استخدامی سپاه در سال ۱۴۰۰

استخدامی سپاه در سال 99 - 1400

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مجموعه ای از ستاد کل سپاه حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و مقاومت بسیج و قدس و سازمان های وابسته به آن ها اطلاق می گردد.

شرایط استخدامی سپاه در سال ۱۴۰۰

شرایط استخدام در سپاه یعنی گزینش افراد دارای صلاحیت بر طبق قانون مقررات برای انجام خدمت در یکی از مشاغل های استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

این مشاغل از نظر ماهیت شغل به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

 • شغل نظامی
 • شغل کارمندی
 • شغل مشترک
 1. مشاغل نظامی شامل مشاغل های مربوط به مدیریت های سطوح بالای سپاه و سایر مشاغلی که به دانش و مهارت نظامی نیاز دارند و یا در ارتباط مستقیم با ماموریت های نظامی هستند.
 2. غیر از مشاغل موضوع تبصره ۱ این ماده، مدیریت سایر رده‌های سپاه و سایر مشاغلی که با پشتیبانی‌های مستقیم و نیز غیر مستقیم ‌مأموریت های نظامی سپاه ارتباط دارند از مشاغل مشترک هستند.
 3. مشاغل نظامی، کارمندی و مشترک با رعایت مفاد این قانون در جداول سازمان مشخص می‌شود.

شرایط عمومی استخدام سپاه ۱۴۰۰

شرایط عمومی استخدام سپاه در سال ۱۴۰۰ کادر ثابت و پیمانی و پرسنل بسیجی ویژه (‌پاسداران افتخاری) به شرح زیر است:

 1. اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
 2. اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه.
 3. التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق اسلامی.
 4. عدم عضویت و هواداری از احزاب و گروه ها و سازمان های سیاسی.
 5. نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروه ها و سازمان های غیر اسلامی. التقاطی، الحادی و غیر قانونی.
 6. عدم اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
 7. داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی مورد نیاز.
 8. داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نیاز.
 9. داشتن حسن شهرت و عدم سوء سابقه.

بیشتر بخوانید: خدمت سربازی در سپاه چگونه است؟


 •  استخدام پرسنل کادر ثابت، مشروط به داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران است.
 •  برای مشاغل کارمندی در شرایط مساوی شرایط استخدام سپاه پاسداران، ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و خانواده درجه یک آنان در اولویت‌ هستند.
 •  استخدام پرسنل مذکور در این ماده منوط به تایید صلاحیت آنان توسط هیأت مرکزی گزینش است که پس از ارزیابی در طول دوره ‌آموزش اولیه صورت می‌گیرد و در صورت لزوم هیأت مرکزی گزینش می‌تواند این اختیار را به هسته ‌های گزینش تفویض نماید.

هیات مرکزی گزینش در سپاه

هیات مرکزی گزینش در سپاه مرکب از فرمانده کل سپاه یا جانشین وی، نماینده ولی فقیه در سپاه یا جانشین وی، رئیس ستاد کل سپاه، مسئول حفاظت اطلاعات سپاه و معاون نیروی انسانی ستاد کل سپاه به عنوان دبیر هیات و وزیر یا جانشین وی تشکیل می گردد.

در چارچوب مفاد قانون گزینش، وظیفه تعیین سیاست های گزینش پرسنل سپاه و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز و نظارت بر کار هسته های گزینش از شرایط استخدام سپاه پاسداران را به عهده دارد.

هسته ‌های گزینش در ستاد کل سپاه، نیروها و سازمانهای وابسته، توسط هیأت مرکزی گزینش سپاه، برای گزینش پرسنل تشکیل می‌گردد.

شرایط استخدام سپاه برای کارمندان

شرایط استخدام سپاه برای کارمندان

 1. بر اساس مدارک تحصیلی در یکی از مقاطع پایان دوره‌های دبیرستان، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و بالاتر
 2. بر اساس تخصص و مهارت عملی
 • شرایط استخدام سپاه پاسداران برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام می‌نماید تغییر محل خدمت زنان باید حتی‌الامکان تابع شرایط‌ خدمتی همسران آنان باشد.
 • سپاه می‌تواند به منظور تأمین نیاز سازمانی خود داوطلبانی را که حداقل دارای مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی هستند با اخذ تعهد ۵ ‌سال خدمت نظامی و یا ۶ سال خدمت کارمندی به صورت پیمانی استخدام نماید و تمدید مهلت و تجدید قرارداد مجاز نیستند.
 • خدمت پرسنل پیمانی که خدمت دوره ضرورت را انجام نداده‌اند به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی می‌گردد و در صورتی که ‌قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفی یا برکنار گردند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.
 • شرایط استخدام سپاه پاسداران برای پرسنلی که در حال انجام خدمت دوره ضرورت هستند به صورت پیمانی خواهد بود.
 • سپاه می‌تواند در صورت نیاز از پرسنل وظیفه در حین دوره خدمت ضرورت و همچنین پرسنل پیمانی در طول مدت قرارداد و پرسنل‌ بسیجی اعم از عادی، فعال یا ویژه که شرایط استخدام سپاه پاسداران را دارا هستند برای کادر ثابت استخدام نماید و این قبیل داوطلبان در شرایط مساوی از اولویت‌ برخوردارند. آموزش، درجه یا رتبه و ترفیعات آنان تابع مقررات مندرج در این قانون خواهد بود.
 • سپاه در مواقع جنگ و اضطرار این نیروها را احضار نموده و چنانچه بیشتر از مدت یک ماه در هر سال خدمت نمایند به همان اندازه از‌ مدت خدمت و آموزش سال های بعد کسر خواهد شد.
 •  این دسته از پرسنل پس از گذراندن آموزش های لازم در بدو خدمت از حقوق اجتماعی افراد منقضی خدمت وظیفه عمومی برای ‌استخدام و تحصیل و نظیر آن برخوردار هستند، لیکن در صورت قطع یا لغو یا بطلان قرار داد تا انجام کامل خدمت ضرورت، حقوق مزبور از آنها‌ سلب می‌شود.
 •  کلیه نهادها و سازمانها و وزارتخانه‌ها و شرکت های دولتی و کارفرمایان بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند شغل ‌این دسته از افراد را در طول خدمت سالانه آنها در سپاه حفظ نمایند، افراد مزبور در این مدت از دستگاه مربوطه حقوق و مزایا دریافت نخواهند نمود.
 • حقوق و مزایای این افراد بعد از آموزش های لازم بدو خدمت مطابق حقوق و مزایای پرسنل کادر ثابت نظامی هم ردیف خواهد بود.
 •  آیین‌نامه اجرایی این افراد ماده توسط وزارت و ستاد کل سپاه پس از کسب نظر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 •  خرید خدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود با تشخیص نیروها و سازمانهای استخدام ‌کننده به موجب آیین‌نامه موضوع‌ ماده ۳۷ قانون ارتش هستند و اصلاحات مورد نیاز آن توسط ستاد کل سپاه با هماهنگی وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 •  استخدام اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی سپاه و پرداخت حق‌التدریس به اساتید و مربیان مقاطع دانشگاهی بر اساس‌مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاهها خواهد بود.
 • استخدام مربی و پرداخت حق‌التدریس برای آموزشهای پائین‌تر از سطوح دانشگاهی تابع آیین‌نامه موضوع ماده ۳۸ قانون ارتش خواهد ‌بود. اصلاحات مورد نیاز توسط ستاد کل سپاه با هماهنگی وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 •  استخدام افراد در سپاه، بدون نیاز سازمانی و همچنین استخدام و یا تغییر وضع پرسنل جز به یکی از صور مذکور در این قانون مطلقاً‌ ممنوع است.

استخدام سپاه و مراکز آموزشی سپاه و دوره های آموزشی

مراکز آموزشی سپاه و دوره های آموزشی

 1. دبیرستان ها و هنرستان های سپاه.
 2. آموزشگاه نظامی.
 • دانشکده علوم و فنون نیروها از لحاظ علمی به دانشگاه امام حسین (ع) وابسته بوده و توسط نیروها اداره می‌شود.
 •  دانشکده عقیدتی – سیاسی و سایر مراکز آموزش رسته‌ای عقیدتی – سیاسی سپاه زیر نظر حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه اداره‌ می‌شود.

دوره آموزش عمومی پاسداری

دوره عمومی پاسداری برای پرسنل کادر ثابت نظامی با مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی، شش ماه در آموزشگاه نظامی است.

دوره عمومی آموزش عمومی پاسداری با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر به مدت سه سال در دانشگاه امام حسین (ع) تشکیل می شود. این دوره برای پرسنلی که دارای مدرک دیپلم استخدام می شوند در طول دوره های علوم پایه یا دانشکده علوم و فنون نیروها برگزار می شود.

دوره آموزش تخصصی اولیه در سپاه

این دوره برای پرسنل کادر ثابت نظامی که دارای مدرک پایان دوره راهنمایی هستند، صورت می گیرد که البته بلافاصله بعد از طی دوره آموزش عمومی حداقل به مدت شش ماه در آموزشگاه های نظامی برگزار می شود.


بیشتر بخوانید: دوره آموزشی سپاه چند ماه است؟


برنامه ها و مواد آموزشی این دوره باید طوری تنظیم شوند که فارغ التحصیلان بتوانند از عهده مشاغل درجات رزم آور دومی و رزم آور یکمی برآیند.

دوره آموزش تخصصی تکمیلی در سپاه

دوره آموزش تخصصی تکمیلی از جمله شرایط استخدام سپاه پاسداران برای تکمیل تخصص پرسنل کادر ثابت نظامی با داشتن درجه رزم آور یکمی به مدت حداقل ۶ ماه در دانشگاه علوم و فنون تشکیل می گردد. تشکیل این دوره ها باید به گونه ای باشد که کلیه پرسنل با داشتن درجه رزم آور یکمی بتوانند به موقع این دوره را طی کنند.

برنامه ها و مواد آموزشی این دوره باید طوری تنظیم کرد که فارغ التحصیلان بتوانند از عهده مشاغل درجات رزمدار دومی و رزمدار یکمی برآیند. نیل به درجه رزمدار دومی منوط به موفقیت در طی این دوره است.

استخدام سپاه و دوره‌های آموزش علوم پایه نظامی

دوره‌ های آموزش علوم پایه نظامی

استخدام سپاه پاسداران برای تأمین و تربیت پرسنل کادر ثابت نظامی که با مدرک دیپلم استخدام می‌شوند، اقدام به تشکیل دانشکده علوم پایه نظامی در دانشگاه امام‌حسین (ع) می‌نماید.

حداقل مدت آموزش این دانشکده ۷ ترم تحصیلی در دو دوره به شرح زیر است:

۱- دوره اول: این دوره حداقل شامل ۴ ترم تحصیلی بوده و برای آموزش به کسانی که با مدرک تحصیلی پایان دوره دبیرستان از طریق مسابقه ورودی ‌پذیرفته می‌شوند، تشکیل می‌گردد.

۲- دوره دوم: این دوره حداقل شامل سه ترم تحصیلی بوده و برای کسانی که با انجام ارزیابی و مسابقه ورودی از بین داوطلبان فارغ‌ التحصیل دوره‌ اول پذیرفته شده‌اند، تشکیل می‌گردد.

 • تبصره ۱ – پرسنلی که با مدرک پائین‌تر از دیپلم استخدام شده و موفق به اخذ مدرک دیپلم شده‌اند می‌توانند در آزمون ورودی دوره اول دانشکده علوم پایه نظامی شرکت نمایند و در شرایط مساوی حق تقدم با پرسنل شاغل است.
 • تبصره ۲ – در صورت ضرورت و فوریت، سپاه می‌تواند از دارندگان مدارک فوق دیپلم مورد نیاز، برای شرکت در ‌آزمون ورودی دوره دوم آموزش علوم پایه نظامی ثبت نام نماید.
 • تبصره ۳ – مواد و برنامه‌های آموزشی این دانشکده باید طوری تنظیم گردد که با گذراندن دوره‌های آموزش بعدی، فارغ‌التحصیلان دوره اول از‌عهده مشاغل درجات ستوان‌ سومی تا سرهنگی برآمده و فارغ‌التحصیلان دوره دوم آمادگی انجام وظیفه در مشاغل درجات ستوان‌دومی و بالاتر را‌ داشته باشند.
 • تبصره ۴ – ستاد کل سپاه می‌تواند در رسته‌هایی که ضروری می‌داند دوره‌های دوم علوم پایه نظامی، مقدماتی رسته‌ ای و عالی رسته ‌ای را به صورت ‌پیوسته و با حداقل پنج ترم تحصیلی اجراء نماید.
 • ‌تبصره ۵ – سپاه می‌تواند بنا به ضرورت دوره دوم علوم پایه نظامی را در دانشکده علوم و فنون نیروها اجراء نماید.

زمان

زمان استخدام سپاه پاسداران در هر سال به مدت محدود از سوی سپاه پاسداران اعلام می شود. اخبار استخدامی این سازمان با مدارک تحصیلی دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای سمت های مختلف شغلی، کادر اداری، افسری، هم رزم و … انجام می شود و زمان آن در این صفحه اطلاع رسانی می شود.


بیشتر بخوانید: پروژه کسری خدمت سپاه


توجه داشته باشید که جذب نیروها در زمان تعیین شده انجام می گیرد و افراد واجد شرایط برای موارد مورد نیاز نیروی سپاه استخدام می شوند.

نحوه استخدام سپاه پاسداران 1400

نحوه استخدام

جذب نیروی انسانی در سپاه پاسداران از طریق سیستم عضویاب انجام می گیرد. داوطلبان به این منظور باید پایگاه سپاه در منطقه سکونت خود مراجعه کنند تا شرایط و صلاحیتشان توسط عضویاب انجام گیرد.

داوطلبان پس از تایید صلاحیت و جذب در سپاه، موظف به گذراندن دوره تربیت پاسداری در دانشکده افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) هستند.

شرایط استخدام سپاه برای بانوان

شرایط استخدام با دیپلم در سپاه برای زنان با مردان متفاوت است و استخدام آن ها به شرایط همسران و خدمت آنان مشخص می شود البته شرایط عمومی استخدام زنان با مردان برای استخدام در سپاه یکسان است.

 • بانوانی که دارای مدرک دیپلم و یا بالاتر از دیپلم هستند، با داشتن شرایط استخدام، می توانند نسبت به استخدام سپاه پاسداران اقدام نمایند.
 • حداقل قد ۱۶۰ سانتی متر
 • تحقیقات محلی که توسط سپاه در مورد متقاضی انجام می شود.

توجه: شرایط استخدامی سپاه در سال ۱۴۰۰ هنوز اعلام نشده است و اطلاعات ذکر شده آخرین اطلاعاتی است که در اختیار داریم و در صورت اعلام شرایط جدید این صفحه بروز رسانی می شود.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه استخدامی سپاه در سال ۱۴۰۰ با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی ایام تعطیل.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

سوالات متداول

شرایط استخدام سپاه برای بانوان چیست؟

شرایط استخدام با دیپلم در سپاه برای زنان با مردان متفاوت است و استخدام آن ها به شرایط همسران و خدمت آنان مشخص می شود البته شرایط عمومی استخدام زنان با مردان برای استخدام در سپاه یکسان است.

 • بانوانی که دارای مدرک دیپلم و یا بالاتر از دیپلم هستند، با داشتن شرایط استخدام، می توانند نسبت به استخدام سپاه پاسداران اقدام نمایند.
 • حداقل قد ۱۶۰ سانتی متر
 • تحقیقات محلی که توسط سپاه در مورد متقاضی انجام می شود.

شرایط استخدام سپاه برای کارمندان چیست؟

 1. بر اساس مدارک تحصیلی در یکی از مقاطع پایان دوره‌های دبیرستان، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و بالاتر
 2. بر اساس تخصص و مهارت عملی

شرایط عمومی استخدام سپاه چیست؟

شرایط عمومی استخدام سپاه در سال ۱۴۰۰ کادر ثابت و پیمانی و پرسنل بسیجی ویژه (‌پاسداران افتخاری) به شرح زیر است:

 1. اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
 2. اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه.
 3. التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق اسلامی.
 4. عدم عضویت و هواداری از احزاب و گروه ها و سازمان های سیاسی.
 5. نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروه ها و سازمان های غیر اسلامی. التقاطی، الحادی و غیر قانونی.
 6. عدم اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
 7. داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی مورد نیاز.
 8. داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نیاز.
 9. داشتن حسن شهرت و عدم سوء سابقه.

4/5 - (108 امتیاز)

استخدامی سپاه در سال ۱۴۰۰

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه استخدامی سپاه در سال ۱۴۰۰

از مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه با تلفن همراه

در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات
- 1,815 نظر:
 1. سلام علیک خسته نباشید عرض از مزاحمت من علی علی پور هستم مهندس برق قدرت از دانشگاه فنی شماره یک تبریز فرزند نظامی و ایثارگر
  عضو بسیج هستم
  می خواستم استخدام سپاه بشم
  راهنمایی لازم داشتم
  خواهشمندم که راهنمایی لازم رو لطف کنید

 2. سلام.من دیپلم رشته کارودانش دارم و میخام برم درجه داری سپاه ولی نمیدونم چه موقع استخدامشه میشه راهنمایی کنین

  1. سلام تاریخ خاصی نیاز نیست، شما برید گزینش سپاه محل زندگی خودتون و بگید که برای گزینش اومدین خودشون راهنمایی میکنن و اگر شرایط اولیشو داشته باشید پروندتون به جریان میوفته

 3. سلام سید صادق هاشمی نیا هستم .۱۸ سال سن دارم .مدرک دیپلم با معدل بالا .میتونم سپاه استخدام شوم ؟

 4. سلام بنده ۳۷ سالمه بسیجی فعال هم دارم آیا برای طرح هاشمی میتونم استخدام‌بشم یا خیر. لطفا جواب بدهید با تشکر…

  1. استخدام سپاه دارای شرایط مدرک و تخصص حرفه ای میباشد که برای هر مدرک تحصیلی شرایط سنی در نظر گرفته شده است

 5. سلام وقت بخیر شرایط سنی برای استخدام در سپا برای فرزندان شهید که سنشون بالای ۳۰ هستش چجوریه بسیجی فعال خادم حرم ویگان امنیت بسیجم هستش شرایطش داره یانه

  1. سلام. با توجه به سوابق ایثارگری و بسیج تا سن ۴۰ سالگی میتوانید برای استخدام در این ارگان اقدام کنید.

 6. سلام دوستان من یه بسیجی که بیشتر همتون خاک بسیج خوردم شایدم بیشتر از اون کسایی که بلاخره بدون انگیزه وارد سپاه شدن یروزی رفتیم برا وارد شدن تو راه شهدا ولی قسمت نبود این لباس لیاقت میخواد ببینید آیا لیاقتش دارین یا نه نشد بریم درحالی که از گزینش شیراز میومدم تصادف کردم اعصابم خورد بود ماشین زد بهم با کلی بدبختی باید پاهام عمل میشد میخواستن یکی پاهام قطع کنن بابام که فلج بود خانواده کم بضاعت بلاخره یه دکتر که خدا خیرش بده مارا عمل کرد ۹ ماه پاهام آتل وپین بود بلاخره خوب شدیم همه شهرستان میگفتن انگار کارت نشد سپاه گفتم خدا همه بسیجی ها یه پوز خندی می‌زنند میگفتن فلانی هم استخدام شد من علاقه داشتم به سپاه وشهدا هم کار می‌کردم هم سپاه تا اینکه شدم برا خودم کسی بطوری که اگه الان بخوام بشم فرمانده حوزه میتونم هزارتابسیجی ماهی سیصد هزارتومن بهش کمک کنم الانم در این که بچه ها مون بفرستید بسیج تا یاد بگیرنند مسائل اجتماعی همچنین رئیس گزینش کشور سردار صفایی

 7. سلام من درجه داری سپاه نام نویسی کردم چون پدرم روش شکایت شده بعضیها میگن ردی رد میشم یا نه ممنون البته پرونده چند سال پیش بسته شده ممنون

  1. سلام. برای استخدام در ارگانهای نظامی تحقیقات محلی و خانوادگی انجام میشود البته اگه مورد شما جدی نبوده و پرونده مختومه شده است نگرانی ای از این جهت نداشته باشید.

 8. سلام ، مدرک کارشناسی من از داشنگاه غیر انتفاعی هست ، برای استخدام سپاه مدرک کارشناسی من رو قبول میکنه ؟؟

  1. سلام. بله مدرک تمامی دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم از جمله دانشگاه غیر انتفاعی دارای اعتبار کافی برای شرکت در استخدام هستند.

 9. سلام خسته نباشید. من فوق دیپلم رشته الکترونیک از دانشگاه دولتی فنی حرفه ای کرج دارم و معدلم ۱۷می باشد و ۳سال بسیجی فعال و کارت سبز دوره تکمیلی دارم.و قدم ۱۶۵ و وزنم ۷۱کیلو است.و سنم ۲۱ آیا قله قد من گیر می دهند.

 10. سلام ببخشی من همسرم امسال واسی سپاه بسیج ویژه اسپ نوشت اسمش اومد نرفت الان پشیمونه میخوا باز بره امسال میتونه یا سال بعد متولد ۲۴\۱۲\۷۰

   1. سلام ببخشید من دیپلم دارم خانم هستم چجوری میتونم توسپاه ثبت نام کنم کدوم ارگان سپاه هرچ زودتر میتونم ثبت نام کنم لطفا راهنمایم کنید ممنون میشم از کمکتون

    1. سلام مهدی هستم ۳۰سال سن دارم بامدرک تحصیلی دیپلم پدرم هم ایثارگرهستن چطوری میتونم ثبت نام کنم براسپاه

    2. سلام مهدی هستم ۳۰سال سن دارم بامدرک تحصیلی دیپلم پدرم هم ایثارگرهستن چطوری میتونم ثبت نام کنم براسپاه

    3. با عرض سلام و احترام خسته نباشید اینجانب با سن ۵۰ سال و میزان تحصیلات زیر دیپلم میتوانم استخدام سپاه پاسداران بشوم در ضمن اینجانب بسیجی فعال در پایگاه هستم از راهنمایی شما ممنونم با تشکر

  1. ابوالفضل حسینی مقدم از مشهد رشته برق قدرت هستم خدمت سربازی من در برج ۱۱تمام می شود می خواهم در مشهد استخدام بشوم لطفا راهنمایی بکنید ممنون من مادرش هستم ش

   1. سلام. برای استخدام باید کانال های خبری و آگهی های استخدام را به طور مرتب چک کنید تا درصورت نیاز به رشته ذکر شده در آزمون استخدامی شرکت کنند .

  2. ابوالفضل حسینی مقدم از مشهد رشته برق قدرت هستم خدمت سربازی من در برج ۱۱تمام می شود می خواهم در مشهد استخدام بشوم لطفا راهنمایی بکنید ممنون من مادرش هستم

   1. سلام. برای استخدام باید کانال های خبری و آگهی های استخدام را به طور مرتب چک کنید تا درصورت نیاز به رشته ذکر شده در آزمون استخدامی شرکت کنند .

 11. سلام بنده کابیت ساز هستم وهم خیلی دوست دارم بیام تو سپاه یعنی بزرگترین آرزوی من هستش

 12. سلام بنده ۳۰ سال دارم با دوتا لیسانس فقه و حقوق با معدل الف چگونه میتونم تو سپاه خدمت گذار باشم البته اگه لایق باشیم با تشکر لطفا راهنمایی کنید

  1. شما باید با مدارک تحصیلی رزومه فعایت سابقه بسیج مدارک مهارتی و مدارک شناسایی از طریق مرکز گزینش سپاه درخواست استخدام بدهید تا مراحل مصاحبه انجام شود

 13. سلام جناب سوالی داشتم خدمتتان
  من الان سال دوم دبیرستان و رشته ادبیات هستم و علاقه خاصی نسبت به شغل های نظامی دارم مخصوصا سپاه میخواستم بدونم بعد از پشت سر گذاشتن سال داوزدهم که دیپلم را گرفتم چگونه و چطور باید وارد سپاه بشوم و کدام ارگان های سپاه بهتر است لطفا جواب دهید؟

  1. سلام من کارمند اموزش پروش هستم با ۹ سال سابقه ی کاری لیسانس امورفرهنگی دارم سن ۳۲ سال دارم ایا با این شرایط میشه عضویت در سپاه را گرفت

   1. سلام ببخشی من همسرم امسال واسی سپاه بسیج ویژه اسپ نوشت اسمش اومد نرفت الان پشیمونه میخوا باز بره امسال میتونه یا سال بعد متولد ۲۴\۱۲\۷۰

    1. سلام وقت بخیر شرایط سنی برای استخدام در سپا برای فرزندان شهید که سنشون بالای ۳۰ هستش چجوریه بسیجی فعال خادم حرم ویگان امنیت بسیجم هستش شرایطش داره یانه

     1. سلام. با توجه به سوابق ایثارگری و بسیج تا سن ۴۰ سالگی میتوانید برای استخدام در این ارگان اقدام کنید.

  1. سلام من ۱۸ سالم هست و کلاس یازدهم تاسیسات هستم می توانم در نظام سپاه ثبت نام کنم؟

 14. سلام خسته نباشید من ۱۶ سالم است پایه دهم رشته کامپیوتر هستم می توانم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ثبت نام کنم

 15. با سلام و درود به روح شهدای هشت سال جنگ تحمیلی و با درود به رهبر بزرگوارمان سید علی خامنه ای بنده قبلا همکاری داشتم الان بیکارمتمایل به کار کردن در سپاه پاسداران دارم تلفن

  1. سلام ۳۰سالم هست فوق لیسانس هستم خدمت هم رفتم میشه جذب سپاه بشم
   یعنی از نظر سنی مشکلی نداره؟؟؟؟
   لطفا راهنمایی کنین🙏🙏🙏🙏

 16. سلام من هنوز دیپلم نگرفتم دوازهم هستم دارم میخونم میخام برم ارتش کی باید برم برای ثبت نام و چجوری بفهمم کی فراخوان میدن

 17. سلام وقت بخیر
  من درجه دار سپاه هستم بهترین رشته برای ارایه مدرک چیست برای گرفتن ارشدیت
  مدرک دانشگاه آزاد هم قبول هست؟

 18. سلام من ۱۵ سالمه سیکل دارم کارت بسیج فعال هم دارم و از خدمت سربازی به خاطر تک فرزند بودن معاف شده‌ام میخواهم توی سپاه عضویت داشته باشم و در سپاه درس بخوانم

 19. سلام من خانمی دانشجوی رشته علوم ازمایشگاهی هستم ۲۰ سالمه وقدم ۱۶۲ است ۵ سال هست که بسیج فعال دارم و در فعالیت های جهادی شرکت کردم چند سوال داشتم ۱.چطور میتونم عضو سپاه بشم ایا از طریق بسیج دانشگاه میتونم اقدام کنم ؟ حتی حاظرم بصورت افتخاری خدمت کنم ۲.می تونم همزمان درسم رو هم ادامه بدم ؟و لطفا اگر ازمون خاصی داره بگید ثبت نامش کی هست.ممنون

  1. سلام شما می توانید برای ثبت نام همراه مدارک شناسایی و کارت بسیج به یکی از مراکز گزینش سپاه استان مراجعه کنید و درخواست عضویت دهید.

 20. باسلام‌‌ازگزینش‌تماس‌گرفتن‌گفتن‌‌برازیرمجموعه‌سپاه
  نیرومیخوان‌الانم‌میگن‌پروندموفرستادن‌تهران‌متولدین
  ارشدپیام‌نوردارم‌آیاامکان‌داره‌برایایم‌موارد،ردم‌کنن

 21. سلام من برادرم خارج از کشور زندگی میکنه و زن گرفته میتونم برا استخدام شرکت کنم یا نمیشه

  1. سلام بنده ۳۷ سالمه بسیجی فعال هم دارم آیا برای طرح هاشمی میتونم استخدام‌بشم یا خیر. لطفا جواب بدهید با تشکر…

   1. استخدام سپاه دارای شرایط مدرک و تخصص حرفه ای میباشد که برای هر مدرک تحصیلی شرایط سنی در نظر گرفته شده است

 22. سلام من ۱۶سالمه رشتم انسانی هست وعضوبسیج وهمچنین شورای پایگاه بسیج هم هستم برای رفتن به سپاه شرایط سنی خاصی وجوداره ؟

 23. سلام من ۴۳سال سن دارم عضو فعال بسیج هستم مدرک فوق کامپیوتر دارم۱۲سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم ایامیتونم سپاه استخدام شوم

 24. سلام کارت فعال دارم ولیسانس مدیریت دولتی دارم۲۵ سالمه آیا می توانم استخدامی سپاه شرکت کنم

 25. سلام.بنده حقیرخادم بچهای سپاه پاسداران هستم لذاباتوجه به حبی که نسبت ب سپاهیان پاسداردارم تصمیم به خدمت به عنوان کادرالبته اگرلیاقت داشته باشم دارم.
  لذاازمحضرمبارک شماخواهشمندم بنده حقیرراراهنمایی کنید…………ش ت ۰…………ومن الله التوفیق

 26. درود
  بنده ۳۱ ساله و دارای مدرک کاردانی
  خدمت سربازی رو هم در سپاه گذراندم
  برای رده شغلی اداری امکان استخدام بنده هست یا خیر ؟
  تشکر

  1. سلام. استخدام در این ارگان به شرایط و ضوابط متععدی وابسته است برای دریافت اطلاعات کامل با مشاوران ما در مرکز تماس بگیرید

 27. با سلام
  بنده ۲۹ سالمه و دارای مدرک فوق دیپلم هستم و ثابقه ۱۲ سال بسیجی فعال دارم و خدمت سربازی هم رفتم
  ایا میتونم در سپاه استخدام بشم

 28. باسلام
  بنده ۲۹ سال سن دارم و ثابقه ۱۲ سال بسیجی فعال و دارای فوق دیپلم کامپیوتر هستم
  چطوری میتونم وارد سپاه بشم
  خیلی علاقه دارم
  لطفا راهنمایی کنید.

  1. سلام. استخدام در این ارگان علاوه بر اطلاعات بیان شده به آیتم ها و شرایط متعددی وابسته است برای دریافت اطلاعات کامل با مشاوران ما در مرکز تماس بگیرید.

 29. با سلام
  بنده ۳۱ ساله هستم و مدرک کاردانی
  خدمت سربازی رو هم در سپاه گذروندم ، امکان استخدام بنده در سپاه هست یا خیر ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید ، تشکر

  1. سلام رو استخدام در این ارگان با توجه به ملاکها و معیارهای مختلفی انجام میشود برای دریافت اطلاعات کامل با کارشناسان ما در مرکز تماس بگیرید.

 30. باسلام
  من مدرک دانشگاه غیرانتفاعی دارم لیسانس حسابداری آیا میتونم در سپاه استخدام بشم؟؟؟

 31. سلام
  آیا سابقه کیفری پدر مانع جذب فرزند میشه ی
  با اینکه فعالیت فرزند در رده های بالا بسیج بوده و خودش سابقه کیفری نداره

 32. سلام خسته نباشید بنده لیسانس دارم با ۲۷ سال سن و ۸٫۹ سال بسیجی فعال میتوانم عضو سپاه بشم

   1. سلام من خانومی هستم متولد یک ،دوازده،هزاروسیصدوشصت ودو،عاشق سپاه هستم مدرکم دیپلمه ایا میتونم وارد این نظام بشم ،توروخدا راهنمایی کنید بدجور عاشق ورود به سپاه هستم

    لطفا برای جواب به ادرس این ایمیل پیام بدید چون من زیاد تو این سایت نمیام

    amirshekari1386@gmail.com

    ممنون باتشکر

   2. سلام من خانم هستم حدود ۳۷سالمه و سطح دو حوزه هستم لیسانس کشاورزی دارم آیا میتونم استخدام بشم برای سپاه؟

 33. با سلام من ۲۲ سالم هست رشته ساخت تولید خوندم لیسانسمو تازه گرفتم مخام استخدام شم خودمم ۶ ساله عضو فعال بسیج و گردان هستم میشه راهنمایی کنین

 34. من ۳۰ سال دارم مدرک کاردانی فقه و حقوق فرزند نظامی و ایثارگر دارای کارت فعال بسیج هستم آیا شرایط استخدام سپاه را دارم برای کارمندی

 35. سلام. وقت بخیر
  بنده ۲۶ ساله فوق لیسانس الکترونیک هستم و با زبان برنامه نویسی متلب آشنایی دارم و مهارت زبان انگلیسیم هم بالاتر از سطح متوسط و نزدیک به سطح پیشرفته هست. میخواستم بدونم شانسی برای شرکت در این فراخوان دارم یا خیر. و این که ممنون میشم راهنمایی بفرمایید استخدام سپاه در چه ماهی و از چه طریق صورت میگیره

  1. سلام. در سال جاری تا این تاریخ فراخوان جذب نیرو در سپاه منتشر نشده است . پذیرش در این ارگان به شرایط بسیاری وابسته است برای دریافت اطلاعات کامل با مشاوران ما در مرکز تماس بگیرید

   1. سلام من متولد ۶۷هستم با مدرک دیپلم ۱۵ساله بسیج فعال هستم پدرم آیا میتوانم استخدام سپاه در بیایم

   2. سلام ببخشید بعد از پشت سر گذاشتن سوم دبیرستان که میشه دیپلم ادبیات چگونه و چطور و چکار باید کنم تا وارد سپاه بشوم لصفا جواب دهیدخیلی شغل نظامی را دوست دارم و کدوم ارگان های سپاه برای ادامه شغل بهتر است ؟؟

  2. باسلام‌‌ازگزینش‌تماس‌گرفتن‌گفتن‌‌برازیرمجموعه‌سپاه
   نیرومیخوان‌الانم‌میگن‌پروندموفرستادن‌تهران‌متولدین
   ارشدپیام‌نوردارم‌آیاامکان‌داره‌برایایم‌موارد،ردم‌کنن

 36. سلام من ۲۲سالمه فوق دیپلم معماری هستم یه ترم دیگه هم کارشناسیم تموم میشه ،بسیجی فعال دوتا حکم مسئولیت هم دارم،ایا میتونم عضو کادرسپاه بشم؟

  1. سلام. سپاه هر ساله اقدام به جذب نیرو از رشته های مختلف میکند برای اطلاع از آخرین شرایط پذیرش این ارگان فراخوان های مربوطه را مطالعه بفرمایید یا با کارشناسان ما در مرکز تماس بگیرید.

   1. سلام جناب
    سوالی داشتم خدمتتون لطفا جواب دهید
    من الان سال دوم ادبیات هستم من علاقه زیادی به شغل های نظامی دارم مخصوصا سپاه من پس از گرفتن دیپلم باید چه مراحلی رو پشت سر بذارم یا چکار کنم و چجوری وارد سپاه بشوم و کدام ارگان های سپاه برای ادامه شغل بهتر است ؟؟ جواب دهید لطفا

 37. سلام وقت بخیر
  بنده خانم هستم و ۲۸ سالم هست.لیسانس معماری دارم.و بسیجی فعال.و دان دو تکواندو.
  آیا بنده میتونم استخدام سپاه بشم؟
  اگر امکانش هست راهش را بهم بگید چون تا پارسال هرجایی فکر کنید تماس گرفتم و گفتن استخدامی نیست.خیلی خیلی علاقه دارم
  بنده اصفهانم.تشکر

  1. سلام . با توجه به شرایط سنی عنوان شده در فراخوان های جذب سپاه نمیتوانید در این ارگان جذب شوید.

   1. سلام ببخشید من فوق دیپلم دارم و کارت بسیج و سن ۳۰ برای استخدام کارمندی میتونم استخدام بشم .

  2. سلام خسته نباشید من سال آخر هنرستان هستم رشته حسابداری شاخه کارو دانش
   آیا امکانش هست برای درجه داری سپاه ثبت نام کنم حداقل تا ۷ ماه دیگه دیپلمم رو میگیرم

   1. سلام. استخدام در این ارگان به شرایط متععدی وابسته است با دیپلم میتوانید اقدام کنید برای دریافت اطلاعات کامل با مشاوران ما در مرکز تماس بگیرید

 38. سلام وقت بخیر
  بنده خانم هستم و ۲۸ سالم هست.لیسانس معماری دارم.و بسیجی فعال.و دان دو تکواندو.
  آیا بنده میتونم استخدام سپاه بشم؟
  اگر امکانش هست راهش را بهم بگید چون تا پارسال هرجایی فکر کنید تماس گرفتم و گفتن استخدامی نیست.خیلی خیلی علاقه دارم
  بنده اصفهانم.تشکر

  1. سلام . با توجه به شرایط سنی عنوان شده در فراخوان های جذب سپاه نمیتوانید در این ارگان جذب شوید.

   1. سلام من ۳۲ سالمه فارغ التحصیل مترجمی زبان انگلیسی در مقطع لیسانس ، ساکن کرمانشاه هستم میخواستم استخدام کادر اداری سپاه بشم ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

 39. سلام
  مدرک سیکل دارم برا دیپلم میخونم
  ۶سال۷ماه سابقه بیمه کار در شرکت دارم
  ۳۳سالمه
  قدم۱۷۱
  میتونم واردسپاه بشم

   1. سلام خسته نباشید آیا جدی امکانش هست یعنی من با سن۲۶سال استخدام سپاه بشم؟؟؟

 40. سلام ببخشید با مدرک سطح یک حوزه پایان کتبی شفایی پایه ۶ می توان وارد سپاه شد و استخدام شد

  1. سلام. سپاه از رشته های شاخه نظری( علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضیات و الهیات) اقدام به جذب می کند

   1. سلام من خانم متولد۷۱ لیسانس روانشناسی به شدت علاقه کند به استخدام در سپاه هستم آیا میتونم با این شرایط سنی وارد بشم 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 41. سلام ببخشید با مدرک سطح یک حوزه پایان کتبی شفایی پایه ۶ می توان وارد سپاه شد و استخدام شد

  1. سلام. سپاه از رشته های شاخه نظری( علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضیات و الهیات) اقدام به جذب می کند

 42. سلام
  من ۴۰ سالمه لیسانسه هستم وبسیج فعال، امکان جذب شدن در سپاه از طریق بسیج هست یا خیر؟؟
  بسیج ویژه چطور ، اونهم امکان جوب داره یا خیر؟؟

   1. سلام ببخشید بعد از پشت سر گذاشتن سوم دبیرستان که میشه دیپلم ادبیات چگونه و چطور و چکار باید کنم تا وارد سپاه بشوم لصفا جواب دهیدخیلی شغل نظامی را دوست دارم و کدوم ارگان های سپاه برای ادامه شغل بهتر است ؟؟

 43. سلام
  ببخشید من عضویت فعال بسیج رو دارم و ۱۹ سالم هست و مدرک تحصیلیم هم دیپلم هست آیا میتونم وارد سپاه بشم
  باید چکار کنم برای ثبت نام به کجا مراجعه کنم

 44. فاطمه مهرابیان من ۳۸سال و لیسانس ادبیات هستم میخواستم در سپاه استخدام شوم لطفاً راهنمایی کنید .همه شرایط را دارم

 45. بخدااااا دارین در حق بسیجی هاااا خیانت میکنین، جذب در سپاه سابقه پاک میخواد، لیاقت میخواد، ن مدرک دانشگاه آزاد، بخدااا ب قرآن اگه یک نفر ب فکر ما بسیجی هااا باش و بفهمه درد ما چیه، کجاست آقای سلامی، کجا هستن کسایی ک دم از بسیج میزنن،
  این درد هاااا رو برسوونین ب دست حضرت آقا، وگرنه کسی ب داد ما نمیرسه، سلیقه ای کردن سپاه باعث شده من و امثال من سال هاااا در حسرت سپاه بسوزیم،

 46. سلام من رشته فنی تاسیساتم ۱۸ سالمه یک دندان هم کشیده دارم می خواستم ببینم قبول میشم یانه

 47. سلام من ۲۱سالمه دانشجوی روانشناسی هستم سال اخرمه میخوام وارد ارگان سپاه بشم باید چطوری اقدام کنم

  1. سلام. سپاه پاسداران هر ساله اقدام به جذب نیرو از رشته های مختلف میکند در سال جاری تا کنون فراخوان جذب نیرو سپاه منتشر نشده است میتوانید جهت کسب اطلاعات در زمینه فراخوان جذب با مشاورین ما تماس بگیرید.

 48. سلام من ۱۷ سالمه خیلی به سپاه علاقه دارم پدر خودمم سپاهیه میخوام بدونم که وقتی ۱۸ ساله شدم برای عضویت در سپاه فرودگاه باید کی و به کجا برم

  1. سلام. برای شروع این فرایند عضویت فعال بسیج محله خود را شروع کنید سپس از طریق فرماندهی منطقه برای هر منطقه که میخواهید مشغول به کار شوید درخواست خود را ثبت کنید.

 49. عرض سلام سوال داشتم من من پسرم به طور مستمر وبدون وقفه مراحل نحصیل تا کار شناسی ارشد رو طی کرد بعد هم بلافاصله سربازی رفت ۲۱ ماه خدمت کرد الان سه ماه پایان خدمتش هست خیلی علاقه به خدمت و کار در سپاه داره ولی سنشمتولد بهمن ۷۱ هست ایا امکان استخدام برای اوهست و چاگر هست چگونه باید اقدام کند

 50. سلام اگر فردی در سال ۹۴ از بسیج اخراج شده باشد و الآن بخواهد در سپاه استخدام شود با مشکل روبرو خواهد شد ؟

 51. سلام ببخشید من خانم هستم و بسیجی فعال ۱۸ سالمه و میخوام دانشگاه افسری برم سوالم اینکه همزمان میشه حوزه تحصیل کنم و هم دانگشاه افسری؟؟؟

 52. سلام چرا فرزندان نیروهای مسلح دراولویت استخدام نمی باشد فرزندحقیر ازمهر۹۹ استخدام افسری ناجا ازهمه مراحل قبول شده بود به بهانه های مختلف جذب نکردن

  1. سلام من ۲۴سالمه، لیسانس حقوق دارم،میخواستم تو بخش اداری و کارمندی سپاه مشغول شم؟ میشه بگید چکار باید بکنم.

  2. باسلام بهزاد اسماعیل زاده هستم برای استخدام به نیروهای مسلح سپاه حضور دارم مدارک دیپلم معدل ۱۴ رشته انسانی و کارت شناسایی اعضای بسیج فعال رادارم و با کاملی ۲۷۹۱۰۲۱۷۱۱وبا شماره تماس ۰۹۰۳۷۴۳۰۳۷۵ باتشکر

 53. سلام فوق دیپلم آموزش ابتدایی دارم می تونم تواستخدامی های سپاه شرکت کنم۲۲دوسالم هست

  1. سلام. بله درصورت تقاضای مدرک و رشته تان می توانید.ویا از طریق دیپلمتان اقدام به استخدام کنید

 54. سلام
  من در مراحل سپاه شرکت کردم و آخرین مرحله رو هم رفتن گفتن قبول ، و پرونده رو فرستادن قسمت حفاظت .
  حدود چهار هفته گذشته اما هنوز خبری نشد
  آیا زمان اعلام نتایج طول میکشه یا نه؟

 55. سلام خسته نباشیدمن الان ۳۵سالمه الان ۱۵سال سابقه بسیج دارم فعال هستم دوست دارم درحفاظت اطلاعات سپاه کارکنم همکاری کنم عاشق کشورم هستم لطفا راهنماییم کنیم ممنونم

 56. سلام من خانمی ۳۸ساله هستم با مدرک کارشناسی روان شناسی میتوانم در سپاه استخدام شوم

 57. من خودم ۳۰ ساله هستم از تهران تا آذر ماه فوق دیپلم میگیرم. کجا باید برم برای استخدام کادر نظامی سپا
  همسرم هم دیپلم دارد و قد ۱۶۰ هست. پدرش هم جانباز ۱۰٪ بوده که فوت کرده

 58. سلام من خودم ۳۰ سالمه و تا آذرماه فوق دیپلم میگیرم. برای جذب کادر نظامی در سپاه باید چیکار کنم و ب کجا مراجعه کنم

  همسرم هم دیپلم دارد و با قد ۱۶۰ سانتی متر. پدرش هم جانباز ۱۰٪ بوده و فوت کرده.واسه خانومم کجا باید پیگیر بشم

  1. سلام متاسفانه سن شما با توجه به مدرک تحصیلی تون دیگه شامل استخدامی نمی شوید

  2. بخدااااا دارین در حق بسیجی هاااا خیانت میکنین، جذب در سپاه سابقه پاک میخواد، لیاقت میخواد، ن مدرک دانشگاه آزاد، بخدااا ب قرآن اگه یک نفر ب فکر ما بسیجی هااا باش و بفهمه درد ما چیه، کجاست آقای سلامی، کجا هستن کسایی ک دم از بسیج میزنن،
   این درد هاااا رو برسوونین ب دست حضرت آقا، وگرنه کسی ب داد ما نمیرسه، سلیقه ای کردن سپاه باعث شده من و امثال من سال هاااا در حسرت سپاه بسوزیم،

   1. سلام من ۲۰سالمه سیکل دارم دارم سرباز می کنم توی ارتش هستم میخوام توی سپاه خدمت کنم و بعد اونجا بمونم باید چکار کنم

 59. سلام بنده ۴۴سال سن دارم ۸سال عضو فعال پلیس افتخاری در تهران هستم میتوانم در سپاه استخدام شوم

  1. سلام با توجه به سن تون خیر نمی توانید استخدام شوید و عضویت تون فقط امتیاز هست

  2. مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی نرم افزار کامپیوتر
   سن ۲۳ عایا میتونم استخدام بشم ؟؟

 60. سلام من می خواهم در سپاه ثبت نام کنم ۱۶ سالم ۳ ماه دیگه ۱۷ سالم هست عضو بسیج هم هستم می خواستم ببینم می تونم ثبت نام کنم برای وارد شدن در سپاه

   1. سلام من کارشناسی ارشد برنامه ریزی میتونم ۳۴ سالمه و فرمانده پایگاه هستم میتونم استخدام بشم

 61. سلام من بسیجی هستم میخوام استخدام کنم در سپاه ولی خدمت سربازی نرفتم میشه استخدام می کنم در سپاه باشم مدرک تحطیلی سیکل

 62. سلام
  مدرک تحصیلی من سیکل هستش ۲۵ سال سنم هستش پایان خدمت هم دارم ایامیتوانم استخدام سپاه شوم

 63. سلام وخسته نباشید عرض میکنم من علاقه دارم در ارگان سپاه خدمت کنم درحال حاضرمن باید چه شرایطی یا چه کاری کنم خواهش مینمایم رهنمایی کنید.

  1. سلام باتوجه به اینکه سن و رشته و مدرک تحصیلیتان را قید نکرده اید. باید براساس مدرک تحصیلی در مثطع درجه داری یا افسری در آزمون سراسرس یا آزمون های داخلی سپاه شرکت کنید و یا وارد دانشگاه های افسری مثل کوثر و امام علی وامام حسین شوید و مدرک افسری اخذ کنید ویا دوره های مخصوص سپاه را بگذرانید و استخدام درجه داری شوید

 64. سلام
  قصد ورود به سپاه خواهران را دارم
  عضو بسیج مدرسه بودم
  دارای قد۱۶۷ و واجد شرایط هستم اما ۱۵ساله هستم راهی استثنایی برای استخدام هست یا خیر؟؟

  1. سلام برای اطلاع از شرایط و پذیرش سپاه باید به مراکز گزینش استان محل سکونت مراجعه کرده و مدارک شناسایی و کارت فعال بسیج را تحویل دهید در صورت پذیرش به شما اطلاع داده میشود.البته شرط سنی در بازه ۱۸ تا ۲۳ سال است و داشتن حداقل مدرک دیپلم یا بالاتر نیز الزامی است

 65. سلام
  قصد ورود به سپاه خواهران رو دارم
  و در پایگاه بسیج محله و دربسیج دبستان فعالیت داشتم
  دارای قد ۱۶۷
  اما شرایطی برای نوجوانان ۱۵ساله هست یا خیر؟

  1. سلام برای اطلاع از شرایط و پذیرش سپاه باید به مراکز گزینش استان محل سکونت مراجعه کرده و مدارک شناسایی و کارت فعال بسیج را تحویل دهید در صورت پذیرش به شما اطلاع داده میشود.البته شرط سنی در بازه ۱۸ تا ۲۳ سال است و داشتن حداقل مدرک دیپلم یا بالاتر نیز الزامی است

 66. سلام من معدلم در رشته ی انسانی۱۳شده. سابقه بسیج هم دارم. آیا میتونم وارد سپاه شم

 67. سال هااا برای سپاه و بسیج زحمت کشیدم و با کلی حکم و رزومه قوی و عشق ب این نهاد مقدس تلاش کردم، ولی آخرش تمامی زحمات ما رو نادیده گرفتن، واقعا این حق بسیجی های زحمت کش هست؟ واقعا داریم راه شهدا رو ادامه میدیم، آقای سلامی پس قول شما چی شد؟ چرااا این همه بی مهری داره میشه؟ واقعا برای جذب مدرک مهم؟ یعنی سابقه و رزومه و تلاش فرد پووووچ؟ شما با کارتون فقط به ما ضربه زدین و شرمنده کردین پیش خودمون و خانوادمون، ممنوووووون از همه شمااا

 68. سلام وقت بخیر من تازه دیپلم گرفتم میخواستم بدونم چجوری باید وارد دانشگاه افسری سپاه بشم

  1. سلام. از طریق کنکور سراسری یا آزمونهای داخلی سپاه میتوانید وارد دانشگاه افسری شوید

   1. سلام من ۲۱سالمه دانشجوی روانشناسی هستم سال اخرمه میخوام وارد ارگان سپاه بشم باید چطوری اقدام کنم

    1. سلام. سپاه پاسداران هر ساله اقدام به جذب نیرو از رشته های مختلف میکند در سال جاری تا کنون فراخوان جذب نیرو سپاه منتشر نشده است میتوانید جهت کسب اطلاعات در زمینه فراخوان جذب با مشاورین ما تماس بگیرید.

   2. سلام خسته نباشید بنده ۲۶ساله هستم با مدرک دیپلم آیا امکانش هست استخدام سپاه بشم.
    البته با۱۴الی۱۵سال عضو بسیج.
    ممنون میشم راهنمایی کنید

  2. سلام من برا تبت نام به سپاه حضرت رسول تهران مراجعه کردم گفتن خبرتون میکنیم تا کی باید منتظر باشم لیسانس الهیات و ۲۷ سال حافظ ۷ جز قرانم هستم

   1. سلام. چنانچه پس از گذشت دو ماه نتیجه به شما اعلام نشد برای پیگیری درخواست خود به پایگاه مربوطه مراجعه کنید.

  3. سلام من ۳۰سالمه لیسانس هستم می‌خوام درسپاه استخدام بشم چجوری میتونم اقدام کنم؟

   1. سلام من ۱۸ سالم دیپلم گرفتم چ جوری میتونم وارو سپاه بشم چ ارگانی از سپاه زودتر میتونم استخدام شم

 69. سلام و عرض خسته نباشید .
  ببخشید رشته های فنی شامل دانشکده نظامی میشه
  برای استخدامی سپاه

  1. سلام . دانشکده نظامی از رشته های شاخه نظری( علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضیات و الهیات) اقدام به جذب افسر محصل میکند .

    1. سلام. خیر پذیرش در این ارگان برای حوزویان مختص طلاب دارای مدرک سطح یک می‌باشد.

 70. سلام
  دوستان کسانی که مقاومت ثبت نام کردن بعد ها می تونن تغییر رسته بدن مثلا برن دریایی یا زمینی؟
  اینا دانشگاه افسری امام حسین آموزش مبینن ؟

  1. سلام . تغییر رسته افسرانی که دوره های مربوطه را گذرانده باشند به جز در موارد خاص(کسب مدرک بالاتر و نیاز یگان) ممنوع می باشد . بر حسب دوره برخی آموزشهای در دانشگاه افسری امام حسین انجام میشود.

   1. سلام من خانمی ۲۷ ساله و دیپلمه هستم میخواستم ببینم زمان آزمون سپاه کی هست و شرایط من به ازمون سپاه میخوره یا خیر

  2. سلام من لیسانس دارم الان ۳۲ سالمه سابقه ۱۰ سال بسیج فعال رو دارم میتونم ثبت نام کنم

   1. سلام. با توجه به شرایط سنی بیان شده برای پذیرش در سپاه شما نمیتوانید در استخدام این ارگان شرکت کنید.

 71. سلام من فرزند شهید هستم خانم ها هم می توانند استخدام شرکت کنند مدرکم دیپلم کامپیوتر هست

 72. سلام من ۱۷سالمه عاشق سپاهم معدل تجربی هم خوبه ولی کارت فعال بسیج ندارم و اینکه دوست دارم تو نیرو زمینی سپاه باشم …چطوری کارت بسیج رو بگیریم ؟

  1. سلام شما می توانید عضو پایگاه بسیج محله یا دانش آموزی شوید و حتما کارت فعال خود را اخذ کنید

 73. سلام بنده عضو بسیج نیستم ولی دوس دارم استخدام سپاه بشم لطفا راهنمایی کنید

  1. از لحاظ جسمی و روحی باید سالم باشید و معدل شما باید بالای ۱۵ باشه ولی عضویت در بسیج امتیاز بزرگی برای شرکت در آزمون های استخدامی است

   1. سلام، وقتون بخیر، ایا فرصت ثبت نام هنوز هست؟کی زمان ثبت نامش هست من عاااااشقنطامی و سپاه هستم ۳۰ سالمه و فوق لیسانس. ارم میشه

    1. سلام. نیروی انتظامی و سپاه چند بار در سال اقدام به جذب نیرو میکنند در حال حاضر آگهی جذب نیروی انتظامی و پدافند هوایی ارتش فعال هستند و تا پایان مهر ماه مهلت ثبت نام دارند.

   2. سلام جناب ببخشید من علاقه زیادی به سپاه دارم و میخوام مثل یک مآمور مخفی خدمت کنم و استخدام بشم اگر لطف کنید راهنمایی کنید ممنون میشم راستی کارت معافیت پزشکی دارم ام اگر قبول کنید تعهد محضری میدم که در رابطه مریضی هرچی باشه خودم مسئول هستم

    1. سلام برای عضویت در سپاه باید به یکی از مراکز گزینش سپاه استان مراجعه کنید و همراه مدارک شناسایی درخواست خود را به مرکز گزینش ارحاع دهید ، البته داشتن کارت بسیج فعال برای استخدامی لازم است و در اولویت قرار دارد.

   3. سلام من لیسانس دارم الان ۳۲ سالمه سابقه ۱۰ سال بسیج فعال رو دارم میتونم ثبت نام کنم

    1. سلام. با توجه به شرایط سنی بیان شده برای پذیرش در سپاه شما نمیتوانید در استخدام این ارگان شرکت کنید.

  1. سلام من لیسانس علوم تربتی دارم ولی بسیج ندارم میتونم استخدام بشم در ضمن رشتم به عقیدتی سیاسی مربوط میشه

   1. سلام باید توی ازمون های استخدامی شرکت کنید و امتیاز تون بررسی میشه و نتیجه مصاحبه شفاهی هم ملاک هست سابقه بسیج صرفا امتیازه

  2. سلام فوق دیپلم آموزش ابتدایی دارم می تونم تواستخدامی های سپاه شرکت کنم۲۲دوسالم هست و کارت فعال همه دارم

   1. سلام. بله درصورت تقاضای مدرک و رشته تان می توانید.ویا از طریق دیپلمتان اقدام به استخدام کنید

   2. سلام ۲۹ سالمه لیسانس علوم تربیتی کجا برااستخدامی سپاه بایدکجا مراجعه کرد.لطفا راهنمایی کنیدشهرستان جیرفت

  1. سلام من چهل سالمه ومیخوام افتخاری توسپاه خدمت کنم توحش اطلاعات سپاه باید چکا کنم ممنون

 74. سلام
  من امسال کنکور میدم و دیپلم می گیرم آیا معدلم تو پذیرش سپاه تاثیر میزاره و این که بدونه داشتن هیچ سابقه ای در بسیج و….می تونم تو سپاه شر کت کنم؟؟؟

  1. بله معدل خیلی تاثیر داره ولی به طور کلی برای استخدام در ارگان های نظامی داشتن بسیجی اولویت بسیار مهمی است

 75. سلام من سال دوازدهم ادبیات هستم دوست دارم نظامی باشم برای ورود به نظام باید چکار کنم

 76. سلام ایا میشه در چند ارگان نظامی به طور هم زمان ثبت نام کرد مثلا در سپاه و ارتش ثبت نام کنی

 77. سلام،زمان ثبت نام دانشگاه افسری امام حسین کی هستش،طبق روال هرسال،یا متفاوت است زمان ثبت نام

 78. سلام خانم هستم ۲۴ساله دارا مدرک اشد روانشناسی باچندین گواهی بهزیستی دوست دارم استخدام بشم میشه راهنمایی کنید ممنون میشم

 79. باسلام پسرمن ۱۵سالش هست تومدرسه امام حسین درس میخونه کلاس نهم ،درحال حاضردوره مقدماتی بسیج رومیگذزونه،میخاد استخدام سپاه بشه وادامه تحصیل بده راهنمایی بفرمایید.باتشکر

  1. سلا م سازمان سپاه اگهی استخدامی رو اعلام میکنه و شاید در زمان اتمام خدمت هم پذیرش داشته باشند در زمان انتخاب رشته کنکور نیز میتونن دانشگاه افسری رو هم انتخاب کنند . ولی ارتش زمانی که دیپلم گرفتند ازمون استعداد یابی برگذار میکنند و بعذ از یه سری معاینات و مراحل برای تربیت افسر نیرو جذب میکنن

  2. سلام وقتتون بخیر
   بنده از صدای گیرایی برخوردارم ودرزمینه ی قرائت وموذنی ومداحی فعالیت میکنم ومدرک لسانس دارم وبسیج فعال از سال ۱۳۹۲ دارم حالا برا استخدام در عقیدتی سیاسی باید چه کنم؟
   میتوانم یا نه؟

   1. باسلام. بستگی به استخدامی ارگان مربوطه دارد. در گزینش عقیدتی بسیج و مدارک معتبر دال بر قاری قرآن دارای امتیاز هستند

 80. سلام وقتتون بخیر.من خانم هستم ۳۰ سالمه دیپلم ریاضی برای استخدام کجا باید مراجعه کنیم؟

 81. سلام بسیجی هستم واسه طرح امنیت سپاه قدس رفتم گفتن چون ۳۵ سال داری نمیشه چون بیمه تامین اجتماعی قبول نمیکنه .میخواستم بپرسم الان باید چکار کنم

   1. باسلام پسرم تاسیکل مدرسه خانده بعد الان ۶سال است در حوزه علمیه درحال درس خواندن است ایشان میخواهند در سپاه ثبت نام برای افسری میشه راهنمایی کنین ممنون

    1. سلام برای استخدام افسری باید درآزمون استخدامی سپاه شرکت کنند و وارد دانشگاه های افسری شوند

   2. سلام خسته نباشید
    با مدرک لیسانس و ۲۵ سال سن اگر تو بخش اداری سپاه استخدام شی پایه حقوقش چقده؟؟ممنون

 82. سلام من ۲۰سالن هست ودیپلم تجربی دارم و رتبه کنکورم ۴۲۰۰۰بود ومنطقه ۳هستم الان دانشجوی سال دوم مدیریت گردشگری هستم میخوام در سپاه بانوان استخدام شوم .ایا میتوانم درسپاه بانوان استخدام شوم وبرای استخدام درسپاه بانوان باید به کجا بروم وچه کارهایی انجام دهم؟

 83. سلام جعفری هستم ۱۶ ساله سن دارم عاشق کشور و وطنم ت دارم در راه کشورم خدمت کنم کارت فعال بسیج دارم

 84. خواهشمند باثبات نام من در سپاه مخصوصا شاخه های برون مرزی مانند سپاه قدس موافقت فرمایید
  استدعا دارم این لطف بزرگ را در حق حقیر بفرمایید
  بادشکن فراوان

 85. سلام علکیم من بسیجی هستم میخوام استخدام کنم درسپاه ولی کارت پایان خدمت ندارم میشه استخدام کنم در سپاه مدرک تحطیلی سیکل

  1. سلام. چنانچه سایر شرایط مانند شرایط سنی و شرایط جسمانی و …. را دارید میتوانید طبق فراخوان های سپاه برای جذب اقدام کنید یا اینکه پیش از رفتن به خدمت سربازی برای پذیرش گرفتن در سپاه از طریق بسیج اقدام کنید.

 86. سلام وقت بخیر
  من ۳۰ساله هستم و مجرد و کارشناسی ارشد تربیت بدنی دارم آیا میتونم در سپاه استخدام شوم؟

 87. سلام بسیجی هستم میخوام در دانشگاه افسری ثبت نام کنم ولی خدمت نرفتم میشه در دانشگاه افسری ثبت نام کنم

  1. سلام سابقی هستم من هشت سال داخل بسیج افتخاری کارکردم جانش اول پایگاه هستم خیلی علاقه دارم واردسپاه بشوم مدرک دیپلم دارم ولی هنوزخدمت نرفتم تولد۱۸/۱/۱۳۷۷هستم

   1. سلام بله می تونید . شما با توجه به سوابق بسیجی ای که دارید باید ابتدا مدارک بسیجی خودتان را تکمیل کنید و پس از آن باید در زمان فراخوان استخدامی سپاه به گزینش سپاه مراجعه کنید. در صورتی که در دوره تکمیلی بسیج نیز شرکت داشته باشید و کارت سبز بگیرید شانس قولی اتان بیشتر می شود.

   2. سلام من ۱۸ سالم هست و کلاس یازدهم تاسیسات هستم می توانم در نظام سپاه ثبت نام کنم؟

  2. سلام ببخشید من می‌خوام به دانشگاه افسری امام حسین برم آیا حتما باید بسیج داشته باشم کارت بسیج

  3. سلام من ۱۸ سالمه و معدلم ۱۲ هستش رشتم کامپیوتره و عضو بسیج هم نیستم ایا میتونم لستهدام سپاه بانوان بشم

   1. سلام یرای سپاه حداقل معدل کل باید بالای ۱۴ باشد ولی در صورت داشتن امتیاز بسیجی شرط معدل را نادیده می گیرند

     1. سلام. در سال جاری تاریخ دقیقی برای پذیرش نیرو در سپاه منتشر نشده است.

 88. سلام میخاستم بدونم ایا استخدامی برای لیسانس برق قدرت در سپاه هست؟برای ادامه تحصیل چطور؟

  1. سلام . شما می توانید با در دست داشتن مدارک تحصیلی و کارت عضویت فعال بسیج و مدارک شناسایی به سپاه موردنظر مراجعه نمایید و از شرایط پذیرش و ظرفیت آگاهی یابید.

   1. سلام بنده ۴۵سال دارم با۱۵ سال سابقه وسایلم برای کشورم در سپاه خدمت کنم امابخاتر سنم قبول نمیکنند

   2. سلام خسته نباشیدمن الان ۳۵سالمه الان ۱۵سال سابقه بسیج دارم فعال هستم دوست دارم درحفاظت اطلاعات سپاه کارکنم همکاری کنم عاشق کشورم هستم لطفا راهنماییم کنیم ممنونم

   3. سلام من ۳۰سالمه ولیسانس شبکه دارم‌میتونم برای ورود در نیروهای سپاه میتونم اقدام کنم؟

  1. سلام ببخشید من شاغل هستم آیا میتونم در حال کار درسپاه هم استخدام بشم؟ ضمنا کارم هم مربوط به رشته های نظامی و اینا نمیشه

 89. سلام من حدودا ۴۰ سال دارم فوق دیپلم آیا میتونم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشغول به فعالیت شوم در ضمن متاهل هستم از اراک باید چکار کنم میخوام مدافع حرم و وطن بشم برم سپاه قدس ممنون میشم پاسخ بدید

  1. سلام. متاسفانه شرایط سنی شما با توجه به فراخوان ها ی جذب مطابق شرایط جذب نیرو در سپاه نیست اما در صورت داشتن سابقه ایثارگری و بسیج فعال تا حدودی میتوانید از این قوانین مثتنی شوید یا برای رزمندگی درخواست بدهید برای دریافت اطلاعات کامل با مشاوران ما در مرکز تماس بگیرید.

 90. سلام من حدودا ۴۰ سال دارم فوق دیپلم آیا میتونم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشغول به فعالیت شوم در ضمن متاهل هستم از اراک ممنون

  1. سلام. متاسفانه شرایط سنی شما با توجه به فراخوان ها ی جذب مطابق شرایط جذب نیرو در سپاه نیست اما در صورت داشتن سابقه ایثارگری و بسیج فعال تا حدودی میتوانید از این قوانین مثتنی شوید یا برای رزمندگی درخواست بدهید برای دریافت اطلاعات کامل با مشاوران ما در مرکز تماس بگیرید.

 91. با سلام خسته نباشید،من ۲۴ سال سن دارم ،لیسانس تربیت بدنی دارم معدل کلم ۱۵ هست، از سال ۸۸تا سال ۹۲عضو بسیج بودم و کارت فعال دارم ،کارت معافیت کفالت دارم ،شرایط برای استخدام شدن رو دارم؟لطفا راهنمایی کنید.

 92. با سلام بنده عاشق حمایت از نظام وکشور من هستم خیلی دوست دارم کادری شدن سپاه بشم من ۲۰سالمه مدرک دیپلم کاردانش دارم معدل۱۶/۷۵ میشه ثبت نام کنم در دانشگاه امام حسین(ع)ایا کارت بسیج فعال باید داشته باشم ندارم؟؟؟

  1. سلام خیر باید در رشته های نظری تحصیل کرده باشید و از طریق کنکور سراسری اقدام کنید.

 93. باسلام
  حسن تاجیک ۳۵ساله ساکن شیراز باسابقه ۱۰سال بسیجی اعتقاد به اسلام وانقلاب اسلامی ورهبر انقلاب
  عاشق خدمت به وطن وانقلاب
  مدرک تحصیلی لیسانس حقوق قضایی
  ورزیده ورزشکار قد ۱۹۴
  لذا خیلی شدید علاقه خدمت در سپاه پاسداران دارم

  1. سلام اگر که سربازی نرفته اید از طریق سربازی اقدام کنید در غیر این صورت منتظر فراخاوان جذب سپاه باشید

 94. سلام و عرض ادب و احترام خسته نباشید ببخشید یه سوال داشتم اینکه من رشتم انسانی معدلم دیپلمم ۱۴ به بالا هستم ۲۰ سالمه و قدم ۱۶۷یا ۱۶۸ هست. خواستم ببینم واسه سپاه اقدام کنم مشکلی چیزی ندارم واسه معدل یا قدم ممنون میشم راهنمایی کنید

 95. سلام من بسیجی هست فغال هستم تو بسیج خدمت سربازی نرفتم مدرک تحطیلی سکیل میخوام عضو سپاه باشم خیلی وقت تو سایت ثبت نام کردم جواب نیامد انشالله قبول میشه عضو سپاه

 96. با سلام ببخشید شوهرم نزدیک به ۱۰ سال است به صورت قراردادی در خدمت سپاه است با صورت تخصصی آشپز است با حقوق کم هیچ پیمانی یا آستخدام هم نیست لطفا راهنمایی کنید خیلی در شرایط سختی هستیم با داشتن دانش اموز دبیرستانی برایم خیلی سخت است خیلی حقو ق شوهرم از یک کارگر ساده هم کمتر است خواهش میکنم

  1. سلام. استخدام و به کارگیری افراد در سپاه به قوانین و مقررات درون سازمانی بستگی دارد ، اگر بدون قرارداد مشغول فعالیت هستند و از شرایط شغلی احساس رضایت ندارند می‌توانند در سایر ارگان ها مشغول به فعالیت شوند. معمولا برای شغل هایی مثل آشپزی و رانندگی بصورت قراردادی جذب صورت می گیرد.

  2. باسلام وخسته نباشید خواستم ببینم بادیپلم رشته مکانیک کاردانش میتونم وارد سپاه شوم معدل ۳ سال بالا وبسیج فعال ۳سال دارم وپدرم ایثارگری دارد خواستم ببینم اگه از مکانیک نمیشه کنکور انسانی بدم واز انسانی وارد بشم چیکار کنم لطفن راهنمایی کنید

   1. سلام گزینش سپاه برای مردان از تمام رشته ها صورت میگیرد، با در دست داشتن مدارک شناسایی و کارت بسیج و کارت ایثار پدر به یکی از مراکز گزینش استان مراجعه کنید.

 97. با سلام وخسته نباشید.
  ببخشید من مدرکم لیسانس حقوقه وسنم۲۲ هست به نظرتون میتونم به سپاه استخدام بشم
  تو رو خدا جواب بدین.

  1. سلام. شما از لحاظ شرایط سنی مشکلی ندارید، با توجه به اینکه سپاه بر حسب نیاز اقدام به جذب نیرو از رشته های مختلف دانشگاهی میکند میتوانید با توجه به فراخوان های جذب نیرو از رشته های مورد نیاز مطلع شوید .

 98. باسلام و خداقوت

  خواستم بپرسم زمان دقیق استخدام و پذیرش علاقه مندان ازبین بانوان متاهل کی هست
  .و ایا با وجود نمره چشم ۲ یا ۳ شرایط جذب وجود دارد یا نه

  1. سلام. تا این زمان آگهی جذب سپاه منتشر نشده اطلاعات تکمیلی درباره شرایط عمومی و اختصاصی در دفترچه استخدام ذکر میشود.

  2. سلام خسته نباشید بنده لیسانس دارم با ۲۷ سال سن و ۸٫۹ سال بسیجی فعال میتوانم عضو سپاه بشم

 99. سلام خسته نباشید من ۱۹ سال سن داذم و دیپلم حسابداری خانم هستم سپاه چه زمانی پذیرش داره برای استخدام ؟

 100. سلام خسته نباشید بندهو۲۳ ساله هستم کارم ازاد بود الان سه ماهی هست بیکارم مدرکم دیپلم ردی حسابداری کارودانشم باقد۱۸۰تا ۱۸۵ و وزن ۶۰ کیلو گرم میخواستم ببینم میتونم استخدام سپاه جمهوری اسلامی ایران بشم

 101. سلام خسته نباشید از حوزه علمیه چطور میشود وارد سپاه و دانشگاه افسری شد؟؟؟

  1. سلام باید به صورت حضوری به مراکز گزینش سپاه استان خود مراجعه کنید ، برای استخدامی سپاه داشتن کارت بسیج فعال الزامی است . بعد از ثبت نام حضوری یک تاریخ مشخص میشود برای گزینش ۳ مرحله ای (عقیدتی، سیاسی،علمی و مهارتی)

 102. سلام من بسیجی هستم کارت فغال بسیجی همه دارم خیلی فعال هستم تو بسیج خدمت سربازی نرفتم میشه ثبت نام کن در سپاه مدرک تحطیلی سکیل تا اول دبیرستان

  1. سلام بله باید دوره تکمیلی بسیج را بگذرانید. برای کسب اطلاعات جامع از مراحل مربوطه با مشاورین ما در تماس باشید

  1. سلام من متولد ۱۳۸۱ هستم دیپلم کاردانش دارم نظام جدید میتونم برای کنکور سراسری افسری رو انتخاب کنم؟ درجه داری چی؟

   1. سلام. خیر متقاضیان دارای دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش مجاز به شرکت در آزمون دانشگاه افسری نیستند.

 103. سلام من کلاس یازدهم تجربی هستم آیا هیچ جوره امکان نداره بتونم استخدام بشم و اینکه حتما باید کارت فعال بسیح داشته باشیم؟

 104. سلام من ۳۲ سال و دارای لیسانس علوم سیاسی و علاقمند به سپاه آیا میتونم استخدام سپاه شوم؟

 105. من ۳۲ سال و دارای مدرک لیسانس علوم سیاسی و علاقمند به سپاه آیا میتونم استخدام سپاه شوم؟

 106. سلام من ۳۲ سال سن دارای مدرک علوم سیاسی و علاقمند به سپاه ،آیا میتونم استخدام بشم؟ گفت:

  سلام من ۳۲ سال و دارای لیسانس علوم سیاسی و علاقمند به سپاه آیا میتونم استخدام سپاه شوم؟

 107. سلام خسته نباشید
  من ۲۷سالمه مجردم و سال ۹۱ بامدرک فوق دیپلم برق از دانشکده فنی فارغ التحصیل شدم . چون سرپرست خانواده بودم نتونستم برم خدمت و ب دلایلی معاف هم نشدم . میتونم واسه استخدام سپاه ثبتنام کنم؟

  بااین شرایط راهی هست ک بتونم وارد سپاه بشم؟میشه خدمتم رو تو سپاه بکنم و استخدام شم؟
  لطفا راهنماییم کنین ممنون

  1. سلام وقت بخیر
   استخدام در هر ارگان دولتی بدون کارت پایان خدمت یا معافیت امکان پذیر نیست البته اگر مشمول غایب نباشد با رعایت قوانین مربوط می تواند در نیروهای مسلح استخدام شود.

   1. سلام خسته نباشید
    اگه سن بالا باشه
    جانبازی پدر داشته باشی خدمتم رفته باشی بسیجی فعالم باشی
    حکم مسولیتم داشته باشی
    سن رو کم میکنن

 108. سلام من تو قرارگاه خاتم کار میکنم ده سال سابقه کاری دارم اونم تو قسمت پروژه هاش کار میکنم پدرم سپاهی هستش خواستم بدونم شامل ۲۵ درصد جانبازی برای استخدامی رسمی می‌باشم یانه

 109. سلام وقت بخیر من دخترهستم و عاشق وطن. الان سال آخر دبیرستان را تمام کردم با رشته طراحی ودوخت و با معدل کل دیپلم ۱۸:۵۹ ولی دیپلم را کمی طول میکشه بدن اما توی دبستان فقط عضو بسیج بودم کارتش رو هم ندارم، راهنمایی و دبیرستان نه چون منطقه محروم هستم نتونستم برم میخواستم بدونم میتونم برای استخدام سپاه اقدام کنم..

  1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

 110. سلام
  روح اله زارعی هستم
  ۴۱ سالم هست برادر شهید هستم
  و در زمینه کار کارمندی یا راننده میتونم به سپاه خدمت کنم
  دیپلم هستم و متاهل
  آیا میتونم به ارگانی برای کار مراجعه کنم

  1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

  2. سلام،اینجانب طلبه هستم و مدرک سطح سه را به تازگی کسب نموده ام متولد۱۳۶۲ ماه آبان.قبل از تحصیلات حوزوی در سپاه افتخار خدمت سربازی داشتم و علاقمند به حضور در سپاه هستم.آیا امکان استخدام برای من وجود دارد.ش تماس۰۹۱۴۲۳۰۲۶۵۸

   1. سلام مدرک تون معادل سازی میشه اگر معادل ارشد یا دکتری باشه و شرایط سنی تون به شرایط سنی تو اگهی استخدامی مطابق داشته باشه و همچنین به رشته شما نیاز داشته باشنذ امکان دارد

 111. سلام ببخشید سپاه کسایی که رشته ی طراحی دوخت هستند جذب میکنه؟ میشه لطفا جواب بدید

  1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

  2. سلام، خانوم۲۸ساله متاهل هستم رشته علوم سیاسی،،، هرجا میررم نسبتت ب مدرکم کار نیست،،، کمک کنین

 112. باسلام من۸ماه منطقه شمالغرب دارم ودوست دارم پاسداربشم ولی به خاطرمدرکم استخدام نمیکنن میشه کمک کنین استخدام شیم.مدرکمم لیسانس حسابداریه.ممنون

  1. سلام. هر ارگان با توجه به نیازهای خود اقدام به جذب نیرو از رشته های مختلف میکند آگهی های جذب را پیگیری کنید.

 113. باسلام یداله باجلان۴۰ساله عاشق وطن وانقلاب متاهل تحصیلات دوم دبیرستان ۱۵سال سابقه رانندگی باکامیون وتریلرتمام نقاط کشورمعموله تحویل دادم ۵سال هم دراتوبوسرانی قزوین خدمت کردم ولذاخیلی علاقه شدیددارم استخدام نیروی دولت شوم. باسپاس

  1. سلام خسته نباشید
   من ۲۷سالمه مجردم و سال ۹۱ بامدرک فوق دیپلم برق از دانشکده فنی فارغ التحصیل شدم . چون سرپرست خانواده بودم نتونستم برم خدمت و ب دلایلی معاف هم نشدم . میتونم واسه استخدام سپاه ثبتنام کنم؟

   بااین شرایط راهی هست ک بتونم وارد سپاه بشم؟میشه خدمتم رو تو سپاه بکنم و استخدام شم؟
   لطفا راهنماییم کنین ممنون

   1. سلام وقت بخیر استخدام در هر ارگان دولتی بدون کارت پایان خدمت یا معافیت امکان پذیر نیست البته اگر مشمول غایب نباشد با رعایت قوانین مربوط می تواند در نیروهای مسلح استخدام شود.

  2. سلام من مدرک تحطیلی سکیل عضویت فغال هستم در بسیج خیلی علاقه شدید در سپاه دارم

  3. سلام عاشق سپاه وطنم هستم .
   میتونم الان مدرک دیپلم استخدام سپاه شوم تاریخ ۵/۷/۱۴۰۰

 114. باسلام من ۲۳سالمه ولیسانس تربیت بدنی دارم ولی قدم ۱۵۶ آیا امکان داره سپاه استخدام بشم ؟

  1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

 115. سلام وقت بخیر
  برای استخدام شدن در سپاه باید ازمون داد؟تاریخ ثبت نام ارمون حدودا کی هست؟
  بنده ۴ سالمه و ۲سال سربازبودم و لیسانس نرم افزار دارم الان برای بخش کارمندی بخوام استخدام بشم باید برای ازمونی ثبت نام کنم یااینکه به ارگان شهرم مراجعه کنم؟

  1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

  2. سلام‌ جعفری هستم ۱۶سال سن دارم دوست دارم در راه کشورم خدمت کنم کارت فعال بسیج دارم ایا میتونم در سپاه ثبت نام کنم

   1. سلام خسته نباشید
    من ۲۷سالمه مجردم و سال ۹۱ بامدرک فوق دیپلم برق از دانشکده فنی فارغ التحصیل شدم . چون سرپرست خانواده بودم نتونستم برم خدمت و ب دلایلی معاف هم نشدم . میتونم واسه استخدام سپاه ثبتنام کنم؟

    بااین شرایط راهی هست ک بتونم وارد سپاه بشم؟میشه خدمتم رو تو سپاه بکنم و استخدام شم؟
    لطفا راهنماییم کنین ممنون

    1. سلام
     استخدام در هر ارگان دولتی بدون کارت پایان خدمت یا معافیت امکان پذیر نیست البته اگر مشمول غایب نباشد با رعایت قوانین مربوط می تواند در نیروهای مسلح استخدام شود.

   2. سلام من شهریور ما به سپاه مراجعه کردم برای درجه داری آیا فراخوان برای جدب برای ماه های اینده وجود دارد باتشکر

    1. سلام شما باید از طریق مراکز گزینش سپاه استان درخواست دهید و فراخوان ها را پیگیری نمایید

   3. سلام من یه دخترم امسال میرم سال دهم و رشته ام انسانی میشه توضیح بدید باید چیکار کنم میخام برم تو سپاه

    1. سلام شما تا زمان اخذ دیپلم بسیج فعالتان را بگیرید و پس از پایان تحصیلات دبیرستان می توانید از طریق آزمون سپاه و یا از طریق گزینش حضوری سپاه وگذراندن مراحل، استخدام شوید.(درصورت اعلام نیاز سپاه به نیروی خانم)

     1. سلام علیکم فردی که حسابداری دهم میخونن ، عضو شورا و حافظ قران هستن و کامپیوتر بلدن بعد از دیپلم میتونن وارد وزارت اطلاعات شن؟!

  1. سلام بنده استخدام درجه داری از سپاه صاحب الزمان هستم میخواستم بدونم اعزام کی هستش

  2. سلام ببخشید پسرمن۱۷سالشه وهنوز دیپلم‌نگرفته میتونه بعنوان کادر نیروی سپاه استخدام‌بشه یعنی شرایطشو‌شامل میشه‌چون هنوز دهم‌میخونه ممنونم جواب لطف کنین

   1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

  3. سلام ببخشید سپاه کسایی که رشته ی طراحی دوخت هستند جذب میکنه؟ میشه لطفا جواب بدید

   1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

 116. سلام بنده دیپلم ریاضی دارم و برای انتخاب رشته کنکور میخوام هوافضا بخونم وبعد از لیسانس وارد سپاه بشم سوالم اینه برای ورود بانوان چ شرایطی مد نظر هست ب جز شرایط نوشته شده و اینکه ایا امکانش هست من با همین مدرک دیپلم وارد سپاه بشم و ادامه تحصیل بدم اگ میشه لطفا توضیح بدید. تشکر

  1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

  1. سپاه پاسداران با توجه به نیازهای خود از رشته های مختلف نیرو جذب میکند امسال آگهی استخدام تا این زمان منتشر نشده است

 117. باسلام
  معدل کل دیپلم من بارشته انسانی ۱۵ وفقط ۳ماه بسیج فعال دارم آیا در دانشگاه افسری امام حسین قبول میشم؟

  1. سلام خسته نباشید من۲۴aساله هستم مدرک تحطیلی سیکل بسیجی هستم علاقه زیادی دارم در سپاه شرکت میکنم

 118. با سلام و خسته نباشید آیا می شود در سن ۱۶ سالگی در رشته تجربی با وزن ۸۰ کیلو و قد ۱۸۴ سانتی متر و با بسیج فعال وارد سپاه پاسداران برای مشاغل نظامی شد.

  1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

 119. با عرض سلام و خسته نباشید آیا می‌شود در سن ۱۶ سالگی و رشته تجربی با وزن ۸۰ کیلو و قد ۱۸۴ وارد سپاه پاسداران برای مشاغل نظامی شد.

  1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

  1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

 120. سلام خسته نباشید من ۳۴سالم هست دپیلم برق هستم جز بسیج هستمعلاقه زیادی دارم در سپاه پاسدارن باشم میتوانم درراستخدامی سپاه شرکت کنم .ممنونم

  1. سلام شما میتوانید با دردست داشتن مدارک تحصیلی وکارت عضویت فعال بسیج ومدارک شناسایی به‌ سپاه موردنظر مراجعه نمایید واز شرایط پذیرش وظرفیت آگاهی یابید

    1. سلام بله اگر در آگهی استخدام سپاه رشته شما مورد درخواست باشه می توانید ثبت نام کنید

   1. سلام ۲۹سالمه لیسانس م. شیمی ازدانشگاه پیام نور هستم گزینش سپاه میگه ازپیام نوراستخدامی نداریم.بنظرتون ازچه طریقی میشه استخدام شد؟ممنون.

 121. با سلام من دیپلم دارم و راننده پایه یک هستم سپاه منطقه شهرمان به عنوان بسیجی طرح امنیت راننده پایه یک جذب میکنه . نمیدونم چکار کنم آیا آینده ای داره؟ کمکم کنید.

  1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک تحصیلی و مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج خود به سپاه موردنظر مراجعه کنید واز زمان ونحوه پذیرش اطلاع یابید

  2. سلام خسته نباشید
   من ۲۷سالمه مجردم و سال ۹۱ بامدرک فوق دیپلم برق از دانشکده فنی فارغ التحصیل شدم . چون سرپرست خانواده بودم نتونستم برم خدمت و ب دلایلی معاف هم نشدم . میتونم واسه استخدام سپاه ثبتنام کنم؟

   بااین شرایط راهی هست ک بتونم وارد سپاه بشم؟میشه خدمتم رو تو سپاه بکنم و استخدام شم؟
   لطفا راهنماییم کنین ممنون

   1. سلام استخدام در هر ارگان دولتی بدون کارت پایان خدمت یا معافیت امکان پذیر نیست البته اگر مشمول غایب نباشد با رعایت قوانین مربوط می تواند در نیروهای مسلح استخدام شود.

  1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک تحصیلی و مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج خود به سپاه موردنظر مراجعه کنید واز زمان ونحوه پذیرش اطلاع یابید

  2. سلام خسته نباشیدببخشیدبنده پدرم سابقه۲۵ماه خدمت درجبهه داشتن آیامن رودرسپاه استخدام میکنم

  3. سلام علیکم
   مدرک دیپلم فنی رشته معماری
   به عنوان بسیجی ویژه قرار دادی استخدام میکنید

 122. سلام دوستان خسته نباشید ببخشید میگم من رتبه ی کنکورم ۱۵۰۰ بود همین امسال معدلم هم ۱۸.۸۰ سنم هم ۱۸ هس میتونم ثبت نام کنم واسه سپاه

  1. سلام بله میتوانید با دردست داشتن کارت فعال بسیج ومدارک تحصیلی به سپاه موردنظر مراجعه نمایید واز شرایط پذیرش وظرفیت آگاهی یابید

   1. سلام خسته نباشید
    من ۲۷سالمه و سال ۹۱ با مدرک فوق دیپلم ازدانشکده فنی پسران فارغ التحصیل شدم.ولی ب دلیل سرپرست بودن خانوار خدمت نرفتم.میتونم واسه سپاه استخدام بشم ؟
    لطفا راهنماییم کنید با این شرایط چجوری میتونم وارد سپاه بشم؟میشه استخدام بشم خدمتم بکنم تو سپاه؟
    ممنون

    1. سلام استخدام در هر ارگان دولتی بدون کارت پایان خدمت یا معافیت امکان پذیر نیست البته اگر مشمول غایب نباشد با رعایت قوانین مربوط می تواند در نیروهای مسلح استخدام شود.

   2. سلام من فوق لیسانس ریاضی دارم، خانم هستم، چگونه می توانم در سپاه استخدام شوم؟

    1. سلام. سپاه هر ساله از طریق فراخوان جذب نیرو اقدام به جذب نیرو ژ کادر و رزمنده مورد نیاز میکند برای اطلاع از زمان فراخوان جذب پیگیر اخبار و اطلاعیه ها باشید .

   3. سلام من ۲۲سالمه مجرد بامدرک دیپلم تجربی،بسیجی فعال هستم وتقریبا هشت ماه درکلانتری ۱۶لنجان پلیس افتخاری بودم ،یکبارهم قبلا اقدام ب ثبت نام درنیروی انتظامی روداشتم وحتی مراحل تکمیل دفترچه پزشکی استخدامی راهم طی کردم اما موفق ب استخدام نشدم،آیا میتونم دراستخدام سپاه شرکت کنم،لطفاراهنمایی بفرمائین

 123. ببخشید من توی هیچ سایتی زمان دقیق استخدام درجه دار ی رو ندیدم . شما گفتید تا مرداد ماه. میشه منبع این زمانو بگید؟

 124. ببخشید شما مطمئن هستید که فقط ی بار میشه؟چون من توی هیچ سایتی این رو ندیدم که فقط ی بار بتونه طرف آزمون بده

    1. سلام ورود به سپاه از دو طریق امکانپذیر است یک. از طریق شرکت در کنکور سراسری و دو استخدام از طریق شرکت در فراخوان گزینش در سپاه

   1. سلام توضیح مراحل این موضوع مفصل هست. برای اطلاع ازپروسه و نحوه ورود به سپاه میتوانید با مشاورین ما در تماس باشید

 125. سلام من ۳۲ سالمه دیپلم انسانی دارم از خانواده ایثارگرانم پدرم سپاهی بوده وبرادرم جانبازه چطور میتونم استخدام سپاه شم در قسمت جهادی یا اداری یا هرجای دیگه

 126. سلام و عرض ادب

  بنده لیسانس مدیریت صنعتی با معدل ۱۸:۵۰دارم آیا میتوانم برای استخدام سپاه اقدام کنم و آیا برای افسری یا درجه داری ?با تشکر

  1. سلام بله امکان دارد میتوانید جهت مشاوره با مشاوران ما تماس بگیرید

 127. سلام من دیپلم فنی حرفه ای و دارم معدلم ۱۸ است ۱۹سال بسیج فعال دارم قدمم ۱۷۰ به نظرتون می تونم ثبت نام کنم‌

  1. سلام اگر منظورتان سپاه هست میتوانید بادردست داشتن مدارک تحصیلی وکارت عضویت فعالتان ومدارک شناسایی به‌ سپاه موردنظر مراجعه نمایید واز شرایط پذیرش وظرفیت جذب آگاهی یابید

   1. سلام من فرزند پاسدارم داداشم هم پاسدار خودم هم تو قرارگاه خاتم الانبیا کار میکنم اون تو قسمت پروژه های سد سازه اش پدرم جانباز ۲۵ درصد خودم هم یازده سال سابقه دارم تو قرارگاه خاتم الانبیا خواستم بدونم این طرح فرزندان ۲۵ درصد با با ایثاگر شامل من هم میشه

 128. ۳۵سال.عاشق رهبرم.عاشق شهدا.ارزوم دنبال راه شهدا.عاشق رزمی.دوست دارم در خدمت سپاه باشم.

  1. باسلام یداله باجلان۴۰ساله عاشق وطن وانقلاب متاهل تحصیلات دوم دبیرستان ۱۵سال سابقه رانندگی باکامیون وتریلرتمام نقاط کشورمعموله تحویل دادم ۵سال هم دراتوبوسرانی قزوین خدمت کردم ولذاخیلی علاقه شدیددارم استخدام نیروی دولت شوم. باسپاس

  1. باسلام یداله باجلان۴۰ساله عاشق وطن وانقلاب متاهل تحصیلات دوم دبیرستان ۱۵سال سابقه رانندگی باکامیون وتریلرتمام نقاط کشورمعموله تحویل دادم ۵سال هم دراتوبوسرانی قزوین خدمت کردم ولذاخیلی علاقه شدیددارم استخدام نیروی دولت شوم. باسپاس

  1. سلام شما میتوانید با دردست داشتن مدارک شناسایی وکارت عضویت فعال بسیج ومدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه نمایید واز شرایط پذیرش وظرفیت جذب آگاهی یابید

  2. سلام من ۳۲سالمه راننده پایه یکم هستم سال۸۶ تا ۸۹ هم داخل بسیج بودم ولی به دلیل شرایط زندگیم از این ارسه دور شدم ولی الان دوباره امدم خودم دوست دارم داخل بسیج باشم یه کاری هم در حد رانندگی با ماشین سنگین یا سبک داشته باشم وخدمت کنم هیچ پارتی ندارم آیا کسی هست مرا یاری کند

 129. سلام ببخشید مذاحم میشم میخواتم بدونم تو یکی از مسابقات کشتی گوشم شکسته میخواستم بدونم استخدام میشم تو سپاه

 130. سلام
  بنده لیسانس مهندسی مکانیک دارم و ۸سال هم کارت فعال دارم
  میشه استخدام سپاه شد؟

  1. سلام بله شما میتوانید با دردست داشتن کارت عضویت فعال بسیج وکارت ملی ومدارک شناسایی و تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه نمایید واز شرایط پذیرش وظرفیت جذب آگاهی یابید

 131. باسلام و خسته نباشید
  من ۱۷ ساله پایه یازدهم رشته کاردانش هستم بسیج هم هستم ایا امکان هست وارد سپاه بشوم

  1. سلام برای استخدام سپاه باید عضو فعال بسیج باشید اگر عضویت فعال دارید میتوانید با بردن مدرک تحصیلی وکارت ملی وکارت عضویت فعال به ارگان موردنظر مراجعه کنید واز شرایط پذیرش آنجا آگاهی یابید.

   1. سلام خسته نباشید ببخشید من ۲۶سالمه و مدرک تحصیلیم مقاطع دبیرستانه و کارت معافیت خدمت دارم
    آیا میشه سپاه استخدام شم یا خیر
    اگ میشه باید چیکار کنم و بکجا مراجعه کنم ممنون

    1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

 132. باسلام و خسته نباشید
  من ۱۷ ساله پایه یازدهم رشته کاردانش هستم بسیج هم هستم ایا امکان هست وارد سپاه بشوم

  1. سلام وقت بخیر
   برای استخدام سپاه باید عضو فعال بسیج باشید اگر عضویت فعال دارید میتوانید با بردن مدرک تحصیلی وکارت ملی وکارت عضویت فعال به ارگان موردنظر مراجعه کنید واز شرایط پذیرش آنجا آگاهی یابید.

   1. سلام من دانشجو رشته آموزش پرورش هستم و کارت بسیج فعال .هم دارم مدرک ای سی دی ال .و گواهینامه رانندگی هم دارم.و ۲۰سالم هست دوست دارم در سپاه خواهران تهران پذیرش بشم.دیپلم تجربی ام رو تهران گرفتم ولی اصلیت ام همدانی هست میشه لطف کنید توضیح بدید من چجوری باید ثبت نام کنم؟

    1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

   2. سلام. وقت بخیر من یک خانم۲۴ساله هستم دانشجوی کارشناسی پدرمم بازنشسته ارتش هست من عاشق نظامم خیلی دوسدارم وارد سپاه بشم باید چکار کنم واقعا شبوروز بهش فکر میکنم ممنون میشم راهنمایی کنید

    1. سلام.سپاه معمولا استخدام ها را درسایت رسمی سپاه اعلام میکند باید از طریق سایت پیگیر باشید هرزمان فراخوان دادند شرکت کنید

    1. سلام وقتتون بخیر سودابه زارعی هستم کارشناسی اقتصاد دارم ۲۵سالمه میخواستم برای استخدامی سپاه ثبت نام کباید چه شرایطی داشته باشم برای قبولی دراسخدامی و اینکه ایا آزمون باید بدیم؟؟

     1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

    2. سلام من رشته فنی حرفه ای هستم و ۱۶ ساله هستم می تونم برای دانشگاه افسری بشم

     1. سلام. خیر پذیرش افسر محصل در دانشگاه علوم انتظامی صرفا با دیپلم رشته های نظری(علوم انسانی،علوم تجربی،ریاضیات و الهیات و معارف اسلامی) انجام میشود.

 133. سلام استخدامی سپاه با مدرک لیسانس از دانشگاه علمی کاربردی آیا پذیرش داره؟؟ چون میگن پذیرش ندارن از دانشگاه علمی کاربردی در ضمن مدرک کاردانی بنده از دانشگاه دولتی هست ؟؟
  در ضمن برج ۸ سال ۹۹ سربازی بنده در سپاه استان تمام شده لطفا راهنمایی بفرمایید ؟

  1. سلام شمادمیتوانید بادردست داشتن مدارک تحصیلی وکارت عضویت فعال بسیج خود به ارگان موردنظر مراجعه واز شرایط وزمان وظرفیت جذب آگاهی یابید

   1. سلام من محمد نوری هستم‌۲۳ ساله بامدرک تحصیلی دیپلم ردی حسابداری کارودانش با ۲۳ سال سن قد۱۸۰ و وزن ۶۰ کیلوگرم هستم علاقه شدیدی برای استخدام سپاه پاسداران دارم ایا سپاه قبول میکنه ب نظر شما ممنون میشم جواب بدید باتشکر

 134. سلام وقتتون بخیر
  تا چه زمانی مهلت استخدام درجه داری سپاه پیمانی وجود داره؟؟؟
  و اینکه مزایا معایشبو میگید…

 135. سلام راس میگن برای سپاه استخدام فقط ی بار میتونی ازمون بدی؟گفتن هم درجه داری و هم افسری
  اره ؟

 136. سلام وقت بخیرخدمت مشاوران عزیزیک سوال داشتم من ۱۲سال سابقه بسیجی دارم وخانمی ۳۸ساله بامدرک فوق حسابداری ورزومه بسیجی بسیارعالی الان که میخوام بشم بعنوان نیروی تمام وقت میکن سن اتون نمیخوره مکرنمیکیدسن ۱۶تا۴۰سال هست؟
  ۲-این بخشنامه یااین مطالب رومکرشماازخودسپاه نمیگیدچرااستان فارس میگن ماهمچنین چیزی نداریم
  محبت کنیدجواب بدیدممنونتون میشم یاحق

  1. سلام هرارگان شرایط خاص خود دارد وبا توجه به نیاز خود ظرفیتی راپیدشیر میکند

 137. سلام بنده سن ۲۲سال دارم رشته ادبیات علوم انسانی مقطع کاردانی امکان استخدامی در سپاه پاسداران وجود داره؟

  1. سلام برای استخدامی درسپاه میتوانید بادردست داشتن مدرک تحصیلی وکارت عضویت فعال بسیج وکارت ملی به آنجا مراجعه واز شرایط پذیرش اطلاع یابید.

   1. سلام من خانمی ۳۵ ساله هستم و دوست دارم در سپاه خدمت کنم
    بسیجی فعال دارم
    مربی حلقات صالحین بودم
    پدرم کارمند بازنشسته سپاهه
    ولی هر وقت استخدامی میشه قبلا نیروها گرفتن کسیم خبر دار نیست
    واقعا هیچ عدالتی در پذیرش نیست
    کسایی رو میگیرن که دوست دارن وقتی علنی میشه که دیگه همه تعداد رو گرفتن
    سالها این برای اعضای خانواده مون و حتی دیگران تجربه شده
    بارها شاهد بودیم که چه کسانی که سالها تو بسیجم خدمت کردن بخاطر همین پنهان کاری و ناعدالتیا از بسیج زدن بیر
    من که دیگه از استان خودمم نا امید شدم

    1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

   2. سلام خسته نباشی من ۲۶سالمه ۱۱ساله عضوبسیجم می‌خوام توسپاه استخدام بشم بایدچکارکنم

 138. سلام جانباز هستم با ۴۰ماه سابقه جبهه و۱۵ در صد جانباز ی با ۵۰سال سن میتونم استخدام بشم ۱۵سال سابقه بیمه دارم

  1. سلام شما میتوانید بادردست داشتن مدارک تحصیلی وکارت عضویت فعالتان ومدارک ایثارگری به ارگان موردنظر رجوع کنید تا از شرایط وزمان پذیرش نیرو آگاهی یابید

   1. باسلام
    من معدل کل دیپلم ۱۵شد ورشته من انسانی هست و فقط ۳ ماه بسیج فعال دارم؟
    آیا استخدام میشم

  1. سلام وقت بخیر من هم بسیج فعال هستم. و اینکه دیپلم تجربی دارم.فقط اینکه پدر و مادرم وقتی هشت ساله بودم ازهم جدا شدن و الان ۲۰ساله هستم. ممکنه مانع استخدامم بشه تو رو خدا جواب بدید ممنونم ازتون

 139. سلام بنده ۳۲سال سن دارم بامدرک دیپلم قد۱۸۵ووزن ۸۸وحدودا۱۴سال کارت عضویت فعال دربسیج رادارم.
  خواستم بدونم بااین شرایط میتونم درسپاه استخدام بشم.ممنون میشم اگه پاسخگوباشید.

  1. سلام وقت بخیر
   شما میتوانید با دردست داشتن مدارک تحصیلی ،کارت ملی ،کارت فعال بسیج به ارگان وپادگان موردنظر قسمت منابع انسانی مراجعه کنید واز ظرفیت پذیرش اطلاع یابید.

 140. سلام من ۲۴ سن دارم. لیسانس تربیت بدنی. دارم.چند سال هم سابقه بسیج فعال(ورزشکاران دارم )
  چی باید کنم

  1. سلام برای کسری خدمت چون عضو فعال بسیج هستید سالی تقریبا چهل وپنج روز کسری تعلق میگیرد ب شرطی که غیبت نداشته باشید.

   1. من می خواهم در سپاه استخدام می شوم ولیساس تربیت. بدنی دارم
    ورزش گاه هستم کارت مافی سربازی دارم

 141. با سلام
  بنده ۲۸سال سن دارم لیسانس کامپیوتر معدل ۱۷و ۱۰سال بسیجی فعال دارم ۲تا حکم مسئولیت و ۱۵روز اردو جهادی و دارای چند حکم قهرمانی ورزشی در شهرستان
  رفتم برای ثبت نام میگن سنت بزرگه آیا احتمال این است شرایط عوض بشه و ما جذب بشیم

  1. سلام خسته نباشید .آیا معدل کل دیپلم برا استخدام ملاکه یا معدل کتبی؟؟
   ممنون میشم که خواب بدین.

 142. سلام وقت بخیر من دیپلم ندارم سربازی هم نرفتم ۲۵سالمه بسیج فعال هستم سرپرست مادرم هستم و کارت معافیت از خدمت دارم بدون دیپلم هیچ راهی وجود ندارد در سپاه خدمت کنم باتشکر

  1. سلام وقت بخیر
   شما میتوانید درصورت نداشتن غیبت ب پادگان موردنظررجوع کنید واز شرایط ظرفیت پذیرش اطلاع یابید

 143. سلام خسته نباشین.ببخشید من دیپلم فنی حرفه ای کامپیوتر دارم و معدل سال دهم ۱۸٫۷۵ و یازدهم ۱۹٫۳۹ و دوازدهم ۱۹٫۷۵٫ من شنیدم افراد دارای دیپلم فنی و کارو دانش نمیتونن وارد سپاه شن.این واقعیت داره؟ اخه از طرف دیگه یه دوست دیگه ای همینجا نوشته بود من دیپلم فنی دارم و ی دوست دیگه هم نوشته بود دیپلم کارودانش دارم.شما گفته بودین بله میتونین .در اخر میشود یا نمیشود؟
  اگر با فنی و کارودانش نمیشود یعنی هیچ راهی برایخدمت در سپاه نیست؟ این ی مورد ی کم بی انصافیه
  🙁

 144. سلام کارشناسی تکنولوژی الکترونیک هستم
  خیلی دوس دارم تو سپاه کار کنم باید چیکار کنم از چه طریقی وارد بشم درضمن فرزند جانباز ۲۵ درصد ام

 145. با سلام خسته نباشید
  بنده ۲۳ سال سن دارم و دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک با معدل ۱۶
  سابقه فعال بسیج ندارم امکان جذب وجود داره؟
  مرسی اگه پاسخ بدید

  1. با سلام من حسین..۳۰٫ساله از مشهد فوق دیبلم.حقوق. کارت پایان خدمت رفتم.۱۲سال بسیجی فعال در حوزه فرهنگی عقیدتی دارم چن لوح تقدیر از سپاه دارم .استخدام میشم .خیلی علاقه دارم.

   1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

   1. داداش فقط پارتی ، همکلاس من باباش سپاهیه الان هنوز مدرک دیپلم نگرفته رفته سپاه فقط گزینشش مونده چک اعتبار

   2. سلام من ۲۴ سن دارم. لیسانس تربیت بدنی. دارم.چند سال هم سابقه بسیج فعال(ورزشکاران دارم )
    چی باید کنم

    1. سلام وقت بخیر
     برای کسری خدمت چون عضو فعال بسیج هستید سالی تقریبا چهل وپنج روز کسری تعلق میگیرد ب شرطی که غیبت نداشته باشید.

 146. باسلام ۳۲سالمه لیسانس اقلیم شناسی دارم جویای کارم کارت پایان خدمت دارم کارت بسیجی ندارم قبولم میکنن

 147. سلام من ۱۸ سالم هس رشت برق صنعتی هستم می خاستم بدانم از طریق سربازی هم میشود وارد سپاه شد بسیجی فعال هم دارم معدل ۱۶.۷۵

   1. باسلام وقتتون بخیر من ۲۵ سالم هست مدرک کارشناسی حقوق دارم و فرزند ایثارگر هستم کارت بسیج فعال ندارم امکانش هست تو سپاه استخدام بشم

    1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

  1. داداش فقط پارتی ، همکلاس من باباش سپاهیه الان هنوز مدرک دیپلم نگرفته رفته سپاه فقط گزینشش مونده

 148. سلام من ۲۴سالمه.و دیپلم رشته فنی حرفه ای دارم.گفتم ببینم میتونم برای استخدام اقدام کنم

 149. با سلام
  من واقعا نمیدونم اینهمه دم از عدالت میزنن چرا کسی که اینهمه درس خونده باید بیکار باشه اونوقت من یه نفرو میشناسم کلی سابقه زندان داره مصرف کننده شیشه بوده پرونده رابطه نامشروع داشته فقط بخاطر اینکه پسر سرهنگ بازنشسته سپاه و جانبازه..الان دارن جذب سپاه میکنن واسه مدافع حرم. وقتی طرف تو شهر خودش با آبروی ناموس مردم بازی میکنه اونوقت چطور این آدم لایق کار در همچین مجموعه ای رو داره.کسی نیست جواب بده؟؟ واقعا این مسئولین کجان؟؟ به کی باید گفت مگه سو پیشینه نمیخوان؟ چطور دارن استخدامش میکنن برچه اساس و قانونی یکی جواب منو بده

  1. سلام جانباز هستم با ۴۰ماه سابقه جبهه و۱۵ در صد جانباز ی با ۵۰سال سن میتونم استخدام بشم ۱۵سال سابقه بیمه دارم

   1. سلام وقت بخیر
    شما میتوانید بادردست داشتن مدارک تحصیلی وکارت عضویت فعالتان ومدارک ایثارگری به ارگان موردنظر رجوع کنید تا از شرایط وزمان پذیرش نیرو آگاهی یابید

 150. سلام من تو قرارگاه خاتم الانبیا کار میکنم اون تو قسمت های پروژ ه هاش خواستم بدونم این طرحی که دولت گذاشته برای اونای که فرزندان ۲۵ درصد جانبازی با ایثاگر هستن فرزندان اونا دوسال سابقه دراون ارگان ها دارن باید جذب اون جای که میکنن رسمی بشن الان میخوام بدونم من شامل این طرح بخشنامه میباشیم یانه خودم ده سال سابقه دارم

  1. با سلام بنده دارای مدرک فوق لیسانس دارای ۲۲ سال سابقه بسیجی فرزند ایثارگر و دارای ۳ سابقه ی پروژه های محرمانه ناجا و ۵ سال تدریس دانشگاه ،چند بار به سپاه شهرستان جهت عضو یابی و استخدام مراجعه کردم و سر باز زدن ،علاوه در تخصص و رشته تحصیلی در خیلی کار سررشته دارم و خواهان جذب در سپاه انقلاب اسلامی ام
   ممنون میشم راهنمایی فرمایید

 151. سلام من ۱۸ سالم هس رشت برق صنعتی هستم می خاستم بدانم از طریق سربازی هم میشود وارد سپاه شد بسیجی فعال هم هسم

 152. سلام .بنده سمیه درستی دارای مدرک کارشناسی ارشد فقه وحقوق جذا میباشم با ۴۰سال….ایا شرایط استخدام را دارم

 153. سلام ببخشید
  من دوم دبیرستان رو خوندم سربازیمم تموم شده
  ۲۲ سالمه میتونم ثبت نام کنم

 154. آقا هرچی می‌خونیم نمی‌فهمیم چطوری باید استخدام شیم معدل و این چیزارو میدونم فقط این آزمون چطوری سبت نام کنیمکی هست این آزمون من امثال دیپلم انسانی گرفتم با معدل ۱

     1. سلام دانشگاه امام حسین شرایطی دارد که برای شما باید بررسی شود لطفا جهت مشاوره تماس بگیرید.

    1. سلام وقت بخیر
     دانشگاه امام حسین شرایطی دارد که برای شما باید بررسی شود لطفا جهت مشاوره تماس بگیرید.

  1. سلام بنده سن ۲۲ سال دارم درحال تحصیلم کاردانی تمام کردم ۳ سال عضو بسیج هستم و پدرم ۱۰ سال سابقه کاری داره
   دنبال جذب پاسداری ام، امکان جذب برام وجود داره؟

   1. سلام
    بله امکان دارد شما میتوانید بادردست داشتن مدارک تحصیلی کارت عضویت فعال بسیج به پایگاه موردنظر مراجعه واز شرایط جذب آگاهی یابید.

 155. با عرض سلام و خدا قوت ضمن عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران گرامی :

  بنده طلبه هستم و مدرک دیپلم علوم انسانی هم دارم بسیج فعال هم در چند ماه اخیر اخذ کرده کردم سنم ۱۸قدمم ۱۸۰ می باشید

  آیا می توان با وجود این شرایط استخدام سپاه شد؟

 156. سلام خسته نباشید من مسعول نیرو انسانی پایگاه هستم میخواستم بدونم واس دانشگاه سپاه مسعول نیرو انسانی بودن پایگاه کمک میکنه

 157. با سلام خسته نباشید اکر کسی سه سال دبیرستان یک سال معدلش ۱۳ بیاره وسال های بعد بالا آیا میتونه وارد سپاه بشه

 158. سلام خسته نباشید یک سوال دارم بنده دارای دیپلم کاردانش هستم و دانشجو ایا با لیسانس معماری یا عمران میشه وارد سپاه شد؟در مقطع درجه داری یا افسری؟و اینکه اگه وارد سپاه شدیم حداقل درجه ای که میدن چی هست برای ورودی و یه سوال دیگه حداقل خدمت ۳۰ سال هست ؟
  بسیجی فعال هستم و پدرجانباز و بازنشسته نیروانتظامی و عموم شهیده

  1. سلام در صورت اعلام نیازمندی سپاه به فردی با شرایط شما بله امکان استخدام وجود دارد ترجیحا به کارگرینی سپاه مراجعه و رزومه دهید .

  2. سلام ۲۹ سالمه لیسانس علوم تربیتی کجا برااستخدامی سپاه بایدکجا مراجعه کرد.لطفا راهنمایی کنیدشهرستان جیرفت

 159. سلام من ۲۳ سالمه لیسانسه و کارت بسیجی دارم قد ۱۹۰ ووزن ۸۷ کیلو ولی به بیماری واریکوسل مبتلا هستم به نظرتون شانس قبولی دارم

 160. سلام من ۲۳ سالمه لیسانسه و کارت بسیجی دارم قد ۱۹۰ ووزن ۸۷ کیلو ولی به بیماری واریکوسل مبتلا هستم به نظرتون شانس قبولی دارم

 161. سلام. من خانمی هستم مسئول نیروی انسانی کانون بسیج الان که میخوان جذب کنن میگن بخاطر مجرد بودن به شما تعلق نمیگیره. چه کار باید کنم؟ حقم داره ضایع میشه.

  1. باسلام ۳۲سالمه لیسانس اقلیم شناسی دارم جویای کارم کارت پایان خدمت دارم کارت بسیجی ندارم قبولم میکنن

 162. سلام من سابقه ۶ماه بسیج فعال دارم وکارت فعال بسیج هم دارم وقدم ۱۷۵ووزنم۸۵هست آیا به نظرت استخدام میشم

  1. با سلام ۲۳ سالمه متاهل دیپلم فنی حرفه ای دارم ولی خدمت نرفتم میتونم استخدام بشوم یا خیر معدل ۱۵ هست

 163. سلام من ۶ماه سابقه فعال بسیج دارم وکارت فعال بسیج هم دارم وقد من ۱۷۵ هست ووزنم ۸۵کیلو هست بنظرت استخدام میشم

 164. باسلام من ۲۵سالمه لیسانس روانشناسی دارم خیلی علاقه دارم توسپاه فعالیت کنم یک ماه پیشم رفتم گزینش امابهم گفتن که ازدانشگاه غیرانتفاعی جذب نمیکنیم الان چیکاربایدبکنم؟

 165. سلام ۱۹ سالمه فرمانده بسیج منطقممونم معدل کلم ۱۷ و معدل دوازدهم ۹نیم دیپلم تجربی دارم
  داداشم و داییم و پسر عمو و پسر داییام تو نظامن و پلیس
  ارتش ثبت نام کردم حتی تا تحقیقات اومدن ولی نمیدونم چرا قبول نشدم
  میخواستم بدونم میتونم سپاه ثبت نام کنم و مهلت ثبت نامش کیه

 166. سلام ۱۹ سالمه عضو فرمانده بسیج منطقمم معدل کلم ۱۷ و معدل دوازدهم ۹نیم رشته تحصیلیم تجربی
  برادرمم نظامی و همینطور پسر دایی و دایی هام و پسر عموهام
  میتونم در سپاه ثبت نام کنم
  و این ثبت نام در چه تاریخی برگذار میشه و وارد چ سایتی بشم

 167. سلام بنده ۲۲سالمه و دیپلم ریاضی و فیزیک دارم معدل کل من ۱۶/۹۴ومعدل کتبی من هم ۱۳/۴۱هستش و کارت پایان خدمت من هم معافیت کفالت هست آیا من شانس قبولی در درجه داری سپاه رو دارم؟

 168. سلام ببخشید من امسال دیپلم برق صنعتی میگیرم میخواستم بدونم میشه وارد دانشگاه امام حسین شیم
  یا مثلا اگه نشد با لیسانس کامپیوتر درجه چی میدن

   1. سلام من ۱۸ سالم هس رشت برق صنعتی کاردانش هستم می خاستم بدانم از طریق سربازی هم میشود وارد سپاه شد بسیجی فعال هم دارم معدلم ۱۶.۷۵ هست قد

     1. سلام بنده کارت فعال بسیج دارم دیپلم کاردانش پدرم بازنشسته نیروی انتظامی میخوام که تهران خدمت کنم چون محل زندگیم تهرانه ابا امکانش هست؟

     2. سلام در صورت داشتن بسیج فعال میتوانید پیش از فرا رسیدن زمان مشمولیت از سپاه محل زندگی خود پذیرش بگیرید

    1. سلام من متولد ۷۱هستم دیپلم کارودانش قد ۱۶۵ ۵سال فعالی کارت پایان خدمت گوهینامه ب۲میتونم استخدام شم ممنون

     1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک تحصیلی کارت عضویت فعال و کارت ملی خودبه ارگان موردنظر مراجعه نمایید واز شرایط ظرفیت آنجا آگاه شوید.

 169. سلام ببخشید من امسال دیپلم برق صنعتی میگیرم میخواستم بدونم میشه وارد دانشگاه امام حسین شد
  یا مثلا اگه نشد با لیسانس کامپیوتر درجه چی میدن

 170. سلام.۳۶ساله قد۱۶۵مدرکم لیسانس بسیجی فعال..پدرهمسرم شهید هستن برادرم جانباز.ممکنه استخدام بشم؟

  1. سلام خوب هستید من ۲۵ سالمه دوست دارم وارد سپاه بشم مدرکم دیپلمه وچند سال فرمانده بسیج بودم وفعال هم دارم قدم ۱۵۸ ووزنم ۵۴ آیا شرایط استخدام رودارم یان چه جوری باید ثبت نام کنم از طریق سایت هم میشه

   1. ازطریق سایت امکان دارد منتظر دفترچه باشید ولی میتوانید بادردست داشتن مدارک تحصیلی کارت ملی وکارت فعال بسیج ب ارگان مربوطه مراجعه کنید واز شرایط پذیرش اطلاع یابید.

 171. سلام من کارشناسی معماری دارم میتونم افسری سپاه ثبت نام کنم بسیج فعال و حکم مسئولیت هم دارم

 172. با سلام

  بنده درجه داری مدارک دادم سپاه اهواز قراره خبرم کنند ولی الان چهل روز شد و خبری نیست.. معمولا کی خبر میدن به ما؟؟؟

   1. با سلام
    من واقعا نمیدونم اینهمه دم از عدالت میزنن چرا کسی که اینهمه درس خونده باید بیکار باشه اونوقت من یه نفرو میشناسم کلی سابقه زندان داره مصرف کننده شیشه بوده پرونده رابطه نامشروع داشته فقط بخاطر اینکه پسر سرهنگ بازنشسته سپاه و جانبازه..الان دارن جذب سپاه میکنن واسه مدافع حرم. وقتی طرف تو شهر خودش با آبروی ناموس مردم بازی میکنه اونوقت چطور این آدم لایق کار در همچین مجموعه ای رو داره.کسی نیست جواب بده؟؟ واقعا این مسئولین کجان؟؟ به کی باید گفت مگه سو پیشینه نمیخوان؟ چطور دارن استخدامش میکنن برچه اساس و قانونی یکی جواب منو بده

    1. سلام. آقا توی سپاه همچین آدمی که با این مشخصات میگی رو عمرا جذب کنن، من خودم فرزند پاسدار هستم پدرمم بازنشسته هنوز نشده و برای جذب میخوام اقدام کنم زیاد امیدوار نیستم بعد تک با این مشخصات داری میگی که اینطور!!!به فرض که درست هم بگی ولی یک قطره خون داخل اقیانوس چیزی نیس!

  1. باسلام من ۲۵سالمه لیسانس روانشناسی دارم خیلی علاقه دارم توسپاه فعالیت کنم یک ماه پیشم رفتم گزینش امابهم گفتن که ازدانشگاه غیرانتفاعی جذب نمیکنیم الان چیکاربایدبکنم؟

   1. باسلام وقتتون بخیر من ۲۵ سالم هست مدرک کارشناسی حقوق دارم و فرزند ایثارگر هستم کارت بسیج فعال ندارم امکانش هست تو سپاه استخدام بشم

    1. سلام شما میتوانید با به همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت فعال بسیج و مدارک تحصیلی خود به سپاه موردنظر مراجعه و از ظرفیت پذیرش آگاهی یابید

 173. من ۲۰ سالمه دیپلمم دارم معدلو ایناهم ردیفه، سالم هم هستم قدو وزنمم اوکیه، فقط سابقه بسیج ب اونصورت ندارم کارت عادی دارم ک بم گفتن بیا بهت کارت فعالی رو میدیم، من میخام برم قسمت نیروی زمینی سپاه اها راستی پدرمم جانباز و ایثار گر هس جانبازیش اما۵ درصده، اگر کارت فعالی ام رو بگیرم چقدر احتمالش هست قبولم کنن؟؟!

   1. سلام.
    دیپلمم سربازی هم رفتم ۲۳ سالمه میتونم ثبت نام،کنم؟
    اگه میتونم کی و کجا باید اقدام کنم.؟

 174. سلام بنده ۱۷ سالمه یازدهم کاردانش هستم ایا میتونم استخدام سپاه بشم قد مناسب و ورن مناسبی دارم و سلامت رو حی وجسمی دارم

 175. سلام من فرزند جانباز ۶۰درصد وآزاده ۸سال اسارت ودانشجوی ارشد دررشته حقوق هستم ودارای مدرک بسیج فعال می‌باشم آیا مشکلی برای استخدام درسپاه ندارم؟.کدام قسمت سپاه باشرایط من قبول می‌کنند ؟

 176. سلام

  ببخشید من ۲۰سالمه و این ترم دیپلم کاردانش گرفتم و مشمول شرایط خدمت هستم…مدرک زبان انگلیسی دارم….سابقه بسیج ندارم…امکان تحصیل در دانشگاه افسری برای بنده هست یا خیر!؟

 177. سلام وقت بخیر بنده به سپاه منطقه مون مراجعه کردم اما گفتن که اصلا با مدرک دیپلم استخدامی ندارن یعنی گفتن به طور کلی در تمام استان ها با مدرک دیپلم استخدامی تمیکنن میشه راهنماییم کنید که چیکار کنم؟ به سپاه استان مراجعه کنم یا نه؟

 178. باعرض سلام وخسته نباشید.من فوق لیسانس عمران گرایش ژیوتکنیک هستم و خدمت سربازی ام در نیروی زمینی ارتش سپری شده.میخاستم ببینم طبق سنوات گذشته استخدامی امکان استخدام در سپاه بعنوان کارمند دارم.ممنون میشم راهنمایی کنید.با سپاس

 179. سلام من یاشارحسین پور هستم متاهل دارای دو فرزند۳۰سالمه بامدرک اول راهنمای میتونم استخدام سپاه بشوم عضو بسیج هم هستم علاقه زیادی به سپاه دارم

 180. با سلام
  اینجانب مدرک کارشناسی شیمی دارم و ۲۷ساله هستم ،سربازی را در سپاه گذراندم ایا احتمال استخدام بنده وجود دارد؟ باتشکر

 181. سلام من رشته ام شیمی هست کارشناسی دارم ۲۷سالمه خدمت سربازی هم سپاه بودم،ایا می شود به عنوان یک کارمند در سپاه ثبت نام کنم،باتشکر فراوان