معرفی رشته علوم سیاسی

معرفی رشته علوم سیاسی

چه اندازه در مورد رشته علوم سیاسی اطلاعات دارید؟ شاید به نظرتان برسد که دانشجویان این رشته به تحلیل اخبار سیاسی ایران و جهان می پردازند و اخبار روز را تحلیل می کنند، اما بهتر است این دیدگاه را تا حدودی عوض کنید.

علوم سیاسی یک رشته کلاسیک است که به بررسی پدیده های سیاسی می پردازد. هدف آن تفکر و درک انسان از اشکال و ماهیت رفتار سیاسی و توسعه ابزار های نظری برای تفسیر پدیده های معنادار سیاسی است.

رشته علوم سیاسی با زمینه هایی از جمله دموکراسی ، پارلمان ها ، سیاستمداران ، انتخابات و دولت سروکار دارد. با این حال علوم سیاسی مدرن محدود به آنچه در سطح دولت اتفاق می افتد نیست.

اگر بخواهیم تعریف ساده تری از این رشته به شما بدهیم، باید بگوییم که رشته علوم سیاسی، یک رشته تئوریک است که اندیشه ها و نظریه های سیاسی می پردازد و کارکرد آن ها را در سطح جوامع بررسی می کند.

رشته علوم سیاسی همراه با ارائه یکسری نظریه ها و ابزار ها و راهکار هایی است که بر اساس شرایط و مشکلاتی که جامعه تجربه می کند، ارائه می شود. در این مطلب می خواهیم در مورد رشته علوم سیاسی با شما گفت و گو کنیم و شما را با این رشته آشنا کنیم. پس همراه ما باشید.

معرفی رشته علوم سیاسی

اگر بخواهیم برایتان از تاریخچه این رشته به شما بگوییم، باید به زمان سقراط برگردیم؛ زیرا تاریخچه این رشته را به اندیشه های سقراط نسبت می دهند. همانقدر بدانید که علوم سیاسی علم جدیدی نیست و تاریخچه طولانی دارد.

اگر هم بخواهیم تاریخچه این رشته را در ایران بررسی کنیم، باید به سال ۱۲۷۸ شمسی برگردیم، زمانی که مظفرالدین شاه با تاسیس مدرسه علوم سیاسی فرمان به ایجاد این رشته داد.

وظایف کارشناس علوم سیاسی

وظایف کارشناس علوم سیاسی

فارغ التحصیلان این رشته باید روحیه پژوهشگری داشته باشند؛ زیرا یکی از وظایف آن ها نشر نتایج پژوهش هایشان از طریق نشریات است.

پژوهش از وظایف یک کارشناس علوم سیاسی است؛ اما پژوهش در مورد چه؟

پس یک کارشناس علوم سیاسی بداند که باید در مورد چه موضوعی تحلیل و تحقیق انجام دهد.

اخبار سیاسی هر روز در حال آپدیت است؛ کارشناس علوم سیاسی نیز باید بتواند با استفاده از اطلاعات مصاحبه ها، روزنامه ها، اتفاقات روزمره، رای مردم و منابع آماری موجود به توسعه نظریات بپردازد.

از وظایف دیگر کارشناس علوم سیاسی تشخیص اطلاعات با گروه بندی، تخمین، شناسایی تفاوت ها و شباهت ها و کشف تغییرات صورت گرفته در شرایط محیط یا اتفاقات است.

دوره تحصیل کارشناسی رشته علوم سیاسی

۴ سال که معادل ۸ ترم تحصیلی است باید در این رشته تحصیل کنید تا بتوانید مدرک کارشناسی دریافت کنید.

تعداد واحد هایی که باید بگذرانید ۱۳۸ واحد است که ۲۲ واحد دروس عمومی است و ۱۰۶ واحد دروس پایه و اصلی و ۱۰ واحد هم متعلق به واحد های اختیاری است.

چارت دروس رشته علوم سیاسی را در زیر برایتان آورده ایم تا با واحد های درسی این رشته بیشتر آشنا شوید.

دروس عمومی کارشناسی علوم سیاسی
ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ دو درس از دروس مبانی نظری اسلام ۶ تربیت بدنی ۱
۲ ادبیات فارسی ۷ یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسلامی
۳ یک درس از دروس اخلاق اسلامی ۸ تربیت بدنی ۲
۴ زبان عمومی ۹ یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی
۵ یک درس از دروس انقلاب اسلامی


دوره تحصیل کارشناسی رشته علوم سیاسیدروس اصلی کارشناسی علوم سیاسی
ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ مبانی علم سیاست ۲۰ خلیج فارس و مسائل آن
۲ مبانی علم حقوق ۲۱ مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم
۳ مبانی جامعه شناسی عمومی ۲۲ اصول روابط بین الملل
۴ مبانی علم اقتصاد ۲۳ سازمان های بین المللی
۵ روش تحقیق در علوم سیاسی ۲۴ تاریخ روابط بین الملل (از ۱۸۷۱ تا ۱۹۴۵)
۶ حقوق اساسی (کلیات) ۲۵ تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب از قبل از افلاطون تا قرن بیستم
۷ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲۶ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
۸ مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام ۲۷ دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام
۹ حقوق بین الملل اسلامی ۲۸ حقوق بین الملل عمومی
۱۰ نظام سیاسی و دولت در اسلام ۲۹ فن دیپلماسی و آداب کنسولی
۱۱ اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران ۳۰ حقوق بین الملل خصوصی
۱۲ جنبش های اسلامی معاصر ۳۱ تئوریهای انقلاب
۱۳ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (از ۱۲۲۸ تا ۱۳۲۰) ۳۲ شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم
۱۴ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷) ۳۳ نوسازی و دگرگونی سیاسی
۱۵ انقلاب اسلامی ایران ۳۴ سیاست خارجی قدرت های بزرگ
۱۶ روابط خارجی ایران (از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷) ۳۵ جامعه شناسی سیاسی
۱۷ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ۳۶ مسائل نظامی و استراتژیک معاصر
۱۸ مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران ۳۷ تاریخ تحول دولت در اسلام
۱۹ حقوق اداری ۳۸ متون سیاسی به زبان خارجی


دروس اختیاری کارشناسی علوم سیاسی
ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ اسلام و ایران ۱۶ مسایل سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپای غربی
۲ مالیه عمومی ۱۷ سیاست و حکومت در آسیای جنوبی
۳ جغرافیای اقتصادی ایران ۱۸ ارتش و سیاست
۴ اداره امور دولتی ۱۹ سیاست و حکومت در چین
۵ مطبوعات سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت به بعد ۲۰ جمهوری اسلامی ایران و نهضت های رهایی بخش
۶ انقلابهای جهان ۲۱ سیاست و حکومت در آفریقا
۷ نظام های سیاسی تطبیقی ۲۲ اعراب و اسراییل و مسئله فلسطین
۸ روانشناسی اجتماعی ۲۳ سیاست و حکومت در آمریکای لاتین
۹ نظام های اقتصادی تطبیقی ۲۴ اندیشه های سیاسی در شرق باستان
۱۰ تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا ۱۳۲۰ ۲۵ سیاست و حکومت در اروپای باختری
۱۱ سیاست و حکومت در شوروی ۲۶ جغرافیای سیاسی(تأکید بر جهان اسلام)
۱۲ سیر قدرت دریاها ۲۷ خاورمیانه و سیاست بین الملل
۱۳ سیاست و حکومت در ایالات متحده آمریکا ۲۸ تک درس در اختیار گروه آموزشی
۱۴ مسایل سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپای شرقی ۲۹ اقتصاد بین الملل
۱۵ سیاست و حکومت در خاور میانه ۳۰ مسایل سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپای غربی

دانشگاه های پذیرنده رشته علوم سیاسی

دانشگاه های پذیرنده رشته علوم سیاسی

دانشگاه دولتی پذیرنده رشته علوم سیاسی که تعداد آن ها هم زیاد است به شرح زیر است:

 • دانشگاه آیت الله بروجردی
 • دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • دانشگاه بیرجند
 • دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه اصفهان
 • دانشگاه لرستان
 • دانشگاه حکیم سبزواری
 • دانشگاه علامه طباطبایی
 • دانشگاه رازی
 • دانشگاه شاهد
 • دانشگاه شهید باهنر
 • دانشگاه شهید بهشتی
 • دانشگاه شهید چمران
 • دانشگاه شیراز
 • دانشگاه فردوسی
 • دانشگاه گیلان
 • دانشگاه مازندران
 • دانشگاه یاسوج
 • دانشگاه یزد
 • دانشگاه اردکان
 • دانشگاه تربت حیدریه

نکته: دانشجویان عزیز میتوانند در موعد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری، پیام نور، آزاد و علمی کاربردی این رشته را به صورت بدون آزمون ادامه دهند.

چارت دروس رشته علوم سیاسی

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه معرفی رشته علوم سیاسی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ شب ایام تعطیل ۱۰ صبح تا ۱۰ شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

توصیه مشاوران آویژه

اگر قصد دارید تا در این رشته تحصیل کنید، بهتر است اطلاعات کاملی در مورد رتبه مورد پذیرش دانشگاه مورد علاقه تان تحقیق کنید و پس از کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار کار این رشته، نسبت به برنامه ریزی برای قبولی در این رشته اقدام کنید.

مشاوران ما در مرکز مشاوره آویژه در کنار شما هستند تا با بهترین برنامه ریزی شما را برای تحصیل در بهترین دانشگاه، کمک کنند.

سوالات متداول

برای قبولی در رشته علوم سیاسی چه رتبه ای لازم است؟

رشته قبولی در دانشگاه های سراسری حداکثر رتبه در نظر گرفته شده برای آن ۵۰۰۰ است.

معرفی رشته علوم سیاسی

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه معرفی رشته علوم سیاسی

از مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه با تلفن همراه

در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

جمعه

1402/1/4

شنبه

1402/1/5

یکشنبه

1402/1/6

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید