معرفی رشته علوم دامی بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی

معرفی رشته علوم دامی بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی

یکی از رشته هایی که بدون کنکور می توانید در دانشگاه علمی کاربردی مشغول به تحصیل شوید؛ علوم دامی است. که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت، کلیه دانش آموختگان تا مدرک دیپلم می توانند جهت ورود به این دانشگاه و در رشته مورد نظر خود اقدام فرمایند.

تعریف علوم دامی 

مجموعه علوم دامی در برگیرنده تخصص های متنوعی است که این تخصص ها در سطوح مختلف با توجه به نیاز از دو جنبه موضوعی و کاربردی قابل طرح و بررسی است.

از جنبه موضوعی عناوین تخصصی تغذیه دام، اصلاح نژاد، فیزیولوژی، اقتصاد دامپروری، فرآورده های دامی … از مهم ترین تخصص هایی است که در سطوح عالی دامپروری مطرح بوده و از جنبه کاربردی نیز پرورش گاو و گاومیش، پرورش زنبور عسل … از مهمترین عناوین قابل طرح است.

انشعاب عنوان کلی امور دام (دامپروری) در تخصص های فوق الذکر از هر یک از جنبه های موضوعی و با کاربردی می تواند زمینه های لازم را برای رشد و توسعه بخش مربوطه فراهم آورد و مانع از اتلاف نیروهای آموزش دیده در زمان ورود به کار گردد.

با توجه به عملکرد مورد انتظار از کاردان برای ارائه خدمات مشخص در زمینه های مختلف اجرایی، تخصصی نمودن آموزش ها در این مقطع ضمن افزایش کارایی افراد آموزش دیده در زمینه خاص آموزشی از اتلاف زمان برای احراز شرایط لازم در جهت وظایف محوله جلوگیری خواهد نمود.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه معرفی رشته علوم دامی بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ شب ایام تعطیل ۱۰ صبح تا ۱۰ شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

گرایش های رشته علوم دامی  در دانشگاه علمی کاربردی – مقطع کاردانی

کاردانی حرفه ای بهداشت محصولات دامی، کاردانی فنی صنایع غذایی – شیر و فرآورده های لبنی، کاردانی فنی صنایع غذایی – گوشت و فراورده های گوشتی

گرایش های رشته علوم دامی  در دانشگاه علمی کاربردی – مقطع کارشناسی

دام (همه گرایش ها)

 

چارت دروس دوره کارشناسی رشته مهندسی علوم دامی گرایش دام

کد همنیاز کد پیشنیاز تعداد واحد کد درس نیمسال اول
عملی تئوری نام درس
۳ ۵۰۹۸۰۴۸ ریاضی عمومی
۲ ۵۰۹۸۰۷۶ جانور شناسی
۵۰۹۸۰۷۶ ۱ ۵۰۹۸۰۷۷ آز جانورشناسی
۳ ۵۰۹۸۰۰۶ شیمی عمومی
۲ ۱۰۳۴۰۰۱ اندیشه اسلامی ۱
۳ ۱۰۳۶۰۰۲ زبان خارجی
۱ ۵۰۹۸۰۴۶ آشنایی با کامپیوتر
۵۰۹۸۰۴۶ ۱ ۵۰۹۸۰۴۷ کارگاه آشنایی با کامپیوتر
۱ ۱۰۳۶۰۰۳ تربیت بدنی ۱
۱۷ واحد جمع واحدها

کد همنیاز کد پیشنیاز تعداد واحد کد درس نیمسال دوم
عملی تئوری نام درس
۲ ۵۰۹۸۰۲۳ گیاه شناسی ۱
۵۰۹۸۰۲۳ ۱ ۵۰۹۸۰۲۴ آز گیاه­شناسی ۱
۵۰۹۸۰۴۸ ۱ ۲ ۵۰۹۸۰۱۹ آمار و احتمالات
۵۰۹۸۰۰۶ ۲ ۵۰۹۸۰۵۳ شیمی آلی
۵۰۹۸۰۵۳ ۱ ۵۰۹۸۰۵۴ آز شیمی آلی
۳ ۵۰۱۲۰۴۵ اصول ژنتیک دام و طیور
۲ ۵۰۱۲۰۰۵ اکولوژی مرتع و نباتات علوفه ­ای
۵۰۱۲۰۰۵ ۱ ۵۰۱۲۰۲۱ کارگاه اکولوژی مرتع و نباتات علوفه­ ای
۲ ۱۰۳۴۰۰۶ تاریخ اسلام
۳ ۱۰۳۶۰۰۱ فارسی
۲۰ واحد جمع واحدها

کد همنیاز کد پیشنیاز تعداد واحد کد درس نیمسال سوم
عملی تئوری نام درس
۲ ۵۰۹۸۰۵۰ فیزیک عمومی
۵۰۹۸۰۵۰ ۱ ۵۰۹۸۰۵۱ آز فیزیک عمومی
۳ ۵۰۹۸۰۵۵ اقتصاد کشاورزی
۴ ۵۰۱۲۰۴۶ اصلاح دام
۵۰۹۸۰۵۳ ۳ ۵۰۱۲۰۲۹ بیوشیمی
۲ ۵۰۱۲۲۰۷ میکروبیولوژی
۵۰۱۲۲۰۷ ۱ ۵۰۱۲۲۰۸ آز میکروبیولوژی
۲ ۱۰۳۶۰۰۶ دانش خانواده و جمعیت
۲ ۵۰۱۲۰۵۷ آشنایی با دامپروری ایران
۲۰ واحد جمع واحدها

چارت دروس دوره کارشناسی رشته مهندسی علوم دامی گرایش دام

کد همنیاز کد پیشنیاز تعداد واحد کد درس نیمسال چهارم
عملی تئوری نام درس
۲ ۵۰۱۲۰۵۵ عوامل محیطی و تنش
۱ ۵۰۱۲۰۳۱ بهداشت دام و طیور
۵۰۱۲۰۳۱ ۱ ۵۰۱۲۰۳۳ آز بهداشت دام و طیور
۵۰۱۲۰۲۹ ۲ ۵۰۱۲۰۸۵ تشریح و فیزیولوژی دام
۵۰۱۲۰۸۵ ۱ ۵۰۱۲۰۸۶ آز تشریح و فیزیولوژی دام
۵۰۹۸۰۲۳ ۲ ۵۰۱۲۰۳۶ زراعت عمومی
۲ ۵۰۱۲۰۲۴ اصول تغذیه دام
۵۰۱۲۰۲۴ ۱ ۵۰۱۲۰۲۵ کارگاه اصول تغذیه دام
۳ ۵۰۹۸۰۳۸ عملیات کشاورزی
۱۰۳۴۰۰۱ ۲ ۱۰۳۴۰۰۲ اندیشه اسلامی ۲
۱۷ واحد جمع واحدها

کد همنیاز کد پیشنیاز تعداد واحد کد درس نیمسال پنجم
عملی تئوری نام درس
۵۰۹۸۰۵۰ ۲ ۵۰۹۸۰۲۶ هوا و اقلیم شناسی
۵۰۹۸۰۲۶ ۱ ۵۰۹۸۰۲۷ آز هوا و اقلیم شناسی
۵۰۱۲۰۲۴ ۱ ۵۰۱۲۰۲۶ خوراک و خوراک دادن
۵۰۱۲۰۲۶ ۱ ۵۰۱۲۰۲۷ آز خوراک و خوراک دادن
۲ ۵۰۱۲۰۳۷ پرورش آبزیان
۵۰۱۲۰۳۷ ۱ ۵۰۱۲۰۵۸ آز پرورش آبزیان
۵۰۱۲۰۲۴

۵۰۱۲۰۴۶

۲ ۵۰۱۲۱۸۵ پرورش طیور ۱
۵۰۱۲۱۸۵ ۱ ۵۰۱۲۱۸۶ آز پرورش طیور ۱
۱ ۲ ۵۰۱۲۲۰۹ طرح آزمایش­ های دامپروری
۵۰۱۲۰۲۴

۵۰۱۲۰۴۶

۱ ۵۰۱۲۱۸۹ پرورش بز
۵۰۱۲۱۸۹ ۱ ۵۰۱۲۱۹۰ آز پرورش بز
۵۰۹۸۰۵۵ ۳ ۵۰۱۲۰۳۸ مدیریت و حسابداری
۱۰۳۶۰۰۳ ۱ ۱۰۳۶۰۰۴ تربیت بدنی ۲
۲۰ واحد جمع واحدها

کد همنیاز کد پیشنیاز تعداد واحد کد درس نیمسال ششم
عملی تئوری نام درس
۵۰۱۲۰۲۴ ۲ ۵۰۱۲۰۲۸ جیره نویسی دام
۵۰۱۲۰۲۸ ۱ ۵۰۱۲۰۳۰ آز جیره نویسی دام
۵۰۱۲۰۲۹ ۲ ۵۰۱۲۰۸۸ فیزیولوژی تولید مثل
۵۰۱۲۰۸۸ ۱ ۵۰۱۲۱۰۸ آز فیزیولوژی تولید مثل
۲ ۵۰۱۲۱۸۲ پرورش گاو شیری
۵۰۱۲۱۸۲ ۱ ۵۰۱۲۱۸۳ آز پرورش گاو شیری
۵۰۱۲۰۲۴

۵۰۱۲۰۴۶

۲ ۵۰۱۲۱۸۷ پرورش گوسفند
۵۰۱۲۱۸۷ ۱ ۵۰۱۲۱۸۸ آز پرورش گوسفند
۲ ۵۰۱۲۱۹۵ فرآوری تولیدات دام و طیور
۵۰۱۲۱۹۵ ۱ ۵۰۱۲۱۹۶ آز فرآوری تولیدات دام و طیور
۲ ۱۰۳۴۰۰۴ اخلاق و تربیت اسلامی
۵۰۹۸۰۷۶ ۲ ۵۰۱۲۱۹۳ پرورش زنبور عسل
۵۰۱۲۱۹۳ ۱ ۵۰۱۲۱۹۴ آز پرورش زنبورعسل
۲۰ واحد جمع واحدها

رشته علوم دامی

کد همنیاز کد پیشنیاز تعداد واحد کد درس نیمسال هفتم
عملی تئوری نام درس
۵۰۹۸۰۷۶ ۱ ۵۰۱۲۱۹۱ رفتارشناسی حیوانات اهلی
۵۰۱۲۱۹۱ ۱ ۵۰۱۲۱۹۲ آز رفتارشناسی حیوانات اهلی
۳ ۵۰۱۲۰۷۷ اصلاح طیور کاربردی
۲ ۵۰۱۲۰۸۰ پرورش مرغ اجداد و مادر
۱ ۵۰۱۲۱۹۹ پرورش مرغ ­های تخمگذار
۵۰۱۲۱۹۹ ۲ ۲ ۵۰۱۲۲۰۰ آز پرورش مرغ ­های تخمگذار
۲ ۱۰۳۴۰۰۵ انقلاب اسلامی و ریشه­ های آن
۲ ۱۰۳۴۰۰۷ تفسیر موضوعی قرآن
۱۳ واحد جمع واحدها

کد همنیاز کد پیشنیاز تعداد واحد کد درس نیمسال هشتم
عملی تئوری نام درس
۲ ۵۰۱۲۰۷۹ تغذیه طیور
۱ ۵۰۱۲۲۰۳ جوجه کشی
۵۰۱۲۲۰۳ ۱ ۵۰۱۲۲۰۴ آز جوجه کشی
۱ ۵۰۱۲۲۰۱ پرورش جوجه­ های گوشتی
۵۰۱۲۲۰۱ ۱ ۵۰۱۲۲۰۲ آز پرورش جوجه­ های گوشتی
۱ ۵۰۱۲۰۳۴ بیماری­ های دام و طیور
۵۰۱۲۰۳۴ ۱ ۵۰۱۲۰۳۵ آز بیماری ­های دام و طیور
۸ واحد جمع واحدها

تعریف علوم دامی 

موقعیت های شغلی:

دانش آموختگان رشته علوم دامی در مقطع های تحصیلی مختلف می توانند در موارد مختلف ایفای وظیفه کنند که به طور مختصر به شرح زیر است:

الف) کاردانی

– اداره امور واحدهای پرورش دام، طیور و زنبور عسل.
– کمک به کارشناسان در تدوین و اجرای برنامه های مدیریت پرورشی، بهداشت، تغذیه، اصلاح، تولید مثل و … دام و طیور.
– همکاری در اجرای طرحها و استفاده بهینه از امکانات موجود.

ب) کارشناسی 
– مدیریت واحدهای تولیدی دولتی، تعاونی و خصوصی دامپروری.
– کارشناسی متخصص برنامه ریزی در زمینه های مختلف علوم دامی در سازمانهایی چون وزارت کشاورزی، جهاد سازندگی و غیره.
– تدریس در هنرستانهای کشاورزی و کارشناسی امور آموزشی و تحقیقاتی در مراکز آموزش عالی، تحقیقاتی و مشاوره ای.

ج) کارشناسی ارشد
– تدریس درسهای علوم دامی در آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی.
– تحقیق در زمینه های مختلف امور دام و طیور.
– برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی و تخصصی در زمینه های مختلف علوم دامی.

د) دکترای تخصصی 
– تدریس و پژوهش در مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور – قبول مسئولیت های مهم اجرایی و مشاوره ای در امر برنامه ریزی، انتقال فناوری و افزایش توان تولیدی بخش علوم دامی کشور.
– کمک در توسعه مرزهای دانش و فنون پیشرفته در رشته های مختلف علوم دامی

سوالات متداول

ثبت نام رشته علوم دامی دانشگاه جامع علمی کاربردی چه زمانی است؟

ثبت نام رشته علوم دامی دانشگاه جامع علمی کاربردی در مردادماه برای ورودی مهر و در اواسط بهمن ماه برای ورودی بهمن انجام می شود.

پذیرش در رشته علوم دامی دانشگاه جامع علمی کاربردی چگونه است؟

پذیرش در رشته علوم دامی دانشگاه جامع علمی کابردی به صورت بدون کنکور انجام می شود.

چه شرایطی برای ثبت نام در رشته علوم دامی دانشگاه علمی کاربردی نیاز است؟

برای ثبت نام در رشته علوم دامی دانشگاه جامع علمی کاربردی لازم است شرایط عمومی و اختصاصی آن را که در مقاله توصیح داده شده است، داشته باشید.

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص رشته علوم دامی بدون کنکور یا سایر رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی، آزاد اسلامی، پیام نور و موسسات غیر انتفاعی ( نظیر: حقوق؛ حسابداری؛ معماری و…) و شرایط ورود به دانشگاه ها بدون آزمون و بدون کنکور و فقط طبق سوابق تحصیلی با داشتن دیپلم؛ هم اکنون می توانید  تهران ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس حاصل فرمایید. هم چنین در صورت عدم امکان برقراری ارتباط به بخش آنلاین مراجعه نمایند.

معرفی رشته علوم دامی بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه معرفی رشته علوم دامی بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی

از مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه با تلفن همراه

در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات
- 104 نظر:
 1. سلام
  خیلی خوب بود و زحمت کشیدید ، فقط سوالی داشتم که چرا رشته علوم دامی و مشتقات آن در کلان شهر شیراز و حومه آن نیست ؟

 2. سلام روزتون بخیر ببخشید من در هنرستان دارم گیاهان دارویی میخونم دانشگاه میخوام علوم دامی بخونم معدلمم ۱۹ و ۹۰ شد کدوم دانشگاه قبول میشم؟

 3. سلام وقت بخیر
  ایا در حین خواندن رشته حقوق میشود به رشته علوم دامی تطبیق داد و وارد این رشته شد

  1. سلام من دانشجوی روزانه فلسفه هستم اما به علوم دامی علاقه مند شدم و برای بهمن ماه ۱۴۰۰ ثبت نام کردم با معدل کتبی ۱۳/۸‌۱ و کل ۱۶/۱…رشته انسانی
   به نظرتون میتونم قبول شم؟

   1. اگر ۲ ترم از تحصیل بگذرد می توانید رشته ی جدید را در دانشگاهی غیر از روزانه ها شروع کند و انصراف از رشته قبلی داشته باشد و قبولی بستگی به نتیجه آزمون ها احتمال قبولی تا رتبه های ۱۲۰۰۰۰ هم وجود دارد. ولی با توجه به اینکه بدون آزمون شرکت کرده اید معدل پایینی دارید و شانس قبولی تان کمتر است

 4. سلام من با معدل کتبی نهایی ۸/۹۴ومعدل کل ۱۵/۷۵میتونم رشته مهندسی علوم دام شرکت کنم؟

 5. سلام خسته نباشید
  میخواستم بدونم که رشته علوم دامی را بدون کنکور برای ترم بهمن پذیرش دارند

 6. سلام می خواستم بدونم که رشته علوم دامی را دانشگاه ها برای ترم بهمن بدون کنکور(با سوابق تحصیلی)پذیرش دارند

 7. سلام ببخشید این رشته برای ترم بهمن بدون کنکور دانشگاه هاپذیرش داره
  و این ک از رشته انسانی میشه رفت ب این رشته

  1. سلام. برای اطلاع دقیق از رشته ها و دانشگاه های که در بهمن ماه اقدام به جذب دانشجو میکنند باید دفترچه راهنمای انتخاب رشته را مطالعه کرد که اواخر آذر ماه انتشار می‌یابد .

 8. سلام خسته نباشید من دررشته تجربی با معدل ۱۳ میتونم وارد دانشکاه دامی بشم و در کدام شهر

 9. سلام آدرس دانشگاه کجاست برای پذیرش امور دام.ادرس دانشگاه را میخوام علمی کاربردی

 10. سلام وقت بخیر من هنرستانی ولی به شدت به رشته دامپزشکی علاقه دارم معدلم ۱۹ آیا میتونم این رشته رو انتخاب کنم؟؟؟

 11. سلام وقت به خیر
  ببخشید من دیپلم انسانی دارم با معدل۱۱ ایا میتونم تو رشته علوم دامی تحصیل کنم.باتشکر

  1. سلام یکی از شرایط پذیرش دانشگاه علمی کاربردی معدل بالای دوازده است.

 12. سلام وقت بخیر
  ثبت نام بدون کنکور علوم دامی برای سال ۱۴۰۰ از چه تاریخی شروع میشه و دفترچه ش میاد؟

 13. سلام
  خسته نباشید
  ببخشید شانس قبولی با معدل کتبی نهایی ۹/۵۴ و معدل کل ۱۵/۵ برای رشته علوم دامی بدون کنکور چقدره ؟ یعنی اصلا شانس قبولی هست با این معدل یا نه ؟ احتمال قبولی چقدره ؟ دانشگاه شهرکرد

   1. من معدل کتبی نهایی۸/۹۶ومعدل کل ۱۵/۷۵میتونم رشته ی علوم دامی ثبت نام شم؟

 14. سلام، یک سوال داشتم،اینکه از علوم انسانی میشه با سوابق تحصیلی در دانشگاه پیام نور که بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش این رشته رو میکنند درس خوند؟

 15. سلام و عرض ادب ،بدون کنکور وارد رشته علوم دامی شدن یا با کنکور وارد شدن فرقی هم با هم دیگه دارند ؟

   1. سلام خسته نباشید من از شما پرسیدم که دفترچه بدون کنکور ۱۴۰۰ کی میاد ،و شما گفتید که از اواسط تابستان اقدام کنید،یعنی از اول تابستان یا همان از ماه تیر دفترچه بدون کنکور ۱۴۰۰ میاد واز اون به بعد ثبت نام هم شروع میشه. باتشکر

    1. سلام دوست عزیز
     بله از اواسط تابستان دفترچه میاد و مهلت ثبت نام شروع می شود

    2. سلام خسته نباشید ، من میخواهم رشته علوم دامی بخونم میتوانم از رشته علوم دامی اصلاح نژاد بخونم وبعد تموم کردن درس در اصلاح نژاد شروع به کار کنم

   2. سلام وقت بخیر
    من در رشته علوم انسانی تحصیل میکنم میخواستم در رشته علوم دامی تحصیل کنم حالا بعد دیپلم اول باید تجربی رو بخونم یا همون در دانشگاه علوم دامی میتونم ثبت نام کنم؟

  1. سلام ثبت نام امسال تموم شده
   برای مهر مجدد از تیر به بعد تاریخش مشخص خواهد شد

  1. سلام دوست عزیز
   بستگی به شرایط و میزان افراد ثبت نام کننده در دانشگاه مورد نظر دارد

   1. سلام ثبت نام امسال تموم شده
    برای مهر مجدد از تیر به بعد تاریخش مشخص خواهد شد

 16. سلام.خسته نباشید ببخشید میخواستم بدونم من که دیپلم کامپیوتر نظام قدیم دارم میتونم علوم دامی بخونم یا باید تغییر رشته بدم.

 17. باسلام خدمت شما میشه بدون کنکور در رشته علوم دام مقطع کارشناسی ناپیوسته تحصیل کرد یعنی کاردانی یه رشته دیگه باشه

 18. سلام من رشته امور دامی میخونم ودر هنرستان هستم میخوام دامپزشک شوم باید چی کار کنم؟ لطفا کامل توضیح دهید.

  1. سلام خیر این دو رشته کاملا جدا هستن و علوم دامی زیر مجموعه علم دامپزشکی هست باید مجددا کنکور سراسری شرکت کنید و در صورت کسب رتبه مورد نیاز وارد رشته دامپزشکی شوید

 19. سلام خسته نباشید
  میخواستم بدونم آیا با خوندن این رشته، میشه وارد دامپزشکی شد ؟
  میشه در یکی از pet shop ها فعالیت داشت ؟
  یا اینکه میشه دستیار یک دامپزشک شد ؟

  1. با سلام خدمت شما دوست عزیز رشته علوم دامی وجه اشتراک زیادی با دام پزشکی دارد و لی یکی نیست شما میتوانید چارت درسی این دو رشته را باهم مقایسه کنید

 20. علوم دامی دانشگاه پیام نور استان آذر بایجان غربی شهرستان میاندوآب داره . بداز تموم کردن درسم وگرفتن مدرک دیپلم متوسطه از کجا میتونم به رشته علوم دامی ثبت نام کنم. وراستی اگر کنکور رشته انسانی رو بدم میتونم رشته علوم دامی بخونم.

  1. با سلام خدمت شما دوست عزیز علوم دامی زیر مجموعه علوم تجربی است ولی بدون کنکور مشکلی ندارد که دیپلم دیگری داشته باشید

 21. سلام . خسته نباشید ببخشید میخواستم یه سوال بپرسم از رشته علوم انسانی میشه علوم دامی خوند.

     1. سلام رشته علوم انسانی ،رشته علوم دامی رو داره .دانشگاه علوم دامی در کجاها قرار داره . راستی اگه کنکور بدم میتونم علوم دامی بخونم.

     2. با سلام خدمت شما دوست عزیز کنکور تجربی باید دهید برای علوم دامی

  1. سلام وقت بخیر
   بله این رشته در دانشگاه های پیام نور، دولتی و… ارائه میشود.

   1. سلام.خسته نباشید ببخشید میخواستم یه سوالی بپرسم از رشته علوم انسانی میشه علوم دامی خوند.

  1. سلام وقت بخیر
   باید در رشته دوم قبول شوید و بعد دروس مرتبط را تطبیق دهید.

    1. سلام دوست عزیز
     بستگی به شرایط و میزان افراد ثبت نام کننده در دانشگاه مورد نظر دارد

  1. سلام
   بله شما با ارائه مدرک دوره دیپلم میتوانید در این رشته ثبت نام کنید.

 22. سلام من میخواستم بدونم از رشته کاردانی امور دامی و تجهیزات برورش طیور چگونه میتونم برم رشته دامبزشکی چون دانشگاه ازاد کاردانی دامبزشکی رو دارد من رو راهنمایی کنید مرسی .

  1. سلام وقت بخیر
   شما باید در رشته مورد نظر پذیرش بگیرید و بعد واحدهای درسی مشابه تطبیق داده میشوند.

 23. سلام ببخشید میخواستم بدونم کدوم دانشگاه های تهران رشته علوم دامی رو دارن؟ و این که من دیپلم حسابداری دارم و چجوری میتونم رشته خودم رو تغییر بدم و وارد رشته علوم دامی بشم؟

  1. سلام
   این رشته در بسیاری از دانشگاه های علمی کاربردی، آزاد، روزانه و شبانه ارائه میشود. شما به دو شکل بدون آزمون و با آزمون میتوانید برای قبولی در این رشته اقدام کنید که برای ثبت نام بدون آزمون تنها ارائه مدرک دیپلم متوسطه کافی است.

 24. سلام. ببخشید در استان تهران کدوم دانشگاه ها رشته علوم دامی رو دارن ؟ و من دیپلم حسابداری دارم و چجوری میتونم رشته خودم رو تغییر بدم و وارد این رشته بشم؟

  1. سلام
   این رشته در بسیاری از دانشگاه های علمی کاربردی، آزاد، روزانه و شبانه ارائه میشود. شما به دو شکل بدون آزمون و با آزمون میتوانید برای قبولی در این رشته اقدام کنید که برای ثبت نام بدون آزمون تنها ارائه مدرک دیپلم متوسطه کافی است.

 25. سلام خسته نباشید
  کدوم شهر ها دانشگاه علمی کاربردیشون داره رشته رو؟؟
  دانشگاه ازاد کدوم شهر ها چطور؟؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. سلام
   رشته علوم دامی یکی از رشته های مربوط به گروه کشاورزی است که در بسیاری از واحدهای دانشگاهی آزاد و علمی کاربردی ارائه میشود از جمله دانشگاه آزاد مازندران، دانشگاه آزاد کرمانشاه، دانشگاه آزاد مشهد و…

    1. تمامی رشته ها می توان در دانشگاه علمی کاربردی مقطع کاردانی یا کارشناسی بدون کنکور ثبت نام کرد

  2. سلام.خسته نباشید ببخشید میخواستم یه سوالی بپرسم از رشته علوم انسانی میشه علوم دامی خوند.

    1. تمامی رشته ها می توان در دانشگاه علمی کاربردی مقطع کاردانی یا کارشناسی بدون کنکور ثبت نام کرد

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

شنبه

1402/3/13

یکشنبه

1402/3/14

دوشنبه

1402/3/15

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید