لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد به جزییات شهرها

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد به جزییات شهرها (Copy)
به اشتراک بگذارید

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد در هر یک از واحدهای استان تهران و هم چنین دیگر شهرها متفاوت است . در ادامه لیست  رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد در شهر تهران را بررسی می کنیم .

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

(کاردانی پیوسته)

 • کاردانی حسابداری
 • کاردانی مدیریت بازرگانی
 • کاردانی فنی برق – الکترونیک
 • کاردانی فنی کارهای عمومی ساختمان
 • کاردانی فنی صنایع اتومبیل
 • کاردانی فنی تاسیسات بهداشتی و گازرسانی
 • کاردانی تکنولوژی مواد غذایی
 • کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی
 • کاردانی معماری
 • کاردانی نرم افزار کامپیوتر

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

کارشناسی پیوسته

 • آموزش زبان انگلیسی
 • مدیریت بازرگانی
 • حسابداری
 • علم اطلاعات و دانش شناسی
 • مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی
 • مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
 • مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
 • مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید- ماشین ابزار
 • مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست
 • معماری
 • مهندسی اجرایی عمران

بیشتر بخوانید: نحوه انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد


لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تهران غرب

  کارشناسی پیوسته

 • مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت گمرکی
 • مدیریت جهانگردی
 • حسابداری دولتی
 • حسابداری مالیاتی
 • طراحی صنعتی

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علوم و تحقیقات

کارشناسی پیوسته

 • زبان و ادبیات فرانسه
 • جهانگردی
 • مترجمی زبان فرانسه
 • فیزیک
 • علوم قرآن و حدیث فیزیک مهندسی
 • مدیریت صنایع مبلمان و دکوراسیون
 • زیست شناسی
 • مدیریت امور گمرکی
 • زیست شناسی گیاهی
 • هتلداری

بیشتر بخوانید: رشته های گروه پزشکی و پیراپزشکی بدون کنکور دانشگاه آزاد


لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه تهران شمال

کاردانی پیوسته

 • کاردانی حسابداری
 • کاردانی مدیریت بازرگانی
 • کاردانی فنی برق – الکترونیک
 • کاردانی فنی کارهای عمومی ساختمان
 • کاردانی فنی صنایع اتومبیل
 • کاردانی فنی تاسیسات بهداشتی و گازرسانی
 • کاردانی تکنولوژی مواد غذایی
 • کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی
 • کاردانی معماری
 • کاردانی نرم افزار کامپیوتر

(کارشناسی پیوسته )

 • آموزش زبان انگلیسی
 • مدیریت بازرگانی
 • حسابداری
 • علم اطلاعات و دانش شناسی
 • مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی
 • مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
 • مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
 • مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید- ماشین ابزار
 • مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست
 • معماری
 • مهندسی اجرایی عمران

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

کاردانی پیوسته

 • کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
 • کاردانی حسابداری
 • کاردانی فنی پل سازی و ابنیه فنی
 • کاردانی فنی کارهای عمومی ساختمان
 • استخراج معادن ذغال سنگ
 • کاردانی فنی صنایع اتومبیل
 • کاردانی فنی تاسیسات بهداشتی و گازرسانی
 • کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی
 • کاردانی تکنولوژی محیط زیست

کارشناسی پیوسته

 • آموزش زبان انگلیسی
 • آموزش و پرورش ابتدایی
 • آموزش دینی و عربی
 • حسابداری
 • آموزش ریاضی
 • مهندسی تکنولوژی الکترونیک
 • مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
 • مهندسی تکنولوژی برق -قدرت
 • مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
 • مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیرزمینی
 • مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
 • معماری
 • مهندسی اجرایی عمران

لیست رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد واحد ایذه

کاردانی پیوسته

 • مربی بهداشت مدارس
 • حسابداری
 • تربیت بدنی – تربیت بدنی
 • الکترونیک – الکترونیک عمومی
 • الکتروتکنیک – برق صنعتی
 • الکتروتکنیک – تاسیسات الکتریکی
 • ساختمان – کارهای عمومی ساختمان
 • مکانیک خودرو – مکانیک خودرو
 • نرم افزار کامپیوتر

کاردانی ناپیوسته

 • دامپزشکی
 • کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی
 • کاردانی آموزش دینی و عربی
 • کاردانی آموزش زبان انگلیسی
 • کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
 • کاردانی حسابداری
 • کاردانی علوم ورزشی
 • تربیت معلم آموزش ریاضی
 • شیمی آزمایشگاهی
 • تربیت معلم آموزش علوم تجربی
 • کاردانی فنی عملیات پتروشیمی
 • کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان
 • کاردانی فنی عمران
 • کاردانی فنی مکانیک
 • کاردانی مخابرات
 • کاردانی فنی عمران – راهسازی
 • نرم افزار کامپیوتر
 • تکنولوژی ماشین های کشاورزی
 • تکنولوژی تولیدات دامی
 • باستان شناسی
 • موزه ها و بناهای تاریخی

لیست رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد واحد گتوند

کاردانی پیوسته

 • مکانیک خودرو – مکانیک خودرو

لیست رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد واحد باغملک

کاردانی پیوسته

 • حسابداری
 • الکتروتکنیک – برق صنعتی
 • ساختمان – کارهای عمومی ساختمان
 • مکانیک خودرو – مکانیک خودرو
 • نرم افزار کامپیوتر

کاردانی ناپیوسته

 • کاردانی آموزش زبان انگلیسی
 • کاردانی حسابداری
 • کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان
 • کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)
 • تکنولوژی مواد غذایی
 • کاردانی فنی دامپروری – پرورش زنبور عسل

لیست رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد واحد بهبهان

در این بند از مطلب می خواهیم لیست رشته های بدون کنکور کاردانی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد واحد بهبهان را برای شما علاقمندان تحصیل در این دانشگاه ارائه دهیم.

کاردانی پیوسته

 • مربی بهداشت مدارس
 • تربیت بدنی – تربیت بدنی
 • الکترونیک – الکترونیک عمومی
 • الکتروتکنیک – برق صنعتی
 • الکتروتکنیک – تاسیسات الکتریکی
 • نقشه کشی عمومی – نقشه کشی و طراحی صنعتی
 • نقشه کشی معماری – معماری
 • نقشه برداری – نقشه برداری
 • مکانیک خودرو – مکانیک خودرو
 • متالورژی – ریخته گری
 • امور زراعی و باغی – تکنولوژی تولیدات زراعی
 • امور دامی – تکنولوژی پرورش طیور
 • امور دامی – تکنولوژی پرورش دام
 • امور زراعی و باغی – تکنولوژی تولیدات باغی

کاردانی ناپیوسته

 • دامپزشکی
 • کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
 • کاردانی امور بانکی
 • کاردانی مدیریت گمرکی
 • کاردانی حسابداری
 • کاردانی فنی عمران
 • کاردانی فنی جوشکاری
 • کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی
 • نرم افزار کامپیوتر

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد واحد بهبهان

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد واحد بهبهان را می توانید در این قسمت مشاهده کنید .

کارشناسی پیوسته

 • آموزش زبان انگلیسی
 • مطالعات خانواده
 • روانشناسی
 • حقوق
 • اقتصاد
 • مشاوره
 • ریاضیات و کاربردها
 • فیزیک مهندسی
 • زمین شناسی
 • مهندسی برق
 • مهندسی نفت
 • مهندسی عمران
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی علوم دامی
 • علوم و مهندسی خاک
 • علوم و مهندسی صنایع غذایی
 • مهندسی معماری

کارشناسی ناپیوسته

 • علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
 • آموزش زبان انگلیسی
 • آموزش و پرورش ابتدایی
 • حسابداری
 • تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
 • مهندسی فناوری مکانیک – تاسیسات حرارتی و برودتی
 • مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق
 • مهندسی فناوری متالورژی – ذوب فلزات
 • مهندسی فناوری کنترل – ابزار دقیق
 • مهندسی تکنولوژی برق – قدرت
 • مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی
 • مهندسی فناوری مکانیک خودرو
 • مهندسی فناوری جوش
 • مهندسی فناوری عمران – نقشه برداری
 • مهندسی فناوری مکانیک – ماشین ابزار
 • مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات  ICT – مخابرات نوری
 • مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT – دیتا
 • مهندسی تولیدات دامی
 • مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی
 • معماری
 • مهندسی اجرایی عمران

لیست رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد واحد ماهشهر

در این بند از مطلب می خواهیم لیست رشته های بدون کنکور کاردانی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد واحد ماهشهر را برای شما علاقمندان تحصیل در این دانشگاه ارائه دهیم.

کاردانی پیوسته

 • حسابداری
 • نقشه کشی معماری – معماری
 • مکانیک خودرو – مکانیک خودرو
 • گرافیک – گرافیک

کاردانی ناپیوسته

 • کاردانی حسابداری
 • کاردانی فنی عملیات پتروشیمی
 • کاردانی فنی برق
 • کاردانی فنی مکانیک
 • کاردانی فنی صنایع شیمیایی
 • کاردانی مخابرات
 • کاردانی فنی کامپیوتر – سیستم های کامپیوتری
 • نرم افزار کامپیوتر

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد واحد ماهشهر

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد واحد ماهشهر را می توانید در این قسمت مشاهده کنید .

کارشناسی پیوسته

 • حسابداری
 • جغرافیا
 • شیمی محض
 • مهندسی برق
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی پلیمر
 • مهندسی نفت
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی معماری
 • مهندسی مکانیک

کارشناسی ناپیوسته

 • حسابداری
 • مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
 • مهندسی تکنولوژی برق – قدرت
 • مهندسی فناوری صنایع شیمیایی
 • مهندسی فناوری مکانیک – ماشین ابزار
 • کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویر سازی
 • معماری

لیست رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد واحد رامهرمز

در این بند از مطلب می خواهیم لیست رشته های بدون کنکور کاردانی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد واحد رامهرمز را برای شما علاقمندان تحصیل در این دانشگاه ارائه دهیم.

کاردانی پیوسته

 • حسابداری
 • الکترونیک – الکترونیک عمومی
 • الکتروتکنیک – برق صنعتی
 • الکتروتکنیک – تاسیسات الکتریکی
 • نقشه کشی معماری – معماری
 • مکانیک خودرو – مکانیک خودرو
 • نرم افزار کامپیوتر

کاردانی ناپیوسته

کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد واحد رامهرمز

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد واحد رامهرمز را می توانید در ادامه بخوانید

کارشناسی پیوسته

 • علوم و مهندسی شیلات

کارشناسی ناپیوسته

 • حسابداری
 • مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

لیست رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد واحد هیدج

لیست رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد واحد هیدج را می توانید در ادامه ببنید.

کاردانی پیوسته

 • حسابداری
 • تربیت بدنی – تربیت بدنی
 • الکتروتکنیک – برق صنعتی
 • الکتروتکنیک – تاسیسات الکتریکی
 • ساختمان – کارهای عمومی ساختمان
 • نقشه کشی معماری – معماری
 • مکانیک خودرو – مکانیک خودرو
 • نرم افزار کامپیوتر

کاردانی ناپیوسته

 • کاردانی آموزش زبان انگلیسی
 • کاردانی امور بانکی
 • کاردانی امور مالی و مالیاتی
 • کاردانی حسابداری
 • کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان
 • کاردانی فنی برق
 • کاردانی فنی مکانیک
 • کاردانی نقشه برداری
 • نرم افزار کامپیوتر
 • تکنولوژی مواد غذایی
 • تکنولوژی محیط زیست
 • معماری

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد واحد هیدج

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد واحد هیدج را در ادامه مشاهده خواهید کرد .

کارشناسی پیوسته

 • حقوق
 • مدیریت بازرگانی
 • حسابداری
 • میکروبیولوژی
 • مهندسی برق
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی عمران
 • مهندسی مکانیک
 • علوم و مهندسی صنایع غذایی
 • مهندسی معماری

کارشناسی ناپیوسته

 • حسابداری
 • مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
 • مهندسی تکنولوژی برق – قدرت
 • مهندسی فناوری مکانیک خودرو
 • مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی
 • معماری
 • مهندسی اجرایی عمران

اگر رشته مورد نظر و یا شهر مورد نظر شما در موارد بالا نبود می توانید با مرکز مشاوره آویژه دانش تماس بگیرید .

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد به جزییات شهرها

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره 9099072068 تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد به جزییات شهرها

از مشاورین مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه از طریق تلفن ثابت

در سراسر کشور با 9099072068 تماس بگیرید

همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب 

حتی ایام تعطیل

در این مقاله بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068