انتخاب مدرسه و ویژگی های مدارس برتر

انتخاب مدرسه

کدام مدرسه را انتخاب کنیم؟ شاهد ؟ نمونه دولتی؟ تیزهوشان؟ .. مدارس برتر کشور چه ویژگی هایی دارند و ما باید چه معیارهایی برای انتخاب یک مدرسه داشته باشیم؟ در این مقاله به تمام این نکات پرداخته شده است

انتخاب مدرسه

انتخاب مدرسه خوب و موفق از دغدغه های والدین برای فرزندانشون می باشد که بعضی مواقع حتی به حساسیت بیش از اندازه منجر می شود. اما یک مدرسه خوب و موفق چه ویژگی باید داشته باشد. در ارتباط با مشاوره مدرسه و معرفی مدارس برتر که اکثرا والدین انتظار دارند مشاور، مدرسه ها را از مناطق مختلف شهر تهران و سایر شهرستان به آن ها معرفی کند. خوب در این موارد باید یک سری اطلاعات از خانواده ها گرفته شود . به عنوان مثال در ارتباط با معرفی مدارس راهنمایی، از نوع مدرسه ابتدایی که تحصیل می کرده- سطح نمرات دانش آموز- سطح فرهنگی خانواده- و اخلاق و روحیات دانش آموز سوال پرسیده شود.

در ارتباط با معیار ها و انتظارتی که والدین از یک مدرسه خوب و موفق دارند صحبت شود. به خانواده ها تاکید شود که از مدارس دولتی ( ار لحاظ رسیدگی به تمام فاکتور های درسی و پرورشی و تربیتی) نباید توقعات نابجا داشته باشند. چون در مدارس دولتی به دلیل رایگان بودنشون و به دلیل سطح درآمد خانواده ها تعداد بیشتری از دانش آموزان تحصیل می کنند و رسیدگی به یک کلاس ۳۵-۴۰ نفره کار بسیار سختی هست. والدینی که فرزندانشون در مدارس دولتی تحصیل می کنند باید رسیدگی آنها بیشتر باشد. به عنوان مشاور نظر بنده این است که در مقطع ابتدایی و حتی راهنمایی نیازی به مدارس غیر انتفاعی نیست، و دانش آموز با نظارت پدر و مادرش می تواند به سطح علمی بالایی برسد. البته توجه به این نکته هم لازم هست در انتخاب مدارس دولتی هم دقت کافی شود. مدیر مدرسه و مدیریت مدرسه از نکاتی هست که حتما باید مد نظر قرار گیرد.

در مقطع ابتدایی توجه به مسافت مدرسه از منزل لازم هست.

و اما برسیم به ویژگی مدارس موفق و برتر :

 • در یک مدرسه موفق تاکید مناسب و مشخصی بر موفقیت درسی دانش آموز وجود دارد و تا امکانات آموزشی لازم و افراد آگاه، علاقه مند و صمیمی به کار تعلیم عهده دار امر تدریس در آن مدرسه نباشند امکان برخورداری و توفیق دانش آموزان ناچیز است.
 • در یک مدرسه موفق از دانش آموزان انتظار می رود که در زمینه کار و رفتار خود مسوول باشد و مدیر یا ناظم مدرسه خطای دانش آموزی را به حساب دیگر دانش آموزان منظور نکند.
 • در یک مدرسه موفق معلمان در محیط آموزشی باید خود الگوهای خوبی از اخلاق، رفتار، صداقت و دیگر صفات مطلوب آموزشی باشند.
 • در یک مدرسه موفق باید روابط و اوقات معلم با دانش آموز چنان تنظیم شود که امکان پاسخگویی به مشکلات شخصی دانش آموز را داشته باشد.
 • آموزگاران موفق یک مدرسه آنهایی هستند که با داشتن رفتار مثبت یعنی رابطه ای صمیمی و مطلوب با دانش آموز مورد علاقه وی قرار گیرند چون معلمانی که روش های توأم با ترس و تهدید، استهزا، انکار، یأس و نومیدی را به کار می برند به احتمال زیاد در مورد شاگردان شان ناموفق تر از گروهی هستند که از این روش ها پرهیز می کنند.
 • در یک مدرسه موفق این واقعیت باید پذیرفته شده باشد که دانش آموزان متفاوت، توانایی های یادگیری متفاوتی دارند بنابراین کودک به دلیل آنچه به خوبی انجام داده تشویق می شود ولی به علت اینکه کسی کاری را بهتر از او انجام داده تنبیه نمی شود و یا مورد مقایسه تحقیرآمیز قرار نم یگیرد.
 • یک مدرسه موفق با یک جریان دایمی و زنده با خانواده دانش آموز در ارتباط است.
 • در یک مدرسه موفق به این امر توجه می شود که همیشه از بین دانش آموزان، افرادی که مشکلات قابل تحمل روانی دارند وجود داشته و معلمان با آنها هماهنگی دارند.
 • در یک مدرسه موفق رابطه یک جانبه و از بالا به پایین که متاسفانه محور فکری است مردود و به جای آن کوشش برای ایجاد اعتماد به نفس و تقویت روحیه مستقل و سرزنده و صمیمیت با دانش آموز منظور شده است تا در پناه آن نیروی بالقوه وی را در جهت ابتکار، تفکر و خلاقیت به حداکثر پتانسیل خود افزایش دهد.
 • معلمان یک مدرسه موفق باید در جریان زنده و مستمر تعلیم و تعلم بوده و در تمام مدت کار آموزشی خود از فراگیرندگان باشند. علاقه به تدریس، روحیه همکاری با دیگران در مدرسه، صبر و خودداری، آشنایی با اصول روان شناسی، شناخت قوانین رشد، یادگیری و خصوصیات سنی گروه های متعدد از ویژگی هایی است که یک معلم موفق دارا است و با این زمینه ها می تواند در تکوین شخصیت دانش آموز نقش موثری داشته باشد.
 • یک مدرسه موفق همه ساله آموز شهای منظم و مکرری را برای معلمان خود در دست اجرا می گذارد تا از طریق تشکیل کلاس های ویژه، تهیه مجلات مربوط به آنها و یا ایجاد آموزش های ضمن خدمت مشخص و هدفدار هرچه بیشتر بتوانند انگیزش، آگاهی و علاقه مندی آنان را در جهت پیشبرد برنامه و شکوفا کردن استعداد دانش آموزان فراهم کرده و ارتقا دهند.
 • در مدرسه موفق، معلم باید در تربیت دانش آموز واقع بین بوده و انتظار ساخت دوباره شخصیت او را نداشته باشد زیرا الگوی بنیادی شخصیت کودک پیش از ورود به مدرسه شکل گرفته و مدرسه نمی تواند و نباید سعی کند شخصیت جدیدی در کودک به وجود آورد. 

ویژگی های مدارس برتر (از لحاظ مدیریتی و نرم افزاری)

 1. مدیر مدرسه خوب دارای برنامه آموزشی و تقو یم اجرایی سالانه فعالیت ها و … می باشد.
 2. عوامل آموزشی مدرسه خوب با دانش آموزان دوست و رفیق هستند به نحوی که دانش آموز زیبا ترین احساس را دراین محیط دارد.
 3. دانش آموزان در کارهای گروهی و فعالیت های آموزشی تربیتی مثل شورای دانش آموزی ،اقامه نماز، انجمن علمی و … باعلاقه شرکت دارند.
 4. معلمین و همه افرادی که با دانش آموز سر و کار دارند از سواد کافی برخوردارند و با مسایل تعلیم و تربیت و روانشناسی آشنایی دارند.
 5. کارهای مدرسه خوب تقسیم شده و هریک از افراد نسبت به نقشی که در آن دارند هم توانایی لازم و هم آشنایی کامل دارند.
 6. مدیر و دبیرا ن مدرسه خوب با فرایند یاد دهییادگیری و روانشناسی تربیتی آشنایی دارند.
 7. دانش آموزان در امور مختلف مشارکت دارند و نسبت به آن چه در آموزشگاه می گذرد احساس مسئولیت می نمایند.
 8. تعامل مناسبی بین عوامل آموزشگاه و دانش آموزان و اولیاء برقرار است.
 9. شورای دبیرا ن فعال بوده و در این شورا مسائل گذشته و روز و برنامه های آینده به بحث و بررسی گذاشته می شو د.
 10. مدرسه خوب با اداره آموزش و پرورش و سایر سازمان ها ارتباط موثر و مطلوبی دارد.
 11. در مدرسه خوب فعالیت ها و اقدامات هدفمند است و درتما م فعالیت ها نظم و انضباط حا کم است.
 12. نظام مشاوره ای مدرسه خوب، کارا و اثربخش است.
 13. مدرسه خوب دانش آموز را با مهارت های زندگی آشنا کرده به نحوی که پس از اتمام هر دوره تحصیلی به راحتی می تواند، وارد جامعه شود.
 14. در مدرسه خوب، میراث فرهنگی، وطن دوستی، احترام به نیاکان و تاریخ و پرچم و … گرامی داشته می شو د.
 15. مجموعه امور مدرسه خوب با سازماندهی مناسب مدیر هماهنگ است.
 16. و…

ویژگی های مدرسه خوب (از لحاظ کالبدی و سخت افزاری)

 1. فضای آموزشی مدرسه خوب – کلاس درس متناسب با سن و پایه تحصیلی دانش آموزان محرک و جذاب باشد.
 2. مدرسه خوب دارای محیطی زیبا و با طراوت و نشاط آور است.
 3. در مدرسه خوب ابعاد کلاس ها و صندلی ها استاندارد متناسب با سن دانش آموزان می باشد.
 4. فضای فرهنگی، هنری و فن آوری برای رفع نیازهای علمی و تحقیقی دانش آموزان مهیا می باشد.
 5. مدرسه خوب به شکوفایی استعداد و توانایی جسمی دانش آموزان اهتمام دارد و در جهت تامین فضا و امکانات ورزشی کوشا می باشد.
 6. در مدرسه خوب فضای نمازخانه رغبت انگیز، سالن ها وسیع و تمیز، سرویس های بهداشتی تمیز و استاندارد می باشد.
 7. در مدرسه خوب مکان نشستن راحت بوده سیستم های گرمایی و برودتی مناسب و کلاس ها به دور از سر و صد ا و دارای نورکافی می باشند.
 8. در و دیوار و حیاط و رنگ مدرسه خوب، دارای پیام آموزشی و تربیتی هستند.
 9. در مدرسه خوب با تامین سرویس ایاب و ذهاب به سلامت جسمی دانش آموزان توجه کافی می شود.
 10. مدرسه خوب به بهداشت روحی دانش آموزان توجه کافی دارد و با ایجاد کتابخانه، آزمایشگاه، اتاق خلاقیت و سالن سمعی و بصری در جهت تامین آن می کوشد.
 11. مدرسه خوب دارای امکانات آموزشی و آزمایشگاهی از قبیل رسانه های دیداری و شنیداری، تجهیزات آزمایشگاهی و … می باشد.
 12. محیط آموزشی گویای معماری ایرانی و اسلامی و دارای پیام فرهنگی هنری است.
 13. و…

انواع مدارس و مراکز آموزشی موجود در کشور:

 • مدارس دولتی
 • مدارس غیرانتفاعی (غیر دولتی)
 • مدارس استثنایی
 • مدارس آموزشگاه های آزاد
 • مدارس وابسته به وزارت خانه ها
 • مدارس خارجی
 • مدارس تطبیقی
 • مدارس اقلیت های مذهبی
 • مدارس شاهد و مدارس نمونه
 • مدارس شبانه
 • مؤسسات تربیت معلم (به دانشگاه فرهنگیان تغییر یافت، هر استان دارای یک پردیس پسرانه و یک پردیس دخترانه است)

مدارس غیرانتفاعى

به مدارس گفته مى شود که از طریق مشارکت مرام مطابق اهداف و ضوابط و دستورالعمل هاى وزارت آموزش و پرورش و تحت نظارت آن وزارتخانه تأسیس و اداره مى شوند .

مدارس دولتى

به مدارس اطلاق مى شود که کلیه امور آموزشى و پرورشی، مالى و ادارى را دولت تقبل نموده است .

مدارس استعدادهاى درخشان

به مدارس گفته مى شود که براى دانش آموزانى که از استعداد تحصیلى بالایى برخوردار هستند ایجاد شده است .

مدارس استثنایى

به مدارس گفته مى شود که براى دانش آموزان نابینا و ناشنوا، نیمه ناشنوا، عقب مانده ذهنی، عقب مانده تحصیلى و ناسازگار تأسیس مى شوند .

 

کدام مدرسه؟ غیرانتفاعی یا دولتی

ثبت نام در مدرسه غیرانتفاعی یا دولتی ؟ این پرسشی است که از سال ۱۳۷۲ با شروع به کار اولین برای والدین ایجاد شد. در این یادداشت به تشریح « غیرانتفاعی » مدرسه بخش خصوصی در قالب مدارس ویژگی ها و دسته بندی هر یک از این دو نوع مدرسه خواهم پرداخت تا اولیای دان شآموزان با نگرش و دیدی بهتر به تصمیم گیری در این خصوص بپردازند.

از آن جا که هیچ گونه سنخیت و تناسبی « غیرانتفاعی » ذکر این توضیح در ابتدا ضروری است که عنوان تغییر یافته است و در حال حاضر « غیردولتی » با کارکرد این گونه مدارس نداشت، چند سالی است که به با چهار نوع دسته بندی مدارس روبرو هستیم: دولتی، غیردولتی، شاهد و هیئت امنایی. مدرسه شاهد ویژه خانواده معزز شهدا و ایثارگران است که البته فرزندان غیرشاهد را نیز با قید شرایطی ثبت نام می کنند. مدرسه هیئت امنایی، نوعی مدرسه، بین ساختار دولتی و غیردولتی است که زیرنظر یک هیئت امنا متشکل از مدیر، نماینده شورای دبیران، رئیس انجمن اولیا و مربیان و چند نفر از شخصی تهای علمی و فرهنگی مورد اعتماد اداره می شود. هدف از تشکیل مدارس هیئت امنایی کمتر شدن وابستگی مالی مدارس به دولت و مشارکت مردم در اداره ی مدارس بوده است.

مدرسه دولتی

مهم ترین ویژگی های مدرسه نمونه دولتی هزینه پایین و نزدیکی به محل سکونت است. اما طیف همین مدارس دولتی آن چنان گسترده است که نمی توان همه را در یک دسته گنجاند. بعضی مدارس دولتی هستند که ورودی های خود را گزینش م یکنند یعنی مثلاً شرط معدل دارند یا به لحاظ مسائل فرهنگی و اجتماعی هر دان شآموزی را ثبت نام نم یکنند. قطعاً نوع مدیریت در این گونه مدارس متفاوت است و کادر اجرایی و آموزشی مدرسه، مباحث آموزشی و تربیتی را هدفمندتر جلو م یبرند. در مقابل، اکثر مدارس دولتی به موضوع آموزش و پروش به چشم یک شغل و حرفه نگاه م یکنند که به دلایل مختلف تضمینی نسبت به خروجی های مدرسه ندارند. دلیل نخست این که معلمانی که از سوی اداره آموزش و پرورش به مدرسه معرفی می شوند، لزوماً با مدیر مدرسه و ساز و کار تربیتی و آموزشی آن (اگر چنین چیزی وجود داشته باشد) هماهنگ نیستند و این ناهماهنگی در حوز هی اجرا و آموزش به وضوح نمود می کنند. دلیل دوم این که هیچ گونه فیلتری در ثبت نام دان شآموزان وجود ندارد و مدرسه دولتی موظف است تمامی مراجعانی را که در محدوده ی مدرسه زندگی می کنند، ثبت نام نماید. لذا چه در سطح کادر آموزشی و اجرایی و چه در سطح دان شآموزان، مدرسه دولتی قدرت انتخاب ندارد. در چنین شرایطی مشخص نیست که فرزند من با چه کسانی همکلاس و هم مدرسه ای خواهد بود و تحت تعلیم چه معلمانی قرار خواهد گرفت.

مدرسه غیردولتی (غیرانتفاعی)

مدرسه غیردولتی با برنامه های فوق العاده و کادر آموزشی مجربش شناخته م یشود. به واقع آن چه موجب اخذ هزینه ی فوق العاده به نسبت مدارس دولتی است، ارائه خدمات ارزش افزوده و انتخاب کادر اجرایی و آموزشی باتجربه است. ضمن این که تعداد دانش آموزان مدارس غیردولتی معمولاً کمتر از مدارس دولتی است و نسبت معلم به دان شآموز و رسیدگی مدرسه به اوضاع تحصیلی و فرهنگی دانش آموزان در مدارس غیردولتی بیشتر است. مدرسه غیرانتفاعی محصول تفکرات فعال سازی و مشارکت بخش خصوصی در دولت اول هاشمی رفسنجانی است که با پیشنهاد و پیگیری نجفی، وزیر آموزش و پرورش وقت محقق شد. البته مدارس غیردولتی نیز در یک سطح نیستند و چه بسا برخی مدارس دولتی از برخی مدارس غیردولتی، از هر نظر بهتر هستند.

مدرسه شاهد

مدرسه شاهد به منظور توانمندسازی فرزندان شهدا و ایثارگران ایجاد شد تا به پاسداشت مقام والای شهیدان، خدمتی فراتر از معمول به فرزندان ایشان اعطا گردد. مدارس شاهد غالباً چه به لحاظ آموزشی و چه به لحاظ برنامه های فوق العاده و فرهنگی از مدارس دولتی بهتر هستند. به ویژه آن که فضای فرهنگی مدارس شاهد، مذهبی است و چنین مدارسی برای کسانی که دغدغه های دینی دارند، مناسب است.

 

چه معیارهایی برای انتخاب مدرسه مهم هستند؟

۱- کادر مجرب و دلسوز

اگر مدرسه ای را یافتید که معلمان و کادر اجرایی آن عمدتاً افراد عاشق و دلسوز تعلیم و تربیت هستند و معلمی را نه از سر شغل و حرفه، بل که برای دل و از سر مسئولیت پذیری برگزیده اند، شاید همین یک معیار برای انتخاب آن مدرسه کافی باشد. بزرگترین آسیبی که در مدارس غیردولتی به چشم می خورد، رویکرد تجارت پیشگی در امر آموزش و پرورش است. در مدارس دولتی اما این مسأله به گون های دیگر بروز می کند، در مدارس دولتی متوسط به پایین، گاه آسیب های اجتماعی و فقر فرهنگی خانواده ها، آن چنان بر فضای مدرسه سایه می افکند که اضافه شدن مشکلات ساختاری وزارت آموزش و پرورش در ترفیع و ارتقای معلمان و اجر ننهادن به خدمات و زحمات ایشان، نهایتاً منجر به بی انگیزگی کادر آموزشی و اجرایی مدرسه از اصلاح امور خواهد شد و حرفه ی معلمی به یک پیشه ی رفع تکلیفی به منظور ارتزاق و کسب روزی تبدیل م یگردد. اگر چه در همین مدارس نیز معدود معلمانی هستند که بر عهد خود پایدار می مانند اما جوغالب مدرسه این گونه نیست.

۲-داشتن رویکرد تربیتی مناسب

امر آموزش و پرورش ترکیبی از عشق و دانش است. لذا نه تنها هیچ کس به صرف داشتن معلومات و دانستن فنون تدریس، معلم نمی شود، بل که به صرف عشق و علاقه ی به تدریس نیز کسی معلم نمی شود یا اگر بشود در این حوزه موفق نخواهد بود. به همین دلیل علاوه بر وجود تعهد و دلسوزی، داشتن رویکرد تربیتی نیز بسیار مؤثر است. بدین معنا که کادر اجرایی و آموزشی مدرسه در پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی، از یک چارچوب مشخص در حوزه تربیت تبعیت کنند. وجود چنین رویکردی ولو نقدهای جدی به آن وارد باشد، بهتر از هرج و مرج و سر در گمی معلمان و ناهماهنگی مربیان در اعمال سیاست ها و برنامه های آموزشی و پرورشی است. گام بعدی این است که رویکرد مدرسه با فرهنگ و اعتقادات شما همخوان باشد.

۳-مدارس پادگانی

برخی مدارس مشهور و پرسابقه تهران نظیر نیکان، علوی و صلحا از یک رویکرد بسیار سفت و سخت و انضباط پادگانی با چاشنی مذهبی تبعیت می کنند. تمامی اعمال و رفتار دانش آموز در مدرسه ثبت و ضبط می شود و به خانواده گزارش می شود، همه نقاط مدرسه مجهز به دوربین مدار بسته است، اگر مدرسه باخبر شوند که خانواده دان شآموز در منزل ماهواره دارند، بلافاصله دان شآموز از مدرسه اخراج می شود، به هیچ عنوان امکان ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم اولیای دان شآموزان با معلمان وجود ندارد و اولیا صرفاً با مشاور، معاون و مدیر مدرسه در تماس هستند و … . این رویکرد اگر چه دارای اشکالات و انتقادات فراوانی است، اما به هر حال طرفداران و متقاضیان فراوانی دارد که این سبک تعلیم و تربیت را می پسندند.

۴-مدرسه شناختی

نظام آموزشی و تربیتی این گونه مدارس که تعداد آ نها بسیار اندک و انگشت شمار است، مبتنی بر روش است. در مدرسه شناختی، از طریق آموزش غیر مستقیم، کودک را (Cognitive method) شناختی در موقعیتی قرار می دهند که خودش مباحث علمی را تجربه کند و مستقیماً در رویارویی با واقعیات به درک و فهم عمیق پدیده ها دست یابد. در این روش سعی می شود که مربی و کادر مدرسه کمترین دخالت را در فرایند یادگیری کودک داشته باشند تا بدین طریق اجازه دهند استعدادهای کودک آن گونه که هست و نه آن گونه که باید، رشد و شکل گیرد. اداره یک مدرسه به روش شناختی کار بسیار دشواری است که شاید در مقام حرف و ایده، ساده و جذاب به نظر برسد، اما به دانش، صبر و تجربه ی بالایی نیازمند است که نظام مدرسه از هم گسیخته نشود و در عین واگذاری امر یادگیری به کودکان و دادن آزادی های فراوان، خروجی آموزشی و تربیتی مدرسه در سطح مطلوبی باشد. مدارس مفید و بادبادک دو نمونه از مدارس شناختی است که به عقیده شخصی من مدرسه مفید در تحقق شعارها و اهدافی که ارائه کرده بود، موفق نبوده است و به همین دلیل مدرسه فرزندم را عوض کردم. لذا در گام دوم، بسیار مهم است که رویکرد تربیتی مدرسه با ارز شها و هنجارهای خانوادگی شما منطبق باشد و آن را قبول داشته باشید تا در طول تحصیل فرزندتان بتوانید با آن همراه شوید و به قوانین آن پایبند باشید.

۵-هزینه تحصیل

قطعاً هزینه ثبت نام یکی از شاخ صهای مهم در انتخاب مدرسه دولتی یا غیردولتی است. هزینه مدارس تراز اول غیر دولتی تهران نظیر مفید، صلحا، پیام، خرد، مصباح، روزبه، سروش، علامه طباطبایی و … حدود هفت میلیون تومان است. همین هزینه بالا، موجب – برای مقطع دبستان در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ فیلتر شدن برخی طبقات اجتماعی از ورود به چنین مدارسی خواهد شد. همین مسأله باعث م یشود که جامعه مدرسه از حالت نرمال خارج شود و کودک در یک محیط گلخان های رشد و پرورش یابد. به عقیده ی برخی روانشناسان یکی از فضاهای مطلوب برای رشد و تربیت کودک این است که محیط تحصیلی او نمونه ی کاملی از محیط جامعه باشد. بدین معنا که فقیر و غنی، درستکار و بدکار، شاگرد زرنگ و تنبل در آن حضور داشته باشند در عین این که فضای حاکم بر مدرسه سالم و مؤید رفتار و افکار خوب و پسندیده باشد. ثبت نام در برخی مدارس غیردولتی که فقط برخی اقشار جامعه قدرت ثبت نام در چنین مدارسی را دارند، کودک را از محیط طبیعی جامعه دور م یکند و سطح خواست ههای وی را به طرز چشمگیری افزایش خواهد داد، به گونه ای که بعضاً این خواسته ها هیچ تناسبی با میزان درآمد خانوار ندارد و صرفاً به خاطر رقابت یا عقب نماندن از دوستان همکلاسی مطرح شده است. لذا توجه به این مسأله که اغلب خانواده هایی که در یک مدرسه ثبت نام می کنند به کدام طبقه ی اجتماعی تعلق دارند، در انتخاب مدرسه بسیار حائز اهمیت است.

۶- نزدیک بودن به محل سکونت

یکی از شاخ صهای مهم برای انتخاب مدرسه، نزدیک بودن آن به محل سکونت است، به گونه ای که دانش آموز در رفت و آمد بین مدرسه خسته نشود. اگر چه شاید برای برخی نقاط شهر که مدرسه مناسبی در آن حوالی نباشد، این قانون صدق نکند، اما در شرایط برابر یا حتی مواردی که یک مدرسه دور با امتیاز ۶۰۰ به ۴۰ بر یک مدرسه نزدیک برتری دارد، ترجیح این است که در مدرسه نزدیک تر ثبت نام شود. علت نخست که کوتاهی زمان تردد است و علت دوم داشتن دوستان همکلاسی در محدوده ی محل سکونت است. بعضاً نیاز است که دان شآموزان برای انجام تکالیف به صورت گروهی به منزل یکدیگر مراجعت کنند، یا در زمانی که دان شآموز به هر دلیلی غیبت داشته است، تکلیف یا درس آن روز را از یکی از همکلاسی های خود دریافت کند و دور بودن منزل به محل سکونت شانس حضور همکلاسی هایی که در همسایگی یا نزدیکی منزل وی هستند را کاهش می دهد.

۷-فعالیت های فوق برنامه

واقعیت امر این است که بسیاری از مهار تهایی که در زندگی شخصی خودم آموخت هام مدیون فعالیت های فوق برنامه مدارس شاهد بوده است. من یک بار در دوران دبستان تئاتر بازی کردم، در تمامی مقاطع عضو گروه سرود و بعضاً ت کخوان گروه بودم. بارها و بارها در جم عهای بزرگ دان شآموزان و اولیا و مربیان به اجرای دکلمه و خواندن مقاله پرداختم، در سال سوم راهنمایی سخنگوی شورای صنفی کلاس بودم و در همان دوران تحصیل به برخی از شهرهای ایران در قالب اردوهای دانش آموزی سفر کردم و زندگی گروهی و کار دسته جمعی را در چنین فضاهایی تجربه کردم. همه ی اینها مواردی است که در مدارس دولتی کمتر به آنها پرداخته می شود، حال آن که برای رشد و بارور ساختن استعدادها و خلاقیت های کودک، وجود چنین بسترهایی بسیار مثمر ثمر و مؤثر خواهد بود.

۸-ساعت کاری مدرسه و شغل مادر

مدارس دولتی عمدتاً بین ساعت ۱۲ تا ۱۳ تعطیل می شوند و برای مادرانی که شاغل هستند، این زمان تعطیلی دانش آموزان مناسب نیست. زمان تعطیلی برای مدارس غیردولتی حدود ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۳۰ است که با افزودن زمان برگشت به منزل تقریباً م یتوان آن را با زمان برگشت مادر هماهنگ کرد. در انتخاب مدرسه به این مسأله نیز توجه داشته باشید

نکته پایانی و جمع بندی

شاکله اصلی شخصیت کودک در خانواده شکل می گیرد. اگر شما به عنوان والدین فرزندتان با او دوست باشید و این ارتباط دوستانه را در پرتوی راهنمای یهای یک مشاور با وی استمرار دهید، برای فرزندتان وقت بگذارید و بهترین دوست و امین اسرار او باشید، چندان از بابت انتخاب مدرسه نگران نباشید.

متأسفانه این روزها با افزایش مشغله ی والدین، آنها به دنبال مدرسه ای هستند که با پرداخت یک هزینه ی هنگفت، مسئولیت تعلیم و تربیت فرزندشان را به آن مدرسه واگذار کنند، غافل از آن که این مسئولیت خطیر واگذاری به غیر نیست و در هر صورت اعمال و رفتار فرزند را به پای والدین او م ینویسند.

لذا مناسب ترین مدرسه، مدرسه ای است که هم راستا با فضای تربیتی خانواده باشد، بستر بروز و ظهور خلاقیت و استعداد کودکان را فراهم نماید و به تفاو تهای آ نها احترام بگذارد. اولیای دانش آموزان را در امر تعلیم و تربیت درگیر کند و گزار شهای خوب و به موقع از وضعیت تحصیلی و فرهنگی دان شآموز به ایشان ارائه نماید.

 

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه انتخاب مدرسه و ویژگی های مدارس برتر با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ شب ایام تعطیل ۱۰ صبح تا ۱۰ شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

مشاوره تلفنی انتخاب مدرسه

در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی ٬ انتخاب مدرسه در تمام مقاطع تحصیلی را دارید و یا حتی برنامه ریزی و مشاوره درسی ٬ همه روزه می توانید از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب بدون پیش شماره و از تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس حاصل فرمایید .

انتخاب مدرسه و ویژگی های مدارس برتر

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه انتخاب مدرسه و ویژگی های مدارس برتر

از مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه با تلفن همراه

در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات
- 3 نظر:
 1. برای علوم انسانی کدام مدرسه ها از نظر آموزشی خیلی خوب و دارای سطح بالا هستن؟

 2. سلام. اگه ما دبیرستان غیر دولتی دانشگاه شهید چمران باشیم چون مدرسمون دانشگاهه باز باید کنکور بدیم؟ یا چون دانشگاهی هستیم برای کنکور سهیمه داریم؟ یعنی میتونیم بدون کنکور بریم همین دانشگاه خودمون شهید چمران؟یعنی اگه سهیمه ای داشته باشیم فقط به دانشگاه شهید چمران که دبیرستانمون دانشگاه داریم؟ لطفا جواب بدین.و نگین تماط بگیرین.چون من نمیتونم.شما مشاور به این خوبی.دلم میخواد که شما که مشاوره خوبی هستین جواب بدین. ممنون

  1. سلام خیر شما برای قبول شدن در دانشگاه هم براساس سوابق وهم با آزمون میتوانید اقدام کنید.

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

پنجشنبه

1402/1/3

جمعه

1402/1/4

شنبه

1402/1/5

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید