خانه خدمات مشاوره ای تحصیلی و آموزشی معرفی رشته علوم دامی بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی

معرفی رشته علوم دامی بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی

بروزرسانی شده اکتبر 6, 2017 7:40 ب.ظ
0
586
دامپزشکی بدون کنکور

برای مشاوره در زمینه معرفی رشته علوم دامی بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی

می توانید از سراسر کشور با استفاده از تلفن ثابت از ساعت 8 صبح الی 12 شب حتی در ایام تعطیل

با مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش تماس بگیرید :

9099072068

معرفی رشته علوم دامی بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی
میانگین 5 رای از تعداد 1

یکی از رشته هایی که بدون کنکور می توانید در دانشگاه علمی کاربردی مشغول به تحصیل شوید ؛ علوم دامی است . که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت ، کلیه دانش آموختگان تا مدرک دیپلم می توانند جهت ورود به این دانشگاه و در رشته مورد نظر خود اقدام فرمایند .

تعریف علوم دامی 

مجموعه علوم دامي در برگيرنده تخصص هاي متنوعي است كه اين تخصص ها در سطوح مختلف با توجه به نياز از دو جنبه موضوعي و كاربردي قابل طرح و بررسي است. از جنبه موضوعي عناوين تخصصي تغذيه دام ، اصلاح نژاد ، فيزيولوژي ، اقتصاد دامپروري ، فرآورده هاي دامي … از مهمترين تخصص هايي است كه در سطوح عالي دامپروري مطرح بوده و از جنبه كاربردي نيز پرورش گاو و گاوميش ، پرورش زنبور عسل ،… از مهمترين عناوين قابل طرح مي باشد.

انشعاب عنوان كلي امور دام (دامپروري ) در تخصص هاي فوق الذكر از هر يك از جنبه هاي موضوعي و با كاربردي مي تواند زمينه هاي لازم را براي رشد و توسعه بخش مربوطه فراهم آورد و مانع از اتلاف نيروهاي آموزش ديده در زمان ورود به كار گردد . با توحه به عملكرد مورد انتظار از كاردان براي ارائه خدمات مشخص در زمينه هاي مختلف اجرايي ، تخصصي نمودن آموزشها در اين مقطع ضمن افزايش كارآيي افراد آموزش ديده در زمينه خاص آموزشي از اتلاف زمان براي احراز شرايط لازم در جهت وظايف محوله جلوگيري خواهد نمود.

 

گرایش های رشته علوم دامی  در دانشگاه علمی کاربردی – مقطع کاردانی

کارداني حرفه اي بهداشت محصولات دامي، كارداني فني صنايع غذايي – شير و فراورده هاي لبني، كارداني فني صنايع غذايي – گوشت و فراورده هاي گوشتي

 

گرایش های رشته علوم دامی  در دانشگاه علمی کاربردی – مقطع کارشناسی

دام (همه گرايشها)

 

چارت دروس دوره کارشناسی رشته مهندسی علوم دامی گرایش دام

 

کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال اول
عملیتئورینام درس
۳۵۰۹۸۰۴۸ریاضی عمومی
۲۵۰۹۸۰۷۶جانور شناسی
۵۰۹۸۰۷۶۱۵۰۹۸۰۷۷آز جانورشناسی
۳۵۰۹۸۰۰۶شیمی عمومی
۲۱۰۳۴۰۰۱اندیشه اسلامی ۱
۳۱۰۳۶۰۰۲زبان خارجی
۱۵۰۹۸۰۴۶آشنایی با کامپیوتر
۵۰۹۸۰۴۶۱۵۰۹۸۰۴۷کارگاه آشنایی با کامپیوتر
۱۱۰۳۶۰۰۳تربیت بدنی ۱
۱۷ واحدجمع واحدها

 

کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال دوم
عملیتئورینام درس
۲۵۰۹۸۰۲۳گیاه شناسی ۱
۵۰۹۸۰۲۳۱۵۰۹۸۰۲۴آز گیاه­شناسی ۱
۵۰۹۸۰۴۸۱۲۵۰۹۸۰۱۹آمار و احتمالات
۵۰۹۸۰۰۶۲۵۰۹۸۰۵۳شیمی آلی
۵۰۹۸۰۵۳۱۵۰۹۸۰۵۴آز شیمی آلی
۳۵۰۱۲۰۴۵اصول ژنتیک دام و طیور
۲۵۰۱۲۰۰۵اکولوژی مرتع و نباتات علوفه ­ای
۵۰۱۲۰۰۵۱۵۰۱۲۰۲۱کارگاه اکولوژی مرتع و نباتات علوفه­ ای
۲۱۰۳۴۰۰۶تاریخ اسلام
۳۱۰۳۶۰۰۱فارسی
۲۰ واحدجمع واحدها

 

کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال سوم
عملیتئورینام درس
۲۵۰۹۸۰۵۰فیزیک عمومی
۵۰۹۸۰۵۰۱۵۰۹۸۰۵۱آز فیزیک عمومی
۳۵۰۹۸۰۵۵اقتصاد کشاورزی
۴۵۰۱۲۰۴۶اصلاح دام
۵۰۹۸۰۵۳۳۵۰۱۲۰۲۹بیوشیمی
۲۵۰۱۲۲۰۷میکروبیولوژی
۵۰۱۲۲۰۷۱۵۰۱۲۲۰۸آز میکروبیولوژی
۲۱۰۳۶۰۰۶دانش خانواده و جمعیت
۲۵۰۱۲۰۵۷آشنایی با دامپروری ایران
۲۰ واحدجمع واحدها

 

کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال چهارم
عملیتئورینام درس
۲۵۰۱۲۰۵۵عوامل محیطی و تنش
۱۵۰۱۲۰۳۱بهداشت دام و طیور
۵۰۱۲۰۳۱۱۵۰۱۲۰۳۳آز بهداشت دام و طیور
۵۰۱۲۰۲۹۲۵۰۱۲۰۸۵تشریح و فیزیولوژی دام
۵۰۱۲۰۸۵۱۵۰۱۲۰۸۶آز تشریح و فیزیولوژی دام
۵۰۹۸۰۲۳۲۵۰۱۲۰۳۶زراعت عمومی
۲۵۰۱۲۰۲۴اصول تغذیه دام
۵۰۱۲۰۲۴۱۵۰۱۲۰۲۵کارگاه اصول تغذیه دام
۳۵۰۹۸۰۳۸عملیات کشاورزی
۱۰۳۴۰۰۱۲۱۰۳۴۰۰۲اندیشه اسلامی ۲
۱۷ واحدجمع واحدها

 

کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال پنجم
عملیتئورینام درس
۵۰۹۸۰۵۰۲۵۰۹۸۰۲۶هوا و اقلیم شناسی
۵۰۹۸۰۲۶۱۵۰۹۸۰۲۷آز هوا و اقلیم شناسی
۵۰۱۲۰۲۴۱۵۰۱۲۰۲۶خوراک و خوراک دادن
۵۰۱۲۰۲۶۱۵۰۱۲۰۲۷آز خوراک و خوراک دادن
۲۵۰۱۲۰۳۷پرورش آبزیان
۵۰۱۲۰۳۷۱۵۰۱۲۰۵۸آز پرورش ابزیان
۵۰۱۲۰۲۴

۵۰۱۲۰۴۶

۲۵۰۱۲۱۸۵پرورش طیور ۱
۵۰۱۲۱۸۵۱۵۰۱۲۱۸۶آز پرورش طیور ۱
۱۲۵۰۱۲۲۰۹طرح آزمایش­ های دامپروری
۵۰۱۲۰۲۴

۵۰۱۲۰۴۶

۱۵۰۱۲۱۸۹پرورش بز
۵۰۱۲۱۸۹۱۵۰۱۲۱۹۰آز پرورش بز
۵۰۹۸۰۵۵۳۵۰۱۲۰۳۸مدیریت و حسابداری
۱۰۳۶۰۰۳۱۱۰۳۶۰۰۴تربیت بدنی ۲
۲۰ واحدجمع واحدها

 

کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال ششم
عملیتئورینام درس
۵۰۱۲۰۲۴۲۵۰۱۲۰۲۸جیره نویسی دام
۵۰۱۲۰۲۸۱۵۰۱۲۰۳۰آز جیره نویسی دام
۵۰۱۲۰۲۹۲۵۰۱۲۰۸۸فیزیولوژی تولید مثل
۵۰۱۲۰۸۸۱۵۰۱۲۱۰۸آز فیزیولوژی تولید مثل
۲۵۰۱۲۱۸۲پرورش گاو شیری
۵۰۱۲۱۸۲۱۵۰۱۲۱۸۳آز پرورش گاو شیری
۵۰۱۲۰۲۴

۵۰۱۲۰۴۶

۲۵۰۱۲۱۸۷پرورش گوسفند
۵۰۱۲۱۸۷۱۵۰۱۲۱۸۸آز پرورش گوسفند
۲۵۰۱۲۱۹۵فرآوری تولیدات دام و طیور
۵۰۱۲۱۹۵۱۵۰۱۲۱۹۶آز فرآوری تولیدات دام و طیور
۲۱۰۳۴۰۰۴اخلاق و تربیت اسلامی
۵۰۹۸۰۷۶۲۵۰۱۲۱۹۳پرورش زنبور عسل
۵۰۱۲۱۹۳۱۵۰۱۲۱۹۴آز پرورش زنبورعسل
۲۰ واحدجمع واحدها

 

کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال هفتم
عملیتئورینام درس
۵۰۹۸۰۷۶۱۵۰۱۲۱۹۱رفتار شناسی حیوانات اهلی
۵۰۱۲۱۹۱۱۵۰۱۲۱۹۲آز رفتارشناسی حیوانات اهلی
۳۵۰۱۲۰۷۷اصلاح طیور کاربردی
۲۵۰۱۲۰۸۰پرورش مرغ اجداد و مادر
۱۵۰۱۲۱۹۹پرورش مرغ ­های تخمگذار
۵۰۱۲۱۹۹۲۲۵۰۱۲۲۰۰آز پرورش مرغ ­های تخمگذار
۲۱۰۳۴۰۰۵انقلاب اسلامی و ریشه­ های آن
۲۱۰۳۴۰۰۷تفسیر موضوعی قرآن
۱۳ واحدجمع واحدها

 

کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال هشتم
عملیتئورینام درس
۲۵۰۱۲۰۷۹تغذیه طیور
۱۵۰۱۲۲۰۳جوجه کشی
۵۰۱۲۲۰۳۱۵۰۱۲۲۰۴آز جوجه کشی
۱۵۰۱۲۲۰۱پرورش جوجه­ های گوشتی
۵۰۱۲۲۰۱۱۵۰۱۲۲۰۲آز پرورش جوجه­ های گوشتی
۱۵۰۱۲۰۳۴بیماری­ های دام و طیور
۵۰۱۲۰۳۴۱۵۰۱۲۰۳۵آز بیماری ­های دام و طیور
۸ واحدجمع واحدها

 

موقعیت های شغلی :

دانش آموختگان رشته علوم دامي در مقطعهاي تحصيلي مختلف، مي توانند در موارد مختلف، ايفاي وظيفه کنند که به طور مختصر به شرح زير است:

الف) کارداني

– اداره امور واحدهاي پرورش دام، طيور و زنبور عسل.
– کمک به کارشناسان در تدوين و اجراي برنامه هاي مديريت پرورشي، بهداشت، تغذيه، اصلاح، توليد مثل و …، دام و طيور.
– همکاري در اجراي طرحها و استفاده بهينه از امکانات موجود.

ب) کارشناسي 
– مديريت واحدهاي توليدي دولتي، تعاوني و خصوصي دامپروري.
– کارشناسي مختصص برنامه ريزي در زمينه هاي مختلف علوم دامي در سازمانهايي چون وزارت کشاورزي، جهادسازندگي و غيره.
– تدريس در هنرستانهاي کشاورزي و کارشناسي امور آموزشي و تحقيقاتي در مراکز آموزش عالي، تحقيقاتي و مشاوره اي.

ج) کارشناسي ارشد
– تدريس درسهاي علوم دامي در آموزشکده ها و دانشکده هاي کشاورزي.
– تحقيق در زمينه هاي مختلف امور دام و طيور.
– برنامه ريزي و هدايت امور اجرايي و تخصصي در زمينه هاي مختلف علوم دامي.

د) دکتراي تخصصي 
– تدريس و پژوهش در مراکز آموزش عالي و پژوهشي کشور – قبول مسووليتهاي مهم اجرايي و مشاوره اي در امر برنامه ريزي، انتقال فن آوري و افزايش توان توليدي بخش علوم دامي کشور.
– کمک در توسعه مرزهاي دانش و فنون پيشرفته در رشته هاي مختلف علوم دامي

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص رشته علوم دامی بدون کنکور یا سایر رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، آزاد اسلامی ، پیام نور و موسسات غیر انتفاعی ( نظیر : حقوق ؛ حسابداری ؛ معماری و…) و شرایط ورود به دانشگاه ها بدون آزمون و بدون کنکور و فقط طبق سوابق تحصیلی با داشتن دیپلم ؛ هم اکنون می توانید  9099072068 تماس حاصل فرمایید . هم چنین در صورت عدم امکان برقراری ارتباط به بخش آنلاین مراجعه نمایند .

 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تحصیلی و آموزشی

بررسی کنید

ثبت نام تکمیل ظرفیت علمی کاربردی بدون کنکور مهر 97

ثبت نام تکمیل ظرفیت علمی کاربردی بدون کنکور مهر 97به این مطلب امتیاز دهید ” علمی کار…