استخدامی سپاه در سال ۱۴۰۰

استخدامی سپاه در سال 99 - 1400

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مجموعه ای از ستاد کل سپاه حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و مقاومت بسیج و قدس و سازمان های وابسته به آن ها اطلاق می گردد.

شرایط استخدامی سپاه در سال ۱۴۰۰

شرایط استخدام در سپاه یعنی گزینش افراد دارای صلاحیت بر طبق قانون مقررات برای انجام خدمت در یکی از مشاغل های استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

این مشاغل از نظر ماهیت شغل به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

 • شغل نظامی
 • شغل کارمندی
 • شغل مشترک
 1. مشاغل نظامی شامل مشاغل های مربوط به مدیریت های سطوح بالای سپاه و سایر مشاغلی که به دانش و مهارت نظامی نیاز دارند و یا در ارتباط مستقیم با ماموریت های نظامی هستند.
 2. غیر از مشاغل موضوع تبصره ۱ این ماده، مدیریت سایر رده‌های سپاه و سایر مشاغلی که با پشتیبانی‌های مستقیم و نیز غیر مستقیم ‌مأموریت های نظامی سپاه ارتباط دارند از مشاغل مشترک هستند.
 3. مشاغل نظامی، کارمندی و مشترک با رعایت مفاد این قانون در جداول سازمان مشخص می‌شود.

شرایط عمومی استخدام سپاه ۱۴۰۰

شرایط عمومی استخدام سپاه در سال ۱۴۰۰ کادر ثابت و پیمانی و پرسنل بسیجی ویژه (‌پاسداران افتخاری) به شرح زیر است:

 1. اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
 2. اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه.
 3. التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق اسلامی.
 4. عدم عضویت و هواداری از احزاب و گروه ها و سازمان های سیاسی.
 5. نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروه ها و سازمان های غیر اسلامی. التقاطی، الحادی و غیر قانونی.
 6. عدم اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
 7. داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی مورد نیاز.
 8. داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نیاز.
 9. داشتن حسن شهرت و عدم سوء سابقه.

بیشتر بخوانید: خدمت سربازی در سپاه چگونه است؟


 •  استخدام پرسنل کادر ثابت، مشروط به داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران است.
 •  برای مشاغل کارمندی در شرایط مساوی شرایط استخدام سپاه پاسداران، ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و خانواده درجه یک آنان در اولویت‌ هستند.
 •  استخدام پرسنل مذکور در این ماده منوط به تایید صلاحیت آنان توسط هیأت مرکزی گزینش است که پس از ارزیابی در طول دوره ‌آموزش اولیه صورت می‌گیرد و در صورت لزوم هیأت مرکزی گزینش می‌تواند این اختیار را به هسته ‌های گزینش تفویض نماید.

هیات مرکزی گزینش در سپاه

هیات مرکزی گزینش در سپاه مرکب از فرمانده کل سپاه یا جانشین وی، نماینده ولی فقیه در سپاه یا جانشین وی، رئیس ستاد کل سپاه، مسئول حفاظت اطلاعات سپاه و معاون نیروی انسانی ستاد کل سپاه به عنوان دبیر هیات و وزیر یا جانشین وی تشکیل می گردد.

در چارچوب مفاد قانون گزینش، وظیفه تعیین سیاست های گزینش پرسنل سپاه و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز و نظارت بر کار هسته های گزینش از شرایط استخدام سپاه پاسداران را به عهده دارد.

هسته ‌های گزینش در ستاد کل سپاه، نیروها و سازمانهای وابسته، توسط هیأت مرکزی گزینش سپاه، برای گزینش پرسنل تشکیل می‌گردد.

شرایط استخدام سپاه برای کارمندان

شرایط استخدام سپاه برای کارمندان

 1. بر اساس مدارک تحصیلی در یکی از مقاطع پایان دوره‌های دبیرستان، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و بالاتر
 2. بر اساس تخصص و مهارت عملی
 • شرایط استخدام سپاه پاسداران برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام می‌نماید تغییر محل خدمت زنان باید حتی‌الامکان تابع شرایط‌ خدمتی همسران آنان باشد.
 • سپاه می‌تواند به منظور تأمین نیاز سازمانی خود داوطلبانی را که حداقل دارای مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی هستند با اخذ تعهد ۵ ‌سال خدمت نظامی و یا ۶ سال خدمت کارمندی به صورت پیمانی استخدام نماید و تمدید مهلت و تجدید قرارداد مجاز نیستند.
 • خدمت پرسنل پیمانی که خدمت دوره ضرورت را انجام نداده‌اند به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی می‌گردد و در صورتی که ‌قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفی یا برکنار گردند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.
 • شرایط استخدام سپاه پاسداران برای پرسنلی که در حال انجام خدمت دوره ضرورت هستند به صورت پیمانی خواهد بود.
 • سپاه می‌تواند در صورت نیاز از پرسنل وظیفه در حین دوره خدمت ضرورت و همچنین پرسنل پیمانی در طول مدت قرارداد و پرسنل‌ بسیجی اعم از عادی، فعال یا ویژه که شرایط استخدام سپاه پاسداران را دارا هستند برای کادر ثابت استخدام نماید و این قبیل داوطلبان در شرایط مساوی از اولویت‌ برخوردارند. آموزش، درجه یا رتبه و ترفیعات آنان تابع مقررات مندرج در این قانون خواهد بود.
 • سپاه در مواقع جنگ و اضطرار این نیروها را احضار نموده و چنانچه بیشتر از مدت یک ماه در هر سال خدمت نمایند به همان اندازه از‌ مدت خدمت و آموزش سال های بعد کسر خواهد شد.
 •  این دسته از پرسنل پس از گذراندن آموزش های لازم در بدو خدمت از حقوق اجتماعی افراد منقضی خدمت وظیفه عمومی برای ‌استخدام و تحصیل و نظیر آن برخوردار هستند، لیکن در صورت قطع یا لغو یا بطلان قرار داد تا انجام کامل خدمت ضرورت، حقوق مزبور از آنها‌ سلب می‌شود.
 •  کلیه نهادها و سازمانها و وزارتخانه‌ها و شرکت های دولتی و کارفرمایان بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند شغل ‌این دسته از افراد را در طول خدمت سالانه آنها در سپاه حفظ نمایند، افراد مزبور در این مدت از دستگاه مربوطه حقوق و مزایا دریافت نخواهند نمود.
 • حقوق و مزایای این افراد بعد از آموزش های لازم بدو خدمت مطابق حقوق و مزایای پرسنل کادر ثابت نظامی هم ردیف خواهد بود.
 •  آیین‌نامه اجرایی این افراد ماده توسط وزارت و ستاد کل سپاه پس از کسب نظر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 •  خرید خدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود با تشخیص نیروها و سازمانهای استخدام ‌کننده به موجب آیین‌نامه موضوع‌ ماده ۳۷ قانون ارتش هستند و اصلاحات مورد نیاز آن توسط ستاد کل سپاه با هماهنگی وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 •  استخدام اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی سپاه و پرداخت حق‌التدریس به اساتید و مربیان مقاطع دانشگاهی بر اساس‌مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاهها خواهد بود.
 • استخدام مربی و پرداخت حق‌التدریس برای آموزشهای پائین‌تر از سطوح دانشگاهی تابع آیین‌نامه موضوع ماده ۳۸ قانون ارتش خواهد ‌بود. اصلاحات مورد نیاز توسط ستاد کل سپاه با هماهنگی وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 •  استخدام افراد در سپاه، بدون نیاز سازمانی و همچنین استخدام و یا تغییر وضع پرسنل جز به یکی از صور مذکور در این قانون مطلقاً‌ ممنوع است.

استخدام سپاه و مراکز آموزشی سپاه و دوره های آموزشی

مراکز آموزشی سپاه و دوره های آموزشی

 1. دبیرستان ها و هنرستان های سپاه.
 2. آموزشگاه نظامی.
 • دانشکده علوم و فنون نیروها از لحاظ علمی به دانشگاه امام حسین (ع) وابسته بوده و توسط نیروها اداره می‌شود.
 •  دانشکده عقیدتی – سیاسی و سایر مراکز آموزش رسته‌ای عقیدتی – سیاسی سپاه زیر نظر حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه اداره‌ می‌شود.

دوره آموزش عمومی پاسداری

دوره عمومی پاسداری برای پرسنل کادر ثابت نظامی با مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی، شش ماه در آموزشگاه نظامی است.

دوره عمومی آموزش عمومی پاسداری با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر به مدت سه سال در دانشگاه امام حسین (ع) تشکیل می شود. این دوره برای پرسنلی که دارای مدرک دیپلم استخدام می شوند در طول دوره های علوم پایه یا دانشکده علوم و فنون نیروها برگزار می شود.

دوره آموزش تخصصی اولیه در سپاه

این دوره برای پرسنل کادر ثابت نظامی که دارای مدرک پایان دوره راهنمایی هستند، صورت می گیرد که البته بلافاصله بعد از طی دوره آموزش عمومی حداقل به مدت شش ماه در آموزشگاه های نظامی برگزار می شود.


بیشتر بخوانید: دوره آموزشی سپاه چند ماه است؟


برنامه ها و مواد آموزشی این دوره باید طوری تنظیم شوند که فارغ التحصیلان بتوانند از عهده مشاغل درجات رزم آور دومی و رزم آور یکمی برآیند.

دوره آموزش تخصصی تکمیلی در سپاه

دوره آموزش تخصصی تکمیلی از جمله شرایط استخدام سپاه پاسداران برای تکمیل تخصص پرسنل کادر ثابت نظامی با داشتن درجه رزم آور یکمی به مدت حداقل ۶ ماه در دانشگاه علوم و فنون تشکیل می گردد. تشکیل این دوره ها باید به گونه ای باشد که کلیه پرسنل با داشتن درجه رزم آور یکمی بتوانند به موقع این دوره را طی کنند.

برنامه ها و مواد آموزشی این دوره باید طوری تنظیم کرد که فارغ التحصیلان بتوانند از عهده مشاغل درجات رزمدار دومی و رزمدار یکمی برآیند. نیل به درجه رزمدار دومی منوط به موفقیت در طی این دوره است.

استخدام سپاه و دوره‌های آموزش علوم پایه نظامی

دوره‌ های آموزش علوم پایه نظامی

استخدام سپاه پاسداران برای تأمین و تربیت پرسنل کادر ثابت نظامی که با مدرک دیپلم استخدام می‌شوند، اقدام به تشکیل دانشکده علوم پایه نظامی در دانشگاه امام‌حسین (ع) می‌نماید.

حداقل مدت آموزش این دانشکده ۷ ترم تحصیلی در دو دوره به شرح زیر است:

۱- دوره اول: این دوره حداقل شامل ۴ ترم تحصیلی بوده و برای آموزش به کسانی که با مدرک تحصیلی پایان دوره دبیرستان از طریق مسابقه ورودی ‌پذیرفته می‌شوند، تشکیل می‌گردد.

۲- دوره دوم: این دوره حداقل شامل سه ترم تحصیلی بوده و برای کسانی که با انجام ارزیابی و مسابقه ورودی از بین داوطلبان فارغ‌ التحصیل دوره‌ اول پذیرفته شده‌اند، تشکیل می‌گردد.

 • تبصره ۱ – پرسنلی که با مدرک پائین‌تر از دیپلم استخدام شده و موفق به اخذ مدرک دیپلم شده‌اند می‌توانند در آزمون ورودی دوره اول دانشکده علوم پایه نظامی شرکت نمایند و در شرایط مساوی حق تقدم با پرسنل شاغل است.
 • تبصره ۲ – در صورت ضرورت و فوریت، سپاه می‌تواند از دارندگان مدارک فوق دیپلم مورد نیاز، برای شرکت در ‌آزمون ورودی دوره دوم آموزش علوم پایه نظامی ثبت نام نماید.
 • تبصره ۳ – مواد و برنامه‌های آموزشی این دانشکده باید طوری تنظیم گردد که با گذراندن دوره‌های آموزش بعدی، فارغ‌التحصیلان دوره اول از‌عهده مشاغل درجات ستوان‌ سومی تا سرهنگی برآمده و فارغ‌التحصیلان دوره دوم آمادگی انجام وظیفه در مشاغل درجات ستوان‌دومی و بالاتر را‌ داشته باشند.
 • تبصره ۴ – ستاد کل سپاه می‌تواند در رسته‌هایی که ضروری می‌داند دوره‌های دوم علوم پایه نظامی، مقدماتی رسته‌ ای و عالی رسته ‌ای را به صورت ‌پیوسته و با حداقل پنج ترم تحصیلی اجراء نماید.
 • ‌تبصره ۵ – سپاه می‌تواند بنا به ضرورت دوره دوم علوم پایه نظامی را در دانشکده علوم و فنون نیروها اجراء نماید.

زمان

زمان استخدام سپاه پاسداران در هر سال به مدت محدود از سوی سپاه پاسداران اعلام می شود. اخبار استخدامی این سازمان با مدارک تحصیلی دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای سمت های مختلف شغلی، کادر اداری، افسری، هم رزم و … انجام می شود و زمان آن در این صفحه اطلاع رسانی می شود.


بیشتر بخوانید: پروژه کسری خدمت سپاه


توجه داشته باشید که جذب نیروها در زمان تعیین شده انجام می گیرد و افراد واجد شرایط برای موارد مورد نیاز نیروی سپاه استخدام می شوند.

نحوه استخدام سپاه پاسداران 1400

نحوه استخدام

جذب نیروی انسانی در سپاه پاسداران از طریق سیستم عضویاب انجام می گیرد. داوطلبان به این منظور باید پایگاه سپاه در منطقه سکونت خود مراجعه کنند تا شرایط و صلاحیتشان توسط عضویاب انجام گیرد.

داوطلبان پس از تایید صلاحیت و جذب در سپاه، موظف به گذراندن دوره تربیت پاسداری در دانشکده افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) هستند.

شرایط استخدام سپاه برای بانوان

شرایط استخدام با دیپلم در سپاه برای زنان با مردان متفاوت است و استخدام آن ها به شرایط همسران و خدمت آنان مشخص می شود البته شرایط عمومی استخدام زنان با مردان برای استخدام در سپاه یکسان است.

 • بانوانی که دارای مدرک دیپلم و یا بالاتر از دیپلم هستند، با داشتن شرایط استخدام، می توانند نسبت به استخدام سپاه پاسداران اقدام نمایند.
 • حداقل قد ۱۶۰ سانتی متر
 • تحقیقات محلی که توسط سپاه در مورد متقاضی انجام می شود.

توجه: شرایط استخدامی سپاه در سال ۱۴۰۰ هنوز اعلام نشده است و اطلاعات ذکر شده آخرین اطلاعاتی است که در اختیار داریم و در صورت اعلام شرایط جدید این صفحه بروز رسانی می شود.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه استخدامی سپاه در سال ۱۴۰۰ با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی ایام تعطیل.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

سوالات متداول

شرایط استخدام سپاه برای بانوان چیست؟

شرایط استخدام با دیپلم در سپاه برای زنان با مردان متفاوت است و استخدام آن ها به شرایط همسران و خدمت آنان مشخص می شود البته شرایط عمومی استخدام زنان با مردان برای استخدام در سپاه یکسان است.

 • بانوانی که دارای مدرک دیپلم و یا بالاتر از دیپلم هستند، با داشتن شرایط استخدام، می توانند نسبت به استخدام سپاه پاسداران اقدام نمایند.
 • حداقل قد ۱۶۰ سانتی متر
 • تحقیقات محلی که توسط سپاه در مورد متقاضی انجام می شود.

شرایط استخدام سپاه برای کارمندان چیست؟

 1. بر اساس مدارک تحصیلی در یکی از مقاطع پایان دوره‌های دبیرستان، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و بالاتر
 2. بر اساس تخصص و مهارت عملی

شرایط عمومی استخدام سپاه چیست؟

شرایط عمومی استخدام سپاه در سال ۱۴۰۰ کادر ثابت و پیمانی و پرسنل بسیجی ویژه (‌پاسداران افتخاری) به شرح زیر است:

 1. اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
 2. اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه.
 3. التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق اسلامی.
 4. عدم عضویت و هواداری از احزاب و گروه ها و سازمان های سیاسی.
 5. نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروه ها و سازمان های غیر اسلامی. التقاطی، الحادی و غیر قانونی.
 6. عدم اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
 7. داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی مورد نیاز.
 8. داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نیاز.
 9. داشتن حسن شهرت و عدم سوء سابقه.

استخدامی سپاه در سال ۱۴۰۰

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه استخدامی سپاه در سال ۱۴۰۰

از مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه با تلفن همراه

در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات
- 1,350 نظر:
 1. سلام وقت بخیر من دخترهستم و عاشق وطن. الان سال آخر دبیرستان را تمام کردم با رشته طراحی ودوخت و با معدل کل دیپلم ۱۸:۵۹ ولی دیپلم را کمی طول میکشه بدن اما توی دبستان فقط عضو بسیج بودم کارتش رو هم ندارم، راهنمایی و دبیرستان نه چون منطقه محروم هستم نتونستم برم میخواستم بدونم میتونم برای استخدام سپاه اقدام کنم..

  1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

 2. سلام
  روح اله زارعی هستم
  ۴۱ سالم هست برادر شهید هستم
  و در زمینه کار کارمندی یا راننده میتونم به سپاه خدمت کنم
  دیپلم هستم و متاهل
  آیا میتونم به ارگانی برای کار مراجعه کنم

  1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

 3. سلام ببخشید سپاه کسایی که رشته ی طراحی دوخت هستند جذب میکنه؟ میشه لطفا جواب بدید

  1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

 4. باسلام یداله باجلان۴۰ساله عاشق وطن وانقلاب متاهل تحصیلات دوم دبیرستان ۱۵سال سابقه رانندگی باکامیون وتریلرتمام نقاط کشورمعموله تحویل دادم ۵سال هم دراتوبوسرانی قزوین خدمت کردم ولذاخیلی علاقه شدیددارم استخدام نیروی دولت شوم. باسپاس

 5. باسلام من ۲۳سالمه ولیسانس تربیت بدنی دارم ولی قدم ۱۵۶ آیا امکان داره سپاه استخدام بشم ؟

  1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

 6. سلام وقت بخیر
  برای استخدام شدن در سپاه باید ازمون داد؟تاریخ ثبت نام ارمون حدودا کی هست؟
  بنده ۴ سالمه و ۲سال سربازبودم و لیسانس نرم افزار دارم الان برای بخش کارمندی بخوام استخدام بشم باید برای ازمونی ثبت نام کنم یااینکه به ارگان شهرم مراجعه کنم؟

  1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

  1. سلام ببخشید پسرمن۱۷سالشه وهنوز دیپلم‌نگرفته میتونه بعنوان کادر نیروی سپاه استخدام‌بشه یعنی شرایطشو‌شامل میشه‌چون هنوز دهم‌میخونه ممنونم جواب لطف کنین

   1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

  2. سلام ببخشید سپاه کسایی که رشته ی طراحی دوخت هستند جذب میکنه؟ میشه لطفا جواب بدید

   1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

 7. سلام بنده دیپلم ریاضی دارم و برای انتخاب رشته کنکور میخوام هوافضا بخونم وبعد از لیسانس وارد سپاه بشم سوالم اینه برای ورود بانوان چ شرایطی مد نظر هست ب جز شرایط نوشته شده و اینکه ایا امکانش هست من با همین مدرک دیپلم وارد سپاه بشم و ادامه تحصیل بدم اگ میشه لطفا توضیح بدید. تشکر

  1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

 8. با سلام و خسته نباشید آیا می شود در سن ۱۶ سالگی در رشته تجربی با وزن ۸۰ کیلو و قد ۱۸۴ سانتی متر و با بسیج فعال وارد سپاه پاسداران برای مشاغل نظامی شد.

  1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

 9. با عرض سلام و خسته نباشید آیا می‌شود در سن ۱۶ سالگی و رشته تجربی با وزن ۸۰ کیلو و قد ۱۸۴ وارد سپاه پاسداران برای مشاغل نظامی شد.

  1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

  1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

 10. سلام خسته نباشید من ۳۴سالم هست دپیلم برق هستم جز بسیج هستمعلاقه زیادی دارم در سپاه پاسدارن باشم میتوانم درراستخدامی سپاه شرکت کنم .ممنونم

  1. سلام شما میتوانید با دردست داشتن مدارک تحصیلی وکارت عضویت فعال بسیج ومدارک شناسایی به‌ سپاه موردنظر مراجعه نمایید واز شرایط پذیرش وظرفیت آگاهی یابید

 11. با سلام من دیپلم دارم و راننده پایه یک هستم سپاه منطقه شهرمان به عنوان بسیجی طرح امنیت راننده پایه یک جذب میکنه . نمیدونم چکار کنم آیا آینده ای داره؟ کمکم کنید.

  1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک تحصیلی و مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج خود به سپاه موردنظر مراجعه کنید واز زمان ونحوه پذیرش اطلاع یابید

  1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک تحصیلی و مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج خود به سپاه موردنظر مراجعه کنید واز زمان ونحوه پذیرش اطلاع یابید

 12. سلام دوستان خسته نباشید ببخشید میگم من رتبه ی کنکورم ۱۵۰۰ بود همین امسال معدلم هم ۱۸.۸۰ سنم هم ۱۸ هس میتونم ثبت نام کنم واسه سپاه

  1. سلام بله میتوانید با دردست داشتن کارت فعال بسیج ومدارک تحصیلی به سپاه موردنظر مراجعه نمایید واز شرایط پذیرش وظرفیت آگاهی یابید

 13. ببخشید من توی هیچ سایتی زمان دقیق استخدام درجه دار ی رو ندیدم . شما گفتید تا مرداد ماه. میشه منبع این زمانو بگید؟

 14. ببخشید شما مطمئن هستید که فقط ی بار میشه؟چون من توی هیچ سایتی این رو ندیدم که فقط ی بار بتونه طرف آزمون بده

 15. سلام من ۳۲ سالمه دیپلم انسانی دارم از خانواده ایثارگرانم پدرم سپاهی بوده وبرادرم جانبازه چطور میتونم استخدام سپاه شم در قسمت جهادی یا اداری یا هرجای دیگه

 16. سلام و عرض ادب

  بنده لیسانس مدیریت صنعتی با معدل ۱۸:۵۰دارم آیا میتوانم برای استخدام سپاه اقدام کنم و آیا برای افسری یا درجه داری ?با تشکر

  1. سلام بله امکان دارد میتوانید جهت مشاوره با مشاوران ما تماس بگیرید

 17. سلام من دیپلم فنی حرفه ای و دارم معدلم ۱۸ است ۱۹سال بسیج فعال دارم قدمم ۱۷۰ به نظرتون می تونم ثبت نام کنم‌

  1. سلام اگر منظورتان سپاه هست میتوانید بادردست داشتن مدارک تحصیلی وکارت عضویت فعالتان ومدارک شناسایی به‌ سپاه موردنظر مراجعه نمایید واز شرایط پذیرش وظرفیت جذب آگاهی یابید

 18. ۳۵سال.عاشق رهبرم.عاشق شهدا.ارزوم دنبال راه شهدا.عاشق رزمی.دوست دارم در خدمت سپاه باشم.

  1. باسلام یداله باجلان۴۰ساله عاشق وطن وانقلاب متاهل تحصیلات دوم دبیرستان ۱۵سال سابقه رانندگی باکامیون وتریلرتمام نقاط کشورمعموله تحویل دادم ۵سال هم دراتوبوسرانی قزوین خدمت کردم ولذاخیلی علاقه شدیددارم استخدام نیروی دولت شوم. باسپاس

  1. باسلام یداله باجلان۴۰ساله عاشق وطن وانقلاب متاهل تحصیلات دوم دبیرستان ۱۵سال سابقه رانندگی باکامیون وتریلرتمام نقاط کشورمعموله تحویل دادم ۵سال هم دراتوبوسرانی قزوین خدمت کردم ولذاخیلی علاقه شدیددارم استخدام نیروی دولت شوم. باسپاس

  1. سلام شما میتوانید با دردست داشتن مدارک شناسایی وکارت عضویت فعال بسیج ومدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه نمایید واز شرایط پذیرش وظرفیت جذب آگاهی یابید

 19. سلام ببخشید مذاحم میشم میخواتم بدونم تو یکی از مسابقات کشتی گوشم شکسته میخواستم بدونم استخدام میشم تو سپاه

 20. سلام
  بنده لیسانس مهندسی مکانیک دارم و ۸سال هم کارت فعال دارم
  میشه استخدام سپاه شد؟

  1. سلام بله شما میتوانید با دردست داشتن کارت عضویت فعال بسیج وکارت ملی ومدارک شناسایی و تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه نمایید واز شرایط پذیرش وظرفیت جذب آگاهی یابید

 21. باسلام و خسته نباشید
  من ۱۷ ساله پایه یازدهم رشته کاردانش هستم بسیج هم هستم ایا امکان هست وارد سپاه بشوم

  1. سلام برای استخدام سپاه باید عضو فعال بسیج باشید اگر عضویت فعال دارید میتوانید با بردن مدرک تحصیلی وکارت ملی وکارت عضویت فعال به ارگان موردنظر مراجعه کنید واز شرایط پذیرش آنجا آگاهی یابید.

   1. سلام خسته نباشید ببخشید من ۲۶سالمه و مدرک تحصیلیم مقاطع دبیرستانه و کارت معافیت خدمت دارم
    آیا میشه سپاه استخدام شم یا خیر
    اگ میشه باید چیکار کنم و بکجا مراجعه کنم ممنون

    1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

 22. باسلام و خسته نباشید
  من ۱۷ ساله پایه یازدهم رشته کاردانش هستم بسیج هم هستم ایا امکان هست وارد سپاه بشوم

  1. سلام وقت بخیر
   برای استخدام سپاه باید عضو فعال بسیج باشید اگر عضویت فعال دارید میتوانید با بردن مدرک تحصیلی وکارت ملی وکارت عضویت فعال به ارگان موردنظر مراجعه کنید واز شرایط پذیرش آنجا آگاهی یابید.

   1. سلام من دانشجو رشته آموزش پرورش هستم و کارت بسیج فعال .هم دارم مدرک ای سی دی ال .و گواهینامه رانندگی هم دارم.و ۲۰سالم هست دوست دارم در سپاه خواهران تهران پذیرش بشم.دیپلم تجربی ام رو تهران گرفتم ولی اصلیت ام همدانی هست میشه لطف کنید توضیح بدید من چجوری باید ثبت نام کنم؟

    1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

    1. سلام وقتتون بخیر سودابه زارعی هستم کارشناسی اقتصاد دارم ۲۵سالمه میخواستم برای استخدامی سپاه ثبت نام کباید چه شرایطی داشته باشم برای قبولی دراسخدامی و اینکه ایا آزمون باید بدیم؟؟

     1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

 23. سلام استخدامی سپاه با مدرک لیسانس از دانشگاه علمی کاربردی آیا پذیرش داره؟؟ چون میگن پذیرش ندارن از دانشگاه علمی کاربردی در ضمن مدرک کاردانی بنده از دانشگاه دولتی هست ؟؟
  در ضمن برج ۸ سال ۹۹ سربازی بنده در سپاه استان تمام شده لطفا راهنمایی بفرمایید ؟

  1. سلام شمادمیتوانید بادردست داشتن مدارک تحصیلی وکارت عضویت فعال بسیج خود به ارگان موردنظر مراجعه واز شرایط وزمان وظرفیت جذب آگاهی یابید

 24. سلام وقتتون بخیر
  تا چه زمانی مهلت استخدام درجه داری سپاه پیمانی وجود داره؟؟؟
  و اینکه مزایا معایشبو میگید…

 25. سلام راس میگن برای سپاه استخدام فقط ی بار میتونی ازمون بدی؟گفتن هم درجه داری و هم افسری
  اره ؟

 26. سلام وقت بخیرخدمت مشاوران عزیزیک سوال داشتم من ۱۲سال سابقه بسیجی دارم وخانمی ۳۸ساله بامدرک فوق حسابداری ورزومه بسیجی بسیارعالی الان که میخوام بشم بعنوان نیروی تمام وقت میکن سن اتون نمیخوره مکرنمیکیدسن ۱۶تا۴۰سال هست؟
  ۲-این بخشنامه یااین مطالب رومکرشماازخودسپاه نمیگیدچرااستان فارس میگن ماهمچنین چیزی نداریم
  محبت کنیدجواب بدیدممنونتون میشم یاحق

  1. سلام هرارگان شرایط خاص خود دارد وبا توجه به نیاز خود ظرفیتی راپیدشیر میکند

 27. سلام بنده سن ۲۲سال دارم رشته ادبیات علوم انسانی مقطع کاردانی امکان استخدامی در سپاه پاسداران وجود داره؟

  1. سلام برای استخدامی درسپاه میتوانید بادردست داشتن مدرک تحصیلی وکارت عضویت فعال بسیج وکارت ملی به آنجا مراجعه واز شرایط پذیرش اطلاع یابید.

   1. سلام من خانمی ۳۵ ساله هستم و دوست دارم در سپاه خدمت کنم
    بسیجی فعال دارم
    مربی حلقات صالحین بودم
    پدرم کارمند بازنشسته سپاهه
    ولی هر وقت استخدامی میشه قبلا نیروها گرفتن کسیم خبر دار نیست
    واقعا هیچ عدالتی در پذیرش نیست
    کسایی رو میگیرن که دوست دارن وقتی علنی میشه که دیگه همه تعداد رو گرفتن
    سالها این برای اعضای خانواده مون و حتی دیگران تجربه شده
    بارها شاهد بودیم که چه کسانی که سالها تو بسیجم خدمت کردن بخاطر همین پنهان کاری و ناعدالتیا از بسیج زدن بیر
    من که دیگه از استان خودمم نا امید شدم

    1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

 28. سلام جانباز هستم با ۴۰ماه سابقه جبهه و۱۵ در صد جانباز ی با ۵۰سال سن میتونم استخدام بشم ۱۵سال سابقه بیمه دارم

  1. سلام شما میتوانید بادردست داشتن مدارک تحصیلی وکارت عضویت فعالتان ومدارک ایثارگری به ارگان موردنظر رجوع کنید تا از شرایط وزمان پذیرش نیرو آگاهی یابید

 29. سلام بنده ۳۲سال سن دارم بامدرک دیپلم قد۱۸۵ووزن ۸۸وحدودا۱۴سال کارت عضویت فعال دربسیج رادارم.
  خواستم بدونم بااین شرایط میتونم درسپاه استخدام بشم.ممنون میشم اگه پاسخگوباشید.

  1. سلام وقت بخیر
   شما میتوانید با دردست داشتن مدارک تحصیلی ،کارت ملی ،کارت فعال بسیج به ارگان وپادگان موردنظر قسمت منابع انسانی مراجعه کنید واز ظرفیت پذیرش اطلاع یابید.

 30. سلام من ۲۴ سن دارم. لیسانس تربیت بدنی. دارم.چند سال هم سابقه بسیج فعال(ورزشکاران دارم )
  چی باید کنم

  1. سلام برای کسری خدمت چون عضو فعال بسیج هستید سالی تقریبا چهل وپنج روز کسری تعلق میگیرد ب شرطی که غیبت نداشته باشید.

   1. من می خواهم در سپاه استخدام می شوم ولیساس تربیت. بدنی دارم
    ورزش گاه هستم کارت مافی سربازی دارم

 31. با سلام
  بنده ۲۸سال سن دارم لیسانس کامپیوتر معدل ۱۷و ۱۰سال بسیجی فعال دارم ۲تا حکم مسئولیت و ۱۵روز اردو جهادی و دارای چند حکم قهرمانی ورزشی در شهرستان
  رفتم برای ثبت نام میگن سنت بزرگه آیا احتمال این است شرایط عوض بشه و ما جذب بشیم

  1. سلام خسته نباشید .آیا معدل کل دیپلم برا استخدام ملاکه یا معدل کتبی؟؟
   ممنون میشم که خواب بدین.

 32. سلام وقت بخیر من دیپلم ندارم سربازی هم نرفتم ۲۵سالمه بسیج فعال هستم سرپرست مادرم هستم و کارت معافیت از خدمت دارم بدون دیپلم هیچ راهی وجود ندارد در سپاه خدمت کنم باتشکر

  1. سلام وقت بخیر
   شما میتوانید درصورت نداشتن غیبت ب پادگان موردنظررجوع کنید واز شرایط ظرفیت پذیرش اطلاع یابید

 33. سلام خسته نباشین.ببخشید من دیپلم فنی حرفه ای کامپیوتر دارم و معدل سال دهم ۱۸٫۷۵ و یازدهم ۱۹٫۳۹ و دوازدهم ۱۹٫۷۵٫ من شنیدم افراد دارای دیپلم فنی و کارو دانش نمیتونن وارد سپاه شن.این واقعیت داره؟ اخه از طرف دیگه یه دوست دیگه ای همینجا نوشته بود من دیپلم فنی دارم و ی دوست دیگه هم نوشته بود دیپلم کارودانش دارم.شما گفته بودین بله میتونین .در اخر میشود یا نمیشود؟
  اگر با فنی و کارودانش نمیشود یعنی هیچ راهی برایخدمت در سپاه نیست؟ این ی مورد ی کم بی انصافیه
  🙁

 34. سلام کارشناسی تکنولوژی الکترونیک هستم
  خیلی دوس دارم تو سپاه کار کنم باید چیکار کنم از چه طریقی وارد بشم درضمن فرزند جانباز ۲۵ درصد ام

 35. با سلام خسته نباشید
  بنده ۲۳ سال سن دارم و دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک با معدل ۱۶
  سابقه فعال بسیج ندارم امکان جذب وجود داره؟
  مرسی اگه پاسخ بدید

  1. با سلام من حسین..۳۰٫ساله از مشهد فوق دیبلم.حقوق. کارت پایان خدمت رفتم.۱۲سال بسیجی فعال در حوزه فرهنگی عقیدتی دارم چن لوح تقدیر از سپاه دارم .استخدام میشم .خیلی علاقه دارم.

   1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

   1. داداش فقط پارتی ، همکلاس من باباش سپاهیه الان هنوز مدرک دیپلم نگرفته رفته سپاه فقط گزینشش مونده چک اعتبار

   2. سلام من ۲۴ سن دارم. لیسانس تربیت بدنی. دارم.چند سال هم سابقه بسیج فعال(ورزشکاران دارم )
    چی باید کنم

    1. سلام وقت بخیر
     برای کسری خدمت چون عضو فعال بسیج هستید سالی تقریبا چهل وپنج روز کسری تعلق میگیرد ب شرطی که غیبت نداشته باشید.

 36. باسلام ۳۲سالمه لیسانس اقلیم شناسی دارم جویای کارم کارت پایان خدمت دارم کارت بسیجی ندارم قبولم میکنن

 37. سلام من ۱۸ سالم هس رشت برق صنعتی هستم می خاستم بدانم از طریق سربازی هم میشود وارد سپاه شد بسیجی فعال هم دارم معدل ۱۶.۷۵

   1. باسلام وقتتون بخیر من ۲۵ سالم هست مدرک کارشناسی حقوق دارم و فرزند ایثارگر هستم کارت بسیج فعال ندارم امکانش هست تو سپاه استخدام بشم

    1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

  1. داداش فقط پارتی ، همکلاس من باباش سپاهیه الان هنوز مدرک دیپلم نگرفته رفته سپاه فقط گزینشش مونده

 38. سلام من ۲۴سالمه.و دیپلم رشته فنی حرفه ای دارم.گفتم ببینم میتونم برای استخدام اقدام کنم

 39. با سلام
  من واقعا نمیدونم اینهمه دم از عدالت میزنن چرا کسی که اینهمه درس خونده باید بیکار باشه اونوقت من یه نفرو میشناسم کلی سابقه زندان داره مصرف کننده شیشه بوده پرونده رابطه نامشروع داشته فقط بخاطر اینکه پسر سرهنگ بازنشسته سپاه و جانبازه..الان دارن جذب سپاه میکنن واسه مدافع حرم. وقتی طرف تو شهر خودش با آبروی ناموس مردم بازی میکنه اونوقت چطور این آدم لایق کار در همچین مجموعه ای رو داره.کسی نیست جواب بده؟؟ واقعا این مسئولین کجان؟؟ به کی باید گفت مگه سو پیشینه نمیخوان؟ چطور دارن استخدامش میکنن برچه اساس و قانونی یکی جواب منو بده

  1. سلام جانباز هستم با ۴۰ماه سابقه جبهه و۱۵ در صد جانباز ی با ۵۰سال سن میتونم استخدام بشم ۱۵سال سابقه بیمه دارم

   1. سلام وقت بخیر
    شما میتوانید بادردست داشتن مدارک تحصیلی وکارت عضویت فعالتان ومدارک ایثارگری به ارگان موردنظر رجوع کنید تا از شرایط وزمان پذیرش نیرو آگاهی یابید

 40. سلام من تو قرارگاه خاتم الانبیا کار میکنم اون تو قسمت های پروژ ه هاش خواستم بدونم این طرحی که دولت گذاشته برای اونای که فرزندان ۲۵ درصد جانبازی با ایثاگر هستن فرزندان اونا دوسال سابقه دراون ارگان ها دارن باید جذب اون جای که میکنن رسمی بشن الان میخوام بدونم من شامل این طرح بخشنامه میباشیم یانه خودم ده سال سابقه دارم

 41. سلام من ۱۸ سالم هس رشت برق صنعتی هستم می خاستم بدانم از طریق سربازی هم میشود وارد سپاه شد بسیجی فعال هم هسم

 42. سلام .بنده سمیه درستی دارای مدرک کارشناسی ارشد فقه وحقوق جذا میباشم با ۴۰سال….ایا شرایط استخدام را دارم

 43. سلام ببخشید
  من دوم دبیرستان رو خوندم سربازیمم تموم شده
  ۲۲ سالمه میتونم ثبت نام کنم

 44. آقا هرچی می‌خونیم نمی‌فهمیم چطوری باید استخدام شیم معدل و این چیزارو میدونم فقط این آزمون چطوری سبت نام کنیمکی هست این آزمون من امثال دیپلم انسانی گرفتم با معدل ۱

     1. سلام دانشگاه امام حسین شرایطی دارد که برای شما باید بررسی شود لطفا جهت مشاوره تماس بگیرید.

    1. سلام وقت بخیر
     دانشگاه امام حسین شرایطی دارد که برای شما باید بررسی شود لطفا جهت مشاوره تماس بگیرید.

  1. سلام بنده سن ۲۲ سال دارم درحال تحصیلم کاردانی تمام کردم ۳ سال عضو بسیج هستم و پدرم ۱۰ سال سابقه کاری داره
   دنبال جذب پاسداری ام، امکان جذب برام وجود داره؟

   1. سلام
    بله امکان دارد شما میتوانید بادردست داشتن مدارک تحصیلی کارت عضویت فعال بسیج به پایگاه موردنظر مراجعه واز شرایط جذب آگاهی یابید.

 45. با عرض سلام و خدا قوت ضمن عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران گرامی :

  بنده طلبه هستم و مدرک دیپلم علوم انسانی هم دارم بسیج فعال هم در چند ماه اخیر اخذ کرده کردم سنم ۱۸قدمم ۱۸۰ می باشید

  آیا می توان با وجود این شرایط استخدام سپاه شد؟

 46. سلام خسته نباشید من مسعول نیرو انسانی پایگاه هستم میخواستم بدونم واس دانشگاه سپاه مسعول نیرو انسانی بودن پایگاه کمک میکنه

 47. با سلام خسته نباشید اکر کسی سه سال دبیرستان یک سال معدلش ۱۳ بیاره وسال های بعد بالا آیا میتونه وارد سپاه بشه

 48. سلام خسته نباشید یک سوال دارم بنده دارای دیپلم کاردانش هستم و دانشجو ایا با لیسانس معماری یا عمران میشه وارد سپاه شد؟در مقطع درجه داری یا افسری؟و اینکه اگه وارد سپاه شدیم حداقل درجه ای که میدن چی هست برای ورودی و یه سوال دیگه حداقل خدمت ۳۰ سال هست ؟
  بسیجی فعال هستم و پدرجانباز و بازنشسته نیروانتظامی و عموم شهیده

  1. سلام در صورت اعلام نیازمندی سپاه به فردی با شرایط شما بله امکان استخدام وجود دارد ترجیحا به کارگرینی سپاه مراجعه و رزومه دهید .

 49. سلام من ۲۳ سالمه لیسانسه و کارت بسیجی دارم قد ۱۹۰ ووزن ۸۷ کیلو ولی به بیماری واریکوسل مبتلا هستم به نظرتون شانس قبولی دارم

 50. سلام من ۲۳ سالمه لیسانسه و کارت بسیجی دارم قد ۱۹۰ ووزن ۸۷ کیلو ولی به بیماری واریکوسل مبتلا هستم به نظرتون شانس قبولی دارم

 51. سلام. من خانمی هستم مسئول نیروی انسانی کانون بسیج الان که میخوان جذب کنن میگن بخاطر مجرد بودن به شما تعلق نمیگیره. چه کار باید کنم؟ حقم داره ضایع میشه.

  1. باسلام ۳۲سالمه لیسانس اقلیم شناسی دارم جویای کارم کارت پایان خدمت دارم کارت بسیجی ندارم قبولم میکنن

 52. سلام من سابقه ۶ماه بسیج فعال دارم وکارت فعال بسیج هم دارم وقدم ۱۷۵ووزنم۸۵هست آیا به نظرت استخدام میشم

  1. با سلام ۲۳ سالمه متاهل دیپلم فنی حرفه ای دارم ولی خدمت نرفتم میتونم استخدام بشوم یا خیر معدل ۱۵ هست

 53. سلام من ۶ماه سابقه فعال بسیج دارم وکارت فعال بسیج هم دارم وقد من ۱۷۵ هست ووزنم ۸۵کیلو هست بنظرت استخدام میشم

 54. باسلام من ۲۵سالمه لیسانس روانشناسی دارم خیلی علاقه دارم توسپاه فعالیت کنم یک ماه پیشم رفتم گزینش امابهم گفتن که ازدانشگاه غیرانتفاعی جذب نمیکنیم الان چیکاربایدبکنم؟

 55. سلام ۱۹ سالمه فرمانده بسیج منطقممونم معدل کلم ۱۷ و معدل دوازدهم ۹نیم دیپلم تجربی دارم
  داداشم و داییم و پسر عمو و پسر داییام تو نظامن و پلیس
  ارتش ثبت نام کردم حتی تا تحقیقات اومدن ولی نمیدونم چرا قبول نشدم
  میخواستم بدونم میتونم سپاه ثبت نام کنم و مهلت ثبت نامش کیه

 56. سلام ۱۹ سالمه عضو فرمانده بسیج منطقمم معدل کلم ۱۷ و معدل دوازدهم ۹نیم رشته تحصیلیم تجربی
  برادرمم نظامی و همینطور پسر دایی و دایی هام و پسر عموهام
  میتونم در سپاه ثبت نام کنم
  و این ثبت نام در چه تاریخی برگذار میشه و وارد چ سایتی بشم

 57. سلام بنده ۲۲سالمه و دیپلم ریاضی و فیزیک دارم معدل کل من ۱۶/۹۴ومعدل کتبی من هم ۱۳/۴۱هستش و کارت پایان خدمت من هم معافیت کفالت هست آیا من شانس قبولی در درجه داری سپاه رو دارم؟

 58. سلام ببخشید من امسال دیپلم برق صنعتی میگیرم میخواستم بدونم میشه وارد دانشگاه امام حسین شیم
  یا مثلا اگه نشد با لیسانس کامپیوتر درجه چی میدن

   1. سلام من ۱۸ سالم هس رشت برق صنعتی کاردانش هستم می خاستم بدانم از طریق سربازی هم میشود وارد سپاه شد بسیجی فعال هم دارم معدلم ۱۶.۷۵ هست قد

    1. سلام من متولد ۷۱هستم دیپلم کارودانش قد ۱۶۵ ۵سال فعالی کارت پایان خدمت گوهینامه ب۲میتونم استخدام شم ممنون

     1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک تحصیلی کارت عضویت فعال و کارت ملی خودبه ارگان موردنظر مراجعه نمایید واز شرایط ظرفیت آنجا آگاه شوید.

 59. سلام ببخشید من امسال دیپلم برق صنعتی میگیرم میخواستم بدونم میشه وارد دانشگاه امام حسین شد
  یا مثلا اگه نشد با لیسانس کامپیوتر درجه چی میدن

 60. سلام.۳۶ساله قد۱۶۵مدرکم لیسانس بسیجی فعال..پدرهمسرم شهید هستن برادرم جانباز.ممکنه استخدام بشم؟

  1. سلام خوب هستید من ۲۵ سالمه دوست دارم وارد سپاه بشم مدرکم دیپلمه وچند سال فرمانده بسیج بودم وفعال هم دارم قدم ۱۵۸ ووزنم ۵۴ آیا شرایط استخدام رودارم یان چه جوری باید ثبت نام کنم از طریق سایت هم میشه

   1. ازطریق سایت امکان دارد منتظر دفترچه باشید ولی میتوانید بادردست داشتن مدارک تحصیلی کارت ملی وکارت فعال بسیج ب ارگان مربوطه مراجعه کنید واز شرایط پذیرش اطلاع یابید.

 61. سلام من کارشناسی معماری دارم میتونم افسری سپاه ثبت نام کنم بسیج فعال و حکم مسئولیت هم دارم

 62. با سلام

  بنده درجه داری مدارک دادم سپاه اهواز قراره خبرم کنند ولی الان چهل روز شد و خبری نیست.. معمولا کی خبر میدن به ما؟؟؟

   1. با سلام
    من واقعا نمیدونم اینهمه دم از عدالت میزنن چرا کسی که اینهمه درس خونده باید بیکار باشه اونوقت من یه نفرو میشناسم کلی سابقه زندان داره مصرف کننده شیشه بوده پرونده رابطه نامشروع داشته فقط بخاطر اینکه پسر سرهنگ بازنشسته سپاه و جانبازه..الان دارن جذب سپاه میکنن واسه مدافع حرم. وقتی طرف تو شهر خودش با آبروی ناموس مردم بازی میکنه اونوقت چطور این آدم لایق کار در همچین مجموعه ای رو داره.کسی نیست جواب بده؟؟ واقعا این مسئولین کجان؟؟ به کی باید گفت مگه سو پیشینه نمیخوان؟ چطور دارن استخدامش میکنن برچه اساس و قانونی یکی جواب منو بده

  1. باسلام من ۲۵سالمه لیسانس روانشناسی دارم خیلی علاقه دارم توسپاه فعالیت کنم یک ماه پیشم رفتم گزینش امابهم گفتن که ازدانشگاه غیرانتفاعی جذب نمیکنیم الان چیکاربایدبکنم؟

   1. باسلام وقتتون بخیر من ۲۵ سالم هست مدرک کارشناسی حقوق دارم و فرزند ایثارگر هستم کارت بسیج فعال ندارم امکانش هست تو سپاه استخدام بشم

    1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

 63. من ۲۰ سالمه دیپلمم دارم معدلو ایناهم ردیفه، سالم هم هستم قدو وزنمم اوکیه، فقط سابقه بسیج ب اونصورت ندارم کارت عادی دارم ک بم گفتن بیا بهت کارت فعالی رو میدیم، من میخام برم قسمت نیروی زمینی سپاه اها راستی پدرمم جانباز و ایثار گر هس جانبازیش اما۵ درصده، اگر کارت فعالی ام رو بگیرم چقدر احتمالش هست قبولم کنن؟؟!

   1. سلام.
    دیپلمم سربازی هم رفتم ۲۳ سالمه میتونم ثبت نام،کنم؟
    اگه میتونم کی و کجا باید اقدام کنم.؟

 64. سلام بنده ۱۷ سالمه یازدهم کاردانش هستم ایا میتونم استخدام سپاه بشم قد مناسب و ورن مناسبی دارم و سلامت رو حی وجسمی دارم

 65. سلام من فرزند جانباز ۶۰درصد وآزاده ۸سال اسارت ودانشجوی ارشد دررشته حقوق هستم ودارای مدرک بسیج فعال می‌باشم آیا مشکلی برای استخدام درسپاه ندارم؟.کدام قسمت سپاه باشرایط من قبول می‌کنند ؟

 66. سلام

  ببخشید من ۲۰سالمه و این ترم دیپلم کاردانش گرفتم و مشمول شرایط خدمت هستم…مدرک زبان انگلیسی دارم….سابقه بسیج ندارم…امکان تحصیل در دانشگاه افسری برای بنده هست یا خیر!؟

 67. سلام وقت بخیر بنده به سپاه منطقه مون مراجعه کردم اما گفتن که اصلا با مدرک دیپلم استخدامی ندارن یعنی گفتن به طور کلی در تمام استان ها با مدرک دیپلم استخدامی تمیکنن میشه راهنماییم کنید که چیکار کنم؟ به سپاه استان مراجعه کنم یا نه؟

 68. باعرض سلام وخسته نباشید.من فوق لیسانس عمران گرایش ژیوتکنیک هستم و خدمت سربازی ام در نیروی زمینی ارتش سپری شده.میخاستم ببینم طبق سنوات گذشته استخدامی امکان استخدام در سپاه بعنوان کارمند دارم.ممنون میشم راهنمایی کنید.با سپاس

 69. سلام من یاشارحسین پور هستم متاهل دارای دو فرزند۳۰سالمه بامدرک اول راهنمای میتونم استخدام سپاه بشوم عضو بسیج هم هستم علاقه زیادی به سپاه دارم

 70. با سلام
  اینجانب مدرک کارشناسی شیمی دارم و ۲۷ساله هستم ،سربازی را در سپاه گذراندم ایا احتمال استخدام بنده وجود دارد؟ باتشکر

 71. سلام من رشته ام شیمی هست کارشناسی دارم ۲۷سالمه خدمت سربازی هم سپاه بودم،ایا می شود به عنوان یک کارمند در سپاه ثبت نام کنم،باتشکر فراوان

 72. سلام من ۲۷ سالمه علاقه زیاد ب نظام و خدمت ب کشور دارم مدرک تحصلیم فوق دیپلم معماری میباشد شرایط ثبت نام دارم یا ن؟

 73. سلام من ۲۲ سالمه و لیسانس روانشناسی دارم و میخوام سپاه پاسداران خوهران استخدام شم از چه طریق باید اقدام کنم و آیا امسال سپاه برای خانم ها استخدامی داره شهر اهواز زندگی میکنم

   1. سلام خسته نباشید
    من ۱۸ سالمه دیپلم ابزار دقیق و معدل ۱۶ دارم
    کارت فعال بسیج ندارم
    پاهام اما هفت سانت پرانتزیه ایا شرایط استخدام سپاه هستم ؟
    پدرم هم جانباز هستن

   2. سلام بنده ثبت نام ارتش کردم ولی هنوز استخدام نشدم و منتضر امتحان ورودی هستم …ایا می توانم برم سپاه ثبت نام کنم یا باید برم ارتش دیگه

 74. من ۳۰سال دارم فرزند جانباز لیسانس تربیت بدنی چهار سال هم سابقه کار در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا رو دارم میتونم برم تو سپاه

   1. سلام.
    دیپلمم سربازی هم رفتم ۲۳ سالمه میتونم ثبت نام،کنم؟
    اگه میتونم کی و کجا باید اقدام کنم.؟

     1. سلام وقت بخیر ببخشید بنده فوق دیپلم دارم و دارم ادامه تحصیل میدم رشته ام تربیت بدنی هستش میتونم جذب سپاه شم پنج سال عضویت بسیج فعال دارم

     2. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

 75. سلام من دیپلم انسانی هستم ولی از زمان ثبت نام سپاه اطلاع ندارم هرچه هم میگردم پیدا نمیکنم لطفا جواب بدین تامنم ثبت نام کنم

  1. سلام
   به مرکز گزینش استان فعلی تماس بگیرید . آدرس و شماره تلفن در گوگل موجود است

 76. سلام من متولد۷۵ هستم قدم۱۷۲ و لیسانس ادبیات عربی با معدل۱۵ دارم اما بسیجی ندارم ایا شرایط استخدام در سپاه رو دارم؟تاریخ استخدام بانوان در سپاه کی هست؟؟

 77. سلام من متولد۷۵ هستم قدم۱۷۲ و لیسانس ادبیات عربی با معدل۱۵/۲۸ دارم اما بسیجی ندارم ایا شرایط استخدام در سپاه رو دارم؟تاریخ استخدام بانوان در سپاه کی هست‌؟؟

 78. سلام و وقت بخیر.میخاستم بدونم که لیسانس حسابداری از دانشگاه ازاد با معدل ۱۸/۲۸ و داشتن کارت فعال بسیج وانشاالله تا یک ماه مدرک icdlام را میگیرم و من خانم مجرد با۲۳سال سن و قد ۱۷۳ ایا اگر برم به کارگزینی سپاه و شرایط هایی که دارم را بگویم ایا مورد پذیرش قرار میگیرم یا نه؟؟؟ومن به راهنمایی وپاسخ شما بسیار نیازمندم اگر جوابم را بدهید با سپاس فراوان.

 79. سلام
  من ۲۰سالمه مدرک تحصیلیم دیپلم با معدل کل ۱۵وکتبی۹هستش
  ۳سال بسیجی فعال دارم حکم شورایی حفاظت اطلاعات و اطلاعات و عملیات رو دارم دوره تکمیلی هم رفتم
  قدم ۱۷۵ با وزن ۷۰هستش
  برادرم هم نظامیه
  حکم های قهرمانی زیادی هم دارم گواهی نامه ومدرک کامپیوتر روهم دارم
  (((((بنظرتون من شانس قبولی رو دارم)))))

  1. سلام شرایط قبولی در قسمت های مختلف، متفاوت است
   ولی شرایط اوبه رو دارید

 80. با سلام ، بنده ۱۸ سال دارم تازه دیپلم رو با معدل ۱۵/۸۶ گرفتم ، عضو فعال و مسئول تولید محتوا و فرهنگی پایگاه بسیج هستم ، قد ام هم ۱۸۰ هست ، عموی بنده جانباز شیمیایی بوده و بر همین اثر به لقاء حق پیوسته ، من علاقمند به شرکت در شاخه نظامی سپاه هستم ممکنه استخدام بشم ؟

   1. سلام من تو قرارگاه خاتم الانبیا کار میکنم اون تو قسمت های پروژ ه هاش خواستم بدونم این طرحی که دولت گذاشته برای اونای که فرزندان ۲۵ درصد جانبازی با ایثاگر هستن فرزندان اونا دوسال سابقه دراون ارگان ها دارن باید جذب اون جای که میکنن رسمی بشن الان میخوام بدونم من شامل این طرح بخشنامه میباشیم یانه خودم ده سال سابقه دارم۸

 81. سلام من ۱۶ سالمه وقدم هم ۱۵۷ورشتم انسانی آیا میتونم تو این سن وارد سپاه شم؟اگه میشه لطفا بهم بگید

 82. سلام
  یکماه قبل آزمون افسری سپاه رو دادم ولی هنوز اعلام نمیشه وقتی پیگیری میکنم میگن یکماه دیگه بنظر شما این طول کشیدنه طبیعیه یا رد شدم؟

 83. سلام
  یکماه قبل آزمون افسری سپاه رو دادم ولی هنوز اعلام نمیشه وقتی پیگیری میکنم میگن یکماه دیگه بنظر شما این طول کشیدنه طبیعیه یا رد شدم؟

 84. سلام وقت بخیر متولد ۱۳۷۵ دیپلمه با چهار سال سابق برق صنعتی در زمینه تابلو سازی برق قدرت و فرمان خودم بسیج فعال هستم و فرزنده جانبازه ۲۵% میخواستم دارایه پایان خدمت میخواستم بدونم میتونم جذب سپاه بشم خیلی علاقه دارم بخدا قدمم ۱۸۲ خواهش میکنم راهنماییم کنید

  1. سلام برای استخدام در سپاه باید شرایط متفاوتی را مد نظر قرار داد که یکی از انها شرایط جسمانی است

  1. سلام برای استخدام در سپاه باید شرایط متفاوتی را مد نظر قرار داد که یکی از انها شرایط جسمانی است

 85. سلام من ۱۶ سالمه و قدم هم ۱۵۷ آیا میتونم در این سن وارد سپاه شم؟اگه میشه لطفا بهم بگید که چجوریه

  1. سلام وقت بخیر
   برای استخدام در سپاه باید شرایط متفاوتی را مد نظر قرار داد که یکی از انها شرایط جسمانی است

 86. سلام و خسته نباشید،،،عرضم خدمتتون ک من ازمون استخدامی افسری سپاه رو انجام دادم ولی بیست روز هستش ک نتیجشو اعلام نکردن میخواستم بدونم بعد چه مدت نتیجشو اعلام میکنن واینکه اگر قبول نشیم هم بهمون پیامک‌میدن؟

 87. باسلام من ۱۸سالمه دیپلم ردم کارت پایان خدمت هم ندارم ایا میشه در استخدامی شرکت کنم

 88. باسلام من دیپلم ردم ۱۸سالمه کارت پایان خدمت ندارم ایا میتونم دراستخدام شرکت کنم

 89. سلام لطفا جواب بدید عضویاب همون رابطه؟ بمن گفتن باید حتما حکم مسئولیت داشته باشی درسته؟

 90. سلام.کسی که مشکل چشم مثلا نیستاگموس غیرمشهود داشته باشد
  می خواستم بدونم پذیرش دارند چه عملیاتی و کارمندی
  تشکر

 91. با سلام اینجانب شاهین مرادی ۱۸ ساله علاقه زیادی به شرکت در سپاه دارم و دارای معدل بالا و کافی هستم و قدم هم نیز ۱۷۳ هست و در حال گرفتن مدرک زبان انگلیسی از کانون زبان ایران هستم میخواستم بدونم برای ورود به سپاه باید چه کاری انجام بدهم ممنون میشم توضیح بدید

   1. سلام و احترام عرض ادب خسته نباشید . من میخواستم بپرسم وقتی ازگزینش قبول شدی چند ماه طول میکشه که زنگ بزنن تا مراحل اخری پرونده رو انجام بدی هنوز به من زنگ نزدن ۳ هفته هس که رفتم گزینش ؟

 92. سلام ایا با معدل ۱۳ امکان داری در سپاه استخدام شوم و من کارت فعل بسیجی دارم و در سپاه فعالیت میکننم و قدم و وزن من مناسب است ایا شانس قبولی دارم با تشکر

   1. باسلام وقت بخیر راحله قسمتی قد۱۵۵میخام وارد استخدام سپاه بشم ایا درصد قبولیم بالاست یا خیر بعد مدرکم در حال حاضر فوق دیبلم دارم ولی داره میخونم ۲ترم مونده لیسناس رشته طراحی دوخت بخونم و کارت بسیج عادی دارم میخام فعال شم

 93. سلام خسته نباشید.
  من ترم ۳ کاردانی برق هستم ، میخوام بدونم چجوری میتونم ، به عنوان افسر دانش آموخته وارد هوافضا سپاه بشم؟؟

 94. سلام و عرض ادب اینجانب علاقه زیادی به سپاه و بسیج دارم حتی دیدار با رهبری معظم سال ۸۹ مشرف شدم کارت فعال ،گردان عاشورا ،عاشقان ولایت فقیه ،دوره تکمیلی بسیج ،مرصاد، سر گروه صالحین و… دارم بخاطر علاقم بوده وهست به بسیج و نظامم جمهوری اسلامی
  الانم لیسانس حقوق دارم و کارت پایان خدمت،۳دوره قهرامانی کشور در رشته کشتی پهلوانی آمادگی خود را برای خدمت به نظامم اعلام میکنم و خواهشمندم بزاریم حق به حقدار برسد کسی که واقعا با دلو جان در بسیج فعال بوده اما به خاطر حق خوری حمایت نشده را برای رضای خدا و حذف این حق خوری های آشکار برای جوانان بسیجی آینده لرستان عزیز بکوشیم،
  جانم فدای رهبر
  باتشکر ۰۹۱۶۸۴۵۵۹۱۲

   1. سلام.کسی که مشکل چشم مثلا نیستاگموس غیرمشهود داشته باشد
    می خواستم بدونم پذیرش دارند چه عملیاتی و کارمندی
    تشکر

   2. باسلام وقت بخیر راحله قسمتی قد۱۵۵میخام وارد استخدام سپاه بشم ایا درصد قبولیم بالاست یا خیر بعد مدرکم در حال حاضر فوق دیبلم دارم ولی داره میخونم ۲ترم مونده لیسناس رشته طراحی دوخت بخونم و کارت بسیج عادی دارم میخام فعال شم

     1. سلام وقت بخیر بنده سپاه مرحله مصاحبه و تست ورزش قبول شدم کتاب هم گرفتم ازشون هشت ماه میگذره همه هم قبول شدم تا چند روز پیش گفتند اسمت تو لیست هست الان میگن امتیاز کامل رو نتونستین بیارین مربوط به تحقیقات هست؟ یا چیز دیگه

 95. سلام وقتتون بخیر
  اگه برای سپاه موردتحقیق وبقیش انجام شده باشه وقبول شده باشن وگفته باشن منتظرجواب استعلام باش
  یعنی چی؟
  ایاممکنه قبول شده باشن؟

   1. سلام من ۲۱سالمه خانم با دوفرزند علاقه زیادی دارم در سپاه ثبتنام کنم لطفن باید چه کارهایی انجام بدم کی استخدامی میزنن

 96. ببخشید با مدرک شیمی یه دانشگاع رنک و سن ۲۴ سال میتونم استخدام سپاه بشم؟ و ااینکه حتما باید بسیج فعال باشیم؟

  1. باسلام وقت بخیر راحله قسمتی قد۱۵۵میخام وارد استخدام سپاه بشم ایا درصد قبولیم بالاست یا خیر بعد مدرکم در حال حاضر فوق دیبلم دارم ولی داره میخونم ۲ترم مونده لیسناس رشته طراحی دوخت بخونم و کارت بسیج عادی دارم میخام فعال شم

  2. باسلام وقت بخیر راحله قسمتی۲۱سالمه قد۱۵۵میخام وارد استخدام سپاه بشم ایا درصد قبولیم بالاست یا خیر بعد مدرکم در حال حاضر فوق دیبلم دارم ولی داره میخونم ۲ترم مونده لیسناس رشته طراحی دوخت بخونم و کارت بسیج عادی دارم میخام فعال شم

 97. با سلام من جانباز ۵۰درصد بازنشسته ارتش و با خذمت در ۸سال جنگ ۸۰ماه بصورت داوطلبانه وبعداز جنگ هم در کردستان و شمالغرب ۵۰ماه در کارنامه خدمتیم دارم متاسفانه فرزندم برای استخدام ناجا به خاطر نیم سانت قد انرا رد کردند ولا چند جا مراجه کردم برای قد ایشان ۱۷۰تمام بوده متاسفانه من خودم را میگویم با افتخار و با یک بینش خاص برای دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی جوانی و جان و زندگیمان را مخلصانه در اختیار نظام مقدس اسلامی گذاشته اما الان بخاطر نیم سانت قد ارزشی برای من و امثال بنده ایثارگر قایل نشده و روز به روز کمتر میشود ۴ فرزند بیکار دارم حتی کارگری هم درشهرداری کرمانشاه برایشان نیست چونکه پارتی پول نداریم و این میشود برای انتخابات ریاست جمهوری با ۲۰درصد مردم پای صندوق های رای میروند تبیض و فساد و بیکاری مردم را خسته کرده است انشالله هرچه زودتر مشکل این کشور حل شود

 98. سلام ببخشید من ۳۶ سال دارم متاهل دارای دوفرزند مدرکم دیپلم علوم انسانی سابغه بسیج دارم برادرم پاسدار سپاه بازنشسته هست ۶سال جبهه داشته استخدام میشم

 99. سلام ببخشید من ۳۶ سال دارم متاهل دارای دوفرزند مدرکم دیپلم علوم انسانی سابغه بسیج دارم برادرم پاسدار سپاه بازنشسته هست ۶سال جبهه داشته استخدام میشم

 100. سلام ،سن۳۰ساله ،قد۱۷۸، لیسانسه ،ومدرک کمک پرستاری ،دارای کارت ایثارگری و کارت بسیج ،ایا میتونم استخدام بشم

  1. سلام بنده دیپلم حسابداری دارم۱۸سالم ۵سال سابقه بسیج فعال ۳ سال سابقه گردان های امام علی و همچنین کمیته خادمین دارم معدلم ۱۷/۵هستش قدم ۱۸۲ و وزنم تقریبا ۹۰ احتمال استخدام برای بنده چقدر بوده و چگونه باید پیش برم؟

 101. سلام من ۲۹ سالمه کارشناسی عمران عمران دارم فرزند نیروی سپاه قدس هستم تمام شرایط جسمی وقد و…را دارم متاهل نیز هستم راهنمایی بفرمایید میتوانم استخدام سپاه شوم

 102. سلام خسته نباشید من نظرها رو میخونم شرایط سنی رو به یکی گفتین ۱۶تا ۴۰ به یکی تا ۲۶؟

 103. باسلام وعرض ادب اینجانب آمنه طهماسبی ۳۴ساله ۱۴سال است که دربسیج فعالیت دارم دارای ۱۴سال بسیج فعاد به کادر ومسعول نیروی انسانی هستم دارای دیپلم علوم انسانی خیلی علاقه دارم به سپاه آیا امکان جذب ورسمی شدنم هست راهنمایی کنید باتشکر ۰۹۱۸۷۶۸۵۰۰۸

 104. باسلام وعرض ادب اینجانب آمنه طهماسبی ۳۴ساله ۱۴سال است که دربسیج فعالیت دارم دارای ۱۴سال بسیج فعاد به کادر ومسعول نیروی انسانی هستم خیلی علاقه دارم به سپاه آیا امکان جذب ورسمی شدنم هست راهنمایی کنید باتشکر ۰۹۱۸۷۶۸۵۰۰۸

 105. سلام وقت بخیر.
  من متولد١٣٧۵هستم و٢۵ سال سن دارم.کارت پایان خدمت و دوسال سابقه فعال بسیج دارم،میخواستم ببینم میشه وارد سپاه شد!؟

 106. سلام وقت بخیر.
  من متولد١٣٧۵ و ٢۵ساله هستم با مدرک دیپلم کامپیوتر و پایان خدمت…میخواستم ببینم میتونم وارد سپاه بشم!؟

 107. سلام من متولد ۱۳۷۷ هستم و خدمت سربازیم هم تموم شده. مدرک تحصیلیم ۱۱(یازدهم) هست. آیا میشه ثبت نام کنم؟؟؟

   1. سلام وقت بخیر من اردیبهشت ماه فرم اطلاعاتمو گزینش سپاه پر کردم ولی هنوز هیچ خبری نشده طبیعیه یا رد شدم؟

  1. سلام خیر این موضوع حتمی نیست اما درصورت داشتن غیبت استخدامی صورت نمیگیرد

 108. سلام گزینش سپاه آمد برای درجه داری ثبت نام کردم گفتند کارت تمام شده باهات تماس میگرم الان نزدیک سه ماهی میشه خبری نیست؟

 109. سلام با مدرک دیپلم کامپیوتر سپاه عضو میگیره ؟
  چ معدلی میخواد؟؟
  ممنون.

 110. سلام من دانشجوام و مجرد رضایت رفتن من به سپاه چجوریه یعنی مادرم باید رضایت بده و اینکه کی هست زمان استخدام

 111. سلام آقای متاهل ، بدون فرزند، و با سن ۳۰سال و لیسانس حقوق
  دارای بسیج فعال
  ایا سپاه استخدام میشه؟

  1. سلام
   استخدام قطعیت ندارد چون باید در گزینش پذیرفته شوید. ولی شرایط اولیه را دارید

 112. سلام من ۱۸ سال سن دارم و ۷ سال بسیجی فعال هستم و قدم ۱۶۵ با معدل ۱۵٫۷۵ میخواستم بدونم چقدر شانس استخدام در دانشگاه افسری سپاه رو دارم؟؟؟

 113. سلام بنده دیپلم هستم.معافیت پزشکی دارم که الان مشکل پزشکیم برطرف شده. متولدفروردین۷۷.ایاشرایط استخدام درسپاه رادارم؟میشه کاری کرد

 114. با‌سلام‌خدمت‌شما‌
  اگر قد مردی‌۱۶۵‌باشد امکان‌استخدام ‌در‌سپاه را ندارد؟

 115. با‌سلام خدمت‌مشاوران‌عزیز
  اگر‌مردی ‌قدش ۱۶۵ باشد ‌نمیتواند‌ ‌استخدام‌شود؟

 116. سلام من ۱۸ سالمه دیپلم مدیریت خانواده دارم میخواستم ببینم میشه با دیپلم کاردانش وارد سپاه شد؟

 117. سلام من یک خانمم بسیجی فعال و درحوزه علمیه درس میخونم ۲۲ سالمه وعلاقمند به سپاه هستم آیا منم میتونم شرکت کنم دراستخدامی ها وشرایط چیه

 118. سلام.
  من خانمی ۳۰ ساله هستم.کارشناسی حسابداری دارم.امکان استخدامم در سپاه هست؟؟؟

 119. با سلام من ۱۷ سالمه و میخام توی سپاه بانوان شرکت کنم باید توی کدوم سایت ثبت نام کنم؟

 120. باسلام
  ببخشید من دخترهستم ۲۶ سالمه دانشجوی ارشد روانشناسی هستم پدرم جانباز ۲۵ درصد هست ولی چشم چپم انحراف داره میخواستم بدونم منم میتونم در سپاه جذب بشم؟؟

   1. با‌سلام‌خدمت‌شما‌
    اگر قد مردی‌۱۶۵‌باشد امکان‌استخدام ‌در‌سپاه را ندارد؟

 121. سلام کسی با قد ۱۶۶ و مدرک لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور و سن ۲۶ سال امکان جذب در سپاه هست؟؟

  1. با سلام بستگی به نیازمندی سپاه دارد اما سن شما برای مدرک کارشناسی بالاست. حضورا به پایگاه سپاه مراجعه نمایید

 122. با سلام خسته نباشد ببخشید راسته که فقط رشته های تجربی ریاضی فیزیک میتونن وارد نیروی انتظامی بشم

 123. سلام من پدرم پرونده کوچیک قضایی داره آیا ممکنه در روند استخدام در سپاه به مشکل بخورم

 124. سلام من ۲۰ سالم متولد ۱۳۸۰ و هنوز سربازی نرفتم چون دانشجو هستم تا ۱۴۰۲ معافیت تحصیلی دارم چه طوری میتونم استخدام بشم
  دیپلم صنایع فلزی دارم (جوشکاری)

  1. باسلام اونی که میخواد جذب سپاه بشه درجه داری مستقیم بره داخل سپاه دیگه دانشگاه افسری نمیره باید کارت پایان خدمت داشته باشه یا نه چون میگن نمیخواد بری خدمت

   1. پذیرش این افراد از ابتدا بصورت سرباز و درجه این افراد بعداز ۲۴ داده میشود

 125. سلام.کارشناسی حقوق و مشغول ارشد جزا هستم،متاهل دارای فرزند،بیکار،خانواده شهیدزیر ۴۰سال سن ۳۶ پایبند به همه اصول مذکور،برای استخدامی جواب رد دادن،کجا پیگیری کنم
  واقعا ممنونم

 126. سلام خسته نباشید..من برای درجه داری سپاه بخوام ثبت نام کنم فعالیت بسیجی تاثیر داره رو معدل؟

 127. سلام،بنده کارشناسی حقوق دارم برای استخدام اقدام کردم وبعد کلی رفت وآمد بی هیچ دلیلی جوای همرده نه،، دادن در صورتی ک ف.مهترم حفا هم موافقت کردن قسمت استخدام قبول نمیکنن،در ضمن خانواده شهید هستم،وسنمم زیر ۴۰ هست ۳۶ متاهل دارای فرزند و ب تمام اصول گفتهه شده پای بندم.
  لطفا راهنمایی کنید ک چکار کنم،به سپاه مرکز،،تهران،،مراجعه کنم واقعا نمیدونم چکار کنم.خدا نگهدارتون باشه جوابی به بنده بدید.

 128. باسلام بنده مدرک کارشناسی علمی کاربردی ازمرکزعلمی کاربردی سپاه محمدرسول الله دارم ۲۵سالمه میتونم استخدام بشم یاخیر

 129. سلام و خسته نباشید من مدرک تحصیلی دیپلم نرم افزار و برنامه نویسی کامپیوتر دارم ویک دوره آموزشی یک ساله، سنم ۲۱سال هست و سابقه بسیج فعال عمویم درجه دار ، پسر عمه تازه استخدام شده، و دایی مادرم درجه دار جذب این نیرو شده اند من هم علاقمند به سپاه هستم میخاستم ببینم میتونم در سپاه استخدام بشم؟؟

 130. سلام من یک خانم بسیجی فعال وهم عضوگردان کوثرهستم قدم۱۵۶سانته آیامیتونم استخدام سپاه بشم

 131. سلام ببخشید من متولد۶۷ و دیپلم هستم کارت فعال هم دارم میتونم استخدام سپاه بشم راهنمایی کنید لطفا ممنون.

  1. سلام ایا با معدل ۱۳ امکان داری در سپاه استخدام شوم و من کارت فعل بسیجی دارم و در سپاه فعالیت میکننم و قدم و وزن من مناسب است ایا شانس قبولی دارم با تشکر

   1. سلام صابر کولانی هستم لیسانس حسابداری۳۱سالمه بسیج فعال هستم دارای کارت پایان خدمت معدل۱۳میتونم برای سپاه استخدام بشم؟

  1. با سلام
   شرایط خاصی ندارد صلاحیت جسمی ،روانی ،حداقل قد ۱۷۰ و وزن متناسب به علاوه رزومه و معدل و شرط سنی که خود سپاه اعلام میکند .

  1. با سلام
   شرایط خاصی ندارد صلاحیت جسمی ،روانی ،حداقل قد ۱۷۰ و وزن متناسب به علاوه رزومه و معدل و شرط سنی که خود سپاه اعلام میکند .

 132. سلام من لیسانس علوم قرانی دارم میخاستم ببینم چطوربایدثبت نام کنم ایااین طرحی ک میگن اسم نویسی میشه وبعدزمان نیاز نیروگزینش میشن حقیقت داره؟؟اگه حقیقت داره کجابایداسم بنویسم؟؟

 133. ابراهیم محمدی فر هستم بسیج فعال هستم برای کشورجمهوری اسلامی ایران لبنان سوریه هرکشور بخواهید می روم برای هرموریت می روم جان فدای رهبر شماره تماس ۰۹۱۴۹۴۷۶۶۶۵بهم زنگ بزن یاعلی
  بسیج حوزه آذر بایجان غربی مهابادهستم

 134. با سلام جوانی هستم ۳۲ و اوایل ۳۳ سالگی با مدرک دیپلم و متاسفانه داری معافیت پزشکی هستم و سابقه ی بسیجی هم ندارم ولی علاقه عجیبی به تدارکات سپاه پاسداران دارم آیا با این شرایط میتوانم جذب تدارکات سپاه پاسداران بشوم لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر التماس دعا

 135. سلام بنده ۱۸ سالمه و دیپلمه کامپیوتر فنی حر فه ای دارم آیا میتونم برای افسری سپاه اقدام کنم
  در ضمن پدرم هم پاسدار هستند

 136. باسلام من دیپلم کامپیوتر فنی حرفه ای دارم وسن۱۸ سال دارم میتوانم برای استخدام افسری اقدام کنم

 137. سلام من خانم هستم ولیسانس علوم قرآن وحدیث دارم و شنیدم ک طرحی هست ک توی سپاه اسم نویسی میکنن امامت نمی‌دونم ب چه قسمتی مراجعه کنم آیا برای استخدامی چنین چیزی هست ک اسامی روبنویسندوبعدزمان نیازنیروگزینش کنن؟؟؟اگه هست کدوم بخش واداره بایدمراجعه کرد؟؟؟؟

  1. سلام.لطفا استخدامی های سپاه را بررسی نمایید.درصورت نیاز اطلاعیه استخدامی صادر خواهد شد.

   1. سلام خسته نباشید من ۲۶ سالمه و مدرک دپیلم دارم خدمت سربازی هم رفتم قدمم هم ۱۷۱هست وزنمم ۶۸ کیلو ایا میتونم جذب سپاه بشوم

 138. سلام. برای استخدام خواهران هم ۵سال اول شهری که توش خدمت میکنن متغیره؟
  بعد از اینکه استخدام بشن توی سپاه همیشه و حتما باید تو مسافرت و کوچه و خیابون پوشش چادر ملی داشته باشن؟

  1. سلام
   سلام یکم شرایط منعطف تر هست اما باز هم بستگی به شرایط ان زمان استخدام و شغل استخدامی شما دارد

 139. باسلام معدل۱۳و هفتاد و سه صدم رشته ریاضی فیزیک و حکم قهرمانی رزمی در استان دارم قد م ۱۷۸ سانتیمتر و ۶سال سابقه بسیجی دارم شرایط استخدام دارم باتشکر

  1. سلام برای استخدام در سپاه شرایط گسترده تری وجود دارد که پیشنهاد می کنم برای دریافت پاسخ بهتر با مشاورین آویژه در ارتباط باشید.

 140. سلام برای استخدام پرسنل خرید خدمتی قراردادی تست ازمایش و مشاهدی بدنی انجام میشه؟

 141. باعرض سلام وادب
  من دختری ۱۹ ساله هستم دیپلم دارم باقد ۱۶۰می خواستم ببینم چطوری می تونم وارد سپاه شوم

  1. سلام برای استخدام در سپاه شرایط گسترده تری وجود دارد که پیشنهاد می کنم برای دریافت پاسخ بهتر با مشاورین آویژه در ارتباط باشید.

  2. سلام من ازسال۸۶تا۹۳به عنوان نیروی پاره وقت درسپاه کارمیکردم الان میخواستم بدونم میتونم پیگیربیمم وسابقه خدمتم بشم خدا میدونه بیشترازیه کارمند رسمی کارکردم اماهیچ سابقه ای پرداخت نشده

 142. سلام خسته نباشید . ببخشید سپاه مقاومت هم مثل نیروی انتظامی یا ارتش بعد آموزش افسری پنج سال منطقه عملیاتی داره یا میفرستن پایگاه شهر خودمون؟

 143. سلام من ۱۷ ساله هستم رشته تاسیسات مکانیک هستم بسیجی هم هستم کارت فعال هم دارم میخاستم بدونم رشته فنی حرفه ایی هم قبول میکنین

  1. سلام برای بررسی دقیق و پاسخ کامل به این موضوع حتما با مشاورین آویژه در تماس باشید.

   1. سلام

    من‌۱۶ سالم هستش و میخوام عضو سپاه شم تازه میخوام برم دهم و رشتم ریاضی فیزیک برداشتم الان ها میتونم عض سپاه شم

   1. با سلام خسته نباشید من دختر مجردم ،متولد ۱۳۷۱،قد۱۶۳،وزن۵۰،میتونم بیام سپاه کجا برم برا ثبت نام لطفا راهنمایی کنید ممنونم

 144. سلام وقت بخیر با مدرک فوق‌لیسانس فیزیولوژی ورزشی و ۲۶سال سن از چ روشی میشه جذب شد ممنون

  1. سلام برای بررسی دقیق و پاسخ کامل به این موضوع حتما با مشاورین آویژه در تماس باشید.

  2. با سلام خسته نباشید من دختر مجردم ،متولد ۱۳۷۱،قد۱۶۳،وزن۵۰،میتونم بیام سپاه کجا برم برا ثبت نام لطفا راهنمایی کنید ممنونم

 145. سلام وقت بخیر ..میشه شرایط سنی استخدام سپاه رو بفرمایید وچه طور میتونم ثبت نام کنم..

 146. سلام من ۲۲ سالمه تازه لیسانس برقمو گرفتم بسیج فعالم دارم برای استخدام در سپاه چه کاری باید انجام بدم؟

  1. سلام برای بررسی دقیق و پاسخ کامل به این موضوع حتما با مشاورین آویژه در تماس باشید.

 147. با سلام من ۲۱ سن دارم علاقمند سپاه هستم مدرکم دیلپم حسابدار
  امکان هست استخدام بشم

  1. سلام برای بررسی دقیق و پاسخ کامل به این موضوع حتما با مشاورین آویژه در تماس باشید.

 148. باسلام.
  اینجانب فرزندم لیسانس مهندسی الکترونیک کنترل ابزار دقیق دانشگاه انقلاب تهران معدل ۱۲/۶۵ متولد ۱۳۷۳ حدوددوسال است به سپاه مراجعه میکند ونتیجه ای ندارد. وکار سپاه هم پارتی بازی است. لطفا راهنمایی کنید.

  1. سلام برای بررسی دقیق و پاسخ کامل به این موضوع حتما با مشاورین آویژه در تماس باشید.

 149. سلام من میخواستم ببینم برای استخدام در سپاه کجا باید برم .چه کارهایی لازمه انجام بدم

  1. سلام برای بررسی دقیق و پاسخ کامل به این موضوع حتما با مشاورین آویژه در تماس باشید.

 150. باسلام من پرسیدم گفتن حداکثر سن دیپلم ۲۲ لیسانس ۲۴ شما نوشتید ۴۰ سال این ۴۰ سال چیه میشه بیشتر توضیح بدید با تشکر

 151. سلام وقت بخیر من ۲۶سالمه و فوق لیسانس فیزیولوژی ورزشی دارم میخواستم ببینم با توجه به سن و مدرکم از کجا و چطور میشه جذب شم
  ممنون

  1. سلام برای بررسی دقیق و پاسخ کامل به این موضوع حتما با مشاورین آویژه در تماس باشید.

 152. سلام.ایا برای گزینش سپاه دانشگاهی که تحصیل کردیم مهم هست .؟به من گفتن چون پیام نور هستم نمیشه استخدام بشم .

 153. سلام خداقوت و خسته نباشید
  ببخشید اگه کسی در پزشکی رد بشه میشه دوباره پرونده رو براه بندازیم برای گزینش و حل مشکل پزشکی

 154. سلام من مدرک لیسان دارم ۲۷سالمه میتونم تو استخدامی سپاه شرکت کنم ..و یا خبر استخدامی سپاهو از کجا با خبر بشیم

  1. با سلام بعید است چون شرایط سنی شما کمی بالاست اما به کارگزینی سپاه در شهر خود مراجعه کنید.

 155. سلام،من هیچ مشکلی برای قد و شرایط جسمانی ندارم و کارت فعال بسیج هم دارم ،متولد ۱۳۸۰هستم و دیپلم انسانی با معدل کل۱۵ دارم اما معدل کتبیم زیر ۱۰هستش ،آیا شرایط برای استخدام در مقطع درجه داری سپاه دارم؟؟؟لطفا جواب بدین؟؟؟

  1. سلام
   معدل برای انسانی ۱۶است اما باز هم امید داشته باشبد انشالله که میتوانید.

 156. باسلام خدمت مشاوران محترم
  من خانم ۳۸ساله بامدرک لیسانس ۱۲سال سابقه بسبجی میخواستم بپرسم بصورت نیروی قراردادی(بسیج ویژه)درسپاه استخدام شداکرراهنمایی کنیدکه بایدچکاری انجام بدم ازتون ممنونم یاحق

  1. با سلام جذب در سپاه بسته به درخواست نیازمنذی خود سپاه دارد به کترگزینی سپاه شهرستان خود مراجعه کنید.

 157. سلام من قدم ۱/۶۵و وزنم هم۶۰ و۱۶سال سن هم دارم میتونم الان وارد سپاه بشم ؟ خانم هستم ،
  من تموم شرایط لازمو ک بالا گفتین دارم فقط
  کارت بسیج فعال هنوز ندارم

 158. سلام وقتتون بخیر
  خانم هستم مدرک دیپلم رشته ریاضی رو امسال میگیرم
  میشه برای کارمندی سپاه استخدام شم؟؟؟

 159. سلام خسته نباشید من داشتم نظر هارو می‌خوندم تو نظر های قدیم به کسایی که ۱۶ سال سن دارن گفتین باید دیپلم بگیرن و این حرفا .ولی اومدم که جدیدا رو دیدم یه نفر سوال کرده بود ۱۶ سالش بود و کلاس دهم بود بهش گفتین میشه میخواستم بدونم شرایط استخدام تغییر کرده یعنی از ۱۶ سالگی میشه استخدام شد؟؟؟

   1. سلام چه نوع استخدامی از سپاه تا۴۰سال میگیرن. بسیج ویژه هست نهایت ۲۹سال هست. درجه داری هم۲۳سال هست. کرمانشاه هستم

 160. با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده ۲۲ سالمه ترم آخر کارشناسی هستم
  متاسفانه بسیجی ندارم چندین قهرمانی کشوری واستانی و…. در ورزش رزمی هم دارم
  مخواستم بدونم امکانش هست ک جذب سپاه بشم اگه راهنماییم کنید ممنون میشم

  1. با سلام اینها که فرمودید امتیاز های ورود است وگرنه در استخدامی اصلی آنچنان موثر نیست.

 161. با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده ۲۲ سالمه ترم آخر کارشناسی هستم
  متاسفانه بسیجی ندارم چندین قهرمانی کشوری واستانی و…. در ورزش رزمی هم دارم
  مخواستم بدونم امکانش هست ک جذب سپاه بشم اگه راهنماییم کنید ممنون میشم

  1. با سلام اینها که فرمودید امتیاز های ورود است وگرنه در استخدامی اصلی آنچنان موثر نیست.

  2. باسلام.
   اینجانب فرزندم لیسانس مهندسی الکترونیک کنترل ابزار دقیق دانشگاه انقلاب تهران معدل ۱۲/۶۵ متولد ۱۳۷۳ حدوددوسال است به سپاه مراجعه میکند ونتیجه ای ندارد. وکار سپاه هم پارتی بازی است. لطفا راهنمایی کنید.

   1. سلام برای بررسی دقیق و پاسخ کامل به این موضوع حتما با مشاورین آویژه در تماس باشید.

 162. باسلام… ببخشیدداخل دفترچه معاینات پزشکی جذب دانش آموخته بعضیارو گروه الف زدن وبعضیا رو ب
  چه فرقی بین گروه الف با گروه ب هست؟؟؟

  1. با سلام. گروه الف به معاف از رزم با مشکل جسمی و ب به گروه معاف از رزم با مشکل روانی گفته میشود.

  1. سلام در حال حاضر هیچ اطلاعیه ای مبنی بر استخدام سپاه منتشر نشده است.

 163. سلام من متولد اسفند ماه سال ۱۳۷۸هستم درحال حاضر دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی هستم میخواستم بدونم چجوری میتونم وارد سپاه بشم

  1. با سلام حضورا به کارگزینی سپاه منطقه خود بروید .میتوانید منتطر اعلام استخدامی هم باشید .

 164. سلام
  من لیسانس برق قدرت دارم
  ۲۳ سالمه
  میخواستم ببینم با شرایط من در قسمت اداری جذب نیرو دارن؟
  و اینکه اطلاع رسانی استخدام سپاه از طریق کدوم سایت اطلاع رسانی میشه؟

  1. جذب در تمامی رشته ها معمولا صورت میگیرد و تنها داشتن یک رزومه قوی به شما کمک میکند

 165. سلام
  من ۱۶سالمه ۱۸۹قدمه و معدلم بالا بوده
  تو بسیج نبودم
  اما دوستام بودن و منمو همیشه تو جمشون میاوردن و بقیه هم مشکلی نداشتن و تو گشت ها هم منو میبردن چون خودم دوس داشتم
  سوالم اینه که کی میتونم بیام تو سپاه چند سال دیگه؟
  و چه عواملی هست که سپاه بیشتر منو بخاد

 166. سلام
  من ۱۶سالمه ۱۸۹قدمه و معدلم بالا بوده
  تو بسیج نبودم
  اما دوستام بودن و منمو همیشه تو جمشون میاوردن و بقیه هم مشکلی نداشتن و تو گشت ها هم منو میبردن چون خودم دوس داشتم
  سوالم اینه که کی میتونم بیام تو سپاه چند سال دیگه؟
  و چه عواملی هست که سپاه بیشتر منو بخاد

 167. سلام
  من کلاس نهم هستم میخواستم ببینم شرایط ورود به سپاه چطوریه و شنیدم که بعد از اتمام دوره اول متوسطه میشه وارد شد و دوره دوم رو در مدارس سپاه درس خوند
  میخواستم ببینم درسته یا ن ؟
  و کلا شرایطش چطوریه

 168. ۲۴سن و خانوم هستم میتونم با مدرک لیسانس شیمی تو سپاه عضو بشم پدرمم جزو نیروهای مسلح هستند

  1. با سلام بسته به جدب جدید استخدامی سپاه دارد. به پدر بگویید شما را به کارگزینی سپاه معرفی نماید

 169. سلام بنده ۲۴سال سن دارم و خانوم هستم مدرک لیسانس شیمی رو دارم پدرم جزو نیروهای مسلح هستند ایا میتونم تو سپاه عضو بشم

  1. با سلام بسته به جدب جدید استخدامی سپاه دارد. به پدر بگویید شما را به کارگزینی سپاه معرفی نماید

  2. سلام وقت بخیر من دیپلم ندارم سربازی هم نرفتم ۲۵سالمه بسیج فعال هستم سرپرست مادرم هستم و کارت معافیت از خدمت دارم بدون دیپلم هیچ راهی وجود ندارد در سپاه خدمت کنم باتشکر

   1. سلام شما میتوانید درصورت نداشتن غیبت ب پادگان موردنظررجوع کنید واز شرایط ظرفیت پذیرش اطلاع یابید

 170. سلام بنده ۲۴سال سن دارم و لیسانس شیمی از دانشگاه دولتی دارم.پدرمم جزو نیروهای مسلح هستند علاقمند به سپاه و…خواستم بدونم با این شرایط میتونم عضو سپاه بشم در ضمن بندا خانوم هستم

  1. با سلام بسته به جدب جدید استخدامی سپاه دارد. به پدر بگویید شما را به کارگزینی سپاه معرفی نماید

  1. سلام در حال حاضر هیچ اطلاعیه ای مبنی بر استخدام سپاه منتشر نشده است.

 171. سلام بعد از تکمیل فرم و نوشتن رزومه برای استخدامی سپاه چقدر طول می‌کشه که نتیجه رو اعلام کنن،،،من ۲۰اردیبشهت فرم پر کردم ولی هنوز خبری نشده
  اگه قبولم نکنن از کجا متوجه بشم،،آیا خودشون خبر میدن بهم

  1. با سلام قائدتا چند ماهی طول میکشد اما اگر نگران هیتید میتوانید مجددا خودتان بروید و پیگیر شوید.

  1. سلام هر چیزی ممکن هست در حال حاضر هیچ اطلاعیه ای مبنی بر استخدام سپاه منتشر نشده است.

 172. ببخشید استخدام درجه داری سپاه چند ماه اموزشی داره وایا تو شهر خودمون برگزار میشه یا نه؟؟؟ بعد اینکه میگن پنج سال اول بعداستخدام توشهر خودمون نیستیم درسته؟؟؟

  1. با سلام در صورت قبولی تمامی این اطلاعات برای شما تکمیل میشود پنج سال اول هم متغییر است و درست گفته اند .

  1. سلام هر چیزی ممکن هست در حال حاضر هیچ اطلاعیه ای مبنی بر استخدام سپاه منتشر نشده است.

  2. سلام من ۲۸ سالمه خانومم مدرک لیسانس روانشناسی رو دارم با این شرایط استخدامی دارید ؟

  1. سلام هر چیزی ممکن هست در حال حاضر هیچ اطلاعیه ای مبنی بر استخدام سپاه منتشر نشده است.

 173. سلام خسته نباشید من مسعول نیرو انسانی بسیج هستم ایا میشه سپاه مارو استخدام کنه

  1. سلام هر چیزی ممکن هست در حال حاضر هیچ اطلاعیه ای مبنی بر استخدام سپاه منتشر نشده است.

 174. سلام خسته نباشید اگه کسی معدل سال اول دبیرستان ۱۳/۵۰بیاره دوسال دیگه رو بالای ۱۴ ایا میتونه وارد دانشگاه سپاه بشه

 175. ببخشید اگه کسی معدل سال اول دبیرستان ۱۳ بیاره ولی دو سال بعد بالای چهارده ایا میتونه وارد دانشگاه امام حسین سپاه بشه

 176. سلام و خسته نباشید اگه بتونید بهم جواب بدید بزرگترین کارو در حق بنده کردید. من ۱۷ سالمه و یک ماو ۷ روز دیگه ۱۸ ساله میشم والان دوازدهم فنی حرفه ای رشته برقم. و دارم دیپلم میگیرم. درضمن سابقه ای توی بسیج نداشتم . میخواستم میتونم ثبت نام توی سپاه کنم. علاقه زیادی دارم. قدم ۱۷۸ هست.
  وزنم ۷۴ است.. مرسی که نظرمو خوندید

  1. با سلام امکانش وجود دارد به کارگزینی سپاه در شهر خود مراجعه کتید و رزومه خود را ارائه دهید یا منتظر اعلام استخدامی باشید.

  1. سلام هر چیزی ممکن هست در حال حاضر هیچ اطلاعیه ای مبنی بر استخدام سپاه منتشر نشده است.

 177. سلام و خداقوت
  میخواستم بدونم که از سن ۱۵ سال به بالا میتوان عضو سپاه شد؟

 178. سلام.برای سپاه حداقل یک سال کارت بسیج فعال میخاد؟تاریخ ثبت نام سپاه افسری و درجه داری امسال کی هست

   1. سلام
    من متولد ۸۵ هستم و در پایان کلاس نهم
    میخواستم ببینم شرایط سپاه چطوریه و شنیدم بعد از پایان دوره اول متوسطه جذب میکنن و دوره دوم در مدارس سپاه درس میخونن
    میخواستم ببینم درسته یا ن
    یا شرایط چطوریه

  1. سلام،من ۲۲سالمه و دانشجوام، هنوز خدمت سربازی هم نرفتم از سال ۹۱ هم عضو فعال بسیجم،ایا امکان جذب بنده وجود داره؟؟

   1. سلام شرایط جذب سپاه بسیار گسترده است برای اطلاع از این شرایط با مشاورین اویژه در تماس باشید

   1. سلام هر چیزی ممکن هست در حال حاضر هیچ اطلاعیه ای مبنی بر استخدام سپاه منتشر نشده است.

 179. سلام من دیپلم انسانی دارم و۱۰ سال سابقه بسیجی فعال دارم ودر حال حاضر درس میخونم وطلبه هستم میخواستم بدونم میتونم برای استخدامی سپاه شرکت کنم؟

  1. سلام شرایط استخدام سپاه بسیار گسترده است که میتوانید در این خصوص با مشاورین آویژه در ارتباط باشید.

 180. با سلام
  من امسال دیپلم میگیرم و ۱۷ سالمه قدمم ۱۷۳ چطور باید وارد دانشگاه افسری امام حسین بشم

  1. سلام از طریق کنکور سراسری و آزمون های داخلی خود دانشگاه میتوانید وارد این دانشگاه شوید.

 181. سلام . میخواستم بپرسم اگه فردی کنکور تجربی بده و از دانشگاهای سپاه برای بانوان (مثل بقیه الله) انتخاب رشته کنه چه رشته هایی براش هست؟ سال گذشته فقط پزشکی و پرستاری بود .. میخواستم بپرسم دانشگاهای سپاه برای بانوان رشته اتاق عمل رو ندارن؟

  1. سلام با توجه به نیاز دانشگاه های سپاه در هر سال، ظرفیت اعلام می شود که در حال حاضر هیچ ظرفیتی اعلام نشده است.

 182. درود بر شما خدا قوت
  میخواستم ببینم تاریخی برای استخدامی سپاه پاسداران در سال ۱۴۰۰ اعلام شده؟؟؟

 183. با سلام و عرض خسته نباشید
  ببخشید میخواستم بپرسم حداکثر سن برای جذب در سپاه با مدرک دکتری چقدر است؟
  با تشکر

 184. سلام خسته نباشید،،آیا امکان دارد با مدرک کارشناسی از دانشگاه پیام نور بتوان جذب سپاه شد

 185. سلام من ۳۵ سالمه وکارشناسی ارشد جرمشناسی دارم وبه شدت علاقمند کار در سپاه انقدر علاقمند که ۱۰سال ازیک مادر شهیدسپاهی نگهداری کردم تازه به رحمت خدا رفته وپدرم هم یک ایثارگر هست چطور میتونم استخدام سپاه شوم واز سال ۸۲ بسیج فعال بانوانم

 186. سلام من متولد سال ۸۳ هستم و نوشته شده که حداقل سن ۱۶ سال هست و الان من ۱۷ سال سن دارم آخرین نمره کارمنم‌ ۱۹ هست میخواستم بدونم شرایط استخدام دارم

 187. باسلام وقبولی طاعات وعباداتتان ببخشیدمبشه راهنمایی کنیدشرایط برای دوره های بسیج ویژه چی هست ممنون

  1. سلام دوست عزیز
   سلام شرایط عمومی دارد و عضو پایگاه بودن و فعال بودن در بسیج

   1. سلام عیدتان مبارک من الان خانم ۳۸ساله ومدرک لیسانس ۱۳سال بسیجی کادرهستم وجزوه شورای حوزه وبخوام الان برای بسیجی ویژه بشم بایدچکارکنم.اکرخواهرکوچک خودتان راهنمایی کنیدممنون میشم
    یامهدی ادرکنی

 188. سلام من انشالله خرداد ماه دیپلم ریاضی میگیرم و وارد ۱۸ میشم.قدمم ۱۶۲ هست و رشته مهندسی هوافضا دوست دارم بخونم.
  یکی از دوستانم درمورد بورسیه و استخدام هوافضای سپاه بهم گفت.ممکنه پذیرش بشم و اینکه میتونم در سازمان هوافضای ایران(ایسا) کار بکنم ؟ یا باید در دانشگاه هوافضا بخونم؟ و اینکه کدوم بهتره؟

 189. درود خدمت مرکز مشاوره اویژه
  بنده ۳۰ سال مدرک ارشد نرم افزار هستم و بسیح فعالیم کمه ۵ماه فقط خواستم بدونم شرایط استخدامی جدید بیاد شرایط سنی رو میبرن بالا امیدی هست اقدام کنم باز ممنون میشم حتما جواب بدید تشکر فراوان

   1. سلام من جانباز شیمیایی هستم پسرم دارای مدرک کارشناسی تربیت‌بدنی است پسرم سپاه استخدام می کندوتاریخ استخدام از کی می‌باشد

 190. سلام من پسر بسیجی با شرایط کارت بسیجی فعال و پلیس افتخاری اما دستم شکسته و جای بخیه رو دستم هست ایا سپاه استخدام میکند یانه ممنون

  1. سلام یکی از شرایط سپاه سلامت جسمانی است.اما بهتره حضوری مراجعه کنید.

 191. سلام ببخشیدمن خانم هستم وبسیجی کادر.گفتیدبرای استخدام بسیجی ویژه هم باید شرایط خاصی داشته باشید و دوره هایی را گذرانده باشید.میشه محبت فرماییدچه شرایط ودوره های ممنون اجرتان باحضرت زهرا

  پاسخ

  1. سلام شرایط شما باید بیشتر بررسی شود
   برای اطلاعات بیشتر میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید.
   به مرکز گزینش مراجعه کنید اگر بسیجی هم داشته باشید امتیاز هست

  2. سلام من شنیدم معافیت پزشکی برای برخی از مشاغل سپاه منع استخدام نداره چون رشته من برق بود ازیکی از پاسداران معرفی شدم برای فنی ومهندسی سپاه ولی معافیت پزشکی عرق کف دست داشتم قبولم نکردن

 192. باسلام وخسته نباشید بنده متولد۷۷/۲/۲۵هستم فوق دیپلم الکترونیک دارم با۹سال سابقه بسیج فعال درحال حاضر سرباز سپاه هستم دوست دارم تو سپاه استخدام بشم یگانی که خدمت میکنم بنده رانیاز دارن اما
  میگن فوق دیپلم استخدام نداره لطف کنید راهنمایی کنید که چکارکنم؟؟؟؟؟ ممنون

  1. سلام یکی از شرایط مدرک تحصیلی است باید مدرک تحصیلی خود را ارتقاع دهید

 193. سلام خداقوت، من ۲۸ سالمه دارای دیپلم و بسیج فعال هستم ، آیا میتونم استخدام سپاه بشم؟

  1. سلام شرایط شما باید بیشتر بررسی شود برای اطلاعات بیشتر میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید

  1. سلام وقت بخیر
   به هسته گزینش شهرتون مراجعه کنید اونجا راهنمایی تون می کنند

   1. با سلام و خسته نباشی ۲۲سالم دیپلم دارم ۵سال بسیجی فعال هستم که مرز هم میریم ۱۵شیفت ۱۵روز استراحت ایا جزب سپاه میشه یا ن باید استخدام کنم خودم. تا سنم بالا نرفت

 194. سلام وقت بخیر یه سوالی داشتم میشه از نیروی دریای سپاه ب نیروی زمینی تغییر وضعیت کرد

 195. سلام ببخشید من امسال رفتم برای ثبت نام سپاه گفت نمیتونیم ثبتنامت کنیم باید یسال فعال داشته باشی اما من ۹ ماه دارم بعد بسیج دارمو همچیزمم تکمیل میشه بگید باید چیکار کنم

  1. با سلام اگر گفتند که نمیشود بنابراین تصمیم با خود پایگاه است. جهت تکمیل بسیجی باید اقدام کنید.

 196. سلام من برای درجه داری سپاه رفتم الان مرحله پزشکی هستم
  آیا نمره چشم که میگن١۰/٨ ایا نمره هر کدوم از چشم یا مجموع نمره دو تا چشم؟؟

  برای لیزیک وقت میدن؟؟؟؟

 197. سلام وقت بخیر
  من حسن میرعالی متولد ۷۷ لیسانس تربیت بدنی دانشگاه چمران بامعدل ۱۶ هستم قد ۱۸۰
  عضو فعال بسیج به مدت ۷ سال داری کارت سبز و کارت فعال طرح الم الهدا سرباز دانشحو مسول تعلیم و تربیت و نیرو انسانی پایکاه هستم. به خاطر علاقه ای که دارم دوس دارم به مردم و این نظام خدمت کنم.
  خواستم ببینم با لیسانس استخدام داریم امسال؟
  معمولا تو چ ماهی میاد؟
  اگه کمک کنین ممنون میشم🙏🌹

  1. با سلام امکان استخدامی شما بله هست .
   بستگی به اعلام نیاز از سمت سازمان دارد که اطلاع رسانی میشود

 198. باسلام وقبولی طاعات وعباداتتان
  .ببخشیدمیشه بگیداستخدام امسال سپاه کی هست؟
  سن خانم هابرای استخدام تاچندسال هست؟
  ۳-ایاامسال سپاه استخدام بسیچی ویژه هم داره یانه
  محبت فرماییدجواب بدیدممنون میشم.یاحق

  1. سلام، درمورد استخدامی سپاه ۱۴۰۰ هیچ آگهی منتشر نشده است، سن خانم ها حداقل ۱۶ سال باید داشته باشند و برای استخدام بسیجی ویژه هم باید شرایط خاصی داشته باشید و دوره هایی را گذرانده باشید.

 199. باسلام وقبولی طاعات وعباداتتان
  .ببخشیدمیشه بگیداستخدام امسال سپاه کی هست؟
  سن خانم هابرای استخدام تاچندسال هست؟
  ۳-ایاامسال سپاه استخدام بسیچی ویژه هم داره یانه
  محبت فرماییدجواب بدیدممنون میشم.یاحق

  1. سلام، درمورد استخدامی سپاه ۱۴۰۰ هیچ آگهی منتشر نشده است، سن خانم ها حداقل ۱۶ سال باید داشته باشند و برای استخدام بسیجی ویژه هم باید شرایط خاصی داشته باشید و دوره هایی را گذرانده باشید.

 200. سلام من پسرم سن۱۹و قد ۱۶۶ کارت فعال بسیج هم دارم معدل هم ۱۶هس ورزشکار هم هستم امکان قبولی هس برا درجه داری سواه

  1. سلام شرایط قبولی در سپاه بسیار گسترده است در این خصوص میتوانید با مشاورین مرکز گفتگو کنید.

 201. سلام
  ببخشید من چشمانم ضعیف بود بعد با مشاوران و دکترم مشورت کردم که میخوام برم سپاه گفتند نباید چشمت ضعیف نباشه و پیشنهاد عمل دادن به همین دلیل عمل کردم و الان چشمانم خیلی بهتر از قبل اند(البته چشمانم خیلی ضعیف نبود یکی ۰/۷۵و یکی ۱/۵) و از این ماجرا عمل ۲ سال میگذره و با حل شدن این موضوع الان در صحت کامل هستم
  میخواستم بدونم ایا این مورد(عمل چشم)که حل شده ایا میتونه من رو در ازمایشات پزشکی سپاه رد کنه
  من الان مدرک بوکس و……..دارم

  1. سلام شرایط قبولی در سپاه بسیار گسترده است در این خصوص میتوانید با مشاورین مرکز گفتگو کنید.

  1. سلام در حال حاضر هیچ اطلاعیه ای مبنی بر استخدام سپاه ۱۴۰۰ منتشر نشده است.

 202. سلام وقت بخیر من کلاس دوازده هستم از رشته انسانی معدل پارسال من ۱۸.۵۶ بود آیا من میتونم در سپاه استخدام بشم ؟
  سپاه امسال چه زمانی نیرو جذب میکند ؟

  1. سلام در حال حاضر هیچ اطلاعیه ای مبنی بر استخدام سپاه ۱۴۰۰ منتشر نشده است.

 203. با سلام اگ کسی ۳۰ساله باشه وتا سوم راهنمایی درس خونده باشه میتونه تو سپاه عضو بشه یا خدمت کنه لطفا جواب بدید؟

  1. سلام شرایط استخدام در سپاه بسیار گسترده است در این خصوص میتوانید با مشاورین مرکز گفتگو کنید.

 204. سلام من برای درجه داری سپاه هستم از مصاحبه ناحیه قبول شدم حالا زدن مصاحبه برم سپاه استان . چند مصاحبه میکنن در استان؟؟

 205. سلام من ۲۸ سالمه با ۱۷ سال عضویت بسیج
  الان مدرک تحصلیم فوق دیپلم برق هستش
  میخوام بیام سپاه چیکار کنم ایا با این سن در مقطع فوق دیپلم پذیرش میکنن
  فرقی نمیکنه حالا بخش کارمندی باشه یا خاتم انبیاء باشه اخه برق کاری و لوله کشی و ارایشگری و تاحدودی جوش کاری بلدم

  1. سلام شرایط استخدام در سپاه بسیار گسترده است در این خصوص میتوانید با مشاورین مرکز گفتگو کنید.

 206. سلام خسته نباشید، من متولد ۷۱ هستم لیسانس دارم و فقط پایان نامه فوق لیسانسم مانده… آیا شرایط جذب با مدرک لیسانس دارم؟ مراجعه کردم به سپاه فجر گفتن ک لیسانس فقط تا سن ۲۶…چجور هست که میگن تا ۳۲ شرایط سنی هست لطفا راهنمایی بفرمایید تشکر

 207. سلام من ۱۹ سالمه عضو بسیج مرکزی شهرم هستم و فعال هستم معدل دیپلم ۱۷/۹۰ اما مشکلی که دارم پرونده کیفری دارم ایا اگه پروندمو بتونم از دادگاه حذف کنم میتونم استخدام سپاه بشم