ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402

ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت

یکی از روش هایی که داوطلبان علاقه مند به استخدام و فعالیت در وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی می توانند از آن استفاده کنند، اطلاع از شرایط و رشته های این آزمون استخدامی وزارت بهداشت در زمان تعیین شده است.

این تاریخ ها عموما هر ساله از سوی سازمان سنجش و دانشگاه های علوم پزشکی طی اطلاعیه هایی مشخص می شود.

باید اشاره کنیم، معمولا هر ساله ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی وزارت بهداشت در محدوده های زمانی مختلفی انجام می شود.

با توجه به عدم انتشار اطلاعیه ای در خصوص ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402، با استناد به رویه سال گذشته که ثبت نام از نیمه های دی آغاز شده، احتمالا ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۱۴۰۲ نیز در بازه دی انجام می شود.

از شما دعوت می کنیم در ادامه مطلب با مرکز مشاوره آویژه همراه باشید تا به ارائه توضیحات ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402 بپردازیم.

زمان ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402

آزمون استخدامی وزارت بهداشت هر ساله در سراسر کشور برگزار می گردد و در طی این روند دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، نیروهای مورد نیاز خود را پذیرش می نمایند.

باید اشاره کنیم که ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت به صورت اینترنتی و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی sanjesh.org انجام می پذیرد.

معمولا هر ساله ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی وزارت بهداشت در محدوده های زمانی مختلفی انجام می شود.

با توجه به عدم انتشار اطلاعیه ای در خصوص ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402، با توجه به شرایط سال قبل، ثبت نام این آزمون از نیمه های دی ماه آغاز شده بود، احتمالا ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۱۴۰۲ نیز در بازه دی انجام می شود.

زمان ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت

شرایط عمومی استخدام وزارت بهداشت 1402

پونزتمام جزئیات مربوط به شرایط عمومی استخدام وزارت بهداشت را بشرح زیر است:

داشتن تابعیت ایران

اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان

داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند) به تشخیص شورای طب کار یا کمیسیون پزشکی موسسه.

عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح.

به استناد قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی باشند.

شرایط عمومی استخدام وزارت بهداشت

چه افرادی نمی توانند در آزمون استخدامی وزارت بهداشت شرکت نمایند؟

پونزبا توجه به قوانین به ثبت رسیده افرادی که دارای شرایط زیر باشند، مجاز به شرکت در آزمون استخدامی وزارت بهداشت نیستند:

 • مستخدمین رسمی، ثابت و رسمی دستگاههای اجرایی و یا بازنشسته و باز خرید خدمت آنها
 • انفصال شدگان از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه دانشگاه / دانشکده و سایر دستگاه ها و موسسات دولتی
 • افرادی که تعهد خدمت به سایر سازمان ها، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دارند.
 • افرادی که به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصلاح، از خدمت دولتی منع شده باشند.
 • دارندگان مدرک تحصیلی معادل در رشته تحصیلی آگهی شده
 • دانشجویان (چه در مقاطع تحصیلی اعلام شده و چه در مقاطع بالاتر از مقطع تحصیلی آگهی شده اعم از مرتبط یا غیرمرتبط با مدرک تحصیلی درج شده در شرایط احراز آگهی)
 • دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مندرج در آگهی (مدرک مرتبط با شغل آگهی شده)

تبصره: دانشجویانی که نسبت به انصراف قطعی از تحصیل اقدام نموده اند و کاربرگ مربوطه را در هنگام بررسی مدارک به دانشگاه مورد تقاضا برای استخدام تحویل دهند، از ممنوعیت این بند معاف می شوند.

تبصره: در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مقطع تحصیلی بالاتر غیرمرتبط با مدرک تحصیلی مندرج در آگهی باشد، حسب نظر دانشگاه مربوطه ملزم به ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور حکم استخدامی خواهد بود.

لازم به ذکر است در صورت شرکت هر یک از مشمولین بندهای مذکور در هر یک از مراحل آزمون استخدامی که یکی از موارد فوق محرز گردد، از انجام مراحل بعدی محروم و حتی در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر می گردد.

داوطلبان دارای مقاطع تحصیلی بالاتر از مقاطع اعلام شده می بایست قبل از ثبت نام، از مرتبط یا غیر مرتبط بودن مقطع تحصیلی خود با شرایط احراز مندرج در آگهی اطلاع حاصل کرده و سپس نسبت به انتخاب شغل محل خود اقدام نمایند.

چه افرادی نمی توانند در آزمون استخدامی وزارت بهداشت شرکت نمایند؟

شرایط اختصاصی مشمولین قانون خدمت پزشکان و پيراپزشكان آزمون استخدام وزارت بهداشت

مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح اجباری باید دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند. (مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح خدمت مربوطه باشند.)

 • تبصره 1

مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های اجباری که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه یک موسسه می باشند، می توانند صرفاً در آزمون های استخدامی همان موسسه شرکت نمایند.

 • تبصره 2

در خصوص داوطلبانی که نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است، نیازی به ارائه گواهی پایان طرح نیست و گواهی اشتغال به طرح برای اینگونه افراد کفایت می نماید. ضمناً مشمولین مذکور می توانند با ارائه گواهی مربوطه در آزمون سایر دانشگاه های علوم پزشکی نیز شرکت نمایند.

نکته: داوطلبان متعهد خدمت موسسات تابعه وزارت بهداشت (تعهد خاص، قانون برقراری عدالت آموزشی و…) صرفا مجاز به شرکت در آزمون استخدامی همان موسسه یا منطقه مورد تعهد می باشند. لازم به ذکر است در صورت پذیرش نهایی، تعیین محل خدمت این داوطلبان در مدت تعهد با توجه به مفاد سند تعهد اخذ شده برعهده موسسه خواهد بود.

 • تبصره 3

ضریب K “مشمولین تعهدات” در صورتی که در مناطق محروم (دارای ضریب محرومیت 3/5 سه پنجم 3.5/5 سه و نیم پنجم) مشغول به خدمت باشند، می توانند در آزمون استخدامی همان موسسه (صرفا برای همان منطقه محل خدمت) شرکت نمایند. سایر مشمولین تعهدات ضریب K در صورتی مجاز به ثبت نام در آزمون (در هر شغل محل) می باشند که از میزان تعهدات آنان حداکثر 6 ماه باقی مانده باشد (ملاک عمل برای محاسبه حداکثر شش 6 ماه، از تاریخ آخرین روز ثبت نام می باشد).

مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح اختیاری که طرح خود را در سایر موسسات تابع بهداشت درمان و آموزش پزشکی می گذرانند، در صورتی می توانند در آزمون استخدامی موسسه شرکت نمایند که گواهی انصراف از دانشگاه محل طرح را در هنگام قبولی نهایی ارائه نمایند.

شرایط اختصاصی مشمولین قانون خدمت پزشکان و پيراپزشكان آزمون استخدام وزارت بهداشت

شرایط اختصاصی استخدام وزارت بهداشت 1402

در خصوص مشاغل کارشناس فوریت های پزشکی، کاردان فوریت های پزشکی، کارشناس ارتباطات و عملیات (پزشکی) و اپراتور 115، علاوه بر شرایط فوق الذکر، داشتن برخی شرایط نیز الزامی می باشد.

پونزاین شرایط بشرح زیر است:

داشتن سلامت جسمانی و عدم ابتلا به بیماری های مزمن، واگیر و صعب العلاج مانند دیابت، فشار خون، آسم، نارسایی کلیه، بیماری های پیشرفته قلبی و مانند اینها

نداشتن صرع و هرگونه بیماری اعصاب و روان

داشتن قدرت تکلم طبیعی زبان (نداشتن لکنت زبان) و داشتن قدرت بینایی و شنوایی کامل

نداشتن تغییر شکل مادرزادی یا اکتسابی اسکلت بخصوص اندام ها (که مغایر با توان فیزیکی پرسنل در ارائه خدمت طبق شرح وظایف سازمانی باشد.)

در خصوص رشته های شغلی کارشناس فوریت های پزشکی و کاردان فوریت های پزشکی علاوه بر شرایط مندرج در بند قبلی، برخورداری از شرایط دیگری نیز الزامی می باشد.

پونزاین شرایط هم بشرح زیر است:

دارای قد 165 سانتی متر و بالاتر

محدوده قد این افراد باید حداقل 165 سانتی متر و بالاتر باشد.

دارای شاخص توده بدنی BMI (index body mass) کمتر از 30 و بیشتر از 19

تبصره: افرادی که BMI آن ها در محدوده تعیین شده نبوده و نسبت به موضوع معترض باشند، طبق دستورالعمل اجرایی مربوطه برای انجام تست بیوالکتریک امپدانس معرفی می شوند و تصمیم گیری نهایی در خصوص آنها طبق جداول دستورالعمل صورت می گیرد.

تذکر: اندازه گیری قد و BMI اولین مرحله از مصاحبه می باشد و در صورتی که داوطلب هر یک از این شرایط را احراز نماید، از انجام سایر مراحل مصاحبه (تست آمادگی جسمانی، آزمایشات پاراکلینیک و…) باز می ماند.

دارای گواهینامه رانندگی با آمبولانس (ب 2) یا پایه دوم

تبصره: داوطلبان دارای گواهینامه (ب 1) چنانچه فاقد گواهینامه مذکور باشند، در صورت قبولی در آزمون بایستی تعهد محضری مبنی بر ارائه اصل گواهینامه (ب 2) یا پایه دوم را تا پایان یک سال از زمان مصاحبه ارائه نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه اصل گواهینامه در مدت تعیین شده، استخدام فرد کان لم یکن خواهد شد.

داشتن آمادگی جسمانی و مهارت های بدنی برای امدادرسانی سریع و صحیح

بدین منظور از حداکثر (3) سه برابر داوطلبان واجد شرایط به ترتیب نمره فضلی و پس از اعمال اولویت ها و امتیازات کسب شده در آزمون کتبی، آزمون آمادگی جسمانی به عمل خواهد آمد.

نکته: اولویت پذیرش در خصوص رشته های شغلی کارشناس فوریت های پزشکی و کاردان فوریت های پزشکی در شرایط برابر با فارغ التحصیلان رشته های فوریت های پزشکی است.

مفاد ثبت نام استخدام وزارت بهداشت چیست؟

ظرفیت پذیرش استخدامی وزارت بهداشت

با توجه به اخبار منتشر شده از سمت معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت حداقل 10 هزار نفر از طریق آزمون استخدامی وزارت بهداشت در سال 1402 امکان پذیر خواهد شد و به صورت پیمانی در دانشگاه ها جذب خواهند شد.

و با توجه به گفته های ایشان، بخاطر شیوع ویروس کرونا که نیاز به نیروی انسانی افزایش یافته است، برای جذب 44 هزار نفر درخواست به سازمان اداری و استخدامی ارائه شده است.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

شرایط اختصاصی ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت

از شرایط اختصاصی ثبت نام در آزمون می توان به سن شرکت کنندگان اشاره کرد،

پونزاین شرایط بشرح زیر است:

برای شغل بهیاری حداقل 18 سال (متولدین قبل از سال 12/5/1381) برای سایر مشاغل داشتن حداقل 20 سال سن و حداکثر 40 سال تمام (متولد شدگان از 13/5/1352 تا 13/5/1379) و داشتن حداکثر 45 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و بالاتر (متولد شدگان بعد از 13/5/1354)

داشتن حداقل 20 سال و حداکثر 40 سال تمام (متولد شدگان از 1359/10/15 تا 1379/10/15) برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و داشتن حداکثر 45 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و بالاتر (متولد شدگان از 1354/10/15 به بعد) تا اولین روز ثبت نام

مدارک لازم برای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت

 • اطلاعات فردی داوطلب
 • عکس 4*3
 • اطلاعات شغلی داوطلب
 • اطلاعات و مدارک تحصیلی داوطلب
 • اطلاعات مربوط به استفاده از سهمیه ایثارگری برای داوطلبان
 • اطلاعات مربوط به کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت از خدمت برای داوطلبان آقا
 • اطلاعات و مدارک شناسنامه ای داوطلب

ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

مراحل ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402

همان طور که اشاره کردیم، ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت در آخرین دوره از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود، که مراحل نام نویسی در این سایت در راهنمای زیر بیان شده است.

1- ابتدا وارد سایت رسمی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org شوید و از منوی سمت راست، گزینه “سایر آزمون های استخدامی” را انتخاب کنید

مرحله اول ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت

2- از گزینه های موجود در این صفحه، روی لینک فعال “ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 1402” کلیک کنید.

مرحله دوم ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 99

3- پیش از هر اقدامی در راستای ثبت نام، لازم است که هزینه آن را پرداخت نمایید که برای این منظور از قسمت راست صفحه روی گزینه “خرید کارت اعتباری” کلیک کنید.

مرحله سوم ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 99

4- در این لینک مربوط به آزمون استخدامی وزارت بهداشت را فعال نموده و سپس کلید “تایید و ادامه” را بفشارید.

مرحله چهارم ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 99

5- حال اطلاعات خود اعم از نام و نام خانوادگی، شماره تلفن ثابت و همراه و همچنین پست الکترونیک را در کادرهای مشخص وارد کرده و سپس عبارت “تایید و ادامه” را انتخاب کنید.

مرحله پنجم ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 99

6- شماره پیگیری پرداخت را جهت ثبت نام نزد خود نگه دارید و بعد از فعال کردن تیک مربوط به شرایط و ضوابط، روی عبارت “ادامه روند پرداخت” کلیک نمایید.

مرحله ششم ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 99

7- جهت پرداخت مبلغ موردنظر، اطلاعات کارت بانکی خود را در قسمت های مشخص درج کنید و در نهایت کلمه “پرداخت” را بفشارید.

مرحله هفتم ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 99

8- در صورتی که پرداخت هزینه با موفقیت انجام شد، مجددا به صفحه ابتدایی نام نویسی مراجعه و روی “تایید و ادامه – گام بعدی” کلیک کنید.

مرحله هشتم ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 99

9- برای ورود به فرآیند ثبت نام، شماره سریال کارت اعتباری و عبارت امنیتی موجود در صفحه را در کادرهای مربوطه وارد نمایید و در انتها کلید “ورود به سیستم” را بفشارید.

مرحله نهم ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 99

10- پس از ارسال عکس نوبت به تکمیل فرم تقاضانامه اینترنتی می رسد که این فرم، شامل اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، مدرک تحصیلی، انتخاب شغل مورد تقاضا و… می باشد.

توجه کنید که به نشانه قطعی شدن ثبت نام اینترنتی، سامانه کدی را تحت عنوان کد رهگیری در اختیار شما قرار می دهد که لازم است آن را نزد خود نگه دارید.

ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

پونزدانشگاه های پذیرنده آزمون استخدامی به شرح ذیل است:

اراکاردبیلارومیهاسدآباداسفرایناصفهان
البرزاهوازایرانایرانشهرایلامآبادان
بابلبجنوردبمبوشهربهبهانتبریز
تربت جامتربت حیدریهجهرمجیرفتخلخالخمین
خویعلوم بهزیستی و توانبخشیدزفولرفسنجانزاهدانزنجان
ساوهسبزوارسرابسمنانسیرجانشاهرود
شوشترشهرکردشهید بهشتیقزوینکاشانکردستان
کرماندانشگاه علوم پزشکی گراشگلستانگنابادگیلانلارستان
لرستانمراغهمرکز قلب شهید رجاییمشهدنیشابورهرمزگان
یاسوجیزد

استخدامی وزارت بهداشت

منابع آزمون استخدامی وزارت بهداشت

سوالات مربوط به آزمون استخدامی دارای دو بخش عمومی و تخصصی است. در این مطلب منابع آزمون استخدامی وزارت بهداشت برای داوطلبان قرار داده خواهد شد.

منابع سوالات عمومی آزمون استخدامی وزارت بهداشت

در نظر داشته باشید بخش عمومی برای تمامی رشته ها یکسان است.

پونز مواد عمومی آزمون وزارت بهداشت را در جدول زیر مشاهده کنید:

مواد عمومی آزمون استخدامی وزارت بهداشت
مباحثمواد آزمون
معارف اسلامیاحادیث، شرک، نبوت، امامت، توبه، عدالت، خانواده، عفاف، بندگی و اخلاص، مرگ و دوزخ، معاد، توحید، ترجمه و تفسیر آیات، احکام
زبان انگلیسی عمومیمعنی لغات، گرامر، درک مطلب
هوش و توانمندی های ذهنیاستدلال و درک مطلب، حل مسائل کیفی و جبری، حل مسئله توسط اجسام تجسمی
ریاضی و آمار مقدماتیاحتمال، شاخص ها، آمار، دنباله و تصاعد، انتگرال، حل مسائل جبری و کسری، معادله خط، نامعادله ها، مساحت ها، لگاریتم، حد و پیوستگی، توابع، ریشه یابی معادلات، مجموعه ها، رگرسیون
فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL)اینترنت، ویندوز، کلیدهای ترکیبی و میانبر، شبکه، ایمیل، powerpoint ،excel ،word ،access
زبان و ادبیات فارسیقرابت معنایی، ساختار فعل، قواعد و دستور زبان، آرایه ها، معنی واژگان، مفهوم جمله، قالب های شعری، ساختار جمله، املا
اطلاعات سیاسی، اجتماعی و قانونیجنگ ایران و عراق، مسائل ورزشی، انقلاب، تاریخ اسلام و معاصر، وصیت نامه امام، سند چشم انداز 1404، تشکیلات کشور، قانون اساسی، تاریخ و ادبیات، توافقات هسته ای، جغرافیا

اقلیت های دینی از پاسخ به سوالات معارف اسلامی معاف هستند و نمره نهایی بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات عمومی محاسبه می شود.

منابع سوالات عمومی آزمون استخدامی وزارت بهداشت

سخن آخر

ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، یکی از مهمترین مراحل لازم برای فعالیت داوطلبان در حوزه مورد علاقه آنها می باشد.

آزمون استخدامی وزارت بهداشت هر ساله در سراسر کشور برگزار می گردد و در طی این روند دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیروهای مورد نیاز خود را پذیرش می نمایند.

در این مقاله تلاش کردیم تا توضیحاتی را در خصوص شرایط و نحوه ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402 را در اختیار شما قرار دهیم. چنانچه در این زمینه سوالی دارید، یا به دریافت مشاوره تخصصی تحصیلی احتیاج دارید، با کارشناسان ما در مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید.

سوالات متداول

سوال علامتثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت از کدام سامانه اینترنتی انجام می شود؟

ثبت نام از سایت سازمان سنجش و آموزش کشور به نشانی sanjesh.org انجام می شود.

سوال علامتآیا زمان ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت آزمون تمدید شده است؟

هنوز تاریخ دقیقی برای این موضوع اعلام نشده است.


لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات
- 23 نظر:
 1. سلام.بنده مدرک کارشناسی مهندسی علوم کشاورزی و کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دارم آیا میتونم در آزمون استخدامی بهداشت شرکت کنم؟؟ آیا میتونم با مدرک ارشد در آزمون ثبت نام کنم مشکلی پیش نمیاد ؟؟

 2. سلام وقتتون بخیر
  این موضوع که گفته میشه شما اگر از گزینه غیر بومی استفاده کنی و در آزمون قبول نشی دو سال محروم میشی از هر آزمون استخدامی صحت داره؟
  برای آزمون استخدامی وزارت بهداشت منظورمه

 3. سلام وقت بخير،آزمون وزارت بهداشت حسابداري هم شامل آن هست؟؟؟

  1. سلام هنوز اعلام نکردن،به محض اعلام توسط مراجع رسمی در صحفه رسمی آویژه بارگزاری میشود.چک کنید هر روز

 4. سلام زمان ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1400 دقیقا چه روزی تو شهریور بود؟؟

 5. سلام زمان دقیق ثبت نام ازمون استخدامی چه تاریخی میباشد

 6. استخدامی سال ۱۴۰۰دقیقا چه ماهی مییاشد؟؟؟وچندنفراستخدام خواهندشد؟؟؟؟
  ممنون میشم جواب بدین

 7. سلام زمان ثبت نام واسه آزمون استخدامی وزارت بهداشت در سال 1400 کی هست؟ کی باید ثبت نام کنیم؟ و آزمون چه موقع برگزار میشه؟

  1. سلام متوجه سوال شما نشدم مجدد سوالتان را مطرح کنید

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

پنجشنبه

1403/5/4

جمعه

1403/5/5

شنبه

1403/5/6

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید