انتخاب مدرسه و ویژگی های مدارس برتر

انتخاب مدرسه

کدام مدرسه را انتخاب کنیم؟ شاهد ؟ نمونه دولتی؟ تیزهوشان؟ .. مدارس برتر کشور چه ویژگی هایی دارند و ما باید چه معیارهایی برای انتخاب یک مدرسه داشته باشیم؟ در این مقاله به تمام این نکات پرداخته شده است

انتخاب مدرسه

انتخاب مدرسه خوب و موفق از دغدغه هاي والدين براي فرزندانشون مي باشد كه بعضي مواقع حتي به حساسيت بيش از اندازه منجر مي شود. اما يك مدرسه خوب و موفق چه ويژگي بايد داشته باشد. در ارتباط با مشاوره مدرسه و معرفي مدارس برتر كه اكثرا والدين انتظار دارند مشاور، مدرسه ها را از مناطق مختلف شهر تهران و ساير شهرستان به آن ها معرفي كند. خوب در اين موارد بايد يك سري اطلاعات از خانواده ها گرفته شود . به عنوان مثال در ارتباط با معرفي مدارس راهنمايي، از نوع مدرسه ابتدايي كه تحصيل مي كرده- سطح نمرات دانش آموز- سطح فرهنگي خانواده- و اخلاق و روحيات دانش آموز سوال پرسيده شود.

در ارتباط با معيار ها و انتظارتي كه والدين از يك مدرسه خوب و موفق دارند صحبت شود. به خانواده ها تاكيد شود كه از مدارس دولتي ( ار لحاظ رسيدگي به تمام فاكتور هاي درسي و پرورشي و تربيتي) نبايد توقعات نابجا داشته باشند. چون در مدارس دولتي به دليل رايگان بودنشون و به دليل سطح درآمد خانواده ها تعداد بيشتري از دانش آموزان تحصيل مي كنند و رسيدگي به يك كلاس 35-40 نفره كار بسيار سختي هست. والديني كه فرزندانشون در مدارس دولتي تحصيل مي كنند بايد رسيدگي آنها بيشتر باشد. به عنوان مشاور نظر بنده اين است كه در مقطع ابتدايي و حتي راهنمايي نيازي به مدارس غير انتفاعي نيست، و دانش آموز با نظارت پدر و مادرش مي تواند به سطح علمي بالايي برسد. البته توجه به اين نكته هم لازم هست در انتخاب مدارس دولتي هم دقت كافي شود. مدير مدرسه و مديريت مدرسه از نكاتي هست كه حتما بايد مد نظر قرار گيرد.

در مقطع ابتدايي توجه به مسافت مدرسه از منزل لازم هست.

و اما برسيم به ويژگي مدارس موفق و برتر:

 • در يك مدرسه موفق تاكيد مناسب و مشخصي بر موفقيت درسي دانش آموز وجود دارد و تا امكانات آموزشي لازم و افراد آگاه، علاقه مند و صميمي به كار تعليم عهده دار امر تدريس در آن مدرسه نباشند امكان برخورداري و توفيق دانش آموزان ناچيز است.
 • در يك مدرسه موفق از دانش آموزان انتظار مي رود كه در زمينه كار و رفتار خود مسوول باشد و مدير يا ناظم مدرسه خطاي دانش آموزي را به حساب ديگر دانش آموزان منظور نكند.
 • در يك مدرسه موفق معلمان در محيط آموزشي بايد خود الگوهاي خوبي از اخلاق، رفتار، صداقت و ديگر صفات مطلوب آموزشي باشند.
 • در يك مدرسه موفق بايد روابط و اوقات معلم با دانش آموز چنان تنظيم شود كه امكان پاسخگويي به مشكلات شخصي دانش آموز را داشته باشد.
 • آموزگاران موفق يك مدرسه آنهايي هستند كه با داشتن رفتار مثبت يعني رابطه اي صميمي و مطلوب با دانش آموز مورد علاقه وي قرار گيرند چون معلماني كه روش هاي توأم با ترس و تهديد، استهزا، انكار، يأس و نوميدي را به كار مي برند به احتمال زياد در مورد شاگردان شان ناموفق تر از گروهي هستند كه از اين روش ها پرهيز مي كنند.
 • در يك مدرسه موفق اين واقعيت بايد پذيرفته شده باشد كه دانش آموزان متفاوت، توانايي هاي يادگيري متفاوتي دارند بنابراين كودك به دليل آنچه به خوبي انجام داده تشويق مي شود ولي به علت اينكه كسي كاري را بهتر از او انجام داده تنبيه نمي شود و يا مورد مقايسه تحقيرآميز قرار نم يگيرد.
 • يك مدرسه موفق با يك جريان دايمي و زنده با خانواده دانش آموز در ارتباط است.
 • در يك مدرسه موفق به اين امر توجه مي شود كه هميشه از بين دانش آموزان، افرادي كه مشكلات قابل تحمل رواني دارند وجود داشته و معلمان با آنها هماهنگي دارند.
 • در يك مدرسه موفق رابطه يك جانبه و از بالا به پايين كه متاسفانه محور فكري است مردود و به جاي آن كوشش براي ايجاد اعتماد به نفس و تقويت روحيه مستقل و سرزنده و صميميت با دانش آموز منظور شده است تا در پناه آن نيروي بالقوه وي را در جهت ابتكار، تفكر و خلاقيت به حداكثر پتانسيل خود افزايش دهد.
 • معلمان يك مدرسه موفق بايد در جريان زنده و مستمر تعليم و تعلم بوده و در تمام مدت كار آموزشي خود از فراگيرندگان باشند. علاقه به تدريس، روحيه همكاري با ديگران در مدرسه، صبر و خودداري، آشنايي با اصول روان شناسي، شناخت قوانين رشد، يادگيري و خصوصيات سني گروه هاي متعدد از ويژگي هايي است كه يك معلم موفق دارا است و با اين زمينه ها مي تواند در تكوين شخصيت دانش آموز نقش موثري داشته باشد.
 • يك مدرسه موفق همه ساله آموز شهاي منظم و مكرري را براي معلمان خود در دست اجرا مي گذارد تا از طريق تشكيل كلاس هاي ويژه، تهيه مجلات مربوط به آنها و يا ايجاد آموزش هاي ضمن خدمت مشخص و هدفدار هرچه بيشتر بتوانند انگيزش، آگاهي و علاقه مندي آنان را در جهت پيشبرد برنامه و شكوفا كردن استعداد دانش آموزان فراهم كرده و ارتقا دهند.
 • در مدرسه موفق، معلم بايد در تربيت دانش آموز واقع بين بوده و انتظار ساخت دوباره شخصيت او را نداشته باشد زيرا الگوي بنيادي شخصيت كودك پيش از ورود به مدرسه شكل گرفته و مدرسه نمي تواند و نبايد سعي كند شخصيت جديدي در كودك به وجود آورد.

ويژگي هاي مدارس برتر (از لحاظ مديريتي و نرم افزاري)

 1. مدير مدرسه خوب داراي برنامه آموزشي و تقو يم اجرايي سالانه فعاليت ها و … مي باشد.
 2. عوامل آموزشي مدرسه خوب با دانش آموزان دوست و رفيق هستند به نحوي كه دانش آموز زيبا ترين احساس را دراين محيط دارد.
 3. دانش آموزان در كارهاي گروهي و فعاليت هاي آموزشي تربيتي مثل شوراي دانش آموزي ،اقامه نماز، انجمن علمي و … باعلاقه شركت دارند.
 4. معلمين و همه افرادي كه با دانش آموز سر و كار دارند از سواد كافي برخوردارند و با مسايل تعليم و تربيت و روانشناسي آشنايي دارند.
 5. كارهاي مدرسه خوب تقسيم شده و هريك از افراد نسبت به نقشي كه در آن دارند هم توانايي لازم و هم آشنايي كامل دارند.
 6. مدير و دبيرا ن مدرسه خوب با فرايند ياد دهييادگيري و روانشناسي تربيتي آشنايي دارند.
 7. دانش آموزان در امور مختلف مشاركت دارند و نسبت به آن چه در آموزشگاه مي گذرد احساس مسئوليت مي نمايند.
 8. تعامل مناسبي بين عوامل آموزشگاه و دانش آموزان و اولياء برقرار است.
 9. شوراي دبيرا ن فعال بوده و در اين شورا مسائل گذشته و روز و برنامه هاي آينده به بحث و بررسي گذاشته مي شو د.
 10. مدرسه خوب با اداره آموزش و پرورش و ساير سازمان ها ارتباط موثر و مطلوبي دارد.
 11. در مدرسه خوب فعاليت ها و اقدامات هدفمند است و درتما م فعاليت ها نظم و انضباط حا كم است.
 12. نظام مشاوره اي مدرسه خوب، كارا و اثربخش است.
 13. مدرسه خوب دانش آموز را با مهارت هاي زندگي آشنا كرده به نحوي كه پس از اتمام هر دوره تحصيلي به راحتي مي تواند، وارد جامعه شود.
 14. در مدرسه خوب، ميراث فرهنگي، وطن دوستي، احترام به نياكان و تاريخ و پرچم و … گرامي داشته مي شو د.
 15. مجموعه امور مدرسه خوب با سازماندهي مناسب مدير هماهنگ است.
 16. و…

ويژگي هاي مدرسه خوب(از لحاظ كالبدي و سخت افزاري)

 1. فضاي آموزشي مدرسه خوب –كلاس درسمتناسب با سن و پايه تحصيلي دانش آموزان محرك و جذاب باشد.
 2. مدرسه خوب داراي محيطي زيبا و با طراوت و نشاط آور است.
 3. در مدرسه خوب ابعاد كلاس ها و صندلي ها استاندارد متناسب با سن دانش آموزان مي باشد.
 4. فضاي فرهنگي، هنري و فن آوري براي رفع نيازهاي علمي و تحقيقي دانش آموزان مهيا مي باشد.
 5. مدرسه خوب به شكوفايي استعداد و توانايي جسمي دانش آموزان اهتمام دارد و در جهت تامين فضا و امكانات ورزشي كوشا مي باشد.
 6. در مدرسه خوب فضاي نمازخانه رغبت انگيز، سالن ها وسيع و تميز، سرويس هاي بهداشتي تميز و استاندارد مي باشد.
 7. در مدرسه خوب مكان نشستن راحت بوده سيستم هاي گرمايي و برودتي مناسب و كلاس ها به دور از سر و صد ا و داراي نوركافي مي باشند.
 8. در و ديوار و حياط و رنگ مدرسه خوب، داراي پيام آموزشي و تربيتي هستند.
 9. در مدرسه خوب با تامين سرويس اياب و ذهاب به سلامت جسمي دانش آموزان توجه كافي مي شود.
 10. مدرسه خوب به بهداشت روحي دانش آموزان توجه كافي دارد و با ايجاد كتابخانه، آزمايشگاه، اتاق خلاقيت و سالن سمعي و بصري در جهت تامين آن مي كوشد.
 11. مدرسه خوب داراي امكانات آموزشي و آزمايشگاهي از قبيل رسانه هاي ديداري و شنيداري، تجهيزات آزمايشگاهي و … مي باشد.
 12. محيط آموزشي گوياي معماري ايراني و اسلامي و داراي پيام فرهنگي هنري است.
 13. و…

انواع مدارس و مراكز آموزشي موجود در كشور:

 • مدارس دولتي
 • مدارس غيرانتفاعي (غير دولتی)
 • مدارس استثنايي
 • مدارس آموزشگاه هاي آزاد
 • مدارس وابسته به وزارت خانه ها
 • مدارس خارجي
 • مدارس تطبيقي
 • مدارس اقليت هاي مذهبي
 • مدارس شاهد و مدارس نمونه
 • مدارس شبانه
 • مؤسسات تربيت معلم (به دانشگاه فرهنگيان تغيير يافت، هر استان داراي يك پرديس پسرانه و يك پرديس دخترانه است)

مدارس غيرانتفاعى

به مدارس گفته مى شود كه از طريق مشاركت مرام مطابق اهداف و ضوابط و دستورالعمل هاى وزارت آموزش و پرورش و تحت نظارت آن وزارتخانه تأسيس و اداره مى شوند .

مدارس دولتى

به مدارس اطلاق مى شود كه كليه امور آموزشى و پرورشي، مالى و ادارى را دولت تقبل نموده است .

مدارس استعدادهاى درخشان

به مدارس گفته مى شود كه براى دانش آموزانى كه از استعداد تحصيلى بالايى برخوردار هستند ايجاد شده است .

مدارس استثنايى

به مدارس گفته مى شود كه براى دانش آموزان نابينا و ناشنوا، نيمه ناشنوا، عقب مانده ذهني، عقب مانده تحصيلى و ناسازگار تأسيس مى شوند .

 

كدام مدرسه؟ غيرانتفاعي يا دولتي

ثبت نام در مدرسه غيرانتفاعي يا دولتي ؟ اين پرسشي است كه از سال 1372 با شروع به كار اولين براي والدين ايجاد شد. در اين يادداشت به تشريح « غيرانتفاعي » مدرسه بخش خصوصي در قالب مدارس ويژگي ها و دسته بندي هر يك از اين دو نوع مدرسه خواهم پرداخت تا اولياي دان شآموزان با نگرش و ديدي بهتر به تصميم گيري در اين خصوص بپردازند.

از آن جا كه هيچ گونه سنخيت و تناسبي « غيرانتفاعي » ذكر اين توضيح در ابتدا ضروري است كه عنوان تغيير يافته است و در حال حاضر « غيردولتي » با كاركرد اين گونه مدارس نداشت، چند سالي است كه به با چهار نوع دسته بندي مدارس روبرو هستيم: دولتي، غيردولتي، شاهد و هيئت امنايي. مدرسه شاهد ويژه خانواده معزز شهدا و ايثارگران است كه البته فرزندان غيرشاهد را نيز با قيد شرايطي ثبت نام مي كنند. مدرسه هيئت امنايي، نوعي مدرسه، بين ساختار دولتي و غيردولتي است كه زيرنظر يك هيئت امنا متشكل از مدير، نماينده شوراي دبيران، رئيس انجمن اوليا و مربيان و چند نفر از شخصي تهاي علمي و فرهنگي مورد اعتماد اداره مي شود. هدف از تشكيل مدارس هيئت امنايي كمتر شدن وابستگي مالي مدارس به دولت و مشاركت مردم در اداره ي مدارس بوده است.

مدرسه دولتي

مهم ترين ويژگي هاي مدرسه نمونه دولتي هزينه پايين و نزديكي به محل سكونت است. اما طيف همين مدارس دولتي آن چنان گسترده است كه نمي توان همه را در يك دسته گنجاند. بعضي مدارس دولتي هستند كه ورودي هاي خود را گزينش م يكنند يعني مثلاً شرط معدل دارند يا به لحاظ مسائل فرهنگي و اجتماعي هر دان شآموزي را ثبت نام نم يكنند. قطعاً نوع مديريت در اين گونه مدارس متفاوت است و كادر اجرايي و آموزشي مدرسه، مباحث آموزشي و تربيتي را هدفمندتر جلو م يبرند. در مقابل، اكثر مدارس دولتي به موضوع آموزش و پروش به چشم يك شغل و حرفه نگاه م يكنند كه به دلايل مختلف تضميني نسبت به خروجي هاي مدرسه ندارند. دليل نخست اين كه معلماني كه از سوي اداره آموزش و پرورش به مدرسه معرفي مي شوند، لزوماً با مدير مدرسه و ساز و كار تربيتي و آموزشي آن (اگر چنين چيزي وجود داشته باشد) هماهنگ نيستند و اين ناهماهنگي در حوز هي اجرا و آموزش به وضوح نمود مي كنند. دليل دوم اين كه هيچ گونه فيلتري در ثبت نام دان شآموزان وجود ندارد و مدرسه دولتي موظف است تمامي مراجعاني را كه در محدوده ي مدرسه زندگي مي كنند، ثبت نام نمايد. لذا چه در سطح كادر آموزشي و اجرايي و چه در سطح دان شآموزان، مدرسه دولتي قدرت انتخاب ندارد. در چنين شرايطي مشخص نيست كه فرزند من با چه كساني همكلاس و هم مدرسه اي خواهد بود و تحت تعليم چه معلماني قرار خواهد گرفت.

مدرسه غيردولتي (غيرانتفاعي)

مدرسه غيردولتي با برنامه هاي فوق العاده و كادر آموزشي مجربش شناخته م يشود. به واقع آن چه موجب اخذ هزينه ي فوق العاده به نسبت مدارس دولتي است، ارائه خدمات ارزش افزوده و انتخاب كادر اجرايي و آموزشي باتجربه است. ضمن اين كه تعداد دانش آموزان مدارس غيردولتي معمولاً كمتر از مدارس دولتي است و نسبت معلم به دان شآموز و رسيدگي مدرسه به اوضاع تحصيلي و فرهنگي دانش آموزان در مدارس غيردولتي بيشتر است. مدرسه غيرانتفاعي محصول تفكرات فعال سازي و مشاركت بخش خصوصي در دولت اول هاشمي رفسنجاني است كه با پيشنهاد و پيگيري نجفي، وزير آموزش و پرورش وقت محقق شد. البته مدارس غيردولتي نيز در يك سطح نيستند و چه بسا برخي مدارس دولتي از برخي مدارس غيردولتي، از هر نظر بهتر هستند.

مدرسه شاهد

مدرسه شاهد به منظور توانمندسازي فرزندان شهدا و ايثارگران ايجاد شد تا به پاسداشت مقام والاي شهيدان، خدمتي فراتر از معمول به فرزندان ايشان اعطا گردد. مدارس شاهد غالباً چه به لحاظ آموزشي و چه به لحاظ برنامه هاي فوق العاده و فرهنگي از مدارس دولتي بهتر هستند. به ويژه آن كه فضاي فرهنگي مدارس شاهد، مذهبي است و چنين مدارسي براي كساني كه دغدغه هاي ديني دارند، مناسب است.

چه معيارهايي براي انتخاب مدرسه مهم هستند؟

1- كادر مجرب و دلسوز

اگر مدرسه اي را يافتيد كه معلمان و كادر اجرايي آن عمدتاً افراد عاشق و دلسوز تعليم و تربيت هستند و معلمي را نه از سر شغل و حرفه، بل كه براي دل و از سر مسئوليت پذيري برگزيده اند، شايد همين يك معيار براي انتخاب آن مدرسه كافي باشد. بزرگترين آسيبي كه در مدارس غيردولتي به چشم مي خورد، رويكرد تجارت پيشگي در امر آموزش و پرورش است. در مدارس دولتي اما اين مسأله به گون هاي ديگر بروز مي كند، در مدارس دولتي متوسط به پايين، گاه آسيب هاي اجتماعي و فقر فرهنگي خانواده ها، آن چنان بر فضاي مدرسه سايه مي افكند كه اضافه شدن مشكلات ساختاري وزارت آموزش و پرورش در ترفيع و ارتقاي معلمان و اجر ننهادن به خدمات و زحمات ايشان، نهايتاً منجر به بي انگيزگي كادر آموزشي و اجرايي مدرسه از اصلاح امور خواهد شد و حرفه ي معلمي به يك پيشه ي رفع تكليفي به منظور ارتزاق و كسب روزي تبديل م يگردد. اگر چه در همين مدارس نيز معدود معلماني هستند كه بر عهد خود پايدار مي مانند اما جوغالب مدرسه اين گونه نيست.

2-داشتن رويكرد تربيتي مناسب

امر آموزش و پرورش تركيبي از عشق و دانش است. لذا نه تنها هيچ كس به صرف داشتن معلومات و دانستن فنون تدريس، معلم نمي شود، بل كه به صرف عشق و علاقه ي به تدريس نيز كسي معلم نمي شود يا اگر بشود در اين حوزه موفق نخواهد بود. به همين دليل علاوه بر وجود تعهد و دلسوزي، داشتن رويكرد تربيتي نيز بسيار مؤثر است. بدين معنا كه كادر اجرايي و آموزشي مدرسه در پيشبرد اهداف آموزشي و تربيتي، از يك چارچوب مشخص در حوزه تربيت تبعيت كنند. وجود چنين رويكردي ولو نقدهاي جدي به آن وارد باشد، بهتر از هرج و مرج و سر در گمي معلمان و ناهماهنگي مربيان در اعمال سياست ها و برنامه هاي آموزشي و پرورشي است. گام بعدي اين است كه رويكرد مدرسه با فرهنگ و اعتقادات شما همخوان باشد.

3-مدارس پادگاني

برخي مدارس مشهور و پرسابقه تهران نظير نيكان، علوي و صلحا از يك رويكرد بسيار سفت و سخت و انضباط پادگاني با چاشني مذهبي تبعيت مي كنند. تمامي اعمال و رفتار دانش آموز در مدرسه ثبت و ضبط مي شود و به خانواده گزارش مي شود، همه نقاط مدرسه مجهز به دوربين مدار بسته است، اگر مدرسه باخبر شوند كه خانواده دان شآموز در منزل ماهواره دارند، بلافاصله دان شآموز از مدرسه اخراج مي شود، به هيچ عنوان امكان ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم اولياي دان شآموزان با معلمان وجود ندارد و اوليا صرفاً با مشاور، معاون و مدير مدرسه در تماس هستند و … . اين رويكرد اگر چه داراي اشكالات و انتقادات فراواني است، اما به هر حال طرفداران و متقاضيان فراواني دارد كه اين سبك تعليم و تربيت را مي پسندند.

4-مدرسه شناختي

نظام آموزشي و تربيتي اين گونه مدارس كه تعداد آ نها بسيار اندك و انگشت شمار است، مبتني بر روش است. در مدرسه شناختي، از طريق آموزش غير مستقيم، كودك را (Cognitive method) شناختي در موقعيتي قرار مي دهند كه خودش مباحث علمي را تجربه كند و مستقيماً در رويارويي با واقعيات به درك و فهم عميق پديده ها دست يابد. در اين روش سعي مي شود كه مربي و كادر مدرسه كمترين دخالت را در فرايند يادگيري كودك داشته باشند تا بدين طريق اجازه دهند استعدادهاي كودك آن گونه كه هست و نه آن گونه كه بايد، رشد و شكل گيرد. اداره يك مدرسه به روش شناختي كار بسيار دشواري است كه شايد در مقام حرف و ايده، ساده و جذاب به نظر برسد، اما به دانش، صبر و تجربه ي بالايي نيازمند است كه نظام مدرسه از هم گسيخته نشود و در عين واگذاري امر يادگيري به كودكان و دادن آزادي هاي فراوان، خروجي آموزشي و تربيتي مدرسه در سطح مطلوبي باشد. مدارس مفيد و بادبادك دو نمونه از مدارس شناختي است كه به عقيده شخصي من مدرسه مفيد در تحقق شعارها و اهدافي كه ارائه كرده بود، موفق نبوده است و به همين دليل مدرسه فرزندم را عوض كردم. لذا در گام دوم، بسيار مهم است كه رويكرد تربيتي مدرسه با ارز شها و هنجارهاي خانوادگي شما منطبق باشد و آن را قبول داشته باشيد تا در طول تحصيل فرزندتان بتوانيد با آن همراه شويد و به قوانين آن پايبند باشيد.

5-هزينه تحصيل

قطعاً هزينه ثبت نام يكي از شاخ صهاي مهم در انتخاب مدرسه دولتي يا غيردولتي است. هزينه مدارس تراز اول غير دولتي تهران نظير مفيد، صلحا، پيام، خرد، مصباح، روزبه، سروش، علامه طباطبايي و … حدود هفت ميليون تومان است. همين هزينه بالا، موجب – براي مقطع دبستان در سال تحصيلي 93-94 فيلتر شدن برخي طبقات اجتماعي از ورود به چنين مدارسي خواهد شد. همين مسأله باعث م يشود كه جامعه مدرسه از حالت نرمال خارج شود و كودك در يك محيط گلخان هاي رشد و پرورش يابد. به عقيده ي برخي روانشناسان يكي از فضاهاي مطلوب براي رشد و تربيت كودك اين است كه محيط تحصيلي او نمونه ي كاملي از محيط جامعه باشد. بدين معنا كه فقير و غني، درستكار و بدكار، شاگرد زرنگ و تنبل در آن حضور داشته باشند در عين اين كه فضاي حاكم بر مدرسه سالم و مؤيد رفتار و افكار خوب و پسنديده باشد. ثبت نام در برخي مدارس غيردولتي كه فقط برخي اقشار جامعه قدرت ثبت نام در چنين مدارسي را دارند، كودك را از محيط طبيعي جامعه دور م يكند و سطح خواست ههاي وي را به طرز چشمگيري افزايش خواهد داد، به گونه اي كه بعضاً اين خواسته ها هيچ تناسبي با ميزان درآمد خانوار ندارد و صرفاً به خاطر رقابت يا عقب نماندن از دوستان همكلاسي مطرح شده است. لذا توجه به اين مسأله كه اغلب خانواده هايي كه در يك مدرسه ثبت نام مي كنند به كدام طبقه ي اجتماعي تعلق دارند، در انتخاب مدرسه بسيار حائز اهميت است.

6- نزديك بودن به محل سكونت

يكي از شاخ صهاي مهم براي انتخاب مدرسه، نزديك بودن آن به محل سكونت است، به گونه اي كه دانش آموز در رفت و آمد بين مدرسه خسته نشود. اگر چه شايد براي برخي نقاط شهر كه مدرسه مناسبي در آن حوالي نباشد، اين قانون صدق نكند، اما در شرايط برابر يا حتي مواردي كه يك مدرسه دور با امتياز 600 به 40 بر يك مدرسه نزديك برتري دارد، ترجيح اين است كه در مدرسه نزديك تر ثبت نام شود. علت نخست كه كوتاهي زمان تردد است و علت دوم داشتن دوستان همكلاسي در محدوده ي محل سكونت است. بعضاً نياز است كه دان شآموزان براي انجام تكاليف به صورت گروهي به منزل يكديگر مراجعت كنند، يا در زماني كه دان شآموز به هر دليلي غيبت داشته است، تكليف يا درس آن روز را از يكي از همكلاسي هاي خود دريافت كند و دور بودن منزل به محل سكونت شانس حضور همكلاسي هايي كه در همسايگي يا نزديكي منزل وي هستند را كاهش مي دهد.

7-فعاليت هاي فوق برنامه

واقعيت امر اين است كه بسياري از مهار تهايي كه در زندگي شخصي خودم آموخت هام مديون فعاليت هاي فوق برنامه مدارس شاهد بوده است. من يك بار در دوران دبستان تئاتر بازي كردم، در تمامي مقاطع عضو گروه سرود و بعضاً ت كخوان گروه بودم. بارها و بارها در جم عهاي بزرگ دان شآموزان و اوليا و مربيان به اجراي دكلمه و خواندن مقاله پرداختم، در سال سوم راهنمايي سخنگوي شوراي صنفي كلاس بودم و در همان دوران تحصيل به برخي از شهرهاي ايران در قالب اردوهاي دانش آموزي سفر كردم و زندگي گروهي و كار دسته جمعي را در چنين فضاهايي تجربه كردم. همه ي اينها مواردي است كه در مدارس دولتي كمتر به آنها پرداخته مي شود، حال آن كه براي رشد و بارور ساختن استعدادها و خلاقيت هاي كودك، وجود چنين بسترهايي بسيار مثمر ثمر و مؤثر خواهد بود.

8-ساعت كاري مدرسه و شغل مادر

مدارس دولتي عمدتاً بين ساعت 12 تا 13 تعطيل مي شوند و براي مادراني كه شاغل هستند، اين زمان تعطيلي دانش آموزان مناسب نيست. زمان تعطيلي براي مدارس غيردولتي حدود ساعت 14:30 تا 15:30 است كه با افزودن زمان برگشت به منزل تقريباً م يتوان آن را با زمان برگشت مادر هماهنگ كرد. در انتخاب مدرسه به اين مسأله نيز توجه داشته باشيد

نكته پاياني و جمع بندي

شاكله اصلي شخصيت كودك در خانواده شكل مي گيرد. اگر شما به عنوان والدين فرزندتان با او دوست باشيد و اين ارتباط دوستانه را در پرتوي راهنماي يهاي يك مشاور با وي استمرار دهيد، براي فرزندتان وقت بگذاريد و بهترين دوست و امين اسرار او باشيد، چندان از بابت انتخاب مدرسه نگران نباشيد.

متأسفانه اين روزها با افزايش مشغله ي والدين، آنها به دنبال مدرسه اي هستند كه با پرداخت يك هزينه ي هنگفت، مسئوليت تعليم و تربيت فرزندشان را به آن مدرسه واگذار كنند، غافل از آن كه اين مسئوليت خطير واگذاري به غير نيست و در هر صورت اعمال و رفتار فرزند را به پاي والدين او م ينويسند.

لذا مناسب ترين مدرسه، مدرسه اي است كه هم راستا با فضاي تربيتي خانواده باشد، بستر بروز و ظهور خلاقيت و استعداد كودكان را فراهم نمايد و به تفاو تهاي آ نها احترام بگذارد. اولياي دانش آموزان را در امر تعليم و تربيت درگير كند و گزار شهاي خوب و به موقع از وضعيت تحصيلي و فرهنگي دان شآموز به ايشان ارائه نمايد.

 

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

مشاوره تلفنی انتخاب مدرسه

در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی ٬ انتخاب مدرسه در تمام مقاطع تحصیلی را دارید و یا حتی برنامه ریزی و مشاوره درسی ٬ همه روزه می توانید از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب بدون پیش شماره و از تلفن ثابت با شماره 9099071985 تماس حاصل فرمایید .
لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

انتخاب مدرسه و ویژگی های مدارس برتر

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات
- 3 نظر:
 1. برای علوم انسانی کدام مدرسه ها از نظر آموزشی خیلی خوب و دارای سطح بالا هستن؟

 2. سلام. اگه ما دبیرستان غیر دولتی دانشگاه شهید چمران باشیم چون مدرسمون دانشگاهه باز باید کنکور بدیم؟ یا چون دانشگاهی هستیم برای کنکور سهیمه داریم؟ یعنی میتونیم بدون کنکور بریم همین دانشگاه خودمون شهید چمران؟یعنی اگه سهیمه ای داشته باشیم فقط به دانشگاه شهید چمران که دبیرستانمون دانشگاه داریم؟ لطفا جواب بدین.و نگین تماط بگیرین.چون من نمیتونم.شما مشاور به این خوبی.دلم میخواد که شما که مشاوره خوبی هستین جواب بدین. ممنون

  1. سلام خیر شما برای قبول شدن در دانشگاه هم براساس سوابق وهم با آزمون میتوانید اقدام کنید.

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

پنجشنبه

1403/3/24

جمعه

1403/3/25

شنبه

1403/3/26

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید