استخدامی سپاه در سال ۱۴۰۰

استخدامی سپاه در سال 99 - 1400

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مجموعه ای از ستاد کل سپاه حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و مقاومت بسیج و قدس و سازمان های وابسته به آن ها اطلاق می گردد.

شرایط استخدامی سپاه در سال ۱۴۰۰

شرایط استخدام در سپاه یعنی گزینش افراد دارای صلاحیت بر طبق قانون مقررات برای انجام خدمت در یکی از مشاغل های استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

این مشاغل از نظر ماهیت شغل به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

 • شغل نظامی
 • شغل کارمندی
 • شغل مشترک
 1. مشاغل نظامی شامل مشاغل های مربوط به مدیریت های سطوح بالای سپاه و سایر مشاغلی که به دانش و مهارت نظامی نیاز دارند و یا در ارتباط مستقیم با ماموریت های نظامی هستند.
 2. غیر از مشاغل موضوع تبصره ۱ این ماده، مدیریت سایر رده‌های سپاه و سایر مشاغلی که با پشتیبانی‌های مستقیم و نیز غیر مستقیم ‌مأموریت های نظامی سپاه ارتباط دارند از مشاغل مشترک هستند.
 3. مشاغل نظامی، کارمندی و مشترک با رعایت مفاد این قانون در جداول سازمان مشخص می‌شود.

شرایط عمومی استخدام سپاه ۱۴۰۰

شرایط عمومی استخدام سپاه در سال ۱۴۰۰ کادر ثابت و پیمانی و پرسنل بسیجی ویژه (‌پاسداران افتخاری) به شرح زیر است:

 1. اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
 2. اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه.
 3. التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق اسلامی.
 4. عدم عضویت و هواداری از احزاب و گروه ها و سازمان های سیاسی.
 5. نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروه ها و سازمان های غیر اسلامی. التقاطی، الحادی و غیر قانونی.
 6. عدم اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
 7. داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی مورد نیاز.
 8. داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نیاز.
 9. داشتن حسن شهرت و عدم سوء سابقه.

بیشتر بخوانید: خدمت سربازی در سپاه چگونه است؟


 •  استخدام پرسنل کادر ثابت، مشروط به داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران است.
 •  برای مشاغل کارمندی در شرایط مساوی شرایط استخدام سپاه پاسداران، ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و خانواده درجه یک آنان در اولویت‌ هستند.
 •  استخدام پرسنل مذکور در این ماده منوط به تایید صلاحیت آنان توسط هیأت مرکزی گزینش است که پس از ارزیابی در طول دوره ‌آموزش اولیه صورت می‌گیرد و در صورت لزوم هیأت مرکزی گزینش می‌تواند این اختیار را به هسته ‌های گزینش تفویض نماید.

هیات مرکزی گزینش در سپاه

هیات مرکزی گزینش در سپاه مرکب از فرمانده کل سپاه یا جانشین وی، نماینده ولی فقیه در سپاه یا جانشین وی، رئیس ستاد کل سپاه، مسئول حفاظت اطلاعات سپاه و معاون نیروی انسانی ستاد کل سپاه به عنوان دبیر هیات و وزیر یا جانشین وی تشکیل می گردد.

در چارچوب مفاد قانون گزینش، وظیفه تعیین سیاست های گزینش پرسنل سپاه و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز و نظارت بر کار هسته های گزینش از شرایط استخدام سپاه پاسداران را به عهده دارد.

هسته ‌های گزینش در ستاد کل سپاه، نیروها و سازمانهای وابسته، توسط هیأت مرکزی گزینش سپاه، برای گزینش پرسنل تشکیل می‌گردد.

شرایط استخدام سپاه برای کارمندان

شرایط استخدام سپاه برای کارمندان

 1. بر اساس مدارک تحصیلی در یکی از مقاطع پایان دوره‌های دبیرستان، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و بالاتر
 2. بر اساس تخصص و مهارت عملی
 • شرایط استخدام سپاه پاسداران برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام می‌نماید تغییر محل خدمت زنان باید حتی‌الامکان تابع شرایط‌ خدمتی همسران آنان باشد.
 • سپاه می‌تواند به منظور تأمین نیاز سازمانی خود داوطلبانی را که حداقل دارای مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی هستند با اخذ تعهد ۵ ‌سال خدمت نظامی و یا ۶ سال خدمت کارمندی به صورت پیمانی استخدام نماید و تمدید مهلت و تجدید قرارداد مجاز نیستند.
 • خدمت پرسنل پیمانی که خدمت دوره ضرورت را انجام نداده‌اند به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی می‌گردد و در صورتی که ‌قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفی یا برکنار گردند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.
 • شرایط استخدام سپاه پاسداران برای پرسنلی که در حال انجام خدمت دوره ضرورت هستند به صورت پیمانی خواهد بود.
 • سپاه می‌تواند در صورت نیاز از پرسنل وظیفه در حین دوره خدمت ضرورت و همچنین پرسنل پیمانی در طول مدت قرارداد و پرسنل‌ بسیجی اعم از عادی، فعال یا ویژه که شرایط استخدام سپاه پاسداران را دارا هستند برای کادر ثابت استخدام نماید و این قبیل داوطلبان در شرایط مساوی از اولویت‌ برخوردارند. آموزش، درجه یا رتبه و ترفیعات آنان تابع مقررات مندرج در این قانون خواهد بود.
 • سپاه در مواقع جنگ و اضطرار این نیروها را احضار نموده و چنانچه بیشتر از مدت یک ماه در هر سال خدمت نمایند به همان اندازه از‌ مدت خدمت و آموزش سال های بعد کسر خواهد شد.
 •  این دسته از پرسنل پس از گذراندن آموزش های لازم در بدو خدمت از حقوق اجتماعی افراد منقضی خدمت وظیفه عمومی برای ‌استخدام و تحصیل و نظیر آن برخوردار هستند، لیکن در صورت قطع یا لغو یا بطلان قرار داد تا انجام کامل خدمت ضرورت، حقوق مزبور از آنها‌ سلب می‌شود.
 •  کلیه نهادها و سازمانها و وزارتخانه‌ها و شرکت های دولتی و کارفرمایان بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند شغل ‌این دسته از افراد را در طول خدمت سالانه آنها در سپاه حفظ نمایند، افراد مزبور در این مدت از دستگاه مربوطه حقوق و مزایا دریافت نخواهند نمود.
 • حقوق و مزایای این افراد بعد از آموزش های لازم بدو خدمت مطابق حقوق و مزایای پرسنل کادر ثابت نظامی هم ردیف خواهد بود.
 •  آیین‌نامه اجرایی این افراد ماده توسط وزارت و ستاد کل سپاه پس از کسب نظر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 •  خرید خدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود با تشخیص نیروها و سازمانهای استخدام ‌کننده به موجب آیین‌نامه موضوع‌ ماده ۳۷ قانون ارتش هستند و اصلاحات مورد نیاز آن توسط ستاد کل سپاه با هماهنگی وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 •  استخدام اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی سپاه و پرداخت حق‌التدریس به اساتید و مربیان مقاطع دانشگاهی بر اساس‌مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاهها خواهد بود.
 • استخدام مربی و پرداخت حق‌التدریس برای آموزشهای پائین‌تر از سطوح دانشگاهی تابع آیین‌نامه موضوع ماده ۳۸ قانون ارتش خواهد ‌بود. اصلاحات مورد نیاز توسط ستاد کل سپاه با هماهنگی وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 •  استخدام افراد در سپاه، بدون نیاز سازمانی و همچنین استخدام و یا تغییر وضع پرسنل جز به یکی از صور مذکور در این قانون مطلقاً‌ ممنوع است.

استخدام سپاه و مراکز آموزشی سپاه و دوره های آموزشی

مراکز آموزشی سپاه و دوره های آموزشی

 1. دبیرستان ها و هنرستان های سپاه.
 2. آموزشگاه نظامی.
 • دانشکده علوم و فنون نیروها از لحاظ علمی به دانشگاه امام حسین (ع) وابسته بوده و توسط نیروها اداره می‌شود.
 •  دانشکده عقیدتی – سیاسی و سایر مراکز آموزش رسته‌ای عقیدتی – سیاسی سپاه زیر نظر حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه اداره‌ می‌شود.

دوره آموزش عمومی پاسداری

دوره عمومی پاسداری برای پرسنل کادر ثابت نظامی با مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی، شش ماه در آموزشگاه نظامی است.

دوره عمومی آموزش عمومی پاسداری با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر به مدت سه سال در دانشگاه امام حسین (ع) تشکیل می شود. این دوره برای پرسنلی که دارای مدرک دیپلم استخدام می شوند در طول دوره های علوم پایه یا دانشکده علوم و فنون نیروها برگزار می شود.

دوره آموزش تخصصی اولیه در سپاه

این دوره برای پرسنل کادر ثابت نظامی که دارای مدرک پایان دوره راهنمایی هستند، صورت می گیرد که البته بلافاصله بعد از طی دوره آموزش عمومی حداقل به مدت شش ماه در آموزشگاه های نظامی برگزار می شود.


بیشتر بخوانید: دوره آموزشی سپاه چند ماه است؟


برنامه ها و مواد آموزشی این دوره باید طوری تنظیم شوند که فارغ التحصیلان بتوانند از عهده مشاغل درجات رزم آور دومی و رزم آور یکمی برآیند.

دوره آموزش تخصصی تکمیلی در سپاه

دوره آموزش تخصصی تکمیلی از جمله شرایط استخدام سپاه پاسداران برای تکمیل تخصص پرسنل کادر ثابت نظامی با داشتن درجه رزم آور یکمی به مدت حداقل ۶ ماه در دانشگاه علوم و فنون تشکیل می گردد. تشکیل این دوره ها باید به گونه ای باشد که کلیه پرسنل با داشتن درجه رزم آور یکمی بتوانند به موقع این دوره را طی کنند.

برنامه ها و مواد آموزشی این دوره باید طوری تنظیم کرد که فارغ التحصیلان بتوانند از عهده مشاغل درجات رزمدار دومی و رزمدار یکمی برآیند. نیل به درجه رزمدار دومی منوط به موفقیت در طی این دوره است.

استخدام سپاه و دوره‌های آموزش علوم پایه نظامی

دوره‌ های آموزش علوم پایه نظامی

استخدام سپاه پاسداران برای تأمین و تربیت پرسنل کادر ثابت نظامی که با مدرک دیپلم استخدام می‌شوند، اقدام به تشکیل دانشکده علوم پایه نظامی در دانشگاه امام‌حسین (ع) می‌نماید.

حداقل مدت آموزش این دانشکده ۷ ترم تحصیلی در دو دوره به شرح زیر است:

۱- دوره اول: این دوره حداقل شامل ۴ ترم تحصیلی بوده و برای آموزش به کسانی که با مدرک تحصیلی پایان دوره دبیرستان از طریق مسابقه ورودی ‌پذیرفته می‌شوند، تشکیل می‌گردد.

۲- دوره دوم: این دوره حداقل شامل سه ترم تحصیلی بوده و برای کسانی که با انجام ارزیابی و مسابقه ورودی از بین داوطلبان فارغ‌ التحصیل دوره‌ اول پذیرفته شده‌اند، تشکیل می‌گردد.

 • تبصره ۱ – پرسنلی که با مدرک پائین‌تر از دیپلم استخدام شده و موفق به اخذ مدرک دیپلم شده‌اند می‌توانند در آزمون ورودی دوره اول دانشکده علوم پایه نظامی شرکت نمایند و در شرایط مساوی حق تقدم با پرسنل شاغل است.
 • تبصره ۲ – در صورت ضرورت و فوریت، سپاه می‌تواند از دارندگان مدارک فوق دیپلم مورد نیاز، برای شرکت در ‌آزمون ورودی دوره دوم آموزش علوم پایه نظامی ثبت نام نماید.
 • تبصره ۳ – مواد و برنامه‌های آموزشی این دانشکده باید طوری تنظیم گردد که با گذراندن دوره‌های آموزش بعدی، فارغ‌التحصیلان دوره اول از‌عهده مشاغل درجات ستوان‌ سومی تا سرهنگی برآمده و فارغ‌التحصیلان دوره دوم آمادگی انجام وظیفه در مشاغل درجات ستوان‌دومی و بالاتر را‌ داشته باشند.
 • تبصره ۴ – ستاد کل سپاه می‌تواند در رسته‌هایی که ضروری می‌داند دوره‌های دوم علوم پایه نظامی، مقدماتی رسته‌ ای و عالی رسته ‌ای را به صورت ‌پیوسته و با حداقل پنج ترم تحصیلی اجراء نماید.
 • ‌تبصره ۵ – سپاه می‌تواند بنا به ضرورت دوره دوم علوم پایه نظامی را در دانشکده علوم و فنون نیروها اجراء نماید.

زمان

زمان استخدام سپاه پاسداران در هر سال به مدت محدود از سوی سپاه پاسداران اعلام می شود. اخبار استخدامی این سازمان با مدارک تحصیلی دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای سمت های مختلف شغلی، کادر اداری، افسری، هم رزم و … انجام می شود و زمان آن در این صفحه اطلاع رسانی می شود.


بیشتر بخوانید: پروژه کسری خدمت سپاه


توجه داشته باشید که جذب نیروها در زمان تعیین شده انجام می گیرد و افراد واجد شرایط برای موارد مورد نیاز نیروی سپاه استخدام می شوند.

نحوه استخدام سپاه پاسداران 1400

نحوه استخدام

جذب نیروی انسانی در سپاه پاسداران از طریق سیستم عضویاب انجام می گیرد. داوطلبان به این منظور باید پایگاه سپاه در منطقه سکونت خود مراجعه کنند تا شرایط و صلاحیتشان توسط عضویاب انجام گیرد.

داوطلبان پس از تایید صلاحیت و جذب در سپاه، موظف به گذراندن دوره تربیت پاسداری در دانشکده افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) هستند.

شرایط استخدام سپاه برای بانوان

شرایط استخدام با دیپلم در سپاه برای زنان با مردان متفاوت است و استخدام آن ها به شرایط همسران و خدمت آنان مشخص می شود البته شرایط عمومی استخدام زنان با مردان برای استخدام در سپاه یکسان است.

 • بانوانی که دارای مدرک دیپلم و یا بالاتر از دیپلم هستند، با داشتن شرایط استخدام، می توانند نسبت به استخدام سپاه پاسداران اقدام نمایند.
 • حداقل قد ۱۶۰ سانتی متر
 • تحقیقات محلی که توسط سپاه در مورد متقاضی انجام می شود.

توجه: شرایط استخدامی سپاه در سال ۱۴۰۰ هنوز اعلام نشده است و اطلاعات ذکر شده آخرین اطلاعاتی است که در اختیار داریم و در صورت اعلام شرایط جدید این صفحه بروز رسانی می شود.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه استخدامی سپاه در سال ۱۴۰۰ با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی ایام تعطیل.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

سوالات متداول

شرایط استخدام سپاه برای بانوان چیست؟

شرایط استخدام با دیپلم در سپاه برای زنان با مردان متفاوت است و استخدام آن ها به شرایط همسران و خدمت آنان مشخص می شود البته شرایط عمومی استخدام زنان با مردان برای استخدام در سپاه یکسان است.

 • بانوانی که دارای مدرک دیپلم و یا بالاتر از دیپلم هستند، با داشتن شرایط استخدام، می توانند نسبت به استخدام سپاه پاسداران اقدام نمایند.
 • حداقل قد ۱۶۰ سانتی متر
 • تحقیقات محلی که توسط سپاه در مورد متقاضی انجام می شود.

شرایط استخدام سپاه برای کارمندان چیست؟

 1. بر اساس مدارک تحصیلی در یکی از مقاطع پایان دوره‌های دبیرستان، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و بالاتر
 2. بر اساس تخصص و مهارت عملی

شرایط عمومی استخدام سپاه چیست؟

شرایط عمومی استخدام سپاه در سال ۱۴۰۰ کادر ثابت و پیمانی و پرسنل بسیجی ویژه (‌پاسداران افتخاری) به شرح زیر است:

 1. اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
 2. اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه.
 3. التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق اسلامی.
 4. عدم عضویت و هواداری از احزاب و گروه ها و سازمان های سیاسی.
 5. نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروه ها و سازمان های غیر اسلامی. التقاطی، الحادی و غیر قانونی.
 6. عدم اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
 7. داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی مورد نیاز.
 8. داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نیاز.
 9. داشتن حسن شهرت و عدم سوء سابقه.

استخدامی سپاه در سال ۱۴۰۰

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه استخدامی سپاه در سال ۱۴۰۰

از مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه با تلفن همراه

در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات
- 902 نظر:
 1. سلام کسی با قد ۱۶۶ و مدرک لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور و سن ۲۶ سال امکان جذب در سپاه هست؟؟

  1. با سلام بستگی به نیازمندی سپاه دارد اما سن شما برای مدرک کارشناسی بالاست. حضورا به پایگاه سپاه مراجعه نمایید

 2. با سلام خسته نباشد ببخشید راسته که فقط رشته های تجربی ریاضی فیزیک میتونن وارد نیروی انتظامی بشم

 3. سلام من پدرم پرونده کوچیک قضایی داره آیا ممکنه در روند استخدام در سپاه به مشکل بخورم

 4. سلام من ۲۰ سالم متولد ۱۳۸۰ و هنوز سربازی نرفتم چون دانشجو هستم تا ۱۴۰۲ معافیت تحصیلی دارم چه طوری میتونم استخدام بشم
  دیپلم صنایع فلزی دارم (جوشکاری)

 5. سلام.کارشناسی حقوق و مشغول ارشد جزا هستم،متاهل دارای فرزند،بیکار،خانواده شهیدزیر ۴۰سال سن ۳۶ پایبند به همه اصول مذکور،برای استخدامی جواب رد دادن،کجا پیگیری کنم
  واقعا ممنونم

 6. سلام خسته نباشید..من برای درجه داری سپاه بخوام ثبت نام کنم فعالیت بسیجی تاثیر داره رو معدل؟

 7. سلام،بنده کارشناسی حقوق دارم برای استخدام اقدام کردم وبعد کلی رفت وآمد بی هیچ دلیلی جوای همرده نه،، دادن در صورتی ک ف.مهترم حفا هم موافقت کردن قسمت استخدام قبول نمیکنن،در ضمن خانواده شهید هستم،وسنمم زیر ۴۰ هست ۳۶ متاهل دارای فرزند و ب تمام اصول گفتهه شده پای بندم.
  لطفا راهنمایی کنید ک چکار کنم،به سپاه مرکز،،تهران،،مراجعه کنم واقعا نمیدونم چکار کنم.خدا نگهدارتون باشه جوابی به بنده بدید.

 8. باسلام بنده مدرک کارشناسی علمی کاربردی ازمرکزعلمی کاربردی سپاه محمدرسول الله دارم ۲۵سالمه میتونم استخدام بشم یاخیر

 9. سلام و خسته نباشید من مدرک تحصیلی دیپلم نرم افزار و برنامه نویسی کامپیوتر دارم ویک دوره آموزشی یک ساله، سنم ۲۱سال هست و سابقه بسیج فعال عمویم درجه دار ، پسر عمه تازه استخدام شده، و دایی مادرم درجه دار جذب این نیرو شده اند من هم علاقمند به سپاه هستم میخاستم ببینم میتونم در سپاه استخدام بشم؟؟

 10. سلام من یک خانم بسیجی فعال وهم عضوگردان کوثرهستم قدم۱۵۶سانته آیامیتونم استخدام سپاه بشم

 11. سلام ببخشید من متولد۶۷ و دیپلم هستم کارت فعال هم دارم میتونم استخدام سپاه بشم راهنمایی کنید لطفا ممنون.

  1. با سلام
   شرایط خاصی ندارد صلاحیت جسمی ،روانی ،حداقل قد ۱۷۰ و وزن متناسب به علاوه رزومه و معدل و شرط سنی که خود سپاه اعلام میکند .

  1. با سلام
   شرایط خاصی ندارد صلاحیت جسمی ،روانی ،حداقل قد ۱۷۰ و وزن متناسب به علاوه رزومه و معدل و شرط سنی که خود سپاه اعلام میکند .

 12. ابراهیم محمدی فر هستم بسیج فعال هستم برای کشورجمهوری اسلامی ایران لبنان سوریه هرکشور بخواهید می روم برای هرموریت می روم جان فدای رهبر شماره تماس ۰۹۱۴۹۴۷۶۶۶۵بهم زنگ بزن یاعلی
  بسیج حوزه آذر بایجان غربی مهابادهستم

 13. با سلام جوانی هستم ۳۲ و اوایل ۳۳ سالگی با مدرک دیپلم و متاسفانه داری معافیت پزشکی هستم و سابقه ی بسیجی هم ندارم ولی علاقه عجیبی به تدارکات سپاه پاسداران دارم آیا با این شرایط میتوانم جذب تدارکات سپاه پاسداران بشوم لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر التماس دعا

 14. سلام بنده ۱۸ سالمه و دیپلمه کامپیوتر فنی حر فه ای دارم آیا میتونم برای افسری سپاه اقدام کنم
  در ضمن پدرم هم پاسدار هستند

 15. باسلام من دیپلم کامپیوتر فنی حرفه ای دارم وسن۱۸ سال دارم میتوانم برای استخدام افسری اقدام کنم

 16. سلام من خانم هستم ولیسانس علوم قرآن وحدیث دارم و شنیدم ک طرحی هست ک توی سپاه اسم نویسی میکنن امامت نمی‌دونم ب چه قسمتی مراجعه کنم آیا برای استخدامی چنین چیزی هست ک اسامی روبنویسندوبعدزمان نیازنیروگزینش کنن؟؟؟اگه هست کدوم بخش واداره بایدمراجعه کرد؟؟؟؟

  1. سلام.لطفا استخدامی های سپاه را بررسی نمایید.درصورت نیاز اطلاعیه استخدامی صادر خواهد شد.

 17. سلام. برای استخدام خواهران هم ۵سال اول شهری که توش خدمت میکنن متغیره؟
  بعد از اینکه استخدام بشن توی سپاه همیشه و حتما باید تو مسافرت و کوچه و خیابون پوشش چادر ملی داشته باشن؟

  1. سلام
   سلام یکم شرایط منعطف تر هست اما باز هم بستگی به شرایط ان زمان استخدام و شغل استخدامی شما دارد

 18. باسلام معدل۱۳و هفتاد و سه صدم رشته ریاضی فیزیک و حکم قهرمانی رزمی در استان دارم قد م ۱۷۸ سانتیمتر و ۶سال سابقه بسیجی دارم شرایط استخدام دارم باتشکر

  1. سلام برای استخدام در سپاه شرایط گسترده تری وجود دارد که پیشنهاد می کنم برای دریافت پاسخ بهتر با مشاورین آویژه در ارتباط باشید.

 19. سلام برای استخدام پرسنل خرید خدمتی قراردادی تست ازمایش و مشاهدی بدنی انجام میشه؟

 20. باعرض سلام وادب
  من دختری ۱۹ ساله هستم دیپلم دارم باقد ۱۶۰می خواستم ببینم چطوری می تونم وارد سپاه شوم

  1. سلام برای استخدام در سپاه شرایط گسترده تری وجود دارد که پیشنهاد می کنم برای دریافت پاسخ بهتر با مشاورین آویژه در ارتباط باشید.

 21. سلام خسته نباشید . ببخشید سپاه مقاومت هم مثل نیروی انتظامی یا ارتش بعد آموزش افسری پنج سال منطقه عملیاتی داره یا میفرستن پایگاه شهر خودمون؟

 22. سلام من ۱۷ ساله هستم رشته تاسیسات مکانیک هستم بسیجی هم هستم کارت فعال هم دارم میخاستم بدونم رشته فنی حرفه ایی هم قبول میکنین

  1. سلام برای بررسی دقیق و پاسخ کامل به این موضوع حتما با مشاورین آویژه در تماس باشید.

   1. سلام

    من‌۱۶ سالم هستش و میخوام عضو سپاه شم تازه میخوام برم دهم و رشتم ریاضی فیزیک برداشتم الان ها میتونم عض سپاه شم

 23. سلام وقت بخیر با مدرک فوق‌لیسانس فیزیولوژی ورزشی و ۲۶سال سن از چ روشی میشه جذب شد ممنون

  1. سلام برای بررسی دقیق و پاسخ کامل به این موضوع حتما با مشاورین آویژه در تماس باشید.

 24. سلام وقت بخیر ..میشه شرایط سنی استخدام سپاه رو بفرمایید وچه طور میتونم ثبت نام کنم..

 25. سلام من ۲۲ سالمه تازه لیسانس برقمو گرفتم بسیج فعالم دارم برای استخدام در سپاه چه کاری باید انجام بدم؟

  1. سلام برای بررسی دقیق و پاسخ کامل به این موضوع حتما با مشاورین آویژه در تماس باشید.

 26. با سلام من ۲۱ سن دارم علاقمند سپاه هستم مدرکم دیلپم حسابدار
  امکان هست استخدام بشم

  1. سلام برای بررسی دقیق و پاسخ کامل به این موضوع حتما با مشاورین آویژه در تماس باشید.

 27. باسلام.
  اینجانب فرزندم لیسانس مهندسی الکترونیک کنترل ابزار دقیق دانشگاه انقلاب تهران معدل ۱۲/۶۵ متولد ۱۳۷۳ حدوددوسال است به سپاه مراجعه میکند ونتیجه ای ندارد. وکار سپاه هم پارتی بازی است. لطفا راهنمایی کنید.

  1. سلام برای بررسی دقیق و پاسخ کامل به این موضوع حتما با مشاورین آویژه در تماس باشید.

 28. سلام من میخواستم ببینم برای استخدام در سپاه کجا باید برم .چه کارهایی لازمه انجام بدم

  1. سلام برای بررسی دقیق و پاسخ کامل به این موضوع حتما با مشاورین آویژه در تماس باشید.

 29. باسلام من پرسیدم گفتن حداکثر سن دیپلم ۲۲ لیسانس ۲۴ شما نوشتید ۴۰ سال این ۴۰ سال چیه میشه بیشتر توضیح بدید با تشکر

 30. سلام وقت بخیر من ۲۶سالمه و فوق لیسانس فیزیولوژی ورزشی دارم میخواستم ببینم با توجه به سن و مدرکم از کجا و چطور میشه جذب شم
  ممنون

  1. سلام برای بررسی دقیق و پاسخ کامل به این موضوع حتما با مشاورین آویژه در تماس باشید.

 31. سلام.ایا برای گزینش سپاه دانشگاهی که تحصیل کردیم مهم هست .؟به من گفتن چون پیام نور هستم نمیشه استخدام بشم .

 32. سلام خداقوت و خسته نباشید
  ببخشید اگه کسی در پزشکی رد بشه میشه دوباره پرونده رو براه بندازیم برای گزینش و حل مشکل پزشکی

 33. سلام من مدرک لیسان دارم ۲۷سالمه میتونم تو استخدامی سپاه شرکت کنم ..و یا خبر استخدامی سپاهو از کجا با خبر بشیم

  1. با سلام بعید است چون شرایط سنی شما کمی بالاست اما به کارگزینی سپاه در شهر خود مراجعه کنید.

 34. سلام،من هیچ مشکلی برای قد و شرایط جسمانی ندارم و کارت فعال بسیج هم دارم ،متولد ۱۳۸۰هستم و دیپلم انسانی با معدل کل۱۵ دارم اما معدل کتبیم زیر ۱۰هستش ،آیا شرایط برای استخدام در مقطع درجه داری سپاه دارم؟؟؟لطفا جواب بدین؟؟؟

  1. سلام
   معدل برای انسانی ۱۶است اما باز هم امید داشته باشبد انشالله که میتوانید.

 35. باسلام خدمت مشاوران محترم
  من خانم ۳۸ساله بامدرک لیسانس ۱۲سال سابقه بسبجی میخواستم بپرسم بصورت نیروی قراردادی(بسیج ویژه)درسپاه استخدام شداکرراهنمایی کنیدکه بایدچکاری انجام بدم ازتون ممنونم یاحق

  1. با سلام جذب در سپاه بسته به درخواست نیازمنذی خود سپاه دارد به کترگزینی سپاه شهرستان خود مراجعه کنید.

 36. سلام من قدم ۱/۶۵و وزنم هم۶۰ و۱۶سال سن هم دارم میتونم الان وارد سپاه بشم ؟ خانم هستم ،
  من تموم شرایط لازمو ک بالا گفتین دارم فقط
  کارت بسیج فعال هنوز ندارم

 37. سلام وقتتون بخیر
  خانم هستم مدرک دیپلم رشته ریاضی رو امسال میگیرم
  میشه برای کارمندی سپاه استخدام شم؟؟؟

 38. سلام خسته نباشید من داشتم نظر هارو می‌خوندم تو نظر های قدیم به کسایی که ۱۶ سال سن دارن گفتین باید دیپلم بگیرن و این حرفا .ولی اومدم که جدیدا رو دیدم یه نفر سوال کرده بود ۱۶ سالش بود و کلاس دهم بود بهش گفتین میشه میخواستم بدونم شرایط استخدام تغییر کرده یعنی از ۱۶ سالگی میشه استخدام شد؟؟؟

   1. سلام چه نوع استخدامی از سپاه تا۴۰سال میگیرن. بسیج ویژه هست نهایت ۲۹سال هست. درجه داری هم۲۳سال هست. کرمانشاه هستم

 39. با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده ۲۲ سالمه ترم آخر کارشناسی هستم
  متاسفانه بسیجی ندارم چندین قهرمانی کشوری واستانی و…. در ورزش رزمی هم دارم
  مخواستم بدونم امکانش هست ک جذب سپاه بشم اگه راهنماییم کنید ممنون میشم

  1. با سلام اینها که فرمودید امتیاز های ورود است وگرنه در استخدامی اصلی آنچنان موثر نیست.

 40. با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده ۲۲ سالمه ترم آخر کارشناسی هستم
  متاسفانه بسیجی ندارم چندین قهرمانی کشوری واستانی و…. در ورزش رزمی هم دارم
  مخواستم بدونم امکانش هست ک جذب سپاه بشم اگه راهنماییم کنید ممنون میشم

  1. با سلام اینها که فرمودید امتیاز های ورود است وگرنه در استخدامی اصلی آنچنان موثر نیست.

  2. باسلام.
   اینجانب فرزندم لیسانس مهندسی الکترونیک کنترل ابزار دقیق دانشگاه انقلاب تهران معدل ۱۲/۶۵ متولد ۱۳۷۳ حدوددوسال است به سپاه مراجعه میکند ونتیجه ای ندارد. وکار سپاه هم پارتی بازی است. لطفا راهنمایی کنید.

   1. سلام برای بررسی دقیق و پاسخ کامل به این موضوع حتما با مشاورین آویژه در تماس باشید.

 41. باسلام… ببخشیدداخل دفترچه معاینات پزشکی جذب دانش آموخته بعضیارو گروه الف زدن وبعضیا رو ب
  چه فرقی بین گروه الف با گروه ب هست؟؟؟

  1. با سلام. گروه الف به معاف از رزم با مشکل جسمی و ب به گروه معاف از رزم با مشکل روانی گفته میشود.

  1. سلام در حال حاضر هیچ اطلاعیه ای مبنی بر استخدام سپاه منتشر نشده است.

 42. سلام من متولد اسفند ماه سال ۱۳۷۸هستم درحال حاضر دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی هستم میخواستم بدونم چجوری میتونم وارد سپاه بشم

  1. با سلام حضورا به کارگزینی سپاه منطقه خود بروید .میتوانید منتطر اعلام استخدامی هم باشید .

 43. سلام
  من لیسانس برق قدرت دارم
  ۲۳ سالمه
  میخواستم ببینم با شرایط من در قسمت اداری جذب نیرو دارن؟
  و اینکه اطلاع رسانی استخدام سپاه از طریق کدوم سایت اطلاع رسانی میشه؟

  1. جذب در تمامی رشته ها معمولا صورت میگیرد و تنها داشتن یک رزومه قوی به شما کمک میکند

 44. سلام
  من ۱۶سالمه ۱۸۹قدمه و معدلم بالا بوده
  تو بسیج نبودم
  اما دوستام بودن و منمو همیشه تو جمشون میاوردن و بقیه هم مشکلی نداشتن و تو گشت ها هم منو میبردن چون خودم دوس داشتم
  سوالم اینه که کی میتونم بیام تو سپاه چند سال دیگه؟
  و چه عواملی هست که سپاه بیشتر منو بخاد

 45. سلام
  من ۱۶سالمه ۱۸۹قدمه و معدلم بالا بوده
  تو بسیج نبودم
  اما دوستام بودن و منمو همیشه تو جمشون میاوردن و بقیه هم مشکلی نداشتن و تو گشت ها هم منو میبردن چون خودم دوس داشتم
  سوالم اینه که کی میتونم بیام تو سپاه چند سال دیگه؟
  و چه عواملی هست که سپاه بیشتر منو بخاد

 46. سلام
  من کلاس نهم هستم میخواستم ببینم شرایط ورود به سپاه چطوریه و شنیدم که بعد از اتمام دوره اول متوسطه میشه وارد شد و دوره دوم رو در مدارس سپاه درس خوند
  میخواستم ببینم درسته یا ن ؟
  و کلا شرایطش چطوریه

 47. ۲۴سن و خانوم هستم میتونم با مدرک لیسانس شیمی تو سپاه عضو بشم پدرمم جزو نیروهای مسلح هستند

  1. با سلام بسته به جدب جدید استخدامی سپاه دارد. به پدر بگویید شما را به کارگزینی سپاه معرفی نماید

 48. سلام بنده ۲۴سال سن دارم و خانوم هستم مدرک لیسانس شیمی رو دارم پدرم جزو نیروهای مسلح هستند ایا میتونم تو سپاه عضو بشم

  1. با سلام بسته به جدب جدید استخدامی سپاه دارد. به پدر بگویید شما را به کارگزینی سپاه معرفی نماید

 49. سلام بنده ۲۴سال سن دارم و لیسانس شیمی از دانشگاه دولتی دارم.پدرمم جزو نیروهای مسلح هستند علاقمند به سپاه و…خواستم بدونم با این شرایط میتونم عضو سپاه بشم در ضمن بندا خانوم هستم

  1. با سلام بسته به جدب جدید استخدامی سپاه دارد. به پدر بگویید شما را به کارگزینی سپاه معرفی نماید

  1. سلام در حال حاضر هیچ اطلاعیه ای مبنی بر استخدام سپاه منتشر نشده است.

 50. سلام بعد از تکمیل فرم و نوشتن رزومه برای استخدامی سپاه چقدر طول می‌کشه که نتیجه رو اعلام کنن،،،من ۲۰اردیبشهت فرم پر کردم ولی هنوز خبری نشده
  اگه قبولم نکنن از کجا متوجه بشم،،آیا خودشون خبر میدن بهم

  1. با سلام قائدتا چند ماهی طول میکشد اما اگر نگران هیتید میتوانید مجددا خودتان بروید و پیگیر شوید.

  1. سلام هر چیزی ممکن هست در حال حاضر هیچ اطلاعیه ای مبنی بر استخدام سپاه منتشر نشده است.

 51. ببخشید استخدام درجه داری سپاه چند ماه اموزشی داره وایا تو شهر خودمون برگزار میشه یا نه؟؟؟ بعد اینکه میگن پنج سال اول بعداستخدام توشهر خودمون نیستیم درسته؟؟؟

  1. با سلام در صورت قبولی تمامی این اطلاعات برای شما تکمیل میشود پنج سال اول هم متغییر است و درست گفته اند .

  1. سلام هر چیزی ممکن هست در حال حاضر هیچ اطلاعیه ای مبنی بر استخدام سپاه منتشر نشده است.

  2. سلام من ۲۸ سالمه خانومم مدرک لیسانس روانشناسی رو دارم با این شرایط استخدامی دارید ؟

  1. سلام هر چیزی ممکن هست در حال حاضر هیچ اطلاعیه ای مبنی بر استخدام سپاه منتشر نشده است.

 52. سلام خسته نباشید من مسعول نیرو انسانی بسیج هستم ایا میشه سپاه مارو استخدام کنه

  1. سلام هر چیزی ممکن هست در حال حاضر هیچ اطلاعیه ای مبنی بر استخدام سپاه منتشر نشده است.

 53. سلام خسته نباشید اگه کسی معدل سال اول دبیرستان ۱۳/۵۰بیاره دوسال دیگه رو بالای ۱۴ ایا میتونه وارد دانشگاه سپاه بشه

 54. ببخشید اگه کسی معدل سال اول دبیرستان ۱۳ بیاره ولی دو سال بعد بالای چهارده ایا میتونه وارد دانشگاه امام حسین سپاه بشه

 55. سلام و خسته نباشید اگه بتونید بهم جواب بدید بزرگترین کارو در حق بنده کردید. من ۱۷ سالمه و یک ماو ۷ روز دیگه ۱۸ ساله میشم والان دوازدهم فنی حرفه ای رشته برقم. و دارم دیپلم میگیرم. درضمن سابقه ای توی بسیج نداشتم . میخواستم میتونم ثبت نام توی سپاه کنم. علاقه زیادی دارم. قدم ۱۷۸ هست.
  وزنم ۷۴ است.. مرسی که نظرمو خوندید

  1. با سلام امکانش وجود دارد به کارگزینی سپاه در شهر خود مراجعه کتید و رزومه خود را ارائه دهید یا منتظر اعلام استخدامی باشید.

  1. سلام هر چیزی ممکن هست در حال حاضر هیچ اطلاعیه ای مبنی بر استخدام سپاه منتشر نشده است.

 56. سلام و خداقوت
  میخواستم بدونم که از سن ۱۵ سال به بالا میتوان عضو سپاه شد؟

 57. سلام.برای سپاه حداقل یک سال کارت بسیج فعال میخاد؟تاریخ ثبت نام سپاه افسری و درجه داری امسال کی هست

   1. سلام
    من متولد ۸۵ هستم و در پایان کلاس نهم
    میخواستم ببینم شرایط سپاه چطوریه و شنیدم بعد از پایان دوره اول متوسطه جذب میکنن و دوره دوم در مدارس سپاه درس میخونن
    میخواستم ببینم درسته یا ن
    یا شرایط چطوریه

  1. سلام،من ۲۲سالمه و دانشجوام، هنوز خدمت سربازی هم نرفتم از سال ۹۱ هم عضو فعال بسیجم،ایا امکان جذب بنده وجود داره؟؟

   1. سلام شرایط جذب سپاه بسیار گسترده است برای اطلاع از این شرایط با مشاورین اویژه در تماس باشید

   1. سلام هر چیزی ممکن هست در حال حاضر هیچ اطلاعیه ای مبنی بر استخدام سپاه منتشر نشده است.

 58. سلام من دیپلم انسانی دارم و۱۰ سال سابقه بسیجی فعال دارم ودر حال حاضر درس میخونم وطلبه هستم میخواستم بدونم میتونم برای استخدامی سپاه شرکت کنم؟

  1. سلام شرایط استخدام سپاه بسیار گسترده است که میتوانید در این خصوص با مشاورین آویژه در ارتباط باشید.

 59. با سلام
  من امسال دیپلم میگیرم و ۱۷ سالمه قدمم ۱۷۳ چطور باید وارد دانشگاه افسری امام حسین بشم

  1. سلام از طریق کنکور سراسری و آزمون های داخلی خود دانشگاه میتوانید وارد این دانشگاه شوید.

 60. سلام . میخواستم بپرسم اگه فردی کنکور تجربی بده و از دانشگاهای سپاه برای بانوان (مثل بقیه الله) انتخاب رشته کنه چه رشته هایی براش هست؟ سال گذشته فقط پزشکی و پرستاری بود .. میخواستم بپرسم دانشگاهای سپاه برای بانوان رشته اتاق عمل رو ندارن؟

  1. سلام با توجه به نیاز دانشگاه های سپاه در هر سال، ظرفیت اعلام می شود که در حال حاضر هیچ ظرفیتی اعلام نشده است.

 61. درود بر شما خدا قوت
  میخواستم ببینم تاریخی برای استخدامی سپاه پاسداران در سال ۱۴۰۰ اعلام شده؟؟؟

 62. با سلام و عرض خسته نباشید
  ببخشید میخواستم بپرسم حداکثر سن برای جذب در سپاه با مدرک دکتری چقدر است؟
  با تشکر

 63. سلام خسته نباشید،،آیا امکان دارد با مدرک کارشناسی از دانشگاه پیام نور بتوان جذب سپاه شد

 64. سلام من ۳۵ سالمه وکارشناسی ارشد جرمشناسی دارم وبه شدت علاقمند کار در سپاه انقدر علاقمند که ۱۰سال ازیک مادر شهیدسپاهی نگهداری کردم تازه به رحمت خدا رفته وپدرم هم یک ایثارگر هست چطور میتونم استخدام سپاه شوم واز سال ۸۲ بسیج فعال بانوانم

 65. سلام من متولد سال ۸۳ هستم و نوشته شده که حداقل سن ۱۶ سال هست و الان من ۱۷ سال سن دارم آخرین نمره کارمنم‌ ۱۹ هست میخواستم بدونم شرایط استخدام دارم

 66. باسلام وقبولی طاعات وعباداتتان ببخشیدمبشه راهنمایی کنیدشرایط برای دوره های بسیج ویژه چی هست ممنون

  1. سلام دوست عزیز
   سلام شرایط عمومی دارد و عضو پایگاه بودن و فعال بودن در بسیج

   1. سلام عیدتان مبارک من الان خانم ۳۸ساله ومدرک لیسانس ۱۳سال بسیجی کادرهستم وجزوه شورای حوزه وبخوام الان برای بسیجی ویژه بشم بایدچکارکنم.اکرخواهرکوچک خودتان راهنمایی کنیدممنون میشم
    یامهدی ادرکنی

 67. سلام من انشالله خرداد ماه دیپلم ریاضی میگیرم و وارد ۱۸ میشم.قدمم ۱۶۲ هست و رشته مهندسی هوافضا دوست دارم بخونم.
  یکی از دوستانم درمورد بورسیه و استخدام هوافضای سپاه بهم گفت.ممکنه پذیرش بشم و اینکه میتونم در سازمان هوافضای ایران(ایسا) کار بکنم ؟ یا باید در دانشگاه هوافضا بخونم؟ و اینکه کدوم بهتره؟

 68. درود خدمت مرکز مشاوره اویژه
  بنده ۳۰ سال مدرک ارشد نرم افزار هستم و بسیح فعالیم کمه ۵ماه فقط خواستم بدونم شرایط استخدامی جدید بیاد شرایط سنی رو میبرن بالا امیدی هست اقدام کنم باز ممنون میشم حتما جواب بدید تشکر فراوان

   1. سلام من جانباز شیمیایی هستم پسرم دارای مدرک کارشناسی تربیت‌بدنی است پسرم سپاه استخدام می کندوتاریخ استخدام از کی می‌باشد

 69. سلام من پسر بسیجی با شرایط کارت بسیجی فعال و پلیس افتخاری اما دستم شکسته و جای بخیه رو دستم هست ایا سپاه استخدام میکند یانه ممنون

  1. سلام یکی از شرایط سپاه سلامت جسمانی است.اما بهتره حضوری مراجعه کنید.

 70. سلام ببخشیدمن خانم هستم وبسیجی کادر.گفتیدبرای استخدام بسیجی ویژه هم باید شرایط خاصی داشته باشید و دوره هایی را گذرانده باشید.میشه محبت فرماییدچه شرایط ودوره های ممنون اجرتان باحضرت زهرا

  پاسخ

  1. سلام شرایط شما باید بیشتر بررسی شود
   برای اطلاعات بیشتر میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید.
   به مرکز گزینش مراجعه کنید اگر بسیجی هم داشته باشید امتیاز هست

  2. سلام من شنیدم معافیت پزشکی برای برخی از مشاغل سپاه منع استخدام نداره چون رشته من برق بود ازیکی از پاسداران معرفی شدم برای فنی ومهندسی سپاه ولی معافیت پزشکی عرق کف دست داشتم قبولم نکردن

 71. باسلام وخسته نباشید بنده متولد۷۷/۲/۲۵هستم فوق دیپلم الکترونیک دارم با۹سال سابقه بسیج فعال درحال حاضر سرباز سپاه هستم دوست دارم تو سپاه استخدام بشم یگانی که خدمت میکنم بنده رانیاز دارن اما
  میگن فوق دیپلم استخدام نداره لطف کنید راهنمایی کنید که چکارکنم؟؟؟؟؟ ممنون

  1. سلام یکی از شرایط مدرک تحصیلی است باید مدرک تحصیلی خود را ارتقاع دهید

 72. سلام خداقوت، من ۲۸ سالمه دارای دیپلم و بسیج فعال هستم ، آیا میتونم استخدام سپاه بشم؟

  1. سلام شرایط شما باید بیشتر بررسی شود برای اطلاعات بیشتر میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید

  1. سلام وقت بخیر
   به هسته گزینش شهرتون مراجعه کنید اونجا راهنمایی تون می کنند

   1. با سلام و خسته نباشی ۲۲سالم دیپلم دارم ۵سال بسیجی فعال هستم که مرز هم میریم ۱۵شیفت ۱۵روز استراحت ایا جزب سپاه میشه یا ن باید استخدام کنم خودم. تا سنم بالا نرفت

 73. سلام وقت بخیر یه سوالی داشتم میشه از نیروی دریای سپاه ب نیروی زمینی تغییر وضعیت کرد

 74. سلام ببخشید من امسال رفتم برای ثبت نام سپاه گفت نمیتونیم ثبتنامت کنیم باید یسال فعال داشته باشی اما من ۹ ماه دارم بعد بسیج دارمو همچیزمم تکمیل میشه بگید باید چیکار کنم

  1. با سلام اگر گفتند که نمیشود بنابراین تصمیم با خود پایگاه است. جهت تکمیل بسیجی باید اقدام کنید.

 75. سلام من برای درجه داری سپاه رفتم الان مرحله پزشکی هستم
  آیا نمره چشم که میگن١۰/٨ ایا نمره هر کدوم از چشم یا مجموع نمره دو تا چشم؟؟

  برای لیزیک وقت میدن؟؟؟؟

 76. سلام وقت بخیر
  من حسن میرعالی متولد ۷۷ لیسانس تربیت بدنی دانشگاه چمران بامعدل ۱۶ هستم قد ۱۸۰
  عضو فعال بسیج به مدت ۷ سال داری کارت سبز و کارت فعال طرح الم الهدا سرباز دانشحو مسول تعلیم و تربیت و نیرو انسانی پایکاه هستم. به خاطر علاقه ای که دارم دوس دارم به مردم و این نظام خدمت کنم.
  خواستم ببینم با لیسانس استخدام داریم امسال؟
  معمولا تو چ ماهی میاد؟
  اگه کمک کنین ممنون میشم🙏🌹

  1. با سلام امکان استخدامی شما بله هست .
   بستگی به اعلام نیاز از سمت سازمان دارد که اطلاع رسانی میشود

 77. باسلام وقبولی طاعات وعباداتتان
  .ببخشیدمیشه بگیداستخدام امسال سپاه کی هست؟
  سن خانم هابرای استخدام تاچندسال هست؟
  ۳-ایاامسال سپاه استخدام بسیچی ویژه هم داره یانه
  محبت فرماییدجواب بدیدممنون میشم.یاحق

  1. سلام، درمورد استخدامی سپاه ۱۴۰۰ هیچ آگهی منتشر نشده است، سن خانم ها حداقل ۱۶ سال باید داشته باشند و برای استخدام بسیجی ویژه هم باید شرایط خاصی داشته باشید و دوره هایی را گذرانده باشید.

 78. باسلام وقبولی طاعات وعباداتتان
  .ببخشیدمیشه بگیداستخدام امسال سپاه کی هست؟
  سن خانم هابرای استخدام تاچندسال هست؟
  ۳-ایاامسال سپاه استخدام بسیچی ویژه هم داره یانه
  محبت فرماییدجواب بدیدممنون میشم.یاحق

  1. سلام، درمورد استخدامی سپاه ۱۴۰۰ هیچ آگهی منتشر نشده است، سن خانم ها حداقل ۱۶ سال باید داشته باشند و برای استخدام بسیجی ویژه هم باید شرایط خاصی داشته باشید و دوره هایی را گذرانده باشید.

 79. سلام من پسرم سن۱۹و قد ۱۶۶ کارت فعال بسیج هم دارم معدل هم ۱۶هس ورزشکار هم هستم امکان قبولی هس برا درجه داری سواه

  1. سلام شرایط قبولی در سپاه بسیار گسترده است در این خصوص میتوانید با مشاورین مرکز گفتگو کنید.

 80. سلام
  ببخشید من چشمانم ضعیف بود بعد با مشاوران و دکترم مشورت کردم که میخوام برم سپاه گفتند نباید چشمت ضعیف نباشه و پیشنهاد عمل دادن به همین دلیل عمل کردم و الان چشمانم خیلی بهتر از قبل اند(البته چشمانم خیلی ضعیف نبود یکی ۰/۷۵و یکی ۱/۵) و از این ماجرا عمل ۲ سال میگذره و با حل شدن این موضوع الان در صحت کامل هستم
  میخواستم بدونم ایا این مورد(عمل چشم)که حل شده ایا میتونه من رو در ازمایشات پزشکی سپاه رد کنه
  من الان مدرک بوکس و……..دارم

  1. سلام شرایط قبولی در سپاه بسیار گسترده است در این خصوص میتوانید با مشاورین مرکز گفتگو کنید.

  1. سلام در حال حاضر هیچ اطلاعیه ای مبنی بر استخدام سپاه ۱۴۰۰ منتشر نشده است.

 81. سلام وقت بخیر من کلاس دوازده هستم از رشته انسانی معدل پارسال من ۱۸.۵۶ بود آیا من میتونم در سپاه استخدام بشم ؟
  سپاه امسال چه زمانی نیرو جذب میکند ؟

  1. سلام در حال حاضر هیچ اطلاعیه ای مبنی بر استخدام سپاه ۱۴۰۰ منتشر نشده است.

 82. با سلام اگ کسی ۳۰ساله باشه وتا سوم راهنمایی درس خونده باشه میتونه تو سپاه عضو بشه یا خدمت کنه لطفا جواب بدید؟

  1. سلام شرایط استخدام در سپاه بسیار گسترده است در این خصوص میتوانید با مشاورین مرکز گفتگو کنید.

 83. سلام من برای درجه داری سپاه هستم از مصاحبه ناحیه قبول شدم حالا زدن مصاحبه برم سپاه استان . چند مصاحبه میکنن در استان؟؟

 84. سلام من ۲۸ سالمه با ۱۷ سال عضویت بسیج
  الان مدرک تحصلیم فوق دیپلم برق هستش
  میخوام بیام سپاه چیکار کنم ایا با این سن در مقطع فوق دیپلم پذیرش میکنن
  فرقی نمیکنه حالا بخش کارمندی باشه یا خاتم انبیاء باشه اخه برق کاری و لوله کشی و ارایشگری و تاحدودی جوش کاری بلدم

  1. سلام شرایط استخدام در سپاه بسیار گسترده است در این خصوص میتوانید با مشاورین مرکز گفتگو کنید.

 85. سلام خسته نباشید، من متولد ۷۱ هستم لیسانس دارم و فقط پایان نامه فوق لیسانسم مانده… آیا شرایط جذب با مدرک لیسانس دارم؟ مراجعه کردم به سپاه فجر گفتن ک لیسانس فقط تا سن ۲۶…چجور هست که میگن تا ۳۲ شرایط سنی هست لطفا راهنمایی بفرمایید تشکر

 86. سلام من ۱۹ سالمه عضو بسیج مرکزی شهرم هستم و فعال هستم معدل دیپلم ۱۷/۹۰ اما مشکلی که دارم پرونده کیفری دارم ایا اگه پروندمو بتونم از دادگاه حذف کنم میتونم استخدام سپاه بشم

  1. سلام دوست عزیز
   با سلام امکان حذف بعید است وجود داشته باشد و یکی از شروط استخدام سپاه نداشتن پرونده کیفری است.

 87. باسلام اینجانب متولد سال ۵۸با ۲۲سال سابقه در بسیج ودرحال حاضر فرمانده پایگام دارای مدرک کارشناسی وفرزند پاسداروجانباز هم چنین سرپرست خانوارم باتوجه به این شرایط هنوز موفق به استخدام در بسیج نشده ام درصورتیکه خیلی از کسانی را میشناسم با سن بالاتر از بنده و مدرک پایینتر وسابقه کمتر مشغول به کار میباشن فقط بخاطر داشتن پارتی قوی یا آشنا با فلان سردار یا فلان نماینده /بنده خواستم بپرسم پس رسیدن به حق قانونی باید چه کاری انجام داد

  1. سلام دوست عزیز
   شما به قسمت کارگزینی سپاه شهرتان مراجعه کنید تا محددا پرونده شما بررسی شود.

  1. سلام دوست عزیز
   جواب طولانی است تماس بگیرید یک سری شرایط عمومی و اختصاصی دارد

    1. سلام اطلاعات دقیق نیست. برای اطلاعات بیشتر میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

 88. سلام
  زمان ازمون سپاه امسال چه تاریخی هستش؟
  لطفا تاریخ دقیق ازمون سپاه ومنابع امتحانش را بفرمایین
  من دیپلم انسانی دارم و۱۹ساله هستم

  1. سلام دوست عزیز
   با سلام تاریخ دقیقی منتشر نشده است جهت پیگیری پرونده حضورا به پایگاه سپاه شهرتان مراجعه کنید

  2. سلام۲۳ سالمه الانم سرباز سپاه نبی اکرم (ص)هستم با۹سال سابقه بسیجی فعال ومدرک فوق دیپلم الکترونیک میباشم خیلی دوست دارم توسپاه استخدام بشم که خدمتی کرده باشم یگانی که خدمت میکنم دوست دارن که اونجا خدمت کنم ولی میگن فوق دیپلم استخدام نداره بنده باید چکار کنم؟؟؟؟؟؟؟

   1. سلام یکی از شرایط مدرک تحصیلی است باید مدرک تحصیلی خود را ارتقاع دهید

 89. سلام خسته نباشید
  من نوزده سالمه دخترم
  دیپلم حسابداری دارم
  قدم ۱۵۳
  ایا ممکن سپاه قبول بشم؟

 90. سلام.من میخواهم استخدام سپاه بشوم.به تازگی دانشگاهم تموم شده هنوز سربازی نرفتم ومدرکم لیسانس شهرسازی و معماری است.آیا میتوانم استخدام بشوم؟وسوال دیگر اینکه چگونه از استخدامی سپاه مطلع بشویم؟باتشکر

 91. سلام من ۲۰ساله هستم واشتغال بهتحصیل هستم سال دوازدهم ایا می تونم استخدام در سپاه شوم

 92. دوره آموزشی سپاه برای قبل از استخدام چندماهه میخام با مدرک لیسانس وارد سپاه بشم برای خانم ها

 93. درود خسته نباشی لیسانس منابع طبیعی دارم متولد ۷۳ هستم میتونم تو قیمت اداری سپاه استخدام بشم آیا؟

  1. با سلام هر ساله سپاه اقدام به جذب میکند اما شرایط و رزومه اصلی شما مهم تر از رشته تحصیای شماست مانند بسیج فعال ،جز اقوام ایثارگر و …..
   به صورت کل با هر رشته ای که اقدام به جذب کند اگر شرایط دیگر و رزومه قوی هم داشته باشید میتوانید اقدام کنید

   1. سلام یکی از شرایط مدرک تحصیلی است باید مدرک تحصیلی خود را ارتقا بدهید
    شرایط شما باید بیشتر بررسی شود برای اطلاعات بیشتر میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید

 94. سلام.خسته نباشید.بنده برج۴ امسال مدرک کارشناسی رشته برق میگیرم غیبت برای سربازی هم ندارم سنم۲۲ساله میتونم برای استخدامی سپاه ثبت نام کنم .ممنون

 95. سلام من در سه جا پرونده گذاشتم در سپاه بعد در ازمون باید چکار کنم یا فقط،میتونم در یک جا ازمون بدم بعد چطور مشخص میشه من در کدام رسته باید ازمون بدم چون من در نیرودریایی و هوایی و زمینی پرونده گذاشتم برا افسری ؟؟؟

  1. با سلام سوال خیلی روشن نبود اما بهدصورت کل باید از همان جایی که قصد ازمونش رو دارید پیگیر این قضایا باشید .

  2. سلام خسته نباشید من مدرک لیسانس مهندسی معماری دارم و خودم هم بسیج فعالم خیلی دوس دارم عضو سپاه شم
   متولد ۷۰/۱۲/۱۷ هستم میتونم عضو سپاه بشم یا نه خاهش میکنم راهنماییم کنین ممنون میشم از لطفتون

   1. سلام شرایط استخدام در سپاه بسیار گسترده است در این خصوص میتوانید با مشاورین مرکز گفتگو کنید.

 96. سلام
  من متولد۱۳۷۱/۰۸/۰۸دارای مدرک لیسانس حقوق میباشم درزمینه روخوانی قرآن هم استعداد دارم ودر دوران راهنمایی مدرک وتقدیر نامه روخوانی دارم.خدمت سربازی هم گذرانده ام ودر بسیج هم قبلا شرکت نموده ام اما بصورت فعال نه.مدرک کامپیوتر هم دارم.آیا برای استخدام در سپاه شرایط لازم را دارم.؟ برای ثبتنام باید از طریق سایت مراجعه نمایم یا حضوری؟محل سکونت من هرمزگان.شهرستان میناب میباشد.از چه تاریخی ثبتنام آغاز میشود ؟

  1. با سلام .بله شرایطتان خوب است .به پایگاه سپاه در شهر خود رفته و پرونده خود را تحویل دهید تا بررسی شود .

 97. سلام روزتون بخیر
  من مدرک لیسانس مکانیک تاسیسات دارم سنه منم ۲۴ هست آیا امکان شرکت گزینش در سپاه رو دارم

  1. با سلام بهتر است بیشتر توضیحات بدهید اما معمولا ممکن است اگر پرونده و رزومه خوبی داشته باشید .

  1. باسلام بندهمتولد ۵۸و ۲۲سال سابقه در بسیج ودرحال حاضر مدت ۱۰سال فرمانده پایگام ودار ای مدرک تحصیلی کارشناسی پدرم پاسداروجانباز می‌باشد وبا وجود اینکه سرپرست خانوارم بدلیل نداشتن پارتی بیکارم درصورتیکه از من با سن بالاتر و مدرک پایینتر وسابقه کمتر چندین نفر مشغول به کار میباشند میخواهم بدانم چطور میتوانم جذب کار در بسیج یا سپاه بانوان شوم

   1. سلام دوست عزیز
    شما به قسمت کارگزینی سپاه شهرتان مراجعه کنید تا محددا پرونده شما بررسی شود.

 98. سلام خسته نباشید ببخشید بنده دیپلم مکانیک خودرو دارم ((فنی حرفه ای))پدرم جانبازه خودمم ۱/۵سال هست عضو فعال بسیج هستم عضو تیم ملی ورزش های باستانی کشور و تمام شرایط عمومی و اختصاصی را هم دارم ولی جون یه سال جهشی خوندم الان ۱۷ سالو ۸ماه سن دارم میخاستم بدونم میتونم برا قسمت درجه داری سپاه پاسداران اقدام کنم ممنون از پاسخگوییتون

 99. سلاام وقت بخیر
  من دانشجو ترم اخر تربیت بدنی هستم دانشگاه دولتی هستم معدلم ۱۶ قدم ۱/۷۸ بسیجی فعال ۷سال ۶ ماه دارم طرح علم الهدا سرباز دانشجو هستم ۱ سالی هست مسول نیرو انسانی و تعلیم و تربیت پایگاه هستم.
  علاقه به سپاه دارم و دوست دارم به کشورم خدمت کنم .
  خواستم ببینم استخدام ۱۴۰۰در چ ماهی هست؟با لیسانس هم داریم یا خیر؟؟ باتشکر از شما.

  1. با سلام زمانش که بستگی به نیازمندی سپاه دارد اما بله میتوانید شرکت کنید مشکلی ندارد .دانشجو در هر رشته ای مرد میپذیرد.

 100. سلام خسته نباشید من دیپلم رشته انسانی رو با معدل ۱۹.۵۷دارم
  ایا من میتونم وارد سپاه بشم

 101. سلام ۱۸سالمه و دیپلم تجربی با معدل ۱۷ دارم
  عضو بسیج فعالم و پدرم جانباز و نظامی و ایثارگر است چقدر شانس قبولی دارم؟

 102. سلام علیکم برادر حالتون خوبه برادر من می خوام وارد سپاه بشم من الان ۱۶ سالمه امسالم انتخاب رشته دارم باید کدوم از رشته ها و انتخاب کنم و چه درسایی می خواد شرایطشو خوندم ولی برا انتخاب رشته نمی دونم چجوریه من سابقه بسیج دارم ۶ سال فعالم

  1. شما باید عضویت بسیج باشی و دارای کارت فعال باشی بعد از اخذ دیپلم میتونی بری همون پایگاهی که عضو هستی اقدام کنی

  1. سلام
   در رابطه با استخدام بسیجی ویژه ۱۴۰۰ هیچ اطلاعیه ای از سمت سپاه پاسداران منتشر نشده است

 103. سلام خسته نباشید من دیپلم کامپیوتر دارم
  وچهارتا دندون ندارم احتمالش هست پزشکی درجه داری سپاه رد بشم ممنونم اگه کسی جواب بده

  1. دوست عزیز
   سلام برای سپاه داشتن سلامت کامل جسم و روان دارای اولویت است یعنی اگر هرکدام ایرادی داشته باشد شما امتیاز خود را از دست می دهید اگر دندان نداشتن شما با بیماری خاصی همراه باشد قطعاً تأثیرگذار است اگر نباشد باز هم امتیاز کمتر به دست می آورید اما به طور کل از دست نمی دهید.

   1. درود خسته نباشی لیسانس منابع طبیعی دارم متولد ۷۳ هستم میتونم تو قیمت اداری سپاه استخدام بشم آیا؟

    1. با سلام هر ساله سپاه اقدام به جذب میکند اما شرایط و رزومه اصلی شما مهم تر از رشته تحصیای شماست مانند بسیج فعال ،جز اقوام ایثارگر و …..
     به صورت کل با هر رشته ای که اقدام به جذب کند اگر شرایط دیگر و رزومه قوی هم داشته باشید میتوانید اقدام کنید

   1. سلام سوال گنگ است برای چه مقطعی میخواهید؟اگر ارشد است موردی ندارد.

 104. با عرض سلام و خسته نباشید بنده در استخدامی ناجا ثبت نام کردم ولی بخاطر یه تصادف منجر به فوتی که داشتم رد شدم.
  ایا میتونم در سپاه استخدام شم؟همه شرایط رو هم دارم……لطفا جواب بدین

  1. سلام. متاسفانه اگر در ناجا رد شوید امکان قبولی در سپاه هم کمتر است اما باز هم باید بررسی شود.

 105. سلام من ۲۵سال هستم ودرحال خدمت هستم وداری مدرک لیسانس روانشناسی عمومی ازدانشگاه پیام نورهستم وبسیجی فعال ۶سال دارم میخواهم جذب سپاه باشم ممنون میشم اگه جواب بدید

  1. سلام. اگر شرایط را دارا باشید هم جسمی و هم روانی و هم امتیاز ایثارگری و غیره می توانید شرکت کنید.

 106. با سلام من میخوام در ازمون افسری امسال شرکت کنم همه شرایط رو دارم فقط یه کم فک پایینم جلو هست امکان داره که در معاینه پزشکی رد بشم .

    1. سلام شرایط استخدام در سپاه بسیار گسترده است در این خصوص میتوانید با مشاورین مرکز گفتگو کنید.

 107. سلام چطوری باید ثبت نام کرد من ۲۷سالمه هم کارت پایان خدمت دارم وهم کارت بسیج فعال دیپلم هستم خودمم خدمتم سپاه بوده

  1. سلام.باید برای گزینش سپاه حضورا به همراه رزومه به مرکز سپاه مراجعه کنید.

   1. سلام شرایط استخدام در سپاه بسیار گسترده است در این خصوص میتوانید با مشاورین مرکز گفتگو کنید.

 108. من دیپلم دارم ۲۷سال هم دارم آیا میتونم ثبت نام کنم پایان خدمت و بسیج فعال هم دارم آیا میتونم ثبت نام کنم لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم کجا باید مراجع کرد

  1. سلام.باید برای گزینش سپاه حضورا به همراه رزومه به مرکز سپاه مراجعه کنید.

 109. سلام من مدرک دیپلم دارم ۲۷سال هم دارم آیا میتونم ثبت نام کنم پایان خدمت و بسیج فعال هم دارم کجا میشه مراجع کرد لطفا توضیح بدین ممنون میشم استان کرمان

  1. سلام.باید برای گزینش سپاه حضورا به همراه رزومه به مرکز سپاه مراجعه کنید.

    1. هر سال در یک زمان مشخص آزمون استخدامی دانشگاه افسری برگذار می شود که برای ثبت نام در این دانشگاه باید حتما در این آزمون قبول شوید.

 110. سلام آزمون ھای ورودی چہ گونہ است یعنی برای منی کہ دیپلم انسانی دارم از ھمون درس خودم آزمون ورودی گرفتہ خاھد شد یا ن؟

 111. سلام چقد زمان می‌برد تا کارهای گزینش بطور کامل انجام پذیرد وما وارد آموزش سپاه شویم.و اینکه باید حتما سابقه بسیج داشته باشیم

  1. سلام.بهتر است سابقه بسیج داشته باشید امتیاز است .میزان زمان بردنش باتوجه به شرایط کرونا متغییر است اما معمولا ۲ماه را زمان میبرد.

 112. خانمی هستم‌متولد ۷۳ ،دارای مدرک لیسانس از حوزه علمیه ، ایا میتوانم استخدام سپاه شوم ؟

  1. سلام. ابتدا باید زمان استخدام سپاه مشخص شود و نیازمندی ها اعلام شود .

   1. سلام حامدلطیفی هستم با مدرک فوق دیپلم علوم ورزشی و تربیت بدنیرمی شود استخدام داخل سپاه شد .ازمشهد

 113. سلام ، بنده متولد سال ۷۳ هستم _دارای مدرک لیسانس از حوزه علمیه ، میتوانم استخدام سپاه شوم ؟؟

  1. سلام.ابتدا باید زمان استخدام سپاه مشخص شود و نیازمندی ها اعلام شود .

 114. سلام دوستان من ۱۸سالمه و کلاس دوازدهم انسانی هستم با قد۱۶۳و معدل۱۹/۸۳میخواستم بدونم سپاه امسال برای بانوان هم استخدامی داره؟واینکه وزن هم مهنه؟ایا از کتاب های دوازدهم یعنی دهم و یازدهم و دوازدهم هم امتحانی گرفته میشه؟
  لطفا راهنمایی کنید

  1. سلام
   بله داشتن تناسب قد و وزن برای استخدامی سپاه الزامی است، درحال حاضر هیچ اطلاعیه ای مبنی بر استخدامی سپاه ۱۴۰۰ منتشر نشده است.

 115. باسلام من دخترم شرایط سنی ومدرک برای پاسدارافتخاری (بسیجی ویژه)چیست
  ایاالان سپاه استخدام میکنه برای این حیط کاری یانه
  جواب بدیدممنون میشم

  1. سلام
   در رابطه با استخدام بسیجی ویژه ۱۴۰۰ هیچ اطلاعیه ای از سمت سپاه پاسداران منتشر نشده است

 116. سلام وقت بخیرمکرنمیکیداستخدام سپاه تاسن ۴۰سال هست وبرحسب مدرک تحصیلی الان من که دخترم بامدرک فوق لیسانس و۱۳سال بسبجی فعال وکادروعضوشورای حوزه وپایگاه و۳سال نیمه وقت حوزه پس چطوری گفتیدسن بامدرک تحصیلی نمیشه محبت کنیدجواب بدیدممنون میشم

  1. سلام
   استخدام در سپاه شرایط عمومی و اختصاصی خاص خود را دارد و به صورت نیاز محور خواهد بود.

 117. سلام وقت بخیر خوبین من دیپلم حسابداری کاردانش دارم از سپاه هم فعال هستم هم کارت سبز دارم چهار سال هس عضو گردان هستم چه جور استخدام بشم من؟

  1. سلام
   اگر شرایط عمومی استخدامی در سپاه را دارید باید منتظر آگهی استخدام سپاه ۱۴۰۰ باشید.

 118. سلام میخواستم بپرسم اگه سپاه استخدام دارد من متولد برج ۸ سال ۱۳۸۳ هستم مدرک سیکل دارم میتونم استخدام درجه داری یا کارمندی شوم؟؟؟

  1. سلام
   در حال حاضر هیچ اطلاعیه ای مبنی بر استخدام سپاه ۱۴۰۰ منتشر نشده است.

 119. سلام من پسری ۱۶ ساله هستم و معدلم همیشه بالای ۱۸ بوده و همه شرایطشم دارم میشه بگید کی میتونم برم برای دبیرستان های سپاه استخدام کنم و کجا‌ برم؟

  1. سلام
   این دبیرستان ها جذب به صورت محدود دارند و برای خانواده هایی با شرایط خاص

 120. سلام پسری هستم ۱۶ ساله و همیشه در کلاس شاگرد اول بوده ام و معدل سال دهمم شد ۱۸٫۸۷ و سال یازدهمم در نوبت اول ۱۸٫۱۶ شد و همه شرایطشو هم دارم .
  کی میتونم برای تحصیل در دبیرستان های سپاه اقدام کنم؟
  برام مهمه لطفا جوابمو بدید
  ممنون از بزرگواریتون.

  1. سلام
   این دبیرستان ها جذب به صورت محدود دارند و برای خانواده هایی با شرایط خاص

 121. سلام دوستان ایا کسی عمل واریکوسل انجام داده باشه قبول میکنن واسه درجه داری سپاه لطفا راهنمایی بفرمایید ۵ سال پیش وقتی که سرباز بودم عمل کردم

  1. سلام دوست عزیز
   در صورت سلامت کامل جسمانی موردی برای استخدام نخواهید داشت

   1. سلام حداکثر سن برای استخدام در سپاه با توجه به مدرک شما ۲۲ سال تمام است.

 122. سلام زمان برگزاری آزمون استخدامی سپاه کی اعلام میشود و با سن۲۶سال و مدرک کارشناسی برنامه ریزی شهری میتوانم جذب سپاه شوم

  1. سلام دوست عزیز
   میتوانید از مراکز گزینش استان اقدام کنید.هنوز فراخوان آزمون اعلام نشده است

 123. سلام ۱۸ سالم میباشد و درحال حاظر پایه ۱۲ انسانی هستم و فرزند جانباز ۱۰ درصد می باشم آیا فرزند جانباز بودن چه مقدار امتیاز در سپاه دارد؟؟

  1. سلام دوست عزیز
   در زمان گزینش میتواند امتیاز ویژه در جذب نهایی صورت پذیرد

   1. سلام ۱۸ساله هسم و معدلم بالاس ولی عمل جراحی دارم در دستم به دلیل شکستگی و مدارک پزشکی ام کامله میخوام به سپاه ثبت نام کنم آیا میتونم

    1. شرایطتتان به صورت کامل باید بیان شود .عمل چه انجام دادید چند سال پیش ؟و چقدر بهبود پیدا کردید. با مشاورین ما تماس بگیرید .

 124. با عرض سلام ، زمان دقیق استخدام حفاظت اطلاعات سپاه در کدوم ماه ۱۴۰۰میباشد
  باتشکر

  1. سلام دوست عزیز
   هنوز فراخوانی برای آزمون های استخدامی نداریم از مراکز گزینش استان خود اقدام کنید

 125. سلام علیکم
  من ۱۶سالمه ودخترم
  میخوام برای سپاه ثبت نام کنم
  ایا میشه که امسال ثبت نام کنم؟
  واینکه تاریخ ثبت نامش چه زمانیع؟
  قدم هم ۱۵۰هست
  ازنظر سلامت و جسم هم مشکلی ندارم
  چطور میتونم وارد اطلاعات سپاه بشم؟

 126. سلام. با سن ۲۶سال و مدرک کارشناسی و رشته برنامه ریزی شهری میتوانم جذب سپاه شوم واینکه زمان برگزاری آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ کی هست ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

  1. سلام دوست عزیز
   هنوز آزمون استخدامی فراخوان جدیدی ارائه نکرده است .برای استخدام به مراکز گزینش استان رجوع کنید

 127. سلام وتبریک سال نومن خانم ۳۸ساله هستم بامدرک فوق لیسانس که مدت ۱۳سال هست دربسیج عضوهستم وکارت فعالی وکادردارم وعضوشورای حوزه وپایگاه هم هستم ومدت ۳ساله بعنوان نیمه وقت دربسیج فعالیت دارم وعموی بنده سرهنگ بازنشسته سپاه امام حسین تهران هستن وفعالیت خودم بعنوان حسابدارواعضای هیت امنابمدت ۷دریک موسسه خیریه که تحت نظربهزبستی هست فعالیت دارم میخواستم بپرسم تامیتونم بعنوان کارمنددرسپاه فعالیت کتم اکرجواب بدیدممنون میشم اجرتان باحضرت زهرا(س)

  1. سلام دوست عزیز
   خیر متاسفانه مدرک تحصیلی شما با شرایط سنی شما متناسب نیست.

    1. سلام شرایط استخدام در سپاه بسیار گسترده است در این خصوص میتوانید با مشاورین مرکز گفتگو کنید.

    1. سلام شرایط استخدام در سپاه بسیار گسترده است در این خصوص میتوانید با مشاورین مرکز گفتگو کنید.

 128. سلام خسته نباشی من متولد ۱۳۷۲/۲/۵ هستم دارای کارت پایان خدمت و دیپلم معدل ۱۴/۷۵ میتونم برای درجه سپاه اقدام کنم البت ۵ سال پیش در خدمت سربازی عمل واریکوسل انجام دادم والان کامالا خب شده لطفا راهنمایی بفرمایید

   1. سلام حداکثر سن برای استخدام در سپاه با توجه به مدرک شما ۲۲ سال تمام است.

 129. سلام خسته نباشید من متولد۵/۲/۱۳۷۲ دارای کارت پایان خدمت و دیپلم برق صنعتی و معدل ۱۴/۷۵ دارای کارت فعال بسیجی میتونم با این سن برای درجه داری سپاه ثبت نام کنم البته ۵ سال پیش وقتی سرباز بودم عمل واریرکوسل هم انجام دادم و الان خوب شده.کامالا لطفا راهنمایی بفرمایید

 130. سلام خسته نباشید من متولد۵/۲/۱۳۷۲ دارای کارت پایان خدمت و دیپلم برق صنعتی و معدل ۱۴/۷۵ دارای کارت فعال بسیجی میتونم با این سن برای درجه داری سپاه ثبت نام کنم البته ۵ سال پیش وقتی سرباز بودم عمل واریرکوسل هم انجام دادم و الان خوب شده.کامالا لطفا راهنمایی بفرمایید

 131. سلام خسته نباشید.
  ببخشین برا استخدام سپاه با مدرک دیپلم حداکثر سن و حداقل سن برا ثبتنام چقدره؟؟؟

  و یه سوال دیگه استخدامی های سپاه چجوریه.
  برا اساس آخرین مدرک تحصیلی نیرو میگیرن یا خیر؟؟
  یعنی کسی که لیسانس داشته باشه نمیتونه با مدرک دیپلم و فوق دیپلم استخدام بشه؟؟؟

  1. سلام دوست عزیز
   تا ۴۰ سالگی با توجه به مدرک تحصیلی امکان استخدام وجود دارد

 132. سلام من ۲۳ساله م لیسانس علوم سیاسی دارم میخواستم بپرسم میتوانم برای استخدامی سپاه شرکت کنم یانه در بسیج دانشگاه شهید چمران فعالیت داشتم پدرم جانباز جنگ تحمیلی هست

  1. سلام دوست عزیز
   از مراکز گزینش استان خود اقدام کنید.با توجه به اعلام نیاز جدب میشوید

 133. سلام
  میخواستم بدونم شرایط ورود به هوافضای سپاه چیه؟
  و بانوان میتونن وارد هوافضای سپاه بشن؟

  1. سلام دوست عزیز
   بعضی رشته ها با توجه به اعلام نیاز سازمان جذب میشوند.از مراکز گزینش استان اقدام کنید

   1. سلام خانم هستم و متولد ۵۷.مدرک فوق دیپلم دارم و الان لیسانس روانشناسی میخونم.آیا میتونم تو استخدام سپاه بشم؟

    1. سلام شرایط استخدام در سپاه بسیار گسترده است در این خصوص میتوانید با مشاورین مرکز گفتگو کنید.

 134. باسلام و خداقوت
  من ۲۵سالمه کاردانی تربیت بدنی دارم میخاستم ببینم امکان پذیرش ماهست یا نه؟فقد تنها مشکلی ک دارم بحث دندان هست ک دوسه تایی کشیدم میخاستم ببینم مشکلی از این بابت هست یانه؟

  1. سلام دوست عزیز
   برای پذیرش نهایی داشتن سلامت کامل جسمانی از الزامات است

 135. سلام وقت بخیر ایاسپاه ازبین خانم هاهم گزینش دارد؟من مدرک کارشناسی حقوق دارم خواستم بدونم میتونم واردسپاه بشم؟وشرایط استخدامی چیه؟؟

  1. سلام دوست عزیز
   بله شرایط استخدامی برای بانوان نیز میسر میباشد.برای بررسی دقیق تر به مراکز گزینش استان مراجعه کنید و یا منتظر فراخوان های سراسری باشید

 136. سلام وقت بخیر.ببخشیدمن ۳۸ساله ام ومدت ۷ساله دردفترخیریه که زیرنظربهزیستی هست مشغول به کارحسابداری هستم ومدرک تحصیلی فوق لیسانس حسابداری ومدت ۱۲سال که دربسیج فعال هستم ومدت ۳بعنوان نیمه وقت شوراهستم وعموم هم سرهنگ بازنشسته خودسپاه هست الان میتونم بعنوان کارمندواردبشم درسپاه یانه راهنمایی نماییدممنون میشم

  1. سلام دوست عزیز
   با توجه به شرایط سنی خود زمان کمی دارید از مراکز گزینش استان خود با توجه به اعلام نیاز اقدام کنید.

 137. سلام
  دیپلم انسانی هستم سرباز سپاه هستم سنم ۲۵ ساله و فرزند ایثارگر هستم و بسیجی فعال دارم میتونم جذب شم.

 138. سلام معرفی یک شخص ۲۹ ساله با مدرک کارشناسی و دارای پایان خدمت ، بسیج فعال و در حال دفاع پایان نامه ارشد ‌، از ناحیه خود سپاه جهت جذب اردیبهشت ۱۴۰۰ ، امکان پذیر مییاشد یا خیر؟؟

  1. سلام دوست عزیز
   بله .با توجه به نوع معرفی به ارگان مربوطه میتوانید اقدام کنید

   1. سلام
    بنده اقدام کردم گفتن رشته حقوق جذب نداریم ،
    لیسانس جذب دارن ولی رشته حقوق نه البته حداقل شرایط استان ما که اینه ،
    بعنوان کارشناس نظر و پیشنهاد حضرتعالی برا بنده حقیر با کارشناسی حقوق و سوابق بسیج و ۲۹ ساله و متاهل چی هست برا استخدام سپاه ؟؟؟
    ممنون میشم راهنمایی،کنین🌹

    1. سلام دوست عزیز
     استخدام ارگانهای نظامی منوط به اعلام نیاز میباشد.میتوانید از شرکت ها و ادارات زیر مجموعه این ارگانها ها هم پیگیری نمایید

 139. سلام خسته نباشید ، شرایط سنی در سال ۱۴۰۰ ، ۱۶ تا ۴۰ سالگی میباشد ،
  بنده کارشناسی حقوق ، در حال دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ولی فعلا همون مدرک کارشناسی هست برا جذب ،
  پایان خدمت سربازی ..
  بسیجی فعال ..
  و معرفی از ناحیه سپاه
  متولد ۱۹/۱۱/۷۰
  با این شرایط امکان پذیرش بنده وجود دارد یا خیر؟؟
  متشکر

   1. سلام بنده دیپلم تجربی دارم سن ام ۲۰ سال خدمت توسپاه بودم تموم کردم گواهینامه پایه سوم هم دارم آیا افسر جذب میشم و میشه بگید چجوری؟

    1. سلام دوست عزیز
     میتوانید در آزمون فوق شرکت کنید.در صورت قبولی بله.ویا اینکه ار مراکر گزینش استان اقدام کنید

   2. سلام علیکم
    خسته نباشید
    من ۱۶سالمه ودخترم
    میخوام برای سپاه ثبت نام کنم
    ایا امسال میتونم ثبت نام کنم؟
    واینکه زمان ثبت نامش کی هست؟
    چطور میتونم وارد اطلاعات سپاه بشم؟
    ممنون میشم اگه راهنماییم کنید🙏

  1. سلام وتبریک سال نومن خانم ۳۸ساله هستم بامدرک فوق لیسانس که مدت ۱۳سال هست دربسیج عضوهستم وکارت فعالی وکادردارم وعضوشورای حوزه وپایگاه هم هستم ومدت ۳ساله بعنوان نیمه وقت دربسیج فعالیت دارم وعموی بنده سرهنگ بازنشسته سپاه امام حسین تهران هستن وفعالیت خودم بعنوان حسابدارواعضای هیت امنابمدت ۷دریک موسسه خیریه که تحت نظربهزبستی هست فعالیت دارم میخواستم بپرسم تامیتونم بعنوان کارمنددرسپاه فعالیت کتم اکرجواب بدیدممنون میشم اجرتان باحضرت زهرا(س)

   1. سلام دوست عزیز
    خیر متاسفانه مدرک تحصیلی شما با شرایط سنی شما متناسب نیست.

 140. سلام بنده ۳۲ سالمه و کارشناسیمدیریت بازرگانی و بسیج فعال دارم و در خیابان ملک اقدام به پر کردن فرم کردم علاقه مند به ورود به سپاه هستم و این سیستم رو دوست دارم ممنون میشم کمکم کنید ۰۹۳۳۴۰۶۰۵۴۱ و سابقه کار:-کمک حسابداردرشرکت وابسته به سوپر پایپ ۱۳۸۸
  -ثبت شرکت ها از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۴
  -کار در موسسه بنی هاشم به عنوان حسابدار به مدت یکسال از سال ۹۵ الی ۹۶
  -دو سال و نیم کار در دفتر وکیل ۱۳۹۶الی ۱۳۹۸
  -کاردرواحد عریضه نویسی دادکاه شهید باهنر تهران به عنوان عریضه نویس ازابتدا ۹۸ تا اسفند۹۸ (به دلیل کرونا نرفتم)
  -کارمند اداری در بخش مناقصات نفتی در شرکت ایلیا صنعت پژوهان و انجام سفارش فنی و سفارش مالی و ارزیابی کیفی و ارسال پاکات و ارسال نامه های اداری و همانگی های اداری به مدت ۴ ماه (به دلیل محیط ناسالم و عدم اقدام یه بیمه و عدم تعهدات نتوانستم ادامه همکاری دهم )

  1. سلام دوست عزیز
   متاسفانه شرایط سنی شما برای ورود به تمام رسیده است. میتوانید بصورت قرار دادی برای ارگان های ذی ربط اقدام کنید

 141. سلام بنده ۳۲ سالمهو بسیج فعال دارم و در خیابان ملک اقدام به پر کردن فرم کردم علاقه مند به ورود به سپاه هستم و این سیستم رو دوست دارم ممنون میشم کمکم کنید ۰۹۳۳۴۰۶۰۵۴۱ و سابقه کار:-کمک حسابداردرشرکت وابسته به سوپر پایپ ۱۳۸۸
  -ثبت شرکت ها از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۴
  -کار در موسسه بنی هاشم به عنوان حسابدار به مدت یکسال از سال ۹۵ الی ۹۶
  -دو سال و نیم کار در دفتر وکیل ۱۳۹۶الی ۱۳۹۸
  -کاردرواحد عریضه نویسی دادکاه شهید باهنر تهران به عنوان عریضه نویس ازابتدا ۹۸ تا اسفند۹۸ (به دلیل کرونا نرفتم)
  -کارمند اداری در بخش مناقصات نفتی در شرکت ایلیا صنعت پژوهان و انجام سفارش فنی و سفارش مالی و ارزیابی کیفی و ارسال پاکات و ارسال نامه های اداری و همانگی های اداری به مدت ۴ ماه (به دلیل محیط ناسالم و عدم اقدام یه بیمه و عدم تعهدات نتوانستم ادامه همکاری دهم )

  1. سلام دوست عزیز
   متاسفانه شرایط سنی شما برای ورود به تمام رسیده است. میتوانید بصورت قرار دادی برای ارگان های ذی ربط اقدام کنید

 142. سلام ٬ ببخشید من همه شرایط رو دارم و بیماری و مشکل خاصی هم ندارم فقط میخواستم بدونم که درسته میگن که زیاد به دندان ها گیر نمیدن و اگه مشکلی بود در صورت برطرف شدن قبول میکنن ؟؟ اصلا در دندان ها سخت گیری میشود ؟؟ من اصلا دندان پرکرده یا کشیده ندارم ولی دندان پوسیده چرا

  1. سلام دوست عزیز
   باید دندان هارا ترمیم و تصحیح کنید .دیگر موردی ندارد

   1. سلام خواهش میکنم تورو قران پاسخگو بشید من پمتولد ۷۸ هستم فارغ التحصیل رشته علوم قران حدیث در حال حاضر اقدام ب سرباز معلم کردم و به سپاه هم اقدام کردم آیا مشکلی پیش نمیاد برای جذب سپاه درصدرتی سرباز معلم باشم. و اینکه سن جذب سپاه حداکثر تا چقدر هست

 143. سلام
  من ۲۳ سالمه، لیسانس حسابداری دارم با معدل ۱۸ و خورده ای، بسیج ویژه هم هستم، ماموریت هم زیاد رفتم، برگه سبزم دارم، تمام شرایط شم دارم،فقط مشکل رشته مه، میشه کمکم کنید

  1. سلام دوست عزیز
   یا از طریق آزمون سراسری و یا اعلام نیاز مراکز گزینش باید اقدام کنید.به منابع انسانی مراکز مربوطه جهت کادر قرار دادی رجوع کنید

    1. سلام دوست عزیز
     هنوز فراخوان جذب اعلام نشده است.از مراکز گزینش استان اقدام کنید

 144. سلام .بنده خانم ۳۰ساله هستم و مدرک فوق دیپلم دارم .امکان استخدام برای من هست؟واینکه باید صبرکنیم سپاه فراخوان بزنه یا خودمون اقدام کنیم

  1. سلام دوست عزیز
   از طریق مراکز ازاد و یا فراخوان اردیبهشت اقدام کنید

 145. با سلام خسته نباشید رشته من برق صنعتی هست ایا می تونم جذب سپاه باشم کارت فعال بسیج دارم خرداد ماه ۱۴۰۰دیپلم می گیرم

 146. با سلام خسته نباشید رشته من برق صنعتی هست ایا می تونم جذب سپاه باشم قرار هست خرداد ماه ۱۴۰۰دیپلم بگیرم ایا می تونم جذب سپاه باشم کارت فعال بسیج دارم

 147. سلام مدرک کارشناسی علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی دارم ۳۸ساله هستم بااین شرایط سنی میتونم جذب سپاه پاسداران بشم ،ممنون

 148. سلام من دانشجوی میکروبیولوژی هستم دارای کارت پایان خدمت هم هستم وای ب خاطر ضعف بینایی معاف از رزم شدم ولی در کارتم ذکر نشده ایا میتونم جذب سپاه یشم

 149. سلام من ۱۶ سالمه اینجا میگه میتوان در سن ۱۶ سالگی هم وارد سپاه شد و میتوان با مدرک سیکل وارد شد

 150. عرض سلام واحترام فرارسیدن سال جدید را تبریک میگویم.بنده فرزند ایثارگر هستم و متاسفانه مدرک فوق لیسانس رشته بهداشت کنترل کیفی دارم و مدرک کاردان دامپزشکی و به دلیل علاقه به نظام بارها شرکت کردم ولی هردفعه به دلیل مدرک بالا و نوع رشته موفق نشدم و گفتن گواهینامه پایه یک داشته باشید موفق میشید ومتاسفانه بازم گواهینامه وکلیه مدارک چندین ساله گرفتم وموفق نشدم فقط دیپلم میخواستن ازشما مشاور محترم تقاضای راهنمایی دارم ایا میتوانم بلاخره وارد نظام بشوم یا خیر

  1. سلام دوست عزیز
   در صورت داشتن شرط سنی ار مراکز ازاد گزینشی استان و یا ناحیه های بسیج اقدام کنید

 151. سلام ببخشید بنده دیپلم ریاضی فیزیک دارم و رشته ی برق مخابرات جنگال ارتشو با رتبه عالی قبول شدم متاسفانه با اینک عموی بنده سرهنگ تمام ارتش و مدیر کل دانشگاه افسری امام علی بودن توی ی مورد رد شدم و قدم ۱۸۶ هست و در ضمن دوتا سردار که یکیشون فرمانده گردان سپاه استان البرزه از نزدیکان بنده هستن و معرف میشن ایا میتونم ثبت نام کنم و قبول بشم؟؟

 152. سلام من ۲۰سال سن دارم دانشجوی نقشه کشی معماری هستم دوست دارم استخدام شوم تو سپاه بخش کارمندی کارت بسیج فعال هم دارم عضو پایگاه هم هستم

  1. سلام دوست عزیز
   از مراکز گزینش آزاد اقدام کنید.با مدرک دیپلم وارد شوید

 153. سلام من پسری ۱۶ ساله هستم و معدل دو پایه ۱۰ و نیمه اول پایه۱۱ ۱۸و نیم بوده اگه میشه بهم بگید کی میتونم در سال ۱۴۰۰ استخدام دبیرستان های سپاه بشم
  ممنون

 154. سلام من ۲۰سال سن دارم دانشجوی رشته نقشه کشی معماری هستم ۲۶,واحد درس پاس کردم کارت بسیج فعال هم دارم عضو پایگاه هم هستم میتونم استخدام سپاه شوم بخش کارمندی

  1. سلام دوست عزیز
   با مدرک دیپلم از مراکز گزینش آزاد پیگیری کنید و یا بعد از فارغ التحصیلی اقدام کنید

 155. سلام ببخشید من دانشجوی رشته نقشه کشی معماری هستم ۲۰سالمه و۲۶واحد هم درس پاس کردم و دانشجو هم هستم کارت بسیج فعال هم دارم عضو پایگاه هم هستم میتونم در بخش کارمندی شرکت کنم

  1. سلام دوست عزیز
   با مدرک دیپلم از مراکز گزینش آزاد پیگیری کنید و یا بعد از فارغ التحصیلی اقدام کنید

 156. سلام ببخشید من دانشجوی رشته نقشه کشی معماری هستم ۲۰سالمه و۲۶واحد هم درس پاس کردم کارت بسیج فعال هم دارم عضو پایگاه هم هستم میتونم استخدام سپاه شوم در بخش کارمندی

  1. سلام دوست عزیز
   با مدرک دیپلم از مراکز گزینش آزاد پیگیری کنید و یا بعد از فارغ التحصیلی اقدام کنید

 157. سلام‌هاشمی سروان ناوبان بازنشسته نداجا هست م به سال ۱۳۸۱ و جانباز ۲۵ درصد اعضاء شرایط همکاری با سپاه پاسداران را دارا هستم یا خیر ؟ تماس ۹۱۲۳۹۷۶۸۲۷ متشکرم.

  1. سلام دوست عزیز
   از کارگزینی ارگان مورد نظر در صورت اعلام نیاز پیگیری کنید

 158. سلام ببخشید من ۲۰سال سن دارم مدرک دیپلم نقشه کشی معماری دارم ۲۶واحد هم درس پاس کردم هنوزم دانشجوم میتونم جذب سپاه شوم بخش کارمندی

  1. سلام دوست عزیز
   با مدرک دیپلم از مراکز گزینش آزاد پیگیری کنید و یا بعد از فارغ التحصیلی اقدام کنید

  2. سلام وقت بخیر بنده متولد ۱۳۷۱ قد ۱۵۷ مدرکمم ارشد گرافیک پدرمم جانبازی زیر ۲۵ درصد داره وهمراه با کارت ایثار گری شرایط استخدام رو دارم یا خیر؟ ممنون میشم راهنماییم کنید

   1. سلام دوست عزیز
    بله از مراکز گزینش آزاد در استان خود اقدام کنید.بستگی به اعلام نیاز منطقه دارد

 159. سلام
  با توجه به اینکه شرایط سنی حداکثر ۴۰ سال در متن ذکر شده است در پاسخ دوستانی که بالای ۳۰ سال سن دارند چرا شرایط سنی مطابقت و هم خوانی ندارد،ذکر شده است.

 160. سلام
  بنده فوق لیسانس الکترونیک دارای کارت سبز بسیج سال ۸۷ و همچنین شرکت در رژه های حماسی و گروه سرود در حضور رهبر انقلاب در کرمانشاه سال ۹۰ دارم. ۱۲ فرودین ۳۱ سال را تمام می کنم.به تازگی معافیت کفالت پدر را دریافت کرده ام.آیا با این شرایط سنی شانس استخدام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارم؟

  1. سلام دوست عزیز
   بستگی به مدرک تحصیلی دارد از مراکز گزینشی مورد نظر اقدام کنید

 161. سلام خداقوت وخسته نباشید،خواستم بدونم بنده با شرایط فعالیت در حوضه وگردان امان حسین وبا داشتن مدرک دیپلم فنی و دارای شرایط ایثارگری پدر می توانم به سپاه پاسداران جذب بشم؟،متولد۷۷ هستم و بقیه شرایطمو حضوری میگم

 162. سلام بنده در حال تحصیل هستم یه سالم مونده دیپلم بگیرم معدلمم بالای۱۵ قدمم ۱۶۰ ایا میتونم ثبت نام کنم ؟

 163. سلام ببخشید بانوان زیر ۱۸ سال هم میتوانند ثبت نام کنن من یه سالم مونده برای گرفتن دیپلمم دارم درس میخونم در رشته تجربی میتونم ثبت نام کنم؟

  1. سلام دوست عزیز
   مدرک دیپلم از شرایط اولیه با توجه به مدرک تحصیلی میباشد

   1. با سلام من لیسانس مهندسی شهرسازی هستم امسال میتونم شرکت کنم برای ثبت نام بانوان ؟

  1. سلام دوست عزیز
   مدرک دیپلم از شرایط اولیه با توجه به مدرک تحصیلی میباشد

   1. سلام من حسین رستم آبادی متولد ۱۳۷۱ متاهل دارای یک فرزند پسر یک ساله و دیپلمه دارای کارت پایان خدمت و گواهینامه پایه سوم رانندگی و پاسپورت تقاضای استخدام در سپاه بعنوان کارمند بنده معاف از رزم میباشم آیا قبول میکنند

    1. سلام دوست عزیز
     در صورت تایید نهایی توسط پزشک معاین ارگان مربوطه موردی ندارد

 164. باسلام و عرض ادب
  بنده ۲۱ سالمه دانشجوی کارشناسی کامپیوتر ، عضو بسیج فعال هستم و قدم ۱۵۵ خواستم ببینم میتونم در استخدامی شرکت کنم چون یکی از شرایط اختصاصی برای خواهران ۱۶۰ است ممنون میشم راهنمایی کنید

 165. سلام ۲۴ سالمه مدرک کارشناسی عمران ازدانشگاه فنی سراسری و پایان خدمت هم دارم توپایگاه محله هم شورا بودم کلا ۶ سال سابقه بسیجی دارم چطوری میتونم تو قرارگاه سازندگی خاتم الانبیااستخدام بشوم امکانش هس راهنمایی کنین

   1. سلام ینی هر وقت هر زمان بریم سپاه شهرمون میتونیم ثبت نام کنیم
    خودشون فراخوان نمیدن ؟

    1. سلام دوست عزیز
     فراخوان در زمان های بخصوصی ارائه میشود میتوانید با توجه به اعلام نیاز اقدام کنید

 166. سلام.من ۲۳ سالمه کار شناس‌متالوژی هستم
  کارت پایان خدمت معافیت از سربازی دارم بخاطر جانباز بودن پدرم …ایا میتونم ثبت نام کنم برای سپاه؟

    1. سلام من ۱۹سال سن دارم در بسیج فعال نیستم بامدرک دیپلم ومعدل ۱۵٫۸۳ میتونم وارد سپاه بشم

 167. سلام عرض شد بنده برای استخدام در بخش کارمندی سپاه می خواهم اقدام کنم _چند سوال دارم خدمتتون : ‌ابتدا وضعیتم را بگم:۱. من پدرم جانباز ۱۰ درصدهست _ ۲. ایثارگر هست _۳. خودم حکم بسیج در حوزه پژوهشی را دارم . ۴. رزومه تحصیلی عالی دارم حدود ۱۷ لوح تقدیر وسپاس در ابعاد علمی _هنری _ورزشی _ کارهای داوطلبانه دارم ، ۵.معدل کل دیپلم:۱۷.۷۲
  ۶. نوع دیپلم:تجربی ۷. سن :۱۸، ۱۸ .تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هم هستم.
  یک .بنده با توجه به رزومه ام قبول میشم؟
  دو .تا کی می توانم اقدام کنم ،محدودیت زمانی دارد؟

  1. سلام دوست عزیز
   از مراکز گزینش ازاد سپاه محمد استان خود اقدام کنید از ناحیه بسیج پیگیر باشید

 168. سلام ببخشید من ۲۰سالمه ۲۶واحد درس پاس کردم هنوزم دانشجو هستم میتونم استخدام شوم در بخش کارمندی

  1. سلام دوست عزیز
   برای استخدام باید نوع مدرک درخواستی شرکت مورد نظر بررسی شود

 169. سلام
  بنده دیپلم انسانی هستم سنم ۱۸ و معدلم ۱۴٫۹۳ هست آیا میتونم افسری سپاه ثبت نام کنم

   1. با سلام من پدرم جانباز ۵۰ درصد هستش دیپلم علوم انسانی دارم میتونم برای سپاه ثبت نام کنم؟

 170. سلام میشه زیر دیپلم استخدام شد پایان خدمت دارم
  درحال گرفتن دیپلمم گواهی دارم ک دارم درس میخونم ب صورت مجازی؟

 171. سلام من ۱۹ سالمه درحال حاضر در حوزه درس میخونم و بسیج فعال هم هستم و سرگروه حلقه صالحین و جزوه اعضای شورا هم هستم میخواستم ببین تاثیری داره و اگر داره چیکار بابد بکنم خیلی ممنونم

 172. سلام من لیسانس الکترونیک دارم والان هم سرباز سپاه هستم میخواستم بدونم چه جوری میتونم جذب سپاه شم

   1. سلام من ارشد برق الکترونیک قدرت دانشگاه دولتی دارم و سربازی هم نرفتم و ۲۶ سال سن دارم
    میخواستم بدون میتونم جذب هوافضا سپاه شوم یا نه ؟؟
    تمام شرایط عمومی و تخصصی هم دارم

    1. سلام دوست عزیز
     بله میتوانید. از مراکز گزینش آزاد استان اقدام کنید و یا منتظر آزمون جذب باشید

 173. سلام،بنده میخواستم وارد دانشگاه افسری سپاه بشم،آیا باید کنکور بدم؟
  پایه دهم،رشته تجربی

  1. سلام دوست عزیز
   از مراکز گزینش اقدام کنید. دانشگاه افسری آزمون جداگانه دارد

 174. سلام .من در حال حاضر دانشجو هستم
  الان اگر بخوام وارد سپاه بشم باید چه کار کنم
  معرف هم‌داخل سپاه دارم و خواهر زاده شهیدهستم آیا تاثیر دارد؟
  پذیرش بانوان دارید اگه بخوام وارد سپاه بشم

 175. سلام دارای مدرک دیپلم رشته انسانی هستم می خواستم ببینم امکان عضویت در سپاه پاسداران رو دارم

 176. سلام من فرزند جانباز ۵۰درصدم و دیپلم کار دانش دارم ۲۵سالمه میتونم تو گزینش سپاه ثبت نام کنم

  1. سلام دوست عزیز
   از مراکز گزینش استان اقدام کنید.بله امتیاز خوبی دارید

 177. سلام خسته نباشید اسدی هستم ۳۶ساله دیپلم طراحی صفحات وب دارم قدم ۱۸۵وزنم ۸۵شماره تماس ۰۹۳۳۱۱۲۹۱۱۸آیا میتونم استخدام بشم

 178. سلام خسته نباشید اسدی هستم ۳۶ساله دیپلم طراحی صفحات وب دارم قدم ۱۸۵وزنم ۸۵شماره تماس ۰۹۳۳۱۱۲۹۱۱۸آیا میتونم استخدام بشم

 179. سلام افرادی که از طریق عضویاب معرفی میشن برا افسری آزمون هم دارن،اگه دارن چطوریه ممنون میشم پاسخم رو بدین

  1. سلام دوست عزیز
   بله از آزمون سراسری و یا مراکز گزینش استان اقدام کنید

  1. سلام دوست عزیز
   بله از آزمون سراسری و یا مراکز گزینش استان اقدام کنید

   1. سلام ۲۴ سالمه مدرک کارشناسی عمران ازدانشگاه فنی سراسری و پایان خدمت هم دارم توپایگاه محله هم شورا بودم کلا ۶ سال سابقه بسیجی دارم چطوری میتونم تو قرارگاه سازندگی خاتم الانبیااستخدام بشوم امکانش هس راهنمایی کنین

  1. سلام منعاشق پاسداری ونظامی هستم کاشناسی ادبیات وزبان فارسیدارم دوراندبیرستان بسیج دانش اموزی بودمودانشگاه بسیج بودم الان هم جز بسیج پایگاهوشوراهستم می تونم استخدام سپاه شوم لطفا راهنمای کنیدممنون می شم خیلی دوست دارم

 180. سلام و عرض ادب واحترام. ببخشید من سنم ۳۳ سال است. میتونم در زمان ثبت نام برای سپاه ثبت نام کنم؟ شرایط سنی چقدره؟
  ممنونم.

 181. سلام من معدل سه سال اخرم ۱۴/۴۴است و معدل کتبی ۹ بنظرشما میتونم در ازمون استخدامی سپاه شرکت کنم؟ و البته یکسال بسیج دارم

  1. سلام منعاشق پاسداری ونظامی هستم کاشناسی ادبیات وزبان فارسیدارم دوراندبیرستان بسیج دانش اموزی بودمودانشگاه بسیج بودم الان هم جز بسیج پایگاهوشوراهستم می تونم استخدام سپاه شوم لطفا راهنمای کنیدممنون می شم خیلی دوست دارم

 182. با سلام وقت بخیر.
  بنده در مقطع کارشناسی رشته زبانشناسی تحصیل کرده و تمایل دارم برای ارشد در رشته های نظامی ادامه تحصیل بدهم.
  خانم ،مجرد ،متولد۷۶٫
  ایا پذیرش با این سوابق ذکر شده هست.

 183. سلام
  بنده هم‌مدافع حرم هستم هم کارت بسیج فعال دارم،ایا در استخدامی تاثیری داره؟

   1. سلام،بنده عضو فعال بسیج و برگه سبز دارم، میخواستم ببینم آیا برای ورود به دانشگاه افسری سپاه باید کنکور بدم؟
    رشته تجربی،پایه دهم، سن۱۶

    1. سلام دوست عزیز
     از مراکز گزینش اقدام کنید. دانشگاه افسری آزمون جداگانه دارد

 184. سلام خسته نباشین خانوم هستم ۳۶سالمه کادر بسیج فعال دارم فوق لیسانس حقوق دارم .میتونم تو سپاه استخدام بشم ممنون میشم اگه جواب بدین

  1. سلام دوست عزیز
   متاسفانه شرایط سنی شما به سقف مجاز رسیده است سریعا به مراکز گزینش بانوان استان رجوع کنید

 185. سلام ببخشید چرا گفتید سپاه دیپلم انسانی جذب نمیکنه فعلا؟؟؟انسانی که از رشته های نظری حساب میشه
  برای دانشگاه افسری امام حسین چیزی اعلام نشده در مورد زمان جذب؟؟؟؟؟

 186. سلام دوستان من ۷۰ واحد درس دانشگاه پاس کردم میتونم انصراف بدم با دیپلم تجربی برای استخدامی سپاه نیرو دریایی ثبت نام کنم ممنونم

 187. سلام وقت بخیر ببخشید من فوق دیپلم حسابداری هستم میتونم استخدام نیرو دریایی سپاه بشم

 188. سلام خسته نباشید بنده ۱۹ سال سن دارم و فرزند جانباز هستم و دیپلم برق صنعتی مدارس فنی حرفه ای را حدود یک سال پیش گرفتم ..میخاستم بدونم میتونم وارد مشاغل سپاه شوم و به عنوان کارمند سپاه شروع به کار کنم با همین مدرک و دیگر وارد دانشگاه افسری نشوم پس از پایان دوره اموزشی که فکر کنم ۶ ماه است وارد مشاغل سپاه شوم ..ایا امکان پذیر است؟؟

 189. با سلام وعرض خسته نباشید بنده مدرک دیپلم دارم ودرحال حاظر دانشجو هستم پایان خدمت کفالت دارم ۱۸سال سن خواستم بدونم برای کادر ثابت دیپلم بهتر یا ازطریق فوق دیپلم وارد شم سابقه دو سال بسیج فعال

  1. سلام دوست عزیز
   با توجه به رشته مورد نظر باید تعیین کنید که از کدام روش وارد شوید از مراکز گزینش استان اقدام کنید

 190. سلام
  من ۱۶ سالمه قدم ۱۷۷ رشته تجربی
  یک سالم سابقه بسیج فعال دارم
  میخواستم بدونم امکان ورود به سپاه
  توی این سن رو دارم؟

 191. سلام من ۱۷ سال دارم در حال تحصیل هستم در رشته ادبیات علوم انسانی من می تونم بیام در سپاه پاسداران استخدام بشوم و ادامه تحصیلم را درسازمان ادامه بدهم کلاس دهم هستم

  1. سلام دوست عزیز
   بعد از گرفتن مدرک دیپلم اقدام به گزینش با آزمون و یا بدون آزمون کنید

  2. سلام،بنده میخوام وارد دانشگاه افسری سپاه بشم،میخواستم ببینم آیا باید کنکور بدم.
   رشته ی تجربی،پایه دهم

   1. سلام دوست عزیز
    از مراکز گزینش اقدام کنید. دانشگاه افسری آزمون جداگانه دارد

  1. سلام دوست عزیز
   هنوز رشته انسانی در رابطه با سپاه جایگاه ثابتی ندارد.صبور باشید

 192. سلام وقت به خیر شرایط جذب سپاه برای خانم هاچجوریه؟من بامدرک کارشناسی حقوق میتونم واردسپاه بشم؟ممنون میشم جواب بدید

 193. سلام.بنده دانش اموزش دوازدهم تجربی هستم.چطور برای ازمون ورودی دانشگاه امام حسین ثبت نام کنم؟

  1. سلام دوست عزیز
   از کنکور سراسری و یا حضوری به مراکز گزینش استان مراجعه کنید

 194. سلام و عرض ادب.بنده دانش اموز سال اخر تجربی هستم،میخواستم بدونم برای ازمون ورودی باید چطور ثبت نام کنیم.
  بسیج فعال چقدر لازمه؟

  1. سلام دوست عزیز
   از کنکور سراسری و یا حضوری به مراکز گزینش استان مراجعه کنید
   عضویت بسیج کافی است

 195. سلام من مجتبی محمودی هستم امسال دیپلم انسانی میگیرم می خواستم بدونم امسال انسانی برمیدارید وباید ب کجا اقدام کنم

 196. سلام خسته نباشید با مدرک لیسانس چه درجه ای تو سپاه میدن و بعد پایه حقوق اون درجه چقدره؟
  با تشکر

 197. سلام
  من ۱۲ تجربی هستم،بسیجی فعال ، ۱۸سالم دوماه دیگه تموم میشه ،عضویت در سپاه رو دوست دارم چطور وارد بشم بهتره ، کجاثبت نام کنم،لطفا کمکم کنین،باتشکر ..

  1. سلام دوست عزیز
   یا از طریق ازمون و یا از مراکز گزینش استان اقدام کنید

 198. سلام خسته نباشید
  با مدرک لیسانس چه درجه ای به فرد متقاضی میدن و حقوق پایه این درجه چقدر هست؟
  با تشکر

 199. سلام‌بنده‌۱۸سال‌دارم‌امسال‌آخرین‌ سال‌تحصیلیم‌است‌رشته‌علوم‌انسانی‌ می‌خواستم‌درسپاه‌عضوشوم‌چه‌اقداماتی‌ لازم‌است‌استان‌آذربایجان‌شرقی‌شهرستان‌ سراب‌لطفاراهنمایی‌بفرمایید

 200. با سلام و عرض ادب احترام …. بنده متولد ۶۴ هستم از دکتری تخصصی دفاع کردم میخواستم بدونم ایا من میتونم به استخدام سپاه در بیام ؟ و باید به کجا مراجعه کنم ممنونم ازتون

 201. با سلام و خسته نباشید
  میشه بگید برا استخدامی سن خانما باید چقد باشه ؟
  من فوق لیسانس فلسفه هستم ۲۷ ساله آیا میتونم استخدام شم؟

  1. سلام دوست عزیز
   با دیپلم های نظری از طریق ازمون و یا مراکز گزینش استان اقدام کنید

   1. باسلام خدا قوات ، من رشته انسانی هستم . ایا میتونم وارد دانشگاه امام حسین(ع)شوم و بعد وارد رسته هوافضا شوم؟؟؟

   2. با سلام وعرض خسته نباشید بنده مدرک دیپلم دارم ودرحال حاظر دانشجو هستم پایان خدمت کفالت دارم ۱۸سال سن خواستم بدونم برای کادر ثابت دیپلم بهتر یا ازطریق فوق دیپلم وارد شم سابقه دو سال بسیج فعال

    1. سلام دوست عزیز
     با توجه به رشته مورد نظر باید تعیین کنید که از کدام روش وارد شوید از مراکز گزینش استان اقدام کنید

   3. سلام خسته نباشین
    چطوری عضو سپاه بشم من کلاس نهم هستم داییم هم شهید است
    من قدم ۱۵۵ هست فعالی بسیجم
    میتونم عضو شم با کلاس نهم؟
    لطفا سریعا به این سوال پاسخ بدین
    اجرتون با حضرت عباس(ع)

    1. سلام دوست عزیز
     بله میتوانید برای بررسی دقیدق تر با مشاورین تماس بگیرید

  1. سلام دوست عزیز
   با دیپلم های نظری از طریق ازمون و یا مراکز گزینش استان اقدام کنید

  2. سلام من مجتبی محمودی هستم امسال دیپلم انسانی میگیرم می خواستم بدونم امسال انسانی برمیدارید وباید ب کجا اقدام کنم

 202. سلام آیا رشته انسانی در مدرک دیپلم میتونه ثبت نان کنه واسه برای دانشگاه امام حسین؟

  1. سلام دوست عزیز
   امسال انسانی از مدارک حذف شد تا ورودی جدید صبر کنید

 203. سلام
  وقت بخیر؛بنده ۳۷ ساله ودارای سابقه بسیج فعال با مدرک تحصیلی سیکل،حدودا دوسال عضو نیروی امنیتی در بسیج هستم.آیا امکان استخدام بنده در سپاه هست؟
  با تشکر

 204. سلام متولد سال ۸۲ هستم رشته تجربی خوندم ۵ ماه دیگه دپیلم رو میگیرم ایا میتوانم برای سپاه ثبت نام کنم.

 205. سلام وقتتون بخیر .۲۴ سال دارم و لیسانس روانشناسی دارم و معدل بالا دارم .و دوره تکمیلی بسیج رو هم رفتم و چندیدن سال بسیجی فعال دارم و متاهل هستم چقدر امکان جذب دارم ؟

  1. سلام دوست عزیز
   از مراکز گزینش و یا جذب با آزمون درجه داری اقدام کنید.

  2. سلام من ۳۴سالمه دیپلم هم دارم برای درجه داری عضو سپاه میتونم باشم یا اگه نه تواین سن چه مدرکی باید داشته باشی تا گزینش سپاه بشی

  1. سلام من ۳۴سالمه دیپلم هم دارم برای درجه داری عضو سپاه میتونم باشم یا اگه نه تواین سن چه مدرکی باید داشته باشی تا گزینش سپاه بشی

 206. سلام.بیش از چهل روزه برای درجه داری سپاه ثبت نام کردم ولی هنوز خبری نشده آیا تموم شده ودیگه تماس نمیگیرن یا در روزهای آتی تماس میگیرن؟؟؟

 207. سلام علیکم . با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص) و با درود بر روح بنیان گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و عرض تهیت و آرزوی سلامتی ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای مدظلهه عالی . تبریک سالروز پیروزی فجر چهل سوم انقلاب الهی سیاسی بر فجر آفرینان . اینجانبه در حال حاضر دانش آموز رشته تجربی پایه یازدهم دبیرستان شاهد دخترانه شهیده طاهره انصاری شهرستان میانه مشغول تحصیل می باشم . با توجه به علاقه وافرم به خدمت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میخواستم بدانم چگونه می توانم بعداز اخذ دیپلمم در موسسات مربوط به سپاه پاسداران ادامه تحصیل داده و برای خدمت در سپاه پاسداران بکار گرفته شوم . و من الله توفیق

  1. سلام دوست عزیز
   بله بعد از دیپلم برای دانشگاه افسری و یا مراکز گزینش استان اقدام کنید

 208. سلام.من پانزده سالم تمام شده و رفتم توی شانزده سال می خواستم بدونم سپاه افرادی بااین سن رواستخدام می کنه.

  1. سلام خسته نباشید وقتتون بخیر
   مدرک لیسانس دارم میتونم استخدام سپاه بشم؟
   اگر میشه زمانش کی هست برای ثبت نام
   ممونم

 209. سلام بند معافیت گرفتم‌واسه چشم چپم وفقط کمی ضعیف است و اینکه سابقه بسیج فعال هم‌دارم و اینکه مدرک دیپلم ۴ ماه بعد اماده میشه واینکه مشکلی واسه استخدامی سپاه هست یا نه

 210. سلام. بنده ۳۳ سالمه لیسانس حسابداری دارم. برادر جانبار ۷۰ درصد هستم که بازنشسته سپاه هست. خدمت سربازی رفتم. و مقام آور پرورش اندام هستم. آیا میتونم استخدام سپاه بشم. ممنونم اگه جواب بدین

  1. سلام دوست عزیز
   شرایط سنی شما رد شده است بصورت قراردادی اقدام کنید. با توجه به مدرک خود به ادارات رجوع کنید

  2. سلام وقت بخیربنده متولد۷۵هستم پایان خدمت هم دارم میخواستم بدونم اخرین مهلتم برای ثبت نام درسپاه چ موقع هست باتشکر

 211. سلام‌. بنده ۳۳ سالمه لیسانس حسابداری دارم. برادر جانباز ۷۰ درصد هستم و سربازی هم رفتم و مقام آور پرورش اندام هستم. آیا میتونم استخدام سپاه بشم. ممنون میشم اگه جواب بدین

  1. سلام دوست عزیز
   شرایط سنی شما رد شده است بصورت قراردادی اقدام کنید. با توجه به مدرک خود به ادارات رجوع کنید

  2. سلام دوست عزیز
   شرایط سنی شما رد شده است بصورت قراردادی اقدام کنید. با توجه به مدرک خود به ادارات رجوع کنید

 212. باسلام وخسته نباشید خدمت همه ی شما نظامیای عزیز
  بنده متاهل سن ۳۱سال مدرک سیکل دارم
  سابقه بیمه پروژه ۵سال دارم
  وحرفه تخصصی خودم ..بلت بند.سنگ زن
  آرموتوربند.غالب بند.بتن ریزی.پرایمرزن
  نیمه فنی هم جوشکاری ورنگ آمیزی دروپنجره آیا استخدامی من قابل قبول هست جز نیروی سپاه باشم ممنون میشم جوابمو بدین …ساکن آبادان
  باتشکر

   1. سلام
    من ۱۲ تجربی هستم بسیجی فعال ، دو ماه دیگه ۱۸ سالم میشه ،دوست دارم عضو سپاه بشم،از کجا اقدام به ثبت نام کنم بهتره ،لطفاکمکم کنین ، باتشکر …

    1. سلام دوست عزیز
     یا از طریق ازمون و یا از مراکز گزینش استان اقدام کنید

   2. با سلام وعرض خسته نباشید بنده مدرک دیپلم دارم ودرحال حاظر دانشجو هستم پایان خدمت کفالت دارم ۱۸سال سن خواستم بدونم برای کادر ثابت دیپلم بهتر یا ازطریق فوق دیپلم وارد شم سابقه دو سال بسیج فعال

    1. سلام دوست عزیز
     با توجه به رشته مورد نظر باید تعیین کنید که از کدام روش وارد شوید از مراکز گزینش استان اقدام کنید

 213. باسلام وخسته نباشید خدمت همه ی شما نظامیای عزیز
  بنده متاهل سن ۳۱سال مدرک سیکل دارم
  سابقه بیمه پروژه ۵سال دارم
  وحرفه تخصصی خودم ..بلت بند.سنگ زن
  آرموتوربند.غالب بند.بتن ریزی.پرایمرزن
  نیمه فنی هم جوشکاری ورنگ آمیزی دروپنجره آیا استخدامی من قابل قبول هست جز نیروی سپاه باشم ممنون میشم جوابمو بدین …ساکن آبادان
  باتشکر

 214. سلام وقت بخیر من ۲۷سالمه مدارک قهرمانی جهانی وآسیایی رشته های رزمی ودارای مدارک معتبر ازسازمان جهانی بادیگارد دارم.۷سال بسیج فعال دارم وعضوگردان واکنش سریع بسیج سپاه گردان امام علی هستم.
  میخاستم براحفاظت فیزیکی فرودگاه ببینم چیکارباید بکنم تابتونم جذب شم؟ممنون میشم راهنمایی کنید.
  محمودی زنجان

  1. سلام دوست عزیز
   از مرکز کارگزینی فرودگاه مورد نظر اقدام کنید.عضو تیم حفاظت خواهید شد

 215. سلام من متولد۷۹ هستم و پشت کنکوری میخاستم بدونم چجوری و کی و کجا میتونم واسه ثبت نام استخدامی سپاه اقدام کنم

 216. سلام من متولد ۷۹ هستم و پشت کنکوری و دارای مد ک دیپلم انسانی،میخاستم چجوری باید واسه استخدام سپاه اقدام کنم و اینکه کجا و چجوری؟ممنون

 217. من ۵سال سابقه حسابداری دارم و مدرک کارشناسی دارم ۳۰ سالمه میشه به عنوان حسابدار وارد سپاه بشم؟

  1. سلام دوست عزیز
   خیر شرط سنی را رد کرده اید.بصورت کارمند آزاد اقدام کنید