رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی 1402

رشته های بدون کنکور دانشگاه بهشتی

پذیرش بدون کنکور داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد طی سالیان اخیر در دستور کار مراکز آموزشی زیادی اعم از دانشگاه های دولتی و غیردولتی قرار گرفته است.

از جمله این مراکز میتوان به دانشگاه شهید بهشتی تهران اشاره کرد که هر ساله اقدام به پذیرش دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان بر حسب سوابق تحصیلی مینماید.

این دانشگاه به دلیل کیفیت بالای آموزشی مورد توجه داوطلبان زیادی قرار داشته و همواره شاهد رقابت زیادی در میان دانشجویان مختلف برای تحصیل در این دانشگاه هستیم.

رشته های بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی هر ساله در اطلاعیه های پذیرش این دانشگاه ذکر شده و داوطلبان با مراجعه به سامانه رسمی این دانشگاه می توانند با این رشته ها آشنا شوند.

چنانچه نسبت به اطلاع از رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال 1402 علاقه مند هستید، در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

دانشگاه بهشتی

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

طبق آخرین اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی ثبت نام از داوطلبان علاقه مند به تحصیل بدون کنکور مقطع کارشناسی ارشد از تاریخ 4 / 9 / 99 آغاز شده و تا 24 / 9 / 99 ادامه خواهد داشت.

داوطلبان در این مدت می توانند به سامانه ثبت نام دانشگاه پیام نور مراجعه کرده و نسبت به انجام مراحل ثبت نام و بارگذاری مدارک خود اقدام نمایند .

رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ۱۴۰۲

دانشکده/پژوهشکده

علوم و ادبیات انسانی

زبان و ادبيات فارسیآموزش زبان انگلیسی
ادبيات کودک و نوجوان زبان و ادبيات انگليسی
تاریخ اسلامفلسفه
تاریخ ایران باستان آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان
تاریخ ایران دوره اسلاميزبان شناسي همگاني – زبان های باستاني ایران
تاریخ عمومي جهان باستان شناسي
پژوهش علوم اجتماعيپيش از تاریخ
زبان و ادبيات فرانسه باستان شناسي
مترجمي زبان فرانسهدوران تاریخي
آموزش زبان آلماني باستان شناسي
تمدن و فرهنگ اسلامي ایران و سرزمين های دیگر

 

دانشکده/پژوهشکده

گياهان و مواد اوليه دارویي

فيتوشيميشيمي دارویي
گياهان دارویيعلوم و مهندسی باغبانی

 

دانشکده/پژوهشکده

حقوق

حقوق جزا و جرم شناسيحقوق بشر
حقوق عموميحقوق خصوصي
حقوق بين المللحقوق مالکيت فکری
حقوق تجارت بين المللحقوق اقتصادی
حقوق اقتصادی

 

دانشکده/پژوهشکده

ليزر و پالسما فوتونيک

ليزر و پلاسما فوتونيکمهندسی پلاسما

 

دانشکده/پژوهشکده

فيزیک

فيزیک (اپتيک و ليزر) فيزیک (گرانش و کيهان شناسي)
فيزیک (پلاسما) فيزیک (نجوم و اخترفيزیک)
فيزیک (ماده چگال) فيزیک (فيزیک آماری و سامانه های پيچيده)
فيزیک (ذرات بنيادی و نظریه ميدان‌ها)

دانشکده/ پژوهشکده

علوم انسانی

علوم سياسيعلوم اقتصادی – اقتصاد نظری
اندیشه سياسي در اسالمعلوم اقتصادی – برنامه ریزی سيستم های اقتصادی
مطالعات منطقه ایعلوم اقتصادی – اقتصاد انرژی
روابط بين الملل

دانشکده/پژوهشکده

علوم تربيتي و روانشناسي

آموزش و بهسازی منابع انسانيروانشناسي تربيتي
برنامه ریزی درسيمشاوره – مدرسه
مدیریت و برنامه ریزی آموزش عاليروانشناسي عمومي
علم اطلاعات و دانش شناسي – مدیریت اطلاعاتروانشناسي صنعتي و سازماني
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشمشاوره – توانبخشي
مدیریت آموزشيروانشناسي باليني
روانشناسي باليني کودک و نوجوانمشاوره – خانواده

 

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده/پژوهشکده

معماری و شهرسازی

مهندسي معماریفناوری معماری – معماری بيونيک
مهندسي معماری منظرطراحي شهری
بازسازی پس از سانحهبرنامه ریزی شهری
مرمت و احيای ابنيه و بافت های تاریخي – حفاظت و مرمتبرنامه ریزی منطقه ای
ميراث معماریمطالعات معماری ایران
معماری و انرژیمدیریت پروژه و ساخت

دانشکده/پژوهشکده

مدیریت و حسابداری

مدیریت بازرگاني – بازاریابيمدیریت صنعتي – تحقيق در عمليات
مدیریت بازرگاني – بازرگاني بين الملليمدیریت صنعتي – مدیریت کيفيت و بهره وری
مدیریت بازرگاني – مدیریت استراتژیکمدیریت فناوری اطلاعات – سيستم های اطلاعات پيشرفته
مدیریت دولتي – توسعه منابع انسانيمدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونيک
مدیریت دولتي – خط مشي گذاری عموميمدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت دانش
مدیریت دولتي – مدیریت رفتار سازمانيمدیریت تکنولوژی-نوآوری تکنولوژی
حسابداریمدیریت کسب و کار – استراتژی
حسابداری مدیریتکارآفریني – کسب و کار جدید
حسابرسيکارآفریني – سازماني
مدیریت ماليمدیریت تکنولوژی- انتقال تکنولوژی
مدیریت صنعتي – توليد و عمليات


دانشکده/پژوهشکده

علوم زمين

جغرافيا و برنامه ریزی روستایي – مدیریت توسعه پایدار روستایيزمين شناسي – پترولوژی
علوم زمين – آب زمين شناسيزمين شناسي- تکتونيک ( زمين ساخت )
جغرافيا و برنامه ریزی شهری – آمایش شهریزمين شناسي نفت
علوم زمين – زمين شناسي اقتصادیمخاطرات محيطي
جغرافيا و برنامه ریزی شهری – محيط زیست شهریآب و هوا شناسي – سينوپتيک
جغرافيا و برنامه ریزی روستایي -برنامه ریزی کالبدی- فضایيژئومورفولوژی- ژئومورفولوژی نظری
سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيایي – سيستم اطالعات جغرافيایيژئومورفولوژی- ژئومورفولوژی و آمایش محيط
سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيایي- سنجش از دورعلوم زمين – چينه نگاری و دیرینه شناسي
جغرافيا و برنامه ریزی گردشگریعلوم زمين – رسوب شناسي و سنگ شناسي

 

دانشکده/پژوهشکده

علوم ریاضی

آمار ریاضيریاضي کاربردی- رمز و کد
ریاضي محض – آناليزعلوم کامپيوتر – محاسبات علمي
ریاضي محض-جبرعلوم کامپيوتر – الگوریتم و نظریه محاسبه
ریاضي محض-هندسهریاضي کاربردی – آناليز عددی
ریاضي محض- گراف و ترکيباتریاضي کاربردی – بهينه سازی
ریاضي محض – منطق ریاضيآموزش ریاضی
ریاضي کاربردی – معادالت دیفرانسيل و سيستم های دیناميکيریاضي کاربردی – علوم داده ها
بيم سنجيریاضي کاربردی- رمز و کد
ریاضي کاربردی – علوم داده ها

دانشکده/پژوهشکده

الهيات و ادیان

کلام تطبيقيعرفان تطبيقي
مدرسي معارف اسلامي – مباني نظری اسلامعرفان اسلامي
مدرسي انقلاب اسلاميفلسفه و کلام اسلامي
فقه سياسيتاریخ و تمدن ملل اسلامي
مدرسي تاریخ ، فرهنگ و تمدن اسلاميمدرسي اخلاق اسلامي

 

دانشکده/پژوهشکده

علوم ورزشي و تندرستي

فيزیولوژی ورزشي _ فيزیولوژی ورزشي کاربردیرفتار حرکتي – یادگيری و کنترل حرکتي
فيزیولوژی ورزشي _ فيزیولوژی فعاليت ورزشي محضمدیریت ورزشي _ مدیریت بازاریابي در ورزش
روانشناسي ورزشيآسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي – امدادگر ورزشي

دانشکده/پژوهشکده

علوم محيطي

اگرواکولوژیمحيط زیست- برنامه ریزی محيط زیست
علوم و مهندسي محيط زیست – مدیریت و حفاظت تنوع زیستيمحيط زیست – آموزش محيط زیست
علوم و مهندسي محيط زیست – آلودگي های محيط زیست

بیشتر بخوانید: شرایط و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۴۰۲

دانشکده/پژوهشکده

خانواده

حقوق خانوادهروانشناسي باليني – خانواده

دانشکده/پژوهشکده

مهندسي و فناوری های نوین

مهندسي هوافضا – جلوبرندگيمهندسي هوا فضا – مهندسي فضایي
مهندسي هوا فضا – دیناميک پرواز و کنترلمهندسي صنایع چوب و فرآورده های سلولزی-کامپوزیت های ليگنوسلولزی
مهندسي هوافضا – طراحي سازه های هوافضایيمهندسي صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – صنایع سلولزی

 

دانشکده/پژوهشکده

مهندسي هسته ای

مهندسي هسته ای – پرتو پزشکيمهندسي هسته ای – کاربرد پرتوها
مهندسي هسته ای – راکتورمهندسي هسته ای – چرخه سوخت

دانشکده/پژوهشکده

علوم و فناوری زیستي

زیست شناسي جانوری – فيزیولوژیزیست شناسي جانوری – سلولي و تکویني
زیست شناسي جانوری – بيوسيستماتيکمهندسي کشاورزی- بيوتکنولوژی کشاورزی
زیست شناسي- علوم گياهي – فيزیولوژی گياهيزیست شناسي دریا – جانوران دریا
زیست شناسي گياهي – سيستماتيک اکولوژیميکروبيولوژی- ميکروبيولوژی صنعتي
ميکروبيولوژی- زیست شناسي ميکروب های بيماری زازیست شناسي –ژنتيک
زیست فناوری ميکروبيریززیست فناوری

 

دانشکده/پژوهشکده

بنياد ایرانشناسي

ایران شناسي – ایران شناسي عموميایران شناسي – فرهنگ مردم، آداب و رسوم و ميراث فرهنگي
ایران شناسي- ایران شناسي تاریخایران شناسي- اصول نسخه شناسي و مرمت نسخه های خطي و نسخه آرایي

 

دانشکده پژوهشکده

علوم شيمي و نفت

شيمي پليمرشيمي – شيمي آلي
شيمي کاتاليستشيمي – شيمي فيزیک
شيمي – شيمي تجزیهشيمي – شيمي معدني

دانشکده/پژوهشکده

علوم شناختي و مغز

علوم شناختيتوانبخشي شناختي

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده/پژوهشکده

مهندسي عمران، آب و محيط زیستمه

مهندسي عمران – مهندسي محيط زیستمهندسي عمران – مهندسي و مدیریت منابع آب
مهندسي عمران – مهندسي زلزلهمهندسي عمران – مهندسي آب و سازه های هيدروليکي
مدیریت در سوانح طبيعي ( سيل و زلزله )

 

 

دانشکده/پژوهشکده

مهندسي مکانيک و انرژی

مهندسي مکانيک – طراحي کاربردیمهندسي مواد-شناسایي و انتخاب مواد مهندسي
مهندسي مکانيک – تبدیل انرژیمهندسي ایمني و بازرسي فني
مهندسي سيستم های انرژی – سيستم های انرژیمهندسي انرژی های تجدید پذیر
مهندسي سيستم های انرژی – تکنولوژی انرژی

دانشکده/پژوهشکده

فضای مجازی

مهندسي فناوری اطلاعات – سيستم های چند رسانه ایمهندسي صنایع- سيستم های اطلاعاتي
مهندسي برق – مخابرات امن و رمز نگاری

دانشکده/پژوهشکده

اعجاز قرآن

قرآن کاوی رایانشيعلوم قرآني – اعجاز

 

دانشکده/پژوهشکده

مهندسي برق

مهندسي برق – مدارهای مجتمع الکترونيکمهندسي برق – کنترل
مهندسي برق – سيستم های الکترونيک دیجيتالمهندسي برق – سامانه های برقي حمل و نقل
مهندسي برق – افزاره های ميکرو و نانو الکترونيکمهندسي برق – سيستم های قدرت
مهندسي برق-مخابرات – سيستممهندسي برق – الکترونيک قدرت و ماشين های الکتریکي
مهندسي برق – مخابرات ميدانمهندسي برق – برنامه ریزی و مدیریت سيستم های انرژی الکتریکي

 

دانشکده/پژوهشکده

مهندسي و علوم کامپيوتر

مهندسي کامپيوتر – گرایش معماری سيستم های کامپيوتریمهندسي فناوری اطلاعات – معماری سازماني
مهندسي کامپيوتر – نرم افزارمهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيکز

 

 

دانشکده/پژوهشکده

علوم و فناوری های پزشکي

مهندسي پزشکي

بيوالکتریک

 

دانشکده/پژوهشکده

مرکز تحقيقات پروتئين

بيوشيمي

دانشکده/پژوهشکده

مطالعات بنيادین علم و فناوری

سياست گذاری علم و فناوری

زمان اعلام نتایج داوطلبان

اسامی پذیرفته شدگان اولیه دوره های بدون کنکور دانشگاه شهید مطهری در در اواخر اسفند ماه هر سال منتشر شده و داوطلبان می توانند بر اساس اطلاعاتی شامل کد ملی، شماره داوطلبی، شماره پرونده و … از طریق سایت این دانشگاه از نتایج پذیرفته شدگان اولیه مطلع شوند.

دنشگاه بهشتی

سخن آخر

دانشگاه شهید بهشتی تهران یکی از برترین دانشگاه های دولتی کشور به لحاظ آموزشی به شمار می رود که طی سالیان اخیر همواره مورد توجه داوطلبان زیادی قرار گرفته است.

امکان تحصیل بدون کنکور داوطلبان ممتاز و استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه وجود داشته و متقاضیان برای این منظور می توانند با اطلاع از رشته های ارائه شده در این دانشگاه نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام خود اقدام نمایند.

سوالات متداول

علامت سوالآیا امکان تحصیل بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور وجود دارد؟

بله ، طی سالیان اخیر امکان تحصیل بدون کنکور داوطلبان در کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی فراهم شده است

علامت سوالاعلام نتایج پذیرفته شدگان دوره های بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی به چه طریقی انجام می شود؟

نتایج نتایج نهایی مقاطع مختلف این دانشگاه از سایت رسمی دانشگاه شهید بهشتی و یا اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان به نشانی www.sbu.ac.ir قابل مشاهده است.


لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی 1402

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

جمعه

1403/3/25

شنبه

1403/3/26

یکشنبه

1403/3/27

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید