اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت – مشاوره نظام وظیفه

اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت, خدمت سربازی, مشاوره نظام وظیفه, پروژه کسری خدمت, دریافت پروژه کسری خدمت

اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت . آیا به دنیال دریافت پروژه کسری خدمت هستید؟ از آخرین نکات قابل توجه پروژه کسری خدمت تا چه حد اطلاع دارید؟ آیا میدانید برای دریافت پروژه کسری خدمت چه شرایطی باید داشته باشید؟ در ادامه مطالب زیر ” اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت ” همراه ما باشید. تا از آخرین اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت آگاهی بیابید .

اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت, خدمت سربازی, مشاوره نظام وظیفه, پروژه کسری خدمت, دریافت پروژه کسری خدمت

 


بیشتر بخوانید: مشاوره نظام وظیفه


 

در ادامه، مطالب مفیدی از اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت برای شما آماده کرده ایم .

پروژه کسری خدمت

حداقل زمان انجام پروژه جایگزین خدمت ۱۴ ماه و حداکثر ۱۹ ماه بوده. که با احتساب ۲ ماه دوره آموزشی ۲۱ ماه می باشد . همچنین درصورتی که انجام طرح پژوهشی در کمتر از مدت ذکرشده به اتمام برسد. سازمان های بکارگیرنده می توانند از همکاری نخبگان در راستای پروژه تحقیقاتی خود استفاده نمایند . برای انجام دوره آموزشی مخصوص نخبگان برای ثبت نام. ۲ ماه قبل از شروع دوره باید در مرکز نخبگان نام نویسی کرد. محل یگان آموزش دهنده برای یکم دی ماه، پادگان شهدای وظیفه نزاجا (۰۱) . و محل یگان آموزش دهنده برای یکم تیر ماه. پادگان شهید مدرس کرج سپاه می باشد . همچنین اگر در زمان انجام خدمت سربازی یا دوران آموزشی، نخبگی احراز شود. در هر دو صورت با توجه به نوبت دهی مرکز نخبگان، به این مرکز مراجعه کرده. نامه رهاسازی از یگان خدمتی توسط مرکز نخبگان صادر می شود .

برای مشاوره در زمینه مشاوره نظام وظیفه تلفنی: اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت.

می توانید از سراسر کشور با استفاده از تلفن ثابت از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی در ایام تعطیل.

با مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش تماس بگیرید :

تهران ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵

 مراحل معرفی برای انجام پروژه جایگزین خدمت به این صورت است. که پس از احراز نخبگی توسط سامانه ثریا. با توجه به نوبت دهی مرکز نخبگان. به این مرکز مراجعه کرده. و با همراه داشتن مدارک اولیه تشکیل پرونده. ( مدارک مورد نیاز جهت معرفی.)، به سازمان مشخص شده توسط مرکز نخبگان معرفی می شوید . همچنین تغییر محل انجام پروژه جایگزین خدمت به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. تنها در صورت عدم نیاز سازمان معرفی شده به تخصص شخص. و نامه کتبی عدم نیاز آن سازمان و بررسی نامه توسط مرکز نخبگان در صورت صلاح دید. به سازمان دیگری معرفی صورت می گیرد . مشمولین پس از معرفی مرکز نخبگان. باید ظرف دو هفته خود را به سازمان بکارگیرنده معرفی کند .

اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت, خدمت سربازی, مشاوره نظام وظیفه, پروژه کسری خدمت, دریافت پروژه کسری خدمت

 


بیشتر بخوانید: راهنمای دریافت امریه سربازی


اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت و شروع به کار

مراحل شروع به کار از طرف مرکز نخبگان به این صورت است. که نامه تاییده پروپوزال به همراه خود پروپوزال. باید توسط سازمان بکارگیرنده به مرکز نخبگان ارسال شود. پروپوزال مورد بررسی قرار گرفته . و در صورت نیاز به اصلاح، موارد مورد نظر. همراه نامه شروع به کار به سازمان به کارگیرنده ارسال می­شود. لازم به ذکر است موارد اصلاحی. باید در اولین گزارش پیشرفت کار لحاظ شود . مدت ۱۴ ماه پروژه جایگزین خدمت از زمانی محاسبه می شود. که پس از معرفی شخص به سازمان مربوطه. از  برای انجام پروژه تحقیقاتی، شخص باید برای تصویب پروپوزال خود اقدام کند. پس از تصویب پروپوزال، سازمان بکارگیرنده نامه ی ” تاییدیه پروپوزال “. به همراه خود پروپوزال را به مرکز نخبگان ارسال می کند. تاریخ نامه ی تاییده پروپوزال توسط مرکز نخبگان. ملاک شروع ۱۴ ماه پروژه جایگزین خدمت است .

 


بیشتر بخوانید: راهنمای دریافت معافیت موارد خاص


 

تعیین پروپوزال و شرایط کاری

مشمول برای تعیین مدت زمانی که می توان در آن پروپوزال را تصویب نمود . پس از مراجعه به سازمان معرفی شده این مدت بستگی به سازمان مربوطه. و توانایی شخص در تهیه و تصویب پروپوزال دارد. اگر زمان تصویب پروپوزال به طول انجامید. شخص باید مرکز را درباره ی علت تاخیر در جریان بگذارد. تا وضعیت وی توسط مرکز نخبگان مورد بررسی قرار گیرد. حداکثر مدت زمان تصویب پروپوزال ۲ ماه می باشد . میزان حقوق و بیمه در مدت انجام پروژه جایگزین خدمت به این گونه است. که سازمان بکار گیرنده موظف است. پس از مجوز شروع به کار ارسال شده توسط مرکز نخبگان. جهت برقراری حقوق و بیمه شخص اقدام کند . البته حقوق و بیمه باید تا انتهای مدت زمان انجام پروژه. یعنی حداکثر ۱۹ ماه برقرار باشد .

اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت, خدمت سربازی, مشاوره نظام وظیفه, پروژه کسری خدمت, دریافت پروژه کسری خدمت

برای مشاوره در زمینه مشاوره نظام وظیفه تلفنی: اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت.

می توانید از سراسر کشور با استفاده از تلفن ثابت از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی در ایام تعطیل.

با مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش تماس بگیرید :

تهران ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵

 حضور مداوم جهت انجام پروژه جایگزین خدمت الزامی به این صورت است. که حضور شخص در سازمان های بکارگیرنده بصورت تمام وقت و الزامی است. اما میزان حضور شخص با توجه به نیاز سازمان معرفی شده . و توسط خود سازمان تعیین می گردد . البته در صورت نیاز سازمان برای حضور تمام وقت نخبگان. باید شرایط مورد نیاز برای خوراک ، پوشاک و مسکن فرد. توسط سازمان بکارگیرنده فراهم شود . زمان شروع حقوق و بیمه به این صورت است. که پس از رسیدن نامه شروع به کار به سازمان بکارگیرنده. آن سازمان باید برای برقراری حقوق و بیمه اقدام کند . به یاد داشته باشید که نامه تاییدیه پروپوزال باید به همراه خود پروپوزال. توسط سازمان بکارگیرنده به مرکز نخبگان تحویل داده شود .

 


بیشتر بخوانید: نکات قابل توجه معافیت ایثارگری


اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت

همچنین گزارش پیشرفت پروژه ابتدا باید به سازمان بکارگیرنده تحویل داده شود. سپس سازمان بکارگیرنده نامه تاییده گزارش پیشرفت را به مرکز نخبگان ارسال می کند. ( ارسال این گزارش الزامی بوده. و در صورت عدم ارسال آن این مرکز از ارائه هر گونه خدمات به نخبگان معذور است. ) . تعداد گزارش پیشرفتی که باید تحویل داده شود. به این صورت است. که حداقل سه گزارش پیشرفت باید به مرکز نخبگان تحویل داده شود . برای ارائه هر گونه گواهی اشتغال به خدمت. مجوز شروع بکار از طرف مرکز نخبگان الزامی است. لازم به ذکر است. بعد از گزارش پیشرفت اول می توان گواهی اشتغال به خدمت. برای آزاد سازی مدرک تحصیلی صادر کرد . همچنین برای گرفتن مجوز خروج از کشور. نامه از سازمان بکارگیرنده با ذکر تاریخ رفت و برگشت. کشور و علت سفر الزامی است . با ارائه این نامه به مرکز نخبگان مجوز خروج از کشور بررسی می شود .

اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت, خدمت سربازی, مشاوره نظام وظیفه, پروژه کسری خدمت, دریافت پروژه کسری خدمت

 


بیشتر بخوانید: اطلاعیه ها معافیت پزشکی


در صورتی که شخص مشمول پروژه خود را زودتر از۱۴ ماه تمام کرد. باید به میزان ماه های باقی مانده پروژه جدید تعریف شده. و شخص موظف است. آن را انجام داده تا مجموع چهارده ماه کامل شود . پس از دفاع پروژه در سازمان بکارگیرنده. نامه اتمام پروژه از طرف سازمان بکارگیرنده صادر می شود. این نامه به همراه کتاب گالینکور شده. و سی دی، با فرمت مشخص شده. باید به مرکز نخبگان تحویل داده شود. بعلاوه مدارک صدور کارت نیز باید برای تکمیل پرونده. توسط خود شخص به مرکز نخبگان تحویل داده شود . مشمول در صورت عدم جواب بنیاد ملی و پایان فرجه معافیت. باید به صورت عادی برای اعزام به خدمت اقدام نمایید. به محض دریافت جواب به مرکز نخبگان اطلاع داده. و برای رها سازی از یگان خدمتی اقدام نمایید .

برای مشاوره در زمینه مشاوره نظام وظیفه تلفنی: اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت.

می توانید از سراسر کشور با استفاده از تلفن ثابت از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی در ایام تعطیل.

با مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش تماس بگیرید :

تهران ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵

 


مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت – مشاوره نظام وظیفه با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ شب ایام تعطیل ۱۰ صبح تا ۱۰ شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

خدمات مشاوره تلفنی آویژه دانش در زمینه مشاوره نظام وظیفه :

 

اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت – مشاوره نظام وظیفه

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت – مشاوره نظام وظیفه

از مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه با تلفن همراه

در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام اخبار نظام وظیفه آویژه

برای عضویت در کانال آخرین اخبار نظام وظیفه و اطلاع از اخبار معافیت، امریه، کسری خدمت، خروج از کشور و ... کلیک کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

شنبه

1401/9/12

یکشنبه

1401/9/13

دوشنبه

1401/9/14

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید