آخرین رتبه قبولی میکروبیولوژی

آخرین رتبه قبولی میکروبیولوژی

رشته میکروبیولوژی ازجمله رشته های پرطرفدار کنکور سراسری حساب می شود که هر ساله اشخاص داوطلب هنگفتی در کنکور سراسری به هدف قبول شدن در این رشته شرکت می نمایند.

تمامی افراد علاقمند به رشته میکروبیولوژی اطلاع دارند که با سنگین شدن رقابت در این رشته، برای رسیدن به هدف های خود مسیر سنگینی را پیش رو دارند که نیاز داشتن اطلاعات جامع و دقیق و عزمی راسخ در مورد رتبه و درصد های مورد پذیرش این رشته می باشد.

آویژه سعی کرده است شما را در این مقاله به رتبه لازم برای رشته میکروبیولوژی آشنا سازد. جهت کسب اطلاعات بیشتر ما تا پایان این مقاله همراه باشید.

رتبه قبولی رشته میکروبیولوژی

در این بخش می خواهیم به رتبه مورد نیاز رشته میکروبیولوژی در شهر های مختلف بپردازیم.

آن رتبه ها به شرح زیر است:

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه شهید بهشتی تهران

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهرشته قبولی
۱۷۷۱۰۴۹۳۴منطقه ۱روزانه
۱۹۷۶۲۸۴۱۹منطقه ۲روزانه
۲۲۰۸۲۹۳۹۴منطقه ۲روزانه
۲۶۴۵۵۱۱۲۵۹منطقه ۲روزانه
۳۹۳۱۲۱۲۲۹۹منطقه ۳روزانه
۳۹۶۹۹۱۲۴۲۲منطقه ۳روزانه

رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه مراغه

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهشهررشته قبولی
۲۴۷۳۳۶۷۷۵منطقه ۱تبریزروزانه
۳۹۵۶۷۱۰۴۸۸منطقه ۱تبریزروزانه
۶۲۱۴۷۱۵۸۱۰منطقه ۱تبریزشبانه
۵۸۹۶۴۲۴۵۳۳منطقه ۲شهریارروزانه
۶۶۲۵۶۲۷۵۱۸منطقه ۲يزدروزانه

رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه مازندران بابلسر

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهشهررشته قبولی
۲۸۳۷۵۷۷۱۲منطقه ۱تهرانروزانه
۳۵۰۱۸۱۴۸۲۲منطقه ۲ساريروزانه
۴۲۴۶۰۱۷۹۱۵منطقه ۲بابلشبانه
۵۶۲۸۱۲۳۴۸۱منطقه ۲بابلشبانه
۴۶۱۷۲۱۴۶۷۵منطقه ۳تالشروزانه
۶۰۲۱۲۱۹۸۰۲منطقه ۳نظرآبادروزانه
۷۷۹۷۸۲۶۴۵۳منطقه ۳آملشبانه

رتبه قبولی رشته میکروبیولوژی

رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه اصفهان

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهشهررشته قبولی
۳۱۷۸۹۱۳۵۰۱منطقه ۲كاشانروزانه
۴۴۱۸۲۱۸۶۳۴منطقه ۲شاهين شهرشبانه
۴۸۰۰۴۱۵۳۲۱منطقه ۳فلاورجانروزانه
۵۲۱۱۷۱۶۸۱۹منطقه ۳ملاردروزانه
۵۷۰۳۰۱۸۶۲۸منطقه ۳شيرازروزانه

رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه الزهرا تهران

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهشهررشته قبولی
۳۲۸۰۰۱۳۹۰۸منطقه ۲دزفولروزانه
۳۳۰۸۱۱۴۰۲۶منطقه ۲كاشانروزانه
۳۶۲۰۲۱۵۳۲۱منطقه ۲آملروزانه
۴۰۷۲۲۱۷۱۸۵منطقه ۲قمروزانه
۴۱۳۴۲۱۷۴۴۵منطقه ۲تهرانروزانه
۴۱۵۱۳۱۷۵۱۴منطقه ۲كاشانروزانه
۴۵۷۶۹۱۴۵۲۰منطقه ۳رزنروزانه
۴۸۲۰۷۱۵۴۰۱منطقه ۳فيروزآبادروزانه

رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهشهررشته قبولی
۳۳۱۵۹۸۸۹۱منطقه ۱تهرانميکروبيولوژي غيرانتفاعي دانشگاه علم و فرهنگ تهران، غيرانتفاعی
۴۶۰۹۵۱۲۰۶۰منطقه ۱شيرازميکروبيولوژي غيرانتفاعي دانشگاه علم و فرهنگ تهران، غيرانتفاعی
۴۹۵۶۰۲۰۸۰۱منطقه ۲تهرانميکروبيولوژي غيرانتفاعي دانشگاه علم و فرهنگ تهران، غيرانتفاعی
۶۷۸۳۹۲۸۱۶۷منطقه ۲شهريارميکروبيولوژي غيرانتفاعي دانشگاه علم و فرهنگ تهران، غيرانتفاعی
۷۲۳۰۳۲۹۹۴۴منطقه ۲كرجميکروبيولوژي غيرانتفاعي دانشگاه علم و فرهنگ تهران، غيرانتفاعی
۷۹۴۷۰۳۲۸۷۹منطقه ۲تهرانميکروبيولوژي غيرانتفاعي دانشگاه علم و فرهنگ تهران، غيرانتفاعی
۸۰۸۹۷۳۳۴۶۱منطقه ۲كرجميکروبيولوژي غيرانتفاعي دانشگاه علم و فرهنگ تهران، غيرانتفاعی

رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه آل طه تهران

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهشهررشته قبولی
۴۰۳۶۵۱۰۷۰۹منطقه ۱تهرانميکروبيولوژي موسسه غيرانتفاعي ال طه – تهران ويژه خواهران، غيرانتفاعي
۵۵۲۵۱۱۴۲۲۰منطقه ۱تهرانميکروبيولوژي موسسه غيرانتفاعي ال طه – تهران ويژه خواهران، غيرانتفاعي
۵۹۲۷۳۱۵۱۶۴منطقه ۱تهرانميکروبيولوژي موسسه غيرانتفاعي ال طه – تهران ويژه خواهران، غيرانتفاعي
۵۰۵۲۳۲۱۱۷۸منطقه ۲قائم شهرميکروبيولوژي موسسه غيرانتفاعي ال طه – تهران ويژه خواهران، غيرانتفاعي
۷۰۲۱۱۲۹۱۰۲منطقه ۲كرجميکروبيولوژي موسسه غيرانتفاعي ال طه – تهران ويژه خواهران، غيرانتفاعي
۸۶۱۸۸۳۵۵۹۵منطقه ۲ساوهميکروبيولوژي موسسه غيرانتفاعي ال طه – تهران ويژه خواهران، غيرانتفاعي
۹۶۱۶۴۳۹۶۳۱منطقه ۲ورامينميکروبيولوژي موسسه غيرانتفاعي ال طه – تهران ويژه خواهران، غيرانتفاعي
۱۱۴۴۷۰۴۶۹۲۲منطقه ۲شهريارميکروبيولوژي موسسه غيرانتفاعي ال طه – تهران ويژه خواهران، غيرانتفاعي

رتبه قبولی رشته میکروبیولوژی

رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه پیام نور ارومیه

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهشهررشته قبولی
۹۲۹۸۰۲۲۴۷۱منطقه ۱ارومیهمرکز ارومیه پیام نور
۱۱۷۱۷۳۲۷۴۹۷منطقه ۱تبریزمرکز ارومیه پیام نور
۱۶۱۴۳۶۶۵۴۷۵منطقه ۲ارومیهمرکز ارومیه پیام نور
۱۵۳۴۹۲۵۶۵۴۸منطقه ۳سقّزمرکز ارومیه پیام نور
۱۵۸۰۵۵۵۸۴۰۰منطقه ۳خويمرکز ارومیه پیام نور
۱۶۵۹۰۶۶۱۶۷۰منطقه ۳خويمرکز ارومیه پیام نور

رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه ملایر

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهشهررشته قبولی
۵۷۶۵۶۱۴۷۹۴منطقه ۱تبریزميکروبيولوژي دانشگاه ملاير، روزانه
۵۵۳۳۶۲۳۰۷۸منطقه ۲همدانميکروبيولوژي دانشگاه ملاير، روزانه
۶۴۰۷۶۲۱۲۳۳منطقه ۳قروهميکروبيولوژي دانشگاه ملاير، روزانه

رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه چمران اهواز

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهشهررشته قبولی
۶۰۶۶۴۱۵۴۷۸منطقه ۱تهرانميکروبيولوژي دانشگاه شهيد چمران – اهواز، روزانه
۶۲۵۴۱۲۵۹۶۶منطقه ۲دزفولميکروبيولوژي دانشگاه شهيد چمران – اهواز، روزانه
۵۶۷۲۶۱۸۵۱۰منطقه ۳كهنوجميکروبيولوژي دانشگاه شهيد چمران – اهواز، روزانه

رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه لرستان خرم آباد

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهشهررشته قبولی
۷۷۳۵۶۳۲۰۱۲منطقه ۲خرم آبادروزانه
۸۴۲۶۴۲۸۸۷۳منطقه ۳گتوندروزانه
۸۵۵۴۷۲۹۳۵۹منطقه ۳نورآبادمحروم- بومي لرستان
۸۷۱۸۰۲۹۹۶۰منطقه ۳دورودروزانه
۸۷۶۰۲۳۰۱۲۷منطقه ۳بيجارروزانه

رتبه قبولی رشته میکروبیولوژی

رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر یزد

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهشهررشته قبولی
۸۳۷۸۰۲۰۴۷۸منطقه ۱مشهدميکروبيولوژي دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي –
۶۸۰۴۷۲۸۲۴۳منطقه ۲يزدميکروبيولوژي دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي
۸۱۱۶۵۳۳۵۵۹منطقه ۲شهركردميکروبيولوژي دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي
۸۷۰۶۰۳۵۹۷۱منطقه ۲يزدميکروبيولوژي دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي
۸۹۰۱۶۳۶۷۲۷منطقه ۲اردكانميکروبيولوژي دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي
۹۳۳۴۲۳۸۴۹۶منطقه ۲يزدميکروبيولوژي دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي
۱۰۹۷۵۳۴۵۰۴۶منطقه ۲يزدميکروبيولوژي دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي
۱۲۴۲۳۲۵۰۷۷۶منطقه ۲يزدميکروبيولوژي دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي
۱۲۵۴۱۷۵۱۲۲۳منطقه ۲يزدميکروبيولوژي دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي
۱۲۷۵۴۶۵۲۰۴۷منطقه ۲يزدميکروبيولوژي دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي
۱۳۶۶۷۴۵۵۷۲۹منطقه ۲يزدميکروبيولوژي دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي

نتیجه گیری

اگر یکی افراد داوطلبی می باشید که هدف نهایی آن ها تحصیل در رشته میکروبیولوژی است، پیشنهاد ما به شما این است که در همه دانشگاه ها رتبه قبولی رشته میکروبیولوژی را بررسی و مطالعه کنید.

در این مقاله از آویژه سعی شد اطلاعاتی درمورد رتبه مورد نیاز جهت پذیرش رشته میکروبیولوژی را برای شما ارائه دهیم. با شماره گیری 09099071985 توانایی این را دارید که اطلاعات زیادی را در این مورد از مشاوران مرکز مشاوره آویژه دریافت کنید.

سوالات متداول

سوال علامتحداقل رتبه کشوری مورد نیاز قبولی میکروبیولوژی در منطقه 1 دانشگاه مراغه برای تبریز چقدر است؟

حداقل رتبه کشوری مورد نیاز قبولی میکروبیولوژی در منطقه 1 دانشگاه مراغه برای تبریز 24733 می باشد.

سوال علامتحداقل رتبه کشوری مورد نیاز قبولی میکروبیولوژی در منطقه 1 دانشگاه ملایر برای تبریز چقدر است؟

حداقل رتبه کشوری مورد نیاز قبولی میکروبیولوژی در منطقه 1 دانشگاه ملایر برای تبریز 57656 می باشد.


لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

آخرین رتبه قبولی میکروبیولوژی

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات
- 4 نظر:
  1. با 22هزار منطقه یک میتونم میکروبیولوژی مراغه قبول شم (شبانه یا روزانه )
    ساکن تبریزم

    1. برای بررسی دانشگاه ها با مشاورین آویژه تماس حاصل فرمایید

  2. آیا از رشته علوم ازمایشگاهی میتوان طب سنتی خواند

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

پنجشنبه

1403/3/3

جمعه

1403/3/4

شنبه

1403/3/5

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید