اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت – مشاوره نظام وظیفه

اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت, خدمت سربازی, مشاوره نظام وظیفه, پروژه کسری خدمت, دریافت پروژه کسری خدمت

اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت . آیا به دنیال دریافت پروژه کسری خدمت هستید؟ از آخرین نکات قابل توجه پروژه کسری خدمت تا چه حد اطلاع دارید؟ آیا میدانید برای دریافت پروژه کسری خدمت چه شرایطی باید داشته باشید؟ در ادامه مطالب زیر ” اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت ” همراه ما باشید. تا از آخرین اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت آگاهی بیابید .

اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت, خدمت سربازی, مشاوره نظام وظیفه, پروژه کسری خدمت, دریافت پروژه کسری خدمت

 


بیشتر بخوانید: مشاوره نظام وظیفه


 

در ادامه، مطالب مفیدی از اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت برای شما آماده کرده ایم .

پروژه کسری خدمت

حداقل زمان انجام پروژه جايگزين خدمت 14 ماه و حداكثر 19 ماه بوده. که با احتساب 2 ماه دوره آموزشي 21 ماه می باشد . همچنین درصورتی که انجام طرح پژوهشی در کمتر از مدت ذکرشده به اتمام برسد. سازمان های بکارگیرنده می توانند از همکاری نخبگان در راستای پروژه تحقیقاتی خود استفاده نمایند . براي انجام دوره آموزشي مخصوص نخبگان براي ثبت نام. 2 ماه قبل از شروع دوره بايد در مركز نخبگان نام نويسي كرد. محل يگان آموزش دهنده براي يكم دي ماه، پادگان شهداي وظيفه نزاجا (01) . و محل يگان آموزش دهنده براي يكم تير ماه. پادگان شهيد مدرس كرج سپاه می باشد . همچنین اگر در زمان انجام خدمت سربازي يا دوران آموزشي، نخبگي احراز شود. در هر دو صورت با توجه به نوبت دهي مركز نخبگان، به اين مركز مراجعه كرده. نامه رهاسازي از يگان خدمتي توسط مركز نخبگان صادر مي شود .

برای مشاوره در زمینهمشاوره نظام وظیفه تلفنی: اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت.

می توانید از سراسر کشور با استفاده ازتلفن ثابتاز ساعت 8 صبح الی 12 شب حتی در ایام تعطیل.

بامشاوران متخصصمرکز مشاوره تلفنیآویژه دانشتماس بگیرید :

تهران 9099071985 و سایراستانها 9099071985

مراحل معرفي براي انجام پروژه جايگزين خدمت به این صورت است. که پس از احراز نخبگي توسط سامانه ثريا. با توجه به نوبت دهي مركز نخبگان. به اين مركز مراجعه كرده. و با همراه داشتن مدارك اوليه تشكيل پرونده. ( مدارك مورد نياز جهت معرفي.)، به سازمان مشخص شده توسط مركز نخبگان معرفي می شوید . همچنین تغيير محل انجام پروژه جايگزين خدمت به هيچ عنوان امكان پذير نيست. تنها در صورت عدم نياز سازمان معرفي شده به تخصص شخص. و نامه كتبي عدم نياز آن سازمان و بررسي نامه توسط مركز نخبگان در صورت صلاح ديد. به سازمان ديگري معرفي صورت مي گيرد . مشمولین پس از معرفي مرکز نخبگان. بايد ظرف دو هفته خود را به سازمان بکارگیرنده معرفي كند .

اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت, خدمت سربازی, مشاوره نظام وظیفه, پروژه کسری خدمت, دریافت پروژه کسری خدمت

 


بیشتر بخوانید: راهنمای دریافت امریه سربازی


اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت و شروع به کار

مراحل شروع به كار از طرف مركز نخبگان به این صورت است. که نامه تاييده پروپوزال به همراه خود پروپوزال. بايد توسط سازمان بکارگیرنده به مركز نخبگان ارسال شود. پروپوزال مورد بررسي قرار گرفته . و در صورت نياز به اصلاح، موارد مورد نظر. همراه نامه شروع به كار به سازمان به كارگيرنده ارسال مي­شود. لازم به ذكر است موارد اصلاحي. بايد در اولين گزارش پيشرفت کار لحاظ شود . مدت 14 ماه پروژه جايگزين خدمت از زماني محاسبه مي شود. که پس از معرفي شخص به سازمان مربوطه. از براي انجام پروژه تحقيقاتي، شخص بايد براي تصويب پروپوزال خود اقدام كند. پس از تصويب پروپوزال، سازمان بكارگيرنده نامه ي ” تاييديه پروپوزال “. به همراه خود پروپوزال را به مركز نخبگان ارسال مي كند. تاريخ نامه ي تاييده پروپوزال توسط مركز نخبگان. ملاك شروع 14 ماه پروژه جايگزين خدمت است .

 


بیشتر بخوانید: راهنمای دریافت معافیت موارد خاص


 

تعیین پروپوزال و شرایط کاری

مشمول برای تعیین مدت زمانی که می توان در آن پروپوزال را تصویب نمود . پس از مراجعه به سازمان معرفي شده اين مدت بستگي به سازمان مربوطه. و توانايي شخص در تهيه و تصويب پروپوزال دارد. اگر زمان تصويب پروپوزال به طول انجاميد. شخص بايد مركز را درباره ي علت تاخير در جريان بگذارد. تا وضعيت وي توسط مركز نخبگان مورد بررسي قرار گيرد. حداکثر مدت زمان تصویب پروپوزال 2 ماه می باشد . ميزان حقوق و بيمه در مدت انجام پروژه جايگزين خدمت به این گونه است. که سازمان بكار گيرنده موظف است. پس از مجوز شروع به كار ارسال شده توسط مركز نخبگان. جهت برقراري حقوق و بيمه شخص اقدام كند . البته حقوق و بيمه بايد تا انتهاي مدت زمان انجام پروژه. يعني حداكثر 19 ماه برقرار باشد .

اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت, خدمت سربازی, مشاوره نظام وظیفه, پروژه کسری خدمت, دریافت پروژه کسری خدمت

برای مشاوره در زمینهمشاوره نظام وظیفه تلفنی: اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت.

می توانید از سراسر کشور با استفاده ازتلفن ثابتاز ساعت 8 صبح الی 12 شب حتی در ایام تعطیل.

بامشاوران متخصصمرکز مشاوره تلفنیآویژه دانشتماس بگیرید :

تهران 9099071985 و سایراستانها 9099071985

حضور مداوم جهت انجام پروژه جايگزين خدمت الزامي به این صورت است. که حضور شخص در سازمان های بکارگیرنده بصورت تمام وقت و الزامی است. اما ميزان حضور شخص با توجه به نياز سازمان معرفي شده . و توسط خود سازمان تعيين مي گردد . البته در صورت نياز سازمان براي حضور تمام وقت نخبگان. بايد شرايط مورد نياز براي خوراك ، پوشاك و مسكن فرد. توسط سازمان بکارگیرنده فراهم شود . زمان شروع حقوق و بیمه به این صورت است. که پس از رسيدن نامه شروع به كار به سازمان بكارگيرنده. آن سازمان بايد براي برقراري حقوق و بيمه اقدام كند . به یاد داشته باشید که نامه تاييديه پروپوزال بايد به همراه خود پروپوزال. توسط سازمان بکارگیرنده به مركز نخبگان تحويل داده شود .

 


بیشتر بخوانید: نکات قابل توجه معافیت ایثارگری


اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت

همچنین گزارش پيشرفت پروژه ابتدا بايد به سازمان بكارگيرنده تحويل داده شود. سپس سازمان بكارگيرنده نامه تاييده گزارش پيشرفت را به مركز نخبگان ارسال مي كند. ( ارسال این گزارش الزامی بوده. و در صورت عدم ارسال آن این مرکز از ارائه هر گونه خدمات به نخبگان معذور است. ) . تعداد گزارش پيشرفتی که بايد تحويل داده شود. به این صورت است. که حداقل سه گزارش پيشرفت بايد به مركز نخبگان تحويل داده شود . براي ارائه هر گونه گواهي اشتغال به خدمت. مجوز شروع بكار از طرف مركز نخبگان الزامي است. لازم به ذكر است. بعد از گزارش پيشرفت اول مي توان گواهي اشتغال به خدمت. براي آزاد سازي مدرك تحصيلي صادر كرد . همچنین براي گرفتن مجوز خروج از كشور. نامه از سازمان بكارگيرنده با ذكر تاريخ رفت و برگشت. كشور و علت سفر الزامي است . با ارائه اين نامه به مركز نخبگان مجوز خروج از كشور بررسی مي شود .

اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت, خدمت سربازی, مشاوره نظام وظیفه, پروژه کسری خدمت, دریافت پروژه کسری خدمت

 


بیشتر بخوانید: اطلاعیه ها معافیت پزشکی


در صورتی که شخص مشمول پروژه خود را زودتر از14 ماه تمام کرد. باید به ميزان ماه هاي باقي مانده پروژه جديد تعريف شده. و شخص موظف است. آن را انجام داده تا مجموع چهارده ماه كامل شود . پس از دفاع پروژه در سازمان بكارگيرنده. نامه اتمام پروژه از طرف سازمان بكارگيرنده صادر مي شود. اين نامه به همراه كتاب گالينكور شده. و سي دي، با فرمت مشخص شده. بايد به مركز نخبگان تحويل داده شود. بعلاوه مدارك صدور كارت نيز بايد براي تكميل پرونده. توسط خود شخص به مركز نخبگان تحويل داده شود . مشمول در صورت عدم جواب بنياد ملي و پايان فرجه معافيت. بايد به صورت عادي براي اعزام به خدمت اقدام نماييد. به محض دريافت جواب به مركز نخبگان اطلاع داده. و براي رها سازي از يگان خدمتي اقدام نماييد .

برای مشاوره در زمینهمشاوره نظام وظیفه تلفنی: اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت.

می توانید از سراسر کشور با استفاده ازتلفن ثابتاز ساعت 8 صبح الی 12 شب حتی در ایام تعطیل.

بامشاوران متخصصمرکز مشاوره تلفنیآویژه دانشتماس بگیرید :

تهران 9099071985 و سایراستانها 9099071985

 


مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

خدمات مشاوره تلفنی آویژه دانش در زمینه مشاوره نظام وظیفه :

 
لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

اطلاعیه ها پروژه کسری خدمت – مشاوره نظام وظیفه

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام اخبار نظام وظیفه آویژه

برای عضویت در کانال آخرین اخبار نظام وظیفه و اطلاع از اخبار معافیت، امریه، کسری خدمت، خروج از کشور و ... کلیک کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

شنبه

1403/3/26

یکشنبه

1403/3/27

دوشنبه

1403/3/28

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید