نتایج آزمون‌ دكتری «Ph.D» سال 98 | شرایط پذیرش و شهریه

نتایج آزمون دکتری

نتایج آزمون دکتری سال ۹۶ اعلام شد ٬ جهت مشاهده نتایج و دریافت سایر جزییات نظیر نحوه ثبت نام ٬‌ نحوه پذیرش ٬ مدارک مورد نیاز ٬ شهریه ها و… در ادامه با آویژه دانش همراه باشید.

:: نتایج آزمون دوره دکتری سال ۹۶ اعلام شد ::

جهت مشاهده نتایج روز تصویر زیر کلیک فرمایید

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

نتایج آزمون دکتری ۹۶

< برای مشاهده کارنامه آزمون دکتری 96 کلیک کنید >

ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان گرامي شركت كننده در آزمون ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1396 و با اميد به‌ اينكه‌ پذيرفته‌شدگان‌ اين‌ آزمون‌ در سنگرهاي علم و ايمان، پاسداراني شايسته براي حفاظت از حريم اين ديار و تداوم‌ بخش‌ دستآوردهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ باشند، بدين‌وسيله‌ توجه پذيرفته‌شدگان نهايي‌ آزمون مذكور را به توضيحات ذيل كه در دو بخش، شاملبخش اول :پذيرفته‌شدگان كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (بجز دانشگاه آزاد اسلامي)و بخش دوم:پذيرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامي معطوف مي‌دارد.

تذكر مهم:داوطلباني كه هم در رديف پذيرفته‌شدگان يكي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و هم در رديف پذيرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامي قرار مي‌گيرند توجه داشته باشند كه منحصراً مي‌توانند در يكي از كدرشته‌محلهاي قبولي ثبت‌نام نمايند و به عبارتي مجاز به ثبت‌نام در هر دو محل قبولي نمي‌باشند در غير اين صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

بخش اول: مربوط به كليه پذيرفته‌شدگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (بجز دانشگاه آزاد اسلامي)

الف – تاريخ ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان:

از كليه‌ داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفته‌شدگان‌ نهايي‌ هر يك‌ از كدرشته محل‌هاي‌ تحصيلي اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌ مي‌نمايد براي اطلاع از تاريخ و مدارك لازم براي ثبت‌نام (علاوه بر مدارك مندرج در اين اطلاعيه) ابتدا به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه يا موسسه محل قبولي مراجعه نمايند. بديهي است در صورت نبودن برنامه زماني خاص در پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه، پذيرفته‌شدگان لازم است كه در يكي از روزهاي سه‌شنبه 7/6/96 و يا چهارشنبه 8/6/1396 با توجه به شرايط و ضوابط اعلام شده در ذيل براي ثبت‌نام‌ به دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي ذيربط مراجعه نمايند.

ب – نحوه گزينش نهايي و ضوابط مربوط:

1- گزينش نهايي هر يك از رشته‌محل ها، با توجه به قانون 25 درصد ظرفيت پذيرش هر کدرشته محل به رزمندگان و ايثارگران به شرط کسب حدنصاب علمي(درسهميه رزمندگان حداقل 80 درصد و درسهميه ايثارگران حداقل70 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد)اختصاص داده شده و10 درصد اضافه بر ظرفيت با رعايت مصوبات مربوط به مربيان آموزشي رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشيموسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري اختصاص داده شده و گزينش براساس آن انجام گرفته است.

2- با توجه به ضوابط آزمون، پذيرش نهايي داوطلبان مطابق با قانون سنجش و پذيرش در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور و مطابق ضوابط مندرج در دفترچه‌هاي آزمون فوق‌الذكر صورت پذيرفته است.

3- براي داوطلبان واجد شرايط گزينش،كارنامه‌ايحاوي اطلاعات لازم، نمره آزمون، نمره مصاحبه، حدنصاب نمره اعلام شده از طرف موسسه رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هريك از كدرشته‌ محل‌هاي معرفي شده براي مصاحبه در سهميه مربوط تنظيم و از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازماندر بعدازظهر روز يكشنبه مورخ 96/6/5قابل دسترسي خواهد بود.

4- از آنجا كه تغيير گرايش و انتقال پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي دكتري «Ph.D» امكان‌پذير نمي‌باشد، و اصولاً بررسي اين امور نيز به عهده اين سازمان نمي‌باشد، لذا درخواست‌هاي داوطلبان در اين خصوص قابل بررسي نخواهد بود.

ج – مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌:

1- اصل‌ و يك نسخه تصوير مدارك‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد مورد تاييد وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فنآوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد قيد شده‌ باشد.

تبصره‌1:پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس) نمي‌باشند، لازم‌ است اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل اخذ مدرك مذكور را با محتوي فرم ذيل اين اطلاعيه تكميل و پس از تأييد موسسه محل تحصيل، در زمان ثبت‌نام به موسسه محل قبولي ارائه نمايند.

تبصره‌2:آن‌دسته از پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون(زمان ثبت‌نام 1395/9/16 لغايت 1395/9/22)دانشجوي سال آخر مقطع كارشناسي‌ارشد بوده‌اند ومي‌بايست تا تاريخ1396/6/31 فارغ‌التحصيل شوند،به عبارت ديگر در زمان ثبت‌نام براي شركت در اين آزمون دانشجو بوده‌اند، لازم استمعدل كل واحدهاي گذرانده آنان براساس ‌(‌0) تا (20) تا تاريخ 95/6/31 (و يا حداكثر تا تاريخ 95/11/30)توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي‌ارشد در فرم مخصوص (مندرج در صفحه 40 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و يا مندرج در صفحه 98 دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي) درج و پس از تأييد مسئول ذيربط به هنگام ثبت‌نام ارائه گردد.

تبصره 3:براساس مصوبه جلسه مورخ 368 مورخ 3/11/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي فضلا و طلاب حوزه هاي علميه قم و خراسان كه دوره سطح 3 را گذرانده‌اند و يا تا تاريخ 31/6/1396 دانش آموخته مي‌شوند براي يكي از كدرشته‌هاي امتحاني مرتبط در گروه علوم انساني مجاز به ثبت نام و شركت در اين آزمون بوده‌اند. بديهي است اين دسته از داوطلبان در صورت قبولي نياز به گذراندن دروس پيش نياز به تشخيص گروه آموزشي موسسه محل قبولي مي باشند. ضمنا داوطلبان مربوط مي‌بايست در زمان ثبت نام مدرك فراغت از تحصيل خود راكه توسط مديريت حوزه هاي علميه صادر گرديده است در اختيار داشته باشند

تبصره 4:دارندگان مدارك تحصيلي معادل مي‌بايست حائز شرايط «آيين‌نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمون‌هاي ورودي مقاطع بالاتر» مصوبه جلسه 845 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه طي بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 92/5/28 توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي ابلاغ گرديده، باشند. بديهي است آن عده از دارندگان مدارك معادل كه قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 1377/9/3 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مبني بر ممنوعيت برگزاري دوره‌هاي معادل) در دوره‌هاي معادل پذيرفته‌ شده‌اند، در شمول اين مصوبه قرار مي‌گيرند.

تبصره 5:براساس مصوبه جلسه 771 مورخ 94/8/26 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سال‌هاي 1377 تا 1381 به دوره‌هاي مذكور راه يافته‌اند، حسب مورد از تسهيلات مصوبه شماره 77633/2 مورخ 94/5/28 براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي بالاتر برخوردار مي‌شوند.

2- اصل‌ و دو سري‌ تصوير از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و كارت ملي.

3- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.

4- ارائه مدركي كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه آنها‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1396 مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).

5-پذيرفتگاني كه در مقابل سهميه قبولي آنها عنوان “رزمنده” درج شدهو ارگان آنها وزارت جهاد كشاورزي است، لازم است معرفي نامه رسمي از وزارت جهاد كشاورزي با مُهر و امضاء مدير كل امور اداري را ارائه نمايند. معرفي‌نامه‌هاي مذكور لازم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال دوم سال تحصيلي 97-1396 از طريق ارگان ذيربط براي هر يك از پذيرفتگان مذكور به آن مؤسسه آموزش عالي تحويل گردد، در غير اينصورت براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از آنان ثبت‌نام به عمل نمي‌آيد.

6 – پذيرفتگاني كه در مقابل سهميه قبولي آنها عنوان “رزمنده” درج شده و ارگان آنها سازمان بسيج مستضعفين مي‌باشد، ملزم هستند پس از ثبت‌نام در دانشگاه مربوط، با ‌همراه داشتن اصل گواهي حضور در جبهه صادره توسط سپاه استان به تاريخ جديد (سال جاري) و نامه تأييديه تحصيلي معاونت آموزشي دانشگاه مربوط (با قيد سال قبولي، مقطع و رشته تحصيلي) به معاونت سرمايه انساني سازمان بسيج مستضعفين واقع در تهران، بزرگراه بسيج مستضعفين، روبروي اتوبان شهيد محلاتي (آهنگ) مراجعه و فرم تأييديه نهايي سهميه خود را دريافت نمايند.

7- داوطلباني كه با استفاده از سهميه ايثارگران (بنياد شهيد و امور ايثارگران) پذيرفته‌ شده‌اند، در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائه تأييديه سهميه قبولي نمي‌باشند و ملاك عمل براي ثبت‌نام، همان عنوان درج شده در ليست‌هاي ارسالي به موسسات مي‌باشد.

8- ارائه معرفي‌نامه رسمي مبني بر واجد شرايط بودن براي استفاده از امتياز ويژه مربيان “رسمي- قطعي” و يا “رسمي- آزمايشي” وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. اين سهميه شامل مربيان رسمي قطعي و رسمي آزمايشي دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه پذيرش دانشجوي آنها از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشور صورت مي‌پذيرد، مي‌باشد.

د- تذكرات‌ مهم

1- حضور شخص پذيرفته براي ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخ‌هاي اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد و عدم مراجعه پذيرفته‌شدگان در تاريخ‌ يا تاريخ‌هاي تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.

2ـ به پذيرفته‌شدگان توصيه مي‌شود كه قبل از مراجعه در تاريخ‌هاي تعيين شده جهت ثبت‌نام، اطلاعات تكميلي را در پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل قبولي خود مطالعه نمايند.

3- در هر مرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي باطل شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.

4- مطابق ضوابط پذيرفته‌شدگان نهايي دوره‌هاي روزانه در آزمون دكتري نيمه‌متمركز سال 1396حتي در صورت عدم ثبت‌نام و يا انصراف قطعي از رشته قبولي، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون دكتري تخصصي «Ph.D» سال 1397 به منظور انتخاب رشته‌هاي تحصيلي دوره روزانه نخواهند بود.

5- به اطلاع كليه متقاضيان كدرشته محل‌هاي مربوط به دانشگاه علوم انتظامي امين مي‌رساند باتوجه به اعلام دانشگاه مذكور و طولاني شدن زمان مصاحبه داوطلبان، در هيچ‌ يك از كدرشته محل‌هاي دانشگاه يادشده، اعلام نتيجه‌اي در اين مرحله صورت نمي‌گيرد. به عبارت ديگر اسامي پذيرفته‌شدگان نهائي، پس از اعلام نمره مصاحبه داوطلبان و گزينش نهائي متعاقباً اعلام خواهد شد.

6-باتوجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوريكدرشته محل‌هاي 1319، 1620، 1933 و 1982مربوط به دانشگاه غيرانتفاعي عدالت از رديف رشته‌هاي آزمون دكتري تخصصي «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1396 حذف شده است. لذا نام داوطلبي به عنوان قبولي در كدرشته محل‌هاي مذكور اعلام نخواهد شد.

7- به دانشجويان دوره دكتري تخصصي به غير از تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان در چارچوب ضوابط و اعتبارات آن صندوق، پرداخت ديگري صورت نمي‌پذيرد.

8- به اطلاع كليه داوطلبان مي‌رساند محل تحصيل كدرشته محل‌‌هاي مربوط به “دانشگاه تهران- پرديس ابوريحان ورامين”، “دانشگاه تهران- پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت” مي‌باشد كه بدين‌وسيله اصلاح مي‌گردد. نشاني دقيق به صورت استان تهران، شهرستان پاكدشت، كيلومتر 20 بزرگراه امام رضا(ع) مي‌باشد.

9-نتايج پذيرفته‌شدگان رشته‌محلهاي مربوط به بورس و اعزام به خارج پس از تاييد نهايي شوراي مركزي بورس و اعزام (سازمان امور دانشجويان) متعاقباً از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به منظور انجام ساير مراحل اعلام خواهد شد.

10-در صورت اعلام رشته محلهاي جديداز سوي موسسات آموزش عالي و تاييد آنها از سوي دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم تحقيقات و فناوري و يا اعلام تكميل ظرفيت پذيرش دانشجو از سوي موسسات، موضوع طي اطلاعيه‌اي از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازماندر روز دوشنبه مورخ 96/7/3 اطلاع‌رساني خواهد شد.

با توجه به كنترل هاي متعدد و بررسي‌هاي انجام شده از صحت نتايج اعلام شده اطمينان حاصل شده است؛ مع‌الوصف، داوطلبانپس از دريافت كارنامه نتايج نهايي آزموناز طريق سايت، درصورتي كه درباره مندرجات كارنامه مذكور سوالي داشته باشند، مي‌توانند حداكثر تا تاريخ 96/6/22 منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مطرح نموده و يا با شماره تلفن‌ 42163-021 تماس حاصل نمايند. از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداً خودداري گردد. بديهي است به كليه مواردي كه از طريق ديگري صورت پذيرد و يا بعد از تاريخ 96/6/22 انجام پذيرد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً با توجه به اينكهامتيازات مربوط به مرحله مصاحبه و ارزيابي تخصصياز سوي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو به اين سازمان ارسال گرديده، داوطلباندرصورت داشتن هر گونه سوال در اين خصوص، لازم است مستقيماً به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي محل مصاحبه مراجعه نمايند.

دريافت فايل فرم مخصوص پذيرفته شدگان آزمون ورودي دوره دكتري نيمه متمركز سال 1396 «Ph.D» كه موفق به ارائه اصل مدرك كارشناسي ارشد (فوق ليسانس ) و يا دكتري حرفه اي در زمان ثبت نام نمي باشندفرمت PDF

بخش دوم: مربوط به كليه پذيرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامي

پرونده كليه پذيرفته شدگاندوره دكتري تخصصي سال 98 جهت احراز صلاحيتهاي عموميتحت بررسي استلذا ثبت‌نام و ادامه تحصيل پذيرفته‌شدگان اين مرحله منوط به تأييد صلاحيت‌هاي عمومي ايشان توسط مراجع ذيصلاح خواهد بود.

– پذيرفته‌شدگان لازم است مطابق مفاد مندرج در ذيل و با در دست داشتن مدارك لازم در زمان تعيين شده به محل‌هاي دانشگاهي مربوطه مراجعه نمايند.

– با توجه به اعلام اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور، مجوز ثبت‌نام اتباع خارجي مقيم متعاقب انجام تشريفات قانوني و بررسي صلاحيت‌هاي اقامتي اتباع مزبور و اعلام رسمي آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پذيرش اين افراد به صورت موقت مي‌باشد.

– پذيرفته‌شدگاني که در فرم ثبت‌نام اينترنتي شرکت در آزمون، خود را مشمول ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسلامي موضوع استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران دانسته‌اند، بايد هنگام ثبت‌نام فرم مربوط به تعهدنامه استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران را تکميل و به واحد يا مركز دانشگاهي ارائه دهند. بديهي است چنانچه در هر زمان از ثبت‌نام و يا حين تحصيل، واجد شرايط بودن اين قبيل از دانشجويان در استفاده از سهميه مذکور به اثبات نرسد، دانشگاه از ادامه تحصيل آنان ممانعت به عمل خواهد آورد و در اين صورت حق اعتراض نخواهند داشت و به علت سوء استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران پيگرد قانوني آنها براي دانشگاه محفوظ خواهد ماند.

مدارک لازم براي نام ثبت نام :

 • 1- اصل مدرک تحصيلي دوره کارشناسي ارشد و ريز نمرات با ذکر معدل.
 • 2- اصل شناسنامه عکس‌دار و دو برگ فتوکپي از تمام صفحات آن.
 • 3- شش قطعه عکس 4×3 تمام‌ رخ که در سال جاري تهيه شده باشد (براي مشمولين 12 قطعه)
 • 4- اصل و يك برگ فتوكپي كارت ملي.
 • 5- مدرکي که وضعيت خدمت وظيفه عمومي برادران پذيرفته شده را مشخص نمايد. (از جمله فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته يا دكتري عمومي يا لغو معافيت تحصيلي دوره هاي مذكور كه بيش از يكسال از فراغت از تحصيل فرد نگذشته باشد.)
 • 6- تکميل و ارائه فرم‌هاي درخواست ثبت نام و تعهدات مربوط.
 • 7- چنانچه در هر يک از مراحل پذيرش، ثبت نام و تحصيل مشخص شود که متقاضي فاقد شرايط مندرج در دفترچه راهنما بوده است ضمن لغو پذيرش مطابق ضوابط با وي برخورد خواهد شد.

زمان و محل ثبت‌نام :

پذيرفته ‌شدگان نهايي كليه رشته ‌ها لازم ‌است‌‌‌ شخصاً در روزهاي شنبه 11 و يکشنبه 12 شهريورماه جهت ثبت‌نام به واحدهاي مربوطه که آدرس و تلفن آنها در سامانه اينترنتي مرکز سنجش و پذيرش دانشگاه به آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir درج شده است، مراجعه نمايند. همچنين لازم است پذيرفته‌ شدگان جهت اطلاع از چگونگي ثبت‌نام ورودي‌ هاي جديد به سايت اينترنتي واحدهاي دانشگاهي نيز مراجعه نمايند. (آدرس سايت واحدها و مراکز دانشگاهي در سامانه اينترنتي دانشگاه آزاد اسلامي به آدرس iau.ac.ir نيز درج گرديده است).

– عدم مراجعه پذيرفته‌شدگان در روز و ساعت مقرر به منزله انصراف از ثبت‌نام تلقي شده و هيچ گونه اعتراضي پذيرفته نخواهد بود.

تبصره : پذيرفته‌شدگان واحدهاي علوم و تحقيقات، تهران‌مركزي، تهران‌جنوب، تهران شمال، الكترونيكي، سنندج، نجف‌آباد، تبريز، كرج، قم، قزوين، بروجرد ، شيراز و اراک جهت اطلاع از چگونگي و زمان ثبت‌نام مقتضي است به آدرس سايت آن واحد‌ها به شرح ذيل مراجعه نمايند.

 • علوم و تحقيقات به آدرس : www.srbiau.ac.ir
 • تهران‌مركزي به آدرس : www.iauctb.ac.ir
 • تهران‌جنوب به آدرس : www.azad.ac.ir
 • تهران شمال به آدرس : www.iau-tnb.ac.ir
 • الكترونيكي به آدرس : www.iauec.ac.ir
 • نجف‌آباد به آدرس : http://rs.iaun.ac.ir
 • سنندج به آدرس : www.iausdj.ac.ir
 • تبريز به آدرس : www.iaut.ac.ir
 • كرج به آدرس : www.kiau.ac.ir
 • قم به آدرس : www.qom-iau.ac.ir
 • قزوين به آدرس : www.qiau.ac.ir
 • بروجرد به آدرس : www.aiub.ac.ir
 • شيراز به آدرس : www.iaushiraz.ac.ir
 • اراک به آدرس : www.iau-arak.ac.ir

ميزان شهريه، هزينه خدمات آموزشي و حق بيمه دانشجويي دوره دکتراي تخصصي (Ph.D) سال تحصيلي 97- 96:

1- شهريه پذيرفته‌شدگان از دو بخش شهريه پايه (ثابت) و متغير تشکيل شده که به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي اين دوره در هر نيمسال تحصيلي از دانشجويان دريافت مي‌گردد. علاوه بر دو مورد مذکور، دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه بايد مبلغ يك ميليون و سيصد و بيست هزار (1.320.000) ريال بابت هزينه خدمات آموزشي به شماره حساب جاري محل دانشگاهي قبولي واريز نمايد.

2- حق بيمه حوادث مبلغ بيست و هفت هزار و پانصد (27.500) ريال مي‌ باشد که هر پذيرفته‌ شده بايد آن را به حسابي که دانشگاه مشخص نموده واريز نمايد.

3- پذيرفته شدگان واحدها و مراکز بين المللي و برون مرزي توجه داشته باشند كه (مطابق آئين‌نامه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اسلامي) مجوز انتقال، ميهماني و جابجايي تحت هيچ شرايطي به آنها داده نخواهد شد.

در پايان به اطلاع مي‌رساند كارنامه نتايج نهايي داوطلبان در رابطه با كدرشته‌هاي انتخابي در بعدازظهر روز يكشنبه مورخ 96/6/5از طريق سامانه اينترنتي مرکز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي در دسترس قرار خواهد گرفت.

در صورت بروز هرگونه سوال یا ابهام در خصوص آزمون دوره دکتری تخصصی سال ۹۶ می توانید از ساعت 8 صبح الی 12 شب با شمارهتهران 9099071985 و سایراستانها 9099071985 تماس حاصل فرمایید .

منبع خبر : sanjesh
لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

نتایج آزمون‌ دكتری «Ph.D» سال 98 | شرایط پذیرش و شهریه

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

یکشنبه

1403/4/3

دوشنبه

1403/4/4

سه شنبه

1403/4/5

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید