشميغيردولتيپسرانه خاتم الانبيا
66019795كاروندولتيپسرانه فيضيه
مدارس ابتدايي منطقه 11
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
55384113وحدتغيردولتيمجتمع آموزشي پسرانه آموزش
55387688خ ولي عصر نرسيده به منيريههيات امناييحضرت رقيه
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه 11
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
66942008 جمالزاده جنوبيدولتيدخترانه كوثر
منيريهدولتيدخترانه آيين اسلام
55384113وحدتغيردولتيمجتمع آموزشي پسرانه آموزش
55388464منيريهدولتيپسرانه عيسي بهرامي
66928389آزاديدولتيپسرانه ابوذر
66920006كارگر جنوبيدولتيپسرانه كدخدايي
66400561ولي عصرغیر دولتیپسرانه حكمت
66402078ولي عصرپسرانه علامه مجلسي
55644467قزويندولتيپسرانه پاسداران اسلام
66407031انقلابغيردولتيپسرانه شيخ مفيد
66401828فلسطينغيردولتيپسرانه دانش پژوه
55653831ميدان رازيدولتيپسرانه جواد الائمه
متوسطه دوره دوم و پيش دانشگاهي منطقه 11
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
66726605حافظدولتيدخترانه باهنر
66705366غيردولتيدخترانه نداي فاطمه
55384113وحدتغيردولتيمجتمع آموزشي پسرانه آموزش
66404522جمهوريدولتيپسرانه پاسداران اسلام
هنرستان هاي منطقه 11
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
66727355- 6حافظموسيقي دختران ايراني و جهاني
66402952جمهوريدولتيدخترانه فيروز كوهي
66926700آذربايجاندولتيپسرانه ولي عصر
55417649كارگر جنوبيغيردولتيپسرانه قدوسي
مدارس ابتدايي منطقه 12
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
33127969-7117شهريورغيردولتيدخترانه شهداي موتلفه اسلامي
77506589ميدان امام حسيندولتيراه حق
66708911جمهوريدولتيپسرانه شهداي مرصاد
66703185جمهوريدولتيجمشيدجم
33561923جمهوريغيردولتيعلوي
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه 12
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
77520611بهارستاندولتيدخترانه فجردانش
33127969-7117شهریورغيردولتيدخترانه شهداي موتلفه اسلامي
33562543ايرانغيردولتيدخترانه صديقين
33560830بهارستانغيردولتيپسرانه پيشگامان
33914643جمهوريدولتيپسرانه آزادي ملت
77534115بهارستانغيردولتيپسرانه نيك پرور
33561801ايرانغيردولتيپسرانه معرفت
متوسطه دوره دوم و پيش دانشگاهي منطقه 12
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
33127969-7117شهریورغيردولتيدخترانه شهداي موتلفه اسلامي
33562543ايرانغيردولتيدخترانه صديقين
33913511چهارراه استانبولدولتيدخترانه اماميه
55626415شوشدولتيدخترانه معصومه اسلامي
33563903شوش شرقيدولتيدخترانه حضرت زهرا
88600000بهارستاندولتيدخترانه سوده همداني
33560830بهارستانغيردولتيپسرانه پيشگامان
77508901دروازه شميرانغيردولتيپسرانه علوي
مدارس ابتدايي منطقه 13
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
77474425نيروي هواييدولتيدخترانه شهيد مفتح
77477670دولتينبوت
77418061تهران نوغيردولتيگل هاي ايمان
77470180دولتيپسرانه هجرت
پيروزيدولتيابوذر
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه 13
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
33347841پيروزيدولتيدخترانه شهيد سرلشگر بابايي
77479833نيرو هواييدولتيدخترانه فاطميه
77813190دماوندغيردولتيپسرانه اسوه
77414044دماونددولتيپسرانه حربن رياحي
77170768تهران نودولتيپسرانه مقداد
33334271پيروزيغيردولتيپسرانه كوشا
77472727نيرو هواييغيردولتياديب
متوسطه دوره دوم و پيش دانشگاهي منطقه 13
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
33346181پيروزيدولتيدخترانه فجراسلام
33348528ميدان امام حسيندولتيپسرانه دارالفنون
77475454نيروي هواييدولتيپسرانه مطهري
هنرستانهاي منطقه 13
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
77812177نيروي هواييدولتيپسرانه پايگاه انقلاب
مدارس ابتدايي منطقه 14
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
33180503بزرگراه محلاتيدولتيپسرانه نوري
33185454بزرگراه محلاتيدولتيپسرانه علامه مجلسي
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه 14
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
3370050417 شهريوردولتيدخترانه خليل طهماسبي
33165237بلوار ابوذرغيردولتيدخترانه شايستگان
33158410- 1بلوار ابوذرغيردولتيپسرانه محراب
3370626217 شهريوردولتيپسرانه شهيد توپچي
33180503بزرگراه محلاتيدولتيپسرانه نوري
33185454بزرگراه محلاتيدولتيپسرانه علامه مجلسي
3312459217 شهريوردولتيپسرانه ارشاد
3378328217 شهريورغيردولتيپسرانه سادات موسوي
متوسطه دوره دوم و پيش دانشگاهي منطقه 14
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
33703907بزرگراه محلاتيدولتيدخترانه اعتصام
33177103پيروزيغيردولتيپسرانه شريف
3378328217 شهريورغيردولتيپسرانه سادات موسوي
هنرستانهاي منطقه 14
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
33705334بزرگراه محلاتيدولتيدخترانه بعثت
3370532117 شهريوردولتيپسرانه علامه طباطبايي
مدارس پيش دبستاني منطقه 15
تلفنآدرس نوع مدارساسم مدارس
افسريهغيردولتيطلوع دانش
مدارس ابتدايي منطقه 15
تلفنآدرس نوع مدارساسم مدارس
33802766افسريهغيردولتيپسرانه فرهنگ و دانش
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه 15
تلفنآدرس نوع مدارساسم مدارس
33750685دولت آباددولتيدخترانه فاطمه الزهرا
33158613افسريهدولتيپسرانه پرواس
33700386خاوراندولتيپسرانه مصطفي خميني
33700475ميدان خراساندولتيپسرانه تقواپيشگان
33802766افسريهغيردولتيپسرانه فرهنگ و دانش
متوسطه دوره دوم و پيش دانشگاهي منطقه 15
تلفنآدرس نوع مدارساسم مدارس
33706356خاوراندولتيدخترانه شهيد نيك بخت
33800757افسريهدولتيدخترانه باقرالعلوم
33702998خاوراندولتيدخترانه علامه مجلسي
33156209افسريهدولتيدخترانه فاطميه
33140762بلوار ابوذرغيردولتيپسرانه معراج
33141578افسريهغيردولتيپسرانه ياران ثقلين
33802766افسريهغيردولتيپسرانه فرهنگ و دانش
هنرستانهاي منطقه 15
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
33868186شهرك مسعوديهدولتيپسرانه 7 تير
مدارس ابتدايي منطقه 16
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
55060888نازي آباددخترانه سپاه اسلام
55010268ياخچي آباددولتياميد انقلاب
55028660ياخچي آباددولتيپسرانه 13 آبان
55060444نازي آباددولتيپسرانه اميد امام
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه 16
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
55061238نازي آباددولتيدخترانه معراج
55053636نازي ابادغيردولتيدخترانه فدك
55064445شوشدولتيپسرانه نور
55060159رجاييدولتيپسرانه زكرياي رازي
55308939رجاييدولتيپسرانه علامه اميني
55059181خزانه بخاراييدولتيپسرانه آزادگان اسلام
متوسطه دوره دوم و پيش دانشگاهي منطقه 16
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
55034200رجاييدولتيدخترانه فرهنگ حاج حسين مكتبي
55016466رجاييدولتيدخترانه حاجيه ساعد
55643031میدان بهمندولتيدخترانه فاطميه
55060667رجاييغيردولتيدخترانه الزهرا
55001069رجاييدولتيپسرانه شريعتي
55001060رجاييدولتيپسرانه سروش شاهد
55036300ياخچي آباددولتيپسرانه رشد پسران
هنرستانهاي منطقه 16
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
55061166رجاييدولتيپسرانه نولادوند
مدارس پيش دبستاني و ابتدايي منطقه 17
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
دولتيدخترانه حضرت معصومه
دولتيبهشت
دولتيوحدت
دولتيپسرانه شهيد موسوي
دولتينونهالان اسلام
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه17
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
55825729زمزمدولتيدخترانه عترت
55706695ابوذردولتيپسرانه رازي
متوسطه دوره دوم و پيش دانشگاهي منطقه 17
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
55701855ميدان ابوذردخترانه نرجس
66221711امين الملكدولتيپسرانه علامه طباطبايي
66224376امين الملكدولتيوارثان حسين(شاهد)
هنرستانهاي منطقه 17
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
66222692بزرگراه سعیدیدولتيدخترانه سپيده كاشاني
مدارس پيش دبستاني منطقه 18
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
66809329شادآباددولتيدخترانه شهيد فياض بخش
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه 18
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
66695733يافت آباد غربيدولتيدخترانه مهديه
66805038شادآباددولتيدخترانه شهداي هويزه
66239989يافت آباد غربيدولتيپسرانه امام خميني(شاهد)
متوسطه دوره دوم و پيش دانشگاهي منطقه 18
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
66809669يافت آبادغربيدولتيدخترانه جعفرآبادي
66222565يافت آباددولتيپسرانه امام حسين
هنرستانهاي منطقه 18
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
66200170یافت آباد غربیدولتیدخترانه حضرت مریم
مدارس ابتدایی منطقه 19
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
55002526صالح آباد غربیدولنیدخترانه کیهانی
55006768صالح آباد غربیدولتیپسرانه فردوسی
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه 19
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
55825778عبدل آباددولتیدخترانه فدک
55536070خانی آباد نودولتیدخترانه اعتماد فر
5502600صالح آباد غربیدولتیدخترانه اناری 2
متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی منطقه 19
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
55006427یاخچی آباددولتیدخترانه فاطمه الزهرا
55825778عبدل آباددولتیدخترانه فدک
هنرستانهای منطقه 19
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
55012022دولتیپسرانه شهید رجایی
مدارس ابتدایی منطقه 20
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
55913775فداییان اسلامغیر دولتیدخترانه پروین اعتصامی
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه 20
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
55933268شهرریغیر دولتیپسرانه دکتر حسابی
33749757شهر ریغیر دولتیپسرانه پویا
55905238شهر ریغیر دولتیپسرانه میرداماد
متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی منطقه 20
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
55901600شهر ریدولتیپسرانه کوثر
55905238شهر ریغیر دولتیپسرانه میرداماد
مدارس ابتدایی منطقه 21
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
44505100تهرانسردولتیدخترانه پروین اعتصامی
44517284تهرانسردولتیآزادگان
44512837تهرانسرغیر دولتیمجتمه آموزشی
44902866بزرگراه لشگریدولتیپسرانه نور علم
44503867تهرانسرغیر دولتیولی عصر
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه 21
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
44562625تهرانسردولتیدخترانه 13 آبان
44505100تهرانسردخترانه پروین اعتصامی
متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی منطقه 21
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
44509800تهرانسرغیر دولتیدخترانه شهدای کارگر
44504265تهرانسردولتیپسرانه ابن سینا
هنرستانهای منطقه 21
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
44505800تهرانسردولتیپسرانه علاقمندان
مدارس ابتدایی منطقه 22
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
44704466بلوار دهکدهدولتیدخترانه شهدای شهرک چشمه
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه 22
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
44719480بلوار دهکده المپیکغیر دولتی

دخترانه سما (ش2)

 
لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

آدرس و تلفن مدارس مناطق تهران

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات
- 2 نظر:

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

جمعه

1403/5/5

شنبه

1403/5/6

یکشنبه

1403/5/7

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید