خانه خدمات مشاوره ای تحصیلی و آموزشی تکمیل ظرفیت کارشناسی 96 : فرصتی برای جاماندگان از دانشگاه آزاد و سراسری

تکمیل ظرفیت کارشناسی 96 : فرصتی برای جاماندگان از دانشگاه آزاد و سراسری

بروزرسانی شده اکتبر 9, 2017 11:38 ق.ظ
0
257
تکمیل ظرفیت کارشناسی 96
تکمیل ظرفیت کارشناسی 96 : فرصتی برای جاماندگان از دانشگاه آزاد و سراسری
میانگین 5 رای از تعداد 2

تکمیل ظرفیت کارشناسی 96  فرصتی برای شماست تا اگر از دانشگاه جامانده اید و یا از نتایج کنکور ناراضی هستید یا حتی از رشته قبولی خود رضایت ندارید ، نباید آن را از دست دهید! برای مشاوره کنکور و ورود به دانشگاه با شماره 9099072068 تماس بگیرید .  

تکمیل ظرفیت کارشناسی 96 : فرصتی برای پذیرش و ورود به دانشگاه

با توجه به اینکه نتایج کنکور سراسری (با آزمون و بدون آزمون) اعلام گشته است ، به اطلاع میرساند چنانچه شما مخاطب گرامی در هیچ رشته ای قبول نشده اید ، یا از رشته ای که قبول شده اید ناراضی هستید و یا امسال در کنکور شرکت نکرده اید و می خواهید وارد دانشگاه شوید، می توانید در تکمیل ظرفیت 96 رشته های بدون کنکور (دانشگاه پیام نور ونیز دانشگاه غیرانتفاعی) شرکت کنید!

شرایط اختصاصی تکمیل ظرفیت کارشناسی 96

الف) داشتن ديپلم دوره چهار ساله متوسطه نظام قديم آموزش متوسط و يا گواهينامه دوره پيش دانشگاهي كه حداكثر تا تـاريخ 31/6/1396 اخـذ شود و يا داشتن مدرك كارداني (فوق ديپلم)

تبصره 1 – دارندگان مدرك كارداني (فوق ديپلم) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و دارندگان مدرك كـارداني پيوسـته آموزشـكده هـاي فنـي و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش و همچنـين آن دسـته از داوطلبـان مـذكور كـه حـداكثر تـا 96/06/31 در مقطـع كـارداني (فـوق ديـپلم) فارغ التحصيل مي شوند، حق ثبت نام و شركت در اين مرحله را خواهند داشت.

تبصره 2 – فارغ التحصيلان دوره كارداني رشته های   تحصيلي گروه آموزشي پزشكي به شرطي مي توانند در اين مرحلـه شـركت نماينـد كـه خـدمات قانوني مقرر را تا تاريخ 96/06/31 به پايان برسانند. بديهي است اين قبيل از فارغ التحصيلان در صورت موفقيت، به هنگام ثبـت نـام در رشـته قبولي بايد گواهي پايان طرح نيروي انساني را ارائه نمايند.

تبصره 3 – فارغ التحصيلان دوره كارداني رشته هاي تحصيلي گروه هاي آموزشي غيرپزشكي حداكثر تـا 96/06/31 بـه شـرطي مـي تواننـد در ايـن مرحله شركت نمايند كه تعهدات و خدمات قانوني را انجام داده باشند.

ب) دانشجويان دوره هاي نوبت دوم (شبانه) ، نيمه  حضوري، مجازي و پرديس خودگردان يا بين الملل دانشگاه هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي، دانشـگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي كنند، مي توانند بدون انصراف از تحصيل در اين مرحلـه ثبت نام و شركت نمايند. بديهي است اين دسته از داوطلبان در صورت موفقيت و قبل از ثبت نام در رشته قبولي جديد، لازم اسـت از رشـته قبـولي قبلي خود انصراف قطعي حاصل نموده و گواهي مربوط را به مؤسسه ذيربط ارائه نمايند. لازم بـه توضـيح اسـت كـه ايـن دسـته از داوطلبـان حـق بازگشت و ادامه تحصيل در رشته قبولي قبلي خود را ندارند.

ج) دانشجويان محروم از تحصيل آموزشي، موضوع موارد مرتبط در آيين نامه آموزشي و همچنين دانشجويان دوره كارشناسي كه مـدرك معـادل كارداني (اعم از كارداني عمومي و يا كارداني) را اخذ نموده اند نيز مانند مقررات مربوط به دانشجويان انصرافي پـس از تسـويه حسـابكامـل بـا مؤسسه ذيربط و همچنين اداره كل امور دانشجويان داخل و صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و در صورت نداشتن مشكل نظام وظيفه (براي برادران) حق ثبتنام داشته و محدوديتي در انتخاب رشته ندارند. بديهي است اين دسته از داوطلبان مي تواننـد كليـه تعهـدات مربوط را پس از اتمام تحصيلات خود به صورت يكجا به انجام برسانند

نکات تکمیل ظرفیت کارشناسی 96 که باید بدانید :

  • 1-هر داوطلب مي تواند بدون توجه به نوع ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه و يا نوع گواهينامه دوره پيش دانشگاهي نظـام جديـد آمـوزش متوسـطه و تنها بر اساس ميزان علاقهمندي خود به رشته هاي تحصيلي، منحصراً در يكي از پنج گروه آزمايشي ( علـوم رياضـي و فنـي،  علـوم تجربـي،  علوم انساني،  هنر و يا  زبان هاي خارجي ) ثبت نام و انتخاب رشته نمايد.
  • 2-داوطلباني كه در آزمون سراسري سال 1396 شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته نشده اند و يا غايب جلسه آزمون بوده اند، منحصراً مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي به روش پذيرش با اعمال سوابق تحصيلي و یا تکمیل ظرفیت کارشناسی 96 مي باشند.
  • 3-تمامی رشته ها در دانشگاه پیام نور وغیر انتفاعی به جز رشته های پزشکی وپیراپزشکی موجود می باشد و شما می توانید بدون کنکور آن را انتخاب بکنید.


ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد 

ثبت نام انتخاب رشته مرحله تكميل ظرفيت رشته هاي با آزمون سراسري 1396 دانشگاه آزاد اسلامي امروز دوشنبه 17 مهر ماه آغاز مي شود . اين ثبت نام تا ساعت 24 روز جمعه 21 مهر ماه ادامه خواهد داشت .

کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی می باشند و در مرحله قبلي انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامي شركت نموده يا ننموده اند ، مي توانند با مراجعه به سامانه اين مركز نسبت به انتخاب حداكثر بيست رشته / محل دانشگاهي اقدام نمايند. امكان ويرايش رشته / محل هاي انتخابي تا پايان مدت زمان ثبت نام براي داوطلبان فراهم مي باشد، برای ثبت نام تلفنی تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد می توانید از ساعت 8 صبح الی 12 شب بدون پیش شماره و کد با شماره 9099072068 تماس حاصل فرمایید .

نتایج پذیرفته شدگان تا پایان مهر ماه اعلام خواهد شد .


نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد 96

ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه نیز از 11 مهرماه آغاز شد و در نهایت به پایان رسید. جهت مشاهده نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد و دکتری  این مطلب را دنبال فرمایید .

اگر در خصوص تفاوت دانشگاه های آزاد اسلامی ، پیام نور و غیرانتفاعی سوالاتی دارید ، این مطلب را دنبال کنید

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص ورود به دانشگاه بدون کنکور در رشته و دانشگاه دلخواه ، از ساعت 8 صبح الی 12 شب می توانید بدون پیش شماره و بدون کد از تلفن ثابت با شماره 9099072068 تماس حاصل فرمایید . 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تحصیلی و آموزشی

بررسی کنید

اعلام نتایج نهایی انتخاب رشته کنکور سراسری 97

اعلام نتایج نهایی انتخاب رشته کنکور سراسری 97میانگین 5 رای از تعداد 1 “اعلام نتایج ن…