بودجه بندی کنکور انسانی (تعداد سوالات کنکور انسانی) 1402

بودجه بندی کنکور انسانی (تعداد سوالات کنکور انسانی) 1402

به عنوان مجری برگزاری کنکور سراسری 1402، منابعی را سازمان سنجش برای کنکور انسانی اعلام کرده است که افراد داوطلب آن ها را مطالعه و بعد در کنکور شرکت می کنند. به علاوه کنکور را، طراحان سوال از همان منابع طرح می کنند. هر ساله با تحلیل سوال ها و تکیه بر تجربه مشاوران آویژه، شاهد تکرار مباحث مهم سوالات و توسط طراحان سوال می باشیم.

خلاصه در چندین سال پیاپی، اطلاع از بودجه بندی کنکور انسانی موجب می شود تا شخص داوطلب بتواند با نگاه دقیق تر از موارد مهم و سوال ها اطلاع پیدا کرده و برای خود برنامه ریزی اصولی را در نظر بگیرد. در این مقاله از آویژه بودجه بندی کنکور انسانی در سال 1402 برای شما ارائه شده است.

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور سراسری انسانی 1402

علوم انسانی شامل ده درس تخصصی اقتصاد، عربی، ادبیات، ریاضی، علوم اجتماعی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه، منطق و روانشناسی می باشد. افراد متقاضی شرکت در کنکور سراسری 1402 می توانند با استفاده از بودجه بندی سوال های این گروه آزمایشی، جهت کسب موفقیت مسیر مطالعاتی خود را هموارتر کنند.

در این بخش بر مبنای نظام جدید (6-3-3) جدول بودجه بندی دروس کنکور انسانی را که از سال 1398 به بعد برگزار گردید، ارائه داده شده است.


بیشتر بخوانید:ضرایب دروس کنکور انسانی ۱۴۰۲


بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور سراسری انسانی 1402

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

بودجه بندی ریاضی در کنکور انسانی

دروسسال 98سال 99سال 1400سال 1401
عبارت های جبری2 سوال2 سوال1 سوال2 سوال
معادله درجه دوم1 سوال1 سوال1 سوال2 سوال
تابع6 سوال6 سوال5 سوال1 سوال
کار با داده های آماری (معیارهای پراکندگی)1 سوال1 سوال2 سوال1 سوال
نمایش داده ها (نمودار های یک متغیره)2 سوال2 سوال02 سوال
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی1 سوال2 سوال1 سوال1 سوال
آمار(شخص های آماری و سری زمانی)1 سوال1 سوال2 سوال2 سوال
آمار و احتمال3 سوال2 سوال5 سوال3 سوال
الگوهای خطی (مدل سازی و دنبال حسابی)2 سوال1 سوال1 سوال2 سوال
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی)1 سوال2 سوال2 سوال1 سوال
مجموع سوالات20 سوال20 سوال20 سوال20 سوال

بودجه بندی اقتصاد در کنکور انسانی

دروسعنوان درسسال 98سال 99سال 1400سال 1401
آشنایی با اقتصاداقتصاد چیست1 سوال1 سوال
تولید3 سوال2 سوال2 سوال3 سوال
بازار1 سوال2 سوال1 سوال1 سوال
آشنایی با شاخص های اقتصادی2 سوال5 سوال3 سوال3 سوال
نهادهای پولی و مالیپول1 سوال1 سوال1 سوال2 سوال
بانک1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
بازار سرمایه1 سوال1 سوال1 سوال
توسعه اقتصادیرشد، توسعه و پیشرفت1 سوال1 سوال
فقر و توزیع درآمد1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
مدیریت کلان اقتصادیدولت و اقتصاد
بودجه و امور مالی دولت1 سوال1 سوال1 سوال
اقتصاد چهان و ایراناقتصاد بین الملل1 سوال2 سوال1 سوال1 سوال
اقتصاد ایران1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت
مجموع سوالات15151515

بودجه بندی ادبیات تخصصی در کنکور انسانی

سالسال 98سال 99سال 1400سال 1401
معنی لغت1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
تاریخ ادبیات و سبک شناسی7 سوال9 سوال11 سوال9 سوال
عروض8 سوال6 سوال7 سوال6 سوال
قافیه2 سوال2 سوال1 سوال2 سوال
آرایه ادبی8 سوال7 سوال7 سوال7 سوال
قرابت معنایی4 سوال5 سوال2 سوال5 سوال
مجموع سوالات30 سوال30 سوال30 سوال30 سوال

 

بودجه بندی عربی تخصصی در کنکور انسانی

سالسال 98سال 99سال 1400سال 1401
ترجمه و تعریب9 سوال8 سوال8 سوال9 سوال
تحلیل صرفی3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
اعرابگذاری1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
قواعد7 سوال8 سوال7 سوال7 سوال
مجموع سوالات20 سوال20 سوال20 سوال20 سوال

بودجه بندی تاریخ در کنکور انسانی

سالسال 98سال 99سال 1400سال 1401
دهم5 سوال5 سوال5 سوال5 سوال
یازدهم5 سوال5 سوال5 سوال5 سوال
دوازدهم5 سوال5 سوال5 سوال5 سوال
مجموع سوالات15 سوال15 سوال15 سوال15 سوال

بودجه بندی جغرافیا در کنکور انسانی

سالسال 98سال 99سال 1400سال 1401
دهم3 سوال5 سوال3 سوال5 سوال
یازدهم7 سوال5 سوال4 سوال5 سوال
دوازدهم5 سوال5 سوال3 سوال5 سوال
مجموع سوالات15 سوال15 سوال15 سوال15 سوال

بودجه بندی علوم اجتماعی در کنکور انسانی

سالسال 98سال 99سال 1400سال 1401
دهم3 سوال2 سوال6 سوال2 سوال
یازدهم9 سوال9 سوال7 سوال8 سوال
دوازدهم6 سوال8 سوال6 سوال10 سوال
ترکیبی2 سوال1 سوال2 سوال0
مجموع سوالات20 سوال20 سوال20 سوال20 سوال

بودجه بندی فلسفه و منطق در کنکور انسانی

سالسال 98سال 99سال 1400سال 1401
منطق دهم10 سوال9 سوال9 سوال9 سوال
فلسفه یازدهم5 سوال8 سوال7 سوال8 سوال
فلسفه دوازدهم10 سوال8 سوال9 سوال8 سوال
مجموع سوالات25 سوال25 سوال25 سوال25 سوال

بودجه بندی روانشناسی در کنکور انسانی

مبحثسال 98سال 99سال 1400سال 1401
روانشناسی: تعریف و روش مورد مطالعه7 سوال3 سوال4 سوال2 سوال
روانشناسی رشد4 سوال3 سوال3 سوال4 سوال
احساس، توجه و ادراک1 سوال3 سوال2 سوال4 سوال
حافظه و علل فراموشی1 سوال2 سوال3 سوال2 سوال
تفکر (1) حل مسئله2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
تفکر (2)تصمیم گیری2 سوال3 سوال4 سوال3 سوال
انگیزه و نگرش1 سوال1 سوال2 سوال2 سوال
روانشناسی سلامت1 سوال1 سوال1 سوال
ترکیبی1 سوال2 سوال1 سوال
مجموع سوالات20 سوال20 سوال20 سوال20 سوال

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور سراسری انسانی 1402

بودجه بندی دروس عمومی کنکور انسانی

بودجه بندی ادبیات در کنکور انسانی

سالسال 98سال 99سال 1400سال 1401
معنی لغت3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
املا3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
تاریخ ادبیات1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
دستور زبان5 سوال5 سوال5 سوال5 سوال
آرایه ادبی4 سوال4 سوال4 سوال4 سوال
قرابت معنایی9 سوال9 سوال9 سوال9 سوال
مجموع سوالات25 سوال25 سوال25 سوال25 سوال

بودجه بندی عربی در کنکور انسانی

سالسال 98سال 99سال 1400سال 1401
ترجمه و تعریب10 سوال10 سوال10 سوال10 سوال
درک مطلب و لغت4 سوال4 سوال4 سوال6 سوال
تحلیل صرفی3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
اعراب گذاری1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
قواعد7 سوال7 سوال7 سوال5 سوال
مجموع25 سوال25 سوال25 سوال25 سوال

بودجه بندی دینی در کنکور انسانی

سالسال 98سال 99سال 1400سال 1401
دهم9 سوال9 سوال9 سوال9 سوال
یازدهم8 سوال9 سوال9 سوال8 سوال
دوازدهم8 سوال7 سوال7 سوال8 سوال
مجموع25 سوال25 سوال25 سوال25سوال

بودجه بندی زبان در کنکور انسانی

سالسال 98سال 99سال 1400سال 1401
گرامر4 سوال4 سوال5 سوال4 سوال
واژگان8 سوال8 سوال7 سوال8 سوال
درک مطلب8 سوال8 سوال8 سوال8 سوال
کلوز تست5 سوال5 سوال5 سوال5 سوال
مجموع25 سوال25 سوال25 سوال25 سوال

بودجه بندی دروس عمومی کنکور انسانی

نتیجه گیری

یکی از دغدغه های امروزه داوطلبان کنکور، اطلاع داشتن از بودجه بندی گروه های آزمایشی می باشد. ما در این مقاله از آویژه سعی کردیم بودجه بندی کنکور انسانی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم که امیدواریم برایتان مفید بوده باشد. در صورت نیاز به مشاوره در خصوص بودجه بندی کنکور انسانی، با شماره گیری 09099071985 خود را از مشاوره رایگان آویژه دریغ نکنید.

سوالات متداول

علامت سوالعلوم انسانی در کنکور شامل چند دروس تخصصی می باشد؟

علوم انسانی شامل ده درس تخصصی اقتصاد، عربی ، ادبیات، ریاضی، علوم اجتماعی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه، منطق و روان شناسی می باشد.

علامت سوالتعداد سوالات زبان در کنکور انسانی چقدر است؟

تعداد سوالات زبان در کنکور انسانی 25 تا می باشد که در جدول بالا اشاره شد.

علامت سوالتعداد سوالات روانشناسی در کنکور انسانی چقدر است؟

تعداد سوالات روانشناسی در کنکور انسانی 20 سوال می باشد.


لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

بودجه بندی کنکور انسانی (تعداد سوالات کنکور انسانی) 1402

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

پنجشنبه

1402/12/3

جمعه

1402/12/4

شنبه

1402/12/5

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید