مشاوره پروژه کسری خدمت نظام وظیفه

به اشتراک بگذارید

مشاوره پروژه کسری خدمت :

مشاوره پروژه کسری خدمت می تواند در تمام زمینه های مختلف طرح های پژوهشی تحقیقاتی برای کسری خدمت نظام وظیفه راهنمایی های لازم را به شما عزیزان ارائه دهد . هر یک از رشته های تحصیلی دانشگاهی ، طرح های پزوهشی تحقیقاتی مختص به خود را دارند . مشمولان می توانند برای پی بردن به راهبرد پروژه کسری خدمت بوسیله مشاوره پروژه کسری خدمت از اطلاعات کافی برخوردار شوند . در این زمینه می توانید با کمک مشاوران متخصص مرکز آویژه دانش از راهنمایی های کافی و مورد قبول بهره مند شوید . 

مشاوره در مورد نحوه ی انجام پروژه :

هر یک از رشته های تحصیلی دانشگاهی طرح ها و پژوهش های مختص به خود را دارند . نحوه انجام پروژه های دانشگاهی نیازمند راهنمایی های لازم و دقیق می باشد ، تا بتوان یک طرح تحقیقاتی قابل قبول ارائه داد . مشاوره در مورد نحوه انجام پروژه تحقیقاتی الزامی است، تا دانشجویان دچار سردرگمی نشده و از راهنمایی های لازم برخوردار شوند . پروژه های ارائه شده برای کسری خدمت نظام وظیفه باید مورد قبول بنیاد نخبگان نیروهای مسلح باشد تا به عنوان کسری خدمت نظام وظیفه محسوب گردند . استفاده از مشاوره پروژه کسری خدمت می تواند یکی از راهکارهای کاهش دادن طول دوران سربازی باشد . 

بیشتر بخوانید : برای آگاهی از کسری خدمت نظام وظیفه می توانید اینجا کلیک کنید .

 

مشاوره پروژه کسری خدمت نظام وظیفه,مشاوره نحوه انجام پروژه کسری خدمت نظام وظیفه,چگونگی انجام پروژهای کسری خدمت نظام وظیفه,بهترین جایگزینی برای کسری خدمت نظام وظیفهمشاوره در مورد چگونگی انجام پروژه های قابل قبول :

پروژه هایی باید برای کسری خدمت نظام وظیفه انجام شود که مورد تائید بنیاد نخبگان نیروهای مسلح گردد . در صورت تائید نشدن پروژه ی مربوطه توسط نیروهای مسلح، کسری خدمت نظام وظیفه صورت نخواهد پذیرفت و فرد همچنان مشمول می باشد . برای ارائه یک پروژه مناسب و قابل قبول و در مورد چگونگی انجام پروژه می توانید از مشاورین مجرب استفاده کنید . مرکز مشاوره آویژه دانش با ارائه بهترین راهکارها برای دریافت پروژه کسری خدمت می تواند یکی از مناسب ترین گزینه های انتخابی شما باشد . با کمک مشاوره پروژه کسری خدمت می توان از رهنمودهای لازم برای کم کردن خدمت سربازی بهره برد .

بیشتر بخوانید : برای آگاهی از پروژه کسری خدمت می توانید اینجا کلیک کنید .

مشاوره پروژه کسری خدمت نظام وظیفه,مشاوره نحوه انجام پروژه کسری خدمت نظام وظیفه,چگونگی انجام پروژهای کسری خدمت نظام وظیفه,بهترین جایگزینی برای کسری خدمت نظام وظیفه

مراکز پروژه کسری خدمت بر مبنای رشته تحصیلی :

مراکز مورد تائید نخبگان نیروهای مسلح برای پروژه کسری خدمت بر مبنای رشته تحصیلی توسط تیم تخصصی مرکز مشاوره آویژه دانش ارائه خواهد شد . این مراکز کار متقاضیان کسر خدمت را بسیار ساده تر می نماید و مدت زمان پیگیری و یافتن پروژه را بسیار کاهش می دهد . پروژه هایی باید برای کسری خدمت نظام وظیفه ارائه گردند که مورد قبول بنیاد نخبگان نیروهای مسلح باشند . در واقع مشاوره پروژه کسری خدمت ضوابط و مقررات وضع شده در مورد پروژه های کسری خدمت را شرح می دهد. مشاوره پروژه کسری خدمت بهترین گزینه برای کمک به اخذ پروژه های قابل قبول است . 

بیشتر بخوانید : برای آگاهی از کسری خدمت نظام وظیفه می توانید اینجا کلیک کنید . 

لیست سازمان های مورد تائید برای پروژه های کسر خدمت بر مبنای رشته تحصیلی :

 • روانشناسی : دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
 • حسابداری : دانشگاه جامع امام حسین ( ع )
 • مهندسی شهرسازی : مرکز تحقیقات راهبردی
 • اقتصاد : دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • نانوتکنولوژی : دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
 • تاریخ : دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • فلسفه : دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • بیوتکنولوژی : دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
 • ریاضی : دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • زمین شناسی : دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • مهندسی پزشکی : دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • مهندسی فناوری اطلاعات : دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • مهندسی هسته ای : دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • دامپزشکی : دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
 • علوم سیاسی : مرکز تحقیقات راهبردی
 • رشته های تربیتی : مرکز تحقیقات راهبردی
 • جامعه شناسی : مرکز تحقیقات راهبردی

شرایط پروژه کسری خدمت برای تحویل به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح :

بنیاد نخبگان نیروهای مسلح شرایط پروژه کسری خدمتبرای تحویل به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح را اعلام کرده است . مشمولان عزیز در صورت تمایل به دانستن شرایط پروژه کسری خدمت اعلام شده توسط بنیاد نخبگان نیروهای مسلح می توانند از مشاوران مجرب مرکز مشاوره آویژه دانش کمک بگیرند . این مرکز با ارائه راهنمایی های لازم مشمولان عزیز را از شرایط پروژه کسری خدمت مطلع می سازند . اکثر مشمولین خدمت سربازی به دنبال راهی هستند که بتوانند از کسری خدمت برخوردار شوند . مشاوره پروژه کسری خدمت می تواند راهکار مناسبی باشد . 

بیشتر بخوانید : برای آگاهی از شرایط پروژه کسری خدمت می توانید اینجا کلیک کنید .

انواع روش پروژه های کسری خدمت :

روش اول : ( کل خدمت ) : با داشتن رزومه قوی می توان از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان استفاده کرد . که می توان در این زمینه با مشاوره پروژه کسری خدمت اطلاعات و راهنمایی های لازم را دریافت نمود .

روش دوم ( کسر خدمت ) : دریافت پروژه کسر خدمت از ارگان های مختلف ، همراه با مشاوره پروژه کسری خدمت مربوطه

مراجعه مستقیم به یگان مورد نظر با توجه به رشته تحصیلی و صلاحیت

ارائه پروپوزال و تصویب و انجام آن

بیشتر بخوانید : برای آگاهی از مشمولین پروژه کسری خدمت سربازی می توانید اینجا کلیک کنید

مشاوره پروژه کسری خدمت نظام وظیفه,مشاوره نحوه انجام پروژه کسری خدمت نظام وظیفه,چگونگی انجام پروژهای کسری خدمت نظام وظیفه,بهترین جایگزینی برای کسری خدمت نظام وظیفه

مشاوره کامل اخذ پروژه کسری خدمت :

یکی از راههای کاهش مدت خدمت سربازی استفاده از پروژه کسری خدمت است . اکثر مشمولین خدمت سربازی به دنبال اخذ پروژه کسری خدمت هستند اما به علت نداشتن اطلاعات کافی موفق به اخذ پروژه کسری خدمت نمی شوند . چون مدت خدمت سربازی طولانی می باشد همه مشمولین به دنبال روش های مختلفی هستند که مدت خدمت سربازی خود را کاهش دهند . پروژه هایی که باعث کسری خدمت می شوند در درجه اول باید مورد تائید مراکز نخبگان نیروهای مسلح باشند . در صورت عدم تائید پروژه ارائه شده، کسری خدمت تعلق نخواهد گرفت و فرد مشمول خواهد بود . مشاوره پروژه کسری خدمت نظام وظیفه ارائه دهنده راهنمای کامل برای چگونگی اخذ پروژه کسری خدمت است . مشاوره پروژه کسری خدمت مناسب ترین انتخاب برای راهنمایی های لازم است . 

بیشتر بخوانید : برای آگاهی از پروژه کسری خدمت می توانید اینجا کلیک کنید .

اخذ پروژه کسری خدمت توسط متقاضیان :

 • متقاضیان بخش کسری خدمت تنها می توانند از یگان اصلی محل خدمتی خود پروژه اخذ کنند . می توان با کمک مشاوره پروژه کسری خدمت راهنمایی های لازم را دریافت کرد .
 • در صورتی که فرد متقاضی در حال حاضر سرباز باشد ، تنها می توانند از سازمان بکار گیرنده خود طرح تحقیقاتی اخذ نماید .
 • در صورتی که فرد ، خدمت قبلی داشته باشد ، مانند مورد قبل تنها می تواند از سازمان های زیر مجموعه یگان اصلی خود پروژه اخذ نماید .
 • در صورتی که فرد متقاضی اخذ پروژه ، نه سرباز باشد و نه سابقه خدمتی داشته باشد از تمامی سازمان های ارائه دهنده پروژه می تواند طرح تحقیقاتی بگیرد . ولی در آینده تنها در ارگان اصلی نظامی که در آن پروژه اخذ کرده برای انجام خدمت اعزام خواهد شد .

نحوه گرفتن پروژه کسری خدمت :

بدلیل افزایش حضور دانشجویان در دانشگاهها و بالا رفتن سن جوانان ، سازمان نظام وظیفه تمهیدات خاصی را برای کم کردن مدت سربازی اندیشیده است . اخذ پروژه کسر خدمت از جمله آنها است . در این شیوه هر دانشجویی می تواند در طول سال تحصیلی و یا بعد از آن به درخواست خود و یا با مراجعه به مراکز اعلام شده کسر خدمت بگیرند .


برای استفاده از خدمات ما در زمینه مشاوره پروژه کسری خدمت

می توانید از سراسر کشور با استفاده از تلفن ثابت از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی در ایام تعطیل

با مشاوران متخصصمرکز مشاوره تلفنیآویژه دانشتماس بگیرید :

تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸


 • خدمات مشاوره تلفنی آویژه دانش در زمینه مشاوره نظام وظیفه
  مشاوره معافیت پزشکی
  مشاوره خرید خدمت
  مشاوره معافیت کفالت
  مشاوره معافیت ایثارگری
  مشاوره معافیت تحصیلی
  مشاوره کسری خدمت
  مشاوره امریه
  مشاوره سرباز نخبگی (سرباز نخبه وظیفه)
  مشاوره اعزام به خدمت
  مشاوره غیبت و جریمه خدمت سربازی
  مشاوره تعجیل و تمدید خدمت سربازی
  مشاوره خروج از کشور برای مشمولان نظام وظیفه خدمت سربازی
  اخبار نظام وظیفه

 

 

مشاوره پروژه کسری خدمت نظام وظیفه

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره 9099072068 تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه مشاوره پروژه کسری خدمت نظام وظیفه

از مشاورین مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه از طریق تلفن ثابت

در سراسر کشور با 9099072068 تماس بگیرید

همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب 

حتی ایام تعطیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068